Legenden om Magnus Jarl av Okenöarna(ur Codex Bildstenianus senare del)

Texten är inskriven efter SFSS 7:2 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'.

Ändringar i handskriften är markerade med den äldre texten inom klammer '{}', och den nya inom hakparenteser '[]'.

# 875
AERo fuldir konungir ok martir magnus han var sancte olafs konungx son stadughir J gudz tro: mildir renlifwis man ok ødhmiwkir han styrkte land sæleka æpte sins fadhers dødh ¶ Sidhan han hafdhe striit mote gudz owinum som til hans rike komo han kronadhis vm sidhe martirio ok liggir innan orknøøm J hans hedher ær thær kirkia dyrlika bygdh

# 876
Æpte sancte magnussa dødh thimdhe ther eet faghirt* miraculum Ther kom mykyn mandødhe i landit {at} [oc] the som doo sidhan the waro jordhadhe stodho the vp mz diæwls krapt aff thera grafwm ok komo atir hem oc drøfdho manga mæn ok ræddo ¶ The mæn som ther bodho som thz timadhe trøsto a sanctum magnum mædh fasto ok mz almosom ok ødhmyukom bønom: badho han at {matte} [han vilde] them frælsa aff thera dødha manna wadha Epte thz en dagh som the dødho mæn tedhos som the varo vani thedhis j bland thøm sanctus magnus ok hafdhe gulkrono oc konungx spiro aff guld J høghro hand ok rækte konungx spiro a mot them dødho oc sagdhe swa flyin hædan onde anda: Jæmskøt han hafdhe thz sakth forwordho the dødho mæn som før syntos swa som qwikke
Thætta thimde j orknøom som sanctus magnus hwilas: j hans kirkio vardo mang miracula a gudz væghna: Sanctus leo papa han læt scrifua eet miraculum sancto magno til hedher ¶ a Jula nat som alla

# 877 værldinna lius vp ran: tholff mæn sorne j kompanaskap komo til en stadh som heter celoberka til sancta magnussa kirkio thera forman heth gerlekir ¶ The hafdho j hugh at waltaka sokna prestins dottir: han het robertir hon het anna ¶ thøm kom ey i hugh vars herra føzlo thima oc cristindomsins renliue oc ey the hælgho kirkio hørsæmio oc ey gudz loff som {É} [the hørdho siwngas] hiolt thøm atir af the onzsko som the hafdho {É} [børiat] tha sændo the twa møia til kirkionna at lokka wt hona til thera Sidhan hon war wt komin tha burdho the en danz mz hænne j vapn huweno sik siæfwm til blygdh ¶ thera forman gærlekir han burdhe oc sang thzta ordhstaff: {Redh} (Redhu) kompana redhobone jwer thiokka skogha: O gildo mz synd venisto jomfrw ¶ hwistandom vi hwi gangom vi ey/ thzta gaman vardh thøm ogaman mz gudz dom oc sancte magnusse til hedher ¶ aff them danzenom oc af the wisonne vendo the ey atir J eet helt aar vm kring ¶ the samu mæn danzado swa at klærka gatho ey vppe haldit gudz thiænist j kirkionne ¶ Tha prestin thzta hørdhe gik han fra altareno ok til kirkio doranna ok manadhe thøm A gudz vægna ok sancta magnussa Jn J kirkionna at ganga ok thiæna gudhi ¶ Sidhan the vildo honom ey lydha tha sagdhe han swa gudh ok sancte magnus leti idher ey j aare atir vænda aff thenna danz ok ængin fra androm skilias ¶ Sidhan litit thær æptir sænde præstin sin son azonem at han sculde in koma sina systir annam aff danzenom thz kom honom ok ofsent j hugh ¶ epte fadhirs budhi drogh han sina systir twe hændis tha thimadhe eet miraculum ohørt før at aldri armbrin

# 878 gik fra likamanom j hans hendher som drogh ok blef j danzenom ey thes minna okomande thædan ¶ thzta var æn mera vndir at ænkte blodh wt gik thær armbrin skildis vidh kroppin Sonin baar atir fadherenom grøtelika gafwor: armin aff sinne dottir som green aff træ vt dragna mz tholke angist: see fadher Thzta ær thiin dottor ok min systir som thu bødh mik inkoma ¶ Tha angradhe sorghfullir sina bøn oc jordhadhe armin æpte lefuande dottir ¶ Tha kom vndir vppa vndir han fan jordhadhan arm annan dagh vp kastadan w jordh ¶ Sidhan jordhadhe han armin annat sin ok fan han atir vm morgonin owan jordhinna: Thridhia sin han hafdhe jordat hanom thimde ok thær sama Sidhan lagdhe han thæn sama arm Jn i kirkona. ¶ en the samu mæn vændo ey atir at danza oc the samu viso at quæda hwi standom vi swa: hwi gangom vi ey ¶ The som ey matto standa ok ey sin gangh vm skipta ¶ swa som the thz tholdho tha kiændo ænga mænniskior nødzyn ¶ Sannelica j thy areno giordho the ænkte annat vtan danza the ey atho ey drokko ey souo ey hungir ælla thørst ælla nokra licammans skipilse kændo the nat ælla dagher hetir somar ælla kaldir vintir storm rægn snio ælla haghl oc all vædhersins skipilse matto thøm ey trøtta aff idhkelikom danz ¶ thera haar ok næghla vaxto ey ok ey thera klædhe {ey} slitus swa mild war thera pina ok swa søtelika hæmdis a them: gudz mildelikhet* oc sancta magnussa ¶ J hwat land kom ey thænna frægdh hwa lop ey til thænna vndarliko syn

Romara keysare tha han thzta hørdhe bød hws iwi them at byggia at snio ælla rægn skulde them ey

# 879 scadha vtan ther timbradhis onytleka for thy at alt thz vm daghin bygdhis sloos nidher vm nattena ¶ Threm sinnom byriado the at byggia ok swa opta wardh thz nidher slaghit ¶ Siudhan the hafdho swa danzat eet aar vm kring ok tha jula nat kom tha vordo the løse æptir sancta magnussa bøn ¶ J the samu stund the hafdho burt danzin oc gaman ok prestin hafdhe them bannat tha skildhos the aat j eeno øghna bliki swa at engin gat androm atir haldit ok lupu bradhelica j sancta magnussa kirkio oc fiollo bradhelica a kirkio guluit ok æpte langa vaku sofuo the thry dygn ¶ En thridhia daghin gudh som af dødh vpstod læt thøm vpstanda ¶ En anna som armin miste ok thøm folgdhe j langhe oro ok vp hoff var aat thera ginuærdho ¶ Tha prestrin hafdhe slaghit them mz lima ok the varo alle vp standne laa hon ensamin atir dødh swa at prestrin huxadhe at hon sofue ¶ Ok alle the thzta sagho vndradho thær a ok ræddos ok sagdho sæl ær hon som tappade een lim til thæs at hon sculde ey all tappas ok mz gudz plaghom gømdis fran spille ok løste æuinnelika dødh mz stakkottom dødh ¶ æn prestin hænna fadhir doo manna først æpte hona ¶ keysarin læt smidha armin som prestrin gat ey jordhat mz guld ok silff ok bødh at hængia han til iærtekna ¶ æn the mænnene som danzadho mz hænne tho at hwario at the varo skylde tha wændo the ey atir at fløghia ælla hoppa ¶ Ok swa som the lætho mædhan the varo alle saman swa læt sidhan hwar særdelis ¶ Ther som hwar thera kom samnadis folkit saman at se thz vndir swa som thz vare tha nykomit ¶ The sagho thera klædhe haar næghle ok hy alt samuleedh wara som før reen ok

# 880 hwit ok heel ¶ Swa vændis en pina j andra pino at the som æn [æy*] matto før skilias the matto sidhan æy saman koma vtan strøddos swa vm all landhin at thøm lofwadhis før wt ganga aff enom stadh the matto tha ængin stadh stadhelika blifua Æ hwart the flydho følgdhe thøm sama pina vm mangh aar* thzta vitnar en thera som hæt theodoricus badhe mz sin eghin mun ok vitnis brefum ¶ han hafdhe thz til kynna at hwan tima han danzadhe tha hæt han innerlika A vara frw oc sancta magnus ¶ A vara frw dagh J fastonne bleff han qwar j kirkionne æpte alt folkit var wtgangit aff sinom bønom ok fik at sompna ¶ Tha han vaknadhe tha stodh han vp heel ok stadughir aldir saman ¶ Ok var vordhin stadughir aff ostadughum ok føør aff oførum han signadhe sik ok vndradhe at prestins dombir swa hardher var løøs ok sagdhe: seen alle hwat Jomfru maria ok sanctus magnus hafwa mik gifwit som ær wordhin stadugher thzta timde sancto magno til loff ok hedher

 

Sidansvarig:  | 2024-06-17