Legenden om Erik den helige(ur Codex Bildstenianus senare del)

Texten är inskriven efter SFSS 7:2 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'.

Ändringar i handskriften är markerade med den äldre texten inom klammer '{}', och den nya inom hakparenteser '[]'.

# 883
de sancto Erico rege & martyre
Hær viliom wi mz gudz nadhom sighia mz faam ordhom aff thøm hælgha gudz martire sancto erico som fordum war konungher j swerike/ badhe (aff) æt ok ædhle ¶ han var swa fast aff konunga slækt som aff androm swerikis høfdingiom ¶ Sidhan rikit var vtan forman ok han var kiær allom lanzsins høfdingiom/ ok allom almoganom ¶ Tha valdo the han til konungh mz allom almoghans godhwilia/ ok sattis hedherlica A konungx stool vidh vpsala ¶ Sidhan han kom til valdha hedhradhe han mykyt gudh/ oc threm lundom skipadhe han sit lifwerne/ ey swa mykyt aff thy valde som

# 884 han var tha til komin/ vtan aff enne mykle vmhuxan ok fulkompnade væl sit lifwerne til han ændade thz mz hedherlico martirio ¶ han følgdhe thera godha konunga æpte døme som j gamblo laghomen varo/ først til the helgho kirkio ok gudz dyrk økilse/ sidhan til almoghans styrls ok rætzl/ visa manna styrkilse oc at ytersto satte han sik allan a moth tronna owinum ¶ Sidhan skipade han j opsala kirkio som gamble konungha hans foreldra hafdo byriat ok en del vp byght gudz thiænisto mæn ¶ Sidan foor han vm alt sith rike ok søkte sit folk ok foor fram aat rættom konunghslekom vægh ¶ han dømde rætta doma vtan allan vinskap ælla pæningha (vild) ok ey orætta doma for ræddogha ælla hath sculd ¶ han gik fram aat thøm vægh som ledher til himerikes ¶ han sætte osata mæn/ han frelsadhe fatøka mæn aff sinom jwer mannom/ ok størkte rætuisa mæn J gudz thiænist ok wranga mæn vilde han ey thola j sino lande vtan giordhe hwariom sin ræt ¶ han var almoghanom swa kiær badhe for thzta/ ok swa for andra godha gerninga/ at aldri almoghin vilde hanom wt gifwa thridhia delin aff allom brut pæningom som æpte lanz laghum lagho til konungx fatabwr ¶ Tha sighs han thøm hafwa swarat som hanom thz budhu: Jak hafwir øfrikt aff mino eghno {goz} (goze) ok hafwin j idhart for thy at the æpte idher koma the thorfuo thz væl vidher ok thz var rætuis manz ordh ok siældhan finz nu {han} (hans) like som sik lætir nøghia at sino eghno ok ey girnas sinna vndirdana goz

# 885
Sannelika for thy at thæt ær rætuist at thæn annan skal styra ok døma han scal førra døma sik siælfuan ok gøra siælinna vndirdana ok styra sin hugh til gudz som scrifwas ¶ Jac pinar min likama ok lifwer Jak J gudz thiænist ¶ For thæn sculd var thæn hælghe konunghin starkir J vaku/ idheliken a bønum tholugher j ginuærdo ok milder j almoso ok thwingade sit køt mz hwasso harklædhe ok j thy samu harklædhe var ha som j rætwisonna brynio/ vm thæn thima han var dræpin/ ok thz ær æn j dagh gømpt j vpsala kirkio: væt j hans hælgha blodhe ¶ vm fasto ælla vm andra helgha thima kom han ey J drotninginna sæng/ vtan tha naturlikin luste krafdhe køtit tha hafdhe han eet kar fult mz kalt vatn badhe vm vintir ok somar som han slækte naturlikan losta mz ¶ Sidhan som wi først {saghom} (sagdhom) at kirkian var bygdh ok rikit væl skipat/ tha samkadhe han saman hær A mot vantronne ok sins folks owinum ok thok mz sik aff vpsala kirkio Sanctum henricum biscop ok for til finlanz ok stridde ok drap alla thøm som ey vildo taka vidh rætuiso ok rætte troo For thy at han hafdhe opta thøm gudz troo ok frid budit oc the varo swa forhardhe at the vildo enga lund vndi ganga vtan mz hardhe hand ¶ Sidhan han hafdhe sigher wonnit ok han var a sinom bønom ok badh til gudh mz gratande tarom: for thy han hafdhe milt hiærta tha spurdhe en hans swen hwi han fræt mædhan han hafdhe gudz owini sighrat (oc)

# 886 (wunnit) som han matte hællir glædhias aff ¶ Han swaradhe swa ¶ Sannelika jak glædz ok lofwar gudh for gifnan sigher ok sørgher mykyt at swa manga siæla sculdo forfaras j dagh som hældir matto hafwa komit til himerikis vm the hafdho takit vidh cristindom: Ok tha kalladhe han saman folkit som epte lifdhe ok gaff landeno fridh ok læt predica landeno gudz troo ok cristnadhe folk ok bygdhe kirkior ok satte ther ater sanctum henricum som the æpte tholde martirium: Sidhan ther varo preste skipadhe ok annur the thing gudz dyrk tilhørdhe tha foor han ater til swerikis mz hedherlikom sighir
A tionda are hans konungx rike: Thæn gamble owinin vekte vp A mot hanom en man som hær magnus {konungx} [konungsins] son aff danmark som a sit mødherne atte konunger at vara a mot laghum som forbiudha at wtlænningia sculu radha ¶ Han legdhe mz sik en høfdhingia ok reddo hær a mot konungenom hanom ouitande vidh østra arus thzta timde vm hælgha thorsdagh j sancta trinitatis kirkio a thy biærghe som hether mons domini som nw ær kirkian bygdh: Mædhan han hørdhe mæsso var honom saght at hans owini varo nær stadhenom ok radhelikit ware at møta

# 887 thøm ginstan mz sinne makt tha swaradhe konungin lætin mik vara mædh nadum at høra fulkomlika gudz thiænist j swa {mykle} (store) høghtiid for thæn sculd at jak hopas til gudz at thz som hær atir staar af hans thiænist thz scolum vi {annars stadh} (annar stadhs) høra: Sidhan thzta var sakt tha anduardadhe han sik gudhi j hændir oc vald ok giordhe kors for sik ok gik wt aff kirkionne ok væmpte sik mz kors tekne ok sina swena fførst ok sidhan mz vapnom tho at the varo faa ok møtto mannelika omanlicom sidhan the komo saman tha hioldo fleste mz værsta gram a mot godum gudz vini ¶ Sidhan han var nidher slaghin ok huggin saar owan a saar ok swa som han var varla dødher tha wordho grymi grymare ok giordho haad aff hedherlikom ok huggo hofwod af hanom som aff androm fanga fulom ¶ Han anduardadhe gudhi sina siæl oc foor aff jordrike ok til himerikis [rike]
Thætta var thz førsta miraculum at j thæn stadh hans blodh var først wtgutit brast vp een rinnande kiælda som en i dagh ær til vitna ¶ Sidhan the varo borto ok hans helghe likame atir j sama stadh han var dræpin oc faa aff hans swenom varo atir ok toko likit ok baro thz in til enna fatika enkio hws oc var ther een fatik kona blindh vm langan tima ok sidhan hon hafdhe thakit vp a hans likama ok hænna fingir varo vaath wordhin aff hans blodhe ok thok a

# 888 sinom øghom ok fik j samu stundh skiæra syn oc lofwadhe gudh: Mangh annur tholik miracula som gudh hafwer giort mz sinom hælgha martire sancto erico æru annar stadh scrifwat ¶ han vardh dræpin æpter gudz byrdh thusanda aarum ok hundrada ok sextighi arum: quinto decimo kalendas junii j alexandrii paua daghum thridhia regnante* domino nostro ihesu christo cui est omnis honor oc gloria j secula seculorum Amen


 

Sidansvarig:  | 2024-06-17