Fornsvenska legendariet (enligt Codex Bildstenianus)

Texten är i huvudsak inskriven efter Stephens utgåva (SFSS 7). Utgåvan följer Bu-handskriften som huvudhandskrift, och de partier ur Bil-handskriften som därför saknas i utgåvan har skrivits in efter faksimilutgåvan. Utgåvan saknar vissa stycken som är utgivna i Patrikssagan (SFSS 2) och har ett utelämnat stycke; dessa partier är inskrivna efter SFSS 2 respektive Jansson 1946.

Legenderna är ibland omkastade i utgåvan i förhållande till handskriften. I maskintexten har all text ordnats så att den helt följer handskriftens ordning. De texter som följer efter vad som tros vara det utsprungliga legendariet finns inte med i denna textil. Om övriga texter, se närmare sidan om handskriften (Codex Bildstenianus, Ups C 528).

Maskintexten markerar i möjligasste mån handskriftens ursprungliga text inom '{}' medan text som rättats av korrektorn eller senare hand eller lagts till av utgivaren står inom '[]'.

Utgåvans sidnumrering är markerad med '#', medan handskriftens paginering markeras med '‡‡'.

Texten är inskriven av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.


[#3] [‡‡3]
Gwdhi til hedher oc hans modher maria mø Oc sancto dominico Oc allom hælghum mannom til loff, Oc lekfolke til cristelikin kænnedom Oc mik til afflat minna synda, offrar jak owerdhugher mit ærfwodhe
Var en judhe Joachim at nampne j nazaræth, han tok sik hustrv mz gudz laghum godha oc gudhelika Annam aff bædhleem aff dawid konungx slækt oc ædhla, the bodho samman gudhlika mz mykle dygdh allom til gaghn oc engom til genwerdho. Threm lundum skiptu the oc skipadhu alt thz gudh gaff thøm at ægha: Een deel til gudz mønster oc thiænist: Annan fatigho folke: Tridhia, sik siælfuum oc sinom boskapi. xx aar botho the barnløs: Oc badhu gudh sik gifua thz barn hanom matte thiæna. Oc lofuadho gudhi for oburit barn gifua thz j gudz thiænist gerna. J moyses laghum tha judha ensampne thiænadho sannum gudhi, waro man oc kona forbannath æn the ey barn fingo at økia gudz folk oc thiænist For thæssa sak fik joachim blygdh oc snøbbo aff judha biskope fore gudz altara j iherusalem tha han offra wilde vm en høgtidhis dagh ¶ Joachim flydhe for blygdh wrakin ffra offre oc var hemelika j ødknom mz sinom fæherdhum oc badh gudh gifua sik hughnadh vm sidhe
[#4] Gudz ængil kom en dagh til joachim liws som sool. Oc thrøste han ræddan. Ok sagdhe sik wara gudz sændebudha: ok hans bøne ok almusu waro gudhi thekka: ¶ Ok at hans blygdh skulle ændas mædh hedhir. Ok sagdhe frammer swa ¶ Gudh vill stundum naturlika giua them han will, at hans wini thiæna [alt] aff nathum, bætre barn giffwa gudz nadhe: æn køtlikir luste ¶ Gerna ma hwar hældær længe thiæna til nadha. Ok bidha til bætra: ¶ Sara førsta modhor sins æthlis: Abraams hustru: fik sit førsta barn Ok æptersta: gamul kiærling: Tha hon hafdhe lifwat: xc: ar: ok war ysaac patriarcha got kærlinga barn, mz honom lowar gudh vm sidhe sighna alla hethnona: Rebecca iacobs patriarchæ modhor: fic ey barn før æn mædh {honom} [bønum]: Rachel bodhe længe barn løøs: før æn hon fødde joseph egipto lanz herra ¶: som (kalladhis) wærldinna [Kiesara]: hwar war starkare æn samson: hælaghare æn samuel: hwarghins thera modher fik barn. før æn gudh gaff sina særlika nadh [til]: Troo. joachim skiælum ok dømum bæzst æru wara at wardha gudz nadha foster, lenge bidhat hafwir thu: Ok thin {kona} [hustru oc wæl] bidhat Gudh gifwir idher godha [dotter]: hæna nampn skal wara Maria : hon skal hælagh wardha j modher lifwe ¶ Ok sidhan vp fødhas j gudz thiænist ¶ Ok j hans mønster mz renliuis lofwan: Jak gifwar {thik} [thetta] teckn at min ordh sannas: [J thesso] port, som aurea kallas: møtir thik anna [thin hustru] ¶ Engellin fløgh fran hanum: ok til annam:: ther hon sat j nazareth: Ok græt sin bonda tapadhan: Ok badh hona koma skøt til iherusalem: Ok møta sinum bonda widher een port som Aurea kallas ¶ Thær møttos then badhin hionin fæghin hwart andro: Ok mæst aff gudz budzskapi
[#5] Maria føddis: Ok A tridhia are til Jerusalem førdhis: fadher ok modhor satto barnit nidher a golff j gudz mønstre: Maria triggia ara barn, gik ensammin som vaxin ware vp at xv trappum til gudz altara: ¶ Joachim ok anna gafwo hona gudhi som thøm gaff: Ok loto hona thær eptir blifwa at nimma gudz thiænist: Maria nam meer aff gudhi siæluum Ok [af] hans ænglum. æn aff nokre mænniskio: hon skipte daghin j tre tima:
¶ Fra førsta daghning Ok til tærz tima. war hon stathlica enom stadh thiænande [gudhi] j bønum: swa at hon ænkte ordh widher folk taladhe,: fra tærz Ok til noons tima sat hon widher væff ælla teen ella nall: fra noon. war hon ater a bønum som før: thil gudz ængil kom mz hænna fødho: Ok [han] war hænna daghlikar {drozth} [drozsæth] Ok ¶ gudhlikir gømare.
¶ Sidhan hon hafdhe [ther] nokon aar warit, tha bødh biscopin at, alla jomfrur som vppføddos j gudz mønstre skulden hem fara: Ok mannom fæstas: ¶ Alla jomfrur sagdhe ja. widh biscops budhi: Vtan maria hon orsacte sik mz twem skiælum: badhe ther mædh at fadher ok modher bundo hona. før æn hon war fødd. til gudz thiænist: Ok swa thær mædh at hon siælff lofwadhe renliue: {Biskopen} [Biskopenum] war bæggia wæghna [vansampt at] loua henne liua j renliua,: Amoth judha sidhum ok laghum ælla bryta sina jæt, vidh siæluan gudh a mot [the] hælgha script som biudher at giældha thz [som hanom] lofwas. [‡‡4] Ok hafdhe mædh vitrum [mannom] rath: [om] thæn wanda: Alle sagdhe {radha} [radhi] wara at leta gudz anzswar mz hælghom bønum ¶ Ther biscopin ær a bønom [sinom] mz godho folke. komber aff hympnum røst [#6] swa at alle hørdho: hwar. ogypter man aff dauidz konungs æt, ok ædhla: føra thørran wand j hænde til gudz mønster: ok aff hwilkins thera {wandh} [wand] blomster vt springir ok dwa cumbar øfwer flyghande: Han skal fæsta faghra jomfru Maria førsta møbarn [som] lofwadhe gudhi lifwa j renliue ¶ Tha alle waro saman komne. tedhis engin jertekne før æn joseph lypte [vp] sin wand: som han lønte langa stundh: han bar blomstar a thorrom grenom: ¶ Ok dufa fløgh aff himpnum: Ok sattis øfwir blomster qwisten: Maria forstodh gudz jærtekne: Ok fæstis mædh trøst. at gudh munde gøra frammeer jærtekne mz hænne: ok nadhe att halda lofuat renliue
MÆdhan joseph reedhe brolløps kost j beethleem satt maria j nazareth j fadhers gardhe: Thær kom gabriel aff hympnum: til hænna mz budhskapi gudz: at hon skulle wara badhe gudz modher ok æn mø swa som fulkomplica {scfwas} [scrifwas] j biblia. ok lete ther hwar som [thz] wil vita: ¶ the thing wilium wi hær aff ware fru sighia, som ey finnis j biblia {scrifwit} [scrifwat]: Ok æru tha fulkomplica wiss: {ok} [ella] prøfwad: {mz} [epter] thøm vitnum fyri næmpnas: Ok then mato wiljum vi frammeer vid all mal halla. mz gudz nadhum ¶ Aff gudhlico [thy] budhskapi til mariam: Ok at hon wardh hafwande [mz] gudz son j sino liffue: Halder kirkian høghtidh: vii. dagha før æn april ganger in
[Huru Maria budhskaps vers ær hænne thækkir thæt prøvas mz jærtekn]
[#7] ¶ EN riddare rikir ok væl borin gafs j kloster, ænkte lærdher læsa {ælla} [ællir] siwnga: han formatte ok ænkte meer nima æn aue maria: Thz litla ordh han kunde læsa Thæt gik hanom aldre v munne: vtan las [han] thz dagh oc, nat, æ hwar han war: Ok j hwad syslo han war {Sidhan} [Sedhan] han war dødher: ok j iordh grafwin: Tha væxte vænasta {lilia} [lilior] {vpu} [vpa] hans graff: ok pa hwario lilio bladhino war {ett} aue maria scrifwat mædh gull stafwm: oc mæn grafwo til [Rothena] ok funno att hon gik wt aff riddarins hiærta
annat miraculum
En annar riddare war længe røfware satt j fasto ok store. borgh widh almænna vægh ok læth røfwa hwar thæn man som fram for at wæghenom En godher renliuis mann kom thær vm sidhe farande ¶ Riddarens swena røvadhe {han} [hanum] swa som flero han fik mædh bøn at, han kom for riddarin siælfwan: Ok badh swa længe riddarin, at han predicadhe for hanum ok allo hans folke: ¶ Predicarin sagdhe en riddarens swen ey wara komen ¶ Ok badh at han skulde komma til predican: Riddarin læt at hann leta til at han hittis: Ok kom draghin nødhogher [#8] til predican ¶ Ok øpte ok gall som j elde laghe ¶ Predicarin bødh hanum: a gudz wæghna: sit nampn ok syslo sighia: han saghdhe nødhogher sik wara [en] diæfwl ok ey mann: Ok sændan af luciferi wægna: [ok] wacta [eptir] thæn riddarin hwilkin dagh han læte aff at læsa aue maria: {Ok} […han…] gripa iæmskøt hans siæl [aff] hans licamma: Ok wald føra til hæliuitis: Ok (sagde sik) ey hafwa thæn dagh wald ifwir hanum som (han) {laszi} [las] aue maria ¶ Ok han {gat} [hade] then dagh [ey mærct] at riddarin {læt læsa} [læs] wærsin ¶ Riddarin hørdhe hans ordh ok fik dighra gudhlica reedhilse ¶ Ok fiol a knæ for predikarans føther ok gaff sik gudhi skyldughan før sina synde: Ok bøtte ok bætradhe mz hans nadhe ¶ Ok ændadhe sin aldir mz dygdha lifnadhe: ¶ Predicarin bødh diæfwlinum swa fiærrinn fly {at} [som han] ænkte wara [frua] thiænista folk finge [o] nadhir aff hanum ¶ Diæfwllin lydde nødhugher ok hwarff som røkir j wædhre
ANnur wara frua høghtidh ær vi wikum apter jula dagh Epter thy som war frw offradhe sin son gudhi som moyses lagh budhu ¶ Ok {ther} aff sighia ¶ Swa mykyt hørir oss til hær aff at sighia: Hwi the høghtidh kallas kyndelmissa ¶ Ok hwi folk plæghar tha mz liwsom {vm} kirkio ganga: Wi swarum først til thæt førsta at liws a latino kallas candela: Ok ther æpter callas høghtidhin candelmissa at rætto nampne: swa som a thydhsko {lict} [licht] missa: {vtan} lekfolk som ey forstar {sik} callar kyndelmissa for candelmissa ¶ Thil annat swarum wij ok gifwm ther til fi… skiæll: første skiæll at wænda hedhna willo til gudz hedher .
[#9] ¶ Mars war ørløghs gudher hedhna manna ok hans modher heth februa: Romara thiænadho gærna marti til at han giordhe thøm sigher sælla. Ok giordhe [‡‡5] hans modher mykyn hedher [a] gafuo enom manadhe nampn æpte hænna nampne: han ær februarius som inganger kyndelmissoapton: Romara mesto ørløghis mæn thiæntho [thæs meer] februe marts modher at [hon skulde] gøra sonin blidhan: Hwart fempta aar hioldo the hænna høghtidh [a] førsta dagh februarij: ok gingo vm kring romara borgh mz brinnande blusum: Ok badho februam marts modher gøra sin son romara blidhan: Ok thera owinum wredhan
¶ FEbruus war ok en hedhno manna gudh som [at] andro nampne heth pluto ¶ Han sagdhe the wara vældughan hæluitis gudh. hanum offradho the hedhno hwart aar rikt offer: Ok allom hæluitis gudhum: hans undergudhum ther til at the [skuldo] wara nadhoghe: Thera forældra siælum: Ok leto brænna liws alla førsta naat februarij manadh: Thætta sighx ok {liwgx ok} j hedhnum quædhum: at februus pluto tok mz wald ena vænasta quinno aff manheme til hæluitis ok ær ther drothning: hænna nampn ær proserpina: hænna fadher ok modher. ok frender foro vidha at leta vm nættir mz blusum Hær aff {wakadho…} ok: the hedhno sik høghtidhe {sik} [sid]: førsta naat februarij at ganga vm kringh mz liwsom: Ok thiæna proserpina hæluits {gudhi} [gudhinna]: tholika ok swa hemska waro hedhna [manna] villor: ok swa wærdugha thøm. at ey war lætt (at) ledha thøm aff fædhernis sidhum vtan mz listum: Længe sidhan Rom war cristit hioldo the cristne waro hedhna høghtidhis sidhi; Ok særlica thænna sidh

[#10] før [æy] sergius paue gat a ledhis komit at then sidh hioldis til hedher ware fru. gudz modhor mz faghrum skiælum som følghia
¶ ANnur skiæl thæscons høghtidh æru at the tekna maria gudz modhor wara rena mø: ok skiæra som solinna lius som vaxir æ liusare fra daghning ok til medhan dagh ¶ Swa war maria lius j modher liue. hælagh ok reen mædh thæs hælgha anda gift aff allom syndo {søør} [søøle…] førsta {for…} [forældra]. Thætta lius {waxte} [wæxte] swa tha hon kom j wærldinna. at engin syndh matte faa nokon jngang j henna hugh oc hiærta ¶ Sidhan hon kom til sin alder: Ok særlica sidhan the sighnadha sol [ihesus christus] sken gynum hænna lif: var hon ey at ena lius sik siælua ok godh: vtan giordhe oc thøm godha ok gudhlika rena ok liusa som vmgingo mz hænne ¶ swa at hanna dygdha solgisla slækto hwars mans syndughan lusta: hona fik at seea: Ok war tho {quinnanna w} [quinna of] wænast swa at ængin gat wtan gudhlikan ælskogha til hænne hafwat: thæs vitne baro hænne iudha siælue: hænna sons owini ok henna ok ær owina loff fastast vitne.
Thridhia skiæl thæssa høghtidhs sidher ær tekn huru maria ok joseph, baro war hærra ihesum til templum domini Ok thz samma teknom wi mædh liuse (som) wi bærum: Thy at mædh liuse finnum wi the try som væl tekna tre naturur [#11] ihesu christi: vax tekna hans licama. Thy at wax {bær} (bæra) bii Ok gøra vtan sinne nature blandh: ok spiæll: Swa fødde maria, mø Ok modher, ihesum christum: vtan køtlilikin fadher: wekin tekna siælena tenda. Ok liusa mz skiælum: liws tekna hans guddom siæluan som alla lyse
hær børias et miraculum
En ærlik ok wælborin frw hafdhe {dighran} [storan] godh wilia at thiæna ware frw hon hafdhe cappellam siælff j sinom gardhe: Ok præst at sighia daghlica ware frw mæsso: En kyndelmisso dagh: kom hænne swa fall: Ok men at hon gat ey hema mæsso fangit,. Thy at hænna præster war fiærrin farin: Ok ey gat hon komit til sokna kirkio:Thy at hon hafdhe sin klædhe saalt ok gifwit fatigho folke for gudz hedher ok ware frw: hon græt ok illa læt at hon matte Thæn dagh ey mæsso ok tidhe høra: Ok laa for altare j sino capello til at hon sompnadhe. ok saa j sympne sik wara j wænisto mønstre. ok ther {kom miok faghir jomfru scari} (koma mykit faghran iomfru scara), Ok wara frw først j scaranom mz gull krono: Ok sattis a stolin: thær næst saa hon koma {wænist… ung…} (en wænistan ungan) swen: ok sattis ok thær a stolin: ¶ Sidhan sa hon een bæra liws: Ok skipta swa at hwar fik sit, ok hon eet som soff: Hær æpter saa hon præst klædan til mæsso: Ok {diækn… ok subdiækn…} (mæssodiækna ok subdiækna.) Ok twa mz uphalz liwsom: Hænne syntis at christus siælfwer ware præstrin ok laurencius ok wincencius mæsso diækna ok twa ængla subdiækna: hon saa ok (thær næst) twa wænista klærka byria mæsso sangh ok allan chorin søtelica æpter, siwnga til offortorium, Warfrw ofradhe [#12] først sit liws ok hwar æptir hænne som hwar stodh. war fru sænde budh til hænne som sooff at hon ginge til offer: Hænne syntis sik swa fæghna liuseno at hon ville thæt ængalund fra sik offra, til en com ok vilde dragha mædh afle aff henna handum, hon waknadhe ther vidh at liusit brast, som the droghos Ok [‡‡6] hiolt hon atir halft j sinne hand ok fan sik wara samastadh ensamna som hon sompnadhe: ok halft liusit hiolt hon til iærtekne fæghin aff gudz: Ok wara fru nadhom ok lagdhe liusit mædh hælghodomum ok giordhos [mz thy] mang iærtekne Ok gøras æn
Var fru hafwer æn the thridhia høghtidh the mæsto ok dyrasto, som komber sex wikum for michiels mæsso: ok ær aff thy: huru war frw foor aff thenna {heme} [wæraldh] ok til himerikis: swa scrifwas at sidhan apostoli skildus ok skiptus vm wærldina at prædica: bodhe maria j iherusalem vidh montem syon: ok gik opta vm kring landet, at vitia the {stadhi} (stædhi) ihesus føddis ok døptis fastadhe Ok predicadhe. oc iærtekne giordhe ok dødh tholde: hans graff ok ther han til himpna stegh: Hon war xiiij ara gamul hawande oc fødde sin son tha hon war xv. ara: ok lifde mz sinom syni xxxiii ar Ok [xv aar] sidhan han for til himpna: Ok æpter thæsse rækning war hænna alder thæssa hems: {lx…} [lxiij] ar swa {scrifwa…} [scrifwas j reuelacionibus] [etas marie lxiij anni secundum reuelaciones beate birgitte).
En dagh hon sat ensamin ok græt for søøt aminnilse sins sons: ok for astundan til hans Ok gat ey tarum styrt. vtan runno som bækkir aff {adhro kiældo} (kiæld adhro) ¶ tedhis hænne gudz ængil: lius som solin. ok badh hona mædh hedher hela sitia: ok sæla, aff hans [#13] væghna som alla sina godha wini gør hela, ok sæla: ok sagdhe til hænna. See min frw thænna palm quist førir jac tik aff paradis: han skal bæras for thinne likbaar A tridhia dagh fran thænna: thin wærdhughe son bidhar thin mz hedher ok æro. Maria talar til ængillin: Iak bedhes aff minum syni twa bøne: the førsta ær thesse at alle mine brødher apostoli matto nær mik wara, tha jak gifwir up min anda: Annur ær at ængin diæfwl til diruis koma nær minne siæng. ælla {sin} [for min øghon]: Ængillin swara min frw: alle apostoli koma æn j dagh. ok skulu tik ærlica til graff føra: Æn hwi thorft thu widh: diæfwl styggias: thu hafwir hans hofwodh vnder fot brutit: Ok rænt hans rike ok røuat hans wald: tho skal swa wara som thu wil: Ængin diæfwl skal dyruas thæn thima at koma. for thin øghon: gudz ængil fløgh til himpna: ok palm træ quist stodh æptir grøn siælfwir: ok løfwin skinw liws som stiærnor
Om thæn tima stodh iohannes vidh ephesum: ok predicadhe: ok kom aff himpnum skinande sky mz blesande [wædhre] Ok førdhe johannem up j wædhrit, ok satte [han] nidhir j iherusalem for marie dorum: iohannes helsar sina fru ok modhir, ok græto badhin fore fæghins fund: Maria talar til iohannem: minnis thu [johannes] son min: thins mæstara ordh: som bødh mik hafwa thik for son: Ok thik hafwa mik for modher: Nw kallar min son mina siæl til sin: æn lik oc {licamma} [licama] skalt thu gøma. ok gørla gøma: thy at jak forstodh iudha radh at [the vilia] brænna min ben sidhan jak ær dødh: Ok gøra wanhedher gudz hærberghe: Thænna paradis palm scalt thu bæra fore mino like: Johannes vste aff gudhi at alle hans brødher apostoli visto thætta: Ok the nær waro, ok j sammu [#14] stund stodho the alle fore marie durum: fæghne. ok wndirs fulle: til iohannes sagdhe thøm tidhande ok ærænde: ok badh ængin grata. Ok sagdhe, prøua iudha at vi gratum Tha tala the til os. spoth, hwi rædhis thæsse dødhin, som prædika sælare liiff annars hems.
Maria fæghnadhe fæghin sinom brødhrum: Ok badh sin son ok skapare wara væl sighnadhen, for alla nadhe: Apostoli {wa…} [wakadho] ifwer hænne, a bønum. [lampor] ok mang lius tendo the: Vm tridhia tima a nattinne com siæluir ihesus mz ænglom. Ok allom hælghum patriarchum, Ok alscons himerikis hærskapi: Ok tok mz hedher sinna modher siæl j sina hænder fridha, ok faghra, fæghnare æn fugil daghi: Ok hørdhis thær søtare sangh: hans ok hænna, ok ængla, æn nokor øron {hørt} [ffør hørtho] ¶ Ihesus siælfwer bødh apostolis jordha mædh hedher [sinna] modhers licamma j walle josaphat: Ok førdhe siælfwir til himpna siælina Ok alder mz hanum himpna skari, lius kom ifwir likit, swa skinande: At tre iomfrur, som likit twadho, kændo likit, mz handum, ok gato ey seet, mz øghom: swa længe skeen liusit, til likit war thwagit, ok klæt,
PEtrus bødh iohanni bæra palm quistin fore likbar, ok paulo mz sik bæra likbarena: Alle apostoli følgdho: ok søtlika samman sungo, swa høght at iudha hørdho ok baro tidhande: Ok sagdho flerom: at apostoli førdho ihesu modher til graff dødha: Iudha væmpnadho sik ok kalladho hwar a annan, ok badho dræpa alla apostolos: Ok maria been a bale brænna: Iudha biscopir [#15] galin ok odhir aff thøm allom: Han grep handum likbarina: ok wilde widh jordh kasta: han fik bradhlika {ok} gudz hæmd for [sina] {falsko} [folsko oc] dyrfwe [oc] wardh nummin j handum ok onyttir ok sua bundin vidh likbarena at han gat ængalund [‡‡7] lidhugher ok løss wurdhit ok wærkte sarlica ok øpte: Sancte petre hiælp mik thu æst van at hiælpa nødhstadum. Petrus swaradhe wi ærum alle tomløse. j warfru thiænist ok gitum ey nw iærtekne giort, vil thu tro a ihesum christum ok at hans modher doo menløss mø: Tha vardher thu løss: han sagdhe sik tro oc løstis thaghar thædhan: Han stodh faster, tho hafdhe han æn wærk, ok sarsøkia til han mintis vidh barena, som sanctus petrus radde hanum: Ok sagdhe sik tro som før ihesum christum vara gudz son, ok hans {modher} modher wara møø swa sidhan som før, æn hon fødde: Sidhan fik biscopin bøtir af allom wærk. ok wardh cristin: Alle andre iudha vordho blinde: Ok gato ænkte giort: Petrus sende paradis palmin til thera: ok fingo alle {tha} [the] bøtir, som hannadho palmin: mz tro [a] ihesum christum: ok at hans modher do, menløs mø: Ok enge andre fingo bøtir: vtan gingo blinde allan sin alder: Sidhan lagdho apostoli gudz modher j graff som hænna son bødh midhwakth j walle iosafat:
{Fyritighi} daghum sidhan hon var lagdh j jordh stodh hon up aff dødh: Ok vardh likamin sææl mz siælinne: Ok foro badhin sæl til {him…} [himbla] ¶ Vtan annur flere {s…} [skiæl ær] thæssin som skiælikit ær. ok trolikt [at] prøua. warfru gudz modher hærbiærghiadhe gudh. j jordhrike, ey at enast andelica for doma dagh: som andre cristne: vtan [oc] licamlica: j sino renasto mødoms rume [thy] ær thz ok tha wæl skiælikt. at gudh herbærghiar: oc for doma dagh ey at enasto henna siæl {ok anda} [#16] vtan ok licamman j bæsto. ok sik næsto himerikis rume: Flere thing annur scrifwas aff marie dødh ok likfærdh, vtan swa mykyt hær scrifwas thz fulføris mz helghom vitnom: wara fru klædhe funnus j grafwinne sidhan hon for til himpna cristno folke til {aminnilsa} [aminnilsæ]
et miraculum aff ware fru kiortil
HÆrtughin aff northmandia stridde vidh en stadh som kallas carnotum. ok belagdhe længe stadhin: I them stadh waro dyre hælghe doma, warfrw kiwrtil: j stadzsens nødh grep stadzsens biscop kiwrtilin, ok feste a mærkestang, ok gik wt v ræddir aff stadhenom, mz ware frw trøst gen o vinum ok alt stadzsens folk mz hanum: jæmskøt war hertughin oc alder hans hær stenblinder, oc stodho alle ok sculfwo aff rædde, ok {annur} (annurs) hugha: The aff stadhenum {gafu…ykyt} [gafuos ofmykyt] fram uidh o {v…} [vina] misfællæ: Ok {redhos} [redho] a vsla blinda mæn: Ok hioggo thøm nidhir som annur nøth: The milla mø wardh grymum wredh, ok nadhugh nødhstaddum: Ok fløgh kiwrtillin fra thøm j vædhrit oc fingo the bøtir som før stodho blinde [#17]
EN klærkir warefrw gærna thiænugher las daghlika henne til hedher oc hughnadh: gen henne, langa frædax sorgh: Gaude dei genitrix virgo inmaculata: Gaude que ab angelo gaudium suscepisti: Gaude que genuisti eterni luminis claritatem: Gaude mater sancta dei genitrix virgo: Gaude sola mater innupta. te laudat omnis creatura genitrix lucis sis pro nobis quesumus perpetua interuentrix: ¶ Thæt thydher swa mykyt a wart mal. vm thænna matho: ¶ Gør tik gladha gudz modher mø o smittat: Gør tik gladha som widh tok glædhi, aff gudz ængle: Gør tik gladha: som fødde æwærdhelikis liws solskin: Gør tik gladha modher: war gladh gudz modher Gør tik gladha ensamin ogipth modher tik lofwar al creatura, liusins [#18] modher. wi bidhiom thik. war for oos alla tima bidhiande: thænne klærkin fik j sinne {banasoth} [hælsoth]. {digh…} [dighran ræddugha om] sina siæl: [the milda modhir] tedhis hanum oc saghdhe: min son hwi rædhis thu swa dighirt: Ok {qwidha} [qwidhar] som mik bødh. oc budhadhe daghlika glædhi: Gør oc nw tik gladhan, oc at thu maghe æwærdhelika {glædhis} [glædhias] kom nw mz mik j guz glædhi:
Enn riddare rikir ok wældugher for thæssa hems [fafængho] wardh vm sidhir swa fatigher at han thorfte wæl tighia smam, som før gaaf ofstorum, hans hustru war godh ok gudhlik ok ware frw gærna thiænugh: Tha en høghtidh kom: ok alle mæn vildo {…lika} [riklika] fara ok. lifwa: redh {ridda…} [riddarin fra sit heman] for skam [skuldh]: at han [ey gat rikt hoff ællir gæstabudh haldit j en skogh sorghfulder oc bedrøfder Een mykit] rædhelikin karl kom til hans ridhandhe: ok spurdhe hans sorgha sak: Riddarin sagdhe hanum sin harm: at han war fatiker vordhin: Carlin jættadhe hanum rikare wardha: æn han før war: æn han vilde hans radhe sætta: Riddarin lofwar hanum troo hans radhe sæta: æn han [vil først sina lofuan fulkompna]: Carlin badh {hanum} [han] hem faara oc leta oc hitta [j] enom stadh. j sinom gardhe, mera gul oc silff, æn han allan sin alder før atte: Et bedhis iac aff thik {aff thik} sidan sagdhe Carlin: [‡‡8] at thu møth mik atir j thænna [#19] stadh ok thin hustru mz thik a thæn dagh, ok næmpdo daghin: Riddarin lofwar hanum sina troo atir koma mædh sinne {konw} [hustru] oc far heem. oc finder gul oc {gørsum} [gørsuma]. Ok køper manga rika gardha: oc jordh. ok halder rikt hoff [mz myklo bælde sua] at alle vndra oc mæst hans hustru: Sidhan talar han en dagh til hænna: Ok bidher hona sik følghia. Oc sitia skøt a hæst bak oc ridha mz sik longa ledh ensampna: hon vndra vm hans budh, ok gør [tho] giærna som han bidher oc biudher: The hwila sik en stadh a wæghænum: nær enne kirkio, frwn gar ensammæn in j kirkionna: oc bidher sina bøne fore ware frw bilate: til at hon sompnadhe ¶ Milda mø gudz modher later hona fast sofwa, oc længe: Ok gaar hon wt til riddarin j hans hustru hami. badhe a væxt oc klædhom [liti] ok talan. oc allum latum Riddarin far sin vægh mædh bætra følghe æn han vænte: Ok kombir ok thit som han hafdhe lofwat koma Grymber karl kombir j mot hanum fæghin: ok vardher ofæghin: Ok thor ey framganga vtan stander fiærrin ræddir: ok græniar tannom. ok bannar hanom: Ok talar [sua til hans, thu fulastæ] falsare, swa darar thu mik for wælgiort: Jak {badh} [bødh] thik føra mik thina hustru: [oc] Thu førir mik mariam hænna frw: Jak thænkte at hæmpna min harm ofwir thina {kono} [hustru] for alt thz vee hon gør mik j gudz {modher} [modhers} thiænist: Ok thu førir mik siælwa gudz modher ihesu christi: Hafdhe thin {k…a} [hustru] swa hær komit. aldre skulde hon lifwandis [hafua] hædhan {kom…} [komit]: Nw førdhe thu mik, thæn gæst mik vardher til langa {thnnnga} [thuyng] oc thunga Riddarin stodh annars hugha, ok gat ænkte talat, for vndir ok razl: Maria talar til diæwllin, for thy at thu dyrfwis til at vilia skadha minum {wini} [win]: Thær firi far thu, diwpt nidher til [#20] hæluitis: Ok {bli…} [bliff] thær til doma {dgh} [dagh]. swa at thu gør aldre nokrom {th…} [thøm] mæn mik thiæna: Diæfwllin thøt oc græt: Ok lydde nødhogher domenom: Gudz modher, Auitande riddarin: Ok bødh vidhersighia diafwls gafwr, oc trøsta til ensamin ihesum christum: Ok sagdhe hanum huru hans hustrw laa æn oc soph: Riddarin stodh vp. thær han laa, gratande før hænna fothum: Oc thakkadhe oc {thiæn…} [thiænte sidan] gudz modher æ midhan han lifdhe: oc hans hustru, vidher sagdhe alt thz {diæfwllin} [diæfwllinom] til hørdhe ok [ofuir] gaff ok wordho yfrith rike aff gudz nadhum
En {miok} [mykit] syndugher man. leddis j sømpne for gudz dom, hanum tedhis thær en diæfwl fram koma ok prøfwa mz skiælum hans siæl wara sina: førsto skiæl thok han aff gamblom gudz dome, til adam: at han skulde dø hwilkin dagh han athe for budhna fruct: Ok sagdhe mannen wara skyldughan giælda førsta fadhurs bruth: Annur skiæl thok han aff hans langho thiænist [oc] sagdhe han {hafwa} hafwa thiænat sik .xxx. aar: Thridhia thok han thær aff at hans ilgærninga waro flere æn godhgærgninga: var hærra badh mannin swara til skiælin: Ok tha hanum war ænkte til {an…} [answarin:] Tha gaf gudh hanum viii dagha frest til andswara, Honum syntis sik ganga syrghiande fra domenom ¶ Ok qwidha hwat hanum til answara [skulde] [vardha] hanum møtte {e…} [en frw] oc spurdhe hwi han sørgdhe, han sagdhe sin wadha oc wanda. [frwn] badh han ey qwidha vm thz førsta: Ok sagdhe sik wilia swara for han: [#21] Mannen spordhe [hænna] nampn: [hon] sagdhe sik heta sannind: Hanum møtte sidhan {e… anna… f…} [en annor frw] oc spurdhe jamulund: Ok badh han ey quidha vm andswar til annur skælu ¶ ok [sagde sik] vilia [thær til swara] [Oc hon kalladhe sit napn rætuisa] ¶ Attunda daghin komber han atir for domin, ok saa thær hwar the stodho badha syster sannind oc rætuisa: Ok gudz modher sat a [domarens] høghro hand: Thær kom sathan [diæwulin]: ok beddis andswar, til sin skiæl, ælla domin ifwir mannin ¶ Veritas thz thydher sannind bødh sik fram at swara til førsta skiæl swa: vi vitum væl vara twæscona dødh En ær licamlikin han thola badhe ille ok godhe. for adams synde, som thin skiæl prøua: Annar dødher ær sialinna pina: aff hænne {løste} løste christus alla godha mæn. mædh sins licamma dødh: Ok æn thænne man ær godher Tha prøua thin skæl, ænkte amot hanum: Justicia thz tydher rætuisa, bødh sik fram. at swara til annat swa: Thik thiænar ængen mz rætto, vtan thu lokka salugha dara fra rættom hærra, mz falsum radhum, ok [ondom inskiutilsom]. for thy ær hwarium lofwat, mædhan han liuir: {vi…lias} [vidh tik skilias]: æn han vil. ¶ [sanninden oc rætuisan] radha mannenom, bidhia {…dhna} [miscundhna] modher hiælpa sik, vm thz thridhia, [Diæwlen] badh [han suara] sik [til thz] thridhiA. sælughur man: fan ængen [‡‡9] andzswar ¶ Domarin badh lætha wægha gærningena godha oc illa: Tha fiol mannen ræddir fore ware frw føtir, ok badh miscunna modher nadha sik: Maria the mildha mø lagdhe sina hand j mædh scalene mz godh gærningum: Ok wogho thaghar meer godhgærningana, æn syndena: Ok tapadhe [diæfuulin] sigher: Mannin waknadhe som folk vente at dødher wara: Oc bøtte sin bruth oc thiænadhe [sidhan] gudhi ok guz modher [oc fik sæla ændalykt]
[#22] [Annat miraculum]
BIturicos hethir en stadher thær timde thz hær scrifwas. dxxvii are wars hærra vm pasca nat lop en iudha smaswen mz scristnom smaswenum til kirkio. thæn tima cristit folk [tok] war hærra, [han] gik [ok] til altara mz androm smaswenom. ok thok [som andre hans] fadher spurdhe hwar han war swa længe: han sagdhe sik hafwa warit mz sinum cristnum scola {kopanum} [kompanum] til kirkio. ok takit mz thøm thera gudh j sit liif swa søtan ok {…søtan} [aldra søtastan] Fadherin tendhe dighran eld j ongne, ok kastadhe sonin balit brinnande. Thy at han gat ey vænt swenin fra cristno gudz lofwi. Mannin øpte oc græt swa at cristne [mæn] ok iudha [thz hørdho oc komo] saman: ok {sagdhe} [sagho] smaswenin j brinnande bale, ok ænkte brinna, ælla meen aff {elde} [eldenom] kænna. ok drogho smaswenin vt oc spurdho {hwat} (hwar) hanom halp: han swaradhe: En hedhirs frw som stander jfwir cristno {altar…} [manna altara] kom mik til hiælpa, hon vepte fran mik lughan allan mz sino mantol skøte alle lofwadho {war fru} [gudh oc wara fru] oc kastadho fulan fadher abranda, ok bran jæmskøt j asko
Mange vnge munka j eet kloster som stodh vidh flytande vatn stodho arla vp firi thera reglo tima oc taladho {mang…} [mangh fafæng ordh oc squalder Diæfla] rodho [#23] thær fram [mz skip] j manna hami: {munka} [Munkana] spurdho hwadhan the waro. The swaradho [oc] sagdho sik [vara diæfla oc] føra kloster løpara siæla til hæluitis. The vordho [mykit] rædde: ok øpto alle sancta maria, bidh for oss [Diæflane] sagdho til thøm wæl hiælpir idher nw maria. hafdhin j ey hona kalladh til hiælpa: Tha warin j nw alle vidh grundh dødhe ok [vadhelika] dømde ¶ Thy at i taladhin wtan tima oc mang fafængh ok [syndelikin] ordh
En sælugh quinna tholdhe dyghra nødh ok mødho aff enom diæfle, henne halp hwarke kors [ælla.] wikt vatn: en godher man gaff henne radh vm sidhe, at sighia hwar tima: hon saghe: diæwlin sancta maria hiælp mik. hon giordhe som han [rædh hænne] Ok jæmskøt stodh diæfwlin qwar som han war slaghin mz stene vidh ænne Ok thordho ey nalkas vtan øpte thil hænne iller diæfwl dræpa thæn thik thætta radh kiænde: ok dirfdhis aldre sidhan koma nær henne
VAra frw føzlo daghir war længe glømder ok ey haldhin til hælgh, swa som skulde: til en hælagher ermiti prøfwadhe at ængla sungo [søtan] sang hwart aar vm the nat, wi haldum nw hænna høghtidh, Han badh gudh daghlika wisa sik. hwi hans ængla sungo hwart aar thæn {sang} (sangin). vm the {natt :} [naten] Ok ey vm andra [nætter]. Ok fik andzwar vm sidhe at gudz modher [#24] føddis {then} [the] nat. Ok thær glæddis {the} aff, Ok sungo søtan sangh alle gudz ængla Ok kungør thz allom cristnom: Thær til at the {hald…} [haldin]. Ok thæssa hems The sama høghtidh ¶ Pauen skipadhe bøne ok fasto til at gudh vilde thz flerum visa: Oc sidhan han fik fulla visso thær aff: tha skipadhe han thæs {dagh} [daghs] høghtidh
EN thriwin riddare ok wara frw thiænugher. redh {tornement} [til torneament]. ok hørdhe mæsso a wæghenom j eno klostre. som bygth war oc wikt ware frw til hedher: Riddarin [dualdis oc hørdhe alla the mæssor thær sagdis] oc [vil] ænga {lata} [forlata]:: Oc dwaldis thær firi swa længe at {thorneanen} [thorneament} war ændat: Oc han møtte thøm a wæghenum [som thær hafdho warit]: honum møtto mange: oc sagdho sik wara hans fanga. Ok sagdho alle han hafwa swa [manligher varit thæn daghen] oc giort swa got j thorneament. at ængin [var thær hans like]. oc at han fik thæs dags pris allan ensamin: han forstodh wara frw dygdh oc høfwizsko. at hon fik hanum then hedher mz sins sons ængle. thy at han dwaldis j hænna thiænist. oc redh atir til thz sama closte. ok gaff sik thær. j gudz thiænist. ok gudz {mo…} [modhers] allan sin aldær.
EN biscoper godher ok gudz modhor {miok} [mykit] thiænugher, gik vm midhia nat til wara fru kirkio, for hænna [#25] thiænisto [‡‡10] skuld, maria the milda mø, møtir hanum ok {alla} [otaligha] jomfrur, aff himerike mz henne, ok twa [sungo fore] søtastan sang, ok alla æptir. ok [twa] leddo biscopin fram j kirkio Sanger gik ifwir thenna latino [værs]: Cantemus domino socie. cantemus honorem: Dulcis amor christi personet ore pio: Thæt thydher swa mykit a wart maal vm thænna matto. siwngum gudhi søtta sællur, siwngum gudhi hedher ok æro Siwnge gudhlik tunga søtan ælskogha christi
EN sælugh ensætu frw hafdhe sin son mykit kæran: hans owini fingo han: ok inne læsto: Modher græt: Ok badh guz modher, som hon war længe thiænugh, løsa sin son fangin, vndan lasum ok bandum: længe badh hon ok ænkte dugdhe, før æn hon gik til kirkio, fore ware frw bilæte: Ok taladhe diærf ordh. Frw sagdhe hon, jak hafwir længe bidhit thik frælsa min son fangin: Oc hiælpir ænkte: frælsa min son: æn thu wilt, hafwa thin [son] frælsan ¶ Swa længe halder jak thin son fangin: thil {at} min [son] wardher løss: Ok hon grep, mædhan hon taladhe barnidh vt aff hænna {knæ bilætins} [bilætins knæ] ok bar hem til sin ¶ Ok læt sik hafwa gripit godhan fanga: Ok swepte j hwitho klædhe: Ok lukte j sinne kisto ¶ Næsta nattena kom war frw: thær ensætu [frunne son] sath fangin, oc læste vp lukum ok lasum ok badh han skynda sik heem til [sinne] modher, ok bidhia gifua sik atir sin son lædhughan mædhan hon hafwir sin [son] atirfangit ¶ {Swenn} [Swenin] giordhe gærna [mz] thakkum som hon bødh: Sælugh modher var gladh oc fæghin. ok for til kirkio. Ok bar atir {bilætins} [bilætino] barnit: Ok thakkadhe ok thiænte gudz modhor for hænna nadhir [allan sin alder]
[#26] EN thiwfuir ok {en} røfware {thiænto} [thiænte] tho gærna guz modher, ok las thikla hænna helso værs [aue maria] mz knæfallom: Mæn gripu han om sidhe, ok dømdo ok vphængdho: Maria mildasta mø som engin forsma kom hanum til hiælpa: ok hiolt {vpp} [vppe] som hængdhum syntis mz hans føther mz {søtum} [sinum] handom ¶ Thre dagha, swa at han ey hængdhe: vtan stodh v [møddir juir hænna lowm] ¶ Thridhia daghin foro the thær fram som hanum hængdho, sin ærande ey lankt fran galghanum ¶ Ok sagho han [liwan] blidhan ok gladhan: The vænto at snaran war ey væl aat runnen ok hioggo nidher mz swærdhom: Oc vildho halshugga han. Maria grep handum gen swærdheno: Ok the gato hanum ænkte meen giort The vndradho hwat tholkit sætte: til at han sagdhe thøm thz han ensamen saa: The lofwadho gudz modhor. ok gafwo lidhughan røfwarin før hænna hedher: røfwarin gaff fik [j closter] j gudz thiænist allan sin alder
¶ EN vnger [swen boklærder] var gudz modhor gærna thiænwgher {han} [hans frændir trughadhe han] giptas æpter fadher ok modher dødha Han fæste [jomfrw] som frænder hanum raddo: oc redh en dagh mz frendum [oc vinom] at gøra brøllop: A wæghenom war en kirkia: Ok mintis [swenen a] wara frw tidher [som han thæn daghin ey læsit hafdhe]. Ok stegh [af sinom hæst oc] gik in j kirkionna: ok laas oc løste sin skulda giæld: Maria tedhis hanum wredh [#27] oc oblidh, oc kiærdhe at hans dare hafdhe [andra] kærare æn sik: Ok kalladhe han falsare renliuis louan Swenin skyndhe sik rædder til sinna frænda. ok [loot] thøm ænkte faa vitha hwat hanum tedhis: Ok liwste for thøm ænkte aff sino hiærta. vtan redh ok giordhe brølløpe som the redho hanum: Brølløpis apton at quælde. tha alle vento han sofua mz sinne brudh: Rymde han [wærdlena bælde fra sinne brudh] ok fædhærne. ok gaff sik j gudz thiænist. Oc gudz {modher} [modhers oc bleff]. allan sin alder mz kloster mannom.
EN godher prestir litit boklerdher sagdhe daghlika mæsso, aff gudz modher: ey kunde han andra mæsso {sang} [sæghia]. [han] røgdhis oc kalladhis for sin biscop. oc gik vidher sannind: At han enga kunde andra mæsso siwnga ælla læsa Biscopin snybbar hanum: Ok kallar han swikara ok fulan falsara. ok [for] menar hanum meer mæsso {sang} (sæghiæ) Nesto nat tedhis gudz modher wredh ok oblidh biscopenum Ok høther hon hanum hardhare [dom] æn han [høtte] prestenum Ok gifwir hanum digra sculd: Hwi han mødde ok qualde {capellan henna} [henna capellan]: ok høtte hanum døø jnnan xxx dagha. vtan han atir gafwe hænna klærke oc capellan messo sang: Biscopin læt kalla før sik præstin ok thok han mz hedher ok badh han for gifwa sik thz han giordhe hanum a mot ok gaff hanum {atir} atir messo sang {sangh}
[#28] EN klærker krankir ok skør til sin lifnadh: ok thiænte tho gærna wara frw: oc sang ælla las hænna tidhe [‡‡11] [altidh] standande: han sa j sømpne sik leddan for gudz {dom ræd…} [rædhelica dom] ¶ Ok hørdhe gudh [tala] til ængla: ok hælgha siæla, hwat dom vilin j gifwa thænna mannenom. som swa mykyt ilt hafwir giort ¶ Jak hafwir længe vmborit ok tholt ok ey ær han thæs bethre: Mædh thera ja [vilde gudh han døma til hæluitis som hanum thykte Æn gudz] modher the milda mø: badh sin son. æn gøra [nadhe mz hanom j] thæsso sinne, for sinne {saka} [bøn] Gudh gaff henne mannin: ok hænna nadhum. Hon {manad…} [manadhe han] gøma sik for diæflenom oc bætra sin bruth ok bøta: Klærkin waknar, ok thakkar [jomfru] marie: ok widher sigher wærldina,. ok (gaff) sik j kloster ok j gudz thiænist: oc fik hans alder godhan ænda
EN prouester war j cicilia [Rike] .d. cxxxvij. wars hærra are. ok rædh allum biscops embitum, ok swa væl ok vitherlika at æpte biscopin dødhan: Vildo han alle til biscop vælia han heth theophilus: han vidhersagdhe biscops wald. oc sagdhe sik læta {nøghias} [nøghia] at them syslum. oc skipilsom som han før hafdhe ¶ Ok læth annan liwfuare biscop wardha: Thæn [som vardh] biscoper [#29] hafdhe theophilum minna kiæran: oc rænthe aff hanum {sins æmbitis} [sit æmbite] ¶ Ok prouento: Theophilus thok ey bætra radh j harme æn wardh diæfwls anbudh: Thær til at han matte sin hedher oc vald atir vinna: {Judhin} [en Judhe] kom thøm badha saman: Diæfwlin oc theophilum. oc {at} theophilus vidhersagdhe gudh oc gudz modher. oc cristne trolofwan: Ok screff thær breeff ifwir, mz sino {blodh} [blodhe]. Ok [satte] firi sit insighle. Ok fik {diæfwlin} [diæfwlinom] brefwit insighlat. oc wardh hans man vsal [dare]. ¶ Annan dagh then næsta lætir biscopin calla theophilum Oc wardher hans bæste vin: Ok gifwir hanum athir hedher oc æro ok wald som han før hafdhe ¶ Theophilius kænnis widh sin wadha ok æther sik allan innan: aff angir oc vil ey slæppæ sit hop ok trøst til ihesum christum: vtan callar hans milda modher aff allo [hiærta] sik til hiælp oc [trøst]: Maria war hanum brath til bota, tedhis hanum wærdhugh owærdoghom, oc rædh hanum oc trøste at widhersighia diæfwlin. Ok lofwa sik atir ihesu christo vnder cristno troo, han giordhe gærna som hon rædh oc bødh ok ræddis æn tho vm brefwit som swa darlica [var] scrifwat ok vt gifwit· ¶ Thil war frw thedhis hanum annan tima ¶ Ok fik hanum brefuit atir takit aff diæflenom. til visso oc trøst: at hans wadhe oc vande war løster: Theophilus thakkar fæghin guz modher, ok las brefwit siælfwir for {biscopen} [biscopenom] ok allo folkeno: Oc bløtte mang hiærta, til tara ok grat, oc guz loff ok gudz {modher} [modhers] ok do thridhia dagh j. gudz fridhi
[#30] ETh hionalagh gipto sina dottor vngum swene: ok hafdho han hema at sin swa kiæran som han ware thera eghin son, oc mæst modherin, til alle ventho at svær?n munde maghin hafwa swa kiæran for odygdh, oc ey for dygdh, oc vaxte fast hænna vfrægdh ¶ Sælugh frw ræddis at lyghnin wardhe ofrik: ok fik ey annat sik til radha: vtan legdhe aff diæfwlsins {æghian} [æggian]: twa mæn, at dræpa sin magh. oc mørdha lønlica: thær thil at henna [lwghin] vanfrægdh matte {læggias} [læghras] oc lækias ¶ Sidhan hon saa sina dottor grata sin skadha: Tha græt ok modhorin sin siæla wadha ¶ Oc bar saran harm ok angir j hiærta. oc thok aff præste script, ok lønlica [aff] løsn: Præstrin oc hænna bonde. wordo. vm sidhe owini, ok deldo: Fule præster diæfwls dare awitande bondanum aff harme ¶ At hans kona mørdhe sin magh [vanlica] mz hans radhe som tho war sakløs badhe til radh oc dath ¶ Hær eptir væxte [quinnona] ofrægdh fulare oc mere, til hon var vm sidhe draghin for dom: ¶ A wæghenum til domin, stodh en ware fru kirkia: Ok sætto sælugh [quinna] alla sina trøst til mildo mø gudz modhor. Oc fik mz [bøn] jn koma j kirkionna: At bidhia litla stund sina bøn til wara frw nadha, oc græt aff saro hiærta for henna {alare} [altare]. til [at] hon war atir vt draghin for domin Ok thær dømd a ball ok a brand: hon trøste mz hiærtano: Oc øpte mz munnenum til ware fru {hiælpa} [hiælp]: oc vidh hænna nampns a callan slæktis alt balit [vt] oc hwar gnista: henna skadha mæn [#31] baro samman meere widh oc tendo balit: oc lughin vm kring hona {Oc} sluknadhe slæt som før widh a kallan marie namps gudz {modher} [modhers] Tha kiænnis domarin widh gudhlikt [‡‡12] wald: ok wara frw nadher ok dømde sælugha frw til liff ok wt aff {v} [van] frægdh
[#49] SJæx manadha før æn maria fødde gudz son fødde elizabet {syster døtter} [johannem baptistam Oc waro maria oc elizabeth systradøtter] ¶ Thyt [at] anna war frw modher: ok hysmaria modher elizabeth waro {syst…} [systra]: hwrw gudz ængil budhadhe iohannis baptiste byrdh: oc dyrch hans fadher zakarie. hurw iohannes vpføddis. oc lifdhe oc lærdhe ok dødh tholde: [skrifwas] j biblia fulkompnilika æn the thing aff hanum scrifwa hælghe mæn sidhan {then} [them] vilium wi hær gærna wisa: ¶ Johannes crisostomus wis mæstare oc {miok} [miokit] hælagher. scrifwir aff sanctom iohannem baptista. at swa som hwart klædhe got ok wæl litat hafwir sit loff til bætra. {ok tho bæther} lithat klædhe komber fram: Tha hafwir thz prisin sidhan ensamit Swa æru alle [helghe mæn] godhe ok lofs wærdhe: Vtan johannis baptista lifnadher hafwir pris for allum hælghum: [een] hans dagher ær {æn} missomars dagher eptir thy som han føddis. Ok annar hans dagher. komber trem daghum firi septembre manadh aff hans dødh
[#50] SAnctus Johannes baptista: Ok sanctus iohannes ewangelista. ægha badhe missomars dagh. thy at baptista føddis tha. ok ewangelista doo thæn sama daghin: Æn baptista halder sin dagh ¶ Thy at han føddis før æn hin doo væl .C. arum før ¶ Ok bær [thom] ældre [ær] rætter at {engn…} [engna] daghen: ok johanni ewangeliste. fullas hans hedher. thær mz ærlica: at hans dagher føris. fram {fore} [j]. wars hærra siælfs føzlo høghtidh: Ey wiker {tha} [tho] ewangelista. [for] baptista for thy at han ær minna wærdher: vtan for thy at baptista ær hanum iæmwærdhugher at halda thz hanum bør til ældræ {rætter} [rætt]: Ok at the æru wæl jemverdhughe j himerike: prøuas: thær mz at twe mæstare waro: Ok hafdhe annar thera baptistam til patronum: ok annar ewangelistam ¶ Ok ville hwar thera føra sin patronum fram fore annan. Ok thz war thera daglika dela ¶. The næmpdo dagh til disputeran vm thera {matiriam} [materiam] Mællin thæs then {dagher} [daghen] kom. studeradhe hwar thera til {then} [the] skiæl han matte bæzst fæsta: A næmpdom dagh. tha the wildo ok skuldo disputera væl til {red…} [redde]: tedhis hwarium thera sin patronus ok sagdhe swa: wæl ærum wi satte: vm al mal ok fulsæle badhe j himerike ¶ Ey thorfwæn j disputera vm oss j jordhrike vtan warin j sate vm os [hær j wærdhlene] mædhan wi ærum væl sate j himerike: The møttos j scola. ok kalladho saman folk. Ok lysto badhe fore lekum ok lærdhom. hwat thøm war wisat: ok lofwadho gudh ok thøm badha {jæmpnungum} [jæmpnunga] jæmpth
[#51] ANnur iohannis baptiste høghtidh hafwir nampn aff hans dødh: ey for thy at han thæn dagh tholde dødh: thy at han war dræpin vm pascha. eno are før æn war hærra: vtan for thy at høghtidh gat ey haldhis vm pascha: for wars hærra høghtidh som {wærd…} [wærdhugher] ær, ok wiker som [wært ær] then mindre {then} [them] mere: til kirkian gitir særlikan hether. [haft] til aminnilse hans døz [oc fore annor ærlik thing som hanom dødhum sidhan ouerkomo] Julianus [keysare] læt vp grafwa iohannis {baptist…} [baptista been thær hans discipuli han iordadhe mellan heliseum ok abdian] [gudz prophetas?]. thy at julianus bar awnd vid gudhlik jertekne: som giordhis ifwir hans hælghum benum: Ok bødh lata brenna thøm ¶ Ok ascona widha kasta ¶ Munka aff ierusalem komo tholkænde j bland mz thøm thær grofuo ok brændo: Ok gato vndan komit mz mangum hans benum til iherusalem Ok fingo j hændir philipo patriarcha ¶ Philipus patriarcha ræddis at thz {vp…} [vpenbarat wrdhe] gate han thøm ey gømt for gudz owinum Ok [thy] sænde [han] thøm atanasio patriarcha j alexandria: Theophilus patriarche alexandrie, wigdhe the kirkio som før war afgudha mønster, oc lagdho [thom] thær mz hedher til the aff ianua bæsta stadh lumbardie fingo thøm: Ok førdho them til sin Oc bliua thær: æn [sanligha] j dyrk. ok hedher. swa som twe paua alexander {:} Thredhie, oc jnnocencius. fiærdhe prøfwa mz sinom brefwm [#52] høghtidh aff [hans dødh halz] Ok for thy thæn daghin, at tha var hans hofwodh funnit {:} han var halshuggin j enom judha lanz stadh. som kallar sebaste. herodias drothning som rædh hans dødh. ræddis at han atir vpstodhe af dødh Gømde hans hofwodh, oc læt ey nidher grafwa mz andrum hans limum ok benum: Vtan swepte thz oc nidher groff lønlica j enne wra konungx palacij j sebaste: Oc laa thær hwarium manne lønt {manga dagha} [langan tima] til sanctus johannes tedhis siælfwir twem munkom: oc viiste them hwar hofwodhit laa: Ok bødh thøm thit fara ok hofwodhit vp grafwa: Ok [‡‡13] [thædhan] føra: The foro ok funno hofwodhit swept jnnan har klædhe [som hans klædhe var j hans liftima oc førdho] lønlika thædhan i sæk: En fatøker grytakarl [af emissena stadh cicilie rikis] kom j følghe mz thøm ok baar sækkin mz thøm som the badho: Sanctus iohannes talar til grytakarlin: Ok sigher sik wara: iohannem baptistam: ok biwdher honom koma lønlika fran thøm munkomen mz hofdheno: ok gøma thz væl [oc thiæna gudhi mz knæfallom] for swa godhom hælghedomum: [mz wyrdhning oc mz] {gudhi} [gudhilicom bønom] daghlica: Ok jættar hanum {wara} [wardha] jfrit {rik…} [rikan] Grytakarlin komber vndan mz hofdheno: ok wardher j gudz thiænist: [oc sancti iohannis rikir fulkomlica sua lenge han lifdhe]: Ok bodhe vnder eno biærgh: Ok lagdhe hofwodhit innan biærgskoronna [#53]: Ok las ther sina bøne daghlica: Ok wiste thz ensamin til han [wiiste thz] a sinom døz dagh. sinne syster: Ok hon sinom {arf…} [arfua] a sinom døz dagh: Ok [langan alder wiiste] swa hwar androm: ok wordho alle rike. oc lykko sæle: Mædhan the swa giordho til hofwodhit {gømdis} [glømdis] ok gik swa fran minne, ok bygningin lagdhis ødhe: sidhan fik hofwodhit thær ængin hedher
EPther langan alder sattis [thær] sanctus marcellus j ærmitta lifnadh mang aar: han saa j sømpne: ok hørdhe gudz ængla siwnga: Ok sighia: Seen, hær komber johannes baptista. Thær næst: saa han iohannem koma. leddan wærdhelika: mellin twæggia ængla: ¶ Ok saa johannem gifwa sina sighnan jfwir alla: Marcello thotte sik oc a knæ falla for iohannem. ok beddis sighnan: Ok iohannem lypta han vp [wyrdhelica mz sinom handom :] Ok {min…} [mintes] widh hans mwn: Ok thotte hanum spøria sik johannem hwadhan han kome: Ok johannem swara sik wara komen aff sebaste: Thær widh waknadhe marcellus: ok vndradhe dighirt: Hwat slikt sætte. ok wardh at sompna til en kom. ok wækte han af sømpne. han waknadhe. oc saa vakin ena stiærno nidhre nær sik j enne wara: j fiælskorunne: han wilde kiænna mz handom stjærnona: Ok stiærnan wek oc flutte sik til annat rum vndan hans hand ok [han] gik epter hænne. til at [hon] staddis vm sidhe: J the rume sancti iohannis hofwodh laa grafwit: Thær groff marcellus epter: Ok fan fæghin godha gørsom: Ok forstodh wæl at thz war iohannis hofwodh, som sagdhe sik [thiit] wara komin aff sebaste stadh: hofwodhit laa j lukto kari nidher grafwit ok stodh j enne stentroo: [#54] Marcellus callar saman folkit: Ok læter vp lypta karit mz guz lowi: En war thær j bland flere: som ey trodhe thz wara sancti johannis hofwodh: honom wardh hans hand onyt: Ok lodde widh karit som limdh ware: til at han kændis widh [sina] vantro: Ok trodho gudz jærteknum: Tha wardh han løss: [fore thera gudhelica bøn som nær waro] Ok tho {ey lidhugh} [ey ferdhugher] Sanctus [marcellus badh han] koma nær karino tha thz {bars} [kome] jn j kirkionna: Ok faa ther bøtir sinne onytto hand: Han giordhe som han rædh hanum: ok wardh hanum [handen] atir wæl nytt aff onytte
MArcellus fik juliano biscope budh: Ok kom biscopin siælfwir: Ok førdhe mz hedher som wærth war: hælaght hofwodh jn j stadhzsins dom kirkio: Ok laa thær til [valens Rømsker Keysare: wilde] thz føra til constantinopolim: Ok tha han kom til calcedoneam tha giordhis hælagh byrdh swa thungh at w møghelikit [#54] war nakrom {lund…} [lundum aff] stadh røra: Vtan laa thær scrinlakt. til theodosius hin godhe wardh Rømsker Keysare. han fiol a knæ for skrinit: ok laa længe a bønom: Ok tok sidhan hofwodhit j sin gul wæfts klædhe mz ødhmyuko hiærta: Ok førdhe mz hedher til constantinopolim. Ok bygdhe wænista mønster sancto iohanni baptiste: oc scrin lagdhe hofwodhit: Ok laa thær til pipinni franca konungx dagha: Tha førdhis thz thædhan. ok til en stadh j franka rike som kallar pictauia: Ok fingo mange dødhe liiff: ok siwke helso vidh thæs komo: Ok ligger thær [æn] til [thenna] dagh: j faghrum hedher [#55] Then tima the hedhene brendo johannis baptiste ben: Ok all annur benin brunno: Tha beth ængen elder a thøm fingre: som [han] ræcte gen warum hærra: Tha han sagdhe: Ecce agnus dei. ecce qui {tollis} [tollit] peccata? mundi Som thydher: See gudz lamb: {seen} [see] thæn som aftaker værldinna synd: Munka [funno] ok [fingo] fingrin .v. brændan. Ok gømdo til sancta [tecla fik han]. ok fordhe mz sik thenna wægh haff: {Ok} til normandiam: Ok bygdhe thær vænt [‡‡14] mønster {sancto} [sancti] johanni: Ok skrinlagdhe fingrin: Ok for thy at mønstrit wigdhis a thæn dagh som nw var før vm talat: Skipadhe pauen han helghan halda vm alla wærldina: ¶ En frw j franz sancto johanni [baptista] gærna thiænugh badh gudh jnnelika: Ok idhelika gifwa sic: Ok senda nakat aff sins hærra iohannis baptiste benum. [aff] mold ella klædhum: hon badh daghlika langhan tima: Ok tha hon saa at hænna bøn var ensamin {miok} [mykit] seen. tha {fæstadhe} [fæste hon hona] mz {juir…} [juirmatto] fasto: hon jætte sik aldre æta æller drikka. før æn hon finge [thz hon beddis] Epte nakra dagha swa fastadha com en tumul fingher. {swa} fagher. ok skinandhe. for hænna øghon: Ok laghdhis a {gudz altar…} [altarit] Thre biscopa [#56] komo for vnder sculd: at see gudz iærtekne: Ok tiggia sik nakot aff {hælghom} [thom hælgha] domum: Thre blodhz drupa: [wtgingo] aff fingrenum. j thera asyn: Ok fik hwar thera sin: Ok foro fæghne hwar hem til sin
GØta k drothning som wtlændis {kalladho} [kalladhos] longhobardi for thy at the {læto} [loto] fordhum skiæg vaxa som ryza: Bygdhe sancto iohanni baptiste faghra kirkio: Ok gaff got goz vnder [til gudz thiænist] kirkionne [oc hænna klærkom til bestand] Lankt thær epter ville constantinus Rømsker: Keysare. bryta longobardos vnder rom: Ok kom a moot thøm mz stridh: han spurdhe før æn the møttos en hælaghan spaman: vm stridhina sigher: ok fik answar: At iohannes baptista hiælpir longobardos: Ok at aldre {tapa} [tappa] the sighir. mædhan the hanum {thiænadho} [thiæna]
SAnctulus heet en man han lofwadhe for en fanga: sit liiff for hans liff. vm [fangin bort flydhe] Ok [han nødde tho fangan hemelica] [#57] vndan ryma: Sanctulus war gripin j hans stadh: Ok dømder til dødh: Ok vnder swærdh ledder: En starker longobardus wædhrit [til at] hugga: Ok then tima han lypte swærdhet høght i wædhrit: til at hugga: Øpte sanctulus. ok badh sanctum johannem baptistam hiælpa sik: Ok j samu stund hængdho hins arma j wædhreno som hugga vilde swa som the waro j jernum bundna: Ok swerdhit j handum til thæs han jættadhe gudhi mz sornum edh at aldre lypta [ællir dragha] swerdh gen cristnum {mann…} [manne] mædhan han lifde: Epter swa jættat ok sorit: badh sanctulus for hanum: ok wardh hans armber hanum lidhughir ok løs
Gudh hemde sancti iohannis dødh. badhe [j] thesse {h…s ok ann…s} [værdl ok j andre]: Herodias ok herodes dømdes vtlændis: Ok doo badhe j nødh ok [armødho]: Dotter herodias. drunknadhe: Al thera slækt, hwar hon komber fram, danzar j owiti, hwan sancti iohannis dagh, til anmælis ok blygdh. Ok thz ær prøuat vidha vm wærldinna
[#58] UAra frw ok sanctum iohannem baptistam sattum wi først j thæsse bok før æn wan hærra siælfwan: badhe for thy at the waro badhin ældre: Ok swa for thy at jomfrw maria war hans modher som al thing skapadhe ok sanctus johannes før prædicadhe, ok han døpte [wan herra mz sinom handom]
[#61] UAr Hærra laa nio manadha j modher lifwe som annur barn: Ok æn tho {hurist} [huarist] at alle dagha ok høgtidhe æru hans: Ok aff hans nadhum: Tho hafwir {hafwer}han nokra høgtidhe særlica aff hans særlikom nadhum: Hans førsta høghtidh ær hans føzsla, som gøta kalla jull: Ok fik thz {nampn} [nampnit] før æn war hærra føddis: Thy at julius Rømsker keysare wældugher ifwir wærldinna, bødh allum halda thæn dagh [han føddis a] mz frygdh ok glædhi sik til hedher: Ok læt kallaa jula dagh. aff sinu nampne som het iulius Ok hiolz the høgtidh vidha vm wærldhena: mædhan {h…n} [hon] war hedhin Sidhan cristnan com tha wændis høghtidhin til rættare dyrk: Ok halder tho gambla nampnit swa som mange andre dagha: som æn hafwa nampnit aff hedhnum afgudhum, swa som odhinsdagher ok thorsdaghr: Ok flere kalla hær j landum hælgha thorsdagh, æn wars hærra vpfærdh til himna, ok hafwir dagherin cristna dyrk, ok hedhit nampn
[#62] UArs hærra føzla prisas ey at eno j biblia: vtan oc mz andrum skiælum: oc hedhnum witnum ¶ Anselmus gifwir thær fagher skiæl til at gudz son skulde aff mø fødhas: Ok sigher som sant ær, at fyrom lundom {ma} [matte] mannen wardha ok [ey] mer: Ena lund vtan fadher ok modher. swa som vtan [‡‡15] man ok quinno swa {som} wardh adam ¶ Andre lund aff manne vtan {quin…} [quinno] swa wardh {ewa} [eua]: Thridhia lund swa som daghlika fødhis folk aff [mannenom] ok quinnonne: ok Fiærdha lundh gømde [gud] sik siælfwm [at fødhas] aff quinnone. vtan [manz tilhielp] Ok sigher sanctus bernardus at gudz son sømde ey fødhas: vtan aff skiæra [oc renesta] mø, ok [rene] mø: sømde ey fødha vtan sannan gudz son Thz samanfæstis: ok mz hedhnum skiælum ok witnum: Octouianus Rømsker. keysare war en wældugher alz jordhrikis hærra swa rædhelikin at ængin thordhe see han wredhan, swa wæn ok thækkir at hwar man lyste se han [blidhan] Rømska radh taler til hans. thu hafwir {gudhlik} [gudhlika] krapt ok dygdh: wi vilium tik j gudha tal taka. ok gøra tik høghstan gudhlikan hedher: Octouianus wis man kændis widher sik dødhelikan: Ok {rædd…} [ræddis at] taka vidher wdødhelikit nampn: Vtan beddis frest til answaren: Ok læt kalla til sin {en} [ena] wisasta spakunw hon het sibilla: tiburtina: Ok spordhe radh aff [#63] hænne: oc æn nokor munde wardha {jemuæ…dugher} [emuældugher] eptir han: Hon tok sik triggia dagha [frest] til answar: [hon fastadhe oc var j gudhlikom bønum] Thridhia daghin tedhis henne eet altare høght gen himnum, ok en {wænat…} [wænasta] mø sat jfwir {altarenom} [altareno]: Ok eet kronat swenbarn j hænna knæ Sibilla læt octouianum se thz sama hon saa: Ok sagho thz badhin. Ok hørdho røst aff himpnum at thz war himerikis altare: Octouianus forstodh hwat teknit hafdhe at thydha: ok fiol nidhir a iordh ok giordhe [gudhelico walde] gudhlikan hedher mz offer ok dyrch ok for bødh allum at kalla sik gudh
{SCrifwer orosius} [orosius SCrifwer at] en tima thær octouianus lette answar aff affgudhum {war} [hwa] eptir {han} [hanum] skulle landum radha: [tha] Kom røst aff himpnum: ok sagdhe. himpna smaswen skal heme radha: fødder aff liwandis gudhi: [fore] førsta dagh som æn skal skøt fødhas aff rene mø vtan smitto: Octouianus bygdhe thær altare Ok læt ifwir scrifwa a {altare} [altareno] lifwandis gudz son: Thæn tima war hærra føddis tedhis thre [sola] a himpnenom: Ok gingo saman vm sidhe: Oc wordho en soll: Ok teknadhis thær mz at thre ærlika naturur komo saman i gudz syni Tha han føddis thær ær {rent} [ren] likama lius {ski…} [skiæl oc] maktugher gudhdomer
[#64] En tima tha romara hafdho mang aar godhan fridh ok rædho rike mz roo: tha bygdho the mønster: ok wigdho [thz] fridhi til hedher: Ok kalladho [thz] friz mønstir: Ok letto answar aff diæflum, hwru længe thz mønstir skulde standa: Ok fingo answar at [alt thær] til mø wordhe modher: The vænto aldre thz wardha ok læto scrifwa jfwir {altarenum} [altareno] ewærdhelikt friz mønstir: vm jula nat tha war hærra føddis j bethleem væstan [iorsala haff] fiol thz sama mønstir nidher {widh} [til] jordh j rom: Ok {prøu…} [prøuadhis tha] sanlica at mø var modher vordhin Ok stander nw j samastadh wara frw kirkio, wida vm wærldena fiollo tha nidher afgudha bilæte ok brusto: sanctus augustinus sigher at gudz son ware lango før føddir æn han [hafdhe ey stygx] vidh ena fula synd: som mænniskio natur war smittat mædh: Ok heth sodomia som scrifwas aff j biblia: Ok scrifwar sanctus ieronimus at alt thz folk mz {then} [the] synd smittat war, doo mz bradhum dødh:The sama jula nat gudz son føddis: thy at han vilde at al the naturan ware ærlik som hanum war swa nær bunden: Annan wægh tiberim ælff j rom war eet hus [bygth] wan førum riddarum ok aldrughum til wærn at hafwa [#65] thær {sin} [siin] æruodhis løn mz mak ok ro: Ok {then} [the] sama {dagh} [nat] gudz son føddis brast up j thy sama huse en olio kiælda vællande. oc ran allan daghin stridhum strøme: thz scrifwas: Ok j Rømskom bokum: at octouianus Keysare gen thy gudz son føddis læt han gøra alla almænigs gatur væl rena oc væl broadha: Ok gaff alla romara lidhugha aff allum tollum oc {wtgy…} [wtgyærdum]
[#70] FRa adam: Ok til war hærra [føddes]: lidhu fæm thusand ar ok hundradha ok {xxi…} [xxix aar]: ¶ Fra thy rom bygdis først: vii {hundradh…} [hundradha aar oc lij] [#71] [Siex] manadha wardh elizabeth før mædh barne æn [jomfrw] maria: Ok eno are do johannes før æn war hærra: Tha lifdhe war hærra vj manada {læng…} [længir j] thæsse {h…s} værld [‡‡16] æn johannes baptista: Førsta are wars hærra: flydhe maria ok joseph til egiptum: Ok fiollo [til iordh] widh hans komo: All [egypto] lanz {afgudha} [afgudh] swa som ysayas længdum [før] spadhe
NJcodemus scrifwir at thær the hwiltus en tima A wæghenum vnder eno dactile thræ: Ok jomfrun war [mykit] hungrugh: tha bøgdhe sik træt nidher til jordhinna: At barnsens budhi swa længe møn aat sik mætta aff thæs fruct Ok reste [sik] atir sidhan vp siælft: A thøm sama wæghenum tha joseph thørste fast, brast vp en wællende kiælda: thær jordhin var thørrest: En tima A thøm væghenum thær the vildo hwilas J enne biærgscoru: møtte thøm j biærghscorunne twe størsto draka ok maria ok joseph ræddos vidh thera syn: [the wurdho] badhe at barnsins budhi swa spaki at the nighu barneno diupt mz hofdhom: Oc flydho fiærran til ødhkna: J [thøm j] wæghinom kom oc [et] leion j fylghe mz thøm, oc war thøm [thiænande værn] til egiptum
[#72] A xvij are wars hærra. wardh pylatus Judha domare. A xxix [are børiadhe johannes baptista prædica Oc xxxij are vardh han drepin Oc a xxx are døptes war hærra] døptes war hærra xiii dagh iula ok a sama dagh førsta ars hans føzslo: komo thre konunga mz thera offer til hans, ok A sama dagh eno are eptir hans døpilse vænde han vatn til wiin [J] brølløpe johannis ewangeliste
[#61] UAr hærra ihesus christus gudz son {:} ok marie, han war førsta nya lagha præster ok paue: Thry aar ok thrætighi siælf wighdher aff modher liue folkomin badhe at witi ok walde fra {thera} [the] stundh modhir war først økin mz hanum [#99] Petrus wardh [første] paue eptir warom hærra son iohannis aff galilea lande. ok bethsaida stad: hans stafwer ok stol war først j {…landom} [iudhalandom] iiij ar Thædhan flutte han staff ok stoll til antiochiam ok war thær paue vij ar: sidhan sattis han mz staff ok stoll j rom xxv aar vij manadhe ok {viij} [vii] dagha ok var sva sanctus petrus paue {xxx} [xxxvj] ar vij manadhe ok viij [vii] dagha: Han skreff twa epistolas som canonice kallas hanum hører ok the læstæn til som sanctus marchus skreff. Thy at hon ær sancti petri predican. Ok sanctus marchus hans kænneswen. screff hona aff hans munne: han sende sina discipulos vidha vm værldina at prædica: Ok wardh en digher del aff wærldenne cristin j hans daghum Thæsse waro mæraste hans discipuli {apolinris} [apollinaris] sændis til rauennam marchus til egiptum. {six…} [sixtus] til lumbardiam. Sauianus ok pontencianus ok altimus ok marcialis til frantz ok thydhisca land Førsta are pauadøms sancti petri wardh paulus aff saulo: Ok vilium wi nw sighia først aff thøm badhom sancto petro ok sancto paulo: Ok thær nest aff allum gudz apostolis. som jæmpt wald {haf…} [hafdho] aff gudhi Ok først aff sancto petro fult ok fulkomlika.
[#100] SAnctus petrus hafwir mere pris for andrum apostolis, han hafdhe mere andelekan eld ok gudhliks ælskogha bruna æn andre apostoli Thz fulføra twe the visasto sanctus augustinus ok johannes crisostomus som thydher gyltan mun ¶ The sagdho badhe eet, aff enom Anda: at {hwar} [war] hærra vilde ey [thy] næmpna [sin] forradara [j natwardhenom] Thy [æn] petrus [hafde] han [vist tha hafde han dræpit han oc] {sli…a} [slitit] mædh [sinom] tannum: Ok tedhe war hærra mer hemelikit hanum æn nokrum [androm]. Ok mere wald til jærtekne som læstin prøfwar Thy at han trudh hafwit [mz sinom fotom]: han thok w fiske tol pæning han sa van hærra skina som sool: han war ok vidh. Tha møn stodh [vp] aff dødh: Han fik oc at radha himerikis nyklum: han døpte J enne stund til cristno thry thusanda mæn, han slo mz ordhe til dødh ananiam ok saphiram for fals, [han] gaf enom kryplinge ganga, {han} han døpte cornelium. [han] gaff atir liff tabite, [siwke fingo bøter aff hans] skugga, gudz ængil løste han aff iernom Sanctus clemens scrifwir at hans fødha war brødh ensamit ok oleum, hans klædhe [var] en kiurtel ok [een] enbyrdh kapa, ælla mantul hwariom tima han mintis wars hærra søta samwaru: Tha gat han ey tarom haldit: Hwarom tima han mintis at han nekadhe sin hærra: tha runno hans øghon som andra kiældor: han græt hwan tima han hørdhe scriptamaal: Ok nakars folks synda fal. hwaria nat stodh han vp at førsto høns giællo. til sinna bøna: Swa waro hans kinder som the waro brænda aff tarum En hans discipulus sender fra hanum mædh andrum kompane at prædika: ok doo [j] ledhinne: Hans kompan iordhadhe han dødhan: Ok baar atir [‡‡17] tidhande sancto petro Sanctus [#101] petrus sende sin staff atir mz hanum: ok bødh mana thæn dødha vpstanda: xl. {dygh…} [dyghn] war han dødher før æn honum komo atir budh mz stafuenum: han [lifnadhe oc lifdhe sidhan xl aar biscopir j treuer stadh som] æn ær then sami stafuer gømder mædh soma ok hedher
Um thæn sama tima war en j iherusalem som het symon magus clokir koklare swa foldiærfuer: Ok gudhi fraa gangin, at han sagdhe sik wara første sannind oc thøm alla æuerdhelica lifwa: honom trodho. [oc inkte var hanum omøghelikit thz han vilde] han fæste sina lygn swa for hemsko folke: oc sagdhe. min modher: Rachel fik mik ena skiæro. at skæra, jac hangdhe hona j solgisla hon skar mera korn thær hon hængdhe æn nokor annar J manz hand: Iak ær gudz ordh. Jak ær fæghrinda fulder. Jak ær siæla fæstæswen jac ær andeliker hugnare: jak ær gudz siæl: Jac ær alzwaldugher, han læt [etir] orma røras alscona bilæte lee: hunda qwædha: Sanctus petrus disputeradhe mz hanum ok prøfwadhe han fara mædh fals: for hemsko folke Symon magus ræddis: oc rymde til [keysaren aff room] Sanctus petrus for aff ierusalem oc til rom eptir hanum Ok kom thær fiærdha are claudij Keysara. Ok prædicade cristno [tro] Giordhe manga godha gærninga: lækte mz tungo manga {godha} sælugha siæla: Ok [siwka] likama: war hærra tedhis hanum j rom oc waradhe han [vidh] at symon magus: Oc nero keysare vilia [#102] foradha tik badhe: Thrøst tik wæl: thik komber morghon godhir kompan. ok trygger brodher: paulus til hiælp: Annan dagh om morghon kom paulus til rom: Ok trøste hwar annan: oc gudh [trøste] thøm badha: Nero Keysare hafdhe symon magum swa kiæran at han vænte han vara sins lifs [wærn]. Oc rømska borgh gømare: vm en dagh tha symon magus stodh fore nerone: Tha vændhis hans ænlite til alscons alder: Ok syntis wara stundum gamal oc stundum vnger: ok stundum a midhaldre {han} [tha] vænte nero: Keysare for visso at han ware gudz son: Symon magus stadhfæste frammer hans vantro: Ok {han} badh neronem læta dræpa sik: Ok troo sidhan han wara sannan guz son: æn han stodho vp tridhia daghin aff dødh: Nero bødh enom gøra som han badh: Ok tha symon syntis wara vnder swærdheno Tha war thær en [vædhur j] hans [liknilse] ok ham Symon kom vndan mædh koklara konist Ok bar burth lønlika [vedhuren] dødhan: Ok lønte sik for folke: Thry dyghn Ok {wænto alle} [alle wænto] han wara dødhan: Thridhia dagh stodh han lifwande for nerone: Ok wende tha fulkomlika. hans wentho til willo: han syntes ok stundum wara badhe sender jnne ok vte Thy at mædhan han war jnne nær nerone. tha taladhe dyæfwllin vte j hans hami, widh folkit. Rømska. [hærra oc borghara] hioldo symonem swa [wærdhughan] at the læto hanum bilæte gøra, ok juir scrifwa {symoni helghom gudhi} [symon helagh gudh]
PEtrus ok paulus wilia ey længher thola gudz wanhedher. ok ganga badhe [oredde] fore neronem ok prøfwa mz skiælum at symonmagus ær falsare, ok sagdhe petrus at j eno likas o like: symon ok gudz son At swa som [#103] ihesus hafwir twa naturur gudhdom ok mandom: swa boor jnnan {symonmagus} [symonmago] sander diæfwl mædh hans [mandom] Tha høttis symon widh petrum [oc sagdhe] sina engla, ok sik ey længher [vilia] læta {lifwa han} [han lifwa]: Petrus swarar [thina] ængla rædhas [mik oc jak] thøm ænkte: Nero snybde petro: hwi han ræddis ey symonmagus som prøfwar sin gudhdom mædh gærningom: Petrus swarar neroni: ær symon gudh tha sigh for os hwat jak huxar Ok wil jak jdher sighia før hwat jak thænkke: Tha maghin j prøfwa at han far vilder: Nero badh petrum sighia {sik} hemelica sin wilia: Petrus sagdhe sik wilia hafwa en biugleff j sino skøthe Sidhan brødhit war [hanum] lønlika burit: tha badh petrus symonmagum sighia: hwat huxsat war oc hwat war taladh. [oc] hwat war giort, Symon swarar sighi petrus mik. hwat jak huxsar: Petrus swarar sighi [han] mik hwat jak giordhe: Tha vil jak sighia hanum [‡‡18] hwat {jak} [han] huxsar. Tha bødh symon aff harme At størsta hunda kome at rifwa petrum: Ok koma jæmskøt diæfla j hunda hami A mot petrum: Petrus giordhe kors A biuglefue ok bødh: thøm æta: Ok flydho thagher diæfla for korsseno: Petrus sagdhe tha til neronem nw viisar min gerningh hwat simon huxsadhe: han {høddhe} [høtthe] mik [medh ænglom] ok komo fram hunda: Ok thz viste jak wæl: Tha jak beddis {biugbrødh} [biugbrødhit]. hunda fødho: Thy at han hafwir {hundska} [hunzlica] ængla: ok enga gudhlika: Symon sagdhe tha til petrum ok paulum: Githir jak ey nw idher giort men: vi komum æn tha saman jak gither: jak gifwir idher nw lidhugha: Tha talar æn symon ifwir sik: Ok sigher sik dødhum [#104] gita {gifwit liif} [liif gifwit]: Ok wardher ey lankt til røna: ok wordho badhe kalladhe. petrus ok symon jfwir een dødhan man Symon lagdhe siælfwir forlaghin: Ok dømde thæn til dødh aff thøm twem som ey gate dødhan vp rest aff dødha: Symon lass swa længe galdra ok giordhe sina coclara {konist} [konst] at thæn dødhe syntis røra hofwodh ok hærdha: Tha øpte alle enum munne at {petrum at} [petrus] han skulde dræpas: Petrus fik vm sidhe liwdh mz nødhum: ok sagdhe swa. Symon vænder jdher syn mz troldom læti thæn dødha ganga ok tala æn han lifwir: Ok gange symon siælfwir bort fra sængenne [iæmskøt the skildo symon fran sængene]: Tha laa thæn dødhe v før som før: Petrus stodh fiærrin fra {sænginne} [sængine]: Ok badh sina bøne til ihesum christum Ok øpte ther næst at thøm dødha: J nampn ihesu christi nazareni stat vp ok tala: Tha stodh thæn dødhe vp ok thakkadhe gudhi: Tha munde symon faa siælfsins dom: Æn petrus ware ey bæther æn han: [tha wilde folkit dræpa symonem, oc petrus formenadhe mannom] dræpa badhe gudz owin ok sin Ok sagdhe swa: Thz ær hanum yfrit hemd at han wet sik wara wonnin, swa kænde os: war [mæstare at] løna wæl {allum …} [jllum oc gøra got for ont] Lifwi ok see thz hanum ær leth: at cristnan æflis ok gudz hedher: Symon gik tha thædhan mædh skam: Oc hem til [en] sin {discipulus} [discipulum] som heet marcellus: ok bant en storan hundh widh hans dør: Petrus ok paulus komo epter hanum: ok løsto mz korse hundin aff bandum: Ok war ængom grymber vtan symon mago sinom hærra: honom munde han {af dødha} [til dødh hawa rifwit] Æn petrus [hafdhe hanum thz ey a guz vægna forbudhit] {Tha} [Tho] sleth han al hans klædhe [#105] aff hanum: Mykyt folk ok mæst vnkt folk mz hundenom ælto som wlff: Ok hudzadho naknan koklaran wt aff stadhenum swa at engin wardh hans war A thy are Marcellus skipte mæstarum læt fara symon. ok thok thæn bætra mæstarin sanctum petrum
Symon kom atir til Rom: Ok fik neronis winscap [som før] ok sagdhe sik wredhan wara wærldinne for cristna manna sculd: Ok sagdhe sik wilia til himpna flygha: Ok wandadhe eygh længer j thæsse [wærldh] blifwa: Ella rømsca borgh hafwa meer vnder sinne wærio A nempdum dagh kom mykyt folk vtan rom {ok} at see symonem flygha til himpna Petrus ok paulus waru ey fiærrin A gudz wæghna: Ok tha coclarin fløgh: Tha sagdhe paulus til petrum: Mik hører til at bidhia gudh: Ok tik hører til at biwdha a gudz wæghna: Oc tha nero øpte symonem wara sannan guz son: Ok thøm badha liwghara wara petrum ok paulum: {paulus manadhe} [Tha manadhe paulus] petrum ey længher thola gudz wanhedher: Tha bødh petrus aff gudz wæghna diæflum som førdho symon magum at slæppa hanum j wædhreno: Jæmskøt slæppte diæflane hanum: Ok fiol koklarin nidher widher jordh dødher brutno halsbene: Nero kiærdhe sik dighran scadha [vara giordhan] Ok thøm sina [scadhamæn vara] petrum oc paulum: Ok fik thøm j gømo mærastum herra: paulino: Ok paulinus fik thøm badha fran sinne handh Mamertino: mamertinus fik thøm [#106] framdelis twem riddarum processo ok martiniano The wordho badhe cristne widh thera predikan: ok læto thøm fara løsa ok lidhuga: Cristit folk ræddis mæst vm sanctum petrum: Ok badho han ryma: Ok gato han swa længe bidhit at han for a wæghin tho nødhugher: Ok tha han kom [wt] at portenum som kallar sancta maria ad passus, saa han warn herra siælwan møta sik: Petrus spurdhe {War} [Wan] herra hwart han wilde: war herra sagdhe sik æn en tima wilia korsfæstas j rom som før j jerusalem: Petrus vnderstodh thz aff sik [‡‡19] siælfwm: Oc for atir j gen: Ok sagdhe thøm hwat hanum tedhis [oc wttydde thom wars herra ordh oc vilia] j samu stund kom neronis budh epter hanum: Ok førdho han for waldit: Thær petrus stodh for domstole sken hans ænlite liust som sol: Agrippa borghmæstare dømdo petrum til korss: Ok paulum vnder swærdh ok war agrippa grymber aff harme widh sanctum petrum: Thy at han kom mz predikan iiij hans frillur til renliuis: Sanctus dionisius sigher [sielfuer] sik hafwa tha nær warit: The dømdos badhe til dødh ¶ Ok scrifuir swa til sanctum timotheum kiænneswen sancti pauli: Min kære brodher timothee hafdhe thu seet ok nær warit: j thera ytersta tima [stridh] oc mødho Tha [matte] thit mæghin [hafua vanzkadz] for anger ok sorgh: hwa munde tarom haldha j {thæn} [the] stund domber war gifwin: At korsfæsta petrum ok halshugga paulum: Tha matte [man] see iudha ok hedhna [flokkom] koma Ok pusta thera kinben: ok sputa ok {spytta} [spotta] j thera ænlite: Tha helsadhe hwar thera annan: Paulus sagdhe swa til petrum Gudz fridher see mz thik tronna {grundwæ…} [grundwal] Ok cristnu kirkio gudz fara fødhare: [#107] ok siæla gømare: Petrus sagdhe swa til paulum: faar i gudz {fridhi} [fridh] godher predicare. himerikis [daghthingare oc helsona] ledhsaghare: Tha petrus kom fram ther korssit stodh: Tha taladhe han swa: Thy at min hærra ihesus gudz son kom owan aff hympnum nidher til jordhinna: Thy skulde ok hans kors: hans hofwod atir vp lypta: gen hympnum fran jordhinne: Ok mine føther som gudh kallar aff jordhinne til hymerikis skal mit korss gen himpnum wænda: Ok for thy at thz ær. owærth [at jak liknas minom mæstara thy vil jak] at j wændin mit korss: At hofwodhit [veet] nidher til jordh: Ok [føthrene] gen hympnum: Tha tedhis gudz ængla allo godho folke vm kring stodh, ok kronadho petrum mz alskonna blomster ros ok {lilior} [lilio]: Ok ihesus christus siælfwir tedhis [oc syntis] faa sancto petro bok [j hand]: Ok læt petrum læsa af henne [al the ordh som scriuat waro] for folkeno: Tha munde moghin dræpa neronem: Æn [ey hafdhe petrus] thøm [thz forbudhit] aff gudz wæghna: Tha lofwadhe petrus sin skapara Ok [aterløsara] Ok anduardhadhe hanum siælwm atir siæla gømo ok kirkionna styre. ok siælfs sins [anda] J hans hænder
Sanctus dionisius scrifwar ok sigher at han saa them badha {petrum ok paulum} [petri ok paulj] æpter thera dødh atir inganga j rom badha kronadha: Ok klædda mz solinne [#108] liwse: Ok hioldos j hænder sate ok sæle Thær nest fik ok nero sin løn: Han drap sik siælfwir ok vlua ato han En tima: stalo grekar thera ben: petri ok paulj: Ok vildo føra hem til grezland: Tha øpto diæfla nødhoghe til romara ok waradho thøm: at the lethin ey borthføra sina gudha: Tha ræddos the hedhna vm sina afgudha: Ok the cristine vm sina apostolos ok foro alle saman en [hughadhe] eptir grecum: ok annan wægh kom thordinna bræstir ok asikkia elder swa rædhelikir: at grecii slæpto {ben…} [benin] J {enum brunne} [een brun]: ok rymdo siælfwe vndan: Romara funno thøm ok atir førdho hælgha benin: Ok wisto ey væl [at] skilia ben firi ben: hwilkin waro petri ben: ok hwilke pauli: før æn the fastadho ok badho gudh wisa. som alt weeth: Them andswaradhis aff hympnum At fiskarins ben æra mindre ok predikarens mere
AVgencius heth en man j rom j sancti petri kirkio sokn [dygdhelikin] hælagher ok lætlatugher j sancti petri kirkio laa en møø daghlica wanfør kriplingher: Ok beddis bøther aff sancto petro: sanctus petrus tedhis henne vm sidhe: Ok sagdhe: gak til augencium Ok sigh hanum A mina wæghna at han bøthe thinom benum: The sælugha møø mødde sik widha vm hwaria wra til at hon fan thæn man widher gik augencius nampne: Ok sagdhe hanum [sik vara til hans æpter helso sænda af sancti petri] wæghna: [#109] Augencius swaradhe hænne æn swa bødh sanctus petrus: Tha stat vp thu hafwir bøtir fangit: Ok jæmskøt stodh hon vp A sina føther væl heel.
EN frw j rom heeth gallia godh ok gudhelik rik ok ærlik komin aff bæzsto romska slæktum: hænna bonde doo A førsta are: hænna aldir ok skipilse krafdho hona til andra gipto. ok frænda fortalan: Henne thectis hælder gudhlik gipta: som ær ren ensæta: som thæssa hems mødho lyktar mz glædhi. en licammans luste som ændas mz [sorgh] hon fik enskons {undilikan …} [undirlikan lit j sit ænlite Oc thy] rædho hænne lækiara at giptas æn hon vilde ey faa mere blygdh: {thy} at hænne waxte skiæg a kinnum: ok sagdhe at hænne munde engin annar lækedombir dugha: hon aktadhe ænkte hwem hænna kin ware [‡‡20] thæk [vtan til]: Æn hænna hiærta ware [reent oc gudhi kært jnnan til] ok ænkte wandadhe hon {wærldena} [wærldene] fult wara: Æn thz ware gudhi liwft: hon kastadhe wærldz klædhum: Ok walde sik closter widh sancti petri kirkio: Ok thiænadhe ther længe gudhi mz bønum ok almosum: Tha hon laa j banasoth tedhis henne sanctus petrus mællan twiggia blusa som ofwir hænne brunno ther hon laa wakin: hon wardh fæghin aff hans {faghnadh…} [faghnadha komo] Ok spurdhe han ¶ Min hærra æra mina synde forgifna mik: han swaradhe henne ok sagdhe hona wara lidugha oc løsa [#110] aff allom syndom ok bødh hænne [gladhelica] fara: Tha budh kome mz sik til himerikis [rike]: Ok næmpde for hænne ena kloster syster hænne skulde fylghia: Thridhia daghin eptir doo tha badha
EN hælagher prester som han laa j banasoth jæm nær hæl som heme wardh bradhelika swa fæghin at han øpte høkt fore folke: Væl kompne {mie} [mine] herra wæl kompne herra mine som {wærdhughis} [wærdhughins] vithia mik litit værdhan: jak komber mz idher Jak komber The vm kring satho spurdho thil hwem han taladhe: han spurdhe hwi the sagho ey gudz apostolos petrum ok paulum: Sidhan øpte han optare thz samma til at han gaff vp sina siæl mz {sannu} [sammum] ordhum ok {øpe} [rope]
SAnctus petrus hawir tre høgtidher the første ær ok dyrast aff hans pino ok dødh som kirkian halder: vi daghum æptir johannis baptiste vm {midhan somar} [midhian sommar]: Ok æn tho hwarro at the waro badhe dræpne en dagh petrus ok paulus: Tha skipadhe tho sanctus gregorius paue: at thæs daghs høghtidh wara særlica sancti petri oc næste daghin sancti pauli: Badhe for thy at sancti petri kirkio wardh wigdh A thæn dagh: Ok swa for thy. at petrus war ældre At cristindom: æn paulus: Oc apostolorum høfdhinge ok Rømske biskopir ok første paue: [#111] Annar høghtidh sancti petri hether aduincula som thydher band: ælla fængilse: hon komber førsta dagh augusti manadh: Hon ær skipadh for fira saki sculd: Førsta ær thæsse: Herodes konunger judha lanz herra kom til rom ok fik ther hemelikin vinskap: Gaij som war sonason tyberij keysare: Oc keysare æpter han dødhan En dagh som the sato saman j {wæghne} [waghne] Gaius oc herodes: lypte herodes handum vp gen hympnum oc vste sik see gambla karls [tyberij keysara] dødh: ok gaium [æptir han] vældughan wærldinna herra: Thætta hørdhe herodis wangn karl: Ok sagdhe rikum karle tyberio. keysare. Tha læt tyberius smidha herodem ok [halda han] j [hæptom] Herodes stodh en dagh ther han war j hæftum Ok studde sik widh eet træ ok en vuir sat ofwan [ifuir hanum] j træno: Thær war annar fange j bland flere: viis man ok spaa aff fughla galdrum: han spadhe [herodem sælare vardha] æn før ok døø j waldum: Ok waradhe han at hwilkin tima han saghe [ther æptir] tholikin fughil [ofuir sik sitia] tha munde han dø jnnan fæm dagha. Epter stakottan tima do tyberius ok {war} [wardh] gaius æpter han Keysare ok gaff herodem lædhughan ok sænde han hem til landa wældughan iudha konung, herodes løstir aff iærnum ok hæfthum: læt gripa sanctum petrum: Ok smidha han j iærn ok hæptha ok [forethænkte] at dræpa han æpter pascha {hælgh} [hælgd] Gudz ængil løste petrum aff iærnum vm nat: Ok læt [han] lidhughan Herodes vitte hans vaktara vsanna sak at the slæpto petrum [#112] mz vit ok vilia: [oc] tha han sat ok wilde døma thøm til dødh: Tha fik han brat budh: Ok for tagher aff iherusalem til cesaream: Herodes sat a thinge klæder mz gulwæfium: Gullit [skeen af solina skiin oc] lius swa at [neplica] fik nakar fæst øghom A hanum: Ok [syntis fakunnogho] folke hafwa {gudhlikan} [gudhlika] krapt: oc øpto han wara mere æn man: Ok gudhi likastan: Herodes war hedhers giærn: Ok høghdhis hanum [Hogher] vidh lofuit, oc kændis ey vidh sik dødhelikan: før æn han rønte gudz hæmd badhe for thz: ok for sanctum petrum J samu stund saa han sins døz sendebudha: Thulkan fughil {ofuir sit h} som han saa fordhom jfwir sit hofwodh sitia: Tha han war fangin: Ok fik bradha banasot fula ok ledha [sua at lys ok madka wullo flokkom] vnder gulle aff vslo lifue [Oc doo jnnan fæm] dagha frest: [Oc for thy ær tha] thæs daghs {hælgh} [hælgdh] at gudh frælsadhe: sanctum petrum badhe aff bandum. ok banzsattum manne: swa som thæs daghx epistola visar: Annor skiæl thænne høghtidh æru thæssen: Alexander [siette] paue epter sanctum petrum: Ok hermes rømske borghamestare: [the] sato badhe j sænder j iernum for cristna tro: ok ey badhe jnnan eno huse: Quirinus hærtughe hafdhe hand juer thøm: Quirinus talar en dagh til hermen jak vndra vm vitran man: at thu slæppir swa jordhrikis æro: Ok lætir thik drøma vm annat {hem} [heem]: hermes swarar hanum Jak hafdhe [‡‡21] ok længe alla thøm for fool som annat hem vænte wara bætre æn thætta: Quirinus badh viisa sik mz skiælum at folk lifwir annars heems: tha vil jak vardha cristin som thu: Hermes sagdhe at alexander [#113] [paue] munde hanum thz kunna bæther viisa æn han Quirinus gat ey hørt alexandrum nempdan: Vtan bannadhe hanum at [han] var thær nempder Ok sagdhe til hermen: Thu sculde viisa mik sannindh ok [thu] viisar mik till mæstan falsare: Jak skal lata idher badha annan tima smidha twefallum jærnum: Ok bandum for enfald: ok finder jak sidhan at j gitin {j tho} [tha] saman komit: Tha vil jac høra jdher ordh, han giorde som han sagdhe thøm badhum: Alexander badh til gudh: Oc kom gudz ængil ok førdhe alexandrum til hermem: Quirinus fan thøm ther badha saman: Ok hafdhe thæs mere vnder Tha talade hermes for quirino huru alexander reste hans dottor aff dødh Quirinus sagdhe sik hafwa {døttor} [dottor] lytta: Ok jætter sik vilia cristin wardha æn alexander bøtte henne: {ok…} [alexander badh han skøt ganga æptir henne] {sat før fangin} Ok koma [sua] badhin mødhgine thit som han sat {føre} [før fangin]: huru komber thu thit vtan manna hiælp sigher quirinus Swa komber jac sigher alexander: hædhan som hit: Ok swa thit som thædhan mz gudz hiælp: ok ey manna: Quirinus ok hans dottor balbina funno alexandrum som han sagdhe: Ok fiol balbina hanum til fota: Ok mintis vidh hans boior: Alexander {menadhe} [formenadhe] henne minnas vidh sin iærn: vtan badh quirinum leta the boior som sanctus petrus war smidher mz j rom: Ok balbinam minnas widh thøm: Ok faa bøther Quirinus letar ok hitter ok balbina [mintis] vidh them: Ok fik j samu stund hela bøther: Quirinus bedhis nadhe aff alexandro: Ok [løser] them badha aff bandum: Ok thok han vidh cristindom: Ok alt hans hærskap: Sidhan skipadhe [#114] alexander paue thæssa [sama] høghtidh: for thæssa sculd [af sancti petri boyom] Thridhia sak thænna høghtidh ær thæsse Romara giordho: Octouiano keysare ok augosto. swa dighran hedher: at epter han dødhan: Gauo the augusto manadh nampn epter hanum som før heth sextilis: Ok [hioldo] høgtidh epter han førsta dagh augusto manaz fra them tima. Octouianus Augustus do. Ok [til] theodosius wardh keysare cccc:o xxv arum epter {warn} [wann] herra: Eudoxia theodesii dotter godh ok gudhlik som henne fadher for pilagrims færdh til iherusalem: Ok j bland manga {hælghodom…} [hælghodoma] henne varo ther gifne: Gaff henne en judhe: The boior som sanctus petrus var smidhadher mz vnder herode konunge: Eudoxia komber ather hem thil Rom: ok theer pelagio [pawa] sancti petri boior: ok pelagius teer henne andra hans boior: [som bøtto] balbine Ok gingo badha boionar [saman] {ok waro} [oc wardh een boya oc gik hwar thera] gønum andra som [the saman] smidhadhe waro: Ok vordho badha boior [en boya] [Mz thenna iertekne komo the badhin pawen oc frwn romara ther til at the forlæto hedhna høgtidh førsta dagh augusti manadz Oc hioldo hona sancto petro] Hwat gudhlikin krapt thesse jærn hafua: Thedhis j {… keysare} [keysar otto] daghum ix hundradh ok x [liiij] arum wars herra: En tima ther {ottou… keysare} [otto keysare] war j rom: grep diæfwlin en hans greua for hans øghøm swa harmelica at han slet sik siælfwan mz tannum: {Octou…keysare} [Otto keysare] læt han ledha for iohannem [pawa]: Ok badh han læggia sancti petri boior ifwir hans hals: Pauans klærka foro først ville som the wildo: Ok lagdho ifwir han annar scons [boior]: Ok komo hanum aff them ængen {dyght} [dyghd] [#115] som engin war jnnan: æn {først…} [førsta] sancti petri boior komo fram siælfwa: tha øpte hin ille som i elde laghe: Ok {flydh…} [flydhe] for gudhliko valde: Tha grep biscop thidhrik aff mænz boionar til halz oc [suor] at hanum sculde før handin aff skiæras æn han slepte [j] thy sinne Ok waxte dighirt bang ok wadhelikit mællan {pauans Ok biscopsins} [pauan Ok biscopin] Ok thera {klærk} [klærka :] {Octou… keysare} [Otto keysare] sætte thøm ther mz at pauin gaff [biscopin] {biscopinom} en ring aff boiomen: Ok liggir han æn j mænz kirkio: Diæfwlin læt sik hafwa fangit mikla badhe skam ok skadha: badhe tha han war [wt] ælter aff sit hærberghe ok swa for thy mæst at han miste sin hedher ok høgtidh: Ok hemde thz a otalika iudha som [een iudhe] {giordh…} [giordhe] Tha han gaff keysarens dother boionar som wolte allan thæn skadha ok skam [ther diefwlin fik]: han tedhis judhum j moysi ham: Ok sagdhe sik vilia ledha them thørrom fotum ifwir jorsala haff som han lede {flest…} [flesta] thera forfædher: Ok samnadhus til hans vtallike iudha widha aff {værldin…} [værldine]: Ok drenkte thøm til grunda: Ok the vordho alle cristne vndan komo: Fiærdha skiæl ok sak Thæsse høghtidh ær thæssin, thy at swa som war herra løste sanctum petrum aff bande: swa gaff han [hanum vald at løsa] os aff warum syndum som wi ærum aff barndom [j bundne] [Oc thorfuom wi opta vidh hans afløsn oc nadhe Oc thy haldom wi høghtidh aff hans banda løsn at wi maghum faa nadh oc løsn aff warom syndom]. [Oc thy viser thes dagx] epistola huru han war badhe bundin ok løster: Ok læstin {s…} [hon] sigher huru gudh gaff hanum wald badhe binda ok løsa thz viisar [oc thes dax collecta som bedhis os af] løsn aff gudhi som gaff sancto petro waldh binda oc løsa.
[#116] [‡‡22] VJ hittom scrifwat j kolne J sancti petri clostre war en sælughir [fawisker] closter man lætter ok løs til allan lusta: Ok fik hardhan dom ok doo bradhum dødh: diæfla willo han til sin hafwa ok øpto af hans lasta wæghna En sagdhe jak ær thin giri som thu [følgdhe] a mot gudhi: Annar sagdhe jak ær thin rosn som thu læst thik wara godhan [mz] Thridhi sagdhe sik wara hans lygn ok flærdh Ok swa øpte flere. Aff flera synda wæghna: Ok øpto hans godhgerninga annan wægh [amot] En sagdhe jak ær thin lydhna som thu thiænadhe mz thinom formannum: Aannar sagdhe Jak ær thin sangher ok læsning Ok thin mødha j gudz thiænist: Sanctus petrus badh for [sinom closter munke] war herra sagdhe til sanctum petrum, sigher ey min propheta [a mina vegna] at engin komber til himerikes vtan [then reen er] ok rætuis ok [thæssom] brister {th… badh…} [thz badhe]: For hanum badh gudz modher ok sanctus petrus: Ok fingo mz bøn vm sidhe at siælin kom ater til licammen: Tha ælte sanctus petrus diæfwlin bort mz sinom nykle: Ok fik munkin [j hænder andrum munke dødhum aff samma clostrena oc bødh føra siælena] ather thil licamman Sidhan {lifdhe} [lifnadhe] han ok sagdhe Alt thz han saa: Ok sagdhe at thæn som han ater ledde beddis ærwodhis løøn aff hanum at han sculde læsa hanum hwar dagh eet miserere mei deus: ok opta sopa sør aff hans graff
[#117] Thridhia sancti petri høgtidh hether cathedra hon ær aff hans staff ok stol som først var j antiochia ok ær hon [skipat] for fira saka, førsta ær thesse at [tha] sanctus petrus predicadhe j antiochia: tha {war} [wardh] theophilus staz herran wredher ok læt fanga han [ok sætia fødholøsan j hæpto] War herra wiisadhe paulo: Ther han predikadhe hwat petro war ofwir komit: Paulus for tagher til antiochiam ok sagdhe for theophilo sik wara sløghan at alscons script [oc gærning]: Oc ængen ware the handa gerning han ey kunde [fulkomlica] Theophilus war fæghin aff hans komo: Ok hiolt han wærdughan j sinom gardhe: Paulus kom jn vm sidhe ther petrus saat sultin næstan tha dødher: Ok thok han j sin fagm ok græt harmelika Oc melte Aui petre min brodher Ok min æra min glædhi ok mins hiærta {hughnadher} [helning] Petrus læt vp sin øghon Oc kændis vidh paulum: Ok felde tarum: ok gat ey talat før vmæghne: Paulus lypte vp hans tender mz fingrum: ok {sagdhe} [lagdhe] hanum math j mun til han fik mæghin: Sidhan græt petrus aff glædhi: Ok paulus aff harme: Paulus kom sik badhe in ok vt lønlika: Ok thalar en dagh til theophilum: Thu æst en hedhers hærra ok dygdha fuller væl veeth thu at litit [grand ma dyghdena smitta oc litin dygdh ær] at hæfta fatika stafkarla: ok swælta tholika som thænne petrus ær: som thik matte hælder thiæna løss ok lidhugher: Æn thz er sant som folkit talar at han gifwir siwkum helso ok dødhum liiff: Theophilus sagdhe til paulum: Thz ær ænkte wært vm [#118] hans jærtekne. gate han dødhum gifwit liff. tha gate han sik siælfwan giort lidhughan oc [løsan] aff hæfthum: Paulus sagdhe til theophilum thz thaladhis ok swa vm hans mæstara christum: at han vilde ey stigha nidher aff korsseno: Ok tho hwaro stodh han vp thridhia daghin aff dødha: Theophilus sagdhe til paulum gate han liiff gifuit minum kæra syni som doo xiiij arum tha munde han wardha løss: aff hæfthum: Ok thætta vil jak at thu sigh hanum: paulus kom ater til petrum Ok sigher hanum herrans ordh: Petrus kom vt mz thøm formælum: Ok [thær æptir] stodh: vp aff dødha mz thøm bønum: xiiij ara giæster annars hems: Tha trodhe theophilus. ok alt antiochia: Ok bygdhe tha christo kirkio: ok hedhers stool petro, swa høghan ofwir moghan at alle matto han badhe see ok høra: Thær sat sanctus petrus biscopir vij aar som før ær saght: for æn han kom till rom. Ok for thy at tha burdhis kirkionna hedher: Ok hænna formanna. halder {hona} [hon] gærna thæssa høgtidh ok {hedher hælg…} [hedhers hælgdh] Ok lofwar gudh som hænne gør allan hedher ¶ Annur sak thæsse høghtidh. var thæsse. at sidhan petrus for vidhare vm værldinna [oc] predicadhe wænde symon magus Antiochiam til villo: Petrus kom atir vm sidhe til {antiochia} [antiochiam]: Ok [tha mintis atir folkit] hans godhgerninga. ok godha lifnadh. ok læto sik angra aff allo hiærta: at the lyddo symon mago A mot hanum: The klæddo sik j harklædhom Ok møtto hanum barføtte: Petrus takkadhe gudhi som them gaff ødhmyukt hiærta. Ok thok vidh them thækkælica. [vndher] gudz [nadh]: The førdho for petrum alla sina siuka [oc] aff diæflum [qualda]: Ok jæmskøt petrus kalladhe [‡‡23] gudz nadhir ofwir them: tha fik hwar [#119] bøther som vidher thorfte: Ok [fullo] petro til fota: Ok kysto [gratande] ok klappadho hans føter {mz tarum} Tha redde theophilus atir hans stol: ok [gudz] kirkio Ok thedhis lius aff himpnum: ok cristnadhos [mæn oc quinnor vij dagh tio. M.] folk: Thridhia sak thenne høgtidh ær thæsse at {war fordhum … gamul} [fordhum war gammal] villa ok fulgdho henne mange længe: {Ok tha} [At the] siæla ey dømdus til hæluitis: Ok ey komo til himerikis {tagher} [genstan] foro villa vm kring grafwa fødhæløsa ok {klæd…} [klædhaløsa] Oc for thy førdho thera {warnadher} [warnadha] alscons fødho thil graff: hwart ar en dadh J februario manadh. Ok ey gat thesse villa før afgangit: før æn hælghe mæn komo thæs aledhis at hon sculde hedher haldas: sancto petro {til} a them sama tima, som gudhlikt vald hafwir til afløsn siæla: Oc gafwo hænne for thy nampn aff hans hedhers valde: Fiærdha skiæl thæsse høgtidh ær thessin: Then tima petrus predikadhe først j antiochia: Oc [the sagho han vara wrøkin] vm harflætter [sina] som karmanna sidher ær j thøm landum Tha rakadhe the hanum [har] aff {hofdhe midhiu} [midhiu hofdhe] til spot ok siuirning Petrus læt sik alt thz wara hedherlikit som hanum giordhis for gudz sculd ok læt fraa {thøn} [thøm tima] raka sik krono Ok allum klærkom at the hafwa thz til hedhers tekn ok somo som {først… cristn…} [førsto cristnum] preste war giort til vanhedher for gudz skuld ok the hælgho troo
[#123] PAulus mæraste apostulus næst sanctum petrum Tholdo {manga} [mykla] mødho oc nødh for {var} [vars] herra [skuld] opta satter innan [hæfto]: Thryswar hwtstrukin, stenum kastadher swa at the vænto han [vara] dødhan: Oc wt gifwin grymum diwrum for leona {th} tender: [oc biørna, jnne] læster oc bunden: Ok røgdher mz lygn [til vanfregdh oc lastadher] Sænctir til hafs grunda dømder til dødh, aff fulum manne swærdhe halshuggin
A xxv are eptir wars herra pino kom paulus til rom vnder [neronis] keysare dom. ok predikadhe. oc disputeradhe tu aar j rom [vtan meen thær æptir] for han mz keysarsins lofwi vester til spania land: Ok burdhe ther [cristindom oc] kirkio Oc for atir til rom sidhan ok ændadhe ther [#124] sina mødho: Hans snille ok renlifue: frægdhadhis widha vm værldinna Ok hafdhis værdhugher, han hafdhe manga vini j keysarans gardhe: Ok manga kom han til cristno aff [thom], hans bøker oc epistole lasus for nerone oc hans radhe ok vordho lofs værdhe aff allum visum: Rømska herra hioldo [han] for en thæn visasta ok vithrasta: En dagh ther paulus predikadhe j rom for myklo folke: var ther j bland flerum en vælborin vnger man kiær nerone som [var keysarins skænk] Patrodus at nampne: Han for vp j eet vindøgha. at han [gate] swa myklo helder hørt paulum j moghanum: Han fik sofna ther han sat: Ok fiol nidher dødher A jordhena: Nero syrghde dyghirt hans dødh: Ok skipadhe sit kar andrum swene: Paulus læt likit koma for sik: Oc stodh vp thæn dødhe til lifs ok helso: Ok sænde paulus han helan til neronem. mz hans kompanum: Nero ther han sat ok græt [han] dødhan: Fik tidhande [at] patrodus stodh for porten lifwande [Nero undrathe oc vardh] annars hugha vidh {tidhande…} [tidhanden] Ok bødh mena hanum in koma: Hans [thianara rædho] hanum enkte rædhas ella styggias. vtan hælder vardha fæghin at swenin lifdhe: ok læta han inkoma: Ok sighia siælfwan hwat hanum timde: Patrodus komber in ok staar fore nerone: Nero spør æn han ær patrodus: ok æn han {sannelica} [visselica] lifwer: Patrodus sigher sik thæn sama vara ok {sannelika} [sannelika]: Nero spør hwar hanum gaff liff: Patrodus swarar at ihesus christus æwerdheliker {keysare} oc alzwaldugher konungher: Nero gaf patrodus pust: Ok spurdhe æn han {h} thiænadhe them konunge [Oc æn] han munde al rikin vnder sik bugha: patrodus swarar at swa munde wardha. ok sik sannelica hans man vara Fæm [#125] neronis {…is swen…} [fatabwrs swena] a witadhe neronem som hanum ware {næst…} [næste] Ok kæraste. hwi han slo swenin for ænkte ok sagdho sik [thiæna] them sama konunge: som dødhum gifwer liff Ok aldre dør siælfwir: Nero læt thøm jnne læsa ok {pin…} [pina] swo myklo mera {s…} [som] the waro hanum [før kærare] Tha læt nero letha. ok for sik ledha alt thz cristit folk [han gat funnit j rom] ok læt thøm sarlika pina: Tha war ok paulus fram leddir j jærnum for neronem: Nero talar til paulum [stora konungx riddare ok min fange] hwi lokkar thu mina riddara thinum konunge [til handa]: Paulus swarar neroni jak samna minum konunge mæn ey [‡‡24] at enast aff thinne wra vtan swa widha som værldin ær: thy at [war konunger] gifwir {all… sin… mæ…} [allum sinom mannom helso] ok the lifs løn aldre faa ænda Vilt thu ok hanum thiæna: Tha wardher thu sæl mz hanum: Tha han komber at døma alla [værdlena] ok ødher [hona] mz brande ok byggir oc {sætir} [besætir] himerikie siælft mz {sinum} [sino] folke: Tha nero hørdhe at værldin skulde brinna tha wardh han galin [mz allo]: ok dømde {all} [alla] himpna konungx mæn at bræna a bale: Ok {paulus} [paulum] halshugga: Tha doo swa mykit cristit folk j room at rømsca radh høtte at dræpa neronem: æn han vænde ey ather at dræpa: Ok sagdhe swa til neronem haf keysara {hof} [hoof] mz hughi: Gør linare thina hardha doma: The æru ware [borghara] thu [brænnir] The æru vare frænder thu dræpir: The wæria som wi rømska rike: Tha ræddis nero ok vænde domana at engin skulde skadha cristno folke før æn the visto hwat the visasto wiisa
[#126] PAulus vardher annan tima ledder fram for neronem: Nero vardh galin tha han saa paulum: ok øpte [til hiælpa] [draghin bort diæfuls mannin] hals huggin [villaren] {Læti} [Lætin] ey lifwa ilgerninga lim takin aff daghum thæn hughin gør galin ok vitit vænder: Paulus swarar neroni litla stund jnne jak pino Ok sidhan lifwir jac vtan ænda sæl mz [minom hærra] ihesu christo: Nero hærdher illan hugh ok biudher hugga hofwodh aff paulo: Ok prøuin sagdhe nero hwat jak forma mera læta dræpa thøm som lifwa: ella hans herra thøm jac dræpir liiff gifua: Paulus swarar neroni: Jak lifwer sidhan jac ær dræpin: Thæt skal thu prøua sidhan siælfwir: Tha thu seer mik lifwandis Jinganga for tik {siælfwum} [siælfwan] oc mat thu tha vidherkænnas {at min} at min konungher hafwir wald badhe juer lifuit ok dødhin
Thre riddara som følghdho ok førdho paulum til [pino stadhin] the taladho til hans a væghenum: Sigh oss paule hwat konunge ær thæn j virdhin swa mykyt, at j wilin [hællir] døø for hans sculd æn lifwa mz wærldinne: Ok hwat løn ælla hwat {ær…} [æra] væntin j idher aff hanum: Paulus prædikadhe [for] [#127] them swa A væghenum aff himerikis æro: oc hælfuitis pino at the trodho ok gafuo hanum loff at fly Paulus sagdhe til thera Jak ær himpna konungx riddare ok ey [thiuuir] ælla mordhare ok ey søme mik vndan ryma hælder gifwir jak gudhi lættan dødh som litla stund lidher fore siæla helso oc ewinnelikt lif, førsta Jak vardher halshuggin tha {mini…} cristne mæn hempta [min licama tha] tha sculin [j] mærkia hwar [the] læggia likit, Ok komin thær ather a morghen arla thær sculin j finna twa mæn A bønum som min ben [laghu]: Annar hether titus ok annar lucas tha j sighin them at jak sænde idher til thera at bedhas døpilse tha cristna the idher ok gøra [idher] himerikis arua: Nero viste sik enga roo. for æn han viste paulum halshuggin [vara]: Ok sænde æn twa riddara: at skynda hans {dødha} [dødh]: Ok tha paulus vilde thøm til guz vænda Tha swaradhe the: Stander thu [op] aff dødhe sidhan thu æst dræpin tha vilium wi troo A thinum ordhom: Thzta sinne wardher thu [domin] thola: A wæghenum møtte [them] en hælagh frw plantilla [andelic dotter sancti pauli]: ok badh sanctum paulum bidhia for sik: paulus badh hona hela lifwa: ok beddis hænna hofwodh clædhe at binda for [siin] øghon vnder swærdhe: Hon fik hanum sin rikan hofwodh duk aff silke ok gulle: Ok actadhe [ænkte] thera sput, vm kring stodho {:} Paulus kom thit, han skulde hædhan skynda. Ok beddis ok fik ena stund til bøna: Sidhan hulde han sit hofwodh mz {duke} [howudh dukenom] Ok rætte [røstir] hals for swærdhe {oc rætuiso}: ok badh hela lifwa alla gudz wini: Tha hofwodhit skildis widh halsin [tha sang æn tungan søtelica]: Thz søta nampnit [#128] ihesus christus [ebrezsco] male: Søt war thz nampnit hanum mædhan han lifde: {ok} fæm {hundradh} [hundradha] sinnum næmpde han thz i sinum bokom: Miolk ran aff hans renlifuis licamma: Før æn blodh. Ok stænkte riddarins clædhe som han halshiog: Lius kom aff himpnum vm kring likit: oc søtaste røker gik aff hans licamma: Siælfwir paulus jnnan eno øghna bragdhe: løste hofwodh dukin ok døpte howth dukin j blodheno ok swepte saman ok fik [han] plantille thær hon sat hema: plantilla møtte riddaranum ok spurdhe hwar han skildis vidh henna mæstara: Riddarin [#128] sagdhe han liggia mædh andrum sigherløsum kiæmpum hær saa jac, sagdhe hon til hans før æn thu komt: them badhe saman petrum ok paulum jnganga væl clædda: kronadha liuse som solin: Ok fik paulus mik ather min hofwodh duk: Drøptan mz dyro blodhe: Hon tedhe hanum ok mangum andrum blodhughan [‡‡25] hofwodh dukin ok wordho mange cristne aff thænna jærtekne Nero spurdhe thessen tidhande: Ok haffdhe radh om tolikt nymære mædh vinum ok viisum mannum Oc thær nero sat A radhe. kom paulus jn at luctum {…um} [durum] oc stodh for nerone: Oc sagdhe, see nw keysare At jac ær hær paulus ewinnelikx oc owinnelikx konungx riddare: Prøfwa nw ok troo at jac lifuir epter dødhin: æn thu vsal dør skyth [mz] ewærdhelicom {dødh…} [dødh] Jæmskøt war paulus aff thera syn thær han vilde: [#129] Nero war annars hugha oc [mykit] rædder, ok ath sik {thagher} allan jnnan aff harme: hans wini rædho hanum læta løsa patrodum ok barnabam: Ok thera flere kompana kiænneswena petri ok pauli: Oc wordho the ledhughe som gudh vilde, the thre riddare: longinus: magister. ok acostus som paulus vende til [cristindom a] wægenum komo som paulus bødh them arla j daghning til pauli graff Titus ok lucas ræddus them ok rymdo vndan fran grafwine til the øpto æptir them ok sagdhe sik vara hulla vini Ok cristna kompana ok sænda til thera aff pauli wæghna at taka døpilse oc sagdho sik see paulum mællan thera Sidhan vændo the atir fæghne oc fulkompnadho cristindom mz them
All sancti pauli ben oc limi funno cristne mæn vtan hans hofwodh thz war kastat diupt j en dal j bland mz flerum dræpna manna benom oc hofdhum: Mangum daghum sidhan paulus war dræpin: thær en grop rensadhis, tha kastadhis vp hofwodhit sancti pauli j søroghum dyia aff dikeno: En faara hyrdhe satte thz vp a stafuir vidh [sina] fara kiætto han ok hans hærra sagho vm nættir lius vm kring howodhit skina som sol Ok sagdhe biscope: Biscopin ok cristit folk førdho hofwodhit mz hedher jn j stadhin: ok sagdho fleste thz wara hofwodh sancti pauli: Biscopin thordhe ey læggia thz nær hans halsbene. før æn han finge mere visso aff gudz væghna: Mædhan biscopin [#130] war a bønum vænde licamin sik til {hofwod…} [hofwodhit] Ok festis hofwodhit vidh halsbenit: Alle lofwadho gudh oc ængin jæfwadhe wm at thz war ey hofwodh sancti pauli
EN sælugher man ok synda fulder: diupt fallin jnnan diæfwls wald: lagdhe sik siælfwir aff diæfwlsins æggian {ok} snaru for strupa [oc vilde sik hængia]. tho lifdhe æn nokor gudz nadha gnista j hans bryste ok badh sik sanctum paulum til hiælpa: Stygger skugge ok ledher tedhis hanum ok badh han skynda. ok ey længher dwælia: Æn callar hin sælughe sanctum paulum til hiælp: Ther han redher sik snaruna: Tha tedhis hanum fæghre skugge ok talar til thæs ledhare skuggans Fly nu vslaste [diæful] nw komber hanum til hiælp Paulus som han a kallar: thær vidher stygdhis anstygger skugge: Ok fik thæn affvita war ræt samwit, Ok læt sik angra [sina] fula gærninga: Ok bøtte misfælle [siin] mz scriptamalum:
Mædh [sancti pauli] jærnom gør gudh mang jærtikne Præste senda siuko folke mold mz fæle aff hans jærnum. [Stundom] faller mold løss vnder fæle: Ok stundum hardhna jærnin ok gifwir ænkte: Aff andre høghtidh sancti pauli som han vænde sik A bæthre wægh: Ok hether conuersio ær alt fult wt scrifwat j førre bokinne: hær næst vilium wi først scrifwa oc visa aff allum hælghum apostolis før æn vi talum aff flerum pawm: Thy at the hafdho alle fult paua vald æn tho at hwaro at petrus først paua nampn {baro} [bar]
[#133] Andreas sancti petri brodher thridhie apostolus som thæls j letania prædicadhe jnnan sythia sidhan apostoli skildus [aat]: Sanctus matheus prædikadhe jnnan næsta rike som heth murgundia: The hannadho illa matheum: Ok {stungu} [stungo] hanum wt øghon aff høse ok bundo ok jnne læsto: Ok {…ho} [vildho] dræpa [han] jnnan faa dagha frest: Gudz ængil tedhis Andree [then han var]. oc badh han fara ok hiælpa matheo til murgundiam: Andreas sagdhe sik ey vita wæghin. Engillin badh han ganga til strand: Ok fara A førsta skip han funne Engillin war hans ledhsaghare ok kom andreas vtan hynder til murgundiam: Ok thær in {jac} [at] øpnum porte som matheus sat ok græt jfwir blindum karle. ok badh sina bøne til gudh gaff hanum atir sin øghon
MAtheus for thædhan ok til antiochiam: Andreas war æpter j murgundia: Murgundie mæn gripu andream for matheum ok drogho han vm gatu bundnan [#134] handum ok fothum: Tha andreas saa sit blodh A jordhinne flyta tha badh [han] gudh wara nadhughan [‡‡26] sinum skadhamannum ok thær mz {bløthe} [bløtthe] han thera bryst ok hiærta ok vænde [thom] til cristendom ok for swa thædhan til antiochiam
EN wældugher oc ungir swen for læth wærldina ok følgdhe andream, hans frænder vildo them badha jnne brænna ok tænde brandh vnder thera hærberghe Smaswenin slækte balit mz [litlom ampulla mz] watne Tha wildo the klifwa {j} husit, mz stighum ok wordho jæmskøt alle blinde: Tha øpte en at allum, wadhe ær at stridha widh gudh siæluan som halder mz Andrea ok them hanum følghia: hær aff wordho mange [cristne] ok trodho them [sama] gudhi som andreas predikadhe
EN syndugh [quinna] war mz ens mandrapara barne ok qualdis j barn sæng længe, hon sænde sina systir til en afgudha diæfwl. som heth diana: ok bedhis hænne nadh [oc hielp j] liffs wadha. Diæfwllin swarar {sik nødhugher} [nødhugher sik] ængte [for] magha for andrea: ok [sighir] andream bæthre magha hænne hiælpa: hon for ok beddis nadhe aff andrea Andreas badh hona [#135] sighia sina syster at hennne komo først qual aff thy at hon hafdhe barn mædh mandrapara ok thær aff mære at hon trøste a diæfwlsins nadh [oc hielp tho] tedhe han {hænne} henne gudz {nadhe} [nadh] oc wald [vara] mere æn diæfwls ok løste sælugha quinno aff qualum
EN syndugher ok aldrugher karl som heth nicholaus kiærdhe sina nødh ok siæla wadha for andrea: oc sagdhe Min hærra Jak ær lxx. ara gamal syndare. synda [træl oc] skørs licamma Jak hafwir opta takit til trøst gudhlica lest [oc burit a minom licama Oc aldri] ær jak thy bætre: swa ær jak gudhi [fra] gangin [mz] gamble villo. oc [ondom vana] En tima tha jak war A wægh. til {synd…} [syndelica oc skøra gerning kom] mik ey jnnan hugh at gudhelik læst war j mino fylghe, tha øpte {sælugh…} [the sælugha syndugha quinnan] ok ath mik Gak hædhan godher man. thu est guz ængil: Gak hædhan ren fra vrene jak see ifwir tik vndirs jærtekne: Tha kom mik [j] hugh [at] hælagh læst var j mino følghe: ok vaknadhe jak til gudz nadh [af synda søfne] {ne}: Swa hafwir jak tho rønt mik siælfwan skøran ok vrenan at aldre wardher jak bæthre [vtan thu] bidher for mik til gudh siælfwan: Andreas warkunnadhe sælughum karle oc fastadhe fæm dagha, til røst kom aff himpnum til hans oc sagdhe Sæll ær nicholaus [fore] thinna {bøna han …} [bøne oc fasto ær han frælstir aff frestilsom oc som thu thwingadhe thin licama for hans kuld mz fasto swa] scal han fasta vi manadha [oc twinga sin licama]: ok bøtha nakat siælfwir som ofmykit brøt: swa længe lifdhe nicholaus sidhan som han fulkompnadhe sina fasto: ok lifdhe thæsse hems [#136] vi manadha. Eptir han dødhan kom røst til andream. Andreas thu hafwir mik nicholaum vunnit, mz [thina] bønum fran hæluits porte. som tapadhir war [mz syndom]
EN vnger cristin swen talar til andream Min modher saa mik vænan ok {fresta} [frestadhe] mik til fulan last: Tha jak stygdhis vidh [tolka ogerning]. wænde hon sina sak til min før wærldz {døme} [dome] Ok scal jak nw døø for hænna odygdh før wil jak thighia ok aldre ney sighia æn folk vænte mina modhor swa fula wara: ok thær til at minna modher skam see huldh: {jak. wil} [wil jak] bæra gærna hænna skuld: Andreas for mz sweninom for domin. ok tha {modhrin} [modhorin] røgdhe hanum fast, oc han thigdhe ok andreas bødh sik til swara for swenin øpte galin kiærlingh ok gaff hanum skyld: at hænna son war vilder wordhin [aff hanum oc hans] følghe: tha kom lygn elder aff himpnum ok brænde til bana bansatta kiærling: {Th} [Tha] fullo alle for knæ andree ok beddos nadhe oc thok domarin widh cristindom ok alt hans hærskap
EN tima tha andreas war jn nicheA swa hethande stadh kiærdho [stazmæn] for hanum: At siw diæfla lagho nær stadhenum vidh almanna wæghe ok drapo alla the thæ fram foro: Andreas bødh diæflomen. j guz nampn [koma for sik] ok komo jæmskøt [#137] j hunda hami for hanum han manadhe them A gudz wæghna: Thædhan bort fara ok ængum skadha gøra: ok jæmskøt flydho the for hans budhi: Tha andreas kom aff nichea til næsta stadhin: Tha møtte hanum. j stadz [portenom]. folk mz like [han] spurdhe them hwat hanum wardh til dødh: The sagdho hanum [at vij galne hunda como] som the waro løste aff bandum oc bithu han ok slitu til dødh ¶ Andreas græt ifuir dødum ok badh hans fadher gifwa sik swenin til gudz thiænist: æn gudh gafwe hanum [atir liff] Fadhorin sagdhe thz gærna gøra wilia høra Alt war sændir at andreas badh sina bøne til gudh [siælfwan] oc thæn dødhe fik liiff
Fyritighi mæn a eno skipi. sighildo til andream [at bedhas] cristindom. Diæfwllin vækte up sion [sion aff grunde] [‡‡27] ok giordhe swa dighran storm at skipit {tapadhis} [fortappadhis]. oc {folk} [folkit sank til grunda] Thera liik barus al for andream: Ok wordho til lifs eptir hans bønum. ok sagdho hanum alt hwat them timdhe Andreas fylte alt achaie land mz cristnum kirkiom: Ok landz fruan: llandz hærrans [hustrv] vardh cristin mz andro folke: Egeas heth lanz hærran: Han wardh wredher at hans [#138] [hustrv] vardh cristin. han kom til en stadh som heth patras thær var for hanum sanctus Andreas: Egeas nødhgadhe cristit folk kasta cristno [tro] ok [offra afgudum] stukkom ok stenum ¶ Andreas swarar ok sagdhe til hans Thik sømer som andra {dom…} [dømer] kænnas vidh thin skapara Ok thiæna thinom domara: Ok hympna konunge: Ok ey nidhra thina {natura} [natur] som ærlik ær ok skiælik, vndi stokka ok stena: som minna æru værdhughe æn thu siælfwir: Egeas swaradhe æst thu thæn andreas som prædikar hemska sidh. ok ensetu lifnadh v thrøsta troo som rømska hærra budhu mik forderfua ok allom landz [hærrom] ¶ Aandreas swarar [egee] Rømske keysara kændus ey æn vidh sannan gudh. ok gudhlikan sidh. som siælfwir gudz son prædikadhe. ok kiænde folke: [at] idhre gudhi æru ænkte vtan diæfla som gifwa andzswar vnde stokkom ok stenum: The viisa idher gøra gudh wredhan ok gifwa idher j diæfla vald syndugha fanga: Swa længe j skilins widh licaman. mz syndum ensamnum ok ængom godhgærningom: Egeas swarar thænna [willona] prædikadhe idhar ihesus til at iudha drapo han ok korsfæsto: ¶ Andreas swarar ihesus christus tholde dødh A korsse. [sielfwiliandis for wara skuldh oc ey fore sina] synda skuld Vtan [at] frælsa værldina mz sino blodhe: Egeas swarar huru sighir thu han wara mz vilia korsfæstan: mædhan han war for radhin ok salder aff sinom [kænne] swene, fangin aff judhum: Ok aff riddarum korsfæstir [Andreas prøfuar thz mz fæm skælum.] Først thær mz at han {før} [fore] viste sin dødh oc withradhe: thz sinum kiænneswenum: Annat ær thz at han snybde petro: tha han aff talde oc aff {redh} [rædh] hanum [#139] dødhin: Thridhia ær thz at han sagdhe sik før æn han war fangin hafwa siælfswilia oc wald gifwa sit liiff ok ater taka: Fiærdhe ær thz at han føreuiste ok withradhe sin for radhare: Oc [gik j thæn stadhin Oc bidhadhe som] han viste sin forradhara koma: Fæmpta var thz at han fælde thøm alla vidh jordh mz eno ordhe som han vildo fanga ok gaff sik sidhan j thera hænder: Andreas sagdhe sik ok al thesse mal hafua set ok hørt ¶ Ok sagdhe korss wara et værdhught tekn: Egeas sagdhe at korss {maghe} [magh] ey kallas tekn: vtan pino: Ok sagdhe til andream: Sigher thu ey alt thz ja. som jak sigher. ok gør alt thæt jak biudher: tha skal jak lata thik røna hwat korssit tekna ¶ Andreas swarar vm jak ræddis korssit: tha ware jak ey kors prædikare Ok vil jak thik visa korsins værdhelikt tekn. ok æro: at thu maghe. ok faa himerikis nadher æn thu vilt troo ¶ Aandreas viisadhe hanum mz {fæm} [trim] skiælum at thz war skiællikit, at gudz son tholdhe dødh A korsseno ¶ Førsta skiæl æru thæsse at adam brøt gudz budh a træno: tha han aat forbudhna fruct: oc for thy [bøtte] gudz son hans brut a træno: tha han læt sik korsfæsta Annur skiæl ær at adam rækte hand til forbudhna fruct: Ok for thy [wt] rækte gudz son ok {thande} [wthande] sina [hændir]. A korssins armum: Thridhia skæl ær at adam Aat søta fruct aff træno: [oc gudz son] drak [thy] galla oc ætikio A korsseno: Thu: Annur skiæl gaff andreas aff wars hærra føzlo mz warum mandom Førsta skiæl [ær at] Adam som syndadhe ok brøt, war skapadhir aff {vspiælla} [vspiælladhe] jordh som ey war pløgdh ælla sath. for thy føddis thæn brutin skulde bøta aff renasto [jomfrv] vtan alt meen: Annur skiæl ær til at {at} wi mattom aff gudhi ewinnelikt liiff thiggia wilde han vidh sik [vdødhelikan] [#140] wara: dødhelica {natura} [natur] binda hon matte [af hanom vdødhelik vardha]: thy at vtan gudh [hafde] {dødhelik…} [dødhelikan wurdit hafdhe aldri] mænniskian [vurdit] vdødhelik: Egeas sagdhe alt thz {hæg…} [flætio] wara. Ok badh andream [offra sinom affgudhum] Aandreas swarar jak ofra daghlika gudhi alz waldughum {ok} et menløst lamb som lifwir oc helt ær sidhan thz ær ætit: Egeas badh andream viisa sik hwilke lund thz ware møghelikit Andreas badh egeam sitia j kænneswena stadh æn han vilde swa værdhught sacrament nima: Egeas læt andream jnne læsa til annan dagh: Ok sidhan atir vt før sik ledha, oc høtte hanum manga pinor ok starka ¶ Andreas swarar læt mik røna hwat pinum thu kant [mæst oc wærst] finna ok hardhasta [‡‡28] Thæs kærare wardhir jac minum hærra at iak thol mer for hanum Egeas bødh xxj mannom bæria han ok hudhstryka sidhan binda hanum hændir ok føther vidh korss [mz] træ: Ok thænia hans liiff [oc forlængia hans pino] til dødhin: Tha the leddo Andream til dødhin. Tha samnadhis folkit vm kring han: Ok øpte menløst dømis hans blodh til dødh Andreas badh them ey hindra sin dødh: Ok øpte til korssit th,r han saa thz vp rest: Jak helsar thik thz hælgha korss som wikt ær af wars hærra lifue: Ok swa klæt aff hans limum som thu vare sat mz dyrasta stenum: før æn war hærra stodh vp a thik: tha vast thu hwarium [stykt oc rædhelikit nu ær thin] ælskoghe swa liufwir at hwarium [gudz vin] ær læt. ok wiliught til thin, gladher ok blidher: komber jak gærna til thin thak thu vidh mik: hans kænneswen som hængde a thik: Thik hafwer iak helsat alla tima. ok Astundat. [at] falla j thina fampna: kæra korss som fæghrind ok soma: hafwir aff gudz [#141] limum, længe [hafwir jak thik] astundat: hiærtelika ælskat. længe lætat: Ok nw til redho [giort] girugum hughi: Thak mik fran mannum oc faa mik j hænder minum mæstara: af {thinne hænde} [thinum handum]. ok thaki han mik: Som mik løste [mz dødh a] thik: Hær næst aff klædde han sik siælfwir: Ok fik mordharum clædhin: Thu dygn hængdhe han A {korse} [korseno] bundin lifuandis:.Ok prædicadhe A korsseno. firi .xx. thusand [mannom ok quinnom]: Tha vilde folkit dræpa egeam Æn han læte ey løsan Andream: Ok sagdhe tholkin [miukan man oc] mildan oc godhan kænnefadher: {oc} ey vara værdhan døø: for godhgærninga: Egeas gik nødhugher at frælsa andream aff korseno: Andreas saa egeam koma: Oc øpte hwi komber thu egeas hær: hafwirir {thu} [thik] thræghat thina ilgærninga: Tha mat thu æn nadhir tiggia: æst thu hær komin mik at løsa thz gitir thu ey giort: Nw seer jak sæl min godha kunung: Nw ær jak j frygdh for hans øghum: tha the vildo han løsa: tha dompnadhe thera arma: Andreas saa at the wildo han løsa: Ok badh thæsse bøn til gudh: Min hærra læt mik ey lifwandis nidher fara: Thy nw ær time at thu giff atir [licaman] moldinne: Swa længe hafwir jac han burit: Ok mz anduaku gømt: Ok ærwdhe, at gærna ware jac nw fræls ok lidhugher [aff] thæsse syslo: Ok fræls vndan tungo lasse: Mik {…man} [minnes licaman] huru tunger han ær at dragha, stridher: Ok stor at thykta blidhir til {bordhs wrdhe} [bordh], wanfør til æruodhis: [hærra thu west] mina mødho [oc] hwarn tima han wilde min hugh atir dragha fran thin ok til sin: hwarn tima han vækte mik aff søtum sømpne: Andelika ro thins ælskogha, huru mangan wærk ok siukdom han giordhe mik: [#142] Mildaste hærra swa længe hafwirir jak {swetir} [swettir] standit i stridh vidh han: Ok æn sigher haldit mz tinum nadhum: Ok hans lusta nidher kastath, aff thik mildum ok rættum lønara: bidhis jak [the] bøn lat mik lidhughan aff hans gømo: fra thænna tima [tagh] thit eghit atir: Ok faa [han] siælfs hans modher at gøma til doma dagh: Ok tha atir vt gifua at taka løn mz mik: tholik jak thiænadhe mz hans andbudhum. faa muldena jordhinne sinne modher Ok læt mik ey længher vaka ifuir krankum licamma vtan frælsan fara til {thin ewinnelik glædhi} [thina ewinnelika glædhis] kiældho ok swala som alla gør sæla: Eptir thæssa bøn kom liws aff hympnom. ok sken vm kring han som sol swa at ængin manz øghon gato fæst syn A hanum: Ok j thy liuse gaff andreas sin [anda vp sælan] j gudz hænder: Ok fylgdhe fra korseno liusit siælinne: tha vardh egeas galin: ok thok diæfwllin siælfuir liiff aff hanum: før æn han hem kom: j siælfsins hws swa at alle sagho: Maximilla gudhi kiær egee hustrv: ok andelik dottir andree: jordhadhe mz hedher andream: Oleum fløth aff hans benum. Ok [manna] som miol mz søtastom røk ok luct. Ok hafwa mæn gørlika mærkt: at [tha] olean flyter litit: Tha [wardhir hardhare aar] ok æ thæs bætra At olean flyter mera aff hans benum [thetta var j gamblom æwom, æn nw liggia hans been j constantinopolym]
[#143] En godher biscopir ok hælagher hafdhe sanctum andream [mykit] kiæran ok mæran ifwir andra apostolos ok hælgha mæn ok hwat han giordhe: Tha hafdhe han æ thzta munhoff, til gudz hedher ok sancti andree: Diæfwlin afwundadhis [vidh] hanum ok lette gørla sin clokscap allan at koma han til vquæmelik thing han skapadhe sik fægherstan quinkøns ham oc kom til {biscups} [biscopin] ok badh høra sin lønlik scriptamal: Biscopin viisadhe hænne til sin klærk som hans wald hafdhe at løsa ok binda: hon sor sik aldre vilia tee sit hiærta nokrom klærk: Vtan hanum siælfwm ok swa [van] hon biscopin mz [sinne innelighe oc thrae bøn at han] hona siælfwir [‡‡29] hørdhe: hon fioll A knæ for hans føther: Ok sagdhe varkunna mik hærra biscopir Jac ær [en fatik] mø: Ok tho rikelika vp fødh [ens waldugx konungs dottir] En rikir [hærra] beddis til min. [min] fadher ok frændher vildho mik hanum gifwa: Jak sagdhe mik som sant ær ey magha thy at jac ær lønlika fæst ihesu christo siælfwm til renlifuis: Mik lagdhos [tw annor wilkor fore] Æntiggia giptas ella [vndir] liggia [mangfallom drøuilsom oc forsmas af vinom oc frændom] Jak [wt] valde thæn thridhia [delin af gudz inskiutilse helder] at fly fran fadher ok modher ok frændum lønlica: Ok gudhi thiæna ok hans modher [j ødhmiukt oc sielfuilioghum fatikdom Oc thy hafuir jak vidherla letat Oc fan jngin thæn jak thordhe mik opinbara fore vtan idher kære] herra. som mik matte trøsta, mz fridh ok roo. thiæna [ihesu christo: j reno lifuirne thy flyr jak salugh vndir idhra nadh oc wærn] [#144] Biscopin varkunnadhe hænne: Ok vndrar A hænna slækt: Ok vænleek oc hænna {vitherlik} [vitherlika] ordh: Ok gudhlica akt: Ok talar til hænna [mz] blidho ænlite: Trøst A ihesum christum godha gudz dottir: han gifwir thik thæsse hems nadhe. Ok annars hems æro: Jak hans thiænista swen biudher thik boo vidh hwilka kirkio thu vilt: Ok thiæna thær gudhi A kirkiona kost. Ok j dagh skalt thu mz mik æta. Hon thakkadhe honum for budhit, ok orsakte sik tho fra {han} [hans] bordhe. ok sagdhe at hon thz ey thordhe, thy at thz matte koma i folks talan: Ok spilla [thera frægdh oc hedher. badhe] hans ok hænna: Biscopin [sagdhe at hon] {thorft} [thorfthe] thz ænkte rædhas thy at [flere folk æta thær jnne] som wi ætum: Biscopin skipadhe hænne [hedhers sæte] Ok [sattis] hon widh bordh genwart {biscopen} [biscopenom] Swa rørdhe Diæfwllin [hans] hugh jnnan: Ok skipadhe hænne lyt: Ok {lat} [laat] swa [wæn] vtan. [at aldre gingo biscops] {øghom} [øghon] Aff henne enne: Ok [wardh] diæfwlin swa rikir vm sidhe. at biscopin gaff sin hugh [fran sinom sinnum]. {oc huxar} [huxa] langa stund synda æmne mz hænne ok rum ok tima. Oc wardh [tha] næstan gull at mæssing: Tha kom {gæstir godher} [godher gæstir] andreas j pilagrims ham. oc beddis jn koma for biscops bordh: Tha vaxte møn offdiærf ok sagdhe at j biscops hus som klærkom hørir at sithia: skal engin jn koma vtan han konne væl bok ok swara til klok [spørilse]. {Alle thænkto} [Allom thykte] thæt wara [#145] skiællikt: Ok badho honA dikta [spørilsen] ok disputera [questionem] mz giestenum ok læta han {vt…} [vttydha æn] han wilde thær j hus koma: hon sænde [wt budh oc spordhe j] hwat lithlo thinge gudh hafwir mæst vnder giort, Gæsten swara til {questionem} [spørilsen]: ok sænder them {andzswar} [swar]: at thz litla {thing} [thingit] ær manz ænlite: for thy at man ær manne likaster oc tho ænkte ænlite andro swa likt at ey ær hwart [andro] nokot vlikt: Ok æn thy mere vnder: at al fæm {manz…} [manzsins vit] som man faar vitha mz [allahanda æru al j] manzsins ænlite swa litlo rume: Thy at ænlitit ær [ey stort]: Ok far [mz sinnomen] alla værldinna: Alle sagdho væl vara andswarat: Ok badho at giæstrin matte inganga: Thær var eterblena som møøn war: Ok [for] menadhe hanum jnganga før æn han løste hænne andra questionem: Ok sænde hanum wt ok spurdhe hwar jordhin ær høghre æn alder hymilin: Gæstin løste questionem at wars hærra licamme som han thok aff [jomfrv] maria kom aff adam ok adam aff jordhinne: Ok for thy ær hans licamme oc alt mankønit jordh: at ædhle: hans licamme sitir høghre æn nokor himil a sins fadhers høghro hand: alle badho tha gæstin jnganga: Vtan møn etirblema menar hanum æn thæsse sinne: Ok bidhir han æn løsa ena questionem: huru lankt ær mællan himil ok jordh: Gæstrin sagdhe til swenin som hanum bar questionem: bidh thæn sama swara som spurdhe: Thy at han mældhe ok for væghen en tima: Tha han fiol Aff hymnum til hæluitis: Swenin wardh annars hugha widh answarin: oc sagdhe thz han hørdhe: før sinom hærra swa at alle hørdho: Tha møn hørdhe swenin: Tha hwarff hon thædhan som røkir j wædhre: Tha kændis biscopin vidh gudz nadhe: Ok sin wadha. Ok græt sarlica: At han giordhe gudh wredhan: Ok negh hans nadhum mz ødhmyukum thankum:.Oc bødh jnlæta godhan giæst: [#146] Engin kunde finna thæn giæst sidhan: Før an biscopin badh gudh [thær] siæluan vm: [Oc] gudh [kungiordhe] hanum at thz var andreas [hans] godhe vin ok kiær patronus: Ok øktis thær aff {biscops} [biscopsins] ælskoghe til gudh ok sanctum andream
[#149] Sanctus iohannes ewangelista som ihesus christus kalladhe renan til sit renlifwe kiærastir aff allom them han hafdhe [mykit] kiæra [han foor] til Asiam thæn tima apostoli [skildos aat ok æfflæ] [‡‡30] thær cristindom ok bygdhe mangha kirkior: Domicianus Rømsker Keysare sænde jfuir haff eptir hanum: Ok læt han føra til rom: Ok raka hanum alt har aff hofdhe til spot: Ok siwdha sidhan han lifwande j wællande oleo panno Swa som hans liff war menløst aff allom køtlikom losta. swa war hans licamme menløss j brænnande panno [aff] pino: Ey læt johannes aff at prædika: hælder sidhan æn før: Ok for thy [forsende] domicianus han til pathmos øø som ængin hanum hulpe til licamman: ok ængum han til siælinna Ok thær fik han swa myklo mere hughnat aff gudhi at han hafdhe mindre aff mannum: Ok skreff thær allum cristnum til trøst: The thing gudh hanum tedhe. dyr ok ærlik sacramenta som han scrifwir j apocalipsi: [#150] Hwi munde rømske keysare hata them cristno prædikadho: ey for thy at the prædikadho {han} [en] sannan gudh: thy at romara thoko widh allum gudhum: Vtan [mera for thy at] hanum var guz nampn gifuit vtan them at [spurdhom som plæghadho stadfæsta] hedhna gudha: Swa scrifuas at pylatus screff aff jorsala lande breff til tyberium Rømskan keysara Aff wars hærra jærteknum: Ok at tha thyberius vilde for romara radha [oc] thaka ihesum j tal ok hedher mz androm {them} [thera] gudhum Tha læto romara sik forsma at pylatus screff ey thøm først aff hanum Ok fortoko tyberio fræmia hans vilia: Ok for thy drap tyberius manga rømska hærra: Annur sak for thy at han tedhis ey først j Romara borgh: Thridhi sak: for thy. at cristna tro sigher ney gen andrum gudhum: som Romara hioldo værdhogha: Fiærdhe sak for thy at apostoli prædikadho oc forsmado thessa hems æro som Romara stodho mæst æptir: Fæmpta sak for thy: at the {sagho} [sagdho] cristna manna gudh alt off høghfærtdhughan [vara] som engin annan gudh vilde thola mz sik Siætta sak at the hafdho hørt aff iudhom: at thera christus skal vardha ænwaldhugher thesse hems konungir: Ok for thy ræddus the [wan] christum at han vilde wardha thesse hems keysare
ThEn tima sanctus johannes kom atir aff {pathimos} [pathimos] æptir domicianum dødhan: thil asiam: tha wardh han thakin mz myklom hedher j epheso stadh: Ok øpto [#151] alle vælkompnan Oc vælsignadher som komber j guz nampn: J samu stundh førdhis en frw dødh vt aff stadhenum som heth drusiana andelik {dødher} [dotter] sancti iohannis som dighra astundan hafdhe til hans atirkomo hænna frænder ok vini fiollo A knæ for johannem ok sagdho swa at ey war drusiana wærdhogh at see siin kiæra fadher som hon daghlika astundadhe til ok sagdhe: Matte jac en tima see gudhz apostolum før æn jak doe: Nw ær alt sænder min hærra: thu æst komin Ok drusiana hon ær dødh: fatikt folk fiol a knæ for johannem ok sagdho gratande min hærra dødh ær drusiana thin kiæra dottor: som os klædde ok fødde daghlika: Ok daglika astundan hafdhe til at see thik lifwandis: Tha bødh johannes sætia nidher barena. ok løsa likit ok badh johannem christum vpresa: drusianam ok talar thær næst til hænna: Stat vp drusiana ok gak hem [j thit hws oc redh mik daghuardh] J samu stund stodh hon vp swa som aff sympne heel ok væl før ok giordhe som apostulus [han bødh henne]
Annan dagh æptir swa giort kallar craton philosophus saman mykit folk oc teer thøm hurw man skal forsma værldenna Ok ledde fram twa rikasta swena som hans kænnedom lyddo: Ok læt them bryta ok spiælla sina {dygdha} [dyra] stena: dyrare æn gul oc bort kasta: Johannes kom [thær] gangande ok talar til philosophum: [thu far wildir oc mz flætio ække] [#152] kænde min mæstare swa forsma værldina At spiælla [thz gooz gudh] skapadhe [mannom til nytta ok gaghn]: vtan bødh gifwa fatikom: Ok thiæna gudhi Craton sagdhe til johannem æn thin ihesus ær gudh ok vilt thu at jak vardhir cristin tha læt saman [hempta] stenbrutin oc sæt thøm atir saman swa hela stena som før varo: Johannes fulkompnadhe thz mz gudz iærteknum: oc wardh crato cristin Ok kænneswena: Ok gafwo thera samu dyra stena værdh fateko folke: Ok thiænto siælfue ihesu christo jnnan. fatekdom
Twe rike swena ok vnge, [for] læto værldena ok fylgdho johannem j gudz thiænist: The sagho sidhan sina swena ridha som riddara gulle klædde: Ok swepte j silke: Ok sik siælfwa ganga mangin trangan stigh: Ok fingo angir af godh gærningom Johannes saa them syrghia Ok læt hæmpta sik af strand [sma stena ok af skoghe sma] grena: ok kallar for sik [the] sælugha swena ok sigher til them: thakin atir gul ok [dyra] [‡‡31] stena Jæmgot som j gudhi gafwin thy at himerike hafwin j mist: for thæssa [værdlena] fikt: Ok wardho jæmskøt grena [at] gulle ok stena aff strand [vmdho?] smaragda The foro siw dagha som johannes bødh mællan mæstara oc {gulsmidhia} [gulsmidhi]: Ok fingo answar aff allom at the aldre sagho bætra gul oc gimstena: Tha sagdhe johannes til thera: køpin idher iordh hær mz ok æghur: thy at i hafwin mist himerike: warin som blomstir som skøt falnar: warin faa dagha rike oc for vtan ænda fatighe
[#153] Tha disputeradhe johannes ok prædikadhe A mot rikom [mannom] mz vi skælum førsta skiæl thok han aff læstinne thær hon talar aff them rika [mannenom] som hiolt rikt bordh: oc gaff ænkte fatikom: Ok fordhis til hæluitis [oc ther jordhadis.] ok [af] thøm fatika som thæn rikæ gaff ænkte. siwkom ok [sarom huilkin ængla førdho] {hanom} til himpna Annur skiæl thok han af {naturum} [naturuer] som [alla hiit fødhe nakna] ok hædhan [bort førir jæmvæl] fatika Thridhia skiæl thok han af hymilsins tunglum som allom skina jæmpt Rikom ok fatikom mannum til kiænnedom At ængin [skal] sic enom nokra gudz nadher eghna. Vtan [ælske] hwar annan mz thy gudh gifwir hanom: Fiærdha skiæl thok han aff mangs riks manz [vanbæl] som gør sik siælfuer twæggia træl silfs oc diæfwls Silfs for thy at pæningen radher ok styrer hanom Ok han radher ey ælla hægdhar Pæningenum sik til gagn ælla hedher Diæfwls for thy at læstin sigher swa at thæn A pæningin ær [ofmykit] fikin ær diæfwls træl Fæmpta skiæl thok han aff waku oc qwidho. ræzl oc ærfwodhe for thy at riker oc fikin: ærfwodhar at afla [quidhar at hægdha oc gøma oc] rædhis ran oc wadha oc gitir ey sofuit for thænna trem sorghum Siætta skiæl thok han aff thy at thæn som fikin ær at pæningom takir tu ill: ok tappar tu godh j køpeno: Han takir [høghfærdh] hær ok fordømelse annars hems han gifuir gen. ok tappar thæsse [lifsins] dygdh oc himerikis æro
[#154] Sædhan johannes disputeradhe thesse skiæl. tha førdhis en dødher til graf som .xxx. daghum før war nygiptir: Modhorin Ok ænkian [oc hænna] enkannelike wini ok frænder fiollo a knæ for johannem ok bedes thøm dødha lifs nadhe: tholika som han giordhe vidh drusianam Johannes gaff thøm dødha liiff mz bønum: Ok bødh hanum sighia thz sælughum swenum som fra gudhi varo gangne: hwat nadhum the kastadho ater: Ok hwat vadha them {stodh} [staar] for handum. han giordhe som apostolus bødh: ok prædikadhe swa them twem aff himerikis glædhi: ok hæluitis elde at the fiollo for knæ iohannis mz them dødha ok beddos nadher Johannes satte them xxx dagha script: Ok sidhan sænde han ater them til skogh ok strand ok vændos ther atir gimstena j strand stena ok gul jnnan trægrena
Tha iohannes hafdhe komit mæstadelin aff asia til cristindom Tha thoko the hedhnu iohannem ok drogho til et diæfwls mønster som heth diana ok kuscadho han ok trughadho til at offra johannes sagdhe til thera: kallin a dianam ok bidhin hona nidher bryta mins hærra {mønster gudz} [gudz mønster]: Æn j vilin at jak offra diane. Sidhan diana gitir ey thz giort, tha vil jak kalla A min gudh ihesum christum ok æn han bryter nidher diane mønstir: [#155] Tha skulin j offra ok truu ihesu christo: Fleste sagdho fult wara til budhit: Ok tha diæfwls acallan gat ænkte giort: Tha kalladhe johannes A sannan gudh ihesum christum ok fioll diane mønstir nidher widh jordh ok brusto afgudha bilæte all j sma stykke: Aristodemus afgudha biscopir vilte swa dighran del aff folkeno at the vildo tha stridha mz thøm cristno ok the cristne reddo sik annan wægh [til] stridh. vredde: Johannes sagdhe til aristodemum hwat vilt thu at jac gør thær til at thu maghe blidher wardha oc satir vidh [thina] owini: Aristodemus swarar drikker thu thz eter som the thre mæn drukko før aff ok doo: ok halder thu sidhan liiff oc helso: tha maa thin christus wara sander gudh. Johannes giordhe korss gen eter kari ok lifdhe æpter drykkin heel ok osiwker: Aristodemus talar Æn til iohannem gifwir thin christus them threm atir liif som [før] drukko ok doo tha jæfwar mik ænkte at han ær sander gudh: Johannes fik aristodemo sin kiurtil: ok badh han læggia ifwir the dødho: Ok bidhia them lifwa j ihesus nampn Aristodemus giorde som iohannes bødh: Ok lifnadhe thagher the dødho Ok wardh Aristodemus cristin ok lanz hærran mz hanom: ok all [‡‡32] thera slækt ok hærskap: ok bygdho vp kirkio j sancti johannis hedher
[#156] En tima thær johannes prædikadhe fik han see en vngan swen vænan ok tho villan: Johannes fik biscope swnin j hand: Ok bødh hanom gøma hans siæl gørla oc wiisa hanom gudhlika sidhi: Eptir scamman tima vandis swenin mz [sinom] kompanum drikka ok dubla oc for Æ fram aat folsko for biscops glømsco: Ok wardh vm sidhe røfware oc røfwara mæstare: Johannes kom atir til stadhin: Ok spurdhe biscopin [æpte] {swene} [swenenom] Biscopin sagdhe hanom som sant var: Johannes gaff {biscope} [biscopenom] skuld for vangømo: ok redh siælfuir til eet byærgh som hans andeleke [son Oc] nw var vordhin diæfwls son: hafdhe {for} røfwara borgh: Tha røfwarin saa: oc kænde gamblan karl: tha skæmdis han vidh hans komo: Ok flydhe vndan før blygdh sculd: Gamle karl glømde sin alder: Oc slo hæst mz spurum: Oc rænde som han mæst formatte: Oc øpte fast eptir hanom: Bidha {for} fadher thinom søtaste son: Hwi fly thu thin fadher wæmpntir [for] v wæpntom Vnger [for] aldrughom war ey rædder. Jak scal gøra gudhi skiæl for thik: Jak vil thola dødh for thik som gudh tholde for mik: vænt ater son. vænt atir til miin: som gudh sænde til thin: Røfwarin fik gudhelika ræzl. oc vænde atir til iohannem: Ok fiol A knæ for hanom: Ok græt aff allo hiærta: Johannes lypte hans hand vp til sin mwn: Ok sidhan stodh swennin fæghin A føther: Johannes fik hanom atir mædh bønom oc fasto: Førsto nadhe [af gudhi] oc wigde han biscop eptir annan dødhan
[#157] EN tima war en fughil sænder iohanni: ok johannes læt væl om han: ok læk mz [hanom i] handom: thær stodh en swen nær ok forsmade [hans laat] at gamal karl lyste leka: Tho thænkte [han] thz {enom mz sik} [mz sik enom] Ok thordhe ey tala: Johannes vnderstodh hans hiærta. ok spurdhe swenin hwi han hafdhe bugha j hænde: Swenin swarar: til at skiuta diur oc fughla mz: Johannes badh han skiuta: Swenin skøt som han bødh en tima oc flerom sinnom: Sidhan iohannes badh [ey] mer skiuta:.Tha løste swennin bugha strengin ok læt bughan atir A bak lidughan: Johannes spurdhe hwi han swa giordhe Swennin swarar at ælla brister bughin: ok vardher ey swa starker som til hørde Johannes swarar: swa æru kranka mænniskior, faa the ey stundom lisa: tha vardha [the] thagher vlostugha ok thunga j gudz thiænist: ørnin flygher fughla høgist, tho flygher han ey længe swa høght at han far ey stundom nidher til sinna tharfwa: stundum scal mænniskian [forlusta] sik oc [vp] vækkia sin lata lusta til gudz thiænist
[#158] Alle asia biscopa badho johannem scrifwa them [gudz læst] til aminnelse [oc styrkilse] rætto tro: thy at falsara vændo trona til villo: Mædhan iohannes war for sænder: Johannes skipadhe cristno folke fasto oc bøne før æn han screff: Sidhan valde han sik lønlikan stadh oc beddis thy Rume til nadha oc fridh aff gudhi. at thær aldre kome striit ræghn ælla drif ella stormber aff hympnum Swa længe lifdhe iohannes at han war eno are minna æn hundradha ara gamal: fra thy at han war fødder: [oc han lifde siæx aar oc lx æpter] wars herra dødh, oc tha han war swa vanfør at swena baro han. oc leddo: Tha war jnnan hans munne æ thz sama: Mine syni ælskin hwar annan mz gudhlicom ælskogha: The spurdho han aat stundum hwi han taladhe æ thz sama han swarar: at ælscoghe ær gudz budhordh som ensamit ær yfnit til himerikis løn. æn thz vardher gømt: Johannes lifdhe længst aff allom apostolis oc til thæs cristna kirkia hafdhe fridh vidha vm værldena ok til thæs ihesus siælfwir kom: oc kalladhe han til sin oc sannadhis ther mz. thz ihesus sagdhe til petrum aff johanne: Jac vil han swa læta wara til at jak komber: gen hans ytarsta dagh: tedhis hanom war herra siælfwir oc sagdhe swa: Min kære kom til min: nu ær thæs time at thu scalt æta vidher mit bordh mz thinom brødhrum: Ok tha johannes vilde vpstanda ok ganga mz hanom: tha badh var herra han bidha til sunnadagx [oc tha koma]: Vm sunnadagx nat [#159] tha [alt folk] var aat kirkio: Predikadhe johannes fra thy først gool hanin: Ok manadhe them vara fasta i trone: Oc heeta j gudz elskogha: Oc sidhan læt han grafua sik graff widh [altare] j the kirkio som j hans nampn war wigdh: Ok foor sidhan siælfwir j grafuena: ok [‡‡33] lypte hænder til himils: Ok badh thæsse bøn: min herra ihesu budhin kombir jak til thit bordh: Jak komber til thin mz takkom at thu værdoghis at biwdha mik til thina glædhis krasa: thy at thu viste væl at jak astundadhe til thin af allo hiærta: Eptir thæssa bøn kom swa mykyt lius aff hympnum: vm kring johannem: At ængin gat fæst øgon a hanom Tha sagho the ænkte annat j grafuine æn vællande manna aff jordhinne som aff adhru kiældo: Ok swa sighia the oc æn Rinna
Sanctus ethwardus englanz konunger hafdhe sanctum johannem {m…k} [mykit] kiæran ok mæran: Ok sunde the bøn engum [ther] nokor bedhis j sancti johannis ewangeliste nampn: æn hon war møghelikin oc skiælikin En man kom en tima j stafkarls klædhum for konungin tha hans kæmmenær var ey nær: Ok beddis nokot aff hanom: Konungin badh han bidha til at kiæmmenæren kome: stafkarlin var thrættin oc badh æn gifwa sik nokot j iohannis nampn: Konungin thok en dyran gulring aff sinom fingre ok fik thøm [#160] fatika: Lankt ther eptir swa giort for en [ærlikin] ænglanz riddare ifuir haff til iherusalem: Ok thæn tima han sculde sik redha til ather færdh hem: Tha dwaldis han j kirkio mædhan dromundin sighlde fran lande: han læt illa vm sin lot at han eptir laa ok fik at sompna j sorghinne: En man A hwitom hæste: tedhis hanom i sympne oc badh han ridha mz sik: Ok fik hanom en gulring at føra ænglanz konunge ok takka hanom aff iohannis ewangelista wæghna J samu stund waknadhe riddarin hema j ænglande: Ok hafdhe gulringin j sinne hand. han førdhe gulringin ethwardo konunge: Ok kiændis konungin widh gulringin at thæt war thæn sami gulringin som han gaff j nampn iohannis ewangeliste
[#163] [de sancto iacobo apostolo qui vocatur mayor]
SAnctus jacobus brodher johannis ewangeliste for aff iudha lande til yspaniam at predica: Ok gat ther litit [gaghn] giort Thy at folkit war ther mykit hart. ix. kiænneswena [fik han thy] sinne j hyspania: thua satte han ther nidher at predika: Ok mz. vij. for han ather jfwir til judeam: Vm thæn tima war j judha lande en magus som heet [hermogenes] han sænde sin discipulum mz judhum at disputera mz jacobo: Ok prøfua han [vara] falsara for iudhum Discipulus heth philetus: Jacobus [wrok] ather philetum swa [mz skælum] at philetus kom næstan cristin atir til sin mæstara: Ok rædh hanum taka vidh cristindom: hermogenes [vardh wredher oc] bant swa philetum mz diæfwlskap at han gat hwarkin rørt hænder ælla føther: Philetus læt sighia jacobo. huru han laa bundin: Jacobus sende hanum sin swetta duk ok bødh hanum læsa en værs j psaltaranum: Dominus soluit compeditos dominus erigit elisos: som thydher a wart mal: war herra løse smidhadha: War herra resær vp nidherkastadha: Jæmskøt clædhit kom vidh philetum: Tha vardh han løss: Ok skæmde mz ordhom hermogenem: Ok skildis vidh han: Ok wardh discipulus sancti jacobi
[#164] HErmogenes kallar sina diæfla: Ok biudher them binda sanctum jacobum. oc philetum. oc føra them badha til sin j bandum Diæfla komo til jacobum: Ok thutu som vlua j wædhreno jfuer hanum: Ok øpto jacobe apostole: haf miscund jfuer os wi brinnom før æn war time komber: Jacobus bødh them sighia sik sit ærande: The swara: Hermogenes sende os at binda tik: Ok philetum: Ok guz ængil bindher oss swa hær mz eld bandum. at os sarlica swidher Jacobus badh gudz ængil læta them løsa. Ok bødh them føra til sin hermogenem bundin ok tho [oskaddan] ok helbrygdo: Diæfla bundo hermogenem hænder a bak ok førdho han bundin til jacobum: Ok sagdho til hermogenem: Haff thu thætta ok {ligh} [lig] hær bundin: Thy at thu sænde os thit som wi sarlica brunnum Ok the badho jacobum gifwa them wald at hæmpna jfwer han fore thz at the brunno: Jacobus spurdhe them hwi the ænkte giordho phileto som stodh for them: the sagdho sik ey thora minzsto [myg gøra oro j hans] herberghe: Jacobus sagdhe til philetum: christus kiænnde os. væl løna illum: løss thy thu hermogenem: thy at han bødh thik binda: hermogenes stodh for jacobo løss [aff bandom]. Ok [ey aff skammom] Jacobus sagdhe til hans Gak lidhugher hwart thu vilt [‡‡34] Thy at christus bødh oss: ængin nødhughan dragha til hans nadha Hermogenes sagdhe til jacobum Jac kiænner diæfla lund: tha the vordho [#165] wredhe: Ok ey læta the mik lifwa vtan jak nywte thin. Ok thu gifwer [mik] thina wærio [mz nokro] tekne: Jacobus fik hanom sin staff: til wærio for diæflum: hermogenes bar atir alla sina bøker for jacobum: at brænna: jacobus sagdhe. ey [vilia] gøra vædhrit siukt af thera røk. Ok bødh hermogenem sænkia them til grunda: Sidhan fiol hermogenes for føther jacobi. ok kyste them [oc] clappadhe. ok sagdhe til jacobum siæla frelsare: Tak [vidh] mik til scriptamaal [oc bætring]: som thu tholde mik lifua afundzsiwkan owin: Jacobus tok vidh hermogenem: Ok wardh swa godher oc hælagher: At han giordhe [ther æpter] gudhlik jærtekne: Sidhan judha sagho at hermogenes war cristin. Tha komo the til jacobum. ok disputeradhe mz hanum Hwru thæn matte gudh wara som dødh tholde Jacobus prøfuadhe thet mz script oc skiælum at gudz son skulde man wardha. Ok dødh thola. Ok aff dødh opstanda Ok til himerikis vp fara Mange iudha toko væl vidh hans ordhom. Ok wordho cristne. Abiathar Judha biscopir wredher aff harme castar reep ifwir hals jacobi Ok læt ledha for herodem konung ok beddis dom at dræpa jacobum. Herodes dømde jacobum halshuggas, A {wægenom} [wæghenom] tha han leddis til dødhin møtte hanom en sælugher siukir man ok ofør: Sanctus jacobus badh han helan vpstanda. oc wæl føran j hans nampn sagdhe jacobus som jak scal dødhin jnnan dagh firi thola: J samu stund war thæn wanføre {væl} [vælfør]: ok helbrygdha: Ok lofwadhe gudh ¶ Josias en judha klærkir som sanctum jacobum drogh til dødh: vændis vidh thzta [#166] jærtekne: Ok fiol for føther sancti iacobi. ok beddis wardha cristin: Abiathar biscopir læt gripa klærkin Ok høtte hanom dø mz jacobo æn han ey bannadhe gudz nampne: Josias swarar biscopinom bannadher wardhe thu ok thina gudha en ihesus nampn see væl signadh ewærdhelica: Abiathar læt sla hans mun ok tender: ok sænde budh til herodem: Ok fik dom at halshugga josiam mz jacobo: Jacobus døpte josiam Ok fingo badhe ens lifs ænda [hær j wærdlene] vnder swerdhe: Ok j [andre værld liff oc løn for] vtan ænda: Sanctus jacobus var dræpin vara frw dagh for pascha: Ok .viii. daghum for augusta manadh. kom hans lik til compostellam. Ok thæn dagh halder kirkian høghtidh aff hanum
Discipuli sancti iacobi thoko hans liik vm nat, Rædde for iudhum. Ok flydho mz hælghumdomum skipledhis ifwir haf ensampne. vtan ledhsaghara: Ok [vtan styre] hem til yspaniam: Som the varo fødde: Guz ængil styrdhe them j hampn J galicia rike hyspanie landz hærran {ther} heth vlwild drotning [hon] rædh for landom lupa heth hon A latin, the baro A land hælghan licamma. Ok lagdho a en sten som the først funno Stenin vek for benomen som bløth vax for insighle [#167] Discipuli foro for drotninga? som tholik war at røna: som hon nampn hafdhe ok sagdho: Gudz apostolus som hær prædikadhe lifwandis wægh til himerikis [rike oc euinnelikit liif sende sin been hær] til landz. ok bedhis them: Hær bidha ok {lifua} [blifua] til doma dagh: Gifwin hælghum benum nokot ærlikt rum som thom væl sømer Drotningin læt sik blidha wara for them: ok sende them mz swikum til en gryman man til konungin aff portugalia: Han læste them Inne: Ok høtte them dødh: til gudz ængil [løste thøm oc loot them lidhugha bort fara], konungin sende at fanga them ather: Ok brast en bro vnder hans riddarom [som wt waro sænde oc sunko til] grunda: Konungen ræddis [the] tidhanden Ok sænde æpter them [Oc badh mz] blidhum bønom at the atir komo: Ok jættadhe them af hiærta hwat the beddos: The [komo atir oc] vændo konungin til cristindom ok fingo hans bøna breff til drotninginna: Drotningin vndradhe at the gato swa gryman [man] vænt. ok viiste them [‡‡35] æn mædh suikum til sinna [fæ] hiordh [oc badh thom] taka thær yxn for vaghn ok føra sin hærra æ hwarth the vildho: ok jordha: thz [thænkte] hon thøm [haua giort] thil hadh: Thy at hon viste væl at j hiordhinne waro enge [#168] annar yxn æn. vtamj thiura: The samu thiura. før varo galne. The vordho swa spaki før hælgho lasse at the gingo rættan væghin vtan køre swen. ok staddos ængin stadh. {før} [førra æn j] drotninginna sal. Tha vændis hon vidh jærtekne til cristin dom: Ok giordhe kirkio aff sinom saal. Ok gaff rik Jngiæld vnder kirkiona ok læt thær jordha sanctum iacobum thz ær j kompostella
EN man aff mutina lombardie stadh. laa fangen j {en} [eno] torne: diupt vidh jordhena. som heth. bernardhus. Ok hardhelika smidhadher: han kalladhe arla ok sirla [a] sanctum jacobum sik til hiælp Sanctus jacobus tedhis hanom. Ok brøth sønder jærnin. Ok badh han følghia sik til {gal…} [galicia land]: Fangin hængdhe brutin jærn ifwir sin hals. ok stodh vp ifwir tornit som thz var høghist, ok fløgdhe nidher at eno. lx. alna høgdh A jordhena. heel oc men løss ¶ [Een man] hafdhe [giorth mykit] fula synd. ok swa ledha: at en biscopir som han scriptadhe trøste sik ey sætia hanom gilda script. ok fulla: vtan screff A breff hans synd. Ok bødh hanom fara [#169] til sanctum jacobum mz brefeno j compostella, [han foor oc] lagdhe vm sancti jacobi dagh brefuit ifwir hans altare: Ok badh gratande sanctum jacobum [ærna sik gudz] nadha: Sidhan læt han brefuit vp. Ok hitte thær alt slæt aff scrapat. som synden var j scrifwat: Han thakkadhe gudhi ok sancto jacobo ok lyste for allo folke: gudz iærtingne ¶ xxx mæn aff lotoringia stadh: M:o arum oc xxx. epter vars hærra pino foro saman til sanctum jacobum: the louadho hwar Androm [troscap oc] thiænist j nødh: vtan en [som het calixtus] En aff them lofuat var tron. {ok} vardh siukir i væghenom: {Hans} hans kompana biddo ifwir hanom. xv. dagha: Ok foro sidhan alle fran hanom: Vtan thæn ene hanom ænkte lofuadhe. [han bleff quar oc bide mz hanom] vnder eno biærghe som kallar sancti michaelis biærgh: Thæn sama dagh at quælle doo thæn siwke: Hans [kompan tok at] rædhas: badhe for thy at nattin vaxte myrk: Ok swa for thy at han var ensamin vte [staddir] mædh likeno A ødhemark: Ok thæt var hart folk oc grymt the vm kring bodho J samu stund tedhis hanum sanctus iacobus ridhande ok badh han fa sik likit at føra: ok han siælfwan vp A bak sitia. xv. dagha ledh ridhu the før æn sol gik vp oc [tha] varo tha fram kompne til montem gaudij:
Halfwa milo fran compostella: thær satte han them nidhrr [oc] bødh them som lifdhe kalla saman sina kanoca. at iordha thæn dødha: Ok calixtus sighia sinom kompanom: At thera pilagrims færdh var O gild for brutna troo
[#170] En thytiskir [man] mædh sinom son mlxxx arom epter wars hærra pino for pilagrims færdh til sanctum jacobum: Gæste til j en stadh som kallar tolos a: husbondin giordhe han drukkin [oc] lagdhe mædhan han soff sit silfkar: innan hans sæk: Sidhan for han A væghin epter them [mz] swenom: Ok vitte them til thiufnadh: the budhu diærflica sik vnder dom: Æn thufnadher hittis [mz thom silfkarit hittis j thera sæk thy dømd at] annar thera skulde hængia: Ok bondanom [som karit atte] alla thera pæninga ok æghor: Fadhorin bødh sik vnder domin for sonin: Ok sonin sik for fadhorin: Ok deldo længe hwilkin thera hængia skulde: The hængdho sonin vm sidhe: Ok fadhorin for mz sorgh {vm sidhe} til sanctum jacobum Epter .xxx. dagha sidhan sonin var hængdher. kom fadhoren atir til galghan. Ok græt oc illa læt: Sonin aff galghanom talar til fadhorin:.Søteste fadhør grat ey: Thy at aldre var mik swa væl som mik hafwir hær varidh mz sancto jacobo: som mik vppe halder: Ok søtleka fødher [mz himerikis søtma]: Tha vardh fadhorin fæghin. ok lop jn j stadhin ok sagdhe [thz]: Folkit aff stadhenom gik alt vt. Ok funno pilagrims son helan lifwa Ok løsto han nidher menløsan: Ok hængdho liugharan [forradharin husbondan]
[#171] ENom pilagrim {sancti iacobi} [sancto jacobo] thiænugher tedhis diæfullin j [sancti jacobs ham] Ok prædicadhe for hanom A væghenom. huru mykyn ysæld ær j værldine Ok sagdhe then wara sælan som sik drape siælfwir j gudz hedher: Sælugher man trodhe. ok giordhe som han rædh hanom: Hans hærberghis husbonde vardh ræddir at hanom monde mordhit: vitas ok viste sik ænkte til radha: Tha lifnadhe thæn dødhe. Ok sagdhe at thæn sami diæfwl som hanom rædh dødhin førdhe [‡‡36] hans siæl [a wæghin] til hælfwitis. [till] sanctus jacobus møtte ok [for] menadhe [oc] grep siælena aff diæfwls handom: ok {bar} [fordhe] hona for gudz domstool: Ok delde thær swa længe mædh diæfwllinom at gudh gaff hanom [the nadh] at siælin kom atir til likaman
EN vnger man j lews biscops døme var van [mz store gudhelikhet] hwart ar faara til til sanctum jacobum: En tima han skulde thit færdhas: fik han at synda næsto nattene [fore] mz [enne quinno j skørlifnat] J pilagrims færdhinne tedhis hanom en diæfwll: Ok sagdhe sik vara sanctum jacobum: Ok sagdhe at hans pilagrims færdh længe hafwa varit sik liuua: Ok thækka: vtan thæssa vara [sik wthekka] Ok bødh hanom atir heem fara: ok scripta sik fore løsko læghe: Ok sidhan fram fara: [#172] Mannin trodhe. Ok for atir hem Ok [thenkte] scripta sik: Diæfwllin tedhis hanom annantima tholikir som før Ok sagdhe at han gate sina synd aldre bøt: Vtan han [afskare sik sin hemelica naturlika lim]: Ok sagdhe [han æn vara sælare æn han] drape sik siæluir: Ok wardha gudz martir: Sælugher man trodhe {liugharan} [liugharanum]: Ok [afskar sik] først nædhra limin Ok thok sik sidhan siælfwir aff lifwe, han stodh up aff dødh vidh grafwa bakkan: Ok rædde swa mæn [nær waro] at the vndan rymdo sidhan {the stadhnadho} [stadhnadho the] vidh hans ordh Tha sagdhe han huru diæfla foro mz hans siæl: thil sanctus jacobus kom løpande Ok kalladhe them liughara: The deldo længe sagdhe han, til sanctus iacobus kom them nødogha for wara frw siælwa: Thær mange hælge mæn sato mz hænne: War frw snybde {dyæfwlum} [dyæfwllinum] Ok gaff mina siæl sinom systerson sancto jacobo ok han gaff hona atir licamano. Ærrin [syntos] ensamen juir sarin vtan al lyte ok sarsøka: Thridhia dagh epter thæssen jærtekne for han atir a pilagrims færdh: Ok fan æn sina kompana: Ok sagdhe them: thæssen {saghu} jærtekne [oc alt thz hanum hænde].
En man aff franz. M:o ok C:o epter wars hærra pino foor pilagrims færdh: Mz konu ok {barn} [barnum] til sanctum jacobum: hans hustrv doo A væghenom [j papilonia stadh] ok thera hærberghis husbonde tok vp alla thera pæninga: Ok hæstin som barnin bar: Sælugher man bar sidhan. som barnin A sinom hærdhum Ok som drogh han æpter sik mædh sinom handom Thær til en {møte} [møtte] hanom [#173] ok lænte hanum sin asnA at føra barnin mædh til kompostellam Sanctus jacobus tedhis hanom [thær æpter] vaknom A bønom: Ok sagdhe sik hafwa lænt hanom asnan thit: ok atir hem: Ok hærberghis husbondan j pampilonia fallin aff lopte [oc] dødhan ok hans hæst oc pæninga {bidha hans} [bidhar hanom] j fullom giældum: Alt vardh thz honom sant: som han honom sagdhe. Ok for gladher atir hem til sin mz lantum asna Ok j hans gardhe sidhan barnin waro A jordh. Hwarff asnin af hans øghsyn
EN køpman w rættelika ræntir sins goz [aff grymmom høfdhinga] La fangin j diupo torne: han kalladhe mz trøst til hiælp sanctum jacobum: Arla ok serla: Sanctus jacobus kom til hans swa: At wæktara sagho: Ok ledde han {høght} [høghxt] A tornit Ok thornit bøgdhe sik som bughi til jordh swa at badhe ændane varo jæmne vidh jordhinna: Ok ey thorpte fangin fløghia vtan stegh nidher mz androm fote: Ok flydhe, Wæktara lupu æpter at atir gripa ok lupu fram mz hanom: ok sagho han ey hælder æn the waro blinde
THre riddara Foro saman aff leons biscops døme til sanctum jacobum En fatik quinna A wæghenom badh en thera føra sin posa: han thok sækkin ok [#174] førdhe Sidhan fan han en siukan pilagrim: Ok satte han oppa sin hæst: Ok tok hans staff oc gik ok bar mz hanom ok A sinom bak [quinnonna] sæk: Ok fulgdhe modher ok trøttir sinom hæste han vardh badhe trøttir ok siwker aff solinna hitha oc af gango ok thunga: Ok fik banasot j. galacia Hans kompana minto han til hans siæla tharfwa: han gaff them engin andzswa vtan laa thre dagha dumbe fiærdha daghin fik han atir malit: Tha hans kompana vænto {han} [hans dødh]: Ok talar til thera mz sare sukan: ok sagdhe sik thakka gudhi ok sancto jacobo at jac ær frælsadher fange Væl hørdhe jak ok vnderstodh idher ordh ok radh. Ok gærna vilde jac minne siæl hiælpa: Diæfla qualdo swa mit hiærta ok thyngdho at jac gat idher ænkte Andzswarat før æn sanctus jacobus kom ok hafdhe kærlinginna pusa for skiold ok siwka manzsins staff for swærdh: Ok slo diæflana swa at the flydho Thak [‡‡37] hafui sanctus iacobus som mik gaff nakra stund lifwa [oc tala] lætin mik nw kalla nokon præst: thy at jak ma ey længe lifwa: Han vænde sik ok til [en] sin kompan: Ok sagdhe [hanom] thiæna ey længer thinom hærra: thy at han ær nw dømder: Ok {far} [faar] skøt en ondan dødh: Sidhan han var jordhadher: foro the heem ok [annar thera] varadhe sin herra: Han aktadhe thæt ænkte ok wardh dræpin epter faa dagha j stridh
EN pilagrim aff {verzeliaco} [wizeliaco] for til sanctum jacobum [hanum] brast koster oc hafde ey pæninga Ok var blygher at thiggia [han sompnadhe vnder eno træ oc] honom drømde som sanctus jacobus fødde han: [#175] Ok fan tha han waknadhe eet brødh: som han aat sik væl mættan aff fæmtan dagha [thyswar om daghin] ok war æ brødhit hwar dagh helt [atir j sækkenom],
EN borghare af bardhenonA. m. ok c:o Arum epter warn hærra Pilagrimbir sancti jacobi beddis [inga bøn aff sanctom iacobo vtan ena at] han wordhe aldre [hær i werdlene] fangen [ther æptir aff owinom]: Saraceni fangadho han tha han for hem juir cicilia rike, ok vardh flerom sinnom salder ok bundin: Ok all jærnin brusto aff hanom til at han wardh vm sidhe bundin mz threm iærnum sænder: Tha kom sanctus jacobus ok sagdhe: Thy at thu beddis tik enga siæla hiælp ælla nadher j minne kirkio thy komo tik thæsse {licamma al} [licammas qual] vtan gudh ær nadhugher Ok sænde mik at løsa thin band ok J samu stund brusto jærnin: Ok [hon] for længe juir hedhin land oc bar en del aff iærnomen j sinne {hænde} [hand] ok æ hwar hanom vilde fanga ælla skadha gøra {hanom}: Tha høtte han mannom ok grymum diwrum: Ok alt ræddis hanom ok rymde for iærnom
Thusanda Ok .cc. ok .xxxviij arum epter warn hærra timde thz hær næst scrifuas {j} sancti jacobi apton vidh florenciam En vnger man brænde giærdhe ok akra sins [#176] malsmanz som rædh hans fædherne thy at han vilde owirmagha goz mz swikum vnder sik coma: Smaswennin dømdis til dødh for {sina giærning} [sin] Først slipas: ok thær næst brinna A bale Swennin scriptadhe sik ok jættadhe [sik] sancto iacobo Ok tha hæsta drogho han owir stengatu: tha øpte [han] a sanctum iacobum til [at] hiælpa sik Tha beet hwazske stena ælla stokka. hwarte hans køt ella skiwrto ok ænkte {ok} meen giordhe hanum the pinan Sidhan bundo the han vidh stolpa ok baro saman stokka: ok tende baal vm kring han: Swennin øpte sanctum jacobum til hiælp: Ok bran hanom hwarte køt ella skiwrtha hudh ælla haar The vildho han annan tima brænna Sanctus jacobus thok han mz wald w brændan aff thera handom: Sidhan læto the swennin lidhughan ok lofwadho alle gudh ok sanctum jacobum
[#181] [de sancto thoma]
Thær sanctus thomas prædicadhe vidh cesaream tedhis hanom war hærra ok sagdhe hanom Gundoforus Indie lanz konungir hawir sænt hær til landa en sin fogotha. som hether abbanes at letha en mæstara kønan ok sløghan At dikta ok smidha hanom eet {ærlik…} [ærlikasta] palacium: thu skalt fara mz hanom A mina væghna: thomas swarar Min hærra sænt mik hwart thu vilt vtan til jndie land. war hærra trøste han: Ok badh han vræddan fara A sina trøst ok gømo ok sagdhe hanom at han skulde thær martir vardha: Thomas swarar thu æst min hærra: Oc jak ær thin [thiænare] vardhe thin vili {Hær} [thær] næst møtte abbanes varom hærra: thær thomas gik mz hanom Ok spurdhe [æptir] thæn mestare [som] dicta kunde: ok gøra tholikit keysara palacium. som stander jnnan rømsko borgh: var hærra fik hanom sanctum thomam ok lofuadho han bestan ok visastan mæstara thescons list:
[#182] Thomas ok abbanes sighildo aff cesarea [Oc til] jndie land oc komo thæs mællan til en stadh sighilande som thæs lanz konunger giordhe brolløppe sinne dottor ok lystis ok øptis vm stadhin almænnelikit brøllops budh. allom them ey villo gøra konungin wredhan. Thomas ok abbanes komo til thz hoff: mz gudz forseo En ebrezk møø sang for bordhe ok læk mz søte noto j pipo: En ær sander gudh [oc] judha gudh: Thomas lydde ok lyste at {høra} thz gudhlikt var Ok løpte vp øghom gen hympnum ok aktadhe hwarke mat ælla dryk vtan badh Æ møna siwngA thz sama konungs skiænkiare gaff hanom pust [thy] At han vilde ey drikka [oc æta] som thær var sidhir Thomas sagdhe til hans: Thik er bætra bæra thæssa hems skam Oc bradha hemd en bidha oc faa hæluitis pino som aldre liz Ey stander jac vp fra thæsso bordhe: Før æn hunder bær [the handena] Jn for bordh: [som mik slo] Ok sannadhis hans ordh thy at leon sleth han til [‡‡ 38] dødh vidh ena kiældo Ok hunda ato han: Ok en {hunder swarthær} [swarthær hundir] bar hans hand jn før bordh j [sinom] munne: Ok ræddos alle ok lofwadhe gudh ok fioldo for føthir sancti thome
Konungin badh sanctum thomam vighia sinna dottor brudha sæng. Thomas vigdhe siængena mz faa ordhom ok [dygda] fullom: ok sagdhe swa min hærra sander gudh sighne thesse tu vngfolk mz thinne høghra handh: Oc [#183] gif them blomster ewinnerlikx lifs Sidhan apostolus var bort gangin aff brudha herbergeno: fan brudhgomen en quist fullan aff dactile frukt Ok [aat thom] ok hans feste mø mz hanom: Thær næst sompnadho the badhen Ok sagho j sympne badhin en drøm Ok sagdho sidhan vakin j siæng hwart andro hwat drøm the sagho huru en vænaster konungir thok thøm j sin fagn badhin: Ok sagdhe sin apostolum hafwa vikt thøm til æwærdhelekt liiff Tha kom thomas in til thera at luctum {lukum} [durum] ovarandis ok saghdhe them ok prædikadhe [fore] thøm huru dyr [relifuis dygdh ær hon ær] ængla syster ok gudhi licast hon sighrar girinna ok diæflana, hon ær alz faghnaz ægha [hon ær alla dygdha drøtning] Tronna sighir, {heelso} [heelsona] fruct thær aldre falnar [The glædhina thrøst aldre] faar ænda: Æn aff giri ok {lusta licammans} [licammans lusta] komber hedhers spiæld Ok thær [kombir] aff ful sør oc smittan ok aff them syndin ok [aff] them [blygdh oc] lastar: Mædhan thomas talar komo twa gudz ængla oc sighia sik wara thera gømara: Ok radha them lydha them radhom: Thomas rædh them, oc saighia sik gærna wilia føra [wærdheligha thera] renliuis louan for gudh siælfwan: The thoko gærna badhin mz takkom vidh cristindom: Ok renlifwe Hon heth pelagia Ok wardh [vigdh] nunna [oc martir] vm sidhe: Han heth dyonisius Ok wardh thes stadz biscopir: badhin hælagh ok fulkomin j tronne: Sidhan thær wardh kirkian ok cristnan fulkompnadh Tha sighildo the badhe thomas ok abbanes hem till: Jndie lanz [#184] konungh: Konungin var fæghin thera komo ok fik thome mykyt silff til bygningh ok for siælfwir til andra sinna landa ok ey atir før æn thu aar varo lidhin ok understodh […] hafdhe ænkte [byght] annat æn kirkior ok cristnat folk: ok gifwit vt alt hans silf thil kirkio bygning ok fatiko folke: Tha læt konungin fanga thøm badha thomam ok abbanem Ok lot thøm sætia j myrke hws ok gaff thera dom at {them skulde} [the skuldo] først {fla} [flaas] lifwandis: Ok sidhan brænna Mædhan the sato j hæftom do konungxsins brodher som heth gad Ok stodh vp aff dødh fiærdha daghin: Ok the wordho alle rædde ok rymdo Tha øpte han æpter sinom brodher: Min brodher thæn man thu vilt læta flaa han ær kiær {vin} høghasta gudz vin Ok gudz ængla thiæna hanom the leddo mik til paradis: Uk tedhe mik eet thz ærlikasta palacium thær nokor øghon [magho asbonadh? se som] thomas hafwir bygth mz thit gull ok silfwir ok dyrom stenom: Ok ær thz thit vm thu wilt thz ægha: ok hanom lydha, ella vil jak thæt køpa Ok thik atir gifwa swa mykyt [gul oc silff thu hanum fikt konungin swarar sinom brodher, thz vari mit oc thomas bygge thik et annat, æller nythiom thz badhe som bykt ær] Tha læt konungin løsa thøm badha thomam ok abbanem ok fioll for føthir thome: Thomas talar til thera {brødhra} [brødhir]: Dighra {nadhe} [nadh] hafwir gudh widh idher giort: Ok visat idher sin lønlik thing: thær fore skulin j gærna tro ihesu christo ok vardha cristne: Ok døpas: The thoko vidh gudz nadhe Ok døptos badhe: Ok vordho fulkomplika cristne: enom manadh sidhan: læt thomas mz konungx budhi saman alt kalla alt landit: Ok alt siwkt folk for sik føra: [#185] Thomas las ifwir siukom: ok kom lius aff hympnum som liugnh elder: swa at alle badhe siuke ok hele fiollo vidh jordh redde: thil thæs thomas trøste them: ok badh them w rædda vpstanda thy at gudh ær lius thy komber han j liuse. Alle stodho the op skadhaløs:.Ok alle the hele som thit {komo} [kom] siuke: Thær næst visadhe han ok lærdhe himerikis vp gang: At tholff dygdha trappom førsta fiæt førsto trappo ær at troo en ensamen gudh wara: Ok tho hwarro thre personas fadher ok son ok thæn hælghe ande. Oc visadhe thøm thz wara møghelikit, mz naturlicum exemplis: Førsta exemplum hittis j siælinne Ok hænna threm kraptom [som ær næme] Ok [minne] ok [vnderstandilse] Annat A vintreno som hafwir {eet} the [thry] bol løff ok fruct [oc the thry ær et thræ] Thridhia ær manzsins hofwodh [‡‡39] som hafwir flere wit badhe høra ok see ok {thefka} [smaka] Annur hympna trappa ær døpilse: Thridhia køtz bindugha. aff hor ok løsca læghe: Fiærdha ær [atirhald af giri til verdhlena hedher] goz ok pæninga, Fæmpta ær atirhald aff [ouermato] maat ok dryk: Siætta ær scriptamal Siunda ær at ey bryta scriptamal: Attonda [at] gifwa fatikom Ok væghfarandom Nionda ær at leta ok vita hwat gudh hafwir budhit ok fylghia ok fulkompna hans vilia: Thionda ær at leta ok vita hwat gudh hafwir forbudhit Ok see vidher wadha: Ællipta ær at gøra got vinum ok o winum Tholfte ær at gøma væl alt thz nw ær sakth Eptir thæssa prædican j samu stund: cristnadhis xi .M:o. mæn vtan barn ok quinnor [#186] Thædhan for thomas til jndie land østra: Ok sken hans kømdh ifwir alt thz rike mz kænnedom ok jærteknom [han gaff thær øghon enne vælborne frw som het sinticen badhe licamlica oc andelica] Migdonia [karisij hustrv konungsins frænda var hænna godher vin hon spurdhe sin vin sinticen aat] huru hon matte faa see thomam Hon rædh henne fara j fatikx folkx klædhe: Ok finna han swa thær han prædikadhe [fore] fatiko folke: Migdonia giordhe som hon redh Ok kom til hans prædikan j godhom tima som han prædikadhe. huru falst ok {flærdh…} [flærdhafult thænna verdhlena] liff ær: Ok slypper tha hælzst af handum tha man væntir [fastast halda] J the prædikan viste han mz fyrom skiælum at folk skal gærna gudz ordh høra: Førsta thy at gudz ordh ær andelik [siælena smørilse] Ok liuse siælina blinda at see ok kiænnas vidh sin skapara Annur skiæl ær at gudz ordh æru andelikin [helsamlikin siælena drykkir som] hona løser ok rensar aff syndom ok lastom: Thridhia thy at gudz ordh [æru andelikit siælinna] plaster som læker hænna saar: Fiærdha Thy at guzz ordh æru siælinna fødha som hænne gifwir himerikis lusta: Ok swa som siuker faar enga hiælp ok mæghin aff them mat han ætir ey [gerna] Swa hiælpa [ey] gudz ordh [siwke siælene vtan the] {høra} [høras] mz godhuilia [ok gømas mz atwakt]
[#187] MJgdonia thok widh cristindom Ok vildo ey sidhan koma j sins bonda sæng: Vtan han vordhe kristin Carisius beddis loff aff konungin ok satte thomam j myrko hus Migdonia gik til husit ok badh thomam forlata sik At han møddis Ok qualdis for hænna skuld Thomas hugnadhe hona ok thrøste Ok sagdhe sik gærna vilia thola alla pinor fore gudz skuld Carisius badh konungin at drotningin matte tala ok thælia for sinne syster {midoine} [mikdoine] Ok vænda henna hugh fran cristno troo {Midonia} [Mikdonia] visadhe drotnigine gudhlik ordh oc jærtekne thome [sua] At drotningin øpte them alla vara bansatta ey trodhe tholikom jærteknom: Ok wordho cristnæ: Tha kiænde thomas cristno folke swa at drotnigin hørdhe ælska kirkior ok hedhra præste oc søkia prædikan [idhkeligha oc høra gudz ordh]
KOnungin spurdhe drotnigina hwar hon war swa længe: Drotnigin swarar jak hugsadhe mina syster vara dara: Ok fan jak sannare At hon ær wordhin en the visaste: [hon ledde] mik til thæn hælgha [mannin] thomam [han] kiænde mik sannan wægh æuærdelkx lifs Oc helso: Ok alle æru the dara thær ey tro A christum Konungin [kiærdhe] {kiærdhe} for sinom frænda [sighiande], jak [thænkte] vænda thina [konu] mz minne: ok hafwir swa vænt [mina]: At min ær nw værre æn thin Konungin læt binda thomam Vm [#188] hænder: Ok fram ledha for sik: Ok bødh hanum vænda quinnona hugh atir til {sin…} [sina bøndir] Thomas prøfwadhe mz trem exemplis At thz vara ey skiællikt: Førsta exemplum thok han aff {konunge} [konungenom] som vil hafwa rena thiænist oc renferdhoght thiænista folk Æn mun hælder swa vilia gudh [hafua] siælfwir [keysar ouir alla konunga] Hwat skuld skal jak bæra thær fore at jak prædikar gudz vilia: som thu ey vilt høra: Annur thu {exemplar} [exempla] thok han [aff et torn oc ene] kiældho: ok sagdhe swa: hafwir jac bygth høght torn thz ær ey skiæl at jak bryther thz siælfwir nidher som jak hafwir byght A mins hærra jordh mz hans [budh oc] vilia: Hafwir jak samulund grafwit godhan brun huru ma jak han siælfwir atir tappa.
Konungin læt koma fram brænnande jærn hælla. ok læt thomam standa barføttan A lughande iærne thær brast vp kiælda bradhlica [oc] slækte jærnin [thær æptir] læt Konungin gøra baal j lym ongne ok kasta thomam j brænnande balit ok ligia thær til amælis: Swa vardh ongnin swal at thomas gik wt menløs aff hanom Tha bødh konungin thome dyrka thera gudh: solinna bilæte ok wardh thz carisii radh som sagdhe swa vi gitum hanom [enkte] giort: Mædhan hans gudh ær [‡‡ 40] hanum {hughum} [blidhir]: lætin hanum veta warum gudh hedher: Tha vardher hans gudh {wredher hanom} [hanom wredher]: Ok lætir han kiænna the pinor wi førom aat hanum: Thomas sagdhe til konungin ærlicare creatura æstu siælfwir æn nokor the script ella bilete thu hafwir lætit gøra Ok hwi æstu swa vansinnugher [#189] at thu wete ok læter veta gudhlikan hedher thinom handauærkom ok thinna manna Ok glømer thin {sannan} [sanna] gudh ok skapara Thu vænter som carisius sigher At min gudh vardher mik wredher: Han skal før wardha thinom gudhi wredher Jak vil veta gudhi hedher ok æn min gudh bryther ey jæmskøt nidher thin gudh: Tha vil jak offra thinom gudh: Brister thin gudh ok falder nidher: Tha troo minom gudh: Konungin wredgadhis vidher at han taladhe vidh han jæmpnom ordhom: Ok badh skøt falla A kne fore biletit. ok:
Thomas fiol A knæ for bylætit Ok saghdhe swa ebrezko male Jak hedhrar: ok tho ey [afgudhit] Jak hedhrar ok tho ey bilætit ællir gullit Jak hedhrar sannan gudh ok ey diæfwlin Jak hedhrar {saman gudh oc} min hærra ihesum christum Ok jnnan hans nampn biudher jac thik ledhe diæfwl som j bilæteno boor At thu bryt Ok [knosa j] mold thætta bilæte Jæmskøt som vax brinder j elde vardh [gullit oc bilætit smat som miol] Tha rutu afgudha præste ok thuthu som vlua: Ok thera biscopir øpte sik vilia hæmpna sins gudz [vanhedhir]: Ok slo mz kiæsiu godhan man thomam ginum lifwit: Tha vildo the cristno Jnne brenna biscopin ok {præste} [præstena] Oc konungin ok carisius rymdo fore [ræddugha oc] bange Cristne mæn ryktadho thome lik: Ok {grafwo} [begrafwo the] ærlika oc bygdo kirkio: Ok æfldis cristindomin fran them daghenom j them landom: cc.xxx. are wars hærra flyttos hans ben til edissam: som fordhum heet rages medorum mz alexandri keysara hiælp [#190] for alla sirie landa bøn: Jnnan them stadh ma engin hedhin: Ok engin iudhe engin cristna tro falsare lifua [oc] engen [orætwiis] valz hærra thrifuas: Sidhan abbagarus thæs staz konunger {sit breff} fik breff aff wars hærra hand scrifwat oc fra them dagh æn stadhrin wardh bilaghdher læs [nycristnat] barn ifwir portenom {vm} vars hærra [breff scrifwadh mz hans handhand] Ok jæmskøt {fly…} [flyy] fiianda nødhughe æller [the] fridh gadz [mz thom] før wars hærra breff dygdh ok sancti thome hælghodomA hans dagher ær fæm nattum før jula nat
[#193] [de sancto jacobo apostolo qui vocatur minor]
SAnctus jacobus son alphei wars hærra modher systr son Calladher vars hærra brodher: Thy at han var varom hærra manne licaster j ænlitit: swa [at] want var at kiænna en thera for annan: Ok for thy gaff iudas judhum tekn At thz var {tha} christus, han mintis vidher {han} For thy at the kiændo ey christum for jacobum swa {vare} [varo the] like: Vtan judas kunde bæther skilia hwan thera for daghlica sam waru Swa scrifwir ok ignacius til sanctum iohannem ewangelistam: Giærna vil jac mz thino lofwi fara til iherusalem: at see then {hedh… ok værdogha} [hedherværdogha] jacobum som ræt uis {hedher} [hether] at vidher nampne: Ok mæn sigia wan hærra licastan [vara] at ænlite sidhum: Ok lifnadhe, som the varo badhe twillunga æptir allom licammans lyt {ok} lyma laghum: ok sigher folkit at swa ær som jak se wan hærra siælfwan æn [#194] jac faa see jacobum hanom swa likan: han kallas oc vars hærra brodher: Thy at thera mødher varo {syster} [systra]: Ok the hælgha script callar {optast} [opta nær] skyldo mæn brødhir: Ok bar them swa skylskapir saman at joseph wars hærra foster fadher: ok cleofas waro brødher Oc then sami cleofas var modher fadher jacobi Ok stiufadher ware frv Han kallas oc vars hærra brodher for thy at han lifdhe hælghastan lifnadh aff allom apostolis: han kallas [oc] mindre jacobus Thy at var hærra tok jacobum zebedei før [J] sit værdhskap æn han ok thot hwarro ær jacobus alphei ældre æn jacobus zebedei son Swa som æn ær mz closter mannom: At the hafwa mera røst At radha som før komo til closter: Æn thot hwarro at the [andre] sen ældre at aldre. Ok jemfulkompne at dygdh ok witi: han hether ok jacobus rætuis for hans hælgha lifnadh
SAnctus Jeronimus scrifuar aff hanom at hwar han gik thrægdes folkit at koma {hannom} nær hans clædha faldom Egisippus wis mestare som var nær apostolorum tima Scrifwir swa aff hanom: jacobus aff allom rætuis calladhir, tok widher at radha ok styra iherusalem kirkio: Ok halder æn vidh alder fra wars hærra [‡‡ 41] daghum ok til warA dagha, hælghan aff modher lifwe han drak aldre vin ælla nokon drukkin dryk: Ok aldre aat han køtmaat aldre kom harknifuir ælla sax ifwir hans [#195] hofwodh: aldre oleum vidher hans licamma ælla linklædhe: aldre kom han j løgh ella j badhstughu til thæs hafdhe han A knæ fallit j sinom bønom at tholika waro hans knæskala som hans hæla: Thy kalladho mæn han [rætuisan] fadher {folks ok lanz} [folksins ok lanzins] værn: Hanom enum aff allom apostolis war lofwat inganga A judha vægna j gudz mønstir thær ensampnom judha ærkebiscope ær jn louat thz rum {hedher} [hether] sancta sanctorum: han sighs hafua sakt førsta mæsso eptir warn hærra siælfwan Thy at alle apostoli læto hanom thæn hedher fore hans hælgha lifnadh: Hwan dagh eptir wan hærra vigdho alle apostoli gudz licama ok nøtto siælfue: Ok gafuo cristno folke: Æn førsta høgtidhis mæsso mz ærchebiscops ælla paue [bonath] sagdhe jacobus j iherusalem. Ok petrus j antiochia: [marcus] ewangelista j alexandria: Ok for thy kallas thera thrigia {stadha biscopa} [biscopa stadga] hedhirs nampne patriarche, han gømde iomfrvdoms [renlek] æ mædhan han lifdhe swa som ieronimus scrifwar: Ok thæn tima war hærra var dødher: tha {sor} [svor] iacobus sik aldre [wilia] æta ella drika før æn var hærra stodhe vp aff dødha: Ok A pascha dagh tedhis [var hærra] hanom mz flerom: Ok bødh sætia bordh ok {wig…} [wigdhe] sin [vel] sighnadha licamma. Ok gaff jacobo oc sagdhe swa æt nw [min kære brodher] jacobe nw ær jomfrunna son standen vp aff dødha
[#196] SJunda are hans biscops dømis Thær alle apostoli waro saman kompne [j. iherusalem] vm pascha: Ok jacobus spurdhe hwat nadhom ok iærteknom gudh hafdhe giort mz them: Tha lysto apostoli gudz nadh ok iartekne [fore folkeno] Hwar aff thy lande han hafdhe warit [j] ok {prædika…} [prædikadhe alle badhe] jacobus oc swa the [andre apostoli siw dagha om kring Siunde] daghin tha jacobus stodh høght oppe [ofwir folkeno oc] prædikadhe for cayphe judha biscope oc androm flerom judum ok andre apostoli varo nær: Ok folkit vilde tha gærna alt taka vidh cristindom: Kom en galin iudhe diæfla fulder Oc øpte ædhla mæn israel slækt: lætin ey forgærniga mæn [oc] cloka koklara gøra idher afgudha Ok lop vp thær jacobus stodh: Ok kastadhe han nidher vidh jordh ok brøt synder hans ben swa at han haltadhe sidhan æ mædhan han lifdhe: Ok kom swa mykit bang aff enom at flæste iudha vordho galne som the før waro: Ok vildo kasta oc thørfwa hælgha apostolos mz stenom: thzta timde vij arum sidhan var hærra for til himpna.
[#197] A xxx are sancti jacobi biscops dømis sidhan judha sagho [at] the gato ænkte men [sancto] paulo giort. Thy at han appelleradhe til keysarin vndan thera dom Tha vendo the al empne at hæmpna ifwir sanctum jacobum: Som tha var ensamin apostolus j iherusalem: Ok swa scrifwir egisippus, judha mz giordho radhe til jacobum Ok sagdho [sua wi bidhiom] thik. at thu løs the villo {folk} [folkit ær j] comit [aff ihesu] thy at badhe vi ok alt folkit bærom [tik thæs] vitne At thu æst som thu hether rættir ok rætwis. Ok alle vilium vi lydha thino radhe: The leddo han til gudz mønster Ok satto han høgast A mæstara stool Oc øpto høght Ok sagdho: Manna rætuisaste som wi ærum alle skyldughe at lydha: Folkit far alt vilt sidhan ihesus var korsfæster. sigh os aff hanum thina sannind: Jacobus swarar jæmhøgth som the {spadho} [spordho]: Hwat skal jac idhir annat swara aff {gudz} [guzz] syni Ok jomfrunnæ {barne}: Vtan at han sithir høghist j hympnum A høghro {hand} [har høgxsta] walz: [thædhan komande at døma werdlena] Cristne mæn gladdos ok hørdho thz giærna Judha oc hælst the førsto oc visasto: læto sik dighirt angra. at the læto sik til hans vitne: Ok giordho sik radh vp fara til hans Oc kasta [han] nidher vidh jordh swa at hwart ben bruste at [engin skulde] dirfwis til at tala swa meer A them stole: Ok øpto jæmskøt alle som [mz] enom munne: Hør: hør rætuiss man foor vilder: Oc foro vp til hans up som han stodh Oc [#198] kastadho vidh jordh. Ok thyrfdho mz stenom. Ok øpto dræpin jacobum rætuisan man. ey at enesto {at the} [‡‡ 42] gato ey han dræpit vtan ey giort han wredhan: Tha badh han bæzst them: {thær han} [som hanum] giordhe værst {vidh}: Ok sagdhe min hærra forlat them Thy at the vita ey hwat the gøra En judha præster godher ok rætuis: oc aff rætuisom. vt komin [aff] Rechab slækt: hørdhe hans ordh: Ok øpte aat andrum judhum: Vendin ater at thørfua oc kasta rætuisan man som æn [bidhir] for os som illa gørum vidh han Tha lop en iudhe mz enne klædha stang ok slo synder hofwodh jacobi: Swa at wt fløt hiærnin Ok do j samu stad oc stund: wars hærra are: liiij: Folkit vilde hæmpna hans dødh: Æn {judhe} [judhA] rymde vndan the sinne til at gudh gaff hardhare hæmd judhum Swa som iosephus scrifwar: Ok finnas ma fram meer j thæsse bok mz guz nadhum: thær vespasianj keysara {daghum} [dagha] ok dygdhe scrifwas Cristit folk jordhadhe sanctum jacobum vidh gudz mønster j iherusalem
[#199] Philippus prædikadhe. xx. ar j sithia. som nw kallas swecia thz ær swerike fran østra landum oc til ørasund: Hedhne gripu han vm sidhe oc drogho til vpsala mønster: Ok kuskadho han til at offra marti som swear {huh?} Ok gøta kalladho odhin: En draki kom bradhlica vndan jordhinne Ok drap afgudha præstins son som thiænadhe til altare: Ok twa landz hærra: som læto sina swenadragha philippum: Ok giordho wædhrit swa siwkt at folkit alt fik wadhelica sot: Philippus sagdhe til thera: Thær til at siwke magho bøther faa Ok dødhe liiff brythin nidher afgudhin Ok resin vp kors: thær han stodh: Alle øpto the thær siuke varo Gør at vi wardhom hele: Tha vilium vi han sanelika nidher bryta Philippus bødh drakanum bort flya til ødhe marka Ok engom mer skadha gøra Oc engin then draka fra them dagh [mera saa] Philippus gaff thær næst allom siukum helso ok them badhom liif som drakin drap Ok cristnadhe alt thz land ok rike Ok dwaldis thær et aar vm kring Ok fæste trona mz prædikan Swear vordho opta cristne Oc opta kastadho the [crisno] swa som {j} prøua gesta gotorum: [#200] Philippus for aff swerike til asiam som byrrias j ryzalande som tha kalladus {galadhe} [galathe] ok fan thær cristno for [sik] vænda til villo {hebjonitarum} [hebronitarum] som nekadhe christum hafwa sannan licamma. vtan synas likamlikin som skugge. Thæssa villo oc vantro {slækthe} [wtslækthe] Philippus Ok kom them athir til rætta cristna [tro] Philippus hafdhe twa døttir hælghasta jomfrur the komo mykyt folk til cristindom: Philippus war firispaa sin dødh Ok kalladhe saman. vii. dagha før. biskopa Ok præste Ok fæste thera troo Ok trøste [thøm] Sidhan komo gudz owini oc tronna ok korsfæsto han: Thy at han prædikadhe korsfæstan gudh: Thår jordhadhis {the} han ok hans twa døttir Annur høghra wæghin ok annur vinstra vægh vidh han Helena constantini modher førdhe hans ben til treuir j thytiscolande som the ligia æn mædh sancto mathia
[#203] BArtholomeus kom til indie land som næst ær wæralz ænda Ok war som pilagrim jnnan. eno afgudha mønstre Afgudhit kalladho mæn Astaroth Jnnan thøm afgudha stokke bodhe en diæfwl som mykit {folk siukt} [siukt folk] søkte til Ok fik thær bøther: ey for thy at han lækte thøm ælla gaff them helso: Vtan han mødde thøm først ok qualde: Ok sidhan the komo til hans mønster Tha vænde han atir aff thera qualum Ok fingo thær mz bøther: at han qualde them ey merA: Ok kom thøm thær mz til villo At the vento han wara gudh ok gifwa siukum helso: Engin fik annur bøthir aff hanum vtan [then] før var siuker Aff hans qualum: vm thæn tima var fult afgudha mønsterit mz siuko folke ok fik engen bøtir Ok præste ængin andzswar som the waro vani [at fa] aff them diæfle: [#204] the sændo til annan stadh thær næst: som annar diæfwl bodhe jnnan Afgudha bilæte [som kalladhis berith] Ok hafdho thær mønster: Ok læto leta aff hanum anzswar: Hwi thera gudh var swa wredher: at han vilde hwarke tala ella nokrom bøta: Berith swarar: Ok sagdhe thera gudh vara swa bundin jnnan mz elde at han gitir ey draghit sin anda Ok ey thora tala: sidhan bartholomeus kom thit The spordho {hwa} [hwat] manne thæn bartholomeus ware: Han swaradhe: them: Han ær win alzwaldughx gudz ok ær komin A hans væghna at [nidhra] alla indie landz gudha The badho berith kiænna sik nokot hans mærke at the mattin kiænna han Ok finnA: Berith swarar hans haar ær swart ok [krusat]. [‡‡43] han hafuir liusan hy Ok bredh øghon: Jæmpna næsa ok rætta: sijt skiæg mz faam hærum: Røstan vaxt ok jæmpnan: Hwitan tabardh Ok mantol saman sømat mz pælz listum: A. xxvi arum tha nøttos aldre hans sko ælla clædhe .C. knæfal gør han vm daghin: Ok .c. vm nattena: Guz ængla gaa mz hanum Ok gøra hanum swa mykla glædhi: Æt han aldre thrøttis: Hungrar [ey] ælla thørste: han hafuir sama hugh ok hy: ok hiærta ok ænlite æ gladhir ok blidher: han ær firi spaa: Ok vet alt: Ok vnderstaar alla {thung…} [thungo maal] Ok talar Ok nw veet han væl {at jak Ok} hwat jac talar uidher idher: væl finnin j han: Æn han vil siælfwir: Ok ey ælla vtan han vil sik siælfwir at tee Bidhin han thær j han finnin ey hiit {hær} koma at han gør swa vidh mik som han gør nw vidh idher gudh Astarot min kompan [#205] The letto hans heman twa dagha: Ok funno han ey. før æn tridhia daghin: Diæfwlin øpte wt [aff] ens sælughs mans {mu…} [mun] som jnnan qualdis aff diæflum Gudz apostolus bartholomee thina bøna [brænna] mik Bartholomeus badh han tighia ok thædhan fara Ok fik thæn sælughe man jæmskøt bøther aff ondom giæst ok frelse: Thesse tidhande komo for polemium jndie lanz konung han sende budh Bartholomeo ok badh han {warsamlica} [sannlica?] koma til sin ok bøta sinne dottor: som war brutfællinger [oc vitløs]. Bartholomeus kom: Ok thær han saa hona liggia jnnan bandom: Thy at hon bet ok slet alt thz hon nadhe til: Ok bødh lata hona løsa: Thiænisto swena [konungx] som hona gømdo sagdho ey nær hænnæ thora koma Bartholomeus sagdhe them, Jak halder {them} [then] diæfwl bundin Jnnan minne hand som hona qualde: Ok j rædhins æn at latha ena mø løsa ensamna, jæmskøt hon wardh løs aff bandum Tha var hon fræls aff diæfwlinom ok væl vitandhe: Ok thær næst viste engin andrum visa hwart bartholomeus kom: Conungin læt læssa gul ok silf ifwir vlfwalda ok fara ok leta at bartholomeum Ok føra hanum mz thakkom: The foro ok athir komo: Ok funno hwarke han ælla nokon spurdagh aff hanum: Annars dagx morghon kom bartholomeus j talan mz {konungen} [konungenom] thær han var ensamin loctum lukum oc [#206] sagdhe til konungin: Hwi læt thu leta mik allan gaar dagh mz gul ok silff ok dyrum stenum: Thæzskon præsent høre thøm til: som thænna [værld] ælska: Jak akta ænkte jordhrikis thing enkte køtlikit ella licamlikit: Tha burdhe bartholomeus sina prædikan: for konungenum: huru gudz son løste mankønit aff diæflenum Sømælica: wældelica: vitirlica Ok rætuislica: Sømelica før thy at swa som adam war skapadher aff the jordh thær aldre var pløgdh ælla sath: brøth gudz budhordh: Ok bant oss mz sino bruti vnde diæfwlin: sva føddis gudz son mz mandom aff [menløso] ok ospiæladhe [mø]. Ok bøtte var brut ok ledde oss løsa ok frelsa fra diæflenom, waldelica for thy at han {nidhra} [nidhradhe] hans vald mz sino valde oc jærteknum: Thy at swa som thæn konunger ella valz hærra annars land vil vnder sik vinna: {sænd…} [sændir] sina mæn [oc makt] At {kasta nidher} [nidher casta] hans fanur ok baner: Ok resa thær vp ok fæste sin sighirs tekn: Swa sænder var hærra sina prædikara mz gudhelica valde løsa ok binda Ok hans jærtekne gøra: ok resa ok afla kors ok kirkior: Viterlica thær mz at christus mz sinne [sist]: Dreff atir diæfwlin mz sinne list: Diæfwlsins list var thæsse han ledde christum til ødhkna at fasta ok {fresta} [frestadhe at vedha han] som fughlaræ fughl: thy [om æn] han {gat} [gate] ey prøuat: Han hunghra [æftir fasto] Tha viste han væl at han vare sander gudh Ok hafdhe hældher hindhræth judha fra en til hans dødh thy at han viste sik thær mz mista wald ifwir værldena Æn prøuadhe han hunger mz hanum tha vente han ey han wara vtan crancha mænniskio {:} Ok sik gita komit han til synd mz frestningom som han kom adam førsta man: Æn christus war clokare æn han: Ok læt sik hungra Oc vek tho ey for hans frestilsom: [#207] Han wan oc diæfwlin ok løste os. aff hanum. mz rættenum: Thy at swa som diæfwlen vmstridde førsta mannin ætande: swa vmstridde gudz son {fastande diæfwlin} [diæfwlin fastande]: Sidhan sagdhe bartholomeus til konungin: vil thu taka vidh cristindom oc døpas tha vil jac ledha thin gudh bundin for thin øghon mz iærnum: Annan dagh tha afgudha præste offradhæ thera {gudhi} [gudhom] for konungx palacio: Tha øpte diæfwlin wt aff bilætteno Oc badh vsla mæn atir venda æn the vildo ey æn vær fara æn han siælfwir: Ok sagdhe sik vara bundin jnnan elde. af ihesu christi ænglom som iudha korsfesto ok {vente … halda] [wi ventom han haldas] mz androm j døzsins {hande} [handom], æn os sannas annat Sagdhe diæfwlin, thy at thæn sami ihesus han vald førdhe vara drotning [dødhin] Ok læste mz eldz bandum wan [‡‡ 44] mæstare {hælena} [dødzins] husbonda Tha kastadho mæn stora linor ifwir afgudha stokkin: Ok vildo kasta vidh jordh Ok gato ey rørt Ok æn sidher aff stadh ført Bartholomeus bødh diæflenom aff gudz væghna [wtga] Ok gik thaghar wt aff bilæteno som han bødh. Ok brøt vidh jordh sit eghit herberghe: Ok hwart thz afghudha bilæte. vm kring var mønstrit Bartholomeus wigdhe thz samma mønstir gudhi som før war diæfla [mønster] Ok bødh diæflomin fiærran ryma fran manna {by…} [bygdhum] Tha kom guz ængil flyghande ok fæste kors mærke [#208] fyra væghna A mønstirsins {væghum?} [væggium] mz fingrum sinom: Ok sagdhe aff gudz væghna swa som jak giordhe idher alla hela: hær lagho siuke: Swa gør jac thætta hus hælaght oc rent aff diæfla sør ok jnuæru: Tho scal jak læta idher see thæn fula giæst før æn han flyr: {Bartholomeus bødh} at i maghin ok prøua hwilkum j thiænadhin j sculin ey rædhas vidh hans syn vtan gørin tholikit tekn for idher ænne som j saghin mik gøra a kirkio væggium: Tha thedis them en ledhir jnnan blamans like Swartare æn sotit Oc hafdhe horn J ænne Oc {sit} [siit] skiæg Oc haar til fotha, lughande øghon, Ok flughu gnisto aff them som aff eldadhe jærne, hans munder lughadhe ok røk som brænnesten: hans hænder lagho bundna a bak mz lughande bandum Tha sagdhe gudz ængil til diæfwlin: for thy at thu lydde bartholome. budhi Oc brøth thit eghit hærberghe nidher Thy løser jak nw thin band: Ok far som bartholomeus bødh thik thit som engin mænniskia boor Ok war thær til doma dagh: Tha foro the hwar sin wægh thædhan j folks asyn Gudz ængil til hympna Oc diæfwlin thit hanom var budhit vslande sik ok venande
Konungin ok drotningin Oc thera barn Oc folk vardh alt cristit: oc konungin vardh swa fulkommin j gudz thiænist at han vidher sagdhe rike Oc vardh kænneswen bartolomei oc fulgde hanum Afgudha biscopa oc præste foro til Astiagem konungx {brodher polemij} [polemij brodher] ok kiærdho for hanum jfwir bartholomeum at thera gudha varo forderuade [#209] Ok polemius [konungir] vender fran viti. Ok siælue drifne fra hedher oc æro Astiages sænder m:o mæn oc læt fanga bartholomeum Ok for sik føra: Oc spurdhe bartholomeum hwi han vænde hans brodher fra viti Bartholomeus swarar jac vende thin brodher til ræt samwit som før war aff wita ok vilder som thu æst æn siælfuir Astiages sagdhe til bartholomeum swa som thu læt min brodher for lata sin gudh swa scal jac læta thik forlata thin gudh. Bartholomeus swarar: jac læt binda thins brodhers gudh. ok læt jac han nødhughan bryta nidher sit eghit hærberghe. Ok bilæte Gitir thu swa giort vidh min gudh: Tha munt thu gita mik vent eptir thin vilia: Gitir thu ey swa giort vidh min gudh Tha wil jak swa gøra vidher thin gudh: Oc tro sidhan bætir minum gudhi. æn thinom Mædhan bartholomeus thalar: Fik konungin budh at baldach hans gudh laa vidh jordh alder malin j sma mold Conungin [slet] aff sik pæl som han var klædder mz ok reff sit haar aff hofdhe for harme: Ok læt bartholomeum sla mz stangum Oc fla thær næst hudh aff hans liifue mz kniffum J samu stund drapo diæfla Astiagem konung Oc alla afgudha biscopa Ok {var} [vardh] polemius konungir gudz biscopir .xx. aar oc doo dygdha fulder j guz fridhi
Sanctus theodorus abbas sigher ok scrifwar aff sancto bartholomeo at han prædicadhe først j indie lande ok vende the læst som sanctus matheus screff A ebrezsko [#210] til indie lanz tungo Ock sigher at han sidhan korsfestir var som sanctus petrus: j nesta stadh armenie rikis som hether abbana Ok var thz høgth jærtekne oc dyrt martirium at lifwa swa længe sidhan han var flaghin Ok hittis thz scrifwat at han do ey a korsseno før æn han var halshuggin: Hedhne mæn {saa} [sagho] gudz jærtekne mang gøras jfwir hans benum: Oc vildo ey thola them jnnan sino lande: Vtan lagdho them j bly kisto oc kastadho lankt wt jnnan haff: Oc vento thær scula sænkia them til grunda: Bly kistan fløt ok sighlde {som} som gudz vili var jfuir jorsala haff Ok kom til sicilia land mz dyrum benum oc lagdhos jnnan scrin: Ok lagho [ther] længe: A c c c.x x xi. vars herra aare. komo saraceni Oc øddo sicilia land oc brutu sancti bartholomei scrin Ok kastadho hwart ben fran andru j bland androm benum: Thæs folks. the drapo Ok andra gambla {hælgh… bena} [hälghra manna ben]: Sidhan saraceni varo bort farne: Thedis sanctus bartholomeus enum munk Oc bødh hanum vpstanda Oc hempta saman sin ben: Munkin swarar hwi sculum vi thin ben saman hæmpta ælla thik nokon hedher gøra: Mædhan thu [leezt] vort land ødhe [leggias] aff hedhnum mannum Oc vette os enga værio Sanctus bartholomeus swarar længe læt gudh thzta land standa for mina sculd j fridhi: Ther [#211] ware ælla lango nidher sunkit til grunda for fula synde sculd: Vtan nw vaxte [‡‡45] swa stora ok [ohyrlica] thæssa lanz synder at jac gat ey længir vmburit guz vanhedher: Munkin spurde huru han matte finna hans ben: Ok kænna them for annur ben: Bartholomeus swarar vm natta tima scalt thu them leta: Oc [thøm] vp lypta som thu seer ifuer liusan lugha: Munkin giordhe som hans ordh stodho: Ok hitte som hanum var visat: Oc kom sik mz godhe fund: ifwer til en thæn bæzste stadh som hethir beneuentum Oc [nu] sighs [thom] vara thædhan komin til rom: Tho sighx ther aff j beneuento at hans ben blifua æn j beneuento
En kona gaff oleo til sancti bartholomei kirkio at brenna j lampo for altara: Tha the hælto j lætit At læta ther aff j lampona: Tha stodh skiært oleum: starkt som sten swa at the gato ey mz fingrum draghit en drupa wt j læteno hælto En sagdhe at bartholomeus munde vanlica vilia hafua thz for andrum altarum hælder Ok ther j lætit jnnan andro lampo: Tha ran vt oleum j lampona som strømbir nidherlidhis: Keysare fredhrik læt nidher bryta beneuentum ok bødh æmuel nidher bryta kirkionar Ok allan stadhin [#212] af stadh {flyta} [flytia]: Tha thedhis enom manne manga mæn standa saman A samtalan: Ok thera klædhe skinu som solin: han vndradhe hwat slikt vare: Tha sagdhe en hanum Sanctus bartholomeus stander hær ok andre hælghe mæn mz hanum hulkra ben æpter blifwo j thænna stadh ok hafwa radh alle saman hwat giæld the vilia hanum gifwa. som them vt kastar af thera husum Ok hafwa nw thz alle stadhlica [stadhgat] at [han] skal skøt koma for guz dom: Ok ther swara sakum: Epter [stuntan] tima ændadhe keysarin vsulica sit lijff
En mæstare hafdhe bartholomeum kiæran ok mæran patronum oc hiolt hwart aar hans høghtidhis dagh mz dighrum hedher Diæfwlin bar thæs awnd Ok en dagh han predikadhe vendis hans hugher vidher ena mø Anlite som hanom syntis vmatto fagher Ok han saa tho aldre mz øghom før han bødh henne til sit bordh: Thz war en diæfwl j mænniskio ham Ok skapadhe Oc skipadhe sik swa thækkan Oc sin lat Ok ænlite swa liuft, at hon drogh thæn visa til dara ok alt hans hiærta til illan lusta: Tha kom bartholomeus for [porten] jnnan pilagrims cledhum [oc klappadhe fast] Ok beddis jn koma: Møn [for] menadhe hanum jn koma: Tha sænde bartholomeus jn [budh] mz {swenom} [swenenom] ok badh mæstarin [suara sik til siin spørisle] hwat manzsins natur fylghe enkannelica Mæstarin swarar: som æn sighia mæstara: at swa følgdhe [#213] manz naturu enkannelica At [lee] som nøteno hørør at røta ok fareno at brækia: Ok hæstenom gnægia: Møn giordhe sik visare æn mæstarin Ok sagdhe at synden som mannin fødhis mz Oc vpfødhis jnnan Oc dør mz: The sændo badhin sin adzswar til pilagrimen: han sagdhe them badhin hafwa væl anzswarat: Oc tho møna æmuæl Ok sænde them jn andra questionem hwar man finder et thz fotzrum gudh hafwir mest vnder [a. teet]: Mæstarin swarar at thz helst hittis A korseno som var herra stodh Ok løste os mz sit blodh Møn sagdhe at thz rum ær naturlica manz [howudh oc] ænlite som hwart ær andrum badhe likt Ok vlikt ok man faar vita mz alla værldena: Pelagrimin sagdhe them badhin hafwa væl swarat Ok sænde them jn thridhia questionem: Huru lankt ær fran thy [hymilen ær] høghaster [oc til] hæluitis diup: Mæstarin sagdhe sik thz ey vita: Møn sagdhe sik hafwa farit thæn wæghin en tima Ok mæstarin wardh annars hugha vidh anzswar Oc giordhe kors for sik Tha hwarff diæfwlin som røkir j wædhre [oc foor venande bort at han var vunnin som thenkte annan haua vunnit]: Mæstarin læt leta pilagrimin Ok fan engin Sidhan tedhis hanum at [han] war sanctus bartholomeus
Twe hælghe mæn ok mæraste mæstara Sanctus ambrosius Ok sanctus theodorus. bæra sancto bartholomeo [#214] vitne vm alt thz han giordhe ok tholde for guz sculd: Ok [thy] vilium [vi] hær scrifwa søt ordh sancti theodori Sanctus bartholomeus predikadhe j licaonia Ok sidhan jnnan ytarsto Jndie landum sidhan jnnan mere oc større armenia j them stadh abbanum hether: Ther han wardh først flaghin Ok sidhan halshuggin Gudh sænde han til thera landa Ok trøste hans hiærta mz søta tungu Swa munde var herra til hans tala: Far væl min kænneswen Gak at predika [wt far] j stridhena: Tak mz takkom: Vidh liifs wadha: Jak {fulføre} [fulførdhe] først [mins] fadhors ærandhe Fylgh thinum mæstara ffar fram at hans fothsporum, vægh wt blodh for blodh, gif wt køt før køth Thol mødho som iak tholde for thik, Jak gifwir tik vapn till værio: [weluilioghet j swettenom] godhwilia til æruodhis: spect vidh them thik pina: Lætta lundh vidh them tik illa hanna: Tholomodh ok ømt hiærtta vidh vsla: Thær war [gifuaren mildir] Ok trøster Ok [han] lydhugher sin[s] herra budhi: [Foor] fæghin A wæghin som værldinna liws at [liusa thom j mørkreno waro] [Som jordherikis] salth at gøra hedhnunna gudhi [‡‡46] {muntøkan mat} [wælsmakanda]: Godhir akir karl at saa gudz ordh jnnan siælinna, jæmpn [Oc likir sancto petro i storom gerningom ok gudz jerteknom], midhwakt satter [j apostla tal], [Giffwande dygdhana liwdh bæggia vegna som] harpo strængir: Thæn thær midhwakt sitir: {Seen} [See] hwru han pløghir siæla mædh thungo {Seen} [See] hwru han saar trona j hiærtan: {Seen} [See] hwru han plantar gudz vingardh {Seen} [See] hwru han vprifwir v dygdher mz rothum {Seen} [See] hwru han quistar aff Ok kastar bort lastana {Seen} [See] huru han giærdhar [#215] mædh godhom radhum: [Hwat lønum fik han aff ondom mannom fore] velgerninga: [visselica] Wanhedher for hedher Ban for blæzan: saran wærk for godha gafwor: Bescan dødh før søta samwaru: Epte andra [vtolelica] pinor: Flogho [the han lifwande, æn ey for thy æpter sin dødh glømde han sinom draparom ok owinom vtan giordhe mang iærtekne a] gudz wæghna for [thera siæla helso]. Æn enkte war thz got them giordhe godha Ok ænkte bløtte thera forbannadha grymw hiærta: The wroko fran sik siwka {lækiaran} [manna lækiara]: Ok blinda {ledharan} [ledhara]. Skipbruta styreman: dødha lifgiwarin: kastadho bæzsta gøzsko, [gulwæghna gærsom] hans hælgha been j haffuit v sinnughe: Tha sighildhe arkin [jæmskøt aff] armenia mædh andrum fyrum hælghum archum som j waro fyra [helghra martirum] [ben som wt waro castath mz hans ark fore the nadh oc iertekne som gud giordhe fore thera skuld.] Ok læto ey [guz] apostolum fara [ensamnan] Vtan foro for hanum som swena for herra: ok giæsto enga hampn for æn lipparis øø sicilie lanz swa som gudh siælfwir [tedhe] thera komo enum cardinala aff rom hostiensi biscope som tha var i sicilia Til fatikan stadh kom rikt liggiande fææ. til litins wærdhan by dyraste margarita, til {faam} [litit] nampn [kunnoghan skinande liws] Thær skildus [the fyra archana fran] hanum for lande Ok [læto] han ensamin athir A ønne [Och them] fyra sænde sanctus bartholomeus thædhan fran sik til andra stadha: Ok landh, En som hether sanctus papinus til mulas [j sicilia] Annan sanctum lucianum til messananam: Andra twa til calabriam land: gregorium til columpnam stadh Atanasium [#216] til tale som alla skina liusum iærteknum Sanctus bartholomeus war takin mz sang ok soma. mædh lofsglædhi Ok fæghins komo ok fagnadhe [oc hanum bygdis ærlikit mønster] Wlkanus biærgh som {alt} [altid] lughar: Ok rykir [som] brennesten [var] [land] fast vidh lipparis [øø] Ok skadhadhe opta landeno Ok thøm jnnan landeno bodho: Ok blæste langan wægh ledhan brandh oppa landit: før æn sanctus bartholomeus kom thær til lanz: Sidhan flydhe {lughin} [berghit] fran lande swa fiærrin at engin gitir øgth thz Ok hængde sik høght jnnan wædhrit jfwer hafwidh Nw see thu sæl mz gudhi Ok hel [oc sæl mz] sælom Thryswar sæl sancte bartholomee [thu æst gudhelikx lius sken] [the helgho] kirkio fiskare skiællikka fiska til lifs, søt fruct: lifwandis vinquister Dæfwlsins sarghare som wærldena sargadhe før ok røfwadhe Glædz [wærildena sool allom liws], gudz munder lughande tunga [Snillena skenkiare], wællande helso kiælla Thu vigdhe hafwit thær thu fort vført ifwer: Thu [litadhe] jordhena [mz] thino blodhe: Thu æst hem flughin jfwer hympnana Ok skin ther jnnan gudhlikum skara: [glæz] Ærona blomster som aldre falna: J frygdh ok glædhi som aldre liiz. Ok engom ledhis: Hær til talar alt theodorus [om sanctum bartholomeum]
[#225] MAtheus kom til blamanna lanz Ok fan thær twa koklara: swa diæfwlz fulla at the thoko aff mannum helso Ok syntis athir gifwa Annar thera heth zoroes Ok Annar arfaxath :: Ok varo j enom stadh som kallas [magdaberg] [the waro til sua store høgferdh kompne at the loto sik af allom hedhra for gudha] Thær kom matheus Ok giæste at ens cristins manz som Philippus cristnadhe [innan judha lande] ok war renlifuis man wældugher kiæmener blamanna drotningx Matheus predikadhe ther Ok disputeradhe mædh koklarum: Prøuadhe før folke them fara mædh fals: Ok wara falsara Ok gaff them allum bøthir The giordho siwka: hans husbonde spurdhe matheum: hwar han nam all [tungo maal] tala: Matheus visadhe hanum huru thæn hælghe ande kom om pigizdagha [#226] dagh ifwir them alla apostolos: før æn the {komo} [HAND III] skildos aat j iherusalem j lughande tungom oc gaff thom thrøst at rædhas jngin Oc tala ok forstanda alla thungor oc sagdhe, Suasom the fordhum bygdho babel mz bælde tappadho førsto twngo Oc skiptis j flere twngor swa at jngin vnderstodh annan Swa fingo apostoli alla twngo maal tala oc forstanda som vp skulu byggia mz ødhmiukt the hælgha kirkio oc cristna tro, ey mz stenom wtan mz dygdhum oc gudhelikom jærteknom swa høgha at the som stadhelika [tro] magho thædhan [vp] stigha til himbla
[‡‡47] [HAND II] En kom mz tidhindum til matheum ok hans hosbonda. At ther munde koma {coclara} [coclarana] mz thwem størstom drakom som blæsa brænnastens [eldh] wt aff thera munnom. ok næsum. Ok dræpa folkit mz siukom røk. swa at ængin lifuar aff them fore wardher [stadder]. Matheus væpnte sik mz korsse for bryste ok ænne. Ok gik wrædder wt [mot] them, jemskøt fiullo drakana hanum til fota ok lagho som [the waro] dødhe Matheus sagdhe til coclaranna. Hwar ær nw idher list ok konst wækkin wp dracana æn j githin Hafdhe iak ey bidhit min gudh for idher. tha hafdhe the giort nu thz widh idher som i wilden At the giordhin mik. Sidhan folkit kom mykit saman. tha bødh matheus draconim wpstanda Ok thædhan ryma fiærrin til ødhkna. ok ængom aldre skadha gøra. swa [#227] giordho the som han bødh. Matheus burdhe ther faghra predican af paradyso huru høgth thz ær Ok himnum næst Ok at ther waxe hwarke thorn ælla thizstil Oc at ther ey falna ros ælla liliu. ælle annat blomster Ok at ther komber hwarke {hel ælla} [dødh æller] ælle Ok ther flygha {fughl} [fughla] at manzins budhi [oc høris søter ængla sanger]. Ok at første [mannin var] thædhan wtkastadher thy at han war gudhi ey lydhogher. Ok at war herra læt sik ther til fødhas mz wara naturu At wi skulim ather hædhan føras til himna paradis som æn ær ærlikare æn thz paradys som adam war wt aff kastadher, wndher thæsse predikan kom tidhande at konungsins son war dødher Ok [thær] war grather ok alla læto [illa] i konungs gardhe Ther komo [the badhe] kompane zoroas ok arfaxat [at] gifua liff them dødha ok gatu [thz ey] giort [oc thy] lughu [the oc sagdho] at konungs son ær hædhan thakin i bland {gudha} [gudhana] ok wil [nær thom] bliwa qwar Ok sagdho konungenum sua, affgudha mønster skal {vpbyggia} [vpbyggias] thinom syni [til hedhir] Ok bilate [gøras] aff gul. ok skipa hanum offer ok preste. Drotningena kæmmener læt gøma koklarana. Ok læt kalla matheum for konungin Matheus calladhe [a] ihesu christi nampn yfuir thæn dødha. Ok stodh wp lifwandhe ok wæl {heel war} [heelbrøgha tha wardh] conungin swa fæghin at han fioll for mathei føther mz myklum thakkom
[#228] KOnungin [het egyppus han] sænde breff ifuir alt sith riki Ok biudher allom koma mz offer gull ok silfuer Oc sagdhe gudh wara komin En then dyraste jnnan manz hami. Alle komo mz gulkronum Ok riko offer Ok wildu hanum offra som gudhi. Matheus sagdhe til them hwat gørin j: Jak ær ey gudh wtan ihesu christi {thiænaste swen} [thiænara] som ær en sandher gudh Ok kom them alla ther til at the bygdho ihesu christo kirkio mz thz gul ok sillf the thiit førdho at offra sancto matheo Ok [fulkomnadho stort] mønster ok dyrt Jnnan xxx dagha J thee kirkio saat matheus A biscops stole [j xxx aar]. Ok kom alt egypto land mz [blamanna] [land] til cristindom Egippus blamanna konunger Ok drotningin. Ok alt thera folk ok hærskap døptos til kristnu. Ok thera dotter ephigeniam wigdhe matheus [til] {renlifuis …} [renlifue oc giordhe hona til abbadissam ofuir tu hundratha] jomfrwr
EPter egyppum konung [wardh hyrtacus konunger] han thrøste ey sik halla rike ok kronu wtan han [finge] [ephigeniam sik til hustru]. Han wiste matheum wara hænne høgxta Radh. Ok andelikin fadher. Ok bødh hanum halft sins rikis jngiæld en han skipadhe [#229] swa at ephygenia giptis hanum Matheus badh han koma til kirkiu vm [søndaghen sua som] ephigenie fadher giordhe Ok høra ther hans predikan for ephygenia aff hionalags lofui Huru goth thz ær ther thu godh koma saman Conungin for fæghin til kirkio Oc wænter høra the radh hona [skulle] wenda Matheus lofuadhe dighirt ræt hionalagh mz mangom ordhom. ok alt hørdhe konungin thz gærna. Oc wænte alt at han wildo swo wænda ephigeniam til hans hionalagh [oc vilia]. Sidhan wendhe matheus sina talan til annan ænda. Oc badh folkit gørla at gøma. Ok sagdhe swa mædhan hionalagh ær swa got ok ærlict ther thz ær møghelict [oc rættelika halz]. tha witin j wæl alt folk hær sithin. at wm nokor man dirfdhis til at locca til sin konungs fæste mø fran hanum. han finge konungs wredhe oc forgiordhe sit eghit liff. Huru matte tha [thu] iordhrikis konunger bedhis ephygeniam til hionalagh som ær fæstemø thins herra himna konungs hanum wigdh wndher hælgho wile Konungin gik wredher ok galin fra predican. Matheus stodh æptir [oreddir] ok trøste [folkit] til tholomodh. Ok gaff gudhlic signan ifuer ephygeniam Oc alla hænne iomfrur. ther the alla ffullo rædda for hans føther. Sidhan mæssan war swngin Ok matheus stodh a sinom bønum vplyptum handum gen himnum kom en aff konungs wæghna bak hanom. Ok {lagdhe hanum} [stak han] genum mz spiuthe Alt folkit for mz eno hiærta. at inne brænna konungin for tholika gærning. Preste ok klærka {manadhe} [formanadhe] them ok aff taldu. Ok komo them [atir] til kirkio oc hioldo hans {dags} [dødz] høgtidh mz glædhi, konungin [widhirfrestar sidhan] mz budhskapum oc brefwm [mz] [#230] [quinnom ok koklarum mz thera list at lukka oc vænda ephigenie] [hugh æptir sin vilia ok kærlek ok halp hanom inkte] Sidhan han wardh orwana wm sidhe at wenda hona fra gudhlike lofuan. tha læt han eld thænda j hænna closter Ok bødh jnne bræna. alla guz iomfrur. Tha tedhis sanctus matheus Ok wændhe allan lughan fra klostreno Oc til konungs gardh Ok bran ther inne [alt thz] ther waar lifuandis [oc døt]. vtan konungin Ok hans enugha son Ok fik [ginstan] diæfwlin wald ifwer sonin. Oc lop diæfla fulder til sancti mathei graf [‡‡48] Ok øpte ok lyste sins fadhurs synde. Conungin thær æpte wardh hwariom manne ledher ok fik fulasta spitælska soth Ok drap sik siælfuir wm sidhe aff harme Rikis herra wrdhu thæs fæghne. Ok toco til konung rættan rikis arfwa brodher ephigenie som egippi konungx godhan cristin man som hans fadher, han war konunger lxx [aar] Ok æflde som hedhirs herra guz dyrk ok cristindom. Ok fylte alt blamanna landh mz cristnum kirkium Ok lefdhe son epter sik fadherlika godhan ok gudhlikan konung som hans forfædher waru, zoroas ok Arfaxat flydhu for matheo til persie landh. fra thæn dagh han upreste konungs son aff dødha. hans læst ær [verdhugh j the helghe kirkio oc vardhir] læsin [optast] Ok hona predicadhe sanctus barnabas oc giordhe mz henne jærtighne. Oc læt [the sama læst han skreff mz sinom handom nær sik iordha oc fan ner hans benom j gelasij pawa daghum vc arom æpter wan herra]
[#231] SYmon ok judas waro køtlike brødher, badhe sancti jacobi Alphei wara fru syster syni, Predicadho badhe saman wm sidhe, j perise lande Ok hørir først til at sighia, hwat judas giordhe før æn the saman komo j persie lande. Abbagarus konunger [medie] lanz. aff thæn stadh fordhum heth. rages medorum. Ok nu hether edissa. sende breff warom herra mz thænna ordhom Jhesu sælum helsara som ær sedher ok tedher j iorsala lande. Abbagarus enchanie son [sændir] godha quæthiu Jak hafuir hørt aff thik oc thinum jærteknum huru thu lækir siuka mz ordhe ensamnu, ok biudher blindom se Ok haltum ganga spitælskom rena wardha: Ok dødhum lifua. ok alt lydhe thino ordhe Oc wardher som thu biudher Ok hær mz prøua jak eth aff thwem At thu æst Antiggia gudh siælfuir, comin af himnum ælla guzson Oc for thy bidher iak thik mz [mino] brefue at thu wærdoghas koma til min ok lækia mina langsama sot, iak hafuir Ok thz forstandit at iudha æru thik ey godhe Ok wilia thik forradha. kom til min jak hafuer en fastan stadh ey swa storan som han ær ælla godher. [#232] ok ærliker. Ok tho yfrith rumber [os badhum] War herra skref hanum breff ok answar Ather i gen. mz siælfsins hænde. Ok war brefuet scrifuet wm thenna mato. Sæl æst thu mik throdhe [osedom]. Swa ær ok scrifuat. innan hælgha spamanna bokum. At the skula thro mik aldre saghu. Ok the {wantro} [wantrone] wara, mik se ok høra, Wm thina bøn at iak wili koma til thin ær swa fal [at mik tilbør] at fulkoma alt thz jak ær sændher til. Ok sidhan [atir] vp takas aff them mik sænde. Ok sidhan jak ær vptakin sændher iak thik min discipulum som thik skal gifua badhe liif ok helso. badhe thæsse hems ok Annars. Abbagarus sidhan han fan. at gudh munde ey siælfuir til hans koma. Tha sændhe han en {scrifuare} [malara] til war herra at læta {scrifua} [mala] thz likaste ænlete warum herra han gate {Scrifuaren} [tha malaren] [kom til wan herra] gat [han] ey fæst sin øghon Ok ey set [mot wars herra ænlite Swa stort] sken [oc] gudhlikt liws oc maghtokt [gik] aff hans [ænlite, tha tok war herre aff malaranom hans linna klædhe oc lagdhe vidh sit ænlite oc inthrykte j linna klædhit sins ænlitis skapnadh]. ok sænde thz Abbagaro konunge Som gladher thok aff allo hiærta widh, fæghins fund Hwilkin {skap} [skapnat] thz bilæte hafdhe scrifuar Ok witnar iohannes damacenus. som ther scrifuar [af] mæst, aff allum hælghum mæstarum Ok sigher at æpte thy liknelse, war waar herra wæl øgdher ok wæl brynadher hafdhe lankt ænlite ok nidher lut, som wisar godha complexionem stadhliks manz, Thætta wars herra breff [som han konungenom sænde]. hafdhe swa dighra dygdh ok makt. at innan [edissa] stadh sidhan thz kom [thiit] {mather} [matte] engin hedhninge, [#233] engin cristno tro falsare [liwa.] engin walz herra sigher winna. Ok æn ther komber wald mz orættu gen stadhenom. tha læs et barn wars herra breff {fore} [ofuir] portenum Ok iemskøt biuda fiænda fridh ella flya. Thæssa nadher frælsadhu opta stadhin aff wadha, til [thæs thera] synder [thet] hindradho. Sidhan war herra for thil himna, sændhis iudas til Abbagarum konungh Ok sagdhe sik ihesu christi discipulum wara. Abbagarus sagdhe sik se gudhlikt lius j hans ænlite Ok wæl kiænnas widh [at] han ware [sannelika] kænneswen ihesu christi, som han hanum louadhe fordhum sændha, at lækia hanum badhe siæl oc likama. Judhas lofuadhe hanum ok thrøste, fa allan sins hiærta skiælican wilia æn han toke widh cristna thro. Ok thrøst {aff} [aa] ihesum christum. Abbagarus sagdhe [sik] sannalica tro. Ok thrøsta, ok gerna wilia hans hemna Ok alla iudha dræpa æn the waro ey wndher romara wæriu. Judas læt fram bæra wars herra breff Ok lagdhe thz widh konungs ænne. Ok fik iæmskøt hela bøther af spitælsko sot, som hanum war længe infødh:
SYmon predikadhe j egypto lande. mædhan iudas predicadhe j mesopotamia. ok ponto. ok møttas sidhan j persie lande. Ok funnu ther zoroas ok Arfaxath som flydhu af blamanna lande for sancto matheo, Waradach. heth hertugin aff babilonia: han redde sik til stridh [#234] a mot Jndie lanz hærskap, ok fik ængin answar aff sinom gudhum wm sighers lykku. han læt letha answar aff annar staz gudhum ok fik answar, at hans gudha thortho ey swara. Sidhan symon ok iudas komo ther til landa. Waradach leth at them letha ok fore sik føra. ok spordhe them hwa [the waro oc om] thera [ydhin] ok thera ærande. The swara sik wara iudha at ædhle. ok fadhers lande, ok sina idhu, ihesu christi thiænist Ok sit ærande thæssa lanz liff ok helsu. [‡‡49] Waradach sagdhe them wilia høra, then tima han ather kome hel ok sigher sæll. Apostoli sagdho hanum wara bæthra radh, høra før thera ordh ok sidhan følgha thera radhe, ok kænnas widh them, hanum matte ensamin sigher gifua, ella owini [vidh han] sætta Waradach sagdhe sik forstanda them mera mugha. æn thera gudha som rædde thighia. ok [badh] apostolos sighia sik huru stridhin ginge Apostoli swaradho wi lofwm idhrum [gudhum] swara at i mughin prøfua at the liugha, tha øpte diæflen hardha stridh wardha ok mykit folk falla Tha logho apostoli at thera lyngh, [tha] sagdhe waradach j leen, thz ey ær lekir, mik rædhis widh aluara Apostoli sagdho til waradach war ey rædder hær ær fridher til landa mz [os] comin. Ok morghon daghs wm thærs tima [koma] til thin Jndie lanz [sændebudha] Ok bedhas thiæna thik mz fridh ok nadhum. Biscopa ok preste logho høgth aff spoth ok sagdho til waradach, the wilia at thina owini faa ingang i landhit ok winna thik wanræddan owarandhis. Apostoli swaradho sik ey bidhia bidha han manath helan vtan en dagh ensamin. Ok morghon røna, waradach læt gøma apostolos badha Ok biscopana Ok sagdhe them scula fa [#235] hedher ok æru, som sant hafua sagth Ok them bathe skam ok skadha lughit hafua. Annan daghs morghon sannadhis alt thz apostoli sagdho Ok wilde tha waradach læta biscopa brænna Apostoli sagdho sik sændha wara, dødhum gifua liiff ok ængin læta sin giælda til døz. Oc menadho waradach dræpa them, waradach [bar thes dighirt vndir] at the wildu ey sina owini liff skadha læta Ok ey thera goz hafua, ok læt them mz hedher for sin herra konungen koma. Ok sagdhe them wara wældhugha gudha i manna hami Ok sagdhe aff thera wisdom ok dygdhum, zoroas ok Arfaxath waro ther nær Ok wændo thz alt til wærra. Ok sagdhe them wara falsara. Ok wilia mz siin klokskap swika rikit. Ok forradha landhin, Waradach spurdhe them, æn the thrøsto sik disputera mz apostolis, zoroas ok arfaxat sagdho at ængin man ær swa wæl talandhe at han mister ey sit mal. æn han wil wit [os] disputera Konungin ok hærtughin læto saman koma alla mæsta [wt] mælingia Ok allom [døffdho] the swa {male} [malet] at engin gat thungu rørt ælla nokra lundh teknat, zoroas ok arfaxat sagdho til konungin ok hærtughan ther til at [j] witin os sanna gudha wara, wi gifwm them atir maal, ok gørum them swa lamma, at engin gither fot af stadh rørt, ther næst wilium wi gifua them ather ganga. Ok læta them ypnum øghum ey mer sea æn mz naccum. Ok lætin sidhan prøfua Æn symon ok judhas gita them hulpit Alt giordho the som the sagdho mz diæfuilskap, wm the matto øuermer ær sakt Aff sancto Bartholomeo huru diæfla {bøte} [bötte] them [som the giordho sielfue siwka] [The skamhalnadha] [mænnena] komo til apostolos. Oc sagho them j fatekum klædhum. Tha [#236] wantrøsto the a thera hiælp. Symon talar til them thz hittis opta, at innan gul scrinum gømas fatøko clute Ok j thræscrinum gul ok gærsoma Ok hwa som gooz wil køpa. han skal mer scudha, hwat j ær j læteno æn i lætit siælft Ok ey skulin j thy minna thrøsta os. at wi ærum ey gulle clædde Jættin thz oc lofwin for idher, at j widher sighin diæfla dyrk Ok thron ensamnum ihesum christum, tha wilium wi gøra corss for idher ænne Ok i skulin sidhan vrædde fram ganga Oc gøra coclarum mera skam, æn the idher giordho. Sidhan swa war giort vildu coclara sik hæmna. mz mangom ormum som at thera budhi samman komo Conungin læt kalla apostolos, the toko ormana jnnan sin skøt Ok lætu them hugga ok bita coclarana siælfua Ok budhu them tho ey dræpa. Conungin ok alt hærskapith badho apostolos loua ormana at dræpa coclarana. Apostoli swaradho wi ærum sænde at dragha fra dødh ok til liff. Ok ængin then dræpa som lifuer. Orma rifw swa ok slitu coclara køt At the tuthu for wærk som wlua. Apostoli badho til gudh wm sidhe. Ok budhu ormana aff guz wægna ather swgha alt sit ether aff sælugha coclara liue, ællær waræ thøm ængen wan at liui, wærra war coclaranum ok mer wærkte thøm Ok grætu sarare, tha the gafuo wt etherit æn tha the indrukko. Apostoli trøste thøm til liiff at the wordho hele epter triggia dagha wærk. Ok sidhan swa sannadhis. At the badhe hele waro Como til thera apostoli ok sagdho. Ath guz thiænist ær fræls Ok ængin nødhgar [gudh til siin] Ok badho thøm frælsa fara [oc wtwælia] hwilkin wægh the wildu. The hærdho sik i ondskap, ok wordho thæs wærre. Ok wændo mæstadel aff babylonia til willu amot apostolos
[#237] Wm thæn tima fødde en hertugha dottir barn ey manne gifwin, ok wittis enom diækna fadhers nampn, Ok tha modher frænder barnsins, wildu dræpa diæknan Como apostoli honum til hiælp ok læto koma for sik badhe diæknan ok barnit nyføt. Tha spurdho the barnit æn diæknin war thæs fadher Barnit sware thenne diækne ær ren ok hælagher, ok aldrigh smittadhe han sit køt The badho sidhan apostolos sighia sik fadher barnsins, the sware Os hørir til [at] orsaka menløsa. oc ængin sacan lysa, Wm then tima. [wurdhu] thwe gama [‡‡50] [løse som læste oc jnnelucte waro] oc slitu ok sulghu, hwat them møtte. Apostoli como thit mz Acallan ihesu christi [namps] [genstan] wordhu grymi gamæ swa spaki som faar {Tha} apostoli wildo thædhan til andhra landa, tha dwaldos the mz mykle bøn cristins folks, æn babilonia et ar Oc siæx manadha. Oc cristnadho mz konunge [#238] ok lanz herra. siæxtighi thusandh vaxit folk. wtan barn. zoroas ok arfaxat fludhu thædhan til en annan storan stadh. som kalladhis svamair ther waru lxx afgudha biscopa. ok preste. zoroas ok arfaxat [badho thom oc rædhu] at the latin apostolos [engalund lenger] lifua: æn the ther koma. om the wildo ey {tapa} [tappa] sin hedher ok æro ok sinna gudha: Apostoli komo til thæn stadh. wm sidhe Ok wordho iæmskøt. draghne til solinna mønstir. Diæfla øpte ther wt aff thera manna munne som the jnnan qualdu. hwat hafuen j mz os sysla. guz apostoli. Sarlika brænnum wi som innan lugha lagdhe widh idhra como Guz ængil tedhis apostolis Ok bødh them wal sins martirij, ælla owinum bradhan dødh. Apostoli waldu sik helder dødhin siæluum at guz owini matto wændas mz iærtighnum ok wardha guz wini Apostoli tala til folkit. ther til at j fan vitha at idher bilæte æru ful mz diæflum biudhum wi them af guz [lydhno vegna] At hwar thera gange wt aff sinu bilæte Oc bryta sit eghit herberghe. J samu stund tedhus [allom] thwe [suarte] blamen wt aff bilatunum ganga ok brutu sin herberghe Ok flydho sidhan ok thuthu som wlua: Biscopa ok preste hemdu sin harm Ok drapu ther guz apostolos. J [then] sama tima tha wædhrit war blidhast ok solin skiærast kom thordina bresker ok lyghnu elder swa stor. at monstrit brast syndher i thry. Ok zoroas ok arfaxat [brædnus j kol] [af liung eldenom] Conungin aff babilonia læt apostolorum ben føra mz hedher til babilonia Ok ifuir them byggia wænasta mønstir ok [størsta]
[#239] Thre hælghe mestara ysodorus ok eusebius ok iohannes {leth} [beleth] mz them sighia ok scrifua. at sanctus symon sidhan han predicadhe jnnan egypto kom ather til ierusalem ok war ther biscoper epter sanctum iacobum dødhan mang ar ok reste aff dødha. xxx druncnadha mæn. Ok lifdhe hundratha ar ok xx til trahianus keysare war Ok j hans daghum. com til ierusalem en Rømsker herra Articus. Ok læt fanga symonem biscop ok manga lundh pina for thronne ok a sidharsta. a kors fæsta. mz hwarsmanz vnder. at swa gamal [man] gathe mz thøldum tholt tholikin sarøka, æn hwar som gørla gømir at [oc granlica] [søker] j thera bokum oc andra mæstara tha finder han mz sannu at thænne korsfæste biscoper war annar symon ok ey apostolus. wtan war brodherson joseph oc cleophe [son] Ok modherbrodher symonis ok jude Ok iacobi sona marie alphei ok halfbrodher wara fru guz modher Thy at symon apostolus war henna syster son:
[#243] MAthias waldis jnnan jude førrathera stath af apostolis sidhan war herra for til himna, joseph heth thæn som innan wal war lagdher mz hanum. hughnadha son ok rætuis. at widhernamne. brodher sancti jacobi alphei oc symonis ok iude, aff thænna thwem fiol loter yfuer mathiam. Sanctus dyonisius sigher ok scrifuar at then lother mathias waldis mz, war ey annat, æn et gudhlict lius ok andelict som gudh lyste sin wilia mz, for apostolis. Hwilkin aff them twem [the] sculde til apostolum taka, oc ær ængum lofuat mz andrum lutum, guz wilia leta
Hær wiliom wi først sighia aff iudas forradhara. Ok ther næst aff sancto mathia apostolo. En iudhe [#244] heth {symon} [ruben] aff ysacar slæcth Ok hans kona ciboria, ena nat æpter thera naturu bland, sa cyborea rædhelikan drøm, ok sagdhe sinum bonda, wara mz barns æmne Ok thz munde wardha bansat barn, ok allum judhum til nidherfal. hon fødde son, ok ræddus badhin hion Ok wiste ey hwat [the] aff {bannadho} [bansatto] barne skulde gøra. wtan lagdhe han innan thætasta car. Ok kastadhe wt j sio, thædhan fløt han [lifuandis] Ok til et øland som kallas scarioth Ok hittis ther, ok førdhis til conungin, ok vpføddis. til han drap conungs son ok drotningena, thy at han wnderstodh sik siæluan ey wara drotningana son, som han wente, mædhan han vpføddis kiærlika mz hænne, af thy lande fik han scarioths nampn, lønlika drap han konungsson. ok lønlika kom [han] wndhan, mz skatmannum til iherusalem, som førdho pylato skat {loff} aff scarioth. Ok kom sik til thiænist j pylati hoff Oc wardh pylato miokit kær thy at [han] hafdhe licaste lund [pylato]. En dagh stodh pylatus jnnan sino palacio Ok judas nær hanum. Ok lyste pylatum til æple, som han saa waxa jnnan nærst [træ] gardhe, Judas lop at hænta thædhan æple. Symeon hans fadher wardhe for hanum som gardhin atte, til iudas slo han til dødh, tho kænde hwarghin thera annan Ok hittis ther symeon dødher Ok ængin wiste banamannin. wtan wæntu han [vara] dødhan [af] bradhum dødha. thy at ænga tedhis wnder [eller saar], wtan halsin war brutin aff [lidhi], widh howdit. Pylatus gaff judhe symeons [hustru] Ok hws ok goz, ok ther hon succadhe [oc] {syrdhde} [syrghdhe] opta, [spurdhe han idhkelica hwi] [hon sørgdhe] Ok fik wita [om sidhe] huru hon miste sin son, [#245] innan [‡‡51] sio. Oc bondha bradhom dødha Ok giftis nødhugh. Tha wndherstodh iudas sik wara son sinna konu. Ok banaman sins fadhurs, ok wardh illa widh sin misfælle. Han for mz modhers radhe til ihesum. Ok bedhis nadher, [jhesus] giordhe dighra nadhe widh han Scipadhe han tholfta wæraldinna domara, allum syndoghum til thrøst ok æpterdøme. Thy wærre war han sidhan, at han brøt amot nadhum, widh hanum giordhum, them til ræzl, som bryta scriptamall,
MAthias aff judha patriarcha slækt [oc] beethleem stadh wæl borin man, [oc] godher klærker, mz dygdhum vp fødder, [hvghnelikin] Ok miskundh [sambir] [lætlatugher] j lykku, tholamodhugher j genwærdhu ok oræddir Giordhe e wæl som han wæl wiste, ok androm visadhe Først [tha] han predicadhe innan macedonia lande drak han ethir som guz owini hanum skæncto Ok skadde hanum hwarte [til] liff ælla helsu. Ok gaf helsu ok syn. cc mannum som før wordhu siuke ok blinde aff them sama dryk. Diæfwlin tedhis them hedhnu i barna like, ok tho [grahærotter]. Ok rædh them dræpa mathiam, Guz owini {letu} [lettu] mathiam thre dagha Ok funnu ey før æn han siælfuir wilde Ok gik tho ok war innan blandh them som {leto} [letto] Tridhia daghin tedhe han sik kænnelikan. Ok sagdhe sik wara mathiam The bundu hanum hænder a bak, ok drogho han mz halsrepe Ok mykit illa hannadho [the han], ok luctu i myrke [huse] ok [#246] læstu. Diæfla mødde han mykit ther han sat Ok græniadho thannum gen hanum, æn ey thordho the nær hanum coma, War herra tedhis hanum mz myklo liuse, Ok lypte han [vp] aff iordhene, ther han la, honum til fota fallin, Ok løste hans bandh ok thrøste han mz søthum ordhom ok læste vp lucum, Mathias kom løs for folkit ok prædike som før vrædder Ok tha æn [somlike] hærdhu sik som [før] gen hanum, spadhe han them att siunka lifuandis til hæluitis Ok i samu stundh ypnadhis jordhin wndher thøm Ok swalgh [thom] hela Ok ey sæla til hæluitis Alle the thetta hørdhe ok saghu, aff thom æpter waro wordhu cristne Mathias kom atir til iudha land. Ok wænde ther mz predican ok iærteghnum manga til cristindom. han gaff blindum sea: Ok haltum ganga. spitælskum helsu. døwm høra ok dødhum lifua. Abiather iudha biscoper læt han fanga Ok bødh hanum lifs frest at thænkia [sik om] ok widh radhe taka. Ok ather wænda aff willu. Mathias sware sik wilia wæria mz sinu liui gudhlika. sannindh ok cristindom, ok gærna døø for guz skuld, sidhan dømdhis han først til korss Ok sidhan aff korsseno liuandis Ok wndher stencast. Ok sidhærst vndher øxe halshuggin, hans ben førdhus først aff judha lande til Rom Ok thædhan wm sidhe til treuir j {thydiske} [thidis] lande
[#247] Thær næst wiliom wi sighia aff thwem ewangelistis som ey waro apostoli ok aff andrum them hælghum mannum som waru j apostolorum daghum før æn wi talum aff flerom pawm ælla keysarom
MArchus ewangelista aff leui patriarcha slæct ok præster j judha laghum gudhson sancte petri Ok sidhan kænnaswen kom til rom mz hanum. Cristit folk j rom badho marchum scrifua j læst alla sins mæstara predican til ewærdhelict aminnilse cristins folks, han giordhe som han war bidhin. Oc screff tryglika, aff sins mæstara munne. Ok tho lønlika. swa at ey wiste hans mæstare før æn alt war scrifuat Sidhan fik han sinum mæstara bokena. at prøfua ok rætta Ok fik dighra thak. aff thy at thz war alt gudhlic sannindh [#248] han screff Sanctus petrus confirmeradhe the læst. at læsa jnnan [the hælgho] kirkiu vm alla wæraldena. Sanctus petrus mærkte wæl at marchus war fasther ok fulkomin j thronne ok sænde han aff rom til aquileyam at predica, ther kom han wtalict hedhit folk til thro Ok skref ther atir sina læst aff ny som ther gømis æn mz hedher j domkirkiu Ok {thes} [thees] for folke innan mæstum høgtidhum. Marchus sænde sancto petro til rom ærmogoram bæsta {bonda} [byman] aff Aquileya sin guzson ok [badh] han wighia til biscop. Ærmogoras kom ather til aquileyam wigdher biscoper Ok styrthe kirkiu mz ærum til han warth martir wm sidhe. Sanctus petrus sænde marcum thædhan til alexandriam. Ok predicadhe ther første man cristnu tro Philo wisaste iudha mæstare scrifuer. at sidhan marchus kom til alexandriam liuer ther vtallict folk wnder hans mæsterdom. j. gudhelike thro ok thiænist ok renliui alt saman som j eno clostre. Papias en visaste cristin mæstare. ok biscoper af gerapoli scrifuer hans loff j bok ok prysa han dighirt mz dyrom ordom. Petrus damianus Ok en af them visaste scripuer hans loff. mz tholikum ordom. Swa mykla nadher giordhe gudh mz sancto marcho, at alt thz folk han kom til cristnu. wardh iæmskøt renlifuis folk ok all alexandria war closter licast, han wænde folk til cristnu ok gudhilikan lifnat dighirt mz guz ordhum ok storom iærteknum ok æn mykla mer mz sinum hælgha lifnadhe, hans ben æpter han dødhan como ather til ytaliam at thz land ware wærdhugth hafua han dødhan som han skref a sina læst mædhan [‡‡52] han lifdhe. Sæl ær alexandria. lythat mz hans dyra blodhe. jæmsæl ær ytalia hedhrat ok ærath aff dyru liggiande fæ hans [#249] hælgha bena. Swa ødhmiuker war sanctus marcus Ok swa nødhuger vilde han hafua [thenna værdlena] hedher, at han scar thumulfinger sik af [haand] ther til at han matte ey biscoper wardha. Tho dugdhe hanum ey ther mz flya waldit, thy at gudhlict ifuer bodh sancti petri. war rikare æn hans ødhmiukt, Oc wardh patriarche alexandrinus, Først tha sanctus marchus kom j alexandriam kiænde han sin sco wara sunder. Ok thaccadhe gudhi som han æ frælsadhe aff døz wærcum som teknas mz skom som gøras aff [dødha diwra] hudhum Ok fik enom sutara at bøta. Ok wardh sutaren saar at førsta stynge [j sina hand]. Ok øpte then hælghe ande aff hans munne. en ær gudh [en ær gudh] Sanctus marchus thaccadhe gudhi. Ok trøste sik thæs bæther at gudh munde fulføra hans ærande ok wætte muld mz [sinom] raka ok strøk ifuer sarit ok wardh handen j samustundh hel. Mannin kiændis widh guthlikt wald innan bradhum bothum. Oc ledde marchum in j sit hws ok lette gørla hwat manne ælla hwadhan han ware han sware sik wara thiænisto man ihesu christi. Mannin sagdhe sik gærna wilia sea ok kænna then herra tholikar man thiæna Marchus burdhe ther sina predican til husbondin kænnis widh sannan gudh ihesum christum ok døptis ok al hans hion. Sanctus marchus wigdhe sin husbonda. innan alexandriam til [#250] biscop han heth Anianus ok for siælfuer til pentapolim at predica Ok war ther thu {ar} [aar] ok æfladhe cristnu [tro].
Thædhan kom han ather til alexandriam ok fan ther faghran cristindom Ok øcte honom mz allo godho som snima war sagth. hedhna biscopa ok preste lagdhu hanum lenge [for] laghur. Pascha dagh ther han sagdhe mæsso. gripu the han ok drogho mz halsrepe thwa dagha til dødh han thækkadhe æ gudhi til han gaf vp sin anda. ok sidharste hans ordh waar thænne psaltare versin Jn manus tuas domine commendo spiritum meum som thydher a wart mal. J thinna hænder min herra {gifuir} [antwardhar] iak min anda. A lvij are wars herra. do sanctus marchus. Ok the hedhnu wildu brænna hans ben tha kom swa stor thordyna bresker ok lynghn elder at ængin thorde standa. Sidhan toco cristne mæn hans ben ok iordadhu [thom mz hedher] jnnan cristne kirkiu. Sanctus marchus hafdhe langa næsa Ok sidha brune. fagher øghon ok scalluttan nacca. lankt skæg. Ok bæsta complexionem [midhaldrugher] nokot hærutter [astundande sin herra, oc fuldir mz gudz nadh]
A cccc lxvij. Are wars herra. komo køpmæn aff [fenedi] til alexandriam Ok gatu luccat [oc mutat] [#251] thwa preste som gømde sancti marci skrin at the læto them lønlika føra sancti marci ben til wænachi. Tha the lyptu benin wt af skrine tha røk swa søth luct wm allan stadhin at hwar man wndradhe hwat slict sætte. køpmæn skynde sik wndan til skips fæghne mz godhom fanga. ok sighldu mz andrum flerum dromundum. The sagdhe wm sidhe [sinom] companum j andro skipi. at the hafdho godhan inbyrdhis sanctum marchum. En aff them wilde ey thro wtan sagdhe them wara dara at føra nokors bonda ben af egypto Ok them wænta sik hafua sanctum marchum. J samu stundh wende sik siælft skipit som sanctus marchus war jnnan Ok grep til halz frambre stamnin, annat skipit Ok brøth aff nokor bordh Ok hiolt swa længe At alle kændis wæl widh at sanctus marchus war inbyrdhis jnnan thera fylghe Ena nat tha the sighldu raskan bør jnnan storme Ok ængin wiste wæl hwart the waru komne. Tha taladhe sanctus marchus til en munk j skipina som hans ben gømde. Sigh skipmannomen at the lætin skøt [stryka] sæghlin. thy at wi ærum ey lanct fran lande The giordho som han bødh. ok sannadhis hans ordh tha [som] lystis ok funnu [the] sik wara komna for et øland a sina ledh. Ok thakkadhu gudhi ok sancto marcho godhum ledhsaghara. the løntu sit liggiande gul æ hwar the til land komo som the bæst gatu. Ok thot hwaro kom folkit floccum til thera. æ hwar the bygdh landh søcte Ok øptu thøm sæla som sanctum marchum j følghe hafua. ok beddis jnnelika. at the mattu with como at offra hanum [oc] knæfalla [fore hans hælgha benom]
[#252] EN hardher man innan skipinu war æn wantro. At the hafdhu sanlika. sanctum marchum. Diæfwllin fik wald ifuir han. Ok qwalde ok mødde swa længe til han kændis sannelika. widh gudh ok sanctum marchum Ok fik j samu stundh hela bøther Ok war allan sin alder gudhi thiænugher ok sancto marcho:
VEneciani lagdhu. først hælagh ben j en pilara aff marmor sten swa lønlika: at ængin gate witit. wtan the ena bæzstu ok wisaste aff stadhenum. Thy at the ræddus forradhara. som alexandrini røntu, tha langer time war fram lidhin. Ok the alle dødhe han ther lagdhu viste ængin andrum wisa hwar hælagth ligiande gul lagh. Clærca sørgdho Ok lekmæn illa læthu oc ræddhus alle at thera fadher ok staz [‡‡53] {wæria} [wæriare] war fra them stolin. [Mæn] ok quinnæ ok gamalt folk thoko widh fastu ok gingo mz korsum ok hælghu domum. En dagh tha alt folkit war j kirkiu fastande a sinum bønum. brast pelarin siælfuir. ok stena vmcring fran fiollu ok syntis allum hwar scrinit stodh ok funno ther mz iertignum faghnadha fundh sanctum marchum fæghne ok sæle ok thoko thæn daghin hwart aar hælaghan halda:
[#253] EN man hafdhe ledha soth. ruthnadhe hans kinben swa at madhka flutu ok wollu wt fluckum han kalladhe sik sanctum marchum til hiælp mz gudhliku hiærta. ok fulkompne thrøst. tha han soff tedhis hanum sanctus marchus [j] wæghfarandhe manz hami ok for rasklika. hanum syntis som han at spurdhe hwat manne han ware Ok hwi han for swa snart. han sagdhe sik wara marchum Ok {skynde} [skyndedhe] til hiælp eno skipi j sios wadha, han ræcte mædhan han sware sina handh ifuir thæn siuka han wacnadhe mz helum botum, litla stundh æpter kom skipit in til fænadi. Ok sagdhu skipmæn huru the waru j lifs wadha. Oc sanctus marchus com thøm til hiælpa ok nadha Ok gafws tha gudhi thu loff. Ok thakkir for thu iærtighne sender [giordhos]
VEneciani thwe elle flere foro mz saracenis a. skipi til alexandriam Ok komo innan lifs wadha for storme swa at skipit løstis swndher. wndher them, the cristnu fløgdhu j batin ok hioggo sundher batfæstuna ok komo til lanz mz arom J samu stundh the skildus widh skipit gik hafuit luct badhe ifuir skipit ok folkit. En af them iættadhe som han gat sancto marcho witia hans skrin. Ok wardha cristin æn han wndan kome. Thaghar tedhis hanum en man fagher [#254] lius som solin. Ok grep han handum w sionum. Ok førdhe han ok satte mz them cristnu j bathin han kom til alexandriam hel mz them cristnu. han brøt sina lofuan. badhe widh gudh ok sanctum marchum. til sanctus marchus tedhis hanum andru sinne rædheliker ok awitadhe han mz hozlum. Sidhan for han ræddir til venecias. at witia sancti marchi skrin ok thok widh cristno ok hiolt. ok lifdhe wæl ok doo sæl:
EN {timbre} [timbir] man giordhe nokot høghst. jnnan sancti marchi thorne. Ok fik badhe sændher falla. Ok sanctum marchum til hiælpa calla iæmskøt sattis han [søfdir] søtlika a en biælka til mæn hulpa hanum nidher menløsum. Ok for ather vp gudhi thaccande ok fulkomadhe thz han skulde gøra:
EN fatikir man aff prouænz {en} [ens] herra manz thræl louadhe sina færdh til [sanctum] marchum {han} [hans] [herra] menadhe hanum fara. thrælin ræddis mera gudh æn [sin værzlica] herra ok for wtan hans with, ok atirkom, hærrin bødh badhin hans øghon wtstinga, han kalladhe sanctum marchum sik til hiælp herrans swena actadhe ænkte hans akallan wtan [#255] castadho mannin widh iordh ok wroko starka ekespitir innan hans høs Ok gatu hanum enkte meen giort wtan brustu swnder stikkunar hwar epter andro sum at barus Ok swenane [møddus i] armum, herran bødh hanum bryta lar Ok føther aff hugga mz øxe Thagher wardh øxen bløt som bly. herran bødh hanum sla tænder ok mun swndher mz slæggium. æn glømde iærnin sina naturu ok wart sliøt ok atirslaghit [aff gudz makt, herren] kiændhis wm sidhe widher guz nadhe ok waldh ok bedhis hans nadhe ok for siælfuir til [vænedi] Ok swenin mz hanum. sancto marcho til loff ok først gudhi siælwm:
EN thriuin riddare wardh illa saar j stridh swa at handin hengdhe widh Armin af huggin. Ok alle lækiara saghdu at {hona} [hon] skulde aff {hugga} [huggas] thy at aldre munde hon til nytta wardha Riddarin skændis wardha en hænther som war en godha handa {drængir} [vælborin man] Ok læt binda handena widh lidhin wtan nokon lækedom. Ok badh aff allo hiærta sanctum marchum sik til hiælp Jnnan samu stundh bundus hel saman handin ok armbrin. swa lytis løss ok lasta, ok als hindris. at han war iæmuæl før mz hænne fom før, tha hanum war enkte wført, Arrit ensamit syntis lyta løst til aminnilse guz nadha.
[#256] Annar riddare ther han rænde sit ørss ifuir ena bro Ok fiol mz hæstenum nidher aff brone til grunna han kalladhe sanctum marchum sik til hiælpa. J samu stundh recte hanum sanctus marchus stang j hændher ok drogh han lifwandis til landh han kom sidhan siælfuir til venecias ok lyste gudz nadha ok løste sina lofuan
EN man i mantua stadh lughin til lasta. laa xl dagha jnne læstir j myrke [hws] hanum leddis vnder løst j langum qualum Ok syrgdhe mykit aff dighrum harme. Ok calladhu sanctum marchum til hiælpa. Sanctus marchus tedhis hanum. ok badh han wræddan ryma, hanum syfuiadhe for sorgh ok wente thz wara diæfla villu ok hæggoma drøma. Sanctus marchus tedhis hanum annan tima. Ok tridhia. ok bødh hanum lydha radhe. han trøste a. christum ok sanctum marchum. Ok saa j samustundh locur ypna. Ok rymde o ræddir gønum sina gømara, ok allan stadhin, swa at han saa alla mæn ok ængin sa han Ok brustu hanum iærn af benum som bla for lugha. han kom ok til venechias [‡‡54] ok løste sina lofuan sancto marcho mz thaccum. ok lyste sina løsn af nødh mz guz nadhum [for allum]
[#257] Tha sylt ok hunger møddu ok øddu alt pul land. ok nær øddu tha visadhe gudh godhum mannum. At the plagha war them ifuir comin for thy at the hioldo ey sancti marchi dagh hælaghan, thz sama [aar] ther the louadho halda sancti marchi høghtidh wrok sanctus marchus ey at eno sylt ok hunger aff thy lande wtan gaff iordhinne alzscona fruct jueruætis mz wilda vædhrum ok tima regnum:
A cc xli Are wars herra laa en wnger predica brodher siukir [het iulianus] jnnan papia. Ren ok hælagher wm sin lifnadh. tha han spurdhe sin priorem hwat hanum syntis wm hans [skipilse] Ok prior sware hanum. at han munde skøt skipta hemum. tha wart han aller blidher j ænlite widh the tidhande ok teknadhe sina glædhi mz handum ok allom licamanom oc øpte. Giuin rum brødher mine min siæl giter sic ey længer haldhit j likamanum for fæghnis tidhandum ther næst lypte han sina hænder gen himnum. Ok sang søtelika then sangh. Ok ær et wærs j psaltarenum. Educ de carcere animam meam ad confitendum nomini tuo domine Ordhin tydha swa: Ledh wt mina siæl aff myrkestofw. at hon mughe lofua thit nampn. min herra Ther næst øpte han thz ordh sanctus paulus [#258] scripuer hwa frælsar mik salughan man af thessa døz likama. ther næst sompnadhe han lættum Ok søthum sompne Ok saa sanctum marchum koma. ok sæthia sik nær hans siæng. Ok hørdhe ena røst tala til sanctum marchum ok spordhe hwat han ther giordhe ok marchus sware. jak withiar thænna hædhan skal mz os Æn spurdhe røstin. Hwi han withiar hælder {hans} [hanom] æn andhra hælghe mæn [marchus swaradhe] thy at han war mik særlika thiænugher Ok witiadhe mina graff mz godhuilia. thy withiar jak {hans} [han] j hans ytharsta tima J samu stundh sa han husit fult mz faghra folke j liusum klædhum Ok hørdhe marchum spyria them, til hwars the waro kompne Ok them swara At presentera thæssa siæl. J guz asyn. hær mz waknadhe brodherin Ok læt calla sin priorem oc sagdhe honum ordh ok ænda ok sompnadhe ther næst sælum sympne ok do mz myklu glædhi:
[#259] LVcas ewangelista syrus at ædhle føddher j anthiochia badhe siæla lækir ok likama sancti pauli discipulus gømde {mødoms renlifue} [mødom oc renlek] alla sina dagha lasta løs Corsfæste {likaman} [sin likama] alla tima af allom hans lusta han fylgdhe ensamin sancto paulo. swa at han aldrigh widh han skildhis. han skref læst. Ok cristnamanna bøn swa som han nam aff ware fru siælfue ok sancto paulo ok for thy scrifuer han ensamin mæst af wara fru budhskap Ok wars herra føzlo ok vpfødhu Ok af allo thy ware fru særlika til hørir swa som innan læstinna prøfuas. han sigs ok hafua scrifuat førsta wara fru bilæte henne licast. hans læst ær ok sottast mal aff allum. Sanctus paulus siælfuer louar hans læst Ok callar hona sina læst thy at han war hans discipulus han skreff ok ensamin mæst aff apostolis hwat the giordho jnnan ierusalem mædhan the saman waru aff thæs hælgha anda komo han do naturlikom dødh i guz fridhi ok ligger j antiochia.
[#260] EN tima komo synda giældh jfuir antiochiam Ok wordhu belagdhe af [thom] hedhnum som kallas {turcidha} [turchi] The cristnu kiændis widh sin brut Ok toco wit fulcomne script tha tedhis sanctus lucas enum waknom manne j waru fru kirkiu j tripoli jnnan liusum clædhum. Ok sagdhe sik wara lucam komin aff antiochia: Ok ther apostolos ok martires saman comna at stridha for cristna mæn Jnnan samu daghum. striddu fa cristne mæn mz wtallecum hethnum Ok bruthu them vnder sik som leon bither lamb ok lofuadho gudh ok sanctum lucam,
[#263] MAria magdalena calladh. aff magdallo borgh sino fædherne, wt komin aff konunga slæcth. henna fadher heth sirus henna modher eucharia: The waro thry samsyskene. lazarus Riddare. Ok maria ok marta ok skiptu swa [sino] fadherne, at lazarus fik agha. dighran del jnnan ierusalem. Ok maria. magdullum borgh. som hon fik aff nampn magdalena, ok [martha] bethaniam. Ok tha lazarus war mæst til houa: Ok maria følgdhe mæst likams mak. tha styrdhe martha mz ærum bæggia thera goz. mz sino swa at lazarus hiolt rikt. Riddaraskap mz hænna forseo ok gaf rika almoso fatikom Ok hiolt dighran del warom herra kost ok hans apostolis ok discipulis. ok kallas for thy wars herra hærbærghis hustru ok saldu alt sit goz sidhan war herra war farin til himna Ok fingu wærdhit apostolis at fødha mz fatikt folk cristit Maria gaf swa længe sinum likama. mac [oc kræslihet] at han drogh hona øfriker til fulan lusta. swa længe at hon tapedhe sit hedhers nampn af ædhle magdalena Ok heth af allom syndogh [quinna]. Ok glømdhis badhe hænne [#264] nampn maria ok swa. widhernamnit magdalena. ok {wisto mæn} [beholt] thz ena nampnit. som war syndogh [quinna] Epter longa willu likamans, wændis hænna hugher ene stundh widh wars herra predican Ok wardh aller swa Andelikin aff køtlikum at hon glømde jæmuæl alla wærldinna blygdh thyt [‡‡55] hughin fløgh aldær innan himnomin, ok kom ther in war herra sat widh bordh budhin til giæst [j symons hws] ok thwo hans føther. wnder bordheno mz [sinom] tarum miok sarom Ok thørkadhe them mz sino hare. husbondin bær thæs vnder at hælagher man tholde at hænna hænder komo widh hans føther [oc thænkte vidh sik] æn han ware propheta. wiste [han] hona badhe heta ok wara ena syndogha [quinno] war herra forstodh hans hugh bæther æn han siælfuir. thy at gudh ær nærmer siælinne æn siælin sik siælfue Ok sagdhe til husbondin han heth symon. Symon jak hafuir tala til thin. Symon sware. Mæstare talin. thwe waro enom gælskylloghe en hundradha pæninga. Annar halft hundrath hwarghin hafdhe æmne at giælda [herren gaff] them badha lidhugha hwilkin aff them thwem elska sin herra mer. Symon swaradhe thz ær min {wan} [waan] at thæn mere nadhe fik, war herra sagdhe han ræt hafua funnit. Ok visadhe honum at the salugha [quinnan] giordhe hanum mera thiænist æn han oc aff mere kiærlek thy at henne waro flere synde for gifne Ok sagdhe ther næst til mariam For thin {dighra} [stora] kærlek æru thik manga synde forgifna. Them minna forgifs, han hafuir mindre gudhlikan kærlek ¶ letha hær jfuer annan stadh j læstinne siælfue huru gudh forgifuer først hæluitis skuld oc wækker ther mz hiærtat til gudhlican elskogha. Ok [#265] mz ælskoghans crapt forgifuir. han sidhan frammer. thesse hems script ok skiærsla eldz plict thæssa thwa nadher næmpnas. af hælghum mæstarum. Gracias operans & gracia cooperans ¶ Thæsse ær the maria. som gudh gaf swa manga nadher ok godhwilia tekn. han wrok aff hænne siw diæfla. han [op] tende ok hona alla mz brænnande gudhlikum kærlek. Orsækte hona ther andre lastadho, gat ey haldhit tarum. tha han saa hona grata ifuir hænna brodher, wtan [vp] reste for hænna skuld. fyra natta {døz gæst} [dødhan], ok gaf hænne syster marthe bøther af {blodhe…} [blodh sot] som hænne war til mens [j siw aar]. Gaf hænne thiænisto mø sighia. ok øpa thz søta lofuit, [hælagher ær thæn quidhin] thik baar ok sæla the spina {thik didho} [thu didhe], hon thwo wars herra føther mz tarom Ok mz [sino] hare thørkadhe, hon ær {thz} [the] førsta {folk} oppinbara script giordhe, hon sat for guz fotum. ok hørdhe hans ordh. hænne bar gudh siælfuir witne at hon [vt] walde [sik] {bæzstan ledh} [bæzsta delin], {ok lifuande} hon følgdhe [gudhi] ok hans hælgha scara, hon thiænadhe thera tharwm aff sinu fædherne, hon stodh nær [hanum] korsfæstum, hon withiadhe hans graf mz smyrilsom, hon stodh epter ensamin. widh grauena tha apostoli hem foro, hon war ok wærdhugh sea ensamin han først ater liua som ensamin stodh [ater nær dødhum]. Sidhan war herra for til himna. Ok iudha drapo sanctum stephanum Ok lagdhe [j] [wtlæghe] wars herra discipulos Oc the foro widha wm hedhninno som gudh wilde oc [sadhu] guz ordh [xiiij] Arum sidhan war herra tholde dødh.
[#266] Maximinus en aff lxxij discipulis som maria war innan gømo sat af sancto petro. sattis j skip j iorsala lande af gudz owinum wtan ledhsaghara. oc styre ok fødho Ok mz hanum lazarus ok maria magdalena Ok martha thera syster ok marthella henna thiænisto mø ok sanctus {celidonus} [celidonius] som ihesus gaf øghon blindom føddum ok andre flere cristne mz them. Ok komo mz gudhz thrøst ok styre hele ifuer jorsala haf til marsiliam. Ok tha ængin wilde them hærbærgha. tha thoko the sic et skiul til [waru] som A fast war widh afgudha mønster thæs lanz. Ok tha maria sa folkit søkia til offer tha stodh hon wp gen them blidhu ænlite ok liusu, ok predicadhe for them [mz] wæltalande thungu [oc badh] ather wænda af diæfla willu ok kiænnas widh sannan gudh ihesum christum Alle wndradho jfuir hænna liusa ænlite ok viso ordh ok søtu tungu, ok ey ær thz wndher at aff them munne gingu wt søt ordh som fordhum søtlika. mintus widh [vars herra] søta føther. Wm then tima kom thit [lanz høfdhingen] ok hans hustru. at offra gudhum til at the wildu them barn gifua. Maria magdalena afræth them at offra wtan enom sannum gudhi ihesu christo ok a han ensamnom trøsta ok tro Epter nokra dagha sidhan tedhis maria magdalena frune {at luctum lucum} [j drøme] ok sagdhe. Mædhan j ærin swa rike hwi lætin j them som gudhi thiæna dø for sylt oc frysa. Ok høtte hænne gudz hæmdh æn hon rædhe ey sinom bonda [hielpa] thera nødh [#267] mz klædhum ok fødho Fruan thordhe ey sighia sinum herra hwat hon sa. Maria magdalena kom annan tima mz thz sama budhskap Ok ey thordhe æn frwn sighia sinum herra. Thridhia tima kom maria magdalena for siæng ther the badhin lagho wredh ok rædhelik {swa gloande} [mz gløiande] ænlite [sua] som herbærghit brunne [alt] ok talar. Sofuir thu lanz røfuare, limber thins fadhers diæwlsins, mz ether ødhlu thinne conu som ey wilde wisa thic mit budhskap. Sofuir thu gudz owin ok thæs helgha cors, mz stuppadhum follom bwk aff alzskons fødhu Ok læther fortappas af {sylt oc frysa} [hunger oc thørst] hælagth gudz thiænisto folk. Ok ligger thu innan palacio swepter innan silkis kyltum [oc] klædhum oc thu [‡‡56] west wæl. ok wandher [ey] hwar the liggia wtan hærbærghe frusne ok husløse Ey skal swa længe wara. wtan thu wili fa guz hemd ok wredhe. swa længe sagho the hona som hon talar, ok thagher war hon thædhan. Ther næst waknadho the badhin. swa rædde. at the skuluo oc sagdhe hwart. andhro. hwat the badhin sagho Ok lætu them hem til sin mz ærum føra. ok klædha ok fødha:
EN dagh ther maria magdalena predicadhe sagdhe princeps til hænna thrøstir thu thik at fulføra thin ordh ok tro som thu predicar Maria magdalena sware min thro ær prøuadh ok fulført mz predikan ok iærtignum [#268] mins mæstare sancti petri som j rom ær paue ok biscoper cristins folks. Princeps ok principissa tala til hænna Wi wilium ræt thinum radhum lydha æn thin gudh som thu predicar gifuir os barn. Maria lofuar af guz wæghna. ok wardh principissa scøt hafuande Princeps talar til principissam Jak wil fara til Rom ok høra sanctum petrum siælfuan Principissa badh at hon matte mz hanum fara. han mente hænne fara swa wanføra ok thunge j sio wadha, hon gaf hanum enga roo før æn han læt hænna sina thrætta at hon matte mz fara swa [thungfør]. Maria magdalena sømadhe kors a thera hærdha til thrøst ok wærn a moth diæflum ok guz {owini} [owinum] {ok godha [godhra] manna}. Thæn tidh the sattus a skip badhin mz goz [oc] [allom tharfvum] ok fingu maria magdalena hws ok hem at gøma. Epter ens daghs ok natta sighling blæste stormber mykit stor Ok sion gik swa maktugher. at ængin wænte sik lenger lifua Tha qwaldis quinnan mz barneno ok fødde jnnan the nødh barnit lifuandis ok doo siælff Swenbarnit thrænktadhe at modher spina gratande ok illa latande fødhu løst ok alz hugnat Ok wænte sik fødho aff modher, hwat [mon] sælugher [fadher] til radha taka wtan grata ok illa lata: Ok øpte sik vslan som wste sik son ok {tapadhe} [tappadhe] badhe sidhan son ok modher. Skipmæn øctu hans sorgh ok wæktu, ok badho wtan bordz kasta badhe lik ok liks æmne Ok sagdhu stormin aldre minskas før æn liken wt castas. Ok øptu bæthra ware enum dødhum wtkasta æn allum siunka. Sælugher karl badh them warkunna barneno Ok miskunna for guz sakir Ok bidha litla stundh at prøfua en hon laghe jnnan dwalo oc kunne en widher fas Mædhan the widher [#269] talas tedhis them et litit skiær ok fik varla mz bønum ok pæningom lof af skipmannom at the lagdhu ther til Ther war ey iordhmun ælla Rum at grafua wndi likino. wtan fadherin swepte likit jnnan sinne wepo ok barnit lifuande. {wndher} [widher] modher {skøt} [spina] Ok lagdhe ther han lønlicast gat for fughlum j eno fiælscora. Ok sagdhe gratande. maria magdalena. mik til [ysæld] com thu nokon tima til marsiliam, beddis thu mik ther til barn aff gudhi, at wardha badha sik ok sinnæ modher til bana, thz thu ærnadhe mik {thz handsall Jak} [mz bønom thz] andhwardha [jak] nw thik ok thinum gudhi til gømo swa som alt annat mit goz, æn han ær alzwaldugher. tha [minnis] han modher siæl ok warkunnar salugha barne. Sidhan fingu the goth wædher Ok retthan byr til rom. Ok kom sanctus petrus [j] moth wit them Ok sidhan petrus sagh kors ifuer hærrans hærdhe. Tha spurdhe petrus ok forstodh al hans ærande ok misfælle Ok badh han wara wæl komin j gudz fridhi ok sagdhe swa, mædhan thu hafuir farit ok følkt æftir godho radhe bær ærlika thina genwærdho for gudhi. thy at han hafuir wald at gifua, ok sit eghit ather kræfia, ok fullum giældum ater giælda, Ok venda tha [han vil] sorgh innan glædhi Sanctus petrus fordadhe han til ierusalem ok visadhe hanum alla the stædhi war herra predicadhe, iertekne giordhe, pinu tholde, ok for til himna. Thu ar dwaldis princeps a thenna wæghum før æn han ater til rom kom. Ok tok orloff aff sancto petro sidhan han war wæl {throlædher} [throlærdher],
[#270] War herra styrdhe swa siælfuer hans sigling. at han kom ræt fram at skærinu som han lagdhe kunu ok barn vndher guz gømo. Ok maria magdalena. Ok fik sea hwar barnit sat ok lek a strandh j sandhe Ok for til landz. Barnit war halft tridhia ar gamult Ok fik aldre sea lifuandis folk før æn tha. Ok stygdhis widh. Ok ran ather vndher modher skøt som thz gat, tha wardh fadherin en del fæghin han sa sin son lifua wænan ok wælk helan. Ok lofuadhe gudhi [oc sagdhe]. O. maria magdalena nw ware min glædhi all hel Ok fuldher fagnadher æn modherin lifdhe mz barneno. Nu weth iak at thu mat swa wæl dødhe modher liff gifua som thu fødde swa længe barn modher løst, widh thæssa talan. drogh modherin som hon ware af sømpne væct Ok taladhe. Maria magdalena mykit estu nær gudhi wærdh ok æru ful ok hedhers fru som mik hafuir hulpit aff alle nødh ok mødhu Princeps spør badhe for vndærs skuld ok swa bradhfæghin æn hon lifuer hon sware Jak lifuir sanlika. nu ather komin af samu pelagrims færdh som thu hafuir farith badhe til Rom ok ierusalem Ok swa som petrus wisadhe thik [‡‡57] alla stadha, war herra predicadhe iærtekne giordhe tholde pinor ok dødh. ok for til himna. Swa wiste maria magdalena. mik alt thz sama. Ok wet jak hwart næmpna sinu nampne. ok talde ok næmpde swa at han bar thæs dighirt wnder At hon for vil at ængu:
[#271] Gladher sighlde han thædhan badhe mz cono ok barne ok komo helbrygdho hem all saman. The funnu mariam magdalenam predica mz wars herra discipulis ok cristna folkit Ok lætu tha maximinum døpa sic. badhe princeps ok principissa ok alt thera landh ok hærskap. Tha brutus nidher innan marsilia all afgudha mønster Ok bygdhus vp cristnu kirkiur. Tha {wilde} [walde] alt cristit folk lazarom [thær] til biscop {taka}. Thædhan foro the til Aquensæn stadh. Ok wændu han allan fra willu til cristindom mz predican ok iærtignum Ok waldu ther ok wigdhu sanctum maximinum til biscop. Maria magdalena fik sidhan swa dighra astundan til himerikis fra wæraldinne At hon lette ok fan et ødhkn thørrast ok thærualøst til licams som guz ængla [wisto hænne huar] som ænkte war watn ok ænkte waxte Ok ænkte war, ther likamin matte lifua widh. Ther lifdhe maria magdalena swo at ænkte folk wiste af hænne xxx Ar widh ensamin gudz nadher wtan alla likams fødha widh ængla sang Ok siælinna glædhi mz gudhi Hwar dagh siw sinnum løpte hona ængla høgth gen himnum wp j wædhrit swa at hon hørdhe søthan ængla sangh. ok himna glædhi mz likamlikom ørom ok ther af war hon swa frygdeful at hon kiænde enkte likamlict men :
[#272] EN prester vm sidhe wildhe ok gerna wardha ærmite. Ok fik at taka sik fatøkt rum ey lant fran hænne. En dagh gaff gudh hanum the nadher at han war wærdugher se huru guz ængla lyptu hona gen himnum Ok ather nidher sættu epter ena daghs stund. mz gudhlicum sang ok lofui Prestin wilde gerna wita hwat slict sætte Ok gaf sik gudhi i wald ok gik nærmer mz guz thrøst Tha han kom et stencast nær stadhenum. tha dofnadhe ben wndher hanum ok {scalfs} [scalf] hanum mergher ok hiærta røtar Ok tha han wilde ræddir ateruænda tha gat han sik ey [mz] fotum fram ført {ok ey} [æller] larum, ok alle andre hans limi wrdhu swa dofne ok wærks fulle at han gat went sik enga wæghna Guz man forstodh at thz war nokot gudhlict sacrament ther tedhis. Ok manz krapter gat ey {tholt} [nalkas] ok øpte. Jak manar thik a. guz wægna. æn thu æst mænniskia ther synis. At thu sigh mik sannindh. aff thik. tha han hafdhe swa threm sinnom øpt. Tha sware maria magdalena. Ok bødh hanum nærmer ganga Ok faa witha alla the sannindh han wilde leta. Ok sagdhe til hans. Minnis thik af læstinne {en fræghasta} [ena vanfrægdhasta] mariam til lasta: Ok kalladhis som hon war syndugh cona, huru hon thwo wars herra føther mz tarum ok thørkadhe them mz sino hare. ok fik nædher ok afløsn aff allom sinom syndom. Prestin sware wæl minnis mik {ok at thz} [thz oc] ær nu xxx arum sidhan thz predicadhis først. hær jnnan landum Ok the [#273] hælgha kirkiu tror thz ok halder hælaght, Jak ær the sama sagdhe maria magdalena ok hafuir jak nu hær warit xxx aar [hwario mænniskio okunnokt] Ok swo som thik war visat ok tet [j gaar] swa lyptis jak vij sinnum hwar dagh a. xxx arum. aff guz ænglum at høra himerikis søthan sang. Ok hafuir han mik sidhan warit mz guz nadhum liff ok glædhi frygh ok fødha. Nw for thy at mik ær visat. aff guz wæghna. at iak skal innan [stuntan] tima skilias widh likamæn thy skalt thu finna [sanctum] maximinum Ok sigh hanum at han wari ensamin j kirkiu pascha nat for otto sangs tima Ok at han skal tha finna mik ther j blandh guz ængla. ok i thera handum Prestin hørdhe røstena. som ængils røst. ok sa tho ængin Prestin skynde sik til biscopin. Ok wardh biscopin [mykit] gladher ok fæghin af tidhindum Ok waktadhe gørla sama stadh ok stund hanum war visat. Ther fan han for sik mariam magdalenam Jnnan ængla handum vplypta. thwem alnum fra iordh. Ok ther standa ifuer ængla lowm vp lyptum handum gen himnum j gudhlicum bønum. Ok tha biscopin thordhe ey nærmer ganga. Tha taler hon til hans Ok badh sin fadher ey rædhas. ga til sinna dotter. tha maximinus com nermer. tha sken henne [ænlite] swa [af] gudhlicu liuse ok ængla samwæru. At bæther gathe {han} [man] fæst øghum a solinne æn a hænne: Sidhan læt biscopin som maria magdalena bødh saman kalla preste ok klærka: Ok thok innan thera asyn af biscops [handom] wars herra likama. mz søtum tarum ther runnu som strøma. aff hænna øghum. sidhan [lagdhe hon sik ad] veniam [fram lutta] [#274] for guz altara. ok gaf sina sælastu siæl innan guz hænder ok hans ængla. Søta loct kiende folk vij nætter wm alla kirkiuna sidhan hon war dødh. Sanctus maximinus jordadhe hona mz hedher. som wærdhught war. ok bødh læta iordha sik dødhan næst hænna graf. Egisippus witnar innan sinum bokum huru ængla lypta hona. gen himnum. A bønum. swa opta som nw ær sagth ok at hon gaff sin anda jnnan gudz hændher vplyptum handum gen himnum for altara. sidhan hon thok wan herra, oc at hon [ey gerna] wilde sea manz øghon [ther hon kunde thz vnfly] sidhan war herra for til himna :
[‡‡58] GErardus hertughin aff burgundia j carlamagnusa daghum giordhe rika almusur [j maria magdalena hedher] aff sinu goze thy at han bygdhe mangh kloster til rik ingiæld aff sino goze thy at han war barnløs [han bygdhe] werzelliacum rikt closter af hans almosum. Sidhan thz war bygdth tha sænde han en munk til aquensem mz faghru følghe. At fresta æn han gate nokra lundh fanghit ok ført maria magdalena ben til verzelliacum the funnu stadhin øddan ok ena graff af dyrum marmorsten æn standa vriffna ok prøuadhu at thz war maria magdalena graf thy at hænna hystoria war al scrifuat a stenenum wm kring hænna graff Ok brutu nidher wm nat grauena ok baru benin hem til herberghis Maria magdalena tedhis munkenum wm nat Ok bødh hanum fulføra thz han [#275] burdhe ok ængin rædhas tha the komo ena milu wægh nær verzelliacum tha wrdhu hælagh ben swa thung. at engin gat them af stadh comit før æn abotin mz allum munkum møttu mz korsum ok hælghu domum ok toko mz hedher hælagha fru
EN riddare for hwart ar en tima til maria magdalena graf han wardh wm sidhe dræpin innan stridh. Ok førdher a bar dødher til fadhers hws ok modher. The gretu ok illa læthu ok kiærdhu sik sarlika widh mariam magdalenam hwi hon læt sin thiænisto man vskriptadhan døø. Mædhan the tala swa. reste then dødhe sik wp vndher roghe Ok bidher kalla sik prest ok stodh vp hel oc osiuker a sina føther ok scriptadhe sik ok thok warn herra ok lagdhis thager Ater nidher, innan guz hendher gaff han sin anda :
ET skip ladhit mz alskyns folke brøt jnnan storme En kona thung mz barne war ther jnnan lifs wadha som flere hon kalladhe mariam magdalenam sik til hiælpa ok louadhe hænne æn hon liff hiolde ok son fødde gifua han j guz thiænist Jnnan hænna kloster J samu stundh tedhis hænne en hedhers fru. Ok grep hona wm hacu benit. Ok drogh fra dødhum til lanz mz lifue conan fødde [son] ok fulførdhe sin ordh ok lofuan:
[#276] EN blindher man for til werzelliacum at bedhas nadher ok sea daghs lius. Tha han kom swa nær at hans ledhare sagdhe sik se kirkiuna. tha øpte thæn blinde maria magdalena ærna mik aff gudhi at jak wrdhe nokon tima wærdugher at sea thina kirkiu. J samu stundh ok stadh fik han bradha bother ok sa wæl ok sæladhe sik. ok lofuade gudh ok mariam magdalenam:
EN syndugher man skref sina {synde} [synder] A breff ok lagdhe wndher altara blee. maria magdalena ok badh hona bedhas hanum nadher Epter scaman tima. før æn han gik thædhan thok han ather brefuit Ok fan thz alt afskrapat ther war scrifuit jnnan
EN man sat for pæninga giældh jnnan iærnum. thy at han hafdhe ey emne at betala han kalladhe mariam magdalenam sic til hiælpa. wm midhia nat kom en fagher fru for hans øghum ok brøt swndher iærnin ok læste wp lasum Ok bødh hanum wndan ryma. Mannin sa sik lidughan ok løsan ok rymde rasklika. som fughl flughi.
[#277] EN klærker innan flandher war siunkin swa diupt j synda graf stephan at nampne, at han enkte wiste atirhald af illu tho giordhe han gærna hedher maria magdalena fastadhe hænna apton Ok hiolt hænna dagh dighra høghtidh ok dyra. Ok for en tima til hænna graff, ther tedhis honum maria magdalena ther han laa innan doua hwarke {sofuan} [sofuande] ælla wakin fagher fru Ok tho gratande øghom Ok leddu hona thwe ængla. hon talar til klærkin. Stephan hwi lønir thu mik illa wæl giort hwi gifs thit hiærta enkte widher. at jak mødhe mik daghlika for thik mz bønum til gudh sidhan thu burdhe først gøra min hedher Stat wp stephan. ok thak widh script Jak {lather} [forlather] thik aldre før æn thu æst sættir widh thin søta scapare ihesum christum. J samu stundh kænne han andhelikin hughnadh ok nadher søtleka drypa diupt innan hans [hardha] hiærta ok bløtte thz søter [gudz] ælskoghe, swa at han widher sagdhe wæraldena ok gaff sik i kloster, ok wardh fulkomin j guz thiænist allan sin alder. Thæn tima han doo tedhis maria magdalena widh likbarena mz gudhz ænglum ok førdhe hans siæl til himna innan duwu like mz ængla sang.
[#281] SAnctus stephanus ærkediækn wigdher ok waldher aff apostolis førzste martir æpter gudh siælfuan, aff hans predikan. ok pinu ær i sinum stadh scrifuit før æn apostoli skildus j ierusalem vtan hær wilium wi sighia huru sancti stephani ben funnus Cccc xvij [arom] epter wan herra føddan.
EN prestir heth lucianus nær ierusalem en af the ærlicu kirkiunna herrum som {genadius} [gennadius] ræknar Ok scrifuir aff, lucianus scrifuer ok sighir aff sik siælfwm. At wm en fredagh ther han hwiltis hwarke {sowin} [sowinde] ælla wakin. tedhis honum en gamal karll. høgher at wæxte lius j ænlite ok sipadher mz sidhu skægge [#282] ok j hwitum klædhum som war sænkt mz gyltum corsum ok {gim} [dyrom] stenum ok gyltum skoom Ok hafdhe [‡‡59] gyltan wand j hænde, ok kom nær hanum ok sagdhe læt rifua wara grafuer, ther [vi] liggium laght, ok os vetis engin wirdhning, far til ierusalem Ok sigh iohanni patriarcha at han lægge war ben ther os ær ærlekt. At thæn tima vfridher [hungir oc] vidhermødha j wæraldinne komber tha mugha mæn [niwta] ware bøøn at gudh wrdhe blidhir lwcianus spurde hwat herra han ware hin sware Jak ær gamaliel som lærde paulum moysi lagh for minum fothum Nest mik ligger stephanus første martir ihesu christi som iudhane thyrfdho til dødh mz stenum ok kastadho [han] for fugla ok diur, gudh [for] menadhe thz wardha for hans reno tro. Jak lagdhe hans been mz wyrdhning j the samu graff Jak læt mik siælfuum graua, [thæn tridhi nær os] ligger [ær] nicodemus min syster son som kom wm nat til ihesum, guzson sanctorum petri & iohannis Ok ther [fore] wildu iudha han dræpa. wtan han nøth thæs at the vetu mik vidher syn tho røfuadho the alt hans goz ok sættu han aff hedhers waldum som før war en af førsto iudha lanz herrum, ok lætu han lifua halfdødhan illa bardhan til han do jnnan fa dagha. j minu huse Ok iak jordhadhe han at sancti stephani fotom. Fiærdha liggir mz os min son. abbibas som døptis mz mik xx {ar} [ara] gamal j mødom ok hørdhe mz paulo moysi lagh. af minum mun. Ethea min kona. Ok min son selomias, som ey vildu thaka widher cristnu [tro] wrdhu ey wærdug jordhas mz os. Ok for thy skal thu finna. thera graf toma. Epter swo thalat hwarff gamliel aff hans øghum,
[#283] LVcianus wacnadhe ok badh warn herra visa sic thæssa syn tyswar ok thryswar æn thz ware gudhlic sannind ok ey diæfla willu, næsta fredagh tedhis ater gamaliel luciano ok awitadhe hanum hwi han giordhe ey som hanum war budhit, lucianus giordhe sina orskuld. som nw war sakt. Gamaliel talar mer til lucianum ok sigher swa Jak wet ok hwat thik mer wandas hwru thu skalt war ben skilia at ens for annars. Ok tedhe hanum fiughur car thry af gul. Ok eth af silfuir. førzsta gulkarit war fult mz rødhum rosum ok Annur thu mz hwitum. Fiærdha silfkarit mz saffran. Førsta carit {tekna} [teknar] førstu grauena. sancti stephani som ensamin do blodh rødher tor trona, førzsta martir. Annur thu tekna mina graf ther næst ok mins systersons nicodemi som badha hioldum endelica skiæra ok [liusa cristna thro] Fiærdha karit tekna fiærdhu wara graf mins sons abibe som ren for aff wæraldinne. Thridhia fredaghin komber ater godher carl gamaliel. ok læt sik allan wara wredhan at hans ærandhe war ey fulførth [som han bødh Oc awitadhe lucianum]. lucianus {skynda} [skyndadhe] sik sidhan til ierusalem ok sagdhe iohanni biscope hwat honum tedhis en tima ok flerum sinnum iohannes patriarcha callar saman alla sina biscopa ok komo ther luciano war visat. Thagher the toco til at grafua. tha skalf iordhin. Ok gaff søthasta luct allu folke Ok fingu ther lxx folk bøther af alscona sottum j the stundh Ther næst funnu [the] alt som luciano war wisat, ok førdhu hælagh ben [j syons] [#284] [kirkio i iherusalem] som sanctus stephanus war walder. ok wigdher ærkediækn Ok lagdhu [thom] ther met hedher som til hørdhe
SAnctus stephanus hafuir thwa høghtidher ena wm annan dagh jula af hans martirio. andra wm høstin tridhia dagh augusti manadh af hans bena fund ok førzl, hær ær merkelict at sanctus stephanus tolde martirium wm høstin ok hans ben funnus wm julin. Ok æru hans høgtidher vm skipta. ok wænda for thwa sake, første wmskiptis sak ær [at] hans martirium ær mere høgtidh. ok mærare, æn hans bena fund ok for thy ær skipat ok skipt at [hans] martirium haldis j mæstum ok mærastum høghtidhis tima. som ær iula tima for wars herra føzslo sculd eller ware hans mere høgtidh. mindre wærdh ok ey swa dyr. Annar skiæl thæs wmskiptis [ær]. at christus føddis thy dødhelikir j iordhrike, at alle the wæl dø, fødhas til himerikis, for thy kallas a bok male martirum dødher, natale, som tydher a wart mal føzla, ok for thy at sanctus stephanus war førzste martir Ok do for thronne til himerikis liiff, thy halder kirkian hans martirium næst thæn daghin war herra føddis til at dø, at wi moghum dø til lif, thesse skiæl gifuir sanctus Augustinus j sinu sermone aff sancto stephano:
[#285] ALexander senator. af constantinopolim. ok hans hustru [juliana] foro til ierusalem ok læt alexander ther vp byggia vænasta mønster A sin kost sancto stephano, ifuer hans graff, ok bødh læta grafua sik dødhan j samu graff. Siw arum sidhan han war dødher ok grauin, wildhe hans [hustru] hem til landa fara. thy at hænne giordhis wald ifuir hænna goz hema, aff rømskom keysarum Ok badh swa længe patriarcha [om] loff hem at føra mz sik sins bonda ben at han gaff hænne loff [tho] sagdhe [han] sik ey wita ben for ben sancti stephani ælla hænna bonda som badhe laghu saman j thwem silfscrinum [juliana] sagdhe sik wæl kiænna sins bonda ben ok for wil som hon wilde ok tok sancti stephani ben Ok bort førdhe Ok hørdhis ifuer skipinu ængla sangher Ok kiænde alt folkit søtasta luct Diæfla wæctu bylghin ok giordho stridhan storm ok thutu som vlua j wædreno ok øptu swa at folk hørdhe We ær os, første martir stephanus ær a [‡‡60] wæghum ok brænnir os ok swidher sarom elde. Skipmæn ræddus brytha skipit ok tapa liuit, Ok calladhu sanctum stephanum sik til hiælp. Sanctus stephanus tedhis them Ok sagdhe sik mz them wara ok them ey thorua rædhas ok wardh i samu stundh spaker sio ok blit wædher. Tha hørdhus diæfla røstir øpa til sin mæstara luciferum Grymber ok vgudhliker høfdhinge bren skipit ther war owin ær jnnan borz som ær stephanus førsta martir Lucifer sænde wt [fæm] diæfla at thænda eld innan skipit swa at ængin gate slækth før æn. [#286] guz ængil kom ok sløcte ok sænkte diæflana til grunna. tha the komo til calcedoniam. øptu ather diæfla swa. at folk hørde. Guz man komber som vgudhlike iudha tyrfdu til dødh [mz stenom] Sidhan komo the hele ok halne til constantinopolim. Ok lagdhe ther hælagh ben jnnan scrin. Alt thætta capitulum ær takit af sancto Augustino ok hans ordom
EVdoxia theodosii keysare dotter af Rom qualdis innan af enom diæfle. Theodosius spurdhe thz, ther han war j constantinopolim ok læt hona føra til sin [at halmas af] sancti stephani [helgho domum] Diæflin øpte wt aff hænne munne ok sagdhe sic aldre ryma sit hærbærghe ffør æn stephanus komber til rom thy at swa wilia petrus ok paulus, theodosius fik godhuilia clærka ok lekmanna j constantinopoli føra sanctum stephanum til rom, ok gifua them ater for han sanctum laurencium ærkidiækn, Cardinales aff rom foro til constantinopolim ok førdhu sanctum stephanum til rom. Grecj foro mz At hænta sanctum laurencium Romara wildu føra sanctum stephanum til sancti peters kirkiu som kallas aduincula ok gatu the ey komit Aff wæghenum til kirkiunna som baro swa wardh ærchediækn thwnger Diæfwlin øpte vt af møne munne j ærfwdhin tharf løst. Stephanus wæl sic liggia nær sancto laurencio ok ey hær som i wilin Tha sanctus stephanus førdhis tædhan til sanctum laurencium kom eudoxia nær hans hælghu benom. Ok wardh j samu stund frælz ok lidhugh aff illum [#287] giæst. Tha the vp lætu sancti laurencii scriin. Tha fagnadhe sanctus laurencius fagherlika sinom win sancto stephano ok førdhe sik siæluir aff stadh j skrineno nærmer andre wægginne ok gaf honum siænga rwm nær sik Grecij wildu tha taka laurencium Ok fiollo iæmskøt nidher the nær hans benum como widh iordh som dødhe waro, ok lagho aff sinna, til pawin mz klærkom ok lekmannum badho gudhi nadha them ok fingus widh ather gen qwælde, tho dødho the alle jnnan x dagha, alle the rømscu som hulpu grecum at lypta benin wrdhu alle galne Ok fingu ey bøther før æn the lagho badhe j eno scrini Tha hørdhe mæn røst aff himnum. Sæl æst thu rom som badhe hafuer them j enne graf. ok j eno scrine stephanum af ierusalem ok laurencium aff hyspania. [thænna samføghilsen giordes j førsta pelagij paua daghum]
SAnctus Augustinus scrifuer. At vi dødhe fingu liff widh a kallan sancti stephani En war swa fram farin at hanum lagdhis hændher a bryst saman bindhas ok swepas. the ifuir dødhum satu badho sanctum stephanum nadha hanum til lifs: mædhan the badhu. badh han them læta sik løsan Ok sagdhe gudh hafuir gifwit mik liff for sancti stephani bøn. En kona læt bæra sin son brutnan wndher waghne til dødh. til kirkiu for sancti stephani altara. Ok fik ther i samu stwnd badhe liff ok helso. En nunna burin j sancti [#288] stephani kirkiu lifdhe sidhan hon do. En man bar sinna dottor kiurtil dødha: til sancti stephani kirkiu ifuir hans altara. ok tædhan hem ifuir likit Ok stodh vp thager hel [oc helbrøgda] En dødher swen borin for altara sancti stephani waknadhe til liiff ok helsu. En annar swen dødher smordher mz oleo sancti stephani fik liiff ther han laa a [vndi] roghe:
Sanctus Augustinus bær honom witne wm annur flere iærtekne the han wiste for wissu Ok sigher at blomster borit A hans altara [oc sidhan lact] jfuir siuka lækte them aff alskona sottum. hans altara bløor borna til bota læcte manga siuka. Blomster. af hans altara: gaf blinde conu bøtir. En staz føghodhe war wildir fra gudhi mz wantro. swa at ængin gat han wænt fra willu til cristnu. En tima ther han laa. illa siuker tok hans magher godher cristin man blomster {qwist} af altare sancti stephani. Ok lagdhe lønlika wndher hans hofwdh Ok wardh at sompna ok waknadhe widh godhan drøm bødh calla biscop ok beddis cristindom. ok æ mædhan han lifdhe sidhan kom aldre annat ordh af hans munne æn thz sanctus stephanus sagdhe j sin ytarsta tima. Jhesu christe tak min anda. Ok tho wiste han ey. at thz ordh war sidharst mal sancti stephani
[#289] ANnat miraculum sancti stephani scrifuar han ok witnar tholict. En [quinna] som het petronia længe siuk mykit illa lette ok rønte sik gagnløst manga lækedoma hon badh wm sidhe en iudha til hiælpa for pæninga løn, han fik hænne [en] sten {ok gulring} [j gulringe oc badh binda] widh hænna bara {horandh} [licama] vnder klædhum mz eno bande, the salugh fru kiænde thæs ænga dygdh. tha læt hon ledha sik j sancti stephani kirkiu ok badh han aff allu hiærta. nadha sik. Alt war sændher innan samu stundh fiol for hænne føther gulringin vt af knyttu bande ok vløstum knute nidher widh [‡‡61] jordh ok hon kiænde sik siælfua wæl hela:
ANnat iemdighrit vndhers miraculum scrifuir ok sanctus Augustinus af sancto stephano thz war en rik ænkia. hin wægh haff. j cesarea capadocia hon hafdhe faghirt barna foster. iij syni. ok iij døtter. Sælugh barn møddo sina modher som hænne sculde hælder til hugnadha wara ok giordhe hona swa wredha. at [hon] bannadhe them aff dighrum harme Ok fingu all syskine harmelika hæmdh j samustundh aff gudhi. [oc] sculw al swa mz wærk at the gatu ængin sin lim {rætt} [rættan] quarrum haldit. The blygdhus bliua j fædherins [#290] lande for scam skuldh, [vtan] foro {nær swa} vidha [om] wæraldinna {ær} allum til wndher syn. Thu syskun aff them como til ypponiam. Paulus ok palladia ther sanctus Augustinus war tha lifuandis biscoper, Ok søctu hwar dagh haluan manadh for pascha: sancti stephani kirkiu ok badhu han sik jnnerlika til hiælpa ok nadha. Pascha dagh thæn tima folk war mæst at kirkiu stodh paulus wp af sinom bønom bradhlika. ok gik fram j koor Ok [lagdhe sik nidher] A korss lundh for altara. Ok tha alt folkit samnadhis wm kring han At wita hwat hanum munde tima. stodh han vp allum limum heel swa at han ænkte skalf ælla wærkte Augustinus ledde han helan fram for folkit. Ok predicadhe guz loff. Ok sancti stephani Ok mædhan [han] predicadhe. Gik palladia bradhlika fram for altara swa som hænna brodher før, ok fik tagher dwala sømpn. Ok stodh vp æpter litla stundh badhe sændher aff sympne vakin Ok hel aff allom wærk. jemwæl som hænne brodher, hon leddis ok hel fram for folkit til sin brodher ok swngu alle gudhi loff oc sancto stephano Sanctus Augustinus hafdhe sænt sin klærk orosium wæstan haf til sanctum ieronimum j bethleem mz brefwm Ok fordhe atir sinum herra af sancti stephani benum ok sidhan giordhis all the iærtekne sanctus Augustinus scrifuer Aff sancto stephano
[#295] Aff sancto barnaba ær scrifuat Annan stadh alt ther til han skildis widh sanctum paulum thy at them walde thæn hælgha Ande badha sændher apostolos. Sidhan apostoli walde mathiam. hwi munde iak tha sætia før sanctam mariam magdalenam. ok sanctum stephanum. Æn dyra apostolum sanctum barnabam. Thz ær giort them til hedher ok hanum til ængin wanhedher thy at maria magdalena war apostolorum apostola som før ær scrifuat. Ok stephanus fæste trona mz martirio før æn nokor apostolus Ok for thy sætias the wæl j bland [mz] apostolis. Ok sanctus barnabas han fulcomnar thera jæmnunga {hrotta} [choor] swa ærlika sattir widh Annan ændan som sanctus, petrus widh Annan, thy at the æru alle iemne at waldum gudz apostoli:
[#296] SAnctus dorotheus scrifuir. at barnabas predicadhe vidh rom ok war første biscoper jnnan melan. En dagh saa barnabas carla ok quinnæ danza nakin for sinom afgudhum. Ok [tha] bannadhe han møstreno swa at thz fiol widh iordh. Ok mykit folk wndher thy til bana. Sidhan gripu iudha barnabam ok wildu dragha han for domin ok for thy at the ræddus en wæl burin herra eusebium neronis keysare frænda at han toke han mz wald aff thera handum. drogho [the] barnabam wtan stadhin ok brændu a bale, hans ben ok asku lagdhu the j blykistu. ok badh sænkia them til grunda Johannes hans discipulus ok hans thwe compana gatu fangit kistuna vm nat mz benum ok ascu. ok iordhadhu diupt j eno iordhhuse. Ok la næstan D ar til gelasius paua wardh ok zeno keysare, tha visadhe han siælfuir hwar hans ben ok asku lagho Nw wilium wi sighia aff Androm pawm keysarum ok hælgom mannum innan thera daghum waro:
[#299] Tyberius war keysare epter octouianum xiii Ar. før æn war herra tholde dødhin ok v. ar sidhan. [han var] stypson octouiani ok magher Ok {ædhla} [ætladhir son] til arfs. thrifuin j wapnum. ok lyccu sæl. mykit bokuis ok wæl talande myrker j skaplynde, læt sik thz opta ware leet hanum war liuft Ok thz ledhast honum war liuwast. Sidharsta are hans keysardøm. waxte han swa blodhgirugher at han drap kunnugha ok vkunnugha mæn [sua] vsæta som samsæta ok do mz hwars mans glædhi lxxx ok viij Ar gamal. J hans daghum do ouidius poeta, han sænde ok pylatum til judha landh at radha landum Pylatus sighs wara j lugduno han sænde tyberio breff aff iudha lande til rom. [af] warum herra ok hans ierteknom som ower mer scriuas jnnan hystoria iohannis ewangeliste. Ok ær hær wæl fallit sighia af pylato badhe æthla ok ændha.
[#300] En conungher j thydhisco lande han heth Atus han afladhe son mz ens mølnara dotter som heth [pyla] ok læt hanum gifua nampn saman sat aff namnum fadhers, ok modhers, pylatus første del nampsins af modher nampne, ok annat af fadhurs, han føddis vp j fadhurs gardhe mz sinom brødher Drotningena syni sic jemnum at aldre. Ok drap han for awnd skuld. thy at hin kunne bæter alscons leca ok [var] thrifnare til handh ok hæst Conungin gat ey sidhan seet pylatum Ok wilde tho ey dræpa sit eghit blodh vtan forsænde han til rom for gisla wm thæn tima war konungs son aff franz j keysarins gardhe ok sattir for gisla pylatus drap ok han for tholica [‡‡62] samu awndh som han drap sin eghin brodher j fadhurs gardhe:
ROmara prøuadhu at han war ilhærdhir. Ok sænde han foghoda til et ølandh poncium som hardhasta men bodho ok engin herradom wildu thola Ok hafdhu manga domara dræpit. Pylatus prøfuadhe sin eghin wadha Ok giordhe sik soma mæn til wini mz gawm ok soma brøt han wndher sik mz wina trøst til alt landhit war hanum lydhugth. Ok ther aff fik pylatus {widhernamne} [widhernam] ponciuspylatus. Romara {stodho} [forstodho han] fulhærdughan Ok sændu han ifuer [#301] haff. At radha judha landum thy at the varo mykit hardhe at styra. wm then tima sagdhe en judhe sic wara guz son ok fylgdhu hanum mange iudha til garizim bergh j galalea lande. herodis conungs rike At sea han flygha til himna Pylatus kom ifuir them mz hærskap. Ok drap lyugharæn ok alt hans fylghe. hær fore war herodes hans owin ok trøste judha til at røghia pylatum for tyberio keysare for menløsan mandrap oc Andra flere sakir Ok wardh tyberius wredher pylato. Ok forsende han hem til fædhersins landh vslan ok fatøkan til han fik ather nadher wm sidhe ok samu wald ifuer judha land. Æn før [æn] gudh tholde dødh ok wrdhu tha første wini ather herodes ok pylatus som scrifuas innan læstene. Sidhan pylatus dømde gudh til dødh. sakløsan. tha ræddis han tyberium ok sænde en sin wiin til rom. at gøra hans orskuld for tyberio:
Tyberius keysare wardh illa siuker. swa at hanum gat engin bot [radhit] ælla {lækia} [lækiare] hulpit Ok forstodh aff pylati brefwm som hanum waro før sænde At j judha lande {ware} [war] then {lækin} [lækare] allum gaff bøther, ok sænde budh ofuir haff til pylatum, før æn pylati win com til Rom Ok bødh pylato sænda sik ihesum Wlusianus tyberij sendebudh kom til judha landh Ok sagdhe pylato keysarans budh. Pylatus lønte hwat giort war ok beddis xiiij. dagha frest jnnan thæssa dagha fik wlusianus tala widh ena [#302] fru som heth veronica. Ok spurdhe af [hænne] som aff flerum huru han matte bæzst finna ihesum, Frun war cristin hon drogh sin anda høght widh hans ordh ok sagdhe ihesum wara sin herra. ok sin gudh ok pylatum ok iudha hafua dræpit han for awnd. Ok tha tedde wlusianus sit ærande for henne ok læt illa. at han gat ey keysarens budh [fulkompnat]. Tha sagdhe veronica sik hafua thz klædhe ihesus hafdhe. Ok lagdhe for sin øghon ok Ænne thæn tima han gik til pinu ok gaff hænne til aminnilse Ok sagdhe At keysaren munde bøter faa. æn han finge sea clædhit. Thy at thz war widh ihesus enne tholict sama A lyt. ok lima laghum som hans ænlite Wolusianus spurdhe Æn han matte fa køpa klædhit mz [for] gul. swa længe han førdhe thz til Rom ok Ater gen til hænne wndher fulla lofwan. Weronica sagdhe at han matte thz wæl faa mz gudhlika thro. ok ælscogha. ok ey mz gul ok sagdhe sik siælfua wilia fylghia til keysaran, Wlusianus com til Rom mz veronica ok clædheno. Ok sagdhe tyberio hwat han hafdhe hørt Ok til landa ført. Tyberius læt bredha gatur mz gul wæfuium ok føra clædhit for sic mz dyghrum hedher ok fik jemskøt helso som han saa clædhit wt væct. Sidhan sænde tyberius jfuir haff ok læt fanga pylatum ok {dragha} [føra] til Rom. Swa sighs ok hittis scrifuat at pylatus for j thæn kiurtil war herra war innan tha han war fangin ok æ mædhan han war j hanum tha wardh tyberius hanum hwarn tima han kom for hans øghon blidher [aff] swa wredhom At han wilde før han døma til fulasta dødh. Wm sidhe læt tyberius afkædha pylatum som honum war radhit thy at alle vndradhu. ok mæst tyberius siælfuir hwat slict [#303] sætte Jemskøt hiolt konungin sina [wredhe] widh han Ok dømde han til dødh, før han kom for domin Pylatus dømdhe sik siælfuir wær æn tyberius. Ok stak sic gønum liiff mz kniwe. Tyberius sagdhe han hafua fangit fulastan dødh som fiol {til hælin} [j dødhin] for siælfsins hand. Ok læt han kasta dødhan jnnan tyberim. Ther øptu diæfla swa at alle ræddes til han war ther wp takin Ok førdher til viennam. ok sænktir j rodanum. til diæfla giordhu jemdighra vro ther som før j rom. thædhan førdhis han lønlika til losanniam. thyt fulgdu ok diæfla sina bradh mz same {ope} [rope] ok {orde} [vro] til the førdhu fra sik banzattan buk. ok kastadhu nidher j en brun mællan fyra biærgh som ængin wægher liggir til ok ligger ther æn ok wældher ther dighir diæfwlskapir vp ij wædhrith ifuir brunnenom som opta ær {thz} [seet] ok prøfuat. Tyberius forsænde ok herodem antipam som drap iohannem baptistam ok herodiadem hans horkonu ok brodher konu til viennam ok [doo] ther vsul mz sorghum:
[#304] GAius sona son tyberii xl. [aar] wars herra wardh Rømsker keysare iij Ar x Manadha ok viij dagha Aff hanum ok herode Agrippa ær scrifuat [øfwirmeer j] hystoria sancti petri. han war manna fulaster. at sidhum ok lifnadhe. han laa mz thwem sinom systrom. Ok mz enne sinne badhe døtter ok systerdøtter. Sanctus jeronimus scrifuer at alle Rømske keysare fingu nampn epter gaium. han war hwarium grymber oc allum ledher for giri ok fulan lifnadh. Han war dræpin j Rom innan sino palacio ifrit gamal:
[#305] {CLaudus} [CLaudius] fadherbrodher gaij xliiij wars herra Are. war Rømsker keysare xiiij Ar vij manadhe xxviij dagha han brøt wnder sik britaniam ok wæstra {haf} [hafs] øiar som orknøia callas han røctadhe gerna ok øcte almænnis [‡‡63] ingiæld han war swa minnis løøs. At litla stwndh sidhan han drap sina hustru spurdhe han hwi hon com ey in til hans, j hwarium stadh ok tima. Thok han ifuir alla mæn mat ok dryk ifuer matto, han {afldhe} [vidhirfrestadhe] læta scrifua {loff j laghum} [j laghin loff] til all vrenlik thing [som naturen krafde] widh bordh thy at han saa en i lifs wadha aff aterhalde for blygdh [skuld]. J hans ælle lydde han swa fortalen sinna [hustru] at han dømde sin son britanicum fra fadhers arue ok lefdhe sinum dottersyni neroni Rømska rike Messalina claudij [hustru] war {miok søl a vdygdhe} [mykit fwl oc vdygdhelik i] lifnadh først lønlika ok sidhan oppenbarlika scam [oc blygdh] thola sins likama. opta mødh aldre mæt Aff fulum [#306] lusta. swa som scrifuir Juuenalis aff hænne scam J claudii daghum com sanctus petrus til Rom Ok cristin tro mz hanum førsta sinne Ok predicar ther xxv Ar, wm thæn tima tedhis fenix fughl j egypto, som Dc arom war sedir j Arabia før Ok hwarghin ther i mællum. Thænne fughl ær aldre mer æn en ok lifuer D Ar [Sidhan] Tha brænnir han sik siælfuir j sinom redha. ok fødhis Annar j samu stundh slikir sami aff hans asku han ær stoor som ørn. hafuir camb A høfdhe som hane halsin {hitnar} [skiin] som gul vingane som pel {wælin ær} [næfwidh ær] røt som roos
[#307] NEro nequam lviij. Are wars herra war Rømsker keysare xiij Ar vij Manadha xxix dagha han giordhe rømska rike [fwlt] aff faghro mz sinum wsidhum han hafdhe lekara laat ok {clædhnadh} [clædhbonadh] han var tysuar engin klædhe, han læt hæsta sco mz silff hellum han for i fiske mz gulnætum ok silke tyghium Mæst war han skadheliker [oc] custogher. A bygningh. ok [hoffløst] hoff, huru rumt [oc kostelikit] hans palacium war til hwer dags cost [oc] til thæs bygning [oc bonath] aff gul ok {gim} [dyrum] stenum silf ok fiilsbenum. thz ware sent at scrifua, j hans daghum restis colosus j rom. Cvij. alna høgher. Nero drap vtalict tal eldhla rømska [manna]. Allum godhum war han grymber. Sin mæstara senecam fadherbrodher lucani poete visastan man ok bæzstan læt nero dræpa mz ethers dryk ok adhru blodhe. Brodher ok hustru modher ok mæstara læt nero dræpa, thy heth han nero nequam som tydher wandwæter [æller skalkelikin] A {gøscu thungu} [wart mal], engin man wænte [han] godhan ok rætfærdoghan wara thy at han war [sielfuir] ful ok ilder, han tænde siælfuer brand J [#308] Rom for foruiti. At sea huru widher ok høgher røkin ginge, han læt gifua sik dryke til at hanum matte nocot lifuandis inføt wardha Ok wt aff hans liue ganga for foruiti. At vita huru [quinnone] verker j barnbyrdh [ther æptir] fødde han {en} [ena] frødh. ok giørdhe hanum mønster Annan wægh tyberim Ok calladhe then delin aff Rom latran som tydher a wart mal fiæladher frødher han lofuadhe hwarium wrenlika lifwa. thy at han war siælfuir vren. J hans daghum gik judha landh wndan romara lydhno. Ok sændis thit wespacianus aff neronis wæghna mz hærfærdh, ther mz øcte nero sin ondskap at han drap sanctum petrum ok sanctum paulum, tha romara gatu ey længre tholth hans folsco. tha flydhe han for them fyra mila wægh wtan rom ther drap han sik siælfuer oc vlua Ata han j wnapnom
[#309] LInus lxxj. Are wars herra [tydhiskir at ædhle] son esculanj sat. A. sancti petri stole xi Ar ok iij Manadha xiii dagha. han skipadhe som petrus bødh hanum At [quinna] scal hwiuadh j kirkiu ganga. han giordhe mang iertekne frælsadhe sælught folk aff diæfla qualum Andelika ok likamlika. Gaff dødhum liiff Andelict ok licamlict, ok Annur wtalic jertighne. ok døpte manga: Saturnus rømsker borghamæstare galt hanum illa wælgiort. Linus gaff hans dotter bøther. aff diæfwls qualum. Saturnus sagdhe han fara mz throldom Ok læt han manga lundh pina. ok sidhan halshugga hans ben laghu først j waticano ok førdhus wm sidhe til sancti laurencij kirkiu:
GAlgba tok widher kesare nampne j Rom lxxi Are wars herra. vitellius A jrlande. Otto jnnan thydhisco lande thæsse thre striddu hwar a mot androm. ok drapus alle wm eth Ar:
[#310] VEspasianus war wm thæn tima wæstan haff mz hærfærdh. hærskapit forstodho ther hwat hema war thit. Ok at fule mæn møddu ok øddu rømska rike. Ok kiærdhu sik wara førsta til ærfwdhis ok lifs wadha Ok fiærran satta waldum ok landum Ok toco ther sin forman. vespasianum til rømskan keysare lxxij Are wars herra. Aff litlu folke føddan ok tho hwarium førsta [jæmfroman] ok war Rømsker kesare ix. Ar. xi Manadha. xxij. dagha, hær ær wæl til fallit At sighia huru iudha guldu wars herra dødh:
WAr herra som siælfuir sigher sic ey wilia se syndogha manna dødh æn the wilia bøtha sin bruth. han giordhe som han sagdhe ok gaff them xl. ara frest. At scripta sik ok bæthra som apostoli predicadhe [#311] ok rædhu them ok mæst sanctus iacobus alphei som hwar dagh war mz them j jerusalem ok predicade Sidhan the lyddo ey guz ordhum ok godhum radhum tha wilde gudh rædha them til got mz mangom wndhers thingom swa som josephus judhe scrifuer En brænnande stiærna skapadh som swærdh hængdhe eth ar wm kring ifuer ierusalem mz rædhelikum lugha, wm ena midhia pascha nat kom swa dighirt lius wm altaran j gudz mønstre At hwar man wænte wara dagh liusan, wm the samu høghtidh kiælfdhe [quigha lamb] for guz altara. Jnnan them daghum saghu [‡‡ 64] mæn j wædhreno riddarskap j alscons wapnum ganga saman flukninghum j skynim ok stridha
WM ena pinzdagha nat hørdhu preste som widh offer stodho ok waro, røster wm kring sik, farum hædhan aff thæssum sætugardhum, A fiærdhu are før æn vespasianus com tok en man ihesus Ananie son at øpa wm en hælaghan dagh, Røst aff østan. Røst aff wæstan Røst aff fyrum wægnum som windher blæs. Røst ifuir ierusalem. [røst ifuer templum] Røst ifuir {brudh} [brudhir] ok brutgoma. Røst ifuir alt folkit Judha gripa mannin Ok {fanga} [fangadho] sla ok bæria. æn han gat them enkte Annat swarz ella talat wtan øpte æ thz sama. ok æ thy mer. At the han mer bardhu. The leddu han for pylatum. Pylatus læt han swa bæria Ok hudhstryka: at hans {ben} [riffben] tedhus bar, han gret ey, ok ey han badh sik nadha, wtan øpte [#312] A thz sama som før ok ændadhe hwart opit mz ve ve. Sidhan iudha kændis ey Æn widher sik mz tholikom wndirs teknum, tha kom vespacianus xl. Arum epter wars herra dødh Ok hans son titus mz hanum, Ok brutu nidher alt ierusalem widh iordh som war herra spadhe tha han græt ifuir ierusalem. Swa finnum wi scrifuat hwi vespacianus kom mæst a mot ierusalem ok judhum Ater mz Andre sak, [æ som her æpter følghir]
Pylatus ræddis hæmdh. aff tyberio Rømska keysare for wars herra dødh. Thy at han skref hanum før aff wars herra dygdhum ok gerningom Ok for thy sænde han en sin win ifuir haf til tyberium. at gøra hans orskuldh for wars herra dødh. Sændebudhit heth albanus han brøth [sit] skipp for galathia, wespacianus war tha wældugher ifuir galathie rike aff tyberij keysares wæghna. Albanus kom [til] wespasianum, wespacianus spurdhe hwædhan han waar comin han swara sik wara comin aff ierusalem stadh iudha rikis, wespacianus hadhe ena fula sot innan sinum næsum swa at the wllu [fulle] mz matkum Ok ther aff fik han nampn. thy at vespa thyter en mathk a warth mal, ok for thy taler han til albanum Thu komber Aff thy lande visastu mæn byggia. cant thu mik lækedom wisa vidh thenna sot thu ser mik hafua, ella west thu mik thæn {lækir} [lækira] wisa The taladhu swa længe saman at albanus sagdhe en lækir sniman hafua warit [#313] j judha lande som gaff mz ordhe dødhum liff. Ok siukom helso. Ok iudha hafua dræpit han for awndh, ok at han bøther [nw] flerom sidhan æn før. Allom them hans guddom throa, wespasianus sware thz ær min thro ok thrøst at thæn ma minom {næsa} [næsom] gifua helsu som dødhum gifuir liiff. J samu stwndh æftir swa talat fik han hela bøther wespacianus lofuadhe gladher sin {lækir} [lækira] Ok for til rom. ok fik tyberij loff. fordærfua. ok ødha gudz owini judha. Ok samnadhe mang Ar wapn ok hær, til [tyberius doo oc] nero wardh keysare At han fik tha budh aff hanum fordærfua judha thy at the waro romarum falske ok onde
VEspacianus kom pascha dagh for ierusalem Ok burdhe storma ok stormadhe manga dagha Mykit folk widha aff wæraldinna war saman comit wm høgtidhena [j iherusalem]. Ok ænkte war ther cristit folk Thy at thæn hælghe ande varadhe them. At før æn wespasianus kom, Ok [the] foro bort. Ok waro mz godhum fridhi jnnan eno thorpe som callas pella Annan wægh jordan ther til at guz hemder gingu ifuir alla gudz owini ok ængin Annan. Swa laa tha ierusalem bilaght at vmoghelict war nokrom vtkoma.
[#314] EN visaste judhe Ok ærliker herra. wnger at aldre [josephus at nampne] swa at han war tha barn. judha drapo wan herra sa wæl at stadherin munde fordærfuas war forman for et torn ok castel gømde sik mz xi. companum wnder eno iordhuse iiij dagha til them thok sar hunger, ok the wildu sik tha hælder siælfua dræpa æn swælta, ella sik romarom j wald gifua. The drogho loth hwilkin thera først wndher swærdh skulde, ok drapos x til josephus war epter mz enom compane. Josephus war raskir ok snar Ok fik handum for swærdhit. Ok rymde fra hanum ok fik tala ifuir murin widh en rømskan herra hemelican. vespaciani win, ok røktadhe sik coma. sikran for vespacianum Vespacianus talar til iosephum ok sigher han [vara] wærdhan dødh Josephus sigher {sik væl} [sit maal væl] mugha bætras. Wespasianus spør hwat en bundin fange ma bætra. Josephus sigher sik nokot thz wita. hanum wardha. Wespasianus bidher han sighia. Josephus sware nero Rømsker keysare ær dødher ok alt romara borgh radh hafuir thik walt til keysare. wespasianus sigher til iosephum æn thu æst spaman hwi spadhe thu ey {thinum} [thinu] lande ok frændum thz them nu ifuir ganger josephus sware xl. daghum før æn nokor annar viste thina como spadhe iak iudhum thz nw ær comit ok {radhe} [raddhe] iak them gifua stadh ok landh j romara wald.
[#315] MÆdhan como Rømska herra sendebudha til vespasianum. At børa hanum wissu budh af romara {radha} [radh]: At han ær keysare walder ok takin, wespasianus gaff iosepho lif ok winskap. Ok skipadhe titum sin son hwarium manne kæran forman for hærscapit ater blifua til stadherin wrdhe wnnin Ok han for siælfuir landh wæghin til rom ok thok widh keysare crono {liuuir} [liufuir] æpter ledhan Titus wardh swa bradhfæghin aff fadhurs hedher at han fik wadhelika sot Josephus lette granlika sottinna sak ok tima ok forstodh thz sannasta At han munde sot hafua fangit af iferwætis glædhi Ok spurdhe af hans vinum æn nokor ware then j the færdinne titus ware wredher, ok forstodh [‡‡65] At ther war en ther aldre matte coma for hans øghon. Josephus sagdhe til titum herra wilt thu bætra fa tha lofua mik. at thu wardh hwariom manne j dagh blidher widh bordh [oc jngom wredher. tytus lofwadhe hanum thz a sina tro josephus let koma thæn man tytus var wredher. oc lofwadhe han skadhaløsan, oc satte han widh bordh] mz sik j matunøte genwert tito. Titus fik af hans syn dighra stridh j sinu hiærta, glædhi ok wredhe ok swa myklu mere mødhu at han wilde ey synas wredher a mot sinna lofuan, Ok ther mz tempradhis hans ifuerwætis glædhi. Ok forgik hanum crampasot Ok fik han bøther siælfuir Ok gaf hanom winskap som han war wredher Ok iosepho hedher ok æro. Titus la tu ar for ierusalem ok wardh swa digher sylt j stadhenom at son ok fadher dotter ok modher rifws wm fødho ok [#316] drogh hwart andrum maat wt af munne. wnge mæn ok starke gingu a. gatum som gasta sultne til the fiollu nidher dødhe for wanmæren. The som andre jordadhu. the fiullu for sylt ifuir them innan grafuena. Sidhan engin gat [tolt] ok lifuat widh rothna lukt tha lægdhis draghara mz staz ingiældum at casta likin ifuir murin til gropane munde nær fyllas. Titus wardh thæs war ok warkunnadhe vslum ok lypte gratande hender gen himnum. Ok taler swa: Gudh siælfuir thu west thz wæl at iudha walda thætta siælfua ok ey iak. Jak hafuer them mz minne blygdh opta tha fridh budhit ok godha dagtingin oc the wildu hæller stridha. Seltis øla ok sulur. war iudha fødha hwar the kændu røk aff elde ther brutu the dør hwar ifuir androm thy at the wæntu ther fødhu wara
EN rik fru som het maria war wm thæn tima j ierusalem. Judha brutu opta hus ifuer hænne. æ mædhan ther war nokot til fødhu ok lefdhu hænne ænkte, wm sidhe, wtan hænna barn som j waggu laa. Modherin thok barnit j sin fampn. Ok taler til thæs Min son hwar skal thik fødha. mædhan iak swælther. mun ey bæther wara. at thu wari før min fødha. hæller æn [røfuara røua thik] æpter mik dødha fødh mik søta barn, Mædhan iak gitir ey længer thik føt, fødh mik iak fødde længer thik, far innan thit eghit hærbærghe ok wardh modher mather Ok læt mik swa længe lifua. at iak mughi [#317] thik dødhan ok mik mætta grata Tha førzsta wardher sylta sorghin ful iak grater mik mætta wardh modher mater ok sorgha saki: Epter swa talat. vende hon ænlitit fra barneno Ok scar støkkium sunder steker et stykke Ok gøme flere til annan tima. Alt war sændher hon war alla mæt ok ille mæn komo som wani ware, ok brutu dør ok badho sik æta gifua: aff stekinne som them wisadhe røkrin ok høttu hænne dødh æn hon gafue ey fødho hon kastadhe klædhe aff sælughu sarghadha like. Ok sagdhe til thera. hær at jak en del aff mins sons limum {mina siælua} [mino eghno] blodhe Mæstan del hafuir iak idher gømt. Mænnena stygdis widher ok stodho Annars hugha Conan taler til thera. nær war conan hardhare æn mannin Ok mannin [bløtare] æn modherin Tha matte hwar man prøfua gudz hemd ifuir iudha syni for guz son, ifuir maria son som modherin at, for marie son som iumfruan græt, thz hafuer iudhin fangit som han beddis han gaf wt ihesum helsuna {lækir} [lækira] Ok beddis barrabam til lifs som war mandrapare. Mist hafuir iudhin helsuna, ok lifuir hanum engte. vtan drap ok dødher:
TRidhia are brøt titus nidher ierusalem mura wm kring ok templum domini alt widh iordh. Swa som iudha. saldho war herra for xxx pæninga. swa læt titus sælia xxx iudha. for en pæning. {Nitighi} [Niotighi] tusand ok vij. M. judha saldus wnder trældom wm [#318] thæn tima. Ok elleuo sinnom hundradh thusandh forforus wndher swærdh ok sylt, thz hittis ok scrifuat at thæn tima titus redh ifuir ierusalem fik han sea en thiuccastan sten mur. ok læt han ginum grafua. ther funnu the som grouo en gamblan karl sithia inne muradhan wænan man j ænliti ok tho hærughan The spurdho hwat manne han ware han sagdhe sik wara joseph af Arimathie som warn herra jordadhe ok ther fore insættan aff iudhum. At han giordhe swa. ok sagdhe sik hafua ther sælan lifuat xl. Ar jnne luctan widh ængla fødho ok gudhlict lius. Tho scrifuer nichodemus. At war herra tedhis ioseph jnneluctum ok løste han ok ledde [han] hem til Arimathiam Thætta løsis swa: at han war thyswa fangin ok en tima wt takin af warom herra ok annan tima aff tito:
LAngan tima ther æptir. wildu iudha ater wpbyggia ierusalem ok funno førsta daghin alla markena fulla mz dagh Ok alla daggena falna j cors like. Annan daghin funnu the all sin klædhe blodugh ok {hwariu blodhe} [hwan blodhz] dropan fallin j kors like. Sidhan thrøstu the enkte meer At bygningh gøra:
[#325] APollinaris sancti petri discipulus tholde for trona dødh j vespasiani daghum han kom til rauennam sender fra rom aff sancto petro. Ther bøtte han enne grefuinnu siuke Ok døpte hona ok hænna bonda Ok kom them ok alt thera herskap til cristindom. thz forstodh lanz herran Rømsker domare Ok læt han fanga ok til afguda mænster føra ok til offer cuska. Apollinaris saa ther dighirt gul ok silf hængt for afgudha [‡‡66] bilæte Ok sagdhe prestom, at bætre ware gifua thz fatiko folke, ther for gripu preste han ok bardho mz stangom æ mædhan han gat andhat hans discipuli drogho han halfdødhan j hws til enna enkiu. Ok wardh atir før at fara epter {vij} [vi] manadha:
APollinaris for thædhan til en Annan stadh som callas eliacum At bøta enom herra som war dumbe, [#326] først han kom j hans hus tha øpte en mø som qwaldis aff diæflenum. Diæfwlin øpte wt aff hænne munne. Gak bort hædhan gudz thiænisto man ella lætir iak dragha thik vt af stadhenom bundhnum fotum. Apollinaris badh han wt thædhan fara Ok wardh møn j samu stundh wæl heel ok witande. Sidhan calladhu apollinaris gudhz nampn ifuir dumban. Ok fik fæghin skiællict mal. Fæm {hundradh} [hundradha] mæn [som] thz sagho Ok hørdho trodho ihesu christo, hedhninga bardhu apollinarem ther illa ok forbudhu hanum næmna ihesum christum. Apollinaris laa wndher stanga huggum ok øpte ihesum wara sannan gudh, tha lætu the han barføttan trudha brænnandhe glødhe ther øpte han som før ok lofuadhe gudh ok ihesum christum. Sidhan kastadhe the han vtan stadhin:
VM then tima ruphus patricius hertughin af rauenna sænde budh til apollinarem At han come at bøtha hans dotter Apollinaris kom ok j samu stundh. do hertugáns dotter, Hertoghin sagdhe til apollinarem jllum tima æst thu hær komin, thy at høghe gudha æru thæs wredhe [vurdhne] Ok drapu mina dotter. Apollinaris sware dræpa tina gudha lifuandis folk. tha ær min gudh ihesus bætre som dødhum gifuir liiff. Jætta hanum thina dotter at [hon maghe] hanum thiæna æn han gifuer hænne liiff. Alt war sændher fadherin iættadhe Ok dotterin lifdhe ok lofuadhe gudh ihesum christum Ok læt sic døpa. mz sinne modher ok vtallicu [#327] folke. Ok offradhe møn sin mødhom gudhi ihesu christo Ok thiænadhe hanum j renliui. æ mædhan hon lifdhe. Afgudhu præste sende budh til romara borgh [oc kærdho] At apollinaris ødde gudha dyrk Ok fingo bref til rømskan foghodha At han skulde nødha apollinarem til offer mz pinum ella forsænda han wtlændis. Foghodhin læt Apollinarem bæria mz stangum. Ok thænia sidhan alt hans liff. ok limi sundher. Ok tha han øpte æ ihesum christum wara sannan gudh tha læt han vellande watn ifuir hans blodhugha vnde. Ok sidhan smidha hans ben thungum iærnum Ok forsende han wtlændis. Cristne mæn saghu thz Ok {syrdhu} [syrgdhu] ok stighu j godha hughin Ok striddu mz them hedhnu Ok drapu thu hundradh hedhna som hunda. Foghodin [flydhe] wndan rædder lønlika. Ok satte Apollinarem j torn til han gat comit Apollinarem j skip Ok fyra klærka mz hanum. Ok forsænde han til ødha landa. Them gik stormber ifuir swa strith. At engin kom liuande til lanz. vtan apollinaris mz thwem klærkom. Ok thwem riddarum som badhe wrdhu cristne:
APollinaris com atir til rauennam ok predicar, hedhnu gripu han ok drogho til afgudha mønster som heth apollo. Apollinaris bannar apollini. Ok fiol apollo thager widh iordh. Afgudha preste drogho Apollinarem for en domara. som heth taurus. Taurus hafdhe son blindan. Apollinaris Ærnadhe hanum syn. Ok wrdhu badhe [fædga] cristne Ok bodhe apollinaris [#328] iiij Ar j hans huse mz friidh. Afgudha biscope ok preste sende budh til vespasianum ok beddus dom ifuir Apollinarem til dødh. Wespasianus sware. At hwar som ey wil offra nocors staz afgudha han ma radhit aff stadhenum wt læggia Ok at thz ær engin rættir. At pina them gudhum gøra gen wtan hæmnis sin siælfue æn the gøras wredhe. Demostenes domare fik Apollinarem enum greua lønlica cristnum. Ok han rædh hanum ryma til et spital mædhan {hethnana} [hethnan] ware galnast. The hedhnu wrdhu thæs wari Ok rændu ok [foro] epter hanum. Ok bardhu [han] til bana. ther the han funnu. Tho swo at han lifdhe vij dagha ok thrøste cristit folk mz faghre fortalan han ligger j rauenna jordadher mz hedher hans dagh ær næst maria magdalena dagh
[#329] PEtronilla dotter sancti petri apostoli war en wænasta mø j ænliti ok gudhlik [j sinom sidhum oc] latum. Sanctus petrus læt hona liggia siuka længe til likaman. At siælin hiolde thæs helder sina helso. En tima tha sanctus petrus sat widh bordh ok petronilla la. ok skalf. sagdhe titus til petrum Mædhan thu bøther allum siukum hwi lætir thu petronilla [siuka] liggia: Petrus sware thætta ær hænna siæla helsa bætra. Wtan ther til at gudhi prøfuas enkte vmughelict. stath vp A [thina føter] petronilla mz helsu Ok thiæna for bordhe. Petronilla stod wp som han bødh. hon giordhe som han badh hel ok wæl føør Sidhan bødh han hona nidher liggia siuka som før Ok laa swa længe til hon war {fulkomlika} [fulkomlikin oc] gudhlic. tha gaf han hænna aff gudz wæghna fulcomna bøtir:
[#330] Flaccus greue beddes hona til hustru for hænna fæghrindh Petronilla sware. Wilt thu mik til hustru hafua tha læt koma til min manga [velborna] iomfrur. At wara nær mik ok følghia mik til thin gardh Greuin giordhe som hon badh hon giordhe them alla swa gudhlika som sik siælfua til renlifuis lofuan ok laa dagh ok nat A sinum bønum ok fyrmde ok fastadhe til hon gaf sin anda j guz hænder [‡‡67] flaccus læt sik {miok} [mykit] forsmadhan wara ok wilde hæmna sina scam A enne henna compan petronille som het felicola ok tha han gaat hwarke fangit hænna wilia. At giftas ælla diæflum offra. Tha læt han hona sitia først thry dyghn fødho løsa. Ok sidhan tænia swndher hænna liiff ok limi Aff laghi til hon gaf sin anda. j guz hænder. Ok kastadhe sidhan hænna ben j fulan sør til sanctus nichodemus jordadhe hona mz hedher. ther fyri læt flaccus bæria nichodemum til {hans} dødh. thy at han wilde [oc] ey diæflum offra. ok læt casta hans lik j tyberim elf til en klærker som het iustus iordadhe han mz hedher.
[#319] VEspasianus stridde ok sigradhe xxxij. [aar] oræstur. Ok kom wndher romara borgh rike. starcasta landh ok rike Judha landh thydhislandh brithaniam Allom romarom [var han] kiær herra, han stodh j bana sot vp gen dødhenum ok sagdhe keysarin søme fara af [wærdhlene]
[#320] TJtus vespasiani son lxxxij Are wars herra war Rømsker keysare iij Ar. Alla dygdha fullir man, swa at han kalludhu mæn at ædhla nampne. wærældinna blomster. [oc] mæniskinna frygdh. Sins lifs prøuadhum ok forwinnum forradharum gaff han ey at eno mz lif ok goz lidhugha, wtan ok jemhemelikan winskap ok samwæru som før, han war ok swa giæfmilder herra at han engum swnde møghelika bøn Tha han sat widh bordh At quælde ok forstodh sik enkte hafua gifuit wm daghin tha kiærdhe han sik for sinom winom. At han hafdhe thæn dagh tapat, ok sagdhe gawnløsan dagh wara {giævløsan} [gaghnløsan], han do j samu by som hans fadher doo nær sabinos. Alla rømska [romara] gratu hans dødh som modher laghe dødh. Jnnan hwariu huse Ok æn tho hwaru At hans fadher war dygdha fullir. tha næmdus tho titus før æn wespasianus hwar som the nemnas badhe saman, af titi dygdhum ok gerningum scrifuas meer owermeer j hans fadhers gerningom
[#321] DOmicianus lxxxv Ar wars herra war Rømsker keysare xiij Ar: ok v. Manadha. han war førsta Ar sins rikis swa fridhsamber At han gath ey set ælla hørt. At diurin drapus. Ok engte blodh matte koma for hans øghom, wnger ængil ok gamal {fiænden} [puke] [han] wardh swa grymber wm sidhe At han læt ængin godhan man lifua mz sinum wilia han drap bezstan Rømska hærra han war førsta .keysare. sik læt siælfuir gudh calla, han tholde sik enkte bilæte gøras wtan aff reno gul ok silf. han hatadhe cristne kirkiu næstir nerom nequam han war brodher titi ok son wespaciani. swa [wliker] {thæ} [thæna] blodhe som diæfwl gudz ænglum. han bygdhe thz frægha mønster j Rom star [som] panteon heet Ok nu hether sancta maria rotunda: Ok thz kom swa til Rømska herra forstodho at persie landh gik wndan rom Ok badhu agrippam borghamæstara fara mz hærfærdh ifuir haff hanum tedhis wm ena nat før æn han wilde sighia ia. gen færdhinne [#322] en fru oc sagdhe sik wara alla gudha modher Ok iætte hanum sigher æn han læte henne eth mønster byggia æpter hænna wilia. Agrippa sagdhe drømin for radheno. Ok the bygdhu thz gærna afgudha modher som the wæntu [oc] thz war maria gudz modher [som] dictadhe sik [thz] til hedher Agrippa for ifuir haff mz fem legionibus thrifna manna. Ok stridde oc sighradhe persie rike Atir wnder rom En legio hafuir {vij} [vj] thusandh ok dc. ok lx ok vj mæn. Domicianus war dræpin {j galgha napn} aff siælffsins mannum for sin ozskap xxxvj Ara gamal at aldre
[#339] Dyonisius Ariopagita. tholde dødh for thronne j domiciani daghum. Dionisius war philosophus en af them wisastu wæraldhin hafdhe. Ariopagus war en gata j Athenis Ok waru ther høghasta scola høsto connistæ. Ok for thy at dyonisius radh ok styrdhe them alla thy het han Ariopagita. han heth andru widhernampne theosophus som tydher guz wis {før} [thy] [han var mykit viis a gudhelicom thingom æn før] æn han {war} [wardh] cristin, langa fredagh wm thæn tima war herra tholde dødh. Ok solin war myrk war dyonisius j egypto Ok forstodh mz naturlikom skiælum. At thz myrk war ey naturlict eclipsis. wtan ifuir al naturu lagh ok skiæl. Ok sagdhe dyonisius swa At [andrum mæstarum] At Antiggia wænda wm naturu rættir ok liugha himna laghin ella naturunna gudh thol genuærdhnæ [æ] hwat {gudhi} [gudh] thz ær. Atenienses mz [#340] dyonisii radhe giordhe them gudhi altara Ok for thy at ifuir hwart Altara waar scriuat thæs gudhz napn. {Altarit} [Altari] tilhørdhe, ok the wistu ey thæssa guz nampn. thy latu the ifuir {han} [hans] [altara] scrifua. at thz hørdhe til vkunnughum gudhi
Thæn tima sanctus paulus kom først til athenas. Ok han sa hwat scriuat war ifuir {hwarie altarin} [hwart altare] Ok philosophi spurdhe hwat gudh han predicadhe Paulus sware. Jak predica idher kiænnas widh thæn gudh j hafuin altara giort [wkunnughum] som en ær sandher gudh ok skapare himins ok iordh Ok wænde sik paulus til dyonisium som han prøfuadhe wisastan wara af them allum. Ok spurdhe aff hanum hwat gudhi thæn wcunnughe [gudhin] ware Dyonisius sware. han ær sandher gudh. Ok ey en tedher j blandh gudha os cunnuger, han skal koma j Andre wæraldh til æwærdhelict wald Paulus spurdhe en aff hanum hwat hældher thæn gudh ware ande ælla man. Dyonisius sware han Ær badhe gudh ok man os vcunnuger thy at han ær innan himnum [‡‡68] hema Paulus burdhe aff godhum empnum sina predican huru sandher guz son for nidher aff himnum. Ok thok køtlikan licama: Ok tholdhe dødh. Ok stodh wp af dødh. thridhia daghin Mædhan paulus ok dyonisius disputera. Com en blinder gangande fram for them at gatu. Dionisius taler til paulum gifuir thu sea thæssum blindum mz A callan ensamins [#341] ihesu christi nampn wtan nokor Annur ordh ella mz coclara konst. tha ær iak til redha tro tinom ordhom ok radhum Ok wardha cristin. Jak wil at thu tala til hans engin Annan ordh wtan the iak scriuer thik. at tala thesse lundh. J napn ihesu christi som føddis af mønne Ok do korsfæster Ok lifuandhis stodh ather wp aff dødhe Ok for mz æru hædhan til himna ok at ytarsta tima. ater comber at døma [werdhlena] se thu som blinder est himna sol helum øghum. Paulus til mere wissu sænde dyonisium aff sina wæghna At sighia the samu ordh til thæn blinda. Ok fik thæn blinde bøtir j samu stundh
Dyonisius ok hans hustru damari Ok alt hans herskap toko widh cristindom. Ok war dyonisius mz paulo thry Ar. Ok nam af hanum ifuir alla men himna ængla naturu. som paulo war hemelika visat. Tha han war lypter ifuer himna. som Annan stadh scrifuas. Paulus wighde dyonisium fulcomin [j] cristnum kiænnedom [til] biscop j athenis. Ok kom dyonisius {mestan} [mesta] del. aff them landum til cristindom. Dyonisius war ok propheta gudhlics spadoms. thy at han skref breff til iohannem ewangelistam j pathmos øø Ok spadhe hanum Ater coma mz fridh. Ok scrifua ihesu christi læst han scrifuir ok en stadh sik hafua nær warith thæn tima. maria mø gudz modher do ok til himna wp lyptis. Sidhan dyonisius spurdhe At petrus ok paulus waro badhe innan rom neronis fanga [#342] Tha skipadhe han Annan biscop innan sin stadh j athenis Ok for siælfuir ifuer haff til rom Ok kom ey før fram æn the waru badhe dødhe ella widh dødhin :
CLemens paue sænde dyonisium wt aff rom til franz at predica Ok kom dyonisius til paris Ok burdhe ther mz predican cristna kirkiu Ok kristnade folk ok wighde klærka: Gudh gaff dyonisio swa thrøst ok nadher at opta tha afgudha biscopa. ok præste komo [mz herscap] at gripa dyonisium ok dræpa, tha wrdhu the stundum swa miuke At the fiullu widh iordh widh hans ordh hanum til fota. Ok stundum swa rædde widh hans syn At the wndan {runnu} [lupu] Ok fiærran rymde. Diæfwlin baar awndh dighra at guz hedher waxte ok oktis Ok hans dyrk fordærfuadhis Ok kom domicianum ther til at han bødh allum lanzherrum ok skreff cusca cristit folk til afgudha dyrk ælla dræpa. Ok sænde domicianus en foghodha som heth fescenninus fra rom til franz wm thz ærande. Ok fan fecenninus dyonisium i paris predicande
FEscenninus læt gripa dyonisium ther han stodh ok læt sla ifuer hals ok howdh ok sputta [j hans] [#343] [ænlite] ok hardhlika binda mz Andrum thwem [som] mz dyonisio waru sende {thwe} Rustico ok eleutherio preste {ok diækna} ok firi sik føra, ther the stodho for hedhnum dom com en {kona} [wæborin fru] kiærande ifuir them at the coclara wændu hænna bonda [libium] til willu J samu stund sændis æpter hænna bonda Ok [han] tholde tagher dødh for cristindom xij Riddare skipadhus at hudhstryka dyonisium ok hans kompana. Ok smidha them sidhan thungum {iærnbændhum} [iærnbioghum] Ok innan læsa innan myrku huse til Annan dagh :
ANnan dagh wm morghon læt feceninus stekia dyonisium a glødhum ifuir jærn rist. Ther sang dyonisius gudz lof mz en psaltara værs. Jgnitum eloquium tuum uehementer & seruus tuus dilexit illud. thz thydher a wart mal. brænnande ær thit ordh gudh [vmatins] Oc thz hafuir thin thiænisto swen kiært. Sidhan kastadhu the dyonisium. for gradugh diur. ok adhugh som tagher møtte girugh ok {ganande} [grinande] at swælgha han lifuandis. Dyonisius giordhe kors gen leonum. Ok wrdhu iæmskøt spaki som lamb. Sidhan kastadhis dyonisius innan brænnande {bæl} [vghn] Ok sloknar iærmskøt balit wm cring han helan ok menløsan. Sidhan korsfæstis dyonisius. Ok thæns ok pinas wp a korseno lenge Thædhan løsis han lifuandis. Ok inne læsis Jnnan myrke huse mz sinom thwem companum ok andrum flerum cristnum. Mædhan dyonisius sigher ther mæsso ok [#344] gifuer allum cristnum wars herra likama com war herra siælfuir ihesus oc thok sik siælfwan wt aff hans handom ok gaf hanum ok sagdhe swa thak thætta min kære win thin løn æru [stor oc] mykin mz mik. Sidhan ledhis han ther wt ater {at} [for] hedhan domara [mz sinom kompanom] at thola manga nya pinor: Ok halshuggus mz yxe. The thre. vm sidhe. Dyonisius ok hans compana rusticus ok eleutherius widher mercurii mønster. Sancti dyonisii {liikir} [licame] reste sik wp siælfuir. Ok grep howdhit mz armomin. Ok gik æpter ængla {ledsaghara} [ledsaghu] Ok himna liuse. thwo mila wægh fra halshuggeno som nu kallas martyrium biærgh til thæn stadh han ligger nu mz guz forseo, ok caller sandinis, swa søther [ængla] sanger hørdis ther tha the tholdo dødh At mange hedhne wordhu cristne for vndhers skuld. En ærlik fru [thes fornempda] lanz herrans [libii] hustru øpte [høght] [oc sagdhe sik] wara cristna Ok ward j samu stundh dræpin Ok {døpt} [døptis] innan siælfsins blodhe, hænne son thiænte threm keysarum j [‡‡69] rom. Thriuin riddare. Ok kom sidhan atir til paris ok wardh alt sændher cristin ok kloster man. Hedhnu mæn ræddus at {cristno} [cristne] [mæn] mundu iorda mz hedher som til hørdhe sanctos martires rusticum ok euleutherium. Ok badhu læta casta thera ben ok sænkia jnnan secanam. En cristin fru bødh them til sit bordh som benin førdhe Ok staal benin fra them mædhan the atu Ok iordadhe lønlika jnnan sinnum gardhe til hedhin giæld forgik. Sidhan førdhis thera ben mz hedher til sandinis ok liggia ther mz sancto dyonisio, thæsse thre tholdu dødh xc vi. wars herra Are xc. Are. Aldirs sancti dyonisii
[#345] [Sanctus regulus arelacensis] biscoper ther han sagdhe mæsso wm thæn tima the tholdo dødh fik han næmpn [a thøm alla thre j canone i messone mz andrum apostolis] ok vndradhe siælfuir hwi han næmpde them som han wænte æn lifua Tha tedhis honum thre duwr ifuir altarans korsse hwar thera hafdhe ens thera nampn scrifuat a sinu bryste mz blodh. Ok [tha] forstodh hælagher biscoper them wara dødha ok dræpna.
DAgebertus franca konunger hafdhe sanctum dyonisium kiæran patronum. af barndom ok giordhe hans hedher gerna ok flydhe opta til hans kloster for fadhers wredhe Apter han dødhan tedhis enom hælghum manne huru dagoberti konungs siæl. førdhis for guz dom. ok at mange hælghe mæn røgdhu hanum At han røuadhe manga [thera] kirkiur. Ok tha diæfla wildu dragha han til hæluitis kom sanctus dyonisius honum til hiælp mz bønum for gudhi Thænne dagobertus war konunger. dc xliiij. Arum æpter [wan] herra føddan. Clodoueus [franka] konunger læste wp [sancti dionisij skrin mz] mindre hedher. ok gudhlike ræzl. æn til hørdhe Ok brøth hans [armlæg] Ok wardh galin j samu stundh :
[#346] CLemens [rømsker] At ædhle son faustini Af selio biærghe xcij wars herra Are sat innan sancti petri stadh ok stol. ix Ar ij .Manadha. x dagha, hans fadher faustinianus Ok hans modher matidiana waro [badhin] wæl borin folk Aff bæzstu rømska slæct. Ok hafdhe thre syni faustinum ok faustum ok clementem. Matidiana hafdhe dighra vro aff sins husbonda brodher til wloflikan lusta. ok ælskogha hon war mykit fagher ok dygdha ful. Ok wilde gerna wara fræls af hwar daghs vnadhum. hon ræddis tho at sighia sinum bonda. ok koma them brødher J wandrædhe for sina sak vtan dictadhe et Annat radh Ok løgh nødhugh At en gudh tedhus hænna vm nat j sømpne. Ok manadhe hona flya fiærran til annur landh mz minum thwem sunum faustinum ok faustum. til gudh budhi mik ater coma, æn iak ok mine syni vilium lif halda. Ok ey dø bradhum dødh:
[#347] FAustinus fik til radha at sænda modher mz {them} [twem] synum til Athenis badhe til wæriu for {vonde} [onde] lyccu. Ok swa til næmis sinum synum. thy at Athene baro fordum scola pris som nw paris, j wæghenum brutu the skip mz lifs wadha, Ok kom ensamin modhorin ifuir et skiær ok munde næsten firi harme hafua sik siælf til grunna sænkt, [ok hafdhe hon ey waan haft at finna sinna sona] lik. Ok [ther aff hafdhe hon nokon sorgha lisa æn] sidhan hon war thæs orwana tha ref hon sit har aff hofdhe ok slet [oc sarghadhe sina hændir mz] tannom til folk com wm sidhe Ok en sælugh fru j blandh annat folk. gat henne nokot til hughro talat ok sagdhe sik jnnan skipbruti langu hafua tapat vngan husbonda ok aldre sik gipta ælla wilia giptas. epter han dødhan Matidiana fik nokon sorgha swala. badhe aff thy at hon war ey wsul ensamin ok swa meer af [the] sælugha [frune] dygdh oc tholomodhe Ok walde sik wara sælugh ænkia Ok ærfuodha sik til fødho. Jnnan hænne huse til hænna hændher wrdhu v føra til ærwdhis. Aff thy at hon beth them Ok slet fordhum J sinne sorgh. hænna husfru wardh ok wm sidhe then tima numin j flerum limum Ok la længe lam j sotta siængh. oc matidiana gik wm brødh them badhum til fødho for sylt.
[#348] [Eno] are sidhan mathidiana sighlde [sende faustinianus] budh til athenas. At wita wm sina {cona} [hustru] Ok syni huru the mattu. ok como the han [wt] sende aldre atir til landa. Andru are sende han andra ok the komo atir ok sagdhu sik enkte gita spurt til thera mødhgena. faustinianus satte clementem hema vnder frænda gømo. Ok sighlde siælfuir til grezlandh At leta æpter liowom {conu} [hustru] ok synum. fæm ara war clemens wm then tima. hans modher. ok brødher sighldu heman. ok tha siw ara fadher for fra hanum. Ok xx. Ar war han swa at han enkte spurde til fadher ok modher. Clemens gik til scola. ok wardh. wisasta. philosophus Ok wis mæstare j allum listum, mæste mon war hanum. wm at finna hwru manzins siæl ær fræls for {hel} [dødh] ok hænna lif ok dyghd ær [vdødhelikit] Ok thz war hans mæst ok mærast disputeran hwar mæstara saman como. ok fæghin war han hwarn tima han [æller] nocor gat thz prøuadh :
BArnabas com til Rom wm then tima Ok [philosofi straffadho oc hæddo hans] predican. Ok giordhe hanum mang Argument. wm {mangan hæggoma} [manga flæthio] Clemens war en aff them som {hafnadha} [mz hadh oc] mz spot [fix] vidh barnabam. Ok spurde [#349] {mz spot} aff hanum [thenna] questionem. Mædhan lus ær {litil} [litin] Ok hafuir vj føther hwi hafuir fylin. swa {dighirt} [stoort] diur. ey mer æn fyra føther Barnabas sware Thætta ware mik læt at løsa. Æn thu spurdhe ther til. at thu wilde vita, æn iak finder wæl at thu far mz frestningum. oc heggoma. Jak ær comin. at wisa them ther vilia wita hwat gudh ær siælfuir ella siælinna [‡‡70] helsu. Ok acter iak enkte nocon Annar thing. Thz ordh fiol swa innan clementis hiærta. At han lofuadhe barnabe cristna thro ok for mz hanum aff rom. At finna sanctum petrum. sæluan. Ok fan ther fæghin sannindh huru siælin ær hel ok sæl. ok vdødhlic mz gudhi jnnan himerike
Symon magus hafdhe thwo discipulos {havit} [haft] som hethu aquila. ok nicheta. Ok waru fra vender hanum. Ok til sanctum petrum. godha ok gudhlika. Petrus spurdhe en dagh. clementem hans æth ok ædhle. Ok tha clemens talde for hanum fadhers færdh. ok modher. Ok sinna brodhra Ok at hans war engin. Annar wenta. wtan at hans modher ok brodher munda drunkna Ok swa fadher. Ælla dødha aff sorghum. Tha warkunnadhe petrus hanum ok gat ey haldit tarum. Petrus for en dagh a skipi mz sinum discipulis til eet øland. vi vicu sio. fra rom. Ok war ther mathidiana clementis modher comin sælugh fru at tiggia sik fødhu. Ok kom ther farande. som sanctus petrus stodh for wndhers skuld ok scudadhe stora pilara som [#350] af glar waru giordhe. Petrus auitadhe matidianam hwi hon ærfwdhe ey sic til. fødho. Matidiana sware. Jak hafuir. godher herra [hammen] aff handomen ensamin ok ænkte mæghin. swa hafuir iak them bithit. Ok mz tannom slitit. At the æru mik dofna. wrdhna, ok vsyni kom iak tha lifuande til lanz helder matte mik siælfua [haua drenkt, petrus] sware. hwi taler thu swa sælugh fru. wezst thu ey at thera siæla thola dighra nødh ok pinu som sik siælfua fordærfua: Sælugh fru sware. wiste iak at siælin lifdhe epter licaman. Jak drape mik gærna siælf ther til at min siæl matte fa ena stundh se [mina kæra syni] sidhan spurdhe petrus. Ok hon sagdhe hanum. all sin misfælle. tha sagdhe petrus til hænna. En vnger swen som ær mz mik som hether clemens han sigher tholic misfælle wara til comit sinne modher ok brødhrom. Mathidiana fiol for petri føther mz tarum ok sagdhe sik wara sanlika swensins modher. Ok badh han læta sik sea swenin Petrus sagdhe thz gerna wilia gøra. Ok badh hona haldha sit modh. tha hon saghe swenin. Swa længe skipit fore fra lande. hon iættir hanum. Petrus ledhir hona til skips som clemens war Ok lo clemens for vnder. tha han sa petrum ledha [quinno] mz sinne [hand] Førsta salugh fru saa clementem Ok kiænde hanum aff sæghn tha gat hon ey længer haldit sino modhe mz hofue. wthan fiol hanum jnnan famn. ok kyste ok clappadhe. Clemens wardh Annars hugha. widh quinnona [laat] ok wrok hona wredher fran sik. ok gaf petro skuldh Petrus badh clementem sin kiæra son ey illa lata. ok ey wraka sinna modher fra sik mz wredhe Swa bløttis bradhlika clementis hiærta widh thæsse ordh. At hanum [#351] runnu swa tar aff øghum som strømber af adhrom Ok fiol bradh fæghin ifuir modhers Arma mz glædhis grat Petrus læt hænna herbærghis hustru for sik {føras} [føra] som limom la numin. ok gaf hænne helsu ok bøther mz a callan namps ihesu christi O wardh cristin. Mathidiana spurdhe clementem hwat han wiste aff sinum fadher. Clemens sware. At han for leta [hona oc] sina syni. Ok kom aldre meer atir til landa. Mathidiana succadhe syrghelika. Ok swaladhe tho dighran del sina sorgh mz clemente. Jnnan then tima como the fram farande badhe til skips af lande Nicheta ok Aquila the spurdho clementem hwat quinna thz ware som hanum swa kærcomin ær. Clemens sadhe hona wara. sina modher. Ok gudh oc sanctum petrum hafua hona sik atir gifuit. som han wænte wara dødha. Nicheta ok aquila hørdhu. aff hænna færdh ok misfallum som hon sagdhe sancto petro Ok petrus them. Ok stodho vp ther the satu vndhirs fulle ok sagdho. herra gudh som allo radher mun thætta wara wi hørum ordh ælla drøma Petrus sagdhe ther ænkte fals J wara. vtan thz alt sant wara. ther sagdhis, Nicheta ok aquila saghdu til petrum. Wi ærum faustinus. ok faustus som fadher. ok modher wænta wara dødha, Ok {runnu} [lupu] badhe J modher fampn Ok kystu søtlika. Modheren fiol widh iordh widh fæghins fund. Ok wiste ey wæl hwat hon skulde venta. før æn petrus thrøste hænna thro, at the waro oc hænna syni. Matidiana spurdhe sina søtasta syni huru the komo mz liue til landa, the sware. Sidhan skipit løstis alt syndher. Ok wi flutum ifuer eno fiøl tha funnu os røuara ok saldu os enne fru iustine, hon løste os til frælse aff thrældom. Ok hiolt os cost [#352] ok clædhe til scola til wi wrdhum thwe aff them førstu jnnan allum boklistum. The os salde wændu os nampne [oc kalladho os] nicheta ok Aquila. Sidhan fylgdum wi diæfwls willu mz symone mago til petrus predicadhe os rættan wægh fra willu ok thokom kristindom aff matheo:
ANnan dagh arla ther petrus war a sinum bønom. lønlika. vtan stadhin oc the thre brødher mz hanum faustinus faustus ok clemens taler til thera. en ærlikir carl. At ænnis laghum ok sidhum Ok fatikir af klædhum. Jak warkunnar idher brødher mine At i farin mykit wille wndher gudhlike wæntu. tapadhu hopi thy at ængin ær gudh som j wæntin wara ther allu radher, wtan all thing styras af skyæpno laghum Ok hwar man aff ødhno ok lykko. Ok siælfsins blodhe Ok ængin ær Annur gudhlic forsyn. Jak hafuir rønt [j] mik [sielfuum] ødhnu lagh mykit rik ok skiæpno lagh mykit thung. Ok mughin j mik thæs hælder thro At iak hafuir nampn at wara wis ifuir manga. som wita natura mæghin Jak ær wrdhin mæst wis af misfallum. clokir j bokum. Ok mer af {oonde} [onde] lykko Wenden ater af willu warin ey dara. enkte dugha bøne {gen} [mot] ødhnolaghum [‡‡71] Ok skiæpno skipan. Clementis hiærta qualdis mykit widh hans ordh. Ok syntis hafua seet mannin. Ok kiænde tho ey kiæran karl. Thy at han war wrdhin [#353] siælfwm sik vlikir aff [store sorgh] Petrus lot them thre brødher faustinum faustum ok clementem Disputera widh carlin mz boklistum. Thy at the waru vise philosophi Carlin sagdhe til thera. wm sidhe. wæl vente jak at gudhlik forsyn rædhe wærldinne wm ey hafdhe jak rønt yfrith skiæpnu lagh min ok minna hustro, hon war fødh wndher them stiærnum som gøra konur. At thrælum kiæra, Ok wilia bætir andrum. æn sinum bondum, drunkna j watnum. ok dø wtlændhis thæssa ødhna sannadhis hænne, hon lagdhe sin swen {jnnan} [mz sik j] siæng ok rymde fra lande thy at hon ræddis scam ok skadha dødh {diupt jnnan sio} [a hafs] grunde swa som min brodher sagdhe mik sidhan, hon frestadhe han først til fulan last. Ok ledhan lusta, sidhan hon gat ey draghit hans hugh til wdygdh tha fik hon thrælin swa kiæran at hon rymde af lande mz hanum. Engin ma tho hænne nokra skuld gifua. Thy at hona drogho til vdygdh blodh ok ødhna. Ther næst {thedhe} [sagdhe] han hænne lyghna drøm Ok huru hon [badh han] lofua sik fara til athenas mz thwem sinum synum Ok tappadhos innan skipbruti: tha wildu the thre brødher kiænnas widh sin fadher. wtan petrus bødh them æn ena stundh bidha Petrus talar til carlin. æn iak giter thik wist. At thin hustru lifuir ok hafuir lifuat mz dygdh til thænna dagh lasta løs ok vlofliks lusta Ok alla idhra syni lifua menløsa. tha skalt thu giærna kænnas widh gudh. Ok at ængin ær Annur ødhna æn gudz forsea. Ok at fræls {war} [ær] wilin som mz dygdh ok witi ma styra stiærnum Ok radha blodhe mz juirbudhi: ok mena likamanum oloflican lusta. mz [#354] gudz nadhum. Carlin sware. Swa ær eth vmoghelict som annat At min {kona} [hustru] ok syni lifua. ok at ødhnan ær ey wældugh ensamin. Sidhan wiste petrus hanum. Ok fulførdhe sin ordh mz iærtighnum. At [the] thre swena fore hanum [stodho] waru hans syni. ok sagdhe thera nampn. Ok hans siælfs. At han heth faustinianus. Tha fiol faustinianus widh iordh. widh wndhers tidhande. hans thre syni fiollu gratande ifuer fadhers hals Ok kændis hwar thera fæghin widh annan. Ok forstodh faustinianus aff thera færdh Ok thera modher ordh ok ænda. Matidhiana kom widh thera samtalan Ok wardh swa ful fæghins fundh. swa som hwart thera ware comit af dødha Ok fulladhis ther mz thera faghnadher. at the al funnu sannan ihesum christum wara [sannan gudh] ok waru the al saman fæghin {mødhgine} j gudz fridhi Ok sancti petri werskapi.
VM en dagh fik faustinianus vita At thwe hans bezste wini Apion ok ambion waru kompne til rom. Ok hærbærghe takit nær symoni mago. faustinianus gik at {wita} [witia] sina wini. Symon magus forstodh. At keysarans budh war comit til antiochiam At lata leta coclara. Ok dræpa them. hwar the funnus Oc ræddis at wardha drapin. han bar ok awndh mykit dighra. widh faustinianum thy at hans thwe syni vendos fra hans willu til sanctum petrum. Ok fan sik tha thz til radha for lifs wadha. At wænda [#355] mannum syn ok ænlitis lyt swa at faustinianus syntis allom wara symon magus. Ok war faustinianus epter j lifs wadha mædhan symon kom sik wndan aff landomen faustinianus kom atir hem til hustru ok suna tha flydhu the fyærin fra hanum som for diæfle Ok tha han badh sina [hustru] ok kiæra syni bidha sik tha sagdhu the at the kiændu han wæl wara symonem magum Ok ey faustinianum æn wæl hørom wi sagdhu the faustiniani røst. æn sanlika hafuir thu symonis ænlite. Ensamin sanctus petrus kiænde hans {naturlikan} [naturlika] lyt Ok prøfuadhe wæl. at the foro wil af coclara list. Faustinianus øpte sik wara mæstan [vsælan] man hafua funnit conu ok syni længe tapadhu. Ok {mugha} [mugh] ey wara mz nadhum mz them
Symon magus hafdhe frawænt. sancto petro Alt Antiochie folk ok kallat han coclara ok mandrapara. ok ilgerningis man. til ængin gat hørt petrum næmpdan. wtan alle soro sik vpa hans skadha. æn han atir come Petrus sænde faustinianum j symonis hami til Antiochiam. Faustinianus com thit. Ok wæntu alle han wara symonem. Faustinianus j symonis hami talar til alla mæn j antiochia. hwat jak hafuir illa talat wm petrum for idher thz hafuir jak giort for awndh skuld. ok lughit ok idher darat. Jak kiænnis ther widher. At han ær sander himna gudz sændebudi mannum til helsu kiænnadom Taler iak nokon tima for idher annat [her æpter] tha witin thz nu at jak liugher tha. [#356] Thz angra mik nu At jak hafuir hær til lughit. thron thz iak nu idher sigher æn j wilin ey fordærfuas. Ok idher stadher, hwrs mans hiærta [wændhis] widh hans talan. Ok hafdhu petrum swa mæran Ok kiæran som guz ængil. Sidhan faustinianus kom thædhan atir til petrum. wænde Petrus hans ænlite til [naturlikan] [skapnadh oc lit] Ther æpter kom petrus til Antiochiam. oc toko mæn widh hanum mz dyghrum hedher. tholicum som owermer scrifuas. Symon magus forstodh at swa wart giort. Ok kom til antiochiam. ok gaff them skuldh for petrum the hioldu tha symonem for liughara. Ok kastadhu han mz myklu scam wt af stadhenum. Oc sat petrus ther a biscops stole til han for thædhan atir til rom
SAnctus petrus skipadhe clementem [til] pawa j sinum lifdaghum Swa scrifuar clemens til jacobum. Alphei. Sanctus petrus thæn tima han wiste wæl. At gudh wilde han hædhan kalla. tok han mik wm høghro hand j kirkiunne for cristnu [‡‡72] folke Ok sagdhe til thera. thænna clementem skiper iak romara borgh staff ok stol æptir mik som mik hafuir længe fylght. Ok tha iak fiol hanum til fota. Ok sagdhe mik wara thæs hedher ok wald v wærdughan sware mik sanctus petrus. thu [wrdhir] sigher wald. rædder siæla wadha. wær thæs wis thik ær mere wadhe widher sighia [hielpa] flerum siælum. Ok læta ængin. wtan thik enan nyuta the nadhe gudh hafuir thik gifuit. [#357] At gaghna mangom, linus ok cletus som scrifuas hafua warith for paua en clemens. The callas for thy ok scrifuas paua at petrus gaff them fult biscops waldh ok siæla røkt j sinum daghum. sic til lisa thy at han gat siælfuir ey mera æn predicat Ok gudhi thiænt dagh ok nat j gudhlikom bønum swa waru the som cardinales æn clemens war sannelika næstir paue sancto petro
CLemens war wiis man ok dygdha fulder. jnnan sinum waldum thækkir ok liufuir badha [judhum] ok [hedhnum]. Ok kæraster cristnum, han læt scrifua sik napn hwars fatøks folks j hwariom stadh ok lande wm kringh Ok læt enkte cristit folk gaa wm brødh. wtan fødde them ok clædde mz kirkiuna {almusa} [almuso]. han kom mykit folk til cristnu han giordhe mz gudhz nadhum. domicillam cristna, syster domiciani keysare. Ok swa fulcompna j gudhz thiænist [at] Hon wigdhes {wnde} [wnder] wil af clemente. han cristnadhe ok theodoram ricasta fru romara borgh, hustru sisinnii [eens] aff them førstu j konungs radhe. ok lofuadhe henna liua j renliue som hon gerna wilde Ok war thz [vel] loflict. thy at hedhne hafdho ey fasta hionalaghs fæstu
[#358] SJsinnus gik hedhin til cristna kirkiu Ok wilde wita hwat theodora giordhe ther daghlika. Ok kom tha. clemens sagdhe tidher Ok j samu stundh wardh sisinnus badhe blinder ok døfuir. Tha cristit folk øpte. Amen. Sisinnus bødh sinum swenum sik wtledha døfuan ok blindan Swena leddu han længe wm kring kirkiunna innan Ok gat engin thera set ælla funnit kirkiu dyr ella wtkomit. Theodora spurde swenana. hwat slict sætte. the sagdhe sin herra wrdhin badhe blindan ok døfuan for forwiti skuldh, thy at han wilde sea ok høra hedhin som hanum ey til hørdhe lønlika guz thiænist Theodora badh [waan] herra. at the matin wt koma. Ok iæmskøt funnu swenane kirkiu dør Ok leddu sin herra til hus blindan ok døfuan. Theodora sigher clementi. huru til ær burit. Ok bidher han møtha sik {hema} [hem] til sisinnum. Clemens komber Ok bidher gudh ther til han gifuir. Atir sisinno syn Ok øron wæl hørande sisinnus fik sea clementem. Ok bødh sinom swenom binda han. Ok dragha til dødh Ok sagdhe han wara coclara. Ok giort sik blindan. ther til at han matte wræddher wara mz hans hustru. Swenane wildu gøra sins herra budh. Ok tha the wentu sik dragha clementem bundhin. Tha drogho the stokka ok stena. swa syntis ok sisinno som hans swenum. At the drogho clementem ok hans klærka.
[#359] Clemens talar til sisinnum Thu lætir illa gøra widh thina gudha. Thina gudha æru stokka ok stena. Ok them dragha thina swena Clemens læt them dragha fast mædhan them løste Ok han gik hem til sit hus. Ok badh theodoram bidhia gudh innærlika. Ok idhelika for sinum bonda, til gudh gafue hanum sina nadher. Sanctus petrus tedhis theodore ther hon war A bønum for sinum bonda. Ok sagdhe til hænna. Sæl ok borghin wardher [thin] bonde for thina bøner. swa som min kære brodher scref fordhum paulus At hedhnom manne hiælper cristin {cona} [quinna]. J samu stundh æpter thæsse syn ok samtalan com hænne budh aff hænna bonda at bidhia fore hanum. Ok læta clementem koma til hans i gudz fridhi. Clemens com ok cristnadhe sisinnum Ok mz hanum hans folk ok hion {cccc} [ccc]. xiij, mz thenna sisinno. Ok hans radhe ok æptedøme gat clemens comit til cristno mangin wælburin herra af them fyrstu j keysarins gardhe:
TEmpla greuin gaf mangum gul Ok kom them til at wilia gripa clementem mz wald ok giordhe dighiran storm i romaraborgh. Mamertinus borghamæstara læt føra clementem j sinum {fridhi} [fridh] hem til sit hus helan ok menløsan, ok awitadhe han vinlica At han [lokkar] folk til cristindom. wtan frænda radh ok [#360] næsta Ok kombir sik ther mz J storm ok stridh som han matte wara j godhum fridhi, æn han wilde. Clemens sware gudh gafue mik thz iak yskir. at thu siælfuer skiælliker ware ¶ wilia hunda os mæn bita ok slita Hwar wil thz sighia at wi mæn hafwm mindre skiæl æn hunda som ængin skiæl hafwa ¶ thænne stormber [oc stridh] blæs [vp] ok byrias aff folsku folke, hwi skal iak heta fol for thera folscu. Mamertinus scref til thraianum keysare. Thraianus skreff ater mamertino [at] {nøgha} [nødgha] clementem til offer ælla forsænda fra fadherzlande. ifuer ponticum haf til eth {ølant} [ødhelant] nær tersonam stadh Mamertinus sagdhe gratande til clementem thin gudh thu thiænar enum i renlifue, wari thin hiælp ok wæria Ok fik hanum skip ok kost Ok alla tharue. Mange cristne badhe {lekir} [lekmæn] ok lærdher fylgdhu hanum vtan nødh vtlændis fra winom ok frændum :
CLemens kom thit han sændis Ok fan ther for sik meer æn thu thusand. cristna mæn thit sniman forsænda at bryta malmara sten til keysarens bygnigh tha the grata sin fadher forsændan tha hughnadhe clemens thera grat ok sagdhe swa Jak ær litla løna wærdher for gudhi, vtan gudh sænde mik hit. at wardha lottakin idhra løna, han forstodh at the førdhu færst watn, borit a sinum bak sex mila wægh ok warkunnadhe thera ærfwdhe {Ok badh them bedhas aff gudhi nadhe} Ok badh them bedhas [#361] aff gudhi nadhe ok watn nermer J samu stwndh [‡‡73] mædhan the waru a bønum mz hanum tedhis hanum eth lamb ifuir ene hal {standandha} [standandhe] ok hoghra fotin vplypta. Clemens forstodh thz wara ihesum christum Oc slo stenin wndher lambsis fothe Ok brast wp wællande kiælda swa at bredher beckir ran wt aff kiældinne stridhum strøme Cristne lofuadhe guz nadhe {Ok} [for] sin lisa, hedhne hørdhu thæsse iærtegne Ok wrdhu cristne, v hundradh folk. Ok waxte cristnan J them landum mz clementis predican {Ok} [sua at] ther bygdhus vp jnnan eth ar lxxv kirkiur. thz forstodh thrayanus keysare threm arum epter Ok sænde thit en hertugha Ok tha han sa at alle wilde gerna martirium thola [oc ingin vilde afgudhum offra] tha vilde han ey ødha landhit. vtan læt fanga clementem ensamin Ok bindha ankar widh hans hals Ok kasta lanct vt i sio. til grunda. at ey skuldu cristne mæn finna hans hælagha ben Cristit folk stodh widh strandh gratande. Cornelius ok febus clementis discipuli badho them bidhia gudh visa sik hælagh ben Jnnan samu stundh thørkadhis hafwit ifuir thre milur. Ok gaf cristnu folke thørran wægh til sin kiæra fadher the funnu ther mønster a malmur sten gudz ængla bygningh ok ther innan scrin laght sancti clementis ben Ok ankarit widh scrinit Gudh visadhe them, enkte hans ben thædhan føra. wtan hwart ar wm hans høghtidh thingat fara thørrum fothom. Siw dagha hwart ar wm sancti clementis høgtidh gik sion thre mila wægh fra lande at folk gat [væl] thit gangit Ok gudz lof swngit :
[#362] VM ena sancti clementis høghtidh gen thy hon ændadis kom sion atir gen rinnande swa stridhir. at hwar rymde [som han] mæst gat, wtan en salugh fru bradhlika rædh glømde sit barn mz sik bæra til hon kom mz andro folke til lanz tha græt hon ok illa læt thy at sion gik tha luctir ifuir allan wæghin Jn til lanz, Hon sat længe widh strandh gratande Ok wanadhe wenugh at likit nokor til lanz fluti. Sidhan gik hon hem orwana wm sidhe ok liffde thz arit widh sara sorgh ok digir angir At are for hon atir som sidher war ok kom [før] fram æn annat folk frestin at finna nokot aff sins barns benum. Sidhan hon la ena stwndh A bønum for sancti clementis scrine, sa hon sin son lifua ok soua, j samu stadh hon widh han skildis Ok lypte [han] vp helan ok wecte, swa at alt folk sa. Ok lofuadhu gudh ok sanctum clementem Modher spurdhe hwar han hafdhe warit sonin sagdhe thz ey vita Ok ey wænta thz længer hafua warit æn ena nat Ok sagdhe sik hafua mykit søtlika sofuit:
LEo episcopus hostiensis scriuar, At wm thæn thima michael var grezlanz konunger kom en prester som heth philosophus til tersonam Ok spurdhe folk wm the thing af sancto clemente scrifuas Ok forstodh [#363] at iærteknen waru forgangin for {lanz} [lanzins] folks syndhe skuld Ok at hedhne mæn hafdho nidher brutit hans mønstir wm ena hans høgtidh. Ok badh innerlika. warn herra. wisa sik oc cristno folke sancti clementis ben mz sinum iertegnum. Gudh visadhe prestenom Ok prestrin enom biscope af georgia. ok foro thit mz lekmannom ok klærcum til eth ølandh ok funnu ther, philosophus badh vp graua clementem. Ok Ancarit bundit widh [benen] Ok giordhus ther mang godh iertigne. Philosophus førdhe clementem sidhan til rom ok liggir ther mz hedher j the kirkiu som callas clementis
[#367] NErua xcix Are wars herra war Rømsker keysare i Ar Ok iiij. Manadha. han dømde vgilda alla domiciani keysares doma. Ok ther mz kom iohannes ewangelista hem til ephesum aff pathmos
TRayanus C. Ar wars herra war Rømsker keysare xix Ar. han war spaniol at ædhle vpfødder swnnan biærgh til keysare takin j colne widh rin, han {widh} [var wiidh] farul Ok sigher sæl, han wan wndher rom asiam ok babiloniam. Ok all rike til indie landh. æ hwar han war j rom ella Androm stadhom [æller landom] tha war han [dygdhelikin oc allom ælskelikin] Ok alla godha mæn hiolt han swa wærdugha som sik siælfuan, foor landa mællan ok stahda, bya ok bolstadha, at witia sina [vnderdana] Ok them han spurde siuka, Allum war han milder [#368] ok miskundhsamber Epte octouianum øcte han mæst rømsca rike. Epter mangan faghran sigher do han af sot westan haf Ok førdhus hans ben til Rom j gul scrini Ok liggia ther wnder enum dyrom stolpa. ella pylara xl. alna høghum. hwilkin tima romara wilia nokrom manne mæst loff gifua. ella æru yskia Tha plægha the æn. swa at øpa. Sælare [vardhe thu] æn augustos bætre æn traianus, hans foghodha ok ey han siælfuir møddu ok qwaldu the hælghu kirkiu. thridhia tima Ok kristin domin, wm ensamin ignacium war han sakir:
Sanctus ignacius discipulus sancti iohannis ewangeliste tholdhe dødh j traiani keysares daghum. Jgnacius war biscoper antiochie han skreff til wara fru breff Ok badh hona scriua sik Ok andrum cristnum til thronna trøst the thing hon wiste sannast aff sinum søta syni som hanum war hemelikast hon hanum ok han hænne. Maria guz modher scrifuar hanum atir Ok bidher han hafua iohannes læst for {gudhlik} [gudhlika] sannindh Ok manar han wara stadughan j cristna thro Ok ey gifuas widh nokra genwerdhu ella lifs wadha Ok iættar hanum koma til hans mz iohanne Sanctus dyonisius scrifuer af ignacio. at thz war hans ordh j hans kænnedom scrifuat. min ælskoghe ær thæn korsfæste. han hørdhe søtan ængla sangh ifuir eno biærghe. Ok ther dictadhe han først [the] hælgha kirkiu sangh. antiphanos ouer psalmos :
[#369] Han møtte traiano keysare. ok sagdhe sik wara cristin wrædder. trayanus lydde for talan sinna manna. Ok læt føra biscopin bundin til rom Ok høtte hanum wara diura mat Ok sætte han innan gømo [‡‡74] x. riddara. A wæghenom skref ignacius æ hwar han for til cristnu {kirkiu} [kirkiur] Ok thrøste them j thronne. Et breff scref han til rom. Ok manær cristna mæn ey hindra sin dødh Jnnan the brefue talar han swa af syria wæstan haff ok til rom. stridir Jak nat ok dagh mz diurum, x lebardha [æru mik tilføgdhe thz] æru x riddara [som mik gøma] æ thæs grømare. Jak gør bæther widh them. tho nimber iak dygdh. aff thera odygdh. thæs mere {tholomoda} [tholomod]. At the mer mødha [mit moodh] A helsam diur mik skula rifua nær munu the koma, nær wrdhu the ledhugha af bandum. nær gifs them lof. æta mit køt. Jak skal biudha them mit blidha ænlite at slita ok swælghia. Jak skal bidhia them ey blyghas at bita som the gøra: widh soma martires. at the thora ey nalkas hælgha folke Rædhas the mik Jak skal radha før til thera ok wæckia them at. wreckia wredhe. [takin ey til mistykkio] min ordh. Jak weth siælfuer hwat mik bæzst haghar. Elder ok corsfæsta. diur ok benbrut all limaløsn i hwarium lith. [comin] ifuir mik. ther til at iak matte [sææl] sea ihesum christum [min herra]
[#370] TRayanus bødh ignacio offra gudhum. ok wardha wærdoghastan biscop thera gudha presta Jgnacius sware sik hwarke wilia. gudhum offra ella. nokon hedher aff them hafua Trayanus bødh gisla hans [hærdha] ok rifua mz iærncambum. køt af hans sidhum ok gnoa sidhan sarin mz hwassom flinto stenum. tha thz war alt giort Ok aldre hans hiærta fra tronne rørt Tha læt trayanus han trodha barføttan lughande glødher Jgnacius lofuadhe gudh. ok sagdhe. Hwarke elder loghandhe ælla watn wællande sløckia gudhz ælskogha [j mino hiærta] Trayanus sagdhe ignacium wara trulscan ok thy ey gifuas widh tholika pinur Jgnacius sware wi cristne mæn dømum til dødh the som thruldom idhna. Wtan j hedhne thiænin. trollum ok diæflom. Thrayanus bødh rifua køtit. alt af hans baki mz iærncambum ok strø sidhan sarin mz salt. Jgnacius øpte røster mz gudz thrøst enga thæssa hems pinur wara nokors wærdha [vidh] himmerikis æru Trayanus bødh smida biscopin ok gøma han tre dagha. matløsan j myrku huse. Oc sidhan gifua han leona tannum, thridhia daghin kom rømska radh ok herscap at sea biscopin af antiochia halda camp mz leonum :
TRayanus læt wt coma tu leon a mot hanum athugh grym ok hungrugh. Jgnacius talar til folkit, Rømska herra ey wardher mit ærfwdhe j thy løna [#371] løst Sæl ær Jak for ærfuodhis løn. Thy at iak tol dødh i dagh for dygdh. Ok ey for vsidhi: Jak ær ihesu christi hwete korn Jak skal malas vnder leona tannum Oc wardha rent wars herra brødh Trayanus sagdhe til sina mæn [mykin ær crisna manna] dygdh. Ok {digher tholomodh} [dighert tholomodh] hwilkin aff allom grecum wilde slict thola for sina gudha. Jgnacius sagdhe sik enkte gita tholt wtan alt mz ihesu christi thrøst. Ok [fram kalladhe diwrin] Ok badh them biscopenum bistanda leun swalgh hans howdh [oc qwafdhe han til dødh] [oc huarce] slet æller bet [hans køt oc] engin hans lim. Trayanus bar thæs dighirt wnder Ok bødh engum forbiudha. iorda hans lic. Tha ignacij hiærta war swnder scurit. Tha syntis ihesu christi nampn scriuat. a hwariu stykke Ok prøfuadhis thz wara sant, han war wan at sighia sic hafua ihesum christum j [sino] hiærta :
[Plinius] en wis mæstare skref ena bok til trayanum. aff {cristnu} [cristna manna] sidhum Ok wende hans hugh af thera hati. Ok sagdhe at enkte hittis [værra mz thom æn] at the wilia ey offra stockum ælla stenum Oc at the standa wp wm nættir ok lofua ihesum christum sannan gudh. Sidhan læt trayanus sic angra [alt thz] han illa giordhe widh ignacium Ok forbødh mz breffwm dræpa nocon cristin man ella pina for cristna tro sidhi, wtan han ællis brutu keysarans ræt
[#372] SAnctus eustakius placidus at øknampne war trayani keysare mar skalk. hanum tedhis j iæghan [en hiortir oc] mællan hiortins horna [et kors oc ihesu christi liknilse skinande som solin oc] sagdhe til eustachium. Jak læter thik ena stundh iægha mik [ther] til at iak {gita} [giti] iæghat thik. Eustachius wndirs fulder spurdhe hwa ther taladhe. Ok [hanum swaradhis], eustachii iak ær thæn som skapadhe {himna} [himil] ok iordh ok mankønit aff moldh Ok wardh siælfuir man wm sidhe. Ok løste Jak mannin mz minom dødh. Ok stodh iak vp tridhia dagh. af dødh Ok ær mit napn ihesus christus Eustachius fiol widh iordh for gudhlict wald. Ok bedhis nadher, ihesus bødh hanum mz conu ok {barn} [barnum] wardha cristin. Samuledh tedhis ihesus hans [hustru] ther hon sat hema mz samu ordhum Pawin cristnadhe them al mødhgene Jhesus tedhis them annan tima. Ok waradhe them widh manga genwerdhu. them munde til coma. Ok manadhe them til {tholomodhe} [tholomodh] Ok jætta them sina thrøst Ok æn æpter badhe thæssu [#373] hems [oc annars glædhi oc æro] hær æpter kom bradh sot innan thera hærskap Ok doo badhe quinnor ok carla bædhe fæ ok folk. ther næst stalu thiufua alt thera goz. ok gul [oc silfuir] Sidhan fluthu the siælf lønlika til skips ok komo til egyptum Skipherran hiolt hans konu mz wald for skiplegho Ok han gik bort gratande {mz barnum} [mz twem sunom] Ok kom til eth stort flytande watn. Ok bar først ifuir Annan smaswenin Ok for atir æftir andrum. tha han kom mit syndhis. grep en wluir thæn smaswenin ifuir war førdher Ok leon then epter stodh Ok baru bort badha. Sælugher fadher saa ok syrgdhe Skipherran do bradhlika før æn eustachii [hustru] com j hans siængh Ok swa hwar thæn hænna wilde men [‡‡75] gøra. Ok [hon] thiænte sith brødh mz ærfuodhe, {hirdhinge} [en hirdhe] mz hundom frælste Annan {swenin} [smaswenin] aff leons tannum Ok Annan ploghmæn aff wlfs walde Sælugher fadher wænte them [vp] æthna Ok thera modher {Annur} [Annurs] kona wrdhna. [sma] Swenane thiænte sit brødh hwar {sins} [sin] wægh at strandinne. Jnnan samu grefwaskap. hwar andrum vkænder ¶ Keysaren Ok alt rom {syrdu} [syrgdu] tholican herra tapadhan Ok sændu [for] ørløghs nødh [skuld] widha wm wærældinna leta eustachium Ok funnu wm sidhe han sælican [man] vkiændan. The han funnu hafdho warit hans siælfs riddara. Gørla kiænde han them ok bødh them til sit bordh ther han war landbo xv ar. The kiændus widh han wm sidhe Ok mæst [a] eno hans howdh sars Arre. som han fik innan stridh tha the nær waru han thiænte badhe fæghin. Ok stundom gratande sinum {manne} [mannom] Ok fylgdhe them til rom epter sagdh misfælle Ok wardh ater mz alz rømska [#374] rikis glædhi wælduger hertughe Ok for j hærfærdh gen rømsca rikis owinum mz wt budhnum alla landa ledhunge, badhe hans syni vt budhis vt ledhungh vkiænde hanum Ok komo til thz landh thera modher thiænte. Ok wrdhu ther aff widhertalan hwart andrum namkunnugh. Jnnan adriani keysare daghum tholde the badhin hion dødh ok all mødhginne for thronne {Them} [Then] dagh nw ær alla hælghuna dagher. Ok wende thz wndher eustachium til cristindom. Ok døptis han ok hans cona ok barn Ok tholdu sidhan badhin hion dødh ok all mødhginne [mykla] mødhu fore sit himerike. J trayani keysare daghum tholde symon cleope syzlunge sancti jacobi dødh jnnan ierusalem som han war biscoper epter sanctum jacobum:
Aff trayano scrifuas At en tima ther han sculde til stridh ridha Ok stegh a bak sinum hæste Com en sælugh. ensætu fru for han gratande Ok grep [hans foot] til halz. Ok kiærdhe sin son dræpin [vara] sacløsan. Ok beddis ræt ifuir draparana. Trayanus jætta hænne gerna ræt gøra førstæ han hem comæ Salugh fru sware [hwa gør mik ræt æn thu aldri komber atir. traianus swarar thæn æpter mik keysare vardher frwn swaradhe] Hwat hiælpir thik at Annar wælgør, thu æst mik skyldugher rættan {døma ok gøma} [dom at døma] thu taker løn thinna doma. thz ær swik ok fals ey giælda sin giældh, then epter thik komber [#375] han gør fok sik Thik frælsar ey annars rætuisa, hans hiærta bløtis widh hænna grat Ok stegh nidher ater aff hæstenum Ok prøfuadhe malit. Ok dømde ok giordhe hænna hiærta blit mz rættenum. Thæssa materiam lætu romara mesterlika gøra støptum malm jnnan stadhenum ¶ hans son som han rende catum heste. trodh vndher hæst fotum ena fatøka ænkia son til dødh, Ænkian kiærdhe for trayano. Trayanus gaff hænne sin eghin son dræparan for hænna [dødha] ¶ for manga tholiga dygdhe fik han meste pris aff allum keysarum epter octouianum. frammer ther aff sancto gregorio paua scriuas [scriuas] ok meer aff trayano keysara :
[#376] ADrianus sonason traiani cxix Are wars herra war Rømsker keysare xxi. Ar. han slæpte mz siælfs wilia Thry landh wndhan Rømsca rike. Syriam mesopotamiam Armeniam. All hin wægh haff. Thy at han awundadhe fadherfadhers hedher som them wndher sik wan. Swa wilde han Ok slæppe danmark æn han siælfuir {radhe} [hafdhe radhet] for Rømsca herrum som {han} [hanum] aff radde thz Ok talde hwat rom costadhu før æn trayanus gat wnnit ok haldit danmærk. Ok huru trayanus førdhe widha wæghna. aff allum landum folk til danmark At byggia landh ok halla borgher. Thy at dani waru nødhugha [thera] {wndidana} [wndirdana], wm all annur mal war Adrianus hedhers herra. han bøgdhe iudha landh til [lydhnu] Ok {brødh} [brøt] nidher ierusalem Ok bygdhe vp Annan stadh Ater ther vp nær wm kring wars herra pinu stadh. Ok kalladhe stadhrin heliam Aff sik siælfwm Thy at han heth helyus. Adrianus. han forbødh hwarium [#377] judha At boa jnnan stadhenum wtan han ware cristin. HAn forbødh mz brefwm. At gøra nocot meen nokrom cristnom manne for cristna thro: wtan Annur nokor bruth funnis mz them Mz fridhi war han wældugher alla sina dagha. han lagdhe dighra røct A riddarscap. ok fatuburs ingiæld Han war wæl talandhe badhe innan latino ok grescu male. Epter sælika lifnat. ok mz godhum ræt landum radhit. doo han innan campania
Jnnan hans daghum j rom tholde dødh sancta serapia for tronne hon kom aff grecia til rom. Ok wænde mz lønlika predican bezstu fru Jnnan rom sabinam til thro Ok ther fore doo serapia først for thronne Ok eptir hona siælf sabina. thy at hon spardhe ey iordh widh dødhan :
J Adriani daghum war secundus philosophus mæær som skref sin wisdom. Ok lifdhe langhan alder thighiande, han las. Ok hørdhu innan scola disputerat. At hwar [quinna] ær naturlika skør. Ok wilde røna sannindh. Ok [frestadhe torkender sina] modher ok fik hænna jaa Sidhan hon badh han folkompna thz han beddis Ok han sagdhe thz wara vmughelict At {sørgha} [sørugha] sit eghit hærbærghe Tha kiændhis [#378] hon widh: at han war hænna son. Ok drap sik siælf for scam [aff] harme Ther fore at hans ordh waru hans modhers dødher. Thok han sik siælfuir script vskiællika Aldre tala ordh mædhan han lifdhe. J hans daghum burdhis gudz thiænist siungas ok [læsas j kirkiom aa] grescu af kristnum klærcum som før lasu alt Ok sungu. A iudha tungu :
[#379] ALexandher rømsker at ædhle som alexandrij sat j sancti petri stadh viij Ar v. Manadha ij dagha. Cxxij. Are wars herra. Ok stodh paua stol tomber epter han xxxv. dagha. han skipadhe wighia watn mz salt ok stænkia, han skipadhe [‡‡76] blanda watn mz wini j mæsso sacramento til tekn {samblandis} [samblands] Ok {samfundis} [samfunds] cristna manna mz ihesu christo, han skipadhe ok swo rent Ok clent brødh til wars herra likama. han tholde dødh for thronne J adriani keysare daghum Aff them ær meer scrifuat owermer. ther [som] scriuas af sancto petro Ok mz hanum hermes Rømskar borghamæstara. Ok ewincius presbiter Ok theodolus diækn Ok mange Andre :
[#380] SIxtus Rømskir at æthle som pastoris. Cxxx. Are wars herra sat innan sancti petri stadh x. Ar iii. Manadha. xxj dagha Ok stodh paua stol. ij dagha tomber. han skipadhe siunga sanctus sanctus j mæssu, han skipadhe ok [at] scapa corporale aff reno oc wlitadhu linclædhe Ok at engin [quinna] ælla nunna sculde them hanna. ella nær calcum comma [vtan] preste ensamne [som] mughu hanna gudz likama sacrament: J hans daghum qualdis ok møddis [sua] cristnan ok kirkian j franz [oc] j thydhislandh [at] hon mykit nær øddis til thæs cristit folk beddis aff sixto paua nokon fulkomin kiænnefadher Ok han sændhe them sanctum peregrinum. biscop rømskan At ethle. Ok flere mz hanum fulkomna mæstara cristna. Peregrinus tende Ater tronna mz sinu martirio. Ok gudz jertignum. swa At widha lugha the gudhz ælskogha som næstan war sløctir Sixtus paue war halshuggin for tronne j romaborgh:
[#381] ANtonius milde. Ok hans syni cxl Ar wars herra war Rømskir keysare xxij aar ok iij Manadha. han kalladho mæn for thy mildan At han gaff landhin all lidhugh af alskons tollum Ok vtgiældum tho lefde han gul ok gørsama mere æn firi hanum funnus. ok rikare cronunna goz, han hafdhe cristne mæn mykit kiæra. Swa war han sæuir j waldum at rikum ok fatikom war han fadher han war adriani keysare magher han war swa fridhgiærn at han sagdhe sik hælder wilia. en sin man liua. æn thusanda owini dræpa ¶ hans dotter faustina fic sot aff ælskogha. ens skirmara Ok sagdhe siælf sottena. sinum bonda. marco antonino han læt som lækiara rædhu dræpa skimaran. Ok hænna {beli smida} [bwk stryka] mz hans blodhe Ok fik hon ther mz bøtir badhe aff sot oc siukum lusta.
[#382] J hans daghum war j rom mær mæstare til lækedom gallienus fødder J pergamo, wm then tima war pompeius trogus mæstara. spaniol {at} [aff] slæct. han scref {xiii} [xliii] bøkir a latino. Alla wærldinna alder ok gerninga. fra nino førsta niniue konunge Ok til keysarins dagha. Justinus scref alt thz sama. hans discipulus sidhan mz færrum ordhum ok bokum. Thænne justinus scref til Antoninum keysare bok aff cristne thro Ok wænde hans hugh ok giordhe han godhan cristno folke, wm thæn tima war phtolomeus himna mæstare mær j alexandria han fan ok scref af himnum. ok himna gange Ok thera naturlikum craptum ok gangum. mere æn alle mæstara fore hanum waro. han scref manga bøkir. Ok dictadhe godh andbudh at mærkia mz timana epter solinna gang. Hans ordhquædhe war et thætta. han ær høxster innan bland manna som minst [wandar] j hwars hænde ær wæraldin han lifdhe lxxx viij Ar :
[#383] MArcus antonius verus mz sinum {brødher som heth} [brødhrum som hetho] lucius aurelius comodus Cxlij. wars herra are war Rømskir keysare xix Ar. wm thæn tima burdha romara at hafua thwa keysare Tha wardh marcus enwaldugher epter lucium dødhan. Thænna marcum giter engin fullelika mz faam ordhom lofuat, aff barndom til ælle war han swa sæuir j sino modhe At aldre møddis hans hugher ella høghdis, han war wisaste mæstare til alla philosophiam. hwarke wald ella vit ella lycka lypta hans hiarta. til høghfærdh ella [vp] vecte hans hugh, epter stridha sigher gaf han rika gawr, før æn han gat vndher sic brutith franz Ok thidhisland. {dani} [dæna] ok gøta ødde han swa siælfuan sik at hwarke han ælla hans [hustru] hafdhe gul J sinu ægha ella silfuer j bordhkarum ælla klædhum Ok engte landh skattadhe han sik til hiælp wtan sik siælfuan [#384] ok cronunna goz. thy at han wilde hwarium hughnadh ok nadhe gøra ok ængum tunga. Sidhan han sighradhe stridhe Ok fik fridh. wm sidhe. Tha wardh han swa riker wtan landa thunga. At han gaff all landin lidhugh aff skattom, lanz herrane vidha wm wæraldena wtan hans budh ok wit qualdu kirkiuna. Oc møddu cristindomin fæmta tima. Ok drapus mange vtallike martires østan haf ok wæzstan J asya sanctus policarpus Ok xij dyra herra mz hanum, thænna wægh haff sanctus iustus biscopir aff vienna Ok foghodhius biscop aff leons mz andrum vtallicum, j hans daghum wara thwa hælagha syster potenciana ok praxedis som dighra røkt oc mødho hafdhe iordha martires. Ok {do} [doo] siælfua wm sidhe j gudz fridhi J hans daghum war ok egisippus mer mæstare som scref dighirt aff apostolis ok andrum førstu kirkiuna for manna dygdhum:
[#385] COmodus clxxxix. Are wars herra war Rømskir keysare xiij Ar. Ok war mz hanum lucius Antonius. wm then tima wardh eudochion mer mæstare som tholkadhe bibliam. aff ebrezscu Ok til grezscu. Comodus war [æm] dygdheliker sinum fadher marco wtan at han en tima stridde faghran sigher aff thydiscum han do bradhum dødha mz hwars manz glædhi han sænde en ærlikan herran en aff them førstu som heth alexander til egyptum at styra ok radha. rikeno. aff romara wæghna Alexander hafdhe dotter cristna som heth eugenia. hon flydde lønlika fra hedhnum fadher mz thwem wælbornum swenum som sic latu cristna mz hænne hon thok widh carmanz clædhum. At fadher {gatu} [gate thæs] sidher spurt epter hona: Ok sagdhe sik heta eugenium carmanz nampne Eugenius Ok the badhe hænna swena gafws j kloster Protus ok iacinctus. Ok epter thes clostris Abota dødhan. wardh eugenius abote [‡‡77] En thæs lanz [fru] melancia at nampne. diæfwls andbudh beddis [#386] synda ofdiærf mz eugenio Ok for thy at eugenius sagdhe ney gen ondscap løgh melancia. At eugenius abote vilde hona [waldtagha oc hænna] [hedher oc æro krænkia] Eugenius mz sinum kompanom {for} [fordhis] til alexandrum at dømas til dødh. Eugenius [førdhe] aff sik klædhe. Ok prøuadhe sik wara mø ok ey man Ok kiændis [tha] alexander fæghin widh sina dottir Ok wardh dighir glædhi innan hans gardhe ok lande. Ok wardh alexander cristin ok alt hans hærscap. Gudh hemde melancia lygdh ok odygdh hon bran til bana jnnan lyghnu elde :
[#387] ELeutherius grezsker son Abundii Ccxij Are wars herra sat j sancti petri stadh ok stol xv Ar vj Manadha v dagha. Ok stodh pauastol vj dagha tomber Lucius konunger aff britania beddis mz brefwm cristindom. Ok cristna klærka mz them for skiælum: At folk j hans rike matte lifua widh alzskuna fødho. Eleutherius sænde hanum thwa renlifuis mæn fuganum ok dumianum the cristnadhu Conungin ok alt rikit. Ok wigdhu thre ærkebiscopa ok xxv biscopa. Epter thy sama tali som the waro før Archiflamines ok flamines formen for afgudha dyrk
[#388] VJctor paue aff africa. son felicis. {Cxix} [Ccxix]. Are wars herra. sat j sancti petri stadh ok stol x Ar. ij. Manadha x. dagha. Ok stodh pauastol tomber xij dagha. han skipadhe halda pascha dagh æ wm siundagh mællin thæs Aprilis manadher ær xiiij natta gamul. Mange Asye biscope ok østan haff hioldu før pascha thæn tima judha halda pascha, til victor paue for ifuir haf oc hiolt consilium j alexandria. Ok skipadhe som nw war sagth, jnnan thy consilio waru thæsse første mz pauanum narcissus episcopus ierusalem Theophilus episcopus cesarenis. hyreneus episcopus lugdunensis han skipadhe at folk ma døpas j nødh innan alscona watne friscu ok saltu mz acallan namps fadhurs ok sons Ok thæs hælgha anda han do for thronne:
[#389] CAlixtus Rømskir son demeturi. {Cxviii} [Ccxviii]. Are wars herra sat j sancti petri stadh ok stol v. Ar ij. manadha. x. dagha. Ok stodh paua stol tomber vj dagha. Annan wægh tiberim bygdhe han waru fru kirkiu. Oc skipadhe fasta quatuor tempora han bygdhe thæn kirkiu gardh som callas calixti Ok manga hælgha martires liggia :
[#390] URbanus Rømskir son ponticiani [ccxxiij] Are wars herra sat innan stadh ok stol sancti petri viij ar. ix manadha xii dagha. Ok stodh paua stol tomber xix. dagha. han war af førstum Rømskom herrum wt comin cristin af barndom. dyr predicare opta wtlændis for sænder for tronne skuld Oc æ lønlika inførdher ater af cristnom mannom han kom dighran del af rom til cristindom ok wælborna mæn swa som tyburcius ok [hans brodher] walerianus sancte cecilie fæsteman. Sancta cecilia war før cristin æn manne fæst. Ok swa folkomin j throna At hon kom sin fæsta man gryman som leon til lamba lundh. swa lydughan. At han for fra brudha siæng Ok til wrbanum oc thok cristindom Tha cecilia rikista jumfru leddis til brudha siæng Ok alskons lekir ok sangir for hænne. Tha sang hon gudhi j sinum hugh wardhe mit hiærta Ok min likame ren ok menløs ok scamløs for hwariom manne. Swa hørdhe gudh hænne bøn. at hon hiolt renlifui mædhan [#391] hon lifdhe Ok do j mødome dræpin for thronne Walerianus badh ceciliam bidhia gudh at hans kiæraste brodher tiburcius matte ok cristin wardha. Gudh hørdhe wæl hænna bøn. Ok wardh tyburcius swa fulkomin j tronne mz sinum brodher. At the thuldo badhe dødh for thronne Ok thedhis thera siæla j duw like flygha til himla. Wrbanus skipadhe at all altare kar [skulu] {waro} [wara] aff gul ælla siluir ella tin. han war gripin ther han predicadhe Ok døpte ok draghin til dom Ok dræpin æptir mang qual j myrkustuw ok manga mødhu.
[#392] ALexander cc.xxiij. Are wars herra. war Rømskir Keysare xiij ar riddara giordhu han. vtan romara borgha radh. Ok kalladhe han augustum. han wan persie rike mz swerdh han hafdhe {okiæran} [ofkiæran] en mæstara som heth wlpinus Ok dømde all mal epter hans radhe. hans styrdhe riddar scap mz hardum ræt ok ræfst. han war Romarum kiær herra. Riddara. drapu han som han [til] keysare giordhu J hans daghum war origenes mæraste mæstare Sidhan apostoli waru. [hans] lifnadher ok mal oc cunnist førdhu han fram ifuir alla [andra] xiiij scrifuare gatu ænkte mer giort æn scrifuat daghlika j bøkir wisdom aff hans munne. Sanctus ieronimus sigher sik hafua seth ok læsit vj thusandh bøkir [#393] som origenes giordhe. Aff origine sagdhe mæn. swa at tholikir war hans kiænnedomber som han [var sielfuer] aldre soff han j siængh. Aldre kom sko ifuir hans fot. Aldre at han køt ella drak win. Gudz owini ok cristna thro falsara som kallas heretici impatu widha oc jnsætto innan hans bøkir sina willu. ok wantro Ok nidhrado thera napn ther mz. ok hether bæzsta {kiænnafadhur} [kiænnafadhurs] Ok hans boka Alexandher Rømskir keysare drap sina modher thy at hon hørdhe gærna origines predican :
[#394] FAbianus Rømskir son fabii. cc. xxxviij Are wars herra sat jnnan sancti petri stadh ok stol xiiii Ar. xi. Manadha. x. dagha. Ok stodh paua stol. vij dagha tomber han kom for [for] witne til farande ther folkit war saman komit vælia paua ther fløgh en hwit duwa ifuir hans howdh. Ok øpte mænniskiu male. Thu skalt wighias biscopir j romaraborgh. Folkit war fæghit. Ok waldu [‡‡78] fabianum [til pawa] han sende. vii [mæsso] diækna. wm cring landhit. Ok mz them vij subdiækna At scrifua alla hælgha martires. Ok thera pinur ok dygdhe ok iertigne han skipadhe wighia crismo hwaru skiær thorsdagh. Decius keysare læt han halshugga. wm then tima war en {roma} [romara] kirkiu prester hereticus. han heth nouacianus hans willu war mykin wadhelik gen gudhz nadhum. At engin gate bøth sin brut mz scriptamalum. Alle the hans wantro fylgdhu toco han til paua. girughan til walda. Tha calladhis radhit til saman ok komo til rom lx biscopa Ok bandhsatto han Ok hans willu. Ok dømdu gild scriptamal syndugha folke til himerikis nadha. Ok fæstu sin dom mz gudz ordhom :
[#395] Philippus [ccxlv] Are wars herra war Rømskir keysare [vij aar] Ok mz hanum hans son philippus thæsse thwe waru førstu cristne Rømska keysare J thera daghum waru fulkomin iæmn thusand Ar fra førstu romaborgh byghning. Ok hioldu romara thær for dighirt hoff ok høghtidh mykit {dighra?} [stora] thre dagha mædh {dighre?} [mykle] glædhi Wnge philipus war swa hardhlynder j skaplynde At engin gat han mz lek ælla nokrom latum comit At lea. Thæsse thwe konunga giordhu først clærca ok kirkiu rika: Ok gafw kirkium rika gørsoma: Gul ok siælf flest alt cronunna liggiande fææ Decius en hedhin hærra forredh them badha til dødh. Ok drapus badhe fædhgha fadherin j rom ok sonin j verona
[#396] [---] Cornelius Rømsker son iusticij cclii wars hærra Are. sat i sancti petri stadh ok stol iii Ar ii manadha x dagha. han gaff præstum lof swæria sannindh j nødh æn the wilia. han førdhe {førdhe} sanctorum petri ok pauli ben aff stadh for sancte lucie bøn. Cornelius tholde dødh for tronne Aff decio:
[#397] LWcius Rømsker son porphirij sat j sancti petri. stadh ok stol iii Ar iii manadha iii dagha. han skipadhe at hwar biscoper skal hafua thwa præste ok iii [mæsso] diækna nær sik for witne skuldh tha han prædicar At ey mughin falsara wænda hans ordh til willu han forsændis først for thronne Ok tholde sidhan dødh aff waleriano keysara. [#398] Stephanus Rømsker son iuliani sat j sancti petri stadh ok stol iiii Are ii manadha xv dagha. han skipadhe præstum. Ok [mæsso] diæknom ey clædhas wighdhum clædhum wtan j sinum æmbitis tima Sidhan han wænde dighirt hedhit folk til cristindom. Ok iordhadhe mz hedher manga martires. tha læt walerianus ok galienus han letha Ok finna: Ok dragha til martis monstir At offra diæflum. Stephanus badh gudh. Ok fiol afgudha mønstir vidh iordh. Ok hedhne rymdu rædde vndan Valerianus sænde flera riddara at fanga [stephanum oc the funno han] siwnga mæssu. Ok drapu han thær vræddan eptir [at han hafdhe takit gudz helghasta licama j mæssone]
[#401] VAlerianus ok galienus hans son. cclvj Are wars hærra waru Rømske Keysara xv Ar. han wan atir wndher rom gøtlandh. Ok grezlandh ok ødde macedoniam ok asiam han tappadhe sigher thær han stridde widh persie conungh. Ok wardh fangin wndher skiændelikan thrældom: Allan sin alder [han] lagdhe sit halsben vndher persie konungs fot. huar [tidh] han stegh a hæst bak. Walerianus war hardher ok grymber cristnu folke. Ok mykit hælaght blodh læt han [wt] giuta Galienus war først spaclatugher. Ok sidhan grymber. wm sidhe. Ok gudhi fra gangin til Aurelius hertughe drap han mz swicum. Galienus heth andru nampne decius dighir gudz owin ok cristna kirkiu
[#402] Um thæn tima gripus thwe wnge swena cristne Ok pintus som flere for thronne Annan thera drøpto the hedhna allan mz honagh. Ok lagdhu bundin nakin for sarbetta flughur Ok matka. tha solin sken hetast. Annan lagdhu the Ok bundin nakin j bløtasto siæng. Thær fughla sungu.Jnnan søte luct. widh rinnande watn: Thær alscons blomster waxte. Ok lætu koma til hans ensamna mø diærfua til udygdh: At fresta mz listum Ok fulum latum hans likama til vloflikan lusta. Swa at gudz riddare {finge} [fik] enga ro for diæfwls andhbudh ok engin lat blygdhis. Ok enkte war hanum Annat til radha ther han la bundin handum ok fotum vnder siæla wadha. wtan beth j sma stykke sina tungu mz tannum. Ok spottadhe blodhit j hænne ænne til hænne leddis widh ledhan lek. Ok han slycte swa sin lusta mz sarum wærk, widh tholika frestninga ræddis mange. Ok [#403] trøste ey sinum cranklek At thola, wtan flyddu til ødhkna. Ok lifdhu widh nødh j scogha skiulum Ok burdhis swa. ther mz ærmita lifnadher.
¶ Sanctus macharius war ok en ærmite han fan en dødhan howdh {scala A ødhe} [scalla a ene] mark. Ok manadhe han ifuir gudhz nampn [at sæghia sik] hwat mænniskio han hafdhe warit, han swara sik hedhin hafua warit, Ok innan hæluiti wara. Macharius spurdhe hwat vndi hedhnu folke ær j hæluiti, han swaradhe at iudha Ok nidherst vnder iudhum [ær] falst cristit folk ok want:
[#404] PAulus [eremita] war en aff them førstu [ærmetum]. Ok lifdhe længe. mannum lønliker, widh gudhlika fødhu som en rampn hanum førdhe [huan dagh] Sanctus antonius annar ærmite wænte sik wara thæn førsta. thæs lifnaz, til røst j sømpne wiste hanum Annan. wara lanct wt j øknum. ældre ok hælaghare. Sanctus antonius far widha. wm ødhescogha at leta ok fik {mødh} [moot] wm sidhe rædhelict diur. halft j manz hami. Ok halft j hæst like, ok wiste hanum wægh A høghru handh, ther næst møtte hanum et Annat diur mz byrdhe palma træs fruct. thæs howdh war mænniskio likt Æn [bwk oc ben hafdhe thz som] raget Han sagdhe sik wara ok heta satyrum scogs gudh. Sidhan møtte hanum en wluir. Ok wizste hanum wægh til herbærghe [‡‡79] sancti pauli Paulus forstodh hans como. Ok læste locom. Antonius badh sik inlæta Ok suor sik ther blifua ok bidha dødhin. Æn han gate ey før inkomit Paulus læt vp lucum. Ok fiollu hwar [#405] androm j famna fæghne. At mat male kom {rafn} [rafnin] mz twæggia mala fødhu. Ok tha Antonius bar thæs vndher. Tha sagdhe paulus huru gudh sænde hanum daghlika fødhu til hwart mal. Ok nw twæggia mala sændher. thy at gudh wizste wæl. At gæstir war comin Antonius for fæghin hem gladher af godho funde. Ok tha han kom hem til sin cellam lystis innan hans hiærta ok saa huru gudz ængla førdhu pauli siæl til himna. Antonius wænde wægin j samu stundh. Atir til paulum. Ok [fan] hans likama standa som lifuande, knæfallin vplyptum handum gen himnum swa som han stodhe røscer A bønum Ok wænte han lifua: sidhan han forstodh han dødhan. tha øpte han ok sagdhe swa. sælæsta siæl thu prøfuer thin lifnadh j dødhum likama. hwilka lund thu han wande mædhan han lifdhe. Antonio wandadhis wm andhbudh. at graua likit Ok como jæmskøt thu leon ok grouo grauena. Antonius thok bort mz sik pauli kiurtil. aff palm træ løfue [giordhan] Ok bar han hwarn hælaghan dagh mædhan han lifdhe han do. cclxxxvij Are wars herra j clarj keysares daghum ok prøfuas ther mz at han war ærmete æntiggia xx Ar. ella litlu minna.
[#409] Thænne galienus decius læt Ok gripa sixtum paua. Ok dragha til martis mønster At offra [oc bidhia til] afgudh ælla pinas til dødh. Sixtus [var] vlydhugher keysaran [oc thy] badh [keysaran] han ledha til myrkustuw Ok thwe hans preste mz hanum felicissimum ok agapitum laurencius ærkediækn øpte til pauan. Hwart far thu min fadher wtan sona fylghe hwart far thu hælagher biscopir vtan [mæsso] diækens thiænist Aldre wast thu wan offra a gudz altara vtan diækn Hwat ær thæs mz mik thinum {fadherlik} [fadherlika kerlek] ær let. Hwat odygdh hafuir thu mz mik prøfuat Prøfua for wissu. æn thu hafuir wærdught wald at thiæna guz sacramento. ok skipta wars herra blodh [vtan thiænara] Cristit folk thok opta wars herra likama aff prest ælla biscops hænde Ok {diækn} [mæssodiækn] gaff allum. wars herra blodh aff calke them gudz likama toco. Ok war æn thæn sidher j sancti laurencij daghum. Sidhan fortoks then sidher wm sidhe for wadha skuldh. at sacramentum spiltis. Sixtus sware. ey widher sigher [#410] iak thik [min] søte son thik standher hærdare stridh for handum. wi gamble [mæn] tholum [lættan] dødh. Thik wngom man søme [hardhare stridh oc mere sighir] Thridhia dagh æpter mik dødhan skalt thu mik fylghia. Ok bødh laurencio skipta fatøko folke [kirkione liggiande fæ] gul ok silf. thz philippus keysare gaf kirkiu. Epter swa giort. leddis wt sixtus at {halshugga} [halshuggas] thy at han wilde ey offra afgudhum [oc lydha keysaran] Laurencius øpte til sin fadher som før oc sagdhe sik hafua wtgiuit [oc skipt] gul ok silf som han bødh, keysarans swena drapu pauan Ok gripu diæknan til skiæla wm gul ok silff han sagdhe sik hafua wtgifuit af pauans wæghna
LAurencius ok wincencius waru syzslunga badhe af yspania. Sixtus paue førdhe them til rom j sino fylghe. Ok for vincencius ater hem til landa: Ok tholde ther dødh for thronne mykit hardhan som frammer scrifuas. En laurencius bleff æpter j rom til han tholde dødh for tronne han war swa girugher at thola dødh for thronne [at han ropadhe æpter sixtum oc bødh sik til at dø mz hanom] Laurencius lette dagh ok nat cristit folk fatøct. Ok giordhe sins fadhers budh {thwa} [thwadhe] thera føther ok gaf them almoso Ok siukom helsu Ok særlika blindom godh [#411] øghon mz kors thekne. Sidhan sixtus war dræpin førdhe riddara han til keysaran. keysaran fik han enum foghudha valeriano Ok bødh kræfuia aff hanum gul ok silff ella nødhga han at offra diæflom ælla pina til dødh Valerianus fik han andrum foghodha. som ypolitus heth mz samu forlaghum ypolitus læste han inne mz androm fangum Ther war en hedhin fange som heth lucillus blinder af grat Sanctus laurencius lofuadhe hanum godh øghon æn han lofuadhe gudhi cristna thro lucillus lofuadhe fæghin ok fik fæghin skæra syn [oc døptis], thætta spurdhe flere blinde Ok komo til laurencium ok fingu bøtir ypolitus sa tholik iærtekne gøras j sinu huse. Ok badh laurencium wisa sik kirkiunna liggiande fæ. Laurencius sware Wilt thu cristin wardha tha visar iak thik fagnadha fæ [ævinnelikit liff] mz glædhi. Swa længe predicar laurencius At ypolitus wardh cristin Ok sagdhe sik sea tha han døptis menløsa manna siæla gladha ok sæla Laurencius kom for valerianum: Ok fik thriggia dagha frest. At visa gul ok silff [oc] liggiande [fæ]. Laurencius {sampna} [sampnar] halta ok blinda ok siuka fatøko ok alscons almosa folk. Ok ledde fram thridhia daghin for decium ok valerianum Ok sagdhe them hafua ført liggiande fæt til himerikis:
[#412] DEcius læt sik wara daradhan. Ok bødh laurencio offra, laurencius spurdhe hwat rættare ware gøra them hedher som alt skapadhe, ella hans handauærkum. Decius wreddis widh hans ordh ok læt han bæria, ok bæra fram for hans øghon Alzskons pinur ok høtte hanum thola them alla. wtan han offradhe gudhum Laurencius sware vsæl man mik hafuir længe langat mz astundan til tholica crasa. Decius sware thykker thik tholik thing wara craser tha sigh os flere thina kompana som thine [‡‡80] gilbrødher skulu [vara] Laurencius sware thera nampn æru nw scrifuat j hymmerikis bok. Ok owærduger estu sea thera øghon Decius bødh bæria han længe [oc hardlica] mz stangum. Ok læggia lughande iærn fram mz hans sidhum Laurencius øpte røscer mz gudz trøst herra ihesu christe sandher gudh miskunna Laurencius øpte røscer mz gudz trøst herra ihesu christe sandher gudh {aff sannum gudhi} miskunna mik thinum manne Jak nekar thik ey. ther bær skuld for thik, spurdher ok frestadher widherganger iak thik min herra. Decius munde galin wardha aff harme Ok sagdhe thu døuir pinur mz coclara konst. Æn aldre dare thu mik ella døuir Jak swær thz badhe wm {gudh} [gudha] ok gudhur til thæs thu them offrar thu [#413] skalt røna all scons pinur Tha læt decius hermelika bæria laurencium [sua at han] øpte ok [badh] warn herra taca sin anda. Ok ænda sina pinu Ok mødhu Tha kom røst af himnum swa at decius hørdhe Æn stande thik manga pinur epte ok stridhe Tha øpte decius j giæld ok harme ædhla romara hørin j diæfla. tala ok trøsta [thenna] afgudha man som ey [vil] dyrka gudhana. ok ey gifs widh pinur ey wirdher waldit ey wærals herra wredhe, bærian fast ok hudhstrykan laurecius loo ok thaccadhe gudhi ok badh for allum wm cring stodho Ok nær waru:
EN riddare som het Romanus trodhe j samu stundh ihesu christo Ok øpte til laurencium. Jak se standa for thik wænastan junkherra Ok stryka thin sar ok limi linlika mz {lin} [linno] clædhe. Jak manar thik af gudz wægna læt mik ey længer hedhin wara wtan døp mik skøt j ihesu christi nampn Decius sagdhe til valerianum han [vinder] os mz coclara const ok bødh hanum ater ledhe jnnan gømu ypoliti ther kom romanus ok bar siælfuir saa mz watn. Ok fiol for føther laurencij. Ok beddis ok thok døpilse Decius fik thz spyria ok læt romanum hermelika bæria ok halshugga wm sidhe. Thy at han øpte sik wara døptan ok kristin man [#415] The sama nath leddis laurencius atir fore decium ypolitus græt ok wilde sik tha oppinbara siælfuir ok øpa sik wara cristnan. laurencius badh han bidha ok hylia cristno [tro] j sino hiærta til han wordhe kalladher alscons pino andbudh barus fram som for før decium Decius sagdhe til laurencium wæl hwat thu wilt hælder offra gudhum ællir skal thu alla thæssa nath pinas j hardum pinom laurencius swaradhe min nat hafuir ænkte [#416] myrkir vtan all thing skina j liuse Decius bødh frambæra iærnsæng oc læggia laurencium thær oppa thaghar war laurencius af {klædir} [klæddir]. ok {wpp jwi} [wppa] ristena {thander} [lagdhir] ok eldir vndi thænder ok han owan a mz iærn grepum trengdhir tha sagdhe laurencius til walerianum wnderstat wsal at thin elder gør mik {swalan} [swala] ok thik siælwm æwærdelikan bruna. Thy at war hærra wet wæl at iak nekar ey hans nampne thær iak ber sculd fyri [jak] vidhergangir {iak} ihesum christum ok stektir thakkar iak gudhi ok gifuir hanum loff laurencius taladhe ok til decium leande ok blidho ænlite Se wsal annan wægh. hafuir thu nw stekt vent bradena. ok æt then delin som nw ær stekter [oc sagdhe han] Gudh siælfuir iak thakkar thik. at iak ær wærdhogher [vurdhin] Jnganga at thinom lukum ok gaff gudhi sin anda swa talande Decius skæmdis {mz} [oc] valerianus ok gingo hem fran likeno som tha la æptir a. glødhum Ypolitus grep likit arla ok læt justinum præst iordha mz hedher som wæl war wært : Cristit folk. fastadho thry dygn Jwi hans graf gratande
Scrifuar sanctus gregorius turonus. At en præstir vilde [byggia] thz af aat war sancti laurencii kirkio. Ok tha en bielke war [afstuntir] swa at [han] ey rækte thwert ifwir {væggia motit} [væggiana]. {tha badh præstrin} tha badh præstrin laurencium miscunna sinom fatikdom swa som han warkunnadhe fordum [#417] tha han skipte kirkionna goz mellan fatika manna ok i samu stundh waxte {balk} [balkin] swa langer at han {wa fulemna} [war fulempna] ok en ofuir swa at aff skulde {huga} [huggas] aff huggit loth præstrin swnder skiæra j sma stykke ok læggia widh alscona siukdom ok bøttis mangom:
Scrifuar [oc] sanctus Gregorius paue At en præster som het sanctolus. vilde oc vp resa ok rykta sancti laurencii kirkio som langobardi brendo. ok legde til monga gærningis mæn Wm sidhe brast [hanum brødh] til thera fødho. Ok tha han war a sinom bønum til gudh ok sanctum laurencium ok beddis brødh tha theddis hanum en lewir ey tho mere æn han winnas matte threm mannom at male Ok tho swa dryghan ok maktughan. at han {war} [wan] allom gærningis mannom x dagha til fulla fødho:
EN kalkir aff cristallo war j sancti laurencii kirkio j meelan ok fiøl en hælghan dagh v. [mæsso] diæknans hand ok brast swndher j sma stykke. diæknen gret ok illo læt ok [togh] tha saman all stykken ok laghdhe ifwi altara sancti laurencii ok badh han wardha sik nadhoghan j samu stwndh stodh kalkrin hel a {altareno} [altarenom saman føgdhir som før]
[#418] EN nunna som het sabina renfærdugh vm allan sin lifnadh wtan mykit besk j ordhom ok j thungo doo ok jordadhis j sancti laurencij kirkio. diæfla skaro hænna likama sundher J thu stykke for sancti laurencii altara. tha folk kom arla til kirkio tha la annar lutrin aff hænna [‡‡81] likama hel ok ospiældadher ok Annar war brændir ok swidhin:
EN domare war j rom stephan at nampne han thok gærna gafwor ok wænde doma. han thok mz rætløso thry hus af sancti laurencij kirkio. oc en thry aff sancte agnetis, ok egnadhe ranit han do ok wardh draghin for guz dom ¶ Sanctus laurencius wredh {han} [hans] arm swa at sarlika wærkte ¶ Sancta agnes saa wredum øghum til hans ok wende sit ænlite fra hanum. gudh gaf siælfuir thænna dom iwi han, thy at han eghnadhe annars ok saldhe giærna [sannind for] {gafw…} [gafwor]. thy skal han j mins forradhara verdhskapi wara ¶ En hælagher man sanctus proiectus, som stephanus domare mædhan han lifde. hafdhe wærdughan {hafwat} [hafth] badh sanctum laurencium ok agnetam vara hanum nadugh laurencius ok agnes ok proiectus mz thøm, ok mz [#419] wara fru nadhom ok hiælp. fingo hanum mz bønum lifs nadhe at lifna {ok lifua} xxx dagha, ok bøtha sin brut mz rætte skript, war fru bødh hanum særlika læsa daghlika mædhan han lifdhe, en psalm j psaaltaranum som swa byrias. Beati inmaculati in via ¶ Tha siælin kom atir til likaman tha thedus hans limi swa swidhne som the a barinne waro brende ok thes bruna merke bar hans armber mædhan han lifdhe. Han galt atir alt thz han hafdhe fanghit mz oræt. ok bøtte sin brut mz script ok doo j guz fridhi xxx daghum [ther æpter].
HEnrik kesare ok radegund kesarinna. bodho saman j renlifuis lofuan ok [gudhelika] hionalaghi. ok gømdu [renlek oc] sin mødhom lønlika kesarin mistrodde hænne wm sidhe wm en riddara. ok dømde hona til {skærsla} [skirsla] at [hon skulle trodha fæm fiæt] brinnande iærn hæl. Tha radegund stegh [først a iærnit badh hon wan hærra oc sagdhe, hærra ihesu christe thu som wezt mik for thænna sak vara menløsa oc mø badhe] fore henrike ok hwariom manne hiælp mik [nw. kesarin skæmdis oc gaff hænne] pust widh kinben j samu stundh kom røst af himnum: [menløs jomfrv oc reen gak diærfuelika ofuir brinande iærn thik hielper {the} aldra renasta oc mildasta mø maria] {mø}, thæn tidh kesar henrik doo. tha tedhis vj thusandh ok vj hundrat ok lx ok vj [diæfla] enom hælghom ermeta [oc foro fram om hans cælla]. Ermetin spurdhe thæn sidharst kom [til hwat ærande] the waro swa mange [#420] wtkompne. Han swaradhe them wara sænda til [kesar] henriks {kesara} wtfærdh at prøfua hwat ræt them bare til hans siæl. Ermetin manadhe han a gudz wæghna. ater koma sidhan thz ware prøfuat. ok sighia. sik sannindh. han kom som han war manadher ok saghdhe wi gathum ænkte fræmt thy at thæn tima annan wægh j waghena lagdus hans synder ok særlika. at han witte sinne husfru osanna sak. tha kom then steekte laurencius. ok kastade ena gul gryto annan wægh j waghena ok sidhan wogho mer godhgærningane tha wardh iak wredher ok grep iak annan wægh j. grytona ok brøt iak aff annat ørat kyesar henrik hafdhe gifuit en gul kalk til sancti laurencij kirkio swa storan at han lyptis wp mz thwem gul ørom. ok thæn kalkin kalladhe diæfwlin gul gryto. thzta mall prøfdis ok hittis at. A. them dagh ok stwnd doo kesar henrik som ørat war brutit aff kalkenom j sancti laurencii clostre fiærren fra them stadh kesarin doo:
[#421] SAnctus ypolitus sidhan han iordadhe sanctum laurencium [gik han hem] {bordh} j sith eghit hws ok læt alt sith folk taka wars hærra likama aff iustini præst handum sidhan sattis han til bordh ok før æn han thok [math] tha komo decij kesara mæn ok thoko han fra bordhe ok førdo for sin hærra Decius taladhe til ypolitum mz [hadh] ok spordhe en han ware wændher til willu mædhan han iordadhe sancti laurencij lik ¶ ypolitus swaradhe sik thz hafua giort som {rættan} [rættir] cristin man ok ey fra wendan til nokra willu Decius øpte som han war galin ok bødh gripa ypolitum ok [han afklædha riddarlikom klædhum och] sla hans tænder {sundir} mz stenom ypolitus swaradhe sik ey wara afklædan [for] thy {at} cristin thro ok gudhlika dygdhe: [klædha bæst siælena] Decius bødh hanum offra gudhum ællir mista lifwit som laurencius miste ypolitus sagdhe sik sælan wara en han ware wærdhogher thola martirium som laurencius tholde ok sagdhe decium {wara} owærdoghan wara næmpna laurencium [fwlom] munne, tha læt [#422] decius {sagha} [sargha] køt fra hans benom mz iærn kambum [oc] slita {at} ypolitus [øpte] høght mz myklom røsclek sik wara cristin ok forsmadhe alla hans pinur. Decius læt han atir clæda mz riddara klædum. ok bødh hanum atir winskap ok riddarlikin hedher en han wilde hans radhe lydha ¶ ypolitus swarar sik wara guz riddara ihesu christi ok ey annars a mot hanum. Decius fik han j hænder. valeriam [rømska borghamæstara] at kuska han til afgudha offer ok gaff hanum alt hans goz. Walerianus fik witha at alt ypoliti [thiænisto] folk [ok war nadher] war til cristindom gangit ok læt them al for sik føra ok til afgudha offir kwsca. Fostir modher ypoliti som het concordia swaradhe først for all them at the wildo hællir [ærlika] dø mz sinom {ærlika} hærra æn fuleka lifua. valerianus læt hona swa længe mz stangom bæria til hon gaf vp sin anda ypolitus thakkadhe gudhi at han sa hænna ænda faghran ok. thrøste sina mæn ok {wardnadh} [thiænara] til martirium mz faghre fortalan valerianus [‡‡ 82] læt them alla halshugga. for hans øghom ok ypoliti føther læt han binda [#422] widh otama hæsta: widh otama hæsta: ok læt swa hæstana løpa mz hanum ther torn ok thistil waxte mæst ther til ypolitus gaf wp sin anda J gudz hændher Justinus prestir jordadhe them alla wm nat [nær sancti laurencii likama]
[#423] Ther decius oc valerianus {gingo} [foro] sidhan saman [j gyltom vaghne] at leta mera cristit folk til pino tha grep diæfwlin decium ok qwalde ok mødde swa hermelika at decius øpte sik wara bundin af ypolito hærdum bandum ok {droghes} [droghs] valerianus øpte sik wara bundin af laurencio ok {droghes} [droghs] brinnande bandum ok do valerianus j samu stwndh en decius lifdhe thry dyghn j diæfwls qualum ok øpte Æ mædhan han lifdhe ok badh laurencium lena sinom bandum ok doo thrydia daghin ¶ Triphonia decij keysares {kesarina} [hustrw] ok jomfru cerilla henna dotter ræddus gudz hemd ok foro til sanctum justinum prest ok beddus cristindom ok {læto} [forlæto] diæfwlsins [villo] oc do triphonia annan daghin epte hon war døpt ok cristin wrdhen. Sanctus Justinus jordade henna liik nær sancto ypolito xlvij riddara spurdo. at kesarinnan ok hænna dotter varo cristna. komo til justinum ok bedhos cristindom ok døptos Claudius keysare som wallogher {war} [ward] epte decium læth halshugga cerillam [keysarens dottir] thy at hon wilde ey lyda hans radhe ok offra afgudum. ok xlvij riddara ok thera husfrur mz henne:
[#424] EN legho swen kørdhe for waghne yghsn sancte marie magdalene dagh ok bannadhe økenum hermelika jæm skøt slo lyghn elder aff himnum ok brænde larbenit aff swenenom oc økin allan j asko. Sælugher swen læt sik føra til enna wara fru kirkio ok offradhe benit brænt j eet stanga hwl mwrsins, ok beddis nadhe af milde mø [maria] ok sancto ypolito wm ena nat sidhan, tedhis hanum war fru ok sanctus ypolitus mz hænne ok syntis hanum at war fru bødh sancto ypolito [lata] swenin helan wardha, ypolitus thok hans brænda ben ther thz laa. ok satte ater widh larit mz swa myklum verk at swenin wækte mz {øpe} [røpe] al hion som wm kring sowo ok stodho brat wp aff sømpne ok sagho mannin helan mz nyiom limum ok spurdho hwadhan hanum war swa tilkomit Han waknadhe wm sidhe vtan allan wærk helum limom ok [bleff] tho halter førsta arit thy at ater gifwit been war bløtare en Annat, epte iæmlanga dagh. waro badhin hans been iamtrøst ok {wrdh} [wardh] jerteknet ther aff fræghare. sancti ypoliti dagher komber fiærda daghin epte laurencij dagh :
[#425] J Decii keysares daghum pintis ok sancta Agatha helagh siæl wndi wænastom likama bezt borit blodh j cecilia rikis landum. Quincianus lanz herran lustugher at hænna likama ok girugher [at] hænna goz [haadzfuldir] widh hænna cristindom thy at han war hedhin [han] læt agatam koma fore sin dom ok bødh at hon skulde offra afgudhum. Sidhan han forstodh hænna hærdho tha fik han hona j hænder enne ogudhlike quinno som het {affrodissa} [affrodosia] ok hænna nyio døttrum jemfulum som thera modher at wænda hænna hugh til hans, xxx dagha war agatha mz them ok gudh trøste hona gen allom frestilsom swa at {affrodissa} [affrodosia] sagdhe til quincianum lættare ær bløta stenin ok iærnit en wænda thæssa mø hugh quincianus læt agatham ater for sik siæluan koma. ok sagdhe til hænna, mædhan thu ær vel boret barn hwj wil thu wanslæctas fra fadherins sidhum ok gudha dyrkan Agatha suare thz ware dyrasta dyrkan. at thiæna ihesu christo. quincianus bødh [#426] hænne wal [at tola] {pino} [pinor] ellir offra affgudhum ¶ Agatha sware. tholike æru idhre gudha som i siælfue, quincianus læt hona fast pusta ok høtte hænne alscons pinor. Agatha sware læt koma grymasto dywr rifwa. ok slita min likama the scolu spekias widh akallan nampn ihesu christi, læt tænda baal. ok brænna mik, guz ængla scolu swala mik mz himna dag, Mødher thu min likama mz alskins sarøka thæs hælgha anda nadhe [skulu] gøma mik fra allom wadha, quincianus læt agatham dragha til myrkostow glad gik agatha thiit som hon ware budhin til krasa ok gaf gudhi sit maal j waldh ¶ Annan daghin læt quincianus hængia hona ok thænia henna limi mz bandum ¶ Agatha sagdhe sik {stunda} [astunda] [martirium oc lustas j pinom som thæn ther godh tidhande hørir] eller saghe thæn [vin] han længe [æpter lænktadhe] ellir then som funne [badhe gul ok silf oc] dighirt liggiande {gul} [fæ] ¶ Ey komber hwetit j bondans binga vtan thz wardher før thryskit ok bart Ok ey komber gulringer a konungx arm før æn gullit wardher wæl brænt ok smidat. Swa ma ey min siæl fa martirii krono. vtan hon wardher margfallelika pinad ok mødh ¶ Quincianus læt dragha ok tænia henna spena ok wm sidhe afskæra. Agatha øpte han gryman wara ok ogudhlikan som ey skæmdis skæra then [lim aff quinno som] thu didhe aff thinne modher Jak hafuir tho hela mina siæl gudhi wigdha. af minom barndom ¶ quincianus bødh hona atir j myrkstouo sæthia. at engen lækiare matte til hænna koma. ok wtan mat ok dryk: Wm midhia nath kom en gamal karl ok en swen mz liuse for hanum in til henna: læstum durum ok sagdhe sik wara lækiara ok hafua mz [#427] sik alskyns lækedom ok sagdhe sik nær wara tha hon pintis ok seeth ok scudat at hon ma bøter fa. ok sagdhe at sarane war qunciani [‡‡83] [harmbir hanum] æn hænna wærker [var hænne]. Agatha sagdhe sik aldre hafua idhnadh lækedom vtan iak thrøste a ensamin ihesum christum som alt gør thz han wil. mz ensamno ordhe han ma mik lækia en han wil. godher karl lo at hænne anzswarum ok sagdhe sik wara wars [herra] apostolum petrum sændan a gudhz wæghna hænne til thrøst ok botha Jæm skøt fiol agata hanum til fotha. oc kiænde sik alla hela. ok wæl lækta Ok apostolus hwarf fra hænne øghom. Waktara ræddus widh guz lius ok lætho vppit standa myrka hwsit Ok rymdo ok badho hona. ryma en hon wilde ¶ Agatha swaradhe aldre vardher thz at iak rymir ok tappar mino martirii krono ok koma mina waktara j lifs wadha for mina sakir. Fiærdha daghin læt quincianus hona wth ledha. ok bødh hænne offra afgudum ellir thola en flere pinor. Agatha kalladhe han with løsan som bødh lofua stokka ok stena. ok widhersighia sannan gudh. Quincianus spurdhe huru hon fik sina spina atir ok aldra sinna lima bøtir agatha sagdhe sin gudh ihesum christum wara sin lækiara. ok engin Annan ¶ Quincianus sagdhe hona ofdiærfua wara. som nemde ihesum christum for hans ørom ther han gat ey hørt nemdan ¶ Agatha swaradhe at ihesus nampn ginge hænne aldre v munne æller minne mædhan hon lifdhe. Quincianus sagdhe til hænne nu skalt thu se [æn thin] gudh ihesus giter thik holpit. Ok læt strø wndi hona brutna sio scala ok eld wndi thænda ok hona ther jwi binda. ok wænda J samu stund thz war giort kom [iorddyn] swa digher at [#428] aldir stadrin skalf ok digher del fiol nidher vidh oc do. mykit folk ok thwe quinciani høxsto radhgifuara, tha lop alt folkit saman til quincianum ok sagdho thz wara syndagiæld for menløsa mø han pinade, quincianus reddis annan wægh jorddynnen ok Annan wægh folkit ok læt ater indragha agatam ok lykkia wndi lase ¶ Ther badh agatha sina bøn til warn herra ok sagdhe herra ihesu christe ther mik skapadhe ok gømde min likama. aff barndom renan ok mik hafuir fra takit wæruldinna wilia. Ok gaf mik sigher ifui alla pinor ok tholomodh j lifs nødh thak min anda J thina hænder ok biud mik koma hem til thinna nadha epter swa bidhit gaf hon wp sin anda j gudz hænder:
Tha cristit folk røktadhe hænna lik mz hedher som tilhørdhe tha thedhis wænaste smaswen koma gulle klædher ok silke mz hundradha mannum væl [klæddom j huitom] klædhom som aldre waro før sedhe j them landom. smaswenin satte en malmara sten at hænna hofdhunu ok hwarf af [thera] øghom. a malmara stenenum war swa scrifuat [Mentem sanctam spontaneam honorem deo & patrie liberacionem Thz hauir swa mykit inbæra] [hon hafdhe hælghan hugh hon offradhe sik siælfuiliande gudhi hedherin hon giordhe lanzsins frælse] Hær æptir giordho badhe cristne ok hedhne hænna graf [storan] [#429] hedher. Quincianus fik gudz hæmd som han redh at ransaka agathe goz thwe hæsta annar beeth han til dødh ok annar [slo] han til hælia mz {hofdhe} [hoff] j quaf swa at aldre kom hans liik til lanz ellir been til bygdhe
Sidhan iæmlange war lidhin ok wtgangin fra hænna pinu dagh ok til hænna høghtidhis [aartidha] dagh tha brast eth biærgh nær hænna statz borgh ok gik wællande eldir J biærgheno ok brænde [alt thz fore var] ok iæmuæl watnit Ok bar sik fast at borghene, [stadzmænnene oc] borghamæstarana [toko] eth klædhe af [sancte] agathe graf ok førdho gen eldenum ok j samu stundh a sancte agathe dagh lægdis lughin ok eldrin stodh som stæmder ware Sancte agathe dagher komber fiærdha daghin epte kyndilsmæsso dagh swa at kyndilsmæsso dagher ær første ok agathe fiærdhe
[#433] Decius keysare kom til ephesum greklanz stadh mz them wilia som han war før wan at fordærfua cristindom ok bødh vpbyggia afgudha dyrgh ok dræpa cristit folk hwar thz funnis, eller gudhum offra Swa dighir ræzl var tha at sonin widhersagdhe fadherin ok fadher sonin tha funnus j blandh mz andhrum siw mæn kristne j stadhenum maximianus malchus martirianus dionisius johannes serapion ok constantinus Førsto [oc mæraste] mæn til keysarans hof, the sagho cristins folks nødh mz sorgh ok lønto [sik] j gudhlikom bønum ok fasto j sino huse, the funnus ok førdus for decij keysares dom, ok war them daghir gifuin til anzswara til keysarens komo ater, thæs mællan saldho the fædherne ok mødherne ok gafuo mæstadel fatekom, ok mz thy ater war foro the til selio biærgh ok lifdho ther lønlika j biærgha hulum j gudhlikom bønum En [#434] aff them for æpter thera tharfuum j stadhin j stafkarla klædhum ok køpte them thera tharfue ¶ Han fik wita wm sidhe at decius war aterkomin j stadhin galin ok grymber a mot cristno folke ok sagdhe sinom kompanum, som the sathu alle syrghiande for dødenom fingo the sompna ok sofuo cc. ar vij arum minne. Decius læt leta æpter them thy at han kiændis widh at han hafdhe scadha aff at swa wæl borne mæn waro hanum fra wænde ok læt koma for sik thera frændher ok forældra the orsækto sik ok kiærdo them hafua giort mot thera radhe ok wisto hanum [thz næsta the visto] at the mundo nokor wara j biærgha [‡‡84] hulum selio biærghs Decius bødh atirfylla alla ingangana biærghsins mz hallum, thwe cristne mæn ruphinus ok theodorus scriuadho alla thera atbyrdh ok lagdho [skriptena] mællan stenana ther ingangane ater luctus ok huru the waknadho ok lifnadho epte langan tima thz ma finnas mz guz nadhum j theodosij keysares gerningom, tho synas the bøkir ey rætta som sighia at the sowo ccc aar ok lxx ok thw aar thy at ey war swa langer time mellan decium ok theodosium en man ræknar ræt. [#443] THær æpte scrifuas huru mange keysare mællan decium ok theodocium varo ok huru længe hwar thera war:
DEcius kesare kom til babilonem ok læt dræpa mykit cristit folk thwe cristne [konunga] abdon ok sænnes læto jordha thera lik. ther for wrdho the røghdhe for decio ok gripne ok førdhe for romara radh ¶ Decius gaff them wal offra gudhum ok halda [waldum] ok lifue ellir dø wndi leona tannum the ræddus mer gudh æn diur ella død. ok sputtadho at thera [aff gudhum giordha aff stokkom oc stenom] ¶ Sidhan droghos the wt ok leddus a moth them tu leon ok fyra biørna the giordho them enkte men vtan stodho them hælder til wærn for owinum ther til the fiollo mz them for swerdum ¶ [the drogho thera lik] for afgudha bilæte [oc lagho ther] til en cristin subdiekn som heth quirinus jordhadhe them, thera høghtiidh komber næst sancti olaui konugx dagh:
[#444] DEcius kesare laghde wthlægha cornelium paua [Oc sidhan lot han atirkalla oc læmias ok hudhstrykas] Sidhan læt han ledha han til afgudha mønstir ok gaff honom wal at offra afgudum ellir halshuggas [j wæghenum tha han wtledis badh] en hedhin riddare {badh} han inganga j sit hws som war nær wæghenum ok gifua bøther sinne husfru som mang aar hafdhe lighat paralitica som wi kallum modhstulin Medh pauans bønum fik hon bøther ok trodho badhin hion christo ok wrdho cristin ok x. riddara mz hanum som nær waro ok the leddus {mz} [æpter] kesarens {budhi} [budh] til afgudha mønstir {ok} [at] offra. ellir halshuggas the sputtadho a belaten, ok [at] {hedhna dullia} [hedhno villo] for thy halshuggus the alle mz cornelio paua fiurthan nattum for michelsmæsso apton :
[#445] [Sancta iustina & cipriano]
I Them daghum war j antiochia sancta iustina ens afgudha biscops dotter hon hørdhe gudhz læst lesna ok predicadha thy at cristin kirkia war j hænna fadhers huse ok thænkte mz sik ok throdhe christo ok thalde for fadher oc modher, wm ena nath ther æpter thedhis them siælfuir ihesus mz hælghum ænglum ok sagdhe komin til min Jak gifuir idher himna rike fadher ok modher justine trygdus widh the ordh ok thoko widh thro ok cristindom Wm thæn tima war en diæfwls man fulkomin j diæfla willo ok diæfla giordho allan hans wilia [han het ciprianus] Han bran allir innan at synda mz iustina ok bødh enom diæfle vændha [hænna] hugh til sik en han gathe ¶ Dæfwlin swara. Jak gat wt kastat mannin aff paradiis iak kom cayn til at dræpa sin brodher Jak styrkte iudha at korsfæsta christum ok skall iak ey gita ena mø modh wænt tha ware [#446] thz mik mæsta skam, ok ther nest fik han hanum ennehanda smørisle at smøria hænna hws wæggia vtan, han sagdhe [sik] wilia tænda henna hiærta innan mz oloflikom lusta ¶ Førsta iustina kænde diæfwls æggian j sinum hugh tændas, tha giordhe hon cors a brøste ok slækte wt allan fulan lusta. Diæfwllin ræddis widh thz hælgha kors som hundher widh thæn staff ellir gisl som han ær opta slaghin mz ok flydhe fiærran. Ciprianus spurdhe han, hwi ey kom iustina mz hanum han sagdhe hafua seet mz hænne eth rædhelikit tekn swa at all min dygh dufnadhe ok all min crapt skalff ¶ Ciprianus sænde annan diæfwl som mera matte ok samulundh for han som then førre Ciprianus kalladhe then thridhia mest moghande, diæwlin [skop] sik j enna mø [like] ok [kom til justinam oc sagdhe] Jak ær komin til thin at thiæna gudhi mz thik j renlifue. tho wil jak witha aff thik hwilikin æru renliuis løn. Justina sagdhe wara litla mødhona ok lønin ærlekin ¶ Diæfwlin j {møham} [møneham] sagdhe til justinam ¶ Hwi bødh war herra mannenom. at waxa [oc øxlas oc] fylla wæruldinna [Jak rædhis] en wi haldum renlifue Ok giptum ey os mannum ok fødhum [ey] barn at wi gørum gudh wredhan thy at wi brytum gudhz budhordh ok faam hardhan dom {ellir} [hellir] æn godh løn ¶ Hær mz thænde han brandh olofliks lusta jnnan hænna hiærta. alt wændis hænna hugher at lydha hans fortalan, til thæn helghe [ande] lyste henna hiærta, tha [vndirstodh] hon nær komin [wadhanom at thz var diæfwlin oc giordhe kors for bryste, oc blæste at diæflenom, diæfwls list] wek ok wektis som wax firi kors tekne Ok iustina kænde sik wara frælsa aff [#447] frestilsom. ¶ Sidhan skop han sik j wngs manz ham ok kom luktum durum til hænna siængh j hænna fampn ¶ Justina wizste wæl at thz war diæfwls willa. ok brøt [hans krapt til inkte] mz kors tekne. Sidhan [mødde han hona mz kaldasot aff lønliks gudhz tillate Oc han lot sina spamæn spa, at bradødhe skulle koma j alt landit, for thy thera] gudha waro wredhe wrdhne thy at Justina wilde ey wardha mans viis ok at swa skulde døø folk som fææ vtan justina giptis [oc børiadhe genstan fast at døø badhe folk ok fæ, oc stodh plaghan vppa siwnda aar] ¶ Tha kom alt stadhsins radh til iustine fadhers hws ok bødh [‡‡85] hanum gipta iustinam. Justina badh warn herra [fore thom a siwnda areno] ok thagher wænde fæ dødhin atir ok lifdhe fææ ok folk ok hiolt swa iustina sith renlifue. tha wantrøste diæfwlin sik at swika iustinam. Ok letadhe list at [dara] ciprianum siælfuan. han wppinbaradhe sik i iustine ham ok kom løpande til ciprianum som [hon] galin [ware] ok siuk af hans ælskogha [oc kyste han oc klappadhe] ¶ Ciprianus wente Justinam wara. ok fagnadhe hænne mz mykle glædhi ok badh wæl wara kompna justinam vænastan quinnan. Jæmskøt wardh diæfwlin swa rædder widh at ciprianus nemde justinam at han føk fiærran som røkir j wædher. ok stodh ciprianus atir hemskir ok harmfuller. Ok wndherstodh at diæfwlin wilde han dara ¶ Ciprianus [mz diæfuuls konst skop sik siælfuan j] fughla ham ok kom flyghande til justinam ok iæmskøt han kom for iustine øghon tappadhe han fughla ham ok henghde ciprianus høght j hænna hws vindøgha han war ey før fotum {fly} [flytia] {eller} [oc ey] flygha. Justina ræddis [#448] at han munde {springa} [falla] til dødha en han {fioll} [fiolle] nidher, ok læt han vtan [til] nidher taka mz stigha thy at hon wilde ey wara mandrapare, mangum sinnom giordhe ciprianus som nu ær sakt ok ænga sina list gat han for iustina lønt. Diæfwlin gik widh sinne skam wm sidhe for cipriano ciprianus skæmde han mz ordhom at han læt ena mø wmstridha sit waldh. ok spurdhe mz hwat krapt hon gat han wmstrit Diæfwlin badh han først swæria sik edha. wm høghsto diæfla waldh at han aldhre wænde sik fra hans {lydho} [lydhno] hælder sidhan æn før ¶ Sidhan ciprianus swor, tha gik diæfwllin widh sanno At justina gik yuer han mz thæs [helgha] kors thekn som ihesus war corsfæster a, ok [at han] miste sith mæghin widh {the} [kors] {tekn} [tekne] ¶ Ciprianus sagdhe sik thæm wilia thiæna. som mera matte, ihesu christo corsfæstum. Diæfwlin manadhe han mensworen wara ¶ Ciprianus swaradhe Jak forsmar thina makt ok widher sigher jak alla diæfla list ok signar iak mik mz thz hælgha kors Jæmskøt hwarf diæfwlin som røkir j wædhre. Ciprianus for til cristin biscop ¶ Biscopin øpte tha han sa ciprianum læt thik nøghia at thu hafuir wndhi thinne willu alt thz ey ær cristit enkte skalt thu [for] mogha {gen} [mot] gudz folke [oc hans makt] ¶ Biscopin wænte han vara komnan at lukka gudhlika mæn til willu ok wantro ¶ Ciprianus swaradhe Jak weth at mykit ær guz mæghin ok ouinlikit [ær hans] wald ok taladhe til biscopin all sin tilfælle tha trode biscopin hanum ok døpte som han beddis ¶ Ciprianus nam swa gudhlika tro [at om sidhe vardh han] biscoper epte sin [#449] gudhfadir dødhan Han bygdhe sidhan nunno clostir ok wigdhe iustinam [til] abbatissam Ciprianus scref bref til alla ihesu christi martires som han hørdhe quælias for thronne ok pinas ok thrøste them til tholomodh. lanz herran læt gripa them badhin ciprianum ok iustinam ok kwska til afgudha dyrk ok læt læggia them badhin j wællande panno ifuir elde fulla mz olio vax ok istir. Gudh gaff them sinna nadha swala swa at the kiændo enkte men j wellenom afgudha biscopir stodh nær ok kalladhe sina gudhar arculem ok jouem oc øpte them wara mykit moghanda. ok iæmskøt gik brunin {af} [undan] pannone wt ok brænde biscopin til dødh Ciprianus ok iustina droghus wt af pannone ok halshuggus Thera ben lagho vj dagha for hundum ok ramnum ok hittus af cristno folke hel ok ospiældad ok førdhus til rom wm sidhe thøn thøldo dødh iiii daghum for mikiælsmæsso :
[#450] Sixtus Annar swa kallader gresker at edhle son sophii. cclij Are wars herra sat j stadh ok stol sancti petri ij Ar. xj manada vj dagha ok stodh paua stool tomber epter han xxii dagha, han skipadhe først at mæsso skulde sighias mz høghtidhis sidhum. ther til sagdhis hon som sanctus petrus hona sagdhe.
Dyonisius munkir {cclx iiii} [ccl iiii] Are wars herra sat j sancti petri stadh ok stol ij aar iij manadha ok ængin wiste hans eth ællir edhle oc enghin mærkelik thing scrifuas aff hanum :
[#451] FElix første swa kalladher Rømskir edhle son constantini {cclvj} [ccl] Are wars herra sat j stadh ok stol sancti petri ij ar. x. manadha xxv dagha enkte mærkelika scrifuas af hanum :
LVcianus første swa kalladher thydiscan at edhle son marini ccl viii Are wars herra sat j stadh ok stol sancti petri xi aar x. manadha ok stodh paua stool tomber epter han viij dagha. han skipadhe først at vighia. alzskona jordhinna fruct for altara. han iordadhe ccc ok ij martires som dødh tholdo j decii daghum oc siæluir wardh han martir vm sidhe vndi claudio.
[#452] Claudius Rømskir kesare ræd for romara rike x aar ok xi manadha han wan wndi rom. greklandh ok gøtland ok ryzalandh. Valentinus prestir førdhis for claudium Claudius spurdhe han hwi han wilde ey hælder halda hans winskap ok dyrka gudha ok widersighia cristnom heggoma. Valentinus swaradhe aldre taladhe thu swa en thu wizste gudhz nadhe vtan widher sagdhe heller {afgudha} [afgudh] ok dyrkadhe sannan gudh ¶ En af them nær stodho claudio sagdhe til valentinum Hwat sigher thu wm wara hælgha gudha. valentinus sware Jak sigher aff them thz sannasta at the æru thæssa hems vsle mæn ok fulle mz [allom] ondhskap ¶ Claudius sagdhe til [‡‡86] valentinum ok badh han sighia thz sannasta aff ihesu christo en han ær sandher gudh. Valentinus swaradhe. sannelika ær han ensamin gudh ok engin annar, ok æn thu thror A han, tha wardher thin siæl hel ok sæl ok rømska wald skal økias ok sigher sæl skalt thu wardha. ok [for] vinna [thina] ouini ¶ Claudius taladhe til {sinna manna} [sina mæn] oc sagdhe [#453] mannen [tala wæl] rømske borghamæstara sagdho. wara last at kasta fædhernis sidhum Ok wendo claudii hugh fra godho radhe Claudius fik valentinum enum høfdingia til gømo Walentinus tha han kom J hans hws badh til gudh [oc sagdhe sua] herra gudh som sant liws ær liws thzta hws Høfdinghin sagdhe til hans gifuir thin ihesus minne dotter daxliws tha wil iak lydha thino radhe, valentinus badh wan herra ok fik the blinda j samu stund godh øghon. høfdingin ok alt hans folk wardh cristit Sidhan lat claudius halshugga: valentinum xiij dagha æpter kyndelmæsso dagh,
[#454] maria egipciaca
I claudii daghum gaf maria egipciaca sik j ærmeta lifnadh som andro namne calladis syndogh kona. ok war sidhan ærmite xl. vij aar til [een] hælagir abothe zozimas foor iwi jordhan at letha ok finna nokon helghan ermeta. ther fik han see ena nakna mænniskio ganga alla swarta ok solbrændha ok {ran} [flydhe] vndhan hanum ok han øpte [æpter hænne] hon nemde hans napn ok saghdhe hælagher fadher zozima hwi æltir thu mik Jak ma ey venda mit ænlite til thin. thy at iak ær en nakin kona, kasta til min nokot af thinom klædhum at iak maghe sea [til] thik, zozimas hørdhe mz wnder sith nampn af okiænde kunu ok kastadhe til hænna sin mantol ok [han] fiol widh iordh ok beddis af hænne signan. hon swaradhe, hanum thz bætir til høra som prestir ware zozimas wndradhe tha en mer at hon wizste badhe nampn ok [#455] æmbite ok beddis andelika signan aff hænna. munne ok hænde. tha melte maria wælsignadher wardhe wara siæla. aterkøpare ok løsare han signe thik, mædhan hon badh thæssa bøn vplyptum handum tha sa zozimas at hon lyptis alna høght fra iordinne tha fik zozimas jæfwgha. at thz munde wara nokor ilder ængil ok ey likamlik mænniskia. Maria badh gudh forlata hanum hans lønlika hugh zozimas manadhe hona a gudz wægna sighia sik sith nampn. Maria swaradhe. miskunna mik hælagher fadher thy at [om] iak sigher thik aff minom lifnadh tha fly thu fra mik. ok styggis som widh en orm ellir ødhlo ok thin øron {syrghas} [syroghas] widh min ordh ok vædrit smittas. zozimas badh swa længe at hon sagdhe. Jak [ær fød] j egypto, xij ara gamul. kom iak til alexandriam ther war jak xvij ar mz løsum likama. til fwlan ok oloflikan lusta. swa at iak [nekadhe mik ingte oc] sagdhe engom ney gen onzskap ¶ Aff alexandira siglde mæn til ierusalem for thæs hælgha kors dyrkt. Jak beddis [at] {fylghe aff} [fylghia] them the beddis af mik skiplegho. Jak bødh them min likama. the lytto at the legho Jak kom mz them til ierusalem. ok tha iak wilde søkia gudz mønster som annat folk tha wrok wædher mik fra kirkio dwrum Jak frestadhe en thwem ok threm sinnum. jnganga. ok æ wardh [iak] vsul wrekin wt ther alle mæn ingingo. Tha kændis iak widh mik. wm sidhe. at jak war owerdogh gudhliks verdscaps for min ledha lifnadh. ok bardhe jak mik for mit bryst ok gret iak aff allo hiærta. ok brast wt mykit beskir [anger] for liwan synda lusta. Jak [vardh varse] wara fru bilate j kirkio gardh ok fiol jak widh iordh for belætit ok [#456] badh iak wara fru miskunna mik ok erna mik nadher ok lofuadhe iak hænne bætra min likama ok lifnadh Sidhan gik jak thrøst fram til gudz mønstir ok iak gat thagar ingangit for thz hælgha kors swa at enkte menthe ¶ Sidhan jak hafdhe bidhit mina bøne for thy hælgha korse mz sorgh ok angir for mina synde tha gaff en man mik thre leua brødh ok hørdhe iak ena røst. til mik tala. far Annan wægh jordan tha wardher thin siæl burghin Jak for jwi iordhan som mik war radhit j thænna økn ok hafuir jak nw hær warit xl [vi] ar swa at iak aldre man sa før æn nu thik the thri leua wnnus mik til fødho xvii ar ok wrdho wm sidhe hardhe som stena Sidhan jak hær kom tholde iak likamans frestilse xvij ar ¶ Snima rotnadho min klædhe aff mik J thænna xxx. arum kiende jak aldre likamans frestilse ok aldre kiænde iak sidhan oloflikan lusta ¶ Nw hafwir jak saght thik allan min lifnadh ok bidher Jak thik at thu bidh warn herra for mik. zozimas fiol widh iordh ok lofuadhe gudh for alla nadher Maria badh han atir koma: at Are wm skæra torsdagh mz wars herra likama ¶ zozimas for hem til closter ok at iæmlanga. dax thima. gen skæra thorsdagh kom han atir til iordhan strandh ok sa mariam annan wægh strandena gøra kors for sik ok gik sidhan thørføtis jwi wathnit til hans ¶ zozimas fiol hænne til fotha for wndhers skuld. Maria menadhe hanum swa at gøra. badhe for thy at han war prester ok swa at han baar thz hælgha sacramentum. Sidhan hon thok warn herra, badh hon [æn] atirkoma abbotan at are, ok giorde swa kors fore sik ok gik thørføtis iwi jordhan. abotin kom ater til sit kloster ok kom atir at are [‡‡87] [#457] thit han hafdhe først widh hona talat ok fan ther hænna likama dødhan ok græt ifui hænna like ok thorde ey nær koma eller hanla før æn han fan eth breff at hænna hofdum swa scriuat zozima jordha marie lik ok giff atir jordinne sina muld ok bidh warn herra for mik som mik skilias bødh aff wærldinne annan dagh aprilis manadh, tha wnderstodh aboten at hon munde tha døø hon hafdhe {tha} takit wars herra likama af hans hand ok hon hafdhe atir komit fra iordhan j enne stundh swa langa ledh som han hafde farit xxx dagha ¶ Gamal karl gat ey grauit hænnna graf ok hafdhe ther ey andbudh til han sa leon koma. ok sagdhe til leonit hælagh guz thiænista quinna badh mik iordha sit lik. Jak giter ey thy at iak ær gamal. ok jak hafuir ey andhbudh Jak biudher thik a gudz wægna ok hænna at thu graf [griptena] thz lydde hans radhe ok grof grafuena ok gik thædhan spakt som lamb zozimas foor ater hem til sith kloster. hænna dagher komber iiij daghum æfter wara fru dagh. wm warena :
[#458] AVrelianus Rømskir kesare ræd for roma rike v. ar. føddir j {gripa} [ripa] juda lanz howdh stadh han hatadhe ok cristna kirkia ¶ Sanctus simphorianus vnger swen pintis j hans daghum ¶ Hanum {iættadus} [iættadhus] rika gafwr ok thæssa hems hedher ¶ Hedhne mæn drogho han til afgudha bilæte at offra ok wardh sarlika hudhstrukin thy at han sagdhe ney gen afgudha dyrk ok j mørkostofuo sattir, sidhan leddis han wt ok jættadhis hanum mykin rikt ok thæsse hems hedher en han offra wilde
Simphorianus sware war gudh ther badhe lønar wælgerninga ok plicta synde wi ærum hanum skyldoghe lifwit wtgifua, som os gaff liiff, ok gaf wt sith liiff [#459] for os, gifwm gudhi wart liiff gerna, thz wi scolum alle [wt] gifua nødoghe wm sidhe idhra gafwr æru honagh blandadha wtan [til] ok innan [til] eterblandadha. Jdhar giri tha hon hafuir alt. tha ægher hon ænkte Jdhur glædhi liknas widh [skørt glas tha] thz ær skærast [brister thz raskast].
Domaren wredhis vidh hans anzswar ok dømde han til dødh hans modher øpte epter hanum tha han leddis til dødh son min minz æwinnelikt liiff se gen himnum ok thænk a himna konungh thu tappar ey liiff. vtan thu skipter j bætra. han war thagher halshuggin cristit folk [toko] hans liik ok iordadhe mz myklum hedher ok wrdho jui hans graf swa mangh iærtekne at iæmuæl hedhne [som cristne] giordho hanum hedher hans dagher komber enom dagh for sancti bartholomei apton :
[#460] SAvinianus ok savina. waro thu syzkene, barn savini ens erleks herra Savinianus gik til scola mz androm barnom cristnom som namo læsa saltara ok hørdhe them opta læsa en wærs. asperges me domine ysopo & mundabor lauabis me & super niuem dealbabor som tydher a wart mal. stenk mik herra mz ysop tha mon iak ren wardha. thu skalt thwa mik tha wardh iak hwitare en snio Savinianus war fagir giærn. ok fik engho ro hwarce nat ællir dagh før æn han wrde thwæghin ok græt aff harme thy at han wiste ey hwa han mathe thwa swa [renan] gudhz ængil tedhis {smaswenen} [smaswenenum] ok badh han ey grata ok sagdhe han [hafua funnit] guz nadh [Tha thu vardhir døptir Och] cristin tha faar thu wita. hwat wersin thyder. Savinianus wardh mykit fæghin ok widhersagdhe thager fædhernis [gudha] dyrk ok rymdhe lønlika fra fadherins huse, thy at fadher aftalde han fra cristne thro ok kom savinianus til franz til eth stort watn som kallas secana ok bedhis [#461] døpas ok døptis til cristindom tha sagdhe guz ængil til hans nw faar thu witha hwat versin tydher, nw ær thin siæl hwitare ok renare æn nokor snyo thz til prøuilsa. at swa ær, seth thin staf j iordhena ok see guz iertekne, iæmskøt gaf thør stafuir grena. ok qwista wt af sik ok blomster [mangom] næruarande ok aseande, swa at M˚ mæn ok ij cc. ok viij trodho christo ok thogo widh cristindom som thz sagho. Aurelianus keysare spurdhe ath folk samnadhis til sauinianum ok døptis ok sændhe sina mæn at fangha sauinianum, the hitto han a sinom bønum ok wrdho swa rædde for gudhlike kraft at the thordo ey fara fram til hans. Aurelianus sendhe flere the foro fram ok wændhis thera hugher swa at the fiollo a sin knæ mz hanum ok badho gudhlika bøne oc sagdho til hans tha the vpstodho. kesaren stundher til thinna widher talan Sauinianus kom wiliogher [for keysaren] ok for thy [han] sagdhe ney gen gudha dyrk. bødh aurelianus binda [hanom] hænder ok føtir. ok sla mz stangom Sauinianus badh fresta sik mz hardare pinom. Aurelianus læt tænda baal j midhiom gardhe mz eldh ok mz oleo ok ther sauinianum wt a kasta: kesaren saa han standa j myklum lugha ok lofua gudh. kesaren fiol widh iordh for wndhers skuld ok stodh atir wp ok sagdhe til sauinianum thin ondha wæt læt thik nøghia at thu hafuir manga siæla swikit at thu ey [æn] fresta at dara mik ok dragha til willu mz thinne koklan. Sauinianus swaradhe æn skulu mange mæn kænnas widh sannan gudh ihesum christum oc æn thu siælfuir skal widh han kænnas for mina skuldh ¶ Aurelianus [‡‡88] ogudhlikir [gat ey hørt] {war} guz nampn {ok} læt sauinianum binda widh [#462] stolpa ok skiuta som at male skøtin drifw hwarn wegh wm kringh han ok ænkte nær hanum. Annan dagh kom aurelianus siælfuir at see huru han skutis ok sagdhe til sauinianum. hwar ær nu thin gudh. komi nw siælfuir ok frælse thik wndan skøtum en han githir Jæmskøt kom eth skøte widh kesarans øgha ok slo wt øghat mz allo ¶ Aurelianus bødh kasta sauinianum j myrka hws, ok halshugga. annan dagh ther næst Sauinianus badh til gudh at han matte atir koma. thit han døptis før æn han halshuggis. Jæmskøt brutus dør ok læstos vp laas ok sauinianus gik wt fram wm wardhin thit som hans stawer stodh j bloma ¶ Aurelianus spurdhe thz ok sænde æpte hanum [at lata] halshugga ¶ Sauinianus gik florrom fotum ifwi secanam ¶ Riddara komo æpte hanum ok ræddus gøra hanum nokot men før æn han badh them diærflika til hugga. ok bæra kesarenum af hans blodhe at stryca wm hans øgha ok fa thagher bøtir ther til at han ma kænnas at ihesus ær sandher gudh the giordho som han badh ok rædh ok wardh [alt] som han [sagdhe] ¶ Tha øpte aurelianus tha han fik bøther af hælgho blodhe sannelika ær ihesus sandher gudh ¶ Hans dagher ær x. daghum fyri kyndilmæsso :
[#463] SAuina systir sauiniani. gret sidhan sin brodher [oc illa lææt] guz ængil thedhis hænne ok taladhe widh hona. widhersigh fadher ok modher tha skalt thu finna thin brodher miok rikan ok ærlikan ¶ Hon sagdhe hwat hænne tedhis for sinne thiænisto mø ok flydho badha fra fædhernis lande til rom Pawin døpte sauinam ther gaff han enom blindom [øghon] ok hon bøtte thwem blindom ok thwem krøplingom ok dwaldus j rom fæm aar vel thaken ok erlika hannadh som san hælagh ¶ Hænna fadher lette længe til honum leddis ok sagdhe swa: wm sidhe. Er thu alzwallogher himna gudh tha fordærwa mina gudha ok bryt nidher thera bylæte som ey gato gømt min barn helbrygdho mik til hugnadh ¶ Jæmskøt slo thorden ok brøt nidher all bilaten ok wardh sauinus ok mykit folk cristit som sa guz waldh ok nadher ok døptus ¶ Guz ængil taladhe til sauinam [j rom] hwi blifwir thu hær qwar [kaat ok kælen] far hædhan til en stadh som kallas cretas ther skalt thu finna thin brodher hon sagdhe tidhande sinne thiænisto mø ok rymde fra Rom til rauennam [#464] til ens riks mans hws som græt sinna dotter nydødha. Sauina thok j liksins handh ok reste hona wp hela af {hel} [dødha] ok war ther ena nath husbondhin ok aldher stadhin badho hona ther blifua. ok iætto hænne mikin hedher. [oc alla tharfuar] ¶ Sauina wilde thz enga lundh gøra wtan for thædhan nær threkas ok sagdhe til sinna mø Hwilom os hær wm stwndh thy iak ær al mødh ther kom ridhande en rikir man som the satho af stadhenom ok spurde hwadhan tha waro ¶ Sauina sagdhe sik ther ægha hema: Mannin spurdhe hwi hon taladhe wtlæznt maal ¶ Sauina sagdhe sik wtlænska wara ok leta ther sin brodher sauinianum ok ther wara mz hanum. Mannin sagdhe at sauinianus do ok wardh ther dræpin for cristno thro ok hælagher mz gudhi ¶ Sauina fiol widh iordh ok lypte hænder til himna ok lofuadhe gudh ok sagdhe Herra ihesu christe som mik læt kalla fra wærildinne til thinna thiænist thu thrøst mik til renlifuis ok gøm mina siæl ok likama. hela ok lastløsa thu ændha nu mina nødh ok mødho ok læt mik fa sea min brodher mz thik j himna rike ok blifua nær hanum. Mina thiænisto mø gifuir iak j thina hændher ok gømo epte swa bidhit gaf savina sin anda j guz hænder ok do j sama stadh ok stundh ¶ Hænna thiænisto mø lop in j stadhin gratande at hon hafdhe enkte at iordha sina iomfru mz. thæn rike mannin widh savinam taladhe. læt wp [ropa] wm allan stadhin alment at iordha hælgha iomfru mz hedher sancti saviniani syster thz giordho alle giærna ok iordhade hona nær sinom brodher ¶ Wm sancti iohannis baptista dagh komber hænna dagher. wm høsten. aurelianus kesare do for lygn eld :
[#465] GAius førzste swa kalladher aff dalmacia. af diocleciani kesares slækt son galli cc lxx arum ok viii are wars herra sath j sancti petri stadh ok stol xi aar iiij manadha. ix dagha. ok stodh paua stool thomber epte han xj. dagha. han giordhe decretum vigxle hwilka vighsl før skal thakas en annur swa at fyrst vighis hwar hostarius swa lector sidhan exorcista. swa acolitus ¶ Sidhan subdiaconus swa dyaconus swa prester ¶ Han tholde dødh i diocleciani daghum sins frændha :
JAcinctus j gaii paua daghum war rømske kesare ii Ar hedhirs herra ok {ofskamliwir} [lifdhe litlan tima] han hindrade enkte kristna kirkior :
PRobus j gaii paua daghum var kesare vi ar. iiii Manadha ey mødhe han dighirt cristindom
Glorianus j gaii paua daghum war Rømskir kesare iij Ar. iiij Manadha han do af adhro blodh ey mødhe han dighert cristindom
[#466] Marcellinus Rømskir [at] edhle son proiecti cc. xc Are wars herra sat j sancti petri stadh ok stool vij Ar ij Manadha. xxv. dagha. ok stodh paua stol tomber epte han vii Manadha xxvj dagha han tholde død af diocleciano for tronna sculd. tho ræddis han først thola [‡‡89] dødh ok væghde for liueno. ok gik nødogher til. afgudha offir. ¶ Sidhan læt han sik thz Angra. ok røghde [sik] for clxxx biscopum ok drogh a sik harclædhe næst lifueno ok strøde sit howdh mz asko ok giorde sina script oppinbarlika ¶ Dyoclecianus læt gøra fæ hws aff the hælgho kyrkio ok marcellinum gøma fææ til han do. j there nødh ok armødho ¶ Hans dagher ær iiij daghum fra attundadagh jula: [thz ær tolfte dagh jwla]
[#467] Clarus mz sinom synum carino ok numerano j marcellini paua daghum war Rømskir kesare ij ar ¶ J thera daghum sanctus crisantus bezt boren smaswen thok widh cristindom vtan fadhers radh swa stadhlika: at hans fadher gat mz {ænkte kusk} [ænge ræsl] wænt hans hugh ¶ Han læste han inne. mz wænastom møiom [fæm] at lukka han til oloflikan lusta ¶ Crisantus badh sik wan herra til hiælp at slækkia sins likama lusta ¶ Jamskøt somnadho møiana: som the warin dødha. engin lusta hafdho [the ey hældir til mat] ok dryk en til likamans før æn the wt leddis fra hanum ok [jngen lusta thæntidh] the atir inleddos ¶ Hans fadher læt koma. ena væna mø. som het daria. at dara crisantum. clædh som konunghx dottir. Crisantus awite hona. at hon swa [wiis mø] vilde bæra a [#468] sin likama [ywerflødhis klædhe fore synd oc] hæggoma skuldh ¶ Daria swarade sik ey gøra thz for hæggoma skuldh. vtan att venda hans hugh til bætra radh til [gudha] dyrk ok fadhers lydhno ¶ Crisantus sagdhe, mæn kalla thik withra [dariam] [jak kallar thik darotta dariam] [hwi ælskar thu thom fore] gudha som før waro fulaste mæn thessa hems vm sin lifnadh swa som varo jupiter ok venus som idhre vise mæstara scrifua ¶ Daria swaradhe vare mæstare vndirstanda. mz thera {namnum} [nampnum] elementa. Crisantus sagdhe en een man dyrkar iordhena for gudh ok annar pløgher hona hwilkin thera hafuir mera gagn af hænne ¶ Samulundh ær tala. wm hafwit. ok annur elementa ¶ Daria war ey dare [lenger] vtan kændis vidh at crisantus sagdhe santh ok thok widh cristindom. The bundho sik widh tholikt hionalagh som maria ok joseph ok wenthe folk them køtlika saman bo, {thøn} [the] komo mykit folk til cristindom. claudium hertugha som them [før] mødde til afgudha dyrk. ok hærthoghinnona ok alt thera hærskap ¶ Numerianus kesare spurdhe thz ok læt kasta crisantum J [værstloktande oc] fulasta [torn] ok wændhis thagar [ond lukt] j søtasta [lukt] ¶ Daria war draghin til onda [quinno hus] thagher kom leon af scoghe ok giordhe sik dorauardh at ængin gath inkomit til hænna. leonit thok en ofdiærfuan man ok bar fram for dariam ok [hafdhe sik] til hænna. mz teknum [swa som thz vilde spøria] hwat af hanum sculde {gøra} [gøras] ¶ Daria bødh læta slippa mannin ¶ Mannin løs wrdhin lop thædhan ok øpte dariam vara gudhu som {leon} [leonit] thiænar. skoghamæn ok iæghara sændus wt at vedha leonit. ¶ Leonit grep [#469] them alla lifuandis ok bar for darie føtir the thoko alle widh cristindom ok døptus ¶ Kesarin bødh thænda bal ok brænna badhe dariam ok diurit Leon beddis loff aff daria til skoghs hon bødh thy engom men gøra ok atir til skoghs fara ¶ Epte margha pinur tholda bødh greuin grafua them [badh crisantum oc dariam] osmittad leuandis i jordh Ok ændadho swa sit martyrium thera dagher komber næst sancti Andree dagh :
[#470] Dyoclecianus war Rømskir kesare j marcellini paua daghum ok rædh for Rømska rike xvij Ar grymber ok galin guz owin ok alla godha manna ¶ Han lagdhe sik alla win wm at ødha cristindom x. aar vidha vm wæruldena han kom swa til walda epte numerianum dødhan letto romara som the waro wani faa andzswar aff diæflum ok afgudhum hwar kesare skulde warda them andzswaradhis at leta epte them manne som aathe af iærnbordhe ¶ The letto længe til the spurdho en kotkarl ætha a. sinum akre ok hafdhe sit ploghiærn at bordheno the gripu then sama karl ok førdho til rom ok fik kesare waldh som diæfla valdo. ok hafua vildo j hans daghum. stodh sancti petri stool. thomber mangh aar. thy at ængin thordhe paue wardha. før døz ræzl. ¶ Han læt første kesare sætia sin klædhe mz dyrom stenum ther alle kesare som før waro. drogho slæth peld ok baldakin :
[#471] SAnctus vincencius tholde dødh j hans daghum. dyr at ædle ok dyrare at gudhlikom lifnadh, ærchediækn valerii biscops, ok syslunge sancti laurencij ¶ Hans biscopir [var] greskir ok minne van widh latins thwngo fik hanum wald ath predika ok andhuardadhe [hanom swara] til ærande ¶ Decianus dyocleciani kesare foghodhe jwir all spania landh grep them badha biscopin ok ærchediæknan satte [thom] j iærn ok torn først, til han wænte them [dødh] sultna wara, ok sidhan fram for sin domstol ledha, gladhi ok blidhe [komo the fram] Decianus war swa myklo wredare at the waro gladhi ok spordhe biscopin hwi han thiænadhe nakrom gudhi gen kesarans budhi ¶ Valerius biscopir war blygher man ok {sware lønlika} [swaradhe tyslika] ¶ Vincencius sagdhe til sin herra biscopin ¶ [Hedhir] wærdhogher herra [nw] bør ey [at] hwiska laght [æller ræddelika] vtan øpa frelselika ok høght. gerna swarer iak, en thu [mic thz] biudher ¶ Valerius [biscopir] sagdhe til vincencium kæraste son. Jak hafuir før fangit thik gudhz ordh fram at føra, nw {far} [faar] iak thik j handh thronna andhswar ¶ Uincencius vænde sik orædder til decianum. Ok sagdhe with ok kæns widh, at thz ær oloflikt oc otolande mz cristno folke at widhersighia ihesum christum [oc tro diæflom] ¶ Decianus harmslaghin lagdhe wtlægha biscopin, ok wincencium [#472] swa som fol diærfuan læt han tænia [‡‡90] lim fra limi. mz hardhom bandom, ok badh [decianus] wincencium warkunna sinom limom før æn the thandus sundher, vincencius sagdhe sik thz hafua fangit som han længe til langadhe ¶ Decianus høtte alzskona pinor hanum æn han lydde ey hans budhi ¶ Uincencius sware sæl ær iak at thu ær wredher ok æ thy {bættra} [sælare] at thu æst wredare ¶ Riis vp j thin wærsta hugh ok allo pino ilzska. thu skalt se at iak ma mera mz gudhz dygd som pinas, æn thu som pinar ¶ Decianus øpte aff harme ok bødh hudhstryka mz limum ok bæria mz stangom, the bardho til thæs the thrøttos. ok gato ey mer ¶ Vincencius sagdhe til decianum. thu hemne thin harm a thina mæn mz mødho jwir thera mæghin ¶ Decianus skænde sina mæn mz ordom at the gatho ække thøkt en man. som manga mæn hafdhe [før] vmstriit ok bødh [rykkia] ok slita mz iærnkambum alt hans hwldh af hanum in til bena. ¶ Decianus badh wincencium warkunna sina salogha lifue ok gøma sin vnga alder for them pinom hanum epte stodho ¶ Wincencius swaradhe [o, etir] blandad diæwls thunga ey rædhis iak thina pinor. vtan thz rædhir mik. at thu {warkunna} [warkunnar] mik ok wardher bløtare at pina æn iak at thola, fresta mik mz allom pinom at thu ma. prøfua thik j allom [vara] wunnin Minzska engha mina pino at ey minzskis min krona. Decianus bødh [dragha] bradhlika han til bal ok brænna ¶ Han kom æn før til balit en the han skuldo dragha ok for vp siælfuiliande a [halsterit] gladher han stektis ok brændis ok støttis wt j lughan mz [iærnstangom] {til} [lughin lægradis] wndi hans sidhom [#473] [af hans blodh] ok lughin. læk blodh blandadher ok hwart sarith [lagdhis] widh annat: eldrin strødhis mz salt, ok øktis verkrin widh at saltit sprang wm brandana j hans wndhom, lughin swedh ey at eno hans lidhi ok limi [vtan til vtan iæmwæl] al inæluin ¶ Uidh alt swa giordh. gaf wincencius enkte vtan vænde sin øghon til himna ok bad sina bøne til warn herra ok lofuadhe gudh Decianus spurde at swa war ok sagdhe. Awi gifwin hanum lisa at lifua længer mz [drøfuilsom] til at han ma thola flere pinor. læsin han inne i myrkasta thorn strøin alt gulluit mz hwassom skalum, stokkin hans ben som hardast, ok lætin han liggia vtan alla hiælp ok hughnadh ok sighin mik nar han ær dødher ¶ Swenane gømdo gørla. ok lyddo sins herra budhi Himna konungger røktadhe sin riddara. ok sænde hanum liws mz englum, skalana blotnadho som lilio blomster [fwl lokt] vendis j søta [lukt] ok stokrin sprak aff hans benom, engla swngo for hanum mz glædhi ¶ Vincencius throdh lidughir bløt blomster ok sangh mz ænglom swa at søtir sanger hørdis vidha, ok helsam lokt [kændis] fierrin, wardhmæn wrdho annars hugha. ok sagho [han hafua stora glædhi] ok throdo christo. ok wrdho cristne. Decianus spurdhe thz ok munde galin wardha af harme ok øpte sik wara wnnin af wincencio ok bødh bæra wincencium j bløtha siængh. ath han matte starkir wardha [at] thola flere pinor. Vincencius laa j bløthe siængh. ok gaf wp sin anda j guz hænder. Decianus spurdhe thz ok øpte af harme gat iak ey wnnit wincencium leuande tha skal iak vinna han dødhan ok bødh kasta wt hans lik for hund oc rampn een [#474] rampn kom ok wardhe likit for allom fuglom ok diwrum ok thrj ængla gømdo mz hanum ¶ Decianus spurde thz ok venadhe sik wnnin af vincencio dødhum ok bødh ro wt j hafuit mz hans like ok kasta wt byrdhis the giordho som bidhit war ok kom likit før ater til lanz en the som wtkastadho. ¶ En fru fan likit ok førdhe lønlika til graf til cristnan vaxte ok førdhis sidhan til room mz hedher hans dagher komber xiii daghin æpte xx dagh iula
[#475] SEbastianus war [en] førsta herra ok hertoghe aff melan j dyocleciani daghum swa kær kesarenom. at han gat ey warith vtan daghlika j dyocleciani garde ¶ Han lønte sik cristin wara: ther til at han gathe swa myklo hemelikare mz godhe fortalan trøst cristit folk som j fængilsom war som møddis ok gafs widh hardha pinor ¶ Wm thæn tima waro thwe ærlike vnge mæn. køtlike brødher [marcellianus ok marchus] fangadhe ok j pinom prøfuadhe for thronne skuldh ok {til} [vnder] swærdh {dømdus} [dømde] ¶ Thera modher gamul fru kom løso hare for harme ok sleth sin klæde oc thede them sina spina. ok sagdhe awi søtasta syni hwar hafwer hørt mera vsald en mina, othylda fulder er min grater. ¶ Awi mik salugha som mista scal [mina] sona liif som sik {biuda} [biudha] siælfue til dødhin ¶ Saghe iak them j owina handom. waldførdha, jak munde gønum swærdhin smyugha ok them atir grypa en iak gate ¶ Jak wilde borghena bryta ther the waren [#476] inne lukte Thz ær ny wrdhit at nokor {biuder} [biudher] sik til dødhin, ok bidher en annan sla sik howdh fra halse liuit øskis at lidha, dødherin [bitz] ey dwælia, thzta ær sorgh at wngom aldre ledhis widh lifuit, ok vsul ellin wil {længe} [æpte] lifua ¶ Sidhan kom fadherin ofør ok lamber ok ledder holdo hofdhe wndi muld ok øpte høght til himna. Jak ær miok nykomin. at bidha min barn wæl fara til {bana} [dødhin] {ok helsa hælena} ¶ Awi mine syni mins aldirs thrøst hwi hafwin j dødhin swa liwan, wnge ok gamble gratin mz mik, wnge [gratin ofuer] wngom ok gamble iwi mik gamblum som bættra ware dødhum en se mina syni stunda til dødhin ¶ Awi øghon gratin swa at iak giter ey seet min barn [vnde] [swerdha døø] ¶ Ther næst koma thera konur mz thera barnum gratande [‡‡91] hwem wilin j [os lata, hua skal] [thenna barnana herra wara] ellir thera rika fædherne [skipta] ¶ Awi har hiærta som forsmar fadher ok modher ok ænkte aktar hwat wini wilia, som widhersighia husfrur. ok kærare hafua {banan} [dødhin] æn barnin. ¶ Ther widh bløttus gudz riddara hiærta. ok gaws widh {hæggoma} [thera grat] ¶ Sebastianus stodh nær ok hørdhe ok gat ey længer tholt vtan øpte, thrifne gudz riddara rædhins ey [forlata] wærildinna, ok kastin ey bort æwærdhelika krono ok løn for stunta [glædhi] ok vslan lusta ¶ Sebastianus taladhe ok til thera vardhnadha: the skilias ey widh idher vtan fara for idher ok redha idher himna boo. ok stiærno satta stola aff wphof wærldinna. thæssa hems. liff allom them thæt hafua liwft ok a thz thrøsta bryster them, ok dara alla them [a] thz thro swa at engin lifuir trøstir [#477] wndi thæssa hems {lifwe} [thrygdh] ¶ En thessa hems dødher er litla stundh hardher ok ther næst glømder han endhar alla vseld, ok ær wphof aat allom faghnadhe, ok byriar helsona ok endar stunt {skamt} liiff ok siwkt, ok byriar æwinnelikt liiff ok helso allom them [ther] thro a ihesum christum som enkannelika er liff ok helsa, vidh thæsse ordh fiol en fru til sebastiani føther ok taladhe mz teknum. thy at hon war dumbe. hon het zoe. hushærrans husfru ¶ Sebastianus øpte wm all thæsse ordh æru san jak nu sagdhe ok æn jak nu thiænar sannum gudhi ihesu christo tha gifui han at thæsse [quinna] faa sith mal atir for mina bøn [som hon hauer mist] Widh thesse ordh øpte zoe ok sagdhe ¶ Wælsignadh ær thin thunga ok wælsignadhe æru alle the thik throa. Jak sa. gudhz ængil. halda bok før thinom øghom ok war alt thz sama scriuat a bokinne som thu taladhe ¶ Nichostracus het hushærran ok fiol thaghar til fotha sebastiani ok beddis nadhe ok læt thagar løsa hælgha martyres ok fara lidhugha ¶ The sagdho sik enga lundh wilia mista sina martirij krono. Swa mykin dygdh følgdhe sancti sebastiani ordhum. at ey [at] eno stodho the stadughe marchus ok marcellianus vtan ok thera fadher ok modher ok flæster thera warnadher wrdho alle cristne. Sanctus policarpus døpte them, rømskir borghamæstare [cromacius] war længe siukir han badh thera fadher marchi ok marcelliani [tranquillinum at nampne] lata koma til sin then lækiara hanum bøtte thy at tranquillinus hafde lenghe lighat siwker ok fik iæmskøt bøther som han døptis ¶ Sebastianus ok policarpus prestir komo til borghamæstaren ok sagdho hanum en han [#478] wilde bøtir fa at han skulde før vidhersighia afgudha [dyrk] oc all thera belæte bryta. cromacius [borghamæstare] bødh sinom swenom nidherbryta belætin sebastianus sware at [suenane] mundo rædhas thy at the waro ey fulkompne j thronne ok en diæfla giordho them nokon skadha for thera ræzl. tha fæstis ther mz thera diæfla wald oc willa. ¶ The badhe policarpus oc sebastianus brutu tw hundrat belate j enne stundh oc sagdho til cromacium mædhan thu fikt ey bøtir. vidh at wi brutum belatin tha ær thz wissa at thu hafuir gømt en nokot belate [obrutit] eller oc at thu hafuir ey æn fulkompna thro ¶ Cromacius sagdhe sik hafua gømt æn eth belate obrutit som hans fadher kostadhe cc pund gul thz war giort epte allom himna ok thungla gangh ok hafdhe spadoms krapte. sebastianus sagdhe swa længe thu gøme thz tha fordærfuar thu siælfuan thik ok thina helso ¶ Cromacius gaf ja. at bryta belatit ¶ Tyburcius hans son sagdhe ey wilia vtan fulla visso læta fordærfua swa godha gerningh. wtan bødh thænda thu baal ok kasta. belatit j annat balit ok them badha policarpum ok sebastianum i annat en hans fadher finge ey bøtir ¶ Sebastianus ok policarpus gafwo ja widher forlaghin ok j samu stwndh bilatit bran kom guz ængil. ok gaf hanum bøtir mz akallan namns ihesu christi. Cromacius lop hel epte englenom ok beddis minnas widh hans føther engelin sagdhe thz omøghelikit wara før æn han ware døptir ¶ Cromacius ok tyburcius hans son thoko thaghar widh cristindom ok døptus ok mz them thera folk ok warnadher thw thusand ok fyra hundrath mæn :
[#479] THær næst war zoe [hws herrans hustru] gripin til martirium ok do widh otholda pinor tha øpte cromacius til them hedhno. a hwat skam thz ær at konur skolu før kronas en mæn. ¶ Ther fore wardh han gripin ok tørfder mz stenum til dødh ¶ Tha wardh ok tyburcius cromacij son gripin ok gafs honum wald at offra gudhum ellir trodha: barføtter. a brænnande glødhum ¶ Tyburcius giordhe kors for sinom fotum ok throdh orædder barføttir wt a glødhena ok sangh guz loff ok sagdhe. mik thykkir som iak gange fram at rosa blomstre j mins herra ihesu christi nampn ¶ Tha sagdhe fabianus borghamæstare hwa thwækar thz at ihesus christus hafuir kænt idher thruldom ¶ Tha swaradhe tyburcius thigh vsal man thu æst owærdogher at næmpna thz hælgha nampnit Fabianus læt halshugga tyburcium, marchum ok marcellianum lat han skiuta ginum mz spiutum til dødh. fabianus sagdhe diocleciano at sebastianus war cristin wrdhin ¶ Dioclecianus læt kalla sebastianum ok sagdhe. Jak hafuer haldhit thik for en førsta Rømska rikis. ok thu æst funnin lønliker owin mins lifs ok hælgha gudha ¶ Sebastianus swaradhe Jak thiænar sannum gudhi ok bidher [‡‡93] iak daghlika fore Rømska rikis æro ok thinne helso ¶ Dioclecianus bødh dragha han wt a. marchena. ok binda widh en stolpa ok skiuta som at male til han ware allir skøtum fuller [som] jghulkuttir [mz borstum] ok skyldus alle widh han mz thy. at the wænto han dødhan wara, fæm daghum [#480] æpter stodh han hel for kesara øghum ok gaf hanum skuldh a. gudhz wæghna. for alt thz ilt han giorde widh guz folk ¶ Dioclesianus spurde en han war sebastianus som skutin war til dødh. Sebastianus swaradhe sik ther til wara vprestan at wara han widh rædhelikan guz dom ¶ Dyoclecianus læt han bæria mz stangum til han gaf atir sin anda j guz hænder ok bødh kasta hans liik. vndi sørogh hemelik hws at cristit folk gate ey funnit hans ben ok giort hanom dødhum hedher. ¶ Sebastianus tedhis enne fru som het luciana. ok sagdhe hænne hwar hans lik la. ok bødh henne jordha sik at sanctorum appostolorum petri & pauli fotum. swa fan luciana som han wiste hænne ok giordhe som han bødh hænne :
SAnctus gregorius scrifuar at en nygipt kona wilde ey wara wthan sins bonda bland kyrkomæsso nath sancti sebastiani kirkio. hon dirfdis for manna blygdh skuldh at ganga j kirkiona. epte wm daghin Jæmskøt som sancti sebastiani ben barus kring wm kirkiona tha wardh konan galin ok wtgifuin j diæfla wald ok qwaldis længe til en hælagher man bøtte hænne mz bønum
[#481] EN thima kom swa dygher braddødhe j lombardia at nepleka lifdho swa mange som the dødho gatho jordhat. Godher gudhz ængil thedhis enum diæfle oppinbarlika. at biudha sla folkit ok diæfwllin slo a {husin} [husina] som [husin] flerum sinnum, ok som færrum sinnum ok swa mangh hugh han slo a husin swa mange dødhe droghos thagar wt af huseno. ¶ Gudh siælfuir wiste enom helghum manne at aldre wænde {then} [the plaghan atir] før æn altara giordus sancto sebastiano j papia lombardie stadh som braddødhin war mæstir ¶ The giordo samulundh ok førdhus hans ben til papiam aff rom ok jæmskøt vænde braddødhin atir ¶ Hans dagher komber xv. daghum epte xiij dagh Jula :
[#485] ANastasia bæzst boren. Rømska slækt dotter hedhins herra ok cristna fru han het pretaxan ok hon fausta ¶ Modhorin ok sanctus crisogonus kænde hænne cristna thro ¶ Anastasia festis manne som het papilus hon læt sik siwka wara thy at hon wilde ey i hedhna siængh ¶ Papilus wnderstodh at hon gik daghlika at vithia cristna fanga ok fik them fødho mz enne thiænisto mø ok læt hona gripa ok hardhlika gøma ok fødhona [for] mena ok wilde hona mz sølt dræpa ok eghna sik hænna goz ok rikedoma. Hon sændhe sancto crisogono lønlikt breff ok sørghelikt ok han sænde hænne [atir] hugnadz breff ¶ Ther næst do papilius ok anastasia wardh lidhug af bandum ¶ Hon hafdhe wæna thre thiænisto møiar cristna som hætu agapen. kyonia. yrene ¶ Rømsker borghamæstare vilde kuska them til afgudha dyrk ok sinna siængh ok læt them inne læsa. j eno stekara huse som kætla oc grytor stodho inne. Ther kom han siælfuir mz gyrughum [#486] lusta ok ward awita først han inkom ok grep sotogha grytho j sin fampn som han mente wara møia ok kyste kætlana. til han wardh sotogher. wm alt siit ænlite ok [hændir sua at alle] wænto han wara trol tha han wtkom oc somi runno vndan honum ok somi bardho han ¶ Han thok vndra wm sidhe hwi mæn giordho swa mykin wanhedher af hanum som waro førra vani at hedhra thy at han sa ey siælfuir huru ful. han war wrdhin. ok tha han wilde inganga. for dioclesianum ok kæra sik swartir som kætil botn tha sputtadho somi j hans øghon ok somi slogho han [oc kastadho thræk æptir hanom] alt [thykte hanom siælfuom som han oc alle mæn varo huite oc huit klædde] ¶ Hans wini forstodho. vm sidhe ok sagdho huru han war daradher ok witte [møyomen] at the varo trolska ok wænt hans ham mz throldom ok bødh afklædha them for sinom øghom ok for allom mannum ok gøra them skam ok hæmna sina skam mz thera blyghd. thera klædhe fæstus. widh thera likama. swa at ængin gat them afklæt ¶ Dyoclecianus læt them threa halshugga. ok anastasiam gaff han enom sinom foghodha en han gathe kuskat hona til afgudha dyrk først han kom j hærbærghe mz hænne tha wardh han stenblinder ¶ Han læt ledha sik til afgudha mønster ok lette anzsuar en han matte bøther fa ¶ Diæfla swaradho. han sik wara gifuin ok mz them skola fara til hæluitis thy at han oroadhe anastasiam, han do j sinna swena handom som the han hem leddo ¶ Dyoclesianus fik hona androm foghodha til gømo ok at wændha hænna hugh. Han taladhe til hænna wilt thu wara cristin ok cristindom halda tha gør thz christus biudher. gif bort alt thz [#487] goz thu ægher ¶ Gif mik alt thit goz ok war cristin for mik j godhum nadhum ¶ Anastasia sware thz ær ey minz herra budh at gøra. allom cristnom mannom. vtan radher thz allom honum wilia. fulkomplika thiæna. j renlifue, swa at the scolu gifua siith goz fateko folke ¶ Nw ær thu yfrit rikir. ok æn iak gafue thik thz min herra biudher gifua fatiko folke tha giordhe iak a mot minz herra budhi thz iak ey wil at iak ey ma. ¶ Foghadhin lukte hona jnne ok formente [‡‡93] hænne fødho. Sancta theodota som snima war dræpin for thronna skuldh føddhe hona thwa manadha widh himna {brødh} [fødho] ¶ Sidhan sændhis hon fra fædherne ok mødherne mz cc. cristnom jomfrwm til enna øø som mange cristne waro fore them forsænde for thronna skuld ¶ Epte stuntan tima kom foghodhin siælfuir til ønna ok læt binda anastasiam widh en stolpa ok thænde bal wm kring ok brænde [hona til dødh] ok alt Annat folkit mz alskons pinom [læt han] dræpa ok j blandh allom them som pintus øpte Anastasia æ hwat j thakin aff mik liff æller liufua koste christus ær swa fast widh mik festir at engin skil mik widh han mz pinom. En rik fru [som het appollonia] jordhadhe [anastasie liik j sinom yrtogardhe] ok byghde ifwi hænne rika kirkio henna dagher komber a. iula dagh.
[#488] Sanctus crisogonus pintis j dyocleciani daghum, ok sattis først j myrkehws at sweltas ¶ Sancta anastasia fødde han lønlika ¶ Sidhan anastasia war insæt wndi sylt aff sinom fæsteman, tha skref hon bref til sanctum crisogonum [som før var saght] mz thænne matho. ¶ Hælaghum confessori ihesu christi anastasia. qwædio guz Jak ær gifuin wndi ogudliks mans waldh, ok Jak vidhersigher hans siængh, ok følgher iak ihesum fatøk, ther min man for rikir af mino fædherne. Nw vente han mik throlkonu vara, ok swælte mik j hæptum, swa at mik ær enghin lifs wan thæssa hems, ok æn tho hwarist, at mik thykkir wara erlekt at døø for guz skuldh, tha æter thz tho mith hiærta. at hedhne mæn ok fule, scolu nythia mit fædherne ¶ Sanctus crisogonus scref henne atir gen. Wakta thik at thu mødh enkte thit hiærta ther wm, at thu [#489] thol genwærdho thins lifs ællir thins goz for guz skuld. Gudh frestar thik ok swikir thik ey, skøt gifuir han thik hughnadh for ginuærdho, lystelikt lius for nattha myrker værma epte iis ok frust, skært wædher æpte mulit, lugn epte storm, thrøst thik widh ihesum ok bidh for mik. Anastasia møddis en swa wm sidhe aff sylt, at hon scref en atir til crisogonum, hælghum confessori ihesu christi crisogono, anastasia godha guz quædhio, nu lidher ath likamans lifs ænda, mins min, j thinom bønum at han taki til siin siælinna som jak gaff likaman wt fore ¶ Sanctus crisogonus swaradhe thz ær naturlikt, at myrkit ganger for liuseno, sotten for helsona. swa iættis os liiff epte dødhin ¶ Badhin endhas thæssa hems lykka. ok genuærdha, thær til ath salughe [oc drøfde] scolu ey vanhopa, ok ey sæle ok kate trøzsta sik [ofmykit] j eno hafwi sigla mangh skip som koma til hamn ok som bryta ¶ Aldra manna {likame} [likama] sighla thæssa hems wædher, vndhi enom styre man ¶ Hedhna manna liiff ær løst ok sionkkir til hæluitis, tha thz brystir ¶ Cristna manna liif, ær mz gudhlikom ælskogha saman sath, ok swa fast widh himilin, at gudz ængla dragha thz til himna tha likamin [lusnar] ¶ Gudz mø kasta thina fæsto {j guz} [j ihesu christi] kors, ok war til redho til thz gudh wil hafua. giorth ¶ Dyoclecianus fik wita wm crisogonum, ok læt han for sik koma ok bødh hanum fædhernis greua døme, ok rømska raaz hedhir, en han wilde gudhum offra ¶ Crisogonus swarar Iak offrar sannum gudhi. ihesu christo, thit wærulz. vald ok hedher forsmar iak som søør, ok throder som dy, dyoclecianus læt han halshugga ¶ Zelus præstir iordadhe han alt saman howdh ok bwk ¶ Hans dagher komber sancte katærine apton
[#490] Sanctus georgius pintes ok i hans daghum dyocleciani bæzt borin man j capadocia ¶ Han kom en tima til libie land. som troya war fordhum [blygdh] til en stadh som kallar selena. widh stadhin la en stor sio som [et] stort haff. ok j sionom bodhe en draki som drap dighirt folk aff stadhenom mz sin etir blandadha blæst ok alt thera herskap. vænde han til ryggia. hwarn thima the wildo til hans radha at dræpa han ¶ Byia mæn væghdo for sik ok gafuo hanum daghlika {siu} [tw] faar at ætha. ælli blæste han swa gen stadhenom etir ok ilzsko. at engin gat lifuath som fyri war. tha all farin waro ødh tha gafuo the hanum eth folk daghlika. som lutir bar til, folkit øddis fast. ¶ Lotrin war swa takin. at enghin toghs wndan [æ] hwem han fiol til, ok fiol wm sidhe a konungsins dottir hans enga barn ¶ Konungin bødh wt gul ok silf [mædhan] the wildo hafua til {løsn …} [hænna løsn], the swaradho han then rættin hafua wt gifuit ok thera barn all ødh ok dødh af drakanum ok nu wardher thin dottir [#491] ganga [mz] ellir thu siælfuir Jnne brinna ¶ Konungin taladhe grøtelika til sinne dottir. søtasta dottir. hwat skal iak swara hwat skal iak af thik gøra Naar skal jak thins brøllops hof halda han beddis af folkeno atta dagha fræst ok fik mz bønum ok doo mykit folk j them atta daghum af drakans blæst ¶ Attunda daghin komo the alle som epte lifdho til konungsins gardh wredhe ok miok hughmødde konungin sørgdhe at han gat ey frælsat sina dottir fra dødh han klædde hona mz gul wæfuiom ok satte gul krono .a. hænna hofwdh ok allan bonadh som hon skulde sitha a brudha bænk ok saghdhe søta dottir Jak huxade konunga ok grefua til thit brølløp at biudha ok glædhias {ther} widh orgho sangh ok alskona lek ok [nu skal jak thic wt giwa enom ledhom draka til fødho, jak vilde at mit liff matte ændas før æn thu dødhin toll mz thæssom ordhum gik hon] Gratande {gik hon} fra fadher ok til strandh. ok sat ther wtgifuin ok bidde ledhan gæst. ¶ Sanctus georgius kom ther ridhande fram mz sionum ok spordhe hwi [‡‡94] hon sat thær ensamin ellir hwi hon [sw sarlika] græt. ¶ Møin swarar ok badh edhla vngan man ridha [bort] ok ey døø mz hænne Georgius badh hona ey rædhas wtan sighia sik hwem hon thær bidde konungx dottir swaradhe. Jak seer godher wnger man at thu ær storhughadher [oc thrøstir] en hwat hiælper mik at thu døør mz mik ¶ Georgius. sagdhe sik engha lundh vilia flya før æn han wiste for hvem. ¶ Hon sagdhe honum fra vphofueno ok til ændan ¶ Georgius badh godha dottir ey rædhas ok sagdhe sik trøsta a .christum ath frælsa hona fra {dødh} [dødhenom] ¶ Mædhan the taladus widh ok hon badh han ey bydha sin eghin skadha ok thrøste sik ey at han [for] matte {dræpa. drakan} [drakan dræpa], tha lypte drakin hofwdh w watne wredher ok rædheliker. swa at møin munde dana [#492] for {bana} [rædde] ¶ Georgius stegh a sin hæst ok wænkte sik mz kors {tekn} [tekne] ok riste spiuth mz afle ok andwardadhe sik j gudz gømo, ok lagdhe glauio. mot drakanum ok sarghade han, ok widh iordh kastadhe, ok sagdhe til mønna bint vm hans hals mz thino bælte ok war ey rædh Møin hughnadhis aff hans ordhum ok gærningum ok giordhe som han badh ok drogh drakan eptir sik som [en] spakan rakka {wm} [til] stadhin, folkit flydde alt wndan ok rymde ¶ Sanctus georgius øpte epte them ok badh them bidha orædda ok sagdhe sik wara sændan thiit a gudz wæghna, them at frælsa en the wilia thro a ihesum christum ok døpas til cristindom ¶ Han drogh sith swærdh ok drap drakan, Fyre økia drogho han wt aff stadhenum [konungin oc alt folkit toko vid cristindom oc] thær cristnadus ok døptus xx thusandh mæn [for] vtan quinnor ok barn ¶ Konungin bygdhe rika kirkio j wara fru hedher ok sancti georgii ¶ Leuandis {wtn} [watn] rinder thær wth aff altaranum, ok bøtir allom them siwkom thær drykka af. Konungin bødh hanum gul ok gørsama som han mæst [hafua] vilde ¶ Georgius bødh gifua alt fateko folke som han hanum wnte ¶ Georgius manadhe konungin {thry} [fyra] thingh: æfla kirkionna goz, hedhra præste, {hør} [høra] giærna guz thiænist. {hiælp} [hiælpa] fatekom ok mintis widh konungin ok [antvardadhe riket j] gudz gømo, ok redh sin wægh til yspania landh [#493] ¶ Decianus war thær veldogher foghote diocleciani. swa grymber ok galin mot cristnom mannom: at j en manadh drapus for tronna xxij thusandh ¶ Mange waro ok the som gofuus vidh pinor til afgudha dyrk ¶ Sanctus georgius saa thz ok syrgdhe ok øpte aff harme swa at mange hørdo, alle hedhna manna gudha æru diæfla, war hærra giordhe himil ok jordh ¶ {Dacianus} [Decianus] spurdhe hwadhan han fik the dirfue at kalla thera gudha diæfla allir hwadhan han war komin ok hans nampn ok ædhle ¶ Georgius swarar mit nampn ær giorgius af bæzsto slækt capadocij rikis Jak sighrade palestine rike vndi christum mz hans trøst Jak widhersagdhe sidhan wæruldinna. at jak ma lidhugher thiæna gudhi fatikir [fatekom for mina skuldh] ¶ Tha fan han georgium swa stadughan J tronne at ey war vaan at wændha hans hiærta fra christo mz ordhom: ¶ Tha læt han kæmba hans limi ok widh stolpa bindha ok thænia hardum bandom ok slita alt hans huld af hanum mz klodiwra ramum ok fotum han læt ok tænda blus vndi hans sidhom ok brænna til inælfuen tedus ok strødde all hans saar mz salt ¶ Næsto nattena kom ihesus siælfuir mz himna liuse ok thrøste han mz søthe widher talan ok han aktadhe sidhan engha pino ¶ Dacianus fan at han war ouinnerlikin i alskons [#494] pinom. ok læt koma. en ilgærningis man som badhe war wiis til etir ok til galdra ok kiærdhe for hanum at cristit folk mz truldoms listum sighra ok foruinna alla pinor ok wirdha for enkte afgudha dyrk Thæn diæfwls mannin war swa thrøstir a otrøst at han bant sik siælfuan wndhi swærdh en han gathe ey wm {giort} [vænt] georgium antiggia mz [ordhum ællir] draghit [han] til afgudha dyrkt mz galdrum ¶ Han læt sik wara bæzstan georgii wiin. ok skænkte hanum etir j wine ¶ Georgius giordhe cors tekn for karino ok drak swa at {han} [hanum] enkte skadadhe ¶ Han skænkte hanum annat mera etir blandat ok drak georgius vtan skadha ¶ [tha koklaren thz sa] fiol [han] hanum til fotha ok beddis nadhe. at wardha cristin ok wardh taghar halshuggin ok døptir j siælfsins blodhe ¶ Annan dagh læt {dacianus} [decianus] sæthia georgium a hiwl. hiwlit sat [var] vm kringh mz hwassom swærdhom. hiwlit brast ok giordhe georgio enghin skadha. Tha læt {dacianus} [decianus siwdha] georgium j wellande [panno mz bly georgius] giorde cors tekn for pannonne ok wændis hanum welder j swala. {Dacianus} [Decianus] sa. at georgius war ouinneliker j thæssom pinom ok venthe han gita lukkat [mz søtum ordhum] som han gat ey kusat [mz hardhum pinom] ok sagdhe til hans, seer thu wæl ok prøuæs godhe georgi huru nadhoghe ware gudha æru som thola thik swa længe [sik] ginuærdhoghan ok wardha thik æn blidhe en thu bedhis aff them nadhe ok vænder atir af villo til thera dyrk ¶ Søtaste vin wægh gudhum nadhoghom ok went thik fra willo. Georgius swaradhe {mz spotte} leande. hafdhe thu talat til min thager først tholik ordh tha hafdhe iak langho lytt thino radhe thy at iak ær [mykit] thralyndher ok thryskir gen [trwgh oc] {kwske} [kwskan] ok aldir ær jak bløther gen blidhskap. Nw ær iak aldir [#495] epte thinom wilia ¶ {Dacianus} [Decianus] [mykit] fæghin læt blæsa ok øpa at alle mæn skulden saman koma at sea georgium offra gudhum som swa længe war gudhum genuærdogher ok tha alle waro saman kompne til afgudha mønster. At see georgium offra gudhum tha fiol georgius a knæ ok badh ihesum [christum] swa nidher bryta belatin ok mønstrit [at jnkte blifue quart] at alt folkit matte kænnas [‡‡95] widher at han ware ensamin gudh ok sandher ¶ Jæmskyt kom eldir aff himnum ok brænde alt mønstrit j asko. ok thes preste, ok øpnadhis jordhin ok swalgh alskona ok alla {levana} [atirleuonar] Sanctus ambrosius witnar j mæsso sangh at swa war giort ¶ {Dacianus} [Decianus] spurde thz ok syrgdhe ok læt ledha for sik georgium ok sagdhe mz hwat truldom far thu som tholkin ondskap hafuir giort ¶ Georgius swaradhe tro ey them kom siælfuir at sea huru jak offra gudhum. {Dacianus} [Decianus] swarar. Jak wndherstar at thu darar mik ok wil at jordhin swælger mik som [hon] swalgh mønstrit mz biscopum ok præstum ¶ Georgius sagdhe til foghadhin huru magho thine gudha hiælpa thik som ey gato holpit sik siælfwm. {Dacianus} [Decianus] sagdhe til alexandriam sinna husfru. Jak {mat?} [mon] dø af harme at iak gitir ey. kuskat [en man] til min vilia ¶ Alexandria swarar iak hafuer thik thz opta sakt at thu skulde ey gøra cristno folke men thy at thera gudh ær mæktoghare en thine gudha, ok with nu vsal man at iak wil wara cristin ¶ Han øpte sik we at hon skulde ok darat wara ok læt hona wp hænghia mz hare ok lenghe hudhstryka ¶ Hon øpte til georgium hælagher georgii hwat wardher mik til nadha annars hems. mædhan iak faar ey døpelse Sanctus georgius swarar war ey ræd godha guz dottir thit blodh skal standa thik for døpilse til himerikis [#496] krono. Hon badh warn hærra sik til nadha ok wndhi thæssa bøn. gaff han wpp sin anda j gudhz hænder. thzta wittnar sanctus ambrosius j mæsso sangh ¶ {Dacianus} [Decianus] gaff tha dom ifwi georgium at dragha han først vm alla stadsens gatur mz fotum ok sidhan halshuga. ¶ Tha badh sanctus georgius varn hærra høra alla tima thera bøne som han {kalladhe} [kalla] sik til hiælp ok thrøst; røst kom af himnum ok sagdhe ia widh hans bøn ¶ Halsguggin ændadhe han sith martirium. Hans dagher komber thwem daghum for litla gangdagh. ¶ {Dacianus} [Decianus] gik thædhan hem som georgius war halshuggin ok tha kom elder aff himnum ok brænde han til bana før en han kom hem til sith palacium. En tima langht epte hans martirium foor cristin hær at vinna jerusalem tha thedis enom præst wænaste wnger man ok wæl klædher ok sagdhe at sanctus georgius skulde wara forman for cristna manna hær, ok radh them at føra hans hælgho ben mz them, tha the komo ok striddo widh stadhin ok cristne mæn thordo ey stigha stadhin thy at saraceni stodho manlika til wærn ¶ Tha tedhis allom hærenom sanctus georgius j hwitum harniskiom [waknter?] mz rødho korse oc thrøste them stigha stadhin ¶ [Cristne] Mæn hugnadus widh hans thrøst ok {gripu} [wunno] ierusalem mz mæghin ok drapo alla saracenos
[#497] Sanctus cristoforus war wm thæn tima manna længhstir. rædhelikir a synum tolf alna høgher ¶ En dagh han stodh for sinom hærra canaan rikis konunge tænkte han mz sik ey wilia thiæna vtan veldoghastom væruldinna hærra ¶ Han kom til en mestan ok mærastan at fræghd rikan konungh ok wardh hans man ok wardh konungin fæghin aff tholiks manz thiænist ¶ En dagh stodh goliardus for konungs bordhe ok hafdhe for skæmtan opta diæfwls nampn j munne konunggin war cristin ok stygdis widh ok giordhe kors for sino enne gen diæwls namne ¶ Cristoforus wndradhe. hwat tholikit sætte. [oc spordhe konungin huat korsit teknadhe] konungin swaradhe sik rædhas næmdhan diæwlin ¶ Cristoforus swara. Jak lætte waldoghastan wæruldinna hærra ok thu [#498] war mik wistir. at thu munde thæn wara. nw prøfuar iak {nu prøfuar iak} at diæfwllin ær waldoghare som thu rædhis ¶ Cristoforus thok orloff aff konunge ok for til han faan diæfwllin siælfuan a enom scoghe, ok the taladus widh til cristoforus forstodh at thz war diæfwllin han epte spurdhe, ok wardh hans man ¶ En dagh ridhu the badhe saman thær kors stodh a. wæghenum ok rymdhe dyæfwlin rædder. ok krøkte wm kring. korsit stenogha stigha ok thranga. cristoforus spurdhe hwi han swa giordhe diæfwllin wilde længe. løna sinne blygdh mæn han gat, til cristoforus sagdhe hanum ey wilia fylghia vtan han saghde. hwi han veek af wæghenum. Diæfwlin gik nødhogir widher sanno ok sagdhe sik rædhas en man som do a korse ok han het christus ¶ Cristoforus sagdhe Jak hugdhe thik wara vældoghastan hærra nw finder iak at christus ma mera æn thu, han wil iak leta ok hanum thiæna ¶ Christoforus lette lenge christum eller nakon cristin man [som hanum kunde han visa] han hitte wm sidhe en ermeta. han cristnadhe christoforum ok kænde hanum cristna {sidhi} [thro oc sidhi], ok sagdhe. war konunger ihesus christus kræfuir af sino folke fasta ok fyrma cristoforus sagdhe. biudhe mik andra thiænist slika han wil mith liiff wil hafua fulla fødho ¶ Ærmetin swarar. at han skulde vakir wara. ok bøghia sin ben j [gudhlikom] bønum, christoforus sagdhe thz ey githa ok ey witha hwat bøne. waro. Ærmetin sagdhe thu sat wæl eet swnd tha thu hiit foor som mange fara ifwi mz lifs wadha. ok ær almanna wægher riks folks ok fatiks. christoforus sagdhe. væl wita sundit. ¶ Ærmetin sagdhe. thu æst madher starker ok stoor ok orkar wæl ærfuodha. war feriokarl ifwir thz swndhit ok bær them fatika ifwir thz swndhit. a thinom [#499] armum. thz ær the thiænist thik gør gudhi thekkan ¶ Christoforus sagdhe sik thz wæl githa giort oc giærna vilia ok byghdhe sik a swndsins strandh ena bodh ok studde sik mz stang tha han bar [‡‡96] fatikt folk [owir sundit] myrkia mællan ¶ Sirla at quælde mangom daghum epte [at] han thær kom ok han la lamber æptir mødho ok hwilte sik [j sinne bodh] tha hørdhe han røst fatøks barns annan wægh sundit ok kalla christoforum føra sik iuir. christoforus skynde sik ok fan engin tha han ifui kom. wtan førzsta han atir ifui kom ok wilde sik hwila. tha hørdhe han samu røst ok for iwi oc fan engin helder æn før. ¶ Tridhia sinne hørdhe han sik kalladhan ok fan smaswen ok førdhe han a sinom arme oc throd wt j watnit, smaswenin vaxte swa thunger wm sidhe ok bylghian qwalde christoforum at warla munde han vadaløs iwi koma ok sagdhe til smaswenin j myklum vadha var iak for thina skuldh ok thyngre war thu æn al wæruldin ¶ Smaswenin [suaradhe] thz ær vndir løst thy at thu bar christum som giordhe ok oppehalder alla wæruldinna Jak ær christus thin konunger. thz wil iak prøfua thik mz iærtighnum. sæt thin staf j iordinna widh thina bodh tørran han skal morghon palm quista bæra. ok {dactilla} [daghtila] frukt swa giorde christoforus ok swa wardh ¶ christoforus for thædan til eth annat landh ok stadh som han kunde ey tunghona. ok war dag ok nat a bønum [oc badh] at gudh gafue hanum at tala ok forstanda lanzsins mal ok thwngo ¶ Sidhan gik han diærfuir for domin thær cristit folk pintus ok thrøste them til tholomodh. ¶ Domarin slo christoforum pust, christoforus sagdhe {minnas} [sik hempnas] thæn pustin en han ey cristin ware ok gaf gudhi hemdena som gudh bødh ¶ [oc] Sætte sin staaf j iordhinna ok badh gudh gifua hanum [#500] blomstir ok qwista til at folk matte kænnas widh sannan gudh thz war alt sænder talat ok giort ok viii thusand {manna} [mæn] trodho christo ¶ konungin sænde thu hundrat riddara fanghna christoforum, the komo {nær} [til] hanum thær han laa a bønum ok thordho hanum enkte men gøra [Oc ey sit ærande seghia konungin sænde wt halfuo flere jnkte meen thordho oc the hanum gøra] ¶ Christoforus spurde siælfuir them hwat the vildo, the sagdho sik sænda wara at fanga han ok binda [oc til konungin føra] han sagdhe them ey gita [hanom nødhughom]. the badho han fara. lidhughan ok sagdhe sik wilia sighia at the funno ey christoforum ¶ Christoforus sagdhe sik. ey swa vilia. vtan gierna gifua sik vndi døz dom. som ihesus chistus siælfuir giordhe ok {badh them} badh them binda sik hændir a bak ok føra som fanga til konungin the giordo som han bødh ok wordho alle cristne ¶ Konungen spurde hans nampn ok ædle. Christoforus swaradhe sik hafua hetit reprobum før æn han wardh cristin ok sidhan christoforum thy at han. christum iwi sund førdhe ¶ Konungin sagdhe han hemskan hafua takit widh hemsko namne aff christo som korsfæstir. war, ok kalladho han ilgærnigis man ok badh han bætra sik ok offra gudhum ¶ Christoforus swarar. rætleka fik thu sant nampn {dagnus?} [dagasns] som [tydir] wæruldinna [dødhir] ok diæfwls kompan, konungen sagdhe han wpføddan j skoghum vara mz djwrum ok thy osinnelika tala ok bødh hanum hedher ok æro j sino rike en han wilde offra gudhum ellir thola manga pinor ok læt han ledha til myrkohws thy at han vilde ey gudhum offra ok alla them halshugga som epte hanum waro sende. konungin læt inne mz hanum læsa thwa wæna iomfrur ok iætte them rika gawr en the gathin han [#501] lukkat. mz oloflikom lusta til afgudha dyrk ¶ Christoforus sa sin wadha ok fiol a knæ ok badh wan hærra sik til wærn. ok tha han gat ey for them j nadhum warith tha spurde han them for hwat sak the waro thær kompna hans ænlite sken swa som sol tha han saa gen them, at tha fiollo rædda [til iordh fore] hans {fot} [fota oc sagdho hælagher guz man miskunna os at wi maghum tro a thæn samma gud thu thror oc prædicar,] konungin [sporde thz oc] læt them koma for sik ok høtte them {illan} [ondan] dødh en tha wændo sik ey atir til gudha dyrk. tha swaradho, thz skal tha wara mz myklom gudha hedher lætin alla gatunar strø mz lilio blomstre ok klædha væghana vm kringh ok kalla saman allan stadhin til høghtiid. konungin giordhe gladher som tha badho ok tha the stodho for gudhum. {kastadho tha?} [bundo the] thera lindha wm thera hals ok kastadho widh iordh ok brutu swnder i sma stykke ok øpto lætin nw koma saman lækiarana. ok binda sarin ok spiælka gudhana ¶ Konungin wredhis ok læt hængia andra mz armum. som hæt aquilina ok læt binda widh hænna føther stora stena ok thænia henne lim fran limi til hon gaf sin anda j guz hænder ¶ Andra som het [nicea] læt han kasta bundhna a baal brænnande ok tha eldrin gat hænne enkte giort tha læt konungin hona halshugga ¶ Sidhan læt konungin christoforum wt ledha ok hudhstryka han mz iærngislom ok sæthia eldadhan hielm a hans hofwdh ok læggia han bunden jwi eet iærnbordh [oc stort baal mædh thiæru] wndi thænda iærnbordhit ok boiona brusto iæmskøt j sma stykke ok christoforus gik hel fram w elde ¶ Konungin bødh han bindha widh stolpa ok [#502] fiughur hundhrat riddara skiuta som til maals, pilane flughu wm kring han [oc] hengdo j {wædhre} [wædhreno] swa at enkte. skuth skadde christoforum ¶ Konungin vente han wara skutin til dødh. ok badh christoforum see sik wnnin [oc christum sigradhan] aff sinom gudhum. Jæmskøt vændhis en pil j wædhreno ok skøt wt konungx øgha: christoforus sagdhe til konungin ¶ Morghon wil iak at mit martirium ændas mz halshugge tha skalt thu døpa mit blodh j thit øgha. ok sea sidhan jæmvæl som før tha thu bezt saat. swa giordis som han sagdhe swa sannadis som han spadhe. ¶ Konunggin wardh sidhan cristin han bøther fik. ok dømde hwan man. wndi swærdh som oærlika taladhe wm cristum ok christoforum Sanctus. ambrosius witnar all thæsse mal ok martiria ¶ Sancti christofori dagher komber [‡‡97] sancti iacobi dagh wm høsten:
[#503] Cristina lønlika cristin war [ens] hærra dottir. rikasta manz {hedins} [hedhens] af tyro ytalie ¶ Hænna fadher fik hænne tolf thiænisto møia ok skipadhe hænne eth wænt palacium. at ængin karman til hænne kome ok fik hænne [gudha] aff silf ok gul ok gaf hona til gudha [dyrk] ¶ Mange hærra badho hænne ok fadher wilde hona ængom gifua vtan gudhum siælfuum til dyrk ¶ Cristina thok alt thz røkilse hænna fadher sænde hænne at offra gudhum ok gømde høght i windøgha. ok offradhe christo knæfal ok bøne, tha fadherin kom at withia sinne dottir sagdho hænna thiænisto møia at hans dottir forsmar at offra gamblum gudhum ok knæfaller christo ok kallar sik cristna ¶ Fadher badh sina kæro dottir offra fædhernis gudhum. cristina swarar sik offra them lof [som lofs offer] søme ihesu christo ¶ Fadher badh sina dottir at minzsto offra enom gudhi at hænne wrdhin ey alle gudha wredhe. [#504] christina swarar Iak ær gudz dottir. ok aldre thin mædhan thu diæflom thiænar tho gaff thu mik gooth radh. wtan [thit] with ok wilia. Jak offrar enom gudhi ihesu christo ok ey wyrdher iak hwat alle thine gudha æru wredhe æn han ær mik [blidher] ¶ Fadher gik wredher fra hænne ok {harmfulder} [harmsfulder] ¶ Cristina brøt gul gudha ok silfgudha j sma stykke ok gaf gul ok siilf fateko folke ¶ Fadherin kom atir annan dagh at offra gudhum ok forstodh aff thiænisto møiom hwat christina hafdhe afgudum giort ok herdis tha fadhers hiærtta [mot] dotter. ok læt hudhstryka hona swa hermelika ok lenghe at tholf mæn thrøttus. hwar epte en annan. ok sworo sik ey gita mera ¶ Fadherin læt ledha hona til myrkahws hon sagdhe til faderin bidh nu thina gudha gifua thinom mannum mæghin mera stridha widh møbarnit ¶ Modheren spurdhe at swa war til burit ok sleth aff sik klædhe. ok ref sith har af hofdhe for harme ok lopp som hon galin ware til myrkahus ok fiol for dottir sinna føtir. ok sagdhe mit bæzsta barn, [mik] iæmkært som min øghon miskunna mik, christina swarade. hwi kallar thu mik thina dottir mædhan thu thiænar diæflom. Jak ær gudhz dottir ihesu christi ok hans nampn ær scrifuat ifui mino hofdhe ¶ Modherin gik iam harmful thædhan som thit ok sagdhe sinom bonda {anz} anzswar ¶ Fadheren wredhis en meer en før ok bødh [dragha] hænna hwldh fra rifuiom mz klo diura fotum ok ramum til hænna limi lusnadho ok sagdhe til hænna ¶ Nw hafuir thu mizst dottir nampn aff thinom fadher, christina swaradhe nw wether thu mik dighran hedher ok wæl wændher thu mit nampn {ok?} [at] iak skal ey længer hetha diæfwls dottir thy at thu æst sannelika diæfwls fadher ok grep eet blodukt stykke aff sino køti ok kastadhe fra sik j fadhers [#505] enne ok badh han æta thz køøt som aff hans køti war føt ¶ Tha læt fadher dottir a hiwl sæthia ok eld mz oleo vndi thænda. lughin læk vndi hiwleno ok brænde {fæ…} [fæmtan hundrath] mæn som widh stodho ¶ Fadherin hughsadhe gudhz iærtekne wara truldom ok bødh christinam atir inne læsa ok bødh sinom swenom binda storan sten widh hænna hals ok wt i haf kasta, wm midhia nat. Swena giordho sins hærra budh engla fra himnum lypto hona {lætta} [lættelika] fra grunnom lifuandis ¶ Siælfuir ihesus [war hænna gudhfadher: oc døpte hona sielfuir j saltom sio] ok sagdhe ¶ Iak døpe thik j mins [gudz] fadhers nampn ok minz hans sons ihesu christi, ok thæs hælgha anda, {vara beggia} ¶ Michael archangelus thok christinam døpta af gudhz hand. ok satte a land j fadhers huse ¶ Fadher wardh annars hugha ok sagdhe hwat truldoms makt fylgher thik som rænir hafwit [sina maght] ok bødh hona inne læsa til annan. dagh ok tha {halshugga} [halshuggas] wm samu nath do hænna fadher vrbanus bradhum dødh j sinne siengh. ¶ Epte han dødhan kom en annar domare. som het dius han læt {smida} [smidha] waggo af iærn ok fylla mz oleo quadho ok thiæru ok læt baal wndi thænda ok brænna til waggan sødh ok læt cristinam kasta [mit j vaggona] {wællin} ok læt fyra mæn røra waggona mz iærnstanggum tha lofuadhe christina christum ok sagdhe jak thakkar thik min gudhfadher at thu latir mik annan tima wagga thino nyføddo møbarne ¶ Dius domare læt raka christine alt har af hænna hofde ok ledha hona nakna wm stadhin til apollinis afguz mønstir. at offra, cristina giordhe knæfall christo ok iæmskøt fiol apollo widh iordh ok løstis j sma muld som malin ware ¶ Dius domare. wardh annars hugha widh tholikt iartekne ok wardh swa ræddir at han do [#506] j samu stundh. Julianus fik waldh ok dom epte dium {dødan} [dødhan] han læt elda ogn som hetast ok christinam thær j kasta thær sangh christina gudhz loff fæm dagha skadha løs ¶ Thz hørdhe julianus ok hoxadhe truldom wara. ok læt in til hænna sidhan sloktir war ongnin thwa ødhlur ok thwa slaar ok thwa orma. [the] slekto wm hænna føtir ok slongo sik kring wm hænna spena ok hals. henne menløst ok swaladho hænne swet mz thera blæst ¶ Julianus badh en man som orma galder kunde inganga til hænna at [op vækkia] [‡‡98] [ormana til hænna fordærff Oc genstan sprungo the mot hanom oc] bitu han til {dødha} [dødh], j samu stwndh [gaff] christina {gaf} ormomin hem lof [til skoghs oc opreste then dødha] ¶ Julianus læt hænne skiæra spena fra bryste ok ran af them miolk. for blodh, thær næst læt iulianus hænna thungo afskæra, ok tho miste hon ey malit til gudz loff ¶ Hon grep tunghona afskærdh ok kastadhe til iulianum ok slo wt hans øgha ¶ Julianus [lææt] sænde thu skøte j hænna hiærta. ok eth j hænna sidho ok swa ændadis christina mødha oc martirium. Hænna dagher komber sancti iacobi apton. hon tholde ok dødh j dyocleciani daghum:
[#507] Dyoclecianus [keysare] thær til at han gathe mere men ok ilt giort cristno folke {han giordhe} [giordhe han] sin kompan maximianum kesara mz sik at ødha cristindomin. widha wm wæruldena ¶ The sændho budh [oc breff] wm [mang rike oc land oc alle thæs] lanz hærra bundo sik wndi thera lydhno ¶ [vtan] Ensamit cristit folk {sag… ne} [sagdhe ney mot the ondzsko] ok afgudha. dyrk, [keysarane] lætho scriua Annat [breff] til. cristit folk [ludhande om thæssa] matho ¶ Hwat {thenk…} [thenkia idhre] hardha hiærta. ok [idhur litla mact] sculde all væruldin. dela eth maal ok annan wægh ware room ok Annan wægh all wæruldin tha skulue [al wærdhlen] widh romara {mæghin} [maght oc waldh] skulin j ensampne [cristne vanwirdha wart budh oc wald oc vilia, the suaradho mz giordho radhe vi viliom lydha wærlz] walde j allom them [thingom] som ey æru [mote] warom {gudhi} [gudh] ok hans {budhi} [budh], wi wiliom gærna herskap [oc hielp] wtgifua til roma rikis værio thy at swa finnum wi budhit af guz wæghna, gørin kesaran kesarlekan ræt ok gudhi gudhlekan ræth, wm then thima war en stadher [cristin mæctugher] stoor ok starker op [muradher] mz hundrada [#508] portuæriom østarst gen solinne nær paradis som kalladhes thebe af them stadh ok hans lande giordus wt herskap til kesarans gard sæx thusand sæx hundradh ok sæxtighi ok sex riddara ok swena thrifne mæn til stridh thera forman ok hertoghe war mauricius [the hafdho fæm baner] førzsta banerit baar {candid…} [candidus]. Annat baar Jnnocencius [tridhia] exuperus ok [fierde] victor [fæmpta] constancius the foro cristne heman ok {fæsto} [stadfæsto] [sin cristindom] mz patriarchanum i ierusalem ok [styrktos aff marcellino paua] j rom [før dø vndi swerdh æn trone kasta] ¶ Wm then tima sænde dyoclesianus maximianum a moth franz ok thydisland mz otalekom hær ok mz them mauricium hærtogha ok hans kompana. ok [herskap], tha the komo iwi ytalie biærgh tha bødh maximianus allom offra afgudhum ok swæria sik saman. a mot allom rømska rikis [olydhughum] ok mæst amot allom cristnum mannom ¶ Mauricius ok hans kompana forstodho [keysarens] budh [oc] sætto sin tiæld. atta milo wægh fra hedhnum hær a wænasta engh. widh rodanum elf ¶ Maximianus sænde them budh. at koma til offir the swaradho sik enghum gudhum mogha offra vtan christo ¶ Maximianus læt sik [vara] forsmadhan ok sagdhe min wanhedher væxir aff thy at himna dyrkan økias ok rømska renlifue forsmas. hoghmodhoghe riddara scolu widh kænnas [at jak] ok minna gudha [formaghum wan vanhedher at hæmpna] ¶ Maximianus sænde til thera rømska mact ok bødh them wal at offra gudhum eller gifua hwarn tiunda man af sik wndi halshugh thz war badhe faghirt ok ømblikt at se tha gudz riddara deldo [om] hwilikin thera førzst mathe marthir wardha {for} [æn] annan ¶ Mauricius hertoghe stodh vp ok taladhe til sith wærdhskap, [Jak thakkar] gudhi at iak se idher swa fasta ok trøsta j gudz tro at j wilin før wndi swærdh ganga en aff gudhum offra vel maghum [#509] wi kompana j dagh vart wærdh taka ok sea war swærdh {blødh} [blødhugh] j hedhnom sidhom en mik ey atir droghe guz epte døme som bødh petro draghit swærdh atirhalda ok thor iak ey nokrom A moth hans budhi biudha swerdh [dragha] vtan lofuar iak thes gudh. at i ærin gudhi lydughe ¶ Tha gafs wt hwar tiunde man wndi halshugh atirkom Annat budh mz samu forlaghum ¶ Sanctus mauricius {swara} [swaradhe] wi ærum kesarans mæn til at wæria rømska rike ok ihesu christo ærum wi skyldughe siæl ok liiff som os badhe hafuir gifuit for hans tro wiliom wi [alle] gærna døø ¶ Maximianus bødh ringia sin her wm gudz riddara oc engin guz riddara lata liuandis [bliwa] ¶ thera dagher komber siw nattom for mykialsmæsso dagh:
[#510] Eufemia wælborin jomfru [ens] førsta {manz} dottir af rømska rike tha hon saa cristit folk thola pinor tha øpte hon til domarin thu gør oræt wælborno folke thu sænde før til himerikis fatikt folk en mik som rik ær ok ær af riko folke fødh ¶ Mange cristne mæn som før waro rædde hugnadus aff hænna ordhom ¶ Domarin dictadhe rædhelikit hiwl [at] bryta mz eufemiam ¶ Thz [iærnit] hiwlit sculde styras mz, brast ok hiwlit gik af laghi ok slo hiwlmæstaran til dødh ¶ Thæs dødha {wredus frendir} [frendir wredus] ok tendo eld vndi hiwlit ok [vildo] brænna eufemiam thær hon stodh owærst a hiwleno [bundin] hiwlit brast ok gudhz ængil løste bandin af eufemia før æn eldrin kom nær hænne ok satte hona høght. a. eth biærgh menløsa ¶ En man mælte til domarin alla pinor døua the cristno vtan iærnit læt hona hulshugga ¶ Then hona halshugga skulde wardh iæmskøt modhstulin som han hand op lypte ¶ Annar {:} dirfdis til at hugga ok fiol iæmskøt stendødher nidher, Eufemia som før sa huru cristit folk pintis ok øpte til domarin ok sagdhe sik oræt gøras. [#511] at han sænde før til {himeriki} [himerikis fatika æn hænne wælbyrdugha] ¶ Domarin bødh hona til myrkahws. ledha [oc annan daghin bundna atir] for sin dom . hon øpte [‡‡99] ok kærdhe at hænne spardis band. ok boior meer en andro cristno folke ¶ Domarin læt hono {færst?} [fast] kuska. mz pwstum langha stundh [oc atir i myrkia hus, sæthia] sidhan kom han til [henne] siælfuir ok wilde sin wilia hafua mz henna [mz] waldh ¶ Hon wardhe sik mz [gudz] dygdh. ok gudh giordhe mannin. wanføran. swa at han øpte sik forgiort vara ¶ Han sænde til hænna sin stallara at lokka hona til sins [hærra] vilia ok samuaru ¶ Han gath enga lund jn til henna. komit ok ey lasin vplæst ok ey dyr brutit mz oxom ok ward wm sidhe galin ok diefwlfulder. swa at han slet ok reff sik siælfuan ok munde [næppelika] leuandis thædan koma ¶ Domarin sænde en annan: at halshugga møna ok tha han kom [oc] wilde til hugga tha wændis hans hugher swa at han kastadhe swærdh ok beddis nadhe aff henne ok lop sidhan til domarin ok øpte før wilia dræpa sik siælfuan æn hænne men gøra som guz ængla wakta ¶ Domarin bødh sinom cancelario læta koma til henne stora. mæn ok kotgyrugha ok mødha hænna [likama oc liff] {af hænne} Førzste som jnkom sa wænasta iomfrur kring. wm hona sithia ok swngo søtlika gudhz loff. ok wardh cristin widh hænna prædican. Domarin læt hona vphængia mz lukkom [længe] ok atir in i myrkahus sæthia siw dyghn vtan fødho ok dryk ¶ Siunda daghin. var hon jæmfagher ok fri som førsta ¶ Tha bødh domarin mala hona til muld [mellan thwegia] qwernstena ok valdus til store stena ¶ Jæmskøt som hon kom vndi quærn stenana vendus stenane siælfue J sma muld ¶ Domarin kendis sik j allum luthum vara [wunnan] ok læt eufemiam inkasta [#512] thær grymasta leon lagho swa at the swolgho [alt thz liwandis for thom kom], the møtto mønne blid ok [hafdho] sik swa [spaklika] {til} at han gat sithit a {th…} [thera bak] som a [faghrom] stole ¶ Domarin munde tha døø. af harme til en hans swen {laghde} [stak] henna sidho gønum mz {swerdh} [swerdhe] swa ændadhe hon sina mødho ok martirium ¶ Domarin klæde swenin mz syndal ok gul [ringe] leon møtte hanum han gik stolstastir ok drogh han dødhan til skoghs ok aath. Hans frænder letto længe ok hitto wm sidhe. slitin klædhe ok gulringin mz fæm hans benum ¶ Priscus domare beet ok slet sik siælfuan mz tannum ok doo j giald ¶ Sancta eufemia iordhadhis mz hedher j calcedonia alle the judha ok hedhne wm kringh bodho wrdho cristne ¶ Sanctus ambrosius vitnar ok visar alt henna martirium som hær ær scrifuat ¶ Henna dagher komber fiurthan nattom for michialmesso dagh.
[#513] COsmas ok damianus waro køtlike brødher thera modher het theodora ka cristin ok gudhlik the [waro badhe] godhe lækiara ok bøtto siukom ok sarom badhe folke ok fæ [for gudz schyld] pæninga løst. En fru hon heth palladia. bødh them for bøtthir rika gafwr thy at hon war lenghe siwk ok wanhopa wrdhin {ok} [at] faa bøthir sidhan hon hafde forgiort riikt fædherne for lækedom a hedhna lækiara ok fik aldre bøtir før en the brødher henne bøtto the sagdho ney gen gawm ok sagdho gudh hafua gifuit sik lækedoms [const okøpand?] ok wara skyldoghe vtan køp gifua thz [#514] okøpis, som them war gifuit [af gudh] Hon manadhe damianum ensamin jwi guz nampn taka widh [enne] litle gafuo ok forsma ey guz nampn som hon manadhe han mz, the gafua war ey swa riik at han thok hona for fiikt skuld. vtan han wilde ey forsma gudhz nampn ok hænna godhuilia. Sanctus cosmas [hans brodher] fik thz wita. wm sidhe ok vente sin brodher hafua giort thz fore giri skuldh ok forbødh nokrom manne. jordha damianum j graf mz sik dødhum. ¶ Næsto nath [thær æpte] thedis gudh sielfuir cosme j symne ok sagdhe hanum. Damianus thok widh gudhlika gafuo ey for giri vtan for {gudz} [mins] nampns hedher ¶ lisias greue læt them koma for sin dom ok bødh them offra gudhum, ok for olydhno [til af] gudha {dyrkt} [dyrk]. læt han binda them hænder ok føther ok [wt] tænia pinlika thera sinur, the forsmado hans pinor ok hafdo [thom] for enkte, tha læt lisias senkia them j quaf gudhz ænghil frælste them fra grunne ok [førdhe] them lifuandes {a land} [til landa] ok leddus in for greuan. grefuin sagdhe til thera ok badh them kiænna sik sin thruldom. som [makt oc] crapt {haffuin} [haffuir] ifui hafwit ok iak swær wm min hedher at iak wil idhro radhe lydha ok følghia Jæmskøt komo thwe diæfla ok pustadho greuan badhe længe ok fast. lisias badh helgho martires bidhia for [sik] til thera gudh. Cosmas ok damianus badho for hanum ok wardh lisias thaghar fræls af diæfla qwalum. Lisias sagdhe til thera {sæghin} [saghin] j huru wredhe gudha wrdho widh at iak wilde mik venda til idhra sidha, ok them vidhersighia, fra thenna thima vil iak {idher} ey thola gudha vanhedher. Lisias læt kasta {them} [sin?] a [brænnanda] baal. lughin giorde them enkte meen vtan brænde manga them wm kring stodho. Tha læt lisias hængia them badha iwi biælka ok [wt] thænia thera limi ok liiff {gudhz} guz ængil løste them af bandom. [#515] ok leddus lidughe in for greuan lisias badh binda them [vidher stolpa] ok skiuta til dødh ok thørfua mz stenom. ¶ pila ok stena vendus i [‡‡100] wædhre. ok slogho gudz owini som wm kringh stodho ok giordo guz martiribus enkte mein ¶ lisias wredher ok harmfulder læt them ok thera thre brødher halshugga ¶ cristit folk mintis huru cosmas forbødh jordha mz sik damianum oc jæuadhe hwat the hælder skuldo gøra til en wlualde kom ok taladhe som en man ok bødh them badha iordha j enne graf ok swa giordis. ¶ J Rom ær thera kirkia som felix paue wpbyghde [alde] fadher sancti gregorij paua. J thera kirkio thiænadhe en man gærna them brødhrum ok han hafdhe ena sot som hanum [aff] aat [alt køtit aff andro lareno] wm ena naat, thedus hanum cosmas ok damianus j symne ok hafdho mz sik iærn. ok smørilse Annar spurde Annan hwar scolum wi fa annat laar. at gifua [atir] thenna larløsa: warom {wini} [win] ¶ Annar swarar j dagh iordadhis j sancti petri kirkio en blaman takum hans larben thz ær ferst. gifwm [thz] warum laarløsa manne. swa syntis them siuka at hans siuka ben som køtit war alt aff ætit skaris af. ok blamans ben impadis j sama stadhin ok smordis epte saran werk mz søtum smørilsom ok linum. Mannin waknadhe ok kænde sik hafua badhin larben [#516] verkløs ok thok at {jaua} [jæfua] en han sannelika ware then sami æller ey ok wardh vis {wm sik} wm sik vm sidhe ok gik wt af sænginne fæghin ok thede allom hwat hanum thimde ¶ Men sændo til blamans graf ok funno likit larløst oc siuka manz larben j graf mz them dødha thera dagher komber enum dagh før michialsmesso dagh: {En} [Een] man {thiænugher} [som thiænte gerna] sancto cosme ok damiano sculde fiærrin fara han gaf sina hustru j guz gømo ok thera brødhra ok gaff hænne trykt tekn [som var] thz hælgha kors ¶ husfrun war miok gudhlik ok diæfwllin. bar thes dighra awndh ok tedhe sik j manz ham [swa] som [han] sendher ware. a. husbondans veghna til henna ok sagdhe henne hwat ærande han wilde mz cors tekne husfrun trodhe tekneno vtan thok iæwgha af thy at han nemde ey cosmam oc damianum henna mals men ok gømara ¶ Diæfwlin j manz hami. bødh hænne a husbondans wæghna mz thryggo tekne fara mz sik ok møtha bondanom hon thordhe ey ney sighia. thryggo tekne vtan for mz hanum. han ledde hona høght vppa eth biergh ok wilde [hona] thær wt skiuta for en klint ¶ husfrun kalladhe cosmam ok damianum sik til hiælp som henna husbonde skipadhe hænne til malsmæn [oc gømara] ok sagdhe sik a them thrøsta [#517] {ok tro.} Thagar tedhus the hænne badhe brødher ok mange hælghe mæn mz. them liuse som sool. oc frelsto hona af diæfwls handh ok diæfwlin hwarf som røkir j wædhre. ¶ Cosmas ok damianus sagdho til hænna sik wara them hon thrøste [oppa] ok henna husbonde skipade [hænne til gømo] thera ben liggia j thydhislandh j enom stadh som kallas essend:
[#518] ADrianus war ok pintir j dyocleciani daghum. maximianus dyocleciani compan kom til nichomediam ok læt thær kuska cristit folk til afgudha dyrkan ¶ Thri mæn ok thrætighi førdus for [keysaren] stadhlika cristne ¶ Maximianus sagdhe til thera hafuin i ey hørt hwilikin domber gifuin ær iwi cristit folk the sagdho sik wæl domin hafua hørt ok witha ok han ey wyrdha ¶ Maximianus læt them hudhstryka ok bryta thera tendher mz stenum ok sætia them j myrkastow ok bødh scriua hwars thera. nampn ok anzswar ¶ Adrianus marskalk sa them swa. stadugha ok sagdhe til thera: hwat lønum venthin j idher annars hems mædhan j tholin swa manlika thæssa hems pinor the sagdho engha thungo gyta talt the løn gudh gifuir sinom mannom ¶ Adrianus badh scriua sith nampn mz thera nampnum [#519] ok siin anzswar mz them at adrianus war cristin ¶ Maximianus læt han smida mz jærnnom ok j myrkt hws mz them sætia ¶ Adriani husfru [het natalia hon] spurde sin bonda fangin ok slet aff sik klædhe ok haar i harme ok græt ok illa læt ok sidhan hon hørdhe at han war cristin wrdin tha vendus henna gratir j glædhi thy at hon war lønlika cristin ok hafdhe længe bidhit gudh at han matte cristin wardha. hon lop fæghin thit han laa fangin ok kyste hans føther ok mintis widh hans boior ok sagdhe ¶ Sæl æst thu Adriane thy at thu æghnar thz gøz hwarte lefde thik fadher æller modher ok sæl ær iak som thik seer cristin thz goz hafuir thu nu fangit som tha førzst hiælper tha engin faar af androm fa laan ælla gafwor oc tha ængin løsar annan af nødh ey fadher ey modher ey dottir ey win [sin vin] ey goz [hærran] ¶ Forsma min hærra alt thz widh thik skal skilias thæssa hems wini ok frænder ok {wardnadh} [wardnadha]. ok [goz oc] girnas the rikedoma. aff allom hugh ok hiærta {til thz} [som] thu ma æwinnelika widh wara ¶ Adrianus kalladhe hona sina systir ok badh hona wæl fara hem til sit hws ok sagdhe hona vilia kalla tha hans pina skulde ændas natalia gaf han j gudhz gømo ok andhuardadhe han hælghum martiribus ok badh them thrøsta hans hiærta mz thera prædican ¶ Gen them dagh at adrianus fik witha at thera thime war nær, tha fik han borghan for sik helgho martyres ok gaff stupo grewin gafwr at han matte koma hem til nataliam ok waras hona widh thæn thima ¶ En henna thiænisto quinna sa han koma [‡‡101] ok lop in for nataliam ok sagdhe sik se adrianum løsan ok lidhughan hem koma ¶ Natalia wardh illa widh ok ræddis han wara fra gangin tronne ok venade sik ok sagdhe [#520] aldre varde the ginuærdha. at min bonde skilis. widh hælgho martires ok stodh bradhlika vp ok lukte durum ok sagdhe til Adrianum tha han badh sik Jn lætha Fiærren wari han mik som gudhi ær fragangin. aldre nalkis then mundrin minom munne som hafuir widhersakt gudh, salugher man hwat nødde thik til vptaka [thz] thu wilt ey fram halda ¶ Hwat skilde thik widh hælgho martires [oc fridz samfund] ¶ Hwi rymde thu før æn stridhin burdhis ¶ Warth thu saar før æn bughin bendis ¶ Mik matte wæl wndra. at nokot wrde gudz offer aff diæfwls gifno blodhe. ¶ Aui mik salugha som widh banzat blodh er sambundhin ey war jak thes aff gudhi verdh at wara nokra stundh gudz riddara husfru ok martiris kona. {skamlik} [stwnt] glædhi war mik gifuin ok langh blygdh. Adrianus hørdhe gærna all hænna ordh vndhers fulder. aff wnge konu ok wæne ok wælburne [oc rike] ok fiughurtan manadhum nygipta. ok wardh af hænna ordhum en hetare ok hetare. til martirium ok badh hona wp for sik læta ok saghde sik ey wara rymdan ellir thronne fra gangin vtan borghadan hem til hænna ok kalla hona til thera stridh at sea thera endhalykt ok sagdhe læt skøt vp ellir seer thu mik aldre meir thy at iak ma ey længer dwælias oc thola helgho martires mik borghado mere pinor. for mina skuld en iak komber ey atir at nemdum thima ¶ Tha først trygdis natalia widh. at han war stadhugher j thronne ok læt wp for hanum ok fiollo fæghin a knæ ok lofuadho gudh ok gingo swa badhin saman til myrkohusit. ¶ Natalia thiænte thær siw dagha hælghum martiribus. thwo thera saar ok strøk mz silke ¶ Sidhan kom [kesarans] budh at martires skuldo til {doms} [domin] føras ok barus oføre a barom swa waro the [#521] forbardhe ok pinte ¶ Adrianus gik epte them bakbundin ok leddis han først fram for domin ensamin ¶ Natalia sagdhe til hans. min hærra gifs ey widh pinor som litla stundh lidhas [oc sidhan] {sænde} [sænder] gudh thik [til] ængla glædhi som aldre far ænda ¶ Adrianus hengdis først ok thandus alle hans limi swnder ok wardh thær næst hudhstrukin ¶ Natalia lop atir til hælgho martires ok sagdhe sin hærra byria stridhena. ¶ Maximianus bødh ey tala illa. wm hans gudha. Adrianus swaradhe mædhan iak thol pino for the sak at jak thalar illa til thinna falso gudha, tha war thes wis thu wardir wær pintir som illa talar wm min sannan gudh ¶ Maximianus sagdhe tholikt ordh hafua thik cristne [fælsara] kiænt ¶ Adrianus swaradhe, the thu kallar falsara æru æwinneliks lifs prædicara ¶ Natalia lop fæghin til martires. ok sagdhe them sins hærra answar ¶ Maximianus læt fyra starka mæn swa hudhstryka [han] at inelfue matto synas ¶ Natalia gik mællan hans ok andra [martires] ok sagdhe them hans andzswar ok {tholomodo} [tholomodh] ¶ Maximianus læt [ledha] adrianum atir j myrkahws. Adrianus wnger ok manna vænastir. thwem arom minna en thrætigi ara gamal. ¶ Natalia saa sin kæra hærra. widhopnan liggia [allan sarghadhan oc sundir] slitnan ok lagdhe sin arm vndi hans nakka ok sagdhe. sæl æst thu min hærra verdogher wrdhin hælgha manna taal ok wardhskap. Sæl ær thu mit {lifua} [liofua] lius som thol mødho for [hanom] som dødh tholde for thina skuld, far nw wæl [hel oc sæl] søthe hærra at sea [han sælan j] glædi ok æro. maximianus spurde at frur gingo at withia myrkahusit ok thiento martyribus ok forbødh them inlæta ¶ Natalia tolkiænde sik mz karmanna klædum ok læt skæra sit har som manne [#522] ok gik swa daghlika j myrkahuse ok thiænte them som før mz thwæt ok fødho ¶ Maximianus spurde. at flere frur giordo swa ok læt skynda martires til martirium ok læt bæra fram eth stort stedh ok bødh bryta mz slæggiom aldra thera larben swnder j sma stykke ¶ Natalia fik thz witha ok vithiadhe taghar sin hærra ok manadhe han a gudhz wæghna thola manleka ænda j sinne nødh litla stwndh ok hafua for øghom ængla glædi ¶ Natalia gik daghtingande mællan sin hærra ok andra martires ok thrøste them alla. ok gik jæmuæl til stupagrefuan ok bødh han ænghom for bryta benin swnder en sinom bonda ¶ Thædhan gik hon til sin hærra ok badh han bidhia sin gudh gøma hona [osmittadha j thæsso heme] ok kalla hona skøt æpte sik {af thænna heme} [aff wærdlene] ¶ Adrianus leddis først til benbrut. tha benin brutus tha badh en natalia sin hærra {biudha} [biudha] sina handh vndi afhug swa giordhe adrianus som hon badh, ok hon grep handena ok gømde for hælgo doma j sino skøthe, thær næst lagdho alle martires sik siælfue fram a stedh vndi slæggior ok gafuo benbrutne sin anda j guz hænder ¶ Maximianus bødh brænna thera ben a bale tha wilde natalia. kasta sik siælfua. a balit mz benomin ¶ Swa mykit {rægn} [rengn] kom tha af himnum at thz sløkte balit ok gømdus obrænde hælghodomane ok natalia gømde sins bonda handh mz hedher skrinlagda iwi sinna siengh hofdhagiærdh [‡‡ 102] En hertoghe sænde budhskap til nataliam ok beddis hona til husfru ¶ Natalia swaradhe {sømlika} [sømelika] sendebudhum ok sagdhe sik hedher wara budhin. at wardha hærtogha ok marskals husfru ok beddis tho thriggia dagha frest til anzswara ¶ Natalia fiol a knæ ok badh gudh kalla sik skøt osmittadha af thænna heme ¶ En hælagher martir af [#523] them som hon thiænadhe [j fængilsom] thedis henne faghir ok fryghda fuldir ok bødh hænne skynda sik thædhan thiit thera ben lagho {brænd} [obrænd] ok skrinlagdh annan vegh ens hafs swnd [constantinopoli] ¶ Natalia legdhe lønlika skip ok for fra lande mz myklo cristne folke ¶ Hærtoghin spurde at hon rymde ok sænde epte henne mykin scipher gudh wende vædhrith swa mz jertignum swa at them wrak atir ok hon sighilde godhan byr fram ¶ Wm midhia nath syntis them Annat skip møtha ok waro diæfla j manna hami. ¶ Diæfla spurdo {nataliam} [natalie] fylghe hwadan the foro ellir hwart the wildo ¶ The sagdho sighilt hafua aff nicomedia ok wilia til constantinopolim ¶ diæfla sagdho them fals hafua stemt ok wiste them thwert aff rætto [leedh] thy at the vildo them senkia til grunda ¶ Sanctus adrianus kom them til {hiælp} [hiælpa] ok møtte them i andro skipi ok sagdhe sit nampn ok badh them ey fylghia diæfla villo vtan stemna hælder æpte sino styre ¶ Natalia kændis widh sin kæra hærra ok sighilde fæghin epte liwm [liofuom] ledhsaghara ok komo til constantinopolim j førsto daghningh ¶ Natalia lagdhe sins bonda handh mz androm hans benum. ok sompnadhe thær a gudhlikom bønum ¶ Sanctus adrianus thedis henne i sømpne ok bødh hænne thær liggia ok sofua langan sømpn til doma dagh j gudhz fridhi ¶ Natalia waknadhe ok sagdhe drømin allom næruarandum ok gaf j samu stundh sin anda j gudhz hænder. Cristit folk iordadhe mz hedher nataliam næst adriano hænna husbonda ¶ Hans dagher komber annan [dagh] epte varra fru dagh threm vikum for michialsmesso dagh:
[#524] GOrgonius ok dorotheus førsto riddara j dyocleciani daghum j hans gardhe ok fødde j nicomedia the widhersagdho oppinbarlika mandom widh dyoclecianum ok sagdho sik enghum manne vilia meer thiæna vtan sannum gudh ihesu christo Dyoclecianus gafs dighirt widh thera ordh ok syrghde sin skadha. at mista bezsto mæn ok bæzt børna ok i kesarans garde vp fødda ok lukkadhe them først [mz blidhom ordhum, Sidhan han sa them fasta j tronne tha let han først thøm] vp hænghia mz armum ok thænia mz bandom lim fra limi ok thær næst hwdstryka: mz iærngislom ok sidhan. kæmba them køt fra benom ok {vækia} [økia] sara wærkin mz salt ok ætikkio, sidhan læt han them stekia a rist the lagho thær wærkløse som a bløthe siængh røkir war them søther som lilio blomstir ¶ Dyoclecianus dømde guz riddara til galgha ok bødh kasta thera ben for hunda. Cristit folk hentte thera ben saman o spieldat ok jordadho them mz hedher thera dagher komber ok a sama dagh som sancti adriani dagher:
[#525] SAnctus witus edla tolf ara barn bardis opta. af hedhnum fadher thy at han forsmade afgudha dyrkt. valerianus dyocleciani foghate jwi cecilie landh læt gripa smaswenen ok bæria mz stangum [knyplum] ¶ Hans armbir som bæria skulde wardh oføør ok foghadhins [hand] som thz bødh swa at han venadhe sik ok øpthe sik hafua mist sina høghro handh ¶ Vithus badh han kalla sina gudha til. hiælpa ¶ Walerianus spurde vitum en han thrøste sik at bøta hanum. vitus gaf hanum bøtir mz akallan ihesu christi nampns ¶ Valerianus bødh [hans] fadhur [tykta] han til. gudha {dyrkt} [dyrk] ¶ Wm ena nath kænde faderin søtastu lukt. wtganga aff barnsins herberghe thær vitus laa ensamin j siængh ok stodh wp for vndhers skuld ok saa gonum windøgha, hwsit alt liust innan som midhdax {solskin} [solin] ok [#526] siw ængla standa. wm kringh smaswenin: ok [thy] øpte [han] gudha wara komna hem til siin ok i samu stundh. wardh han blinder aldir stadhrin vaknadhe widh hans op. ok komo til hans hws [iæmuel] valerianus foghode [oc] spurde hwat hanum war ¶ Han sagde sik hafua seet okunnogha gudha j sino hwse skinande som sol ok sik wrdhin blindan widh ofskert skin ¶ The rædhu hanum offra ioui [sik] til botha [en] tiwr mz gulhørnom han {swa giordhe} [giordhe swa] sik gagnløst faderin [badh vitum sik] bøtha, vitus gaff fadher bøtir mz bønum: ey war han thy bætre ok christo thes thronare. vtan huxadhe dræpa. vitum sin son ¶ Godher gudhz ænghil tedhis modesto viti tøktomæstara ok badh han ryma mz smaswenenom {afledhis} [hafledhis] til annat landh han giordhe som hanum war budhit ¶ Vitus giordhe margh iertekne a thy lande som the til komo. Wm thæn tima la dyocleciani kesara son j giæld ¶ Diæfwlin øpte mz hans munne ok sagdhe sik aldre ryma sith hærberghe ellir swenin lidughan lætha før æn witus [lucanus] kome ¶ Vitus lettis ok hittis ok bøtte swenenom mz akallan nampns ihesu christi ¶ Dyoclecianus badh han offra gudhum en han wilde ey dø illum dødha ok leddis olydogher til myrkostow. mz modesto sinom mæstara ¶ J samu stwndh brusto boior ok myrkhus liustis som midhdax sol. ¶ dyoclecianus læt han kasta a brænnanda baal ok eldrin giordhe vitho enkte meyn ¶ Sidhan læt han kasta vitum wt for eth wret leon ok wardh iæmskøt blith for kors tekn tha bødh [‡‡103] dyoclecianus hengia them [j et nodstal] vitum ok modestum ok crescenciam viti fostir modher som aldre skildis widh sin fostirson ¶ J samu stundh kom thordin ok iordyn swa rædeliker. at mykit folk do ok afgudha mønster. brusto ok dyoclecianus rymde rædder ok wenadhe sik wara wnnen aff enom swene [#527] guz ænghil løste martires ok førdhe them tædhan til enne flodh thær hwilto the sik. a gudhlikom bønum ok gafuo sina siæla J gudhz gømo ¶ En ørn wardhe thera liik ospiellad til en ærlek fru florencia hitte them som sanctus vitus henne viiste thera dagher komber twem daghum for botolfs mæsso
[#528] PRimus ok felicianus waro køtlike brødher afgudha biscopa ok præste røghdo them for dyocleciano ok sagdhe sik engin andzswar aff gudhum faa: vtan primus ok felicianus offradho them ¶ Dyoclecianus læt gripa them ok j myrkthws kasta til guz ængel them thædan løste, sidhan skilde han them. aat ok thok at lukka felicianum til afgudha dyrk. Felicianus sagdhe sik attatighi ara gamblan at aldre ok thrætighi at cristindom ok omøghelikt vara vendus fra sannindh mz lukkan som barn. Dyoclecianus læt {læt} nagla hans hænder gønum ok føther mz iærn naghlum [vidh stolpa] ok bødh han læta standa matløsan [til thæs han ia sagde vidh afgudha dyrk] ¶ Sidhan taladhe dyoclecianus til primum nu hafuir thin brodher takit [#529] widh kesarleko budhi ¶ Primus swarar nu liugher diæfwls vngin tho ær thz sant at han lydher himna kesara budhi ok ey thino ¶ Dyoclecianus læt ledha primum til felicianum ok læt gifua drykka primo. wellande bly han drak blyth sik mødholøst som kalt kældo wathn ¶ Dyoclecianus læt kasta them badha brodher for thw grøm leon som thagar wrdho blidh ok spak som lamb. Ok samulund wrdho thwe biorna ¶ Tolf hundrat mæn stodho nær ok sagho thæssin iærtighne ther af wrdho fæm hundrat cristin ¶ Mz halshugge ændadho the sith martirium thera dagher komber xv daghum for midhsomars. apton:
[#530] Sanctus theodorus war gripin ok kuskadhir til afgudha dyrk [Oc gafs frest til anzsuar] ¶ Jnnan thæn thima hanum war gifwin [til] frest thende han eldh vndi martis mønstir ok brænde alla afguda dyrk j asko ¶ Sidhan war theodorus gripin ok j myrkthus sattir ok dømdher til sylt ¶ Siælfuir ihesus christus tedhis hanum ok thrøste han ok sagdhe thrøst thik wæl min man theodore thy at iak ær mz thik himna hærskap j skinande klædum fylte husit luctum durum ok [lyyste och] swngo gudz lof søthelika mz hanum. wardhmæn sagho thz ok rymdo rædde ¶ Annan dagh leddis theodorus wt for domin ok gafs hanum waldh. gudhum offra ellir pino thola ¶ Teodorus swarade [siwdhin] mit køt ok stekin ¶ Aldre widher sigher jak christum mædhan min ande gaar gønum mina næsa ¶ Domarin læt han wphængia mz armum ok slita hans huldh mz iærnkambum alt in til rifuianna ok sidhan a baal kasta. thær gaf theodorus sin anda i [#531] gudz hænder ok laa hans lik obrænt a brandom ok søtaste røkir gik aff hans like [oc tha] øpnadhis himilin swa at alle sagho the wm kring stodho ok hørdho røst af himnum ¶ Vælkomin kære theodore gak in j guz glædhi ¶ Hans dagher komber thwem daghum for sancti martini dagh:
[#532] SAnctus quintinus war ok wm then thima først bardher mz stangom swa at mæn møddus widh han ok sidhan allom limum thander ok bwndin swa at hans adhro brusto vp ok thær næst sudhin i wællande oleo ok thiæru ok iistre samanblandado ¶ Han laa j wellenum ok loo at domarenum tha læt domarin stuppa hans strupa fullan mz liim sinap ok æthikkio. Sidhan læt han næghla. hans føther gønum mz thwem iærnspikom ok mz thwem hans hofwdh ok thær næst halshugga: Sancti quintini lik laa fæm aar ok fæmtighi j sio til gudz ængil wiste enne blinde fru ok badh hona thit fara. ok thaka wp likit ok mz hedher iordha hon for thit ok mykit folk mz hænne ¶ tha the {lazo} [laso] sina bøne a strandinne [fløt] hælaght liik fra grundum ok fik frwn som blind var badhe sændher sea himmils lius ok likit ospiældat ¶ Hans dagher komber alla hælghona apton:
[#533] Domara satto dyoclecianum ok maximianum badha fra waldum ok giordo them slætta bønder ok tok sik thre kesara valerium ok constantinum ok licinium ok waro {wældoghe} [waldoghe] thw ar ¶ Constantinus wan wndi rom brittaniam mz sværdh ok thok sik til husfru konungx dottir aff brittania helenam [Oc fik son mz hænne constantinum magnum] ¶ Maxencius drap them alla thre ok wilde wardha kesare ok wardh [aldri] tho scref han sik kesara ok ræd for mangom romara landom mz wald vtan thera vilia til wnge constantinus vp vaxte:
Maxencius kom til alexandriam egypto lanz hofwdh stadh, ok bødh allo rikeno saman koma at offra gudhum, [#534] ok dræpa [the cristna som ey vildo offra] ¶ costus egypti konunger, war snima dødher katerina hans ændha barn war hans arwe, vænasta [jomfru] ok wisast j allom boklistom, adartan ara gamul ¶ Hon hørde ther hon saat j sino palacio, huru nøt bæliadho, ok faar brekto ok afgudha preste tuthu som wlua for sinom gudhum, ok offradhe them alskona fææ ¶ Katerina gat ey længer tholt gudz wanheder ok diæfla dyrkan, vtan [‡‡104] gik diærflika fram, aff sino palacio for kesaran, ok taladhe [til hans oc sagdhe sua,] thik børdhe [væl] til, faghir fæghnan [oc ødhmiuk helsan] en thu wilde kænnas widh thin skapara, ok ey dyrka diæfla ¶ Hwi kallar thu swa mykit folk saman, til [gudz vanhedher at] offra diæflum thz gudh skapadhe folke til fødho, thykke thik thzta mønster [swa] faghirt vara, ellir belætin af gulle gutin, them hafua manna hænder giort, oc [thy] ær thz oskælikt at mæn offra manna handa gerning. ¶ Lypt op øghonin gen himnum ok prøfua [solina] gangh ok stiærnur, dagh ok naat, fra wæruldinna {vphofui} [vphofue] fra østir til vestir, fra vestir til østir, ok spør, en thu west ey, hwar them styrir mannum til gaghna. ¶ Hwar regn gifuir iordinne til afuæxt ¶ Hwar gul ok gørsama. ok alscona malm latir vaxa J iordhinne, han ær dyrk wærdher, ok ængin annar som thik gaf siæl J modher lifue ok naturlik skæl, en thu wilt them fylghia. offra [thy] hanum lofs offer. ¶ Hans ær æran ensamins, som alla æro gifuir ok wænt atir af diæfla willo. ¶ Maxencius wardh vndhers fulder, af [#535] henna fæghrindh ok wittrom ordhum, oc læt hona ledha mz hedher til sith palacium, til offrat war ¶ Sidhan kom maxencius hem fra offre, ok taladhe til katerinam ¶ Wi hørdum thin ordh ok tina sniello thungo, ok gatum ey alt wæl forstandit, {otamade} [otamadhe] for gudhana [dyrk oc] [offer], ok gatum ey tha atgømt eller swarath. ¶ Nw ær thik swa mykit swarat ok sakt, at thu wardher endelika pino thola, ellir gudhum offra ¶ Katerina swarade thy ær konunger, at han skal allo styra jæmuæl sinne wredhe, ok ey wreden konungenum, swa skref en wiis philosophus ¶ Thæn ma manga wæl styra, som sik styre siælfuan wæl først ¶ Talin til min mz skælum, ok ey mz wredhe ¶ Maxencius forstodh at møn war mykit wiis [j boklighe konst, ok wt sænde] bref jwi alt egypto rike, epte bæzstom mæstarom, ok komo [til hans] fæmtighi [the] bæzsto mæstara ok mærasto j allom [bokligha konstum som waro j thom landom] ¶ The forstodho hwi the waro kalladhe, ok taladho smæleka til kesarans [oc sagdho] huru høght ær kesarans radh, at kalla saman swa manga visa mæstara. af [frømadha landom] at disputera mz eno møbarne ¶ Maxencius sagdhe {sik} ærlekare [vara] venda henna hugh mz skælum, en mz pinom, swa myklo hælder, at hon thrøste sik meir. a boka list ¶ Jhesus [christus] siælfuir witiadhe sinna mø, oc trøste hona til stridh, mz fæmtighi mæstarom, ok jættadhe hænne at the skuldo alle warda cristne. ¶ Annan dagh byriadhis thera striidh, [tha sagdhe] katerina skal iak mz tholikom mæstarom sigher stridha, tha skulde iak min løn vitha, epte [wunnan sigher], vtan iak [wæntir mic bætra] [#536] [løn aff ihesu christo, oc thy gifuer jac mic mz hans eghnom ærandom, i hans anduardhan han ær min gud oc min herra, han ær sander wisdomber oc æwinnelik sælighet, allom thom som a han tro, han ær thæn sami som lifsins wægh hauir bewiist, mz sinom hælgha budhordhum Oc alle the som hans budhordh halda, sculu fa æwinnelikit liff til løna, han ær thæn sami, sik forbarmadhe ouir mankønit som swikit var oc fortappat aff diæfwlsins kloke fund, han tok mandom oc føddis aff renasta jumfru vtan synd, j sannom manzlicom licama, han bewiiste sik vara badhe gudh. gud j thy, at han giordhe stoor jærtekne oc vnderligha gerninga, givande dødhum liff, blindom syn, dumbom maal, haltom gang oc rensadhe spitælska, oc giordhe andra otalica vnderlica gerninga æ huat han vilde, han beviiste sic vara man j thy, at han omgik synlikin mz mannom her j werdlene, oc lot sik pina oc dræpa j mandomenom, for mankønsins helso, stodh vp aff dødh oc for vp til himbla, han ær min sigher oc min krona, han ær min viisdomber, oc mz hans mact oc dygdh, trøster jac forvinna, alt thz mote mik bærs] ¶ [Mæstarene swaradho omøghelikt] wara, gudh mogha wardha likamlikan ellir dødh thola ¶ Katerina [sagdhe], som sant war, at the mundo litit [akta cristna manna] boka skiæl ok ænkte wyrda hwat prophetana spadho. ¶ [Oc thy bant hon them oc forvan,] mz hedhnom bokum, platonis ok sibille. ¶ Plato skref ok mz skælum {wiste} [bewiste], at wæruldin skulde wm kring. ganga., ok minste cirkil jwi høghsto circla. ¶ Thz war [tha] alder gudhdombrin, widare en wæruldin, la j [jumfrune] lifue, ok thees [nu] daghlika. litin [#537] vndi brøz liknilse. ¶ Sibilla spadhe at gudh skulde skøt koma ok [pino oc] dødh thola [vilin j ække tro thz j hørin mz øromen, oc seen j ierteknom opinbarligha mz øghomen, tha maghin j tro diæflomen, som vidher kænnas han vara thera gudh mot allom sinom vilia, vilin j ey thom tro, tha moghin j tro idhrom eghnom mæstarom, som bæra thæs vitne j sinom bokom, at ihesus christus ær sandir gudz son,] ¶ [Mæstarene] slaghne mz siælfsins swerde, gafuo sik for hænna skælum, ok sannadhis tha thz som paulus sigher, at gudh sighra mæsta crapt mz minsto mæghine [ther] til at enkte køt [scal] trøsta a sik ¶ Maxencius bødh alla mestara brænna a bale. ¶ Katerina trøste them til tholemodh, ok sagdhe them for fult wara. at døpas j siælfsins blodhe. ¶ The brunno swa j gudhlike tro, at enkte mein fingo thera likama. ¶ Maxencius taladhe til katerinam thu ær wæl borit barn, lydh mino radhe, tha skalt thu vara nær kesarinno thit belate skal ginstan aff gul scrifuas, ok sætia wndi skiul a midio gatu ok alle the a knæ falla. som fram ganga. ¶ Katerina sware thz ware mik hedher at fugla lagdho sin sør ifui mino hofdhe. ¶ Jhesus han ær min fæste man, han ær min æra, han ær min ælskoghe, widh han skill mik hwarte [blidlaat], ellir bani ¶ Maxencius læt hudhstryka ketrinam ok i myrkahws sættia ok [var] tolf dagha, swa at høn fik [af them] hwarte math ellir dryk ¶ [vtan] gudz ænghil j dwo like, førdhe henne daghlika fødho. J them daghum foor maxencius, fierren til lanz endha, for æranda skuld. ¶ Hans drøtning fik wita huru katerina predikade, som hudhstrukin war, oc witiade henna, ok mz henne [#538] porphirius marskalk, the [sagho] skinande lius j myrkiohuse, oc gudz ængla wæla wm hænna saar ok lækia, ok fiollo widh jordh for gudhlike ræzl. ¶ Katerina predicadhe them cristna thro til midhonath war, ok wardo cristne, ok mz them thu hundrat riddara, katerina satte krono a drotninginna howdh, ok spadhe. at hon skulde jnnan faa dagha martir wardha ¶ Jhesus siælfuir vithiade hona mz ængla skara ok badh sina dotter kænnas widh sin skapara, ok sagdhe sik wara then hon predikadhe, ok hon tholde pino fore, ok badh hona ey rædhas vndi sinom skiolde ¶ Maxencius kom atir gielda fuldir, at hon war ey sultin [døthat] ok bødh hænne wal, afgudha dyrkan ok wærulz hedher, eller pinor thola ¶ Katerina [‡‡105] sagdhe sik gerna offra sith blodh ihesu christo, som hona løste mz sino blodhe ¶ Maxencius bødh gøra fiughur hiwl, ok sæthia them all wm kring mz iærnspikom, ok skipa at thu hiwlin, gingo moth androm thwem, ok bødh katerinam sætia øwærst mellan hiwlin, [tha] the fastat wm kringh gingo, ok swa slita swndher henna likama ¶ [sancta katerina badh sik gud til hielp, oc æmskøt kom] Gudhz ænghil [oc] brøth swndher hiwlin som katerina badh, ok slo til dødh fiughur thusandh hedhna mæn ¶ Drotningin som før war cristin lønlika, hughnadhis widh gudhz iærtigne, ok awite konungin for grimileka [giort vidh] menløst folk, oc sagdhe sik siælfua cristna wara ¶ Maxencius bødh af harme, skæra henna spena af bryste, ok sidhan halshugga ¶ Katerina trøste hona mz faghre fortalan, ok badh hona gladhlika skipta thessa hems æro, j æwinnelikt himerike ¶ Porphirius jordadhe henna lik, ok spurdis [#539] thagar ok røgdhis, ok dømdis til halshugh, mz thwem hundhradh riddarom som mz hanum wrdo cristne ¶ Sidhan læt maxencius kalla katerinam, ok bødh hænne, gudhum offra ok wardha førzsto fru, epte drotningena dødha, eller mizsta lifuit ¶ Katerina walde dødhin ok dømdis at halshuggas, tha badh katerina sina bøn til gudh ok sagdhe, gerna gaar iak for thina skuld wndi swærdh jhesu gudz son thak widh minne siæl, ok gif thina miskundh allom them, a mith nampn minnas {mz akallan} Røst kom af himnum ok sagdhe, swa at alle hørdho, kom j gudz glædhi guz fæste mø Hwar wardher burghin som thik hedhrar ¶ Sidhan rækte hon fram halsin orædh, ok ran miølk for blodh af hænna lifue ¶ Engla af himnum gripu likit halshuggit, ok førdhu tiughu dagxledir {a} [j] litle stundh, til synai bergh, ok iordado hona ther mz hedher :
EN godher man thiænogher sancte katerine foor fra rom han war munkir til synai bergh ok thiænte ther fæmtighi aar j hænna kirkio. ok hafdhe astundan a faa nokot aff henna hælghodomum før æn han hem fore ¶ Sancta katerina tedhis hanum j sømpne ok fik hanum sin finger ¶ Mz hanum for han fæghin til landa ok giordhis mangh jertigne hwart han kom ¶ Henna daghir komber siex daghum for sancti andree dagher :
[#540] SAncta marghareta var dottir theodocij hedins mans som war wældogher patriarcha afgudha dyrk Fadir war henne wredher thy at hon war cristin wrdhin ¶ Margareta flyde fra fadher wredhum til sinna foster modher xv milor vægh fra anthiochia som hænna fadher bodhe ¶ Heldir wilde hon thiæna fatøk gudhi j fostermoder hwse ok gøma hænna faar mz [andrum] cristnom møiom en offra dieflum j fadhers rikedomum ¶ Olibrius grewe kom fram ridande at wæghenom ok fik sea hwar marghareta gik mz fostermodher farum quinna wænast ok faghirt møbarn ok bødh sina swena thaka hona hanum til husfru en hon fræls ware ellir til frillo en hon ofræls ware ¶ Swena komo ok sagdho margharete greuans ordh ¶ Marghareta græt for gudhi ok sagdhe. Jhesus guz son war mik nadogher ok thrøst [#541] mit hiærta til anzswara. sænt mik thin ænghil at læggia mic ordh i thungo Jak ær nw stadh som faar for wluum ok fiskir a næti ¶ Marghareta kom for greuan ¶ Greuin spurdhe henna napn ok edhle ¶ Hon sagdhe sik heta margharetam ens hedhins herra dottir oc sik siælfua cristna wara. Olibrius sagdhe til hænna thu ma wæl margarete nampn bæra. thy at swa ær thu wæn jfuir alla quinnor som margarita iwi alla stena. thik some ok wæl at thu æst wtkomin. aff frælso folke æn ey thykke mik quemlikt wara at swa wæn mø ok wælborit barn thror a corsfæstan gudh ¶ Margareta sware hwadhan west thu at christus war korsfæster ¶ Greuin sagdhe sik thz hafua læsit j cristnom. bokom ¶ Margareta sware mædan thz scriuas badhe aff hans pinom ok ierteghnum ok gudhleko valde hwi forsmar thu hans pinor ¶ Hans dødher ær hedir wærdogher som han løste mz alt mankønit ok lifuir æwinnelika alzweldogher konunger. ¶ Greuen vaxte wredher ok grymber aff hænna ordom ok læt hona j myrkahws dragha. Annan dagh læt han hona wt ledha ok manadhe wælburna mø warkunna thinom wænlek ok offra minom gudhum ok war sæl alla dagha j wærulz walde ¶ Margareta sware sik offra them enom gudhlika dyrk som hafwit vplypter ok jordhinne lætir skælfua ¶ Greuin høtte hænne hænna køth [mz] saghum swndher slita en hon ey lydde hans budhi ¶ Margareta sagdhe sik gerna wilia thola dødh for them som pino tholdhe for hænne ok gifuer æwinnelikt liiff ¶ Greuin grymber ok galin bødh [hona] [flængia] ok hænna limi [tænia] til blodher fløt ok ran som adhro ok watn aff skære kældo flæzste som wm kring [#542] stodho sagdho sik warkunna hænna wænlek ok rædho hænne rædhas dødhin oc gøra greuans vilia at hon matte lifua ¶ Hon badh illa radgifuara fra sik ga. ok sagdhe likamans mødha er siælinna helsa ok sagdhe til greuan skælaløs hunder ok ofyllelikt leon thu hafuir wæl waldh fanghit [ofuer min licama] en christus siælfuir hafuir siælinna wald ¶ Greuin hulde sith ænlite mz mantle ok gat ey seth swa dighirt blodh aff møbarne ¶ Sidhan læt han hænna bandh løsa ok hona atir j myrkahws [‡‡106] sæthia ¶ Himna lius sken j myrkohuse hon badh warn herra læta sik sea sin owin hænne tedhis diæwlin j draka like stoor ok rædheliker ok swalgh hænna howdh ok rækte sina thungo iwi henna ilia at dragha hona alla saman j sith swelghiande ¶ Marghareta stodh swolghin i drakans munne ok giordhe kors for sik ok sprak drakin for kors thekne swnder i midhio ok margareta stodh ther som hon korssit giordhe heel ok helbryghdo ¶ Diæfwlin vilde hona en meir fresta ok thedis henne j manz hami ¶ Margareta fiol a knæ ok badh varn herra sik til wærn ¶ Diæwlin thok wm hænna handh ok badh hona ey gøra mere skam af sik ¶ Hon stodh wpp mz gudhlike thrøst ok kastadhe diæfwlin wndi sina føther ok throd ok sagdhe diæfwl war nu quinona fota throdh ¶ Diæfwlin øpte helagh ok sæl marghareta Jak wsal ær wnnin. mindre skam ware mik trodas wndi carmans fotum thz økir min anger at iak ær skamhaldin aff møbarne ok mæst af thy at thin fadher ok modher ware mine godhe wini ok alle thine forældra ¶ Margareta sagdhe til hans sigh mik hwi thu frestar cristit folk swa mangom lundum ¶ Han sagdhe sik hafua naturlikt [#543] hat ok awndh wider cristit folk ok mæst widh them bezste som gudhlika lifua. thy at the wilia himerike eghna som han forgiorde ok sagdhe sik thz enghum wnna ¶ Han sagdhe ok frammer at salomon wise læste othalleka diæfla j eno kari ok ther laghum wi mædhan han lifdhe ¶ Æpte han dødhan røk war hæluitis eldir som wi mz os bærum. æ hwar wi ærum vp af karino ok wænto mæn dyghirt liggiande gul. j karino wara ok brutu karit. tha førsto lypte marghareta foot af hans hofdhe ok bødh wslom fanga flya ok flydhe fæghin aff hænna handh ¶ Marghareta thrøste sik bætir æn føør winna diæfwls lim gryman grefua. mæn hon wan diæfwlin siælfuan ¶ Annan daghin ledhis margareta wt for greuan ok hængdis wp mz fothum ok tændis elder wndj hona. til alt folk vndradhe hwi swa wnkt møbarn gat tholika pino tholt. Sidhan hængdis hon wp mz armum j kaldo watne ok frøs iæmfast som [hon] før bran ¶ Tha kom [iordhdyn mykit] rædheliker. swa at iordhin skalf ok hænna bandh brusto ok wardh lidhugh. ¶ Fæm thusandh mæn wrdho cristne widh thæssa iærthigne ok tholdo dødh for thronne mz halshugge ¶ Greuin ræddis tha. at flere mundo cristne warda en hon længer lifdhe ok bødh som skiutast halshugga margaretam ¶ Margareta badh sina bøn til gudh før æn hon gik wndi swærdh badhe for them som henna mintus mz hedher ok akallan ok swa særlika for them quinnom j barnsbyrdh qwælias ok hwilikin hona kallar sik til hiælp thæskuns nødh hon skal helbryghdo skilias widh lifuandis barn ¶ Tha hørdis røst af himnum ok sagdhe [#544] henna røst wara ok wardha. af gudhi hørdha. ¶ Sidhan sagdhe margareta til mannin ok badh sin brodher til hugga. som hanum war budhit ¶ Ok swa ændadhe hon sina mødho ok martyrium thwem daghum for marie magdalene dagh :
[#555] LVcia bezt borin iomfru j siracusa stadh cecilie rikis for mz sinne modher til sancte aghate graf ¶ Lucie modher hæt euticia hon hafdhe blodhsot fiughur aar ok hafdhe forgiort mykit godhz a lækedom sik gagnløst ¶ Then tima the mødhgor waro for sancte agathe graf a bønum tha war læsin læst j mæsso som sigher huru en fru fik bøther af sama soth mz thy at hon kom nær wars herra klædhum ¶ Lucia taladhe til sinna modher thro them ordhom thu hørde læsas ok lægh thina handh. a sancte agathe skrin. ok wil iak lofua. at thu faar bøtir æn thu thror at agatha ma mykit mz christo som hon toldhe for pino ok dødh ¶ Sidhan folk war alt hem farit ok tha lagho badha ensamna a bønum tha sompnadhe lucia ok saa j sømpne sanctam agatham j midhiom engla skara cronadha mz dyrom stenum tala til sin ¶ Min kæra systir lucia hwi thorst [#556] thu bedhas af mik som thu {forma at} [format] wæl siælf gifua thinne modher henne ær bøt for thinom bønum ok thro ok swa som thænne stadher hafuir hedher af mik [sua skal siracusa stadh hafua hedhir] ok æro for thina skuldh ¶ Lucia taladhe til sinna modher. thu hafuir bøtir fanghit. Jak manar thik iwi henna nampn som thik bøther gaff at thu mik fæste aldre manne vtan ihesu christo ok alt thz thu wilt mik gifwa til gipto mins likama [thz] gif mik at giptas mz ihesu christo moderin badh hona bidha til hon doe ok sidhan gøra mz goz ok pæningom hwat hon wilde. Lucia sware thz ær dygdhaløs løn ok løna løs at gifua goz tha han gytir ey længer lifuat. gif gerna mædhan thu lifuir ok wænt thik af gudhi godh atir giæld ¶ Thzta war daghlik daghtingan thera mødghna ¶ Lucia gaf rika almosor lønlika fatøko folke vtan modher vilia ¶ Henna feste man spurde thz ok kærdhe for paschasii dom sina feste mø forgøra modherne ok wara cristna Paschasius læt dragha luciam for dom ok gafs ther hænne skuld badhe for henna gud gen kesara budhi oc forgiort mødherne vtan feste manz vilia ¶ Lucia swaradhe swa witerlika. at paschasius læt sik skendan ok sagdhe thiin ordh varda fære tha bardagha møtha ¶ Lucia sware guz ordh wara veldogh ok æwinnelik ¶ Paschasius spurde en hon ware gudh. lucia [‡‡107] sware sik wara gudhz thiænisto mø. som sagdhe tha i førens for wærulz waldh tha wardin i ey siælfue talande vtan thæn hælghe ande talar ¶ Paschianus spurdhe en i henne ware thæn hælghe ande ¶ Lucia swaradhe At the som renlika lifua. æru thæs hælgha anda mønstir som sanctus paulus scrifuar ¶ Paschasius høtte hænne læta dragha [#557] til hørra bodha ok skilia hona swa widh thæn hælgha anda ¶ Lucia sware hiærtat gyter ey smittas nødoght ok en min likame smittas gen hiærtans [vilia] ja tha høghis min renlifuis krona mz thwæfaldom lønum ¶ Paschasius bødh hona dragha mz mangha manna afle ok enghin gat hona aff stadh ført ællir rørt ok ey aff marghum økiom som sidhan fore fæstus mz thusand mannom ¶ Paschasius mykit harmslaghin læt thænda baal wndi hona ok øsa a hona wællande thiæra ok oleum bade saman blandat. gudh gaf lucie gut tholemodh ok thrighia dagha frest. widh tholika pinor hedhnum til skam ok cristnom til thrøst ¶ En vin paschasii wilde hemnas hans harm ok skar hænna strupa swndher mz swærdh tha hiolt hon badhe liiff ok maal til preste komo ok gafuo hænna gudhz likama ¶ Hon badh alt cristit folk helt lifua ok glædhias aff godhum thidandum. at kirkian hafuir fridh fanghit ok at maxencius do thæn sama dagh dræpin af constantino ¶ Hon sa ok paschasium bakbundhin ledhas for sinom øghom til rom at halshuggas. thy at han ødde cecilie rike som han war foghadhe ifwir ¶ Lucia gaff sin anda i gudz hænder cristit folk jordadhe hona j sama stadh ok bygdho ther kirkio i gudz hedher ¶ Henne dagher komber attunda dagh sancti nicholai
[#561] Eusebius grezsker at edle sættis j stadh ok stol sancti petri ccc x are wars herra ok lifdhe paue thu aar iij Manadha. ok xx dagha ok stodh paua stol thomber vij dagha æpte han dødhan ¶ J hans daghum fik cristin kia fræmd ok fridh thæssa hems han cristnadhe sanctum eusebium ok gaf hanum sith nampn aff them eusebio scriuas frammer tha han do :
[#562] MElchiades føddir aff affrica sattis i stadh ok stool sancti petri ccc xij are wars herra ok lifdhe paue thu aar ok stodh paua stool tomber epte han thwa dagha ¶ Han forbødh hwariom cristnom manne fasta synnedagh han bødh ok halda iæmuæl hælaghan ok wærdoghan hwan thorsdagh som sonnodagh thy at swa som war herra føddis ok vpstodh af dødh sonnodaghin swa for han til himna thorsdaghin ¶ En sidhan martires thokos swa mange til hælgdh tha syntis allom pawm atirkalla hælgha torsdagh hælghd vtan en thima vm arit
[#563] Constantinus war Rømskar Kesare xiij aar ok xx. J daghum eusebii paua melchiadis ok siluestri. han war son constantini som maxencius drap han redde sik amot maxencio at hæmnas fadhers [dødh] ok atir wndi sik winna. mangh landh rømska rikis som maxencius hiolt ¶ Maxencius hafdhe mykla makt, ok constantinus war jawgher wm sigher. ¶ Gudhz ænghil wækte han wm midhia nat ok bødh hanum sea gen himnum han saa vp ok fik see thes helgha cors tekn swa liust som sool ok scriuat a korseno mz gulstawm mz thesso tekne skal thu sigher stridha ¶ Constantinus læt arla kalla til sin afgudha biscopa ok præste oc spurdhe them hwat tekne thz war ok sagdhe them ey hwat ængelin sagdhe. ¶ The sagdho hanum at cristit folk plæghar [#564] tholikt tekn ¶ Siælfuir ihesus thedis hanum næsta nath ok bødh hanum gøra kors tekn j wædhre gen hans enne ok [prydha] sin hiælm ok baner mz kors thekn ok bæra gul cors j hænde for swærdh ok {jættar} [lofuar] hanum wissan sigher. ¶ Constantinus læt kalla eusebium paua ok nam af hanum cristna tro ok wardh catecuminus. thz thydher brynsignader ok ey døpter ¶ Constantinus motte maxencio widh danubium ther la maxencius mz myklom skipher ok war swa bradher at bærias at han stegh wtbyrdhis ok sank til grunda ok siælin til hæluitis ok wardh constantinus en wældogher herra wæruldinna. AmeN.
COnstantinus kiændis ey æn tha widh gudh som han skulde thy at mange aftaldo han wardha cristin til han thok hata christit folk. som flere for hanum ok war thz lønlika guz domber at fæsta cristna thro mz flerom iærteghnum :
[#570] VM then thima tholde agnes dødh for thronne xiij ara gamul. En jonkare beddis hona til fæste mø ok førde hænne rika gafwr at hon skulde hanum sit ja gifua ¶ Agnes sware Jak ælskar thæn bætir ær burin æn thu ok badhe ær venare ok wældoghare ok mik hafuir erlikare klæth en thu orkar mik klædha ok sænt rikare gafwr ¶ Hans modher ær mø hans fadher er gudh alzualdogher han hafuir mik fæst mz sino blodhe ¶ Jonkarins fadhir. rømske borghamæstare. spurde sin son forsmadan ok siukan aff harme ¶ Han læt hona føra for sin dom ok bødh hænne wal gudhum offra ellir draghas til fula quinna hws ¶ Agnes sware oc sagdhe sik thrøsta [a] christo at gøma osmittadhan hænna likama ok sagdhe sik hafua gudz ænghil til gømo ¶ Domarin bødh. afklædha. møbarnit [‡‡108] gudh gaff henna hare swa mykin hedher at thz hulde alt hænna liiff ok stodh [#571] bætir klædh en før, skamløs for hwars manz øghom ¶ Hon saa guz ængil for sik i fulo huse mz himna liuse alle ræddus gudlika hemd. oc engin thorde inganga vtan jonkarin en diæfwl fik wald vm han [ofdierfuan] ok fiol dødher widh jordh ¶ [hans] kompana forstodho han dødhan, sidhan han dwaldis swa længe, ok witto møna for hans fadher, hafua {han} dræpit [hans son] mz thruldom ¶ Fadher kom wredher til hænna. hon vrsækte sik ok sagdhe, alle the som ræddus himna lius, ok guz ænghil, finge enkte mein, thin son doo foldieruir [oc fik] guz hæmd, faderin sware, giter thin gudh gifuit minom son liiff mz thinom bønum tha wil iak widhkænnas at thin gudh ær godher ¶ Agnes badh, ok gudh gaff [liiff] them dødha, han restis wp, ok prædicade ihesum christum, wara sannan gudh ¶ Afgudha preste badho dræpa trolkonu, som scaplyndin wm skipte, ok {hugha} [hughana] wænde ¶ Jonkarins fadher vilde gerna hiælpa mønna lifue, ok thorde ey, ok gik sielfwer syrghiande fra domstole. ¶ Aspasius wndi foghote, læt skæra hænna strupa swndher mz swærdhe, cristit folk iordhadhe hona mz hedher, hedhne mæn mento cristnu folke withia hænna graff, emerenciana catecumina fostersystir agnetis varde grafuena, til the hedhno tyrfdo hona mz stenom til dødh, ok hon døptis i sino blodhe {Jordhyn} [Jordhdyn] ok thordhyn komo j samu stundh ok drapo dighrith hedhit folk, swa at engin thordhe sidhan grauena til gangh mena ¶ Attunda daghin epte hona dødha kom fadher ok modher tha førsta [oræd] [til henna graff] for hedhnom ¶ Them thedis waknum jomfru koor aff himnom ok agnes thera dotter J midiom [#572] korenom ok alla klædda mz dyrom klædhom, ok hørdho agnetem tala til sin, varin gladh aff minne glædhi, mz allom thæssom sitir iak sæl, j himerike a liusom stole ¶ For thætta halz agnetis høghtidh annan thima henna atunda dagh ¶ Sanctus ambrosius witnar alla henna pinor ok anzswar hænna dagher komber xvi daghum epte trættanda dagh jula
[#564] SJluester føddir J rom son rufini sættis J sancti petri stadh ok stool ccc. xv ara wars herra ok lifdhe [#565] paue xxiiij ar. ok stodh paua stol tomber epte han xv. dagha ¶ Hans fadher ok modher føddo han vp j cristnom sidhom vndi tiri prest hende ok kænnedom ok æpte thera dødh fødde han mykit fatikt folk vidh sith fædherne a. vngom aldre. ¶ Tha kom en til rom som heth timotheus ok predicadhe christum for hedhno folke ¶ Thz thorde engin biscoper ellir prester gøra for kesarans ræzl ok romara ¶ Siluester ensamin herberghiade timotheum til han tholde martirium ¶ Tarquinius Rømsker borghamæstare læt grypa sidhan siluestrum oc [smidan] j myrkahus sætia ok høtte hanum dødh næsta dagh, æn han vilde ey gudhum offra. ¶ Siluester sware {salugæ} [salughæ] fool morghon før æn daghas taka diæfla thina siæl aff thino lifue at førsto morsale ¶ Tarquinius aat at natuardhe ok vendis eth been j hans strupa ok sat swolghin til dødz widh boordh ¶ Epter melchiadem paua dødhan valdo alle siluestrum til paua ¶ Han rymde aff rom for constantino til eth biærgh mz allom sinom klærkom ¶ gudh plæghadhe constantinum mz spitelske sooth constantinus [lette] lækedom, afgudha [biscopa oc] preste rædhu hanum dræpa mangh spæad barn ok badha sigh j thera varmo blodhe ¶ {Thy} [Thry] thusand spædh barn førdhus til Rom ¶ [thera mødher] møtto constantino gratande tha han gik til blodh badhit ¶ Gudh gaff constantino dygdh oc [han] staddis [oc sagdhe] hørin mik riddara ok swena ¶ Rømskir rættir domir til dødh hwan then som barn dræper i ørløgh hwru ma iak swa grymber {wardha} [wara] at iak lætir dræpa minna wnderdana barn ok gøra thz siælfuir som wi [androm] forbiudum hwat hielper [vinna landin oc bryta laghin oc] thiæna grymlekenum. ¶ Mz [#566] mæghins krapt wnnum wi wæruldena. mz dygdh vinnom vi osidi, thz ær rættir domber [at] thiæna dyghdom, erlekare er mik enom siwkom lifua, ok allom skadaløst, en køpa [grymlekx] helso mz swa mango menløso blodhe, ok bødh hwarre modher atir gifua sith barn leuandis, ok [begawadhe] them alla mz rikom gafwm, ok læt them faghna hem fara, som gratande [thiit] komo ¶ Næsto nath thedos constantino petrus ok paulus ok saghdo, thy at thu hafdhe j dagh {stygdh} [styg] widh odygdh, sende os ihesus christus at wisa thik tha keldo som thik skal thwa [renan] badhe til liiff ok siæl, sent epte siluestrum paua. som rymde rædder for thino walde, ok bøør j biærghe seraphti han weeth kældona ok han kan thwa ¶ Thætta skalt thu gudhi atir giælda {at} [mz] [thy at thu skal] brytha nidher afguda mønstir ok økia cristno {kirkio} [kirkior] ¶ Constantinus sænde thaghar sina godha mæn gen siluestro ¶ Siluester sa them koma ok [vænte] sik kallas til martirium ok foor fæghin mz them ¶ Constantinus stodh wp mot siluestro, ok thok gen hanum wærdelika, ok sagdhe. hwat hanum war wisat i sømne ¶ Siluester døpte constantinum j fundkars kieldo ok kom swa skinande lius aff himnum at enghin øghon gatho seth kesarin mædhan han i funkari war. ¶ Constantinus for [alzthingx] hel vp v karino ok sagdhe sik hafua seet siælfuan ihesum christum ¶ Førsta [daghsins] døpilse gaf han lagh oc læt lysa at ihesus skulde dyrkas for sannan gudh. ¶ Annan dagh læt han lysa lagh. at hwar som ogudhlika thorde tala vm ihesu nampn han hafdhe forgiort sit liiff ¶ Thridhia dagh læt han lysa. at hwar som nokro cristno folke giordhe [#567] oræt han forgiorde alt halft sith gooz ¶ Fiærda dagh [‡‡109] læt han lysa at swa som rømske konunger er aldra konunga herra swa skal rømske biscoper vara wældogher iwi alla biscopa ¶ Fæmta dagh gaff han lagh oc læt lysa at hwilkin man brutliker ware sins lifs gen rættenom ok rynde til cristna kirkio. hanum matte ther enghin man men gøra vndi gudhz ok kesarins fridhi ¶ Siætta dagh læt han lysa at enghin man matte j nokrom stadh kirkio byggia vtan biscops minne aff stadhenom ¶ Siwnda daghin læt han lysa at tiunde deel aff allom konungx ingiældom sculde til cristna kirkio bygningh ¶ Attunda daghin gik han siæluir til sancti petri kirkio ok fiol a knæ for [guz altara] ok røgdhe sik gratande [fore sina synde] ok grep ther næst siælfuir spada ok grof for grunduale sancti petri mønster ok bar a sinom herdum tolf byrda muld vndhan grundualenom
[#80] HElena constantini modher war wm thæn tima vestan haf nær ierusalem vend fra hedhno ok til judha [sidhi] oc spurde at henna son war cristin wrdin ok lofuadhe gudh j brefuom til hans at han war wendher fra villo fra stokka {dyrke} [dyrk] ok stena ok kerde tho sik syrghiande at han trodhe a christum corsfæstan ok ey a sannan judha gudh Constantinus badh sino modher mz brefuom koma til rom mz mærasto juda mæstarom ok vrdela [thz] [mz cristnom clærkom.] {hwilka} [hwilkra] thro rættare ware ok sanast ¶ Helena kom til rom mz cxl. laghuisom iudhom tolf aff them hioldus visaste. ok størsto mæstara, siælfuir pauin ok cristne clerka. [mz constantino møtto] them {at} [a] næmdum dagh til disputeran [til taknom twem hedhnum mæstarum a badha sidhur] craton ok zenophilus rætuise mæn ok wisaste philosophi [som thom skulle rættan dom mællan seghia] ¶ Abiater en aff them visasto tolf judha mæstarom burde disputeran. ok sagdhe, guz lagh [visa], at en ær gudh ther cristne kalla thre a mot, guz laghum. thy fara the mz fals ¶ The sighia ok at ihesus er gudh thy at han giordhe mangh jerthigne tha er thz engo wært thy at mange [ware] propheta giordho jerthigne, ok [tho] sagdhe enghin thera sik gudh vara ¶ Siluester swaradhe Thz førsta abiater argument ganger jamfast gen judhum som [#81] cristnom thy at j iudha bokom finnas [the] thre scrifuadho fadir ok son ok then hælghe andhe aff fadher ok syni scref dauid swa aff fadhirs wæghna [j himerike] til sin [son] Jak fødde thik før æn lucifer vardh ¶ Aff them hælgha anda scref then sami dauid swa himna æru feste mz gudz orde ok all thera dygdh mz hans anda, ok iæmfast hørir Judhum ther til at swara som os cristnom huru the thry æru en gudh mædhan badhe scriuas j thera bokom, ok wil iak nu swara badhe for os ok them at war [gudh ær] en ok tho ey ensamin sonaløs ok naturliks hugnadha. ¶ Ok the fædgha æru ey kærleks løse thera ælskogha bandh ær then hælghe {andh} [andhe] swa at ens natura ær en ok o [at] skyld swa som lius ok hiti skilias aldre widh lughan ok hær wil iak taka eptedøme af kesarans mantle ok lagdhe siluester {pel} [pellit] j {threa} [thre] falda [oc sagdhe æru her ey thre falda] ok tho alle eet {peld} [pel] ¶ Til annat abiater argument swarar jak swa engin prophete then iertekne giordhe sagdhe sik gudh wara thy at enghin thera war gudh ok {om} [æn] nokor thera lughi sik wara gudh tha ware han gudhz owin oc forgiordhe gudhlikt wald at gøra jerteghne mer ¶ En war ihesus sagdhe sik wara gudh thy at han war gudh ok er ok prøfuas ther mz at han sagdhe sant thy at han giorde jertighne sidhan som før domara gafuo siluestro sighirs priis ok sagdho abiater vara wnnin [for thy skælin wisa, om han hafdhe sakt sik vara gud oc hafde ey varit tha formatte han ey hafua dødhum liiff gifuit] ¶ Epte abiater vmgiordan, giordhe jonas judhe sit argument Abraam war rætuis ok all hans slækt mz skyrda [#82] {skærsl} [skirsl]. ¶ Cristne mæn. idhna ey the {skærsl} [skirsl] for thy æru the ey rætuise oc thera thro ey ræt ¶ Siluester swarade kunde jonas bætre [sina] bok tha wizste han wæl hwat scrifuat ær at abraam war gudz win før æn hanum budus skyrda {skærsl} [skirsl] ok enghin ma guz win wara vtan han ær rætuis tha ær thz ey {møghelikt} [omøghelikt] at [cristne mæn] magho wara guz {ovini} [vini] ok rætuise vtan skyrda {skærsl} [skirsl] [som hon ær ey budhin, ok ey gafs skyrda skirsl] abrahe til at warda rætuis som nu er visat vtan til tekn at hans slækt var ensamin i them æwm, swa som ey ær for thy viin j tæwerne at ther hængher fore {viina} [viin] tekn vtan for thy hænghis ther {wiina} [wiin] tekn at ther ær viin inne ¶ Domara sagdho jonam wara wnnin ¶ Godolias iudhe giordhe ther næst sit argument guz natura ær ey wmskiptelik, oc gudh ær ey dødeliker ¶ Cristne mæn sighia ihesum vara gudh. oc han annan tima føddan af modher som før føddis af fadher. ok sighia han sidhan wara frestadhan ok forradin [pintan] oc dræpin thz ær amoth skælum. at ihesus ær gudh, siluester swarade Judha bøker scolu bryta {argument} [thit argumentum] ¶ Ysaias scripuar [sua] aff gudhz likamleke føzlo. ¶ En iomfru skal fødha son then hæta skal emanuel som tydher gudh mz os ¶ Thz ær at sighia at hon fødde then til manna mz mandom som før var ok er then sami at gudhdom ¶ Aff hans frestilse scrifuar zacharias propheta sik hafua fiærren seth j spadoms liuse ihesum høgxtan biscop standa for diæfwls frestilse. ¶ Dauid scrifuar oc huru han war forradhin. [swa,] Mins friz madher som mit brødh aat forrædh mik, af hans dødh skreff osee propheta ¶ Dødher, iak skal [#83] warda thin dødher, ok iak skal bita fra thik heluite, {helghe} [helgha] patriarchas ok thik æpte lena forbannada mæn Nw [‡‡110] wardha iudha swara mz os cristnom ok wæria sina bøker. huru gudh ær siælfuir ey wmskipteliker. j allom thæssom mandoms qualum swarom wi cristne at swa som kesarin ær en then sami hwilika lundh hans klædhe vm skiptas. swa ær ok war ihesus æ thæn sami at guddom en tho at hwario at hanum er ymst ifuir gangit. at hans mandom ¶ Domara dømdo godoliam for wnnan ¶ Fiærde som heth annas sagdhe nei gen siluestri skælum vtan argument at siluester bar christo fals vithne ok the witne [waro] ey aff hanum scrifuad, siluester swaradhe mædhan ey lughu gudz propheta tha wisa os nokon annan som thera witne [oc spadom] sannas mz, eller kenz widh ihesum gudz son som all thera withne sannadhe ok spadom fulkompnadhe,. annas gat engin annan funnit ¶ Siælfuir constantinus dømde han wm striddan ¶ Fæmte doek spurde siluestrum. hwi christus en han war gudz son [Oc hælaghir føddir som crisne mæn seghia] læt sik døpa. j jordan ok af syndom {skæra} [skyra] ¶ Siluester swaradhe swa som christus ændade skyrda skærs. tha han læt sik siælfuan [om] {skæra} [skera]. swa burde han cristna døpilse tha han læt sik siælfuan døpa. ey ther til at han læt sik {skæra} [skira] af syndom. vtan at gifua vatneno {gudhlikan} [gudhlika] krapt mz sino døpilse. at magha thwa them som widher thorfua synda skærsl. doek thyghde oc constantinus sagdhe æy thyghde doek en [han nokor skæl hafdhe] ¶ Siætte som het kuse spurde siluestrum hwi ihesus modher sculde mø wara ¶ Siluester swarade for thy at [#84] adam første man giordhis af iordh før æn {han} [hon] pløgdis ok sadhis. Ok then sami brøt {först manna} [første man] gudz budhordh thy war thz skælikast. at thæn som bøta wilde brutit ok gathe skulde fødhas af ospiældade mø. ¶ Siwnde beniamin spurde hwi christus vilde thola diæfwls frestilse til han møddis af hunger eller hwi skapadhe han ey brødh af stenom som hanum war j budhi mz sith gudhlikt wald Siluester swarade thy at adam brøt ther mz budhit. at han dirfdis æta aff forbudhne fruct. thy wilde war herra [fasta oc] læta sik fresta ok ey gifuas widh hwnger til nokor skons fødho [han frestadhis a licamans vegna oc ey guddomsins] ¶ Attunde aroel sagdhe gudh ær fulkomin ok alzwaldogher hwi torfte han annan tima fødhas eller hwi matte han ey frælsa andra lundh wæruldena, siluester swarade ey thorfte guz son annan thima fødhas for sina skuld. thy at han war iamfædra føddir før æn wæruldin vardh swa som iak {swarar} [swaradhe] idhrom førsta mæstara, vtan han vilde madher wardha at frælsa mannin thy at thz skulde {bötas} [man bøta] som [mannin] brøt ¶ Nivnde Jubal spurde siluestrum huru gudh matte dødh thola ¶ Siluester swaradhe ¶ Jhesus tholde dødh a [sinom] mandom, vtan gudhdoms men ok thz ær møghelikt mz exemplo ¶ Litat klædhe ær wl. eller liin før æn thz litadis sidhan thz snodis ok spanz j thradh {tho} [tha] tholde wl æller liin vmskipte ok litrin enkte ¶ Thiunde thera sagdhe exemplum ay dugha vtan litin ok vllena badhe i sændher snoos oc tha hiollo badhe domarane oc constantinus amot them mz siluestro ¶ Tho gaf siluester annat exemplum Solin skiin a nokro thræ ok en. yxen hugger træt sunder [#85] tha ær tho solskinit menløst [i] hwarre skirdinne ¶ Ellipte {cilion} [silion] spurde siluestrum hwi christus thorfte thola swa mangha pinor Siluester sware her sculde cilion swara siælfuir til hwi thera propheta spadho ok scriuado them swa mangha. ¶ Vtan iak swarar for cristna thro christus tholde alla thæssa hems pinor ok mødho os til {godho tholomodo} [godh tholomodh] ok astundan himerikis ro ¶ Tha gafuo alle siluestro sighers priis badhe cristne ok hedhne ok judha siælfue ¶ Wtan thæn tolfte mæstarin som æpte war han het zambri han øpte siluestrum {yfrikt} [yfrit] ordoghan vara ok [kiæpt] hardan, ok enghin til nokra gerninga, oc bødh sik [i] enwighe mz hanum til maktogha gerningh ok sagdhe sik kunna eeth gudz nampn swa maktukt at biærghin springa en thz næmpnis ok [enghte creatur gitir thz lifuandis hørt] ok thz wil iak prøwa lætin hiit ledha [grymmastan oc villastan] thiwr ok en han dør widh at iak hwiskar namnit j hans {øron} [øra] ok gitir æy siluester swa giordh wid {annat} [annan] tha ær han {wnnit} [wnnin] ¶ Siluester spurde huru {gate} [gat] thu numit thz nampn som ænghin gate hørt lifuandis, zambri swarade owerdogher ær thu thz at wita. som ær iudha owin. ¶ Siluester bødh fram ledha thiwrin ok kom fram swa grymber. at mange mæn gato hanum warla styrt ok fiol dødher widh iordh førzsta zambri swiskade namnit j hans øron tha øpte iudha. ok sagdho sik sigher hafua wnnit en siluester gate ey samulundh giordh ¶ Siluester sagdhe værsta diæwls nampn næmde zambri ok ey guz ok thz wil iak prøfua ¶ Gudh {sagdhe}[seghir] siæluir iak dræper ok {kan} [jak] liff {gifua} [gifuir], wm thænna thiwrin do for guz nampn tha gifui ok hanum [#86] liiff mz thy sama nampne ¶ zambri sagde hwarghin thera thz gita giort [oc badh siluestrum oc louadhe alle iudha crisne vardha en han tiwren upreste] ¶ Siluester stodh fiærren ok øpte ok reste wp thiwrin mz akallan namps ihesu christi ¶ Tha fiol elena constantini modher. widh iordhinna. a knæ til siluestri føter ok alle judha ok hedhne mz hænne ok beddus cristindom ok wrdho al cristin.
HElena constantini modher for atir til ierusalem ok læt alla iudha saman kalla ¶ Judha ræddus thy at the visto hona cristna wordna ¶ Helena bødh them visa sik thz dyra thræ som ihesus tholde dødh a. Judha beddos. [‡‡111] dagh til anzswara. ok gingo a radh ¶ En som heth iudhas saghdhe til thera. min fadherfadher jacheus manadhe min fadher symonem symon manadhe mik aldre visa thræt hwar thz ligger. thy at aldre wardha iudha rike til æro ok aldre thrifs war slækt sidhan thz wardher vpuist. Jak swaradhe minom fadher hwi wildo ware ætmæn dræpa christum ¶ Han swaradhe mik aldre war iak ther i radhum mz vtan iak aftaldhe ok ey {drapa} [drapo] the han for andra skuld vtan [at] han awitte them for osidhi {men} [æn] han stodh sannelika thridia dagh wp aff dødh ok til himna vpstegh ok thiin brodher stephanum drapo iudha for [thy] at han predicadhe christum ¶ Oc rædh min fadher mik. aldre {dræpa} [hata] cristit folk ok sagdhe at thera rike skal wara æwinnelikt ¶ Judha komo ather for drotningena. ok. sagdho enghin thæn finna. som thræt kunde visa ¶ Helena høtte them brinna a bale [#87] tha gafuo the wt Judam redde for ellenom ok sagdho han wara visan son hælaghs prophete ¶ Helena læt them lidugha. ok thok iudham. Judhas sagdhe omøghelikt wara sik nokot vitha aff thy thræ. som bort war kastat for hundradha. aarom. ¶ Helena læt kasta iudham j diupastan thørran brun {ok} [at] swelta til dødh vtan han sagdhe hwar thræt ware ¶ Siætta dagh nær [dødh] sultin gik iudhas widh sanno ok wizste drotnigenne thræt ok gik mz ok grof. epte træno. Jæmskøt skalf al iordhin ok [wt] [røk] søtasta lokt, tha lypte iudhas hænder til himna: ¶ Thiio alna diwp graoff iudhas ok funno thry kors ¶ Wm then tima laa en frw widh dødhin ok en vnger man dødher mz allo helena wilde wiis {wara} [wardha] hwilkit korssit wars herra ware oc læt fresta them olikasto [først] ok dughdo enkte som ængin dygdin war mz ¶ Tha wars herra siælfs kors lagdhis wppa fruna ok a thæn dødha tha fik frun bøther ok thæn dødhe liiff ¶ Tha øpte diæfwlin j wædhreno ¶ Awi iudha. olikir minom {iudha} [iuda], han forredh ihesum til corsith en thu forræd corsit fra mik han giordhe mik mykit [waldughan] ok thu æltir mik wt af rike ok æro ¶ Jak skal thik skipa annan kesara som thik skal atir fra christo thrugha ¶ Judhas hørdhe røstine som flere ok læt sik døpa ok kalla quiriachum ok wardh patriarcha. j ierusalem epte macharium patriarcham dødhan ¶ Han lette ok epte wars herra naglom ok fan them. skinande som [gul] ther han grof ok gaff drøtningginne ¶ Helena for hem ok førdhe mz sik dighran del aff korseno ok naghlana ok [arons wand] ok manna ok mangha andra hælgho doma ¶ Mz thwem naglum læt hon prydha sins sons hiælm ok [#88] en læt hon fæsta mz gulle widh hans bezl til sighirs thrøst. ¶ Gregorius thuronessis scrifuar at naglane waro fyre. ok sighir at hon læt sænkia then fiærdha j iorsala haff ther swalghit war [wadhelighast] pelagrimum til thrøst sidhan tappadus aldre folk ther nær sighlande ¶ Siluester paue bødh halda. thridia dagh maii manaz helghan [huart aar] som helena hitte vars herra cors.:
SCriuas j læst nichomedi huru thz hælgha kors hittis først ¶ Adam siukir wrdhin aff elle sænde sin son sæt til paradiis ad bedhas af guz ængle [til] lækedom oleum aff miskunna thræ ¶ Michael swaradhe hanum ey thorf thin fædher vænta sik bøtir før æn fæm thusand ar æru vmgangin vtan jak {far} [faar] thik en qwist aff thy thræ thin fadher at aff forbudhna fruct. qwistin skalt thu sætia røtfæstan. a lybano biergh. thæn thima quistrin bar fruct tha far thin fadher bøther ¶ Seth kom atir ok hitte sin fadher dødhan ok sætte quistin rotfastan ifuir sins fadhers graf ok vaxte quistrin ok wardh stort thræ til salomon wise bygdhe guz mønstir tha hiogs thz nidher mz androm dyrastom thræm til mønstrins byghning ¶ Engin timberman gat thy sama thræ fanghit ræt lagh. vthan hwar thz lagdhis tha war thz annatthiggia oflanght eller ofskamt ¶ Mæn wreddus widh ok kastadho bort thræt ok la [ther] til drotningin aff saba kom til ierusalem ¶ Hon sagdhe salomoni som gudh hænne wiste sik see ther eth wndherlikt thræ oc sagdhe. at a thy {thræ} [thræno] skal en man dødh thola vm sidhe ok for hans dødh alt iudha rike fordærfuas ¶ Salomon læt grafua thræth diwpt i iordhena til ther grofs en [#89] sio damber til mønstir [sins] thiænist at thwa gudz offir. som kallas i læstinne probatica piscina. ¶ Thæn thima war herra prædicade føt wp thræt fra grundom ok bøtis hwarn dagh eno siwko fiolke som først løghadis j watneno swa som scrifuas j læst iohannis ¶ Judha visto ey at jertigne giordus for thræsins sculd ok fingo thz grypa ther thz fløt. nær lande ok giordho aff thy wars herra kors. ¶ Fiughur thræ waro i korseno ligna crucis. palma cedrus cipressus oliua. ¶ J eno fæstis stolpin nædhan. annat war stolpin. thridhia war thwær thræt Fiærdhe war taflan som scrifuat war a. ihesus nazarenus rex iudeorum ok taflan war fæst thwært ifuir stolpan ifuir ihesu hofdhe ok war stolpin swa {langher} [laghir] owan thwær thræt ath ihesus hafdhe enk rwm at læggia sith hofwdh widh
[#567] Æpthe skamman thima kiærdho afgudha biscopa. ok preste for constantino at gudha waro [mykit] wredhe sidhan han war cristin swa at en draki dræpir hwan dagh at minzsto ccc mæn mz sinom etirblæst ¶ Constantinus [‡‡112] hafdhe radh mz siluestro. siluester lofuadhe thro at frælzsa rom aff thæsse plagho. [#568] ¶ Afgudha biscopa jætto sik cristna vardha en han gathe thz giort. Sanctus petrus tedhis siluestro ther han war a bønom ok bødh hanum orædder fara nidher til drakan mz thwem prestum ok tala til drakans thæssa ordh. war herra ihesus christus fødder aff skære mø ok korsfæster jordadher ok aff dødh vpstandin ok til himna vpstighin som sither a. gudhz sins fadhirs høghro handh ok atir skal koma døma lifuandis ok dødha han biudher thik her bidha siin til domadax ok engom men gøra ¶ Sanctus petrus badh ok siluestrum bindha drakans howdh mz silke thradhe ok insighla mz kors tekne ¶ Sanctus siluester giordhe alt samulundh ok swa sannadhis som sanctus petrus sagdhe. Thwe thrulzke afgudha mæn gingo lønlika epte siluestro at see hwat han giordhe oc fan siluester them badha dødha aff drakans etir ok reste them badha vp mz akallan ihesu christi nampns ok wrdho the badhe cristne ok alle afgudha biscopa.
COnstantinus gaf siluestro ok allom pawm alt cecilie rike apuliam ok calabriam ok for siælfuir til greklanz mz ørløgh ok wan wndi sik alt greklandh, til en stadh som kallar bisant. stormadhe han miok længe fore ok brøth allan murin nidhir. vm sidhe aff harme ¶ Vm nattena ther æpte kom hanum en fru j [#569] drøm gamul ok badh kesaran sik til hiælpa ¶ Hanum syntis i sømpne som han sætte sina krono a hænna howdh ok at hon wardh iæmskøt vngh ok aldra quinna wænast ¶ Constantinus læt scrifua siluestro drømin at radha, siluester rædh hanum atir vpbyggia nidher brutin stadh ok gifua hanum crono iwi alla stadha ok gøra han wenare ok erlekare æn han før var constantinus lydde hans radhe ok byghde wp stadhin swa godhan. at han dømdis jampn widh siælft rom ok kalladhe han constantinopolim aff sino nampne ok gaff wt rom pauanom til hofwdh stadh. ok sat siælfuir j constantinopolim ok kesara æpte hanum ¶ Tha constantinus hafdhe giort kirkiona swa rika tha hørdhis røst aff himnum hælaghe kirkio er gifuit. ¶ Siluester manadhe klærka hafua. kærlek. at vakta kirkio thiænist oc gøma cristna siæla fra diæfwls willo ok doo j gudz fridhi. ¶ Hans dagher komber siwnda dagh jula :
[#573] MArchus rømsker at edle son priscii sattis j sancti petri stadh ok stol ccc ok xl epte wars herra byrdh ok lifde paue thu aar ix manada xx. dagha ¶ Han giordhe decret at cardinalis hostiensis {var} [vari] hoghste {paue} cardinalis ok [vighe] paua. ok {bær} [bære] pallium j hans daghum doo constantinus
Constantinus ok constantinus ok constancius syni constantini wrdo kesara epte sin fadher ok brukadho sith mæghin ok rømskan afl mz stridum til constancius wardh wm sidhe enweldogher ok var kesare xxv aar j hans daghum varo flere ædla confessores :
[#574] Sanctus nicholaus føddir aff ædhla folke ok helghu som renliue lofuado epte han engha barn føddan, ok war thagar ny føddir fulder mz iærtighnum. ¶ Han stodh førzsta dagh rætter j løgha kari ¶ Han dide hwan odinsdagh ok fredagh ey vtan en thima. ¶ Epte fadher ok modher dødha, klædde han fatekt folk mz riko fædherne ¶ En hans nagranne fateker wrdhin vilde gifua sina thre døttir til fulan lifnadh ok næra [sik] mz thera skam [oc] armødo ¶ Nicholaus kom thiit wm nath ok kastadhe gulklimp. gønum vindøgha ¶ Mannin hughde guz ængil hafua gifuit gullit ok gifte mz hedher sina elzto dottir ¶ Swa giordhe nicholaus thwem sinnom sidhan ok halp them allom systrom til gifto. thridio nattena vaknade madrin vidh gulskastit ok lop at witha hwat gudhz vini thz giorde ok fioll gratande for nicholai føtir ¶ Nicholaus manade mannin enghum thz sighia sik leuandis :
[#575] MAnghe biscopa som sculdo vælia biscop lettho anzswar af gudi mz fasto [oc bønum] enom hælghum biscop kom røst aff himnum ok saghde then klerk scola biscop vara først kome til ottosangh. ok sagdhe at han {het} [hetir] nicholaus ¶ Biscopin waknadhe ok gik til kirkio dora. ok sa nicholaum okændan [først] inganga. ok sagdhe flerom ok wældo han ok wigdho til valda ¶ Han war en aff ccc biscopum som hafdho concilium nicenum ok fordømdo arrium prest ok hans villo som frammer aff sighs ok giordo credo in vnum deum at sionga hwarn synnodagh.
¶ Skipmæn j sio nødh kalladho nicholaum [æn lifuande] sik til hiælpa. ok iæmskøt tedhis han them j fræmbra stampne ok halp them helbrygdho til hampn
¶ I sylt thima, ok oarans, komo skip ladhin mz hwete, til sancti nicholai stadh, oc wildo sighla [#576] til annan stadh ¶ Sanctus nicholaus beddis skæppo hwete til lans, af hwario skipi: ok alle sagdho thz ey thora for kesarenom som hwetit atthe ¶ Sanctus nicholaus iætte them enkte skard skula finna hwetesins hema, the throdo biscopenum ok hitto som han them iætte ok wardh miraculum for kesaran fræght gudhi til loff ok sancto nicholao ¶ Sanctus nicholaus skipte swa hwetit ok økte mz bønum at allum wanz yfrit wm thu ar til fødho ok sææd
¶ Thry wældoghe høfdinghia. sændebudha constancii til greklans, komo budhne til sancti nicholai bordh ¶ Nicholaus fik vita widh bordhit at lanz herran dømde thre menløsa riddara til halshugh, han stodh thaghar fra bordhe ok hans godho gæste mz hanum. ok lupu som snarast thiit the rækto halsin ok [en] man hafdhe draghit swærdhit [til slagh] j wædher vp lypt ¶ Nicholaus [‡‡113] grep swærdhit aff hans handum mz afle ok ledde menløsa mæn mz sik for lanz herran ok gaf honum hardh ordh ok sagdhe mordaran ofdiærfuan thora see sins biscops øghon ok frælzste thera liiff ok hans siæl swa at han gret sina syndh for biscops fotum ¶ Sændebudha komo atir [aff grekland] hem til sin herra vel takne for fagran sighra ¶ Epte skamman thima løgh thera awnz man for constancio them wara hans lifs forradhara, the sættus [#577] for oprøuat mal j myrkahus. gen qwelde, oc dømde til dødh J førsto dagning tha mintus the hwat nicholaus giordhe [før thom næruarandom mz trem riddarom] ok badho han gratande sik til hiælp ¶ Nicholaus vækte constancium vm midhia naat ok bødh hanum skøt vpstanda. ok frælsa menløsa mæn ok høtte hanum æller ofridh af guz wæghna ok i striidh falla. for hundh. ok ramfn ¶ Kesarin spurde hwat diærfua manne thz ware ok huru han kom jn til hans vm natta tima ¶ Nicholaus sagdhe sit nampn ok embite ok sins staz nampn, samulundh tedhis han hans foghoda. ok høtte hanum hans køt vella mz leuandis madkom en han læte ey skøt løsa menløsa mæn the sagdho hwar androm sina drøma ¶ Kesarin læt koma for sik mænnena, ok witte them røra manna hiærna mz truldom til drøma ¶ The sagdho {ne} [ney] gen truldom vtan sik sakløsa. insætta. ¶ Han spurdhe them en the kændo en man som nicholaus hete the sagdho sik gørla han kænna ok sagdho huru han frælse thre menløsa {mæn} [riddara] them næruarande. ok sik hafua kallat alla nat han til hiælppa. Kesarin sændhe them lidugha til nicholaum mz thakkum ok gafwm ok bønum At bidhia [til] gudhz {son} for hanum ok hans rike :
SØter engla sanger hørdhis tha nicholaus do oleo kælda ran v hans hofde ok renasta watn af hans fotum. [#578] ¶ Hans malmar skriin gifuir olei swetta alskona sotum til botha ¶ En biscoper epte han lagdhis sakløs j wtlægha. ¶ Ey gafuo ben ellir skriin oleum før æn han fik fridh [i gen] ¶ Riddara aff baar førdho hans ben aff mirrea til baar, epter langan tima, vndan hedhna manna handum som mirream nidher brutu.
En iudhe bødh enom cristnom manne edh iwi sancti nicholai nampn fore burgat gul som then cristne løgh sik hafua guldit judanum. ¶ Ath næmpdum dagh kom then cristne at ganga edhin ok fik mædhan han swor. judhanum sin staf at halda helan ok fullan mz gul ok soor sik hafua iudhanum mera gul aterfanghit. en han borghade. ¶ Han somnadhe a wæghenom ok wardh thrudin til dødh vndher waghne ok funno mæn gullit vtfallit aff brutnom stafuenom ey wilde iudhin widh taka gulleno vtan thæn dødhe ginge til liifs ok iætte sik wardha cristin en nicholaus gate thz giort, thæn dødhe fik liiff ok iudhin døptis.
¶ En godher man giordhe hwart aar. klærkom sancti nicholai gilde mz høghtidh for sin son. vngom [#579] pæplingh ¶ En sancti nicholai dagh drap en diæwl smaswenin a gatu mædhan mæssa sagdhis fadher hulde sin harm ok lønte likit ok sagdhe swenin wara siwkan ok giordhe gildis brødher blidha ok kærde tho lønlika for sancto nicholao ok sagdhe sik hafua wænt bætre løn af hanum ¶ Smaswenin stodh wp aff dødh som aff sømpne ok giordhe gildit galdhare mz gudhz iærtignum
En rikir man iætte sancto nicholao sit gulkar en han arnadhe hanum son af gudhi ¶ Han hafdhe karit miok kiert ok læt annat gøra iæmgot at vækt sidhan sonin føddis ok sighilde at offra thz sancto nicholao. Wndi standande sæghle som smaswenin stodh nær fædher mz førra gulkarino fiol han wtbyrdis mz gulkarino fadher for gratande fram ok offradhe thz gulkarit som sidhan war smidhat sancto nicholao ¶ Karith sprang wt af altaranom siælft ok wt a guluit en thima ok annan thima. ok swa opta madrin bar sik widher at offra karit mz hwars manz wndher som wm kring stodho til hans son kom mz førra karino ok laa qwart throlouat offir. ¶ Alle lofuadho gudh ok sanctum nicholaum ¶ widh at smaswenin sagdhe huru nicholaus gømde han wndi watne ok drogh lifuandis fra grundom.
[#580] ¶ Ens riddara son af normandia. som hafdhe sancti nicholai capellam j sinom gardhe ok [hiolt] wærdogha hans høghtidh han for ifuir haff ok wardh kr soldans fanghe mangh ar ¶ hwarn sancti nicholai dagh græt smaswenin særlika for aminnelse ok glædhi j fadhers gardhe ok sagdhe spurdher wm sidhe hwi han swa læt ¶ Ther fore læt soldan bæria swenin swa myklo sarare ¶ Smaswenin græt sin wærk for sancto nicholao til han fik. at sompna. ok waknadhe hema j fadhers capella fadher ok frændom til glædhi ok gudhi til hedher ok sancto nicholao hans dagher ær siw daghum fra sancti adree dagh
[#581] Alexius war ok j constancii daghum ok thera brødhra, son eufeminiani førsta manz j kæsara gardhe hanum thiænte {thry thusand manna} [thusanda mæn] som mz gulle giurdus ok [j] peldh ok silke klæddus ¶ J hans huse ræddus thry bordh hwarn dagh fatøko folke [ænkiom] fadherløsom barnom ok pilagrimum ¶ Renlifuis mæn atho hwarn dagh widh hans bordh ¶ Fru aglaes hans husfru war jamgudlik ok trolouade badhin renlifue sidhan gudh gaff them alexium engha barn ¶ Alexius nam alla bokliste fadher fæste hanum mø nær skylda constancio ¶ Vm bruda nath predicadhe han sinne brudh renlifue ok fik hænne sin gulring ok gulbelte at [‡‡114] gøma ok badh hona hela lifua. j renlifue til han atirkome ¶ Han kom lønlika skipledhis vestan haf ok gaff fatøko folke alt thz goz han atte ok mz sik førdhe Jæmuæl klædhin ok sættis ther for vare fru kirkio dør ok thagh sik fødho mz fateko folke hwat hanum gafs ifuir sina nerningh thz gaff han fatøkum [#582] ok siwkom. ¶ Fadher sænde sina mæn widha wm wæruldena letha sin son ok komo somi thiit the waro kende af honum okiendom ok thaagh fæghin almuso af thera hendom ok louade thes gudh at han war værdogher wrdin likas widh gudhz son som thagh thæssa hems siælfsins brødh ¶ Fadher ok modher lifdho mz harm hans fæste mø hiolt renlifuis lofuan ¶ En dagh ther alexius sat for kirkio durum taladhe vare fru belate [til klokkaren] ok bødh inledha bæzsta guz wiin for [sit] altara ok sagdhe them hwar han saat ¶ Alexius leddis in mz hedher. ok hioldo alle mæn. han sidhan mykit wærdoghan som gudhz ænghil. ¶ Alexius flude fra hedher thæssa hems som hanom var ledher han wilde sighla til asiam ok gudh styrde skipit in til rom. Alexius sattis mz stafkarlom a gatu ther hans fadher gik fram mz myklo folke klædder som kesare ok badh sik gifua brødh ok hema hws for sins sons saky ¶ Eufeminianus giordhe som han badh ok læt hanum faa særlikt herberghe ok en swen bæra hanum daghlika fødho ¶ Fanta ok ilhyde sputtadho hans knæfal ok fasto ok slogho {soodh} [swdh] a han ok orent watn ther widh lifdhe han mz godho tholomode okiænder j fadhers gardhe siwttan aar ¶ Alexius forstodh sin ytharsta tima wara komin ok bedhis blek ok perman ok skref hemelika. sina færdh ok lifnadh nampn ok edhle ok gømde nær sik Tha kom røst aff himnom ok bødh leta guz win j eufemiani hwse ok [lata] bidhia for rom ¶ Eufemianus spordher sagdhe sik engin thæn witha j sinom gardhe før en then swen som daghlika bar alexio fødho sagdhe sinom herra hans lifnadh ok tholomodho ¶ Eufeminianus gik til hans hærbærghe ok fan han dødhan [#583] ok hans enne [skinande] som engils ok hafua breff scriuat j luktum næua thz ængin gat fangit aff hanum før en kesarin kom [sielfuer oc] pauin ¶ Siælfwm pauanom læt han brefuit ok pauin læs brefuit oc lyiste. at ther la alexius eufeminiani son dødher oc alla hans fardh ok lifnadh ¶ Tha munde fadher ok modher ok fæstemø gifuas illa widh. Ok enghin swa hardher vmkring stodh. at tharum gat haldhit ¶ Pauin siælfuir gat varla ifwi læsit brefuit for grate ¶ Budh kom wm allan stadhin at guz win war funnin ok førdos thiit siwke vanføre ok fingo alle bøther. Kesarin ok pauin baro siælfue liik barena j swa myklo thrange [at the ey gato fram komit] før æn the læto kasta gul ok silf wm gatuna. at fatokt folk mate swa myklo helder ater standa ok vp hemta. ¶ Kesare ok alle romara førdo han til graf mz myklom hedher ok læto hanum smida dyrt skriin aff gul oc dyrom stenom ¶ Hans dagher komber xvj daghum før æn augustus inganger :
[#587] ARrius war en forbannader prestir aff alexandria han mødde mz sinne villo the hælgho kirkio fridh han sagdhe ihesum wara guz son ok tho ey gudh ¶ Hans willa fordømdis j concilio niceno ¶ Han war swa gudhi fra gangin at han sadhe sina villo swa vidha sidhan som før til thes constancius konunger smittadhis aff hans willo ok wardh kættare ok hatadhe alla godha cristna mæn ¶ Mange biscopa [huldo] mz hanum oc jamuel liberius paue som sættis j stadh ok stol sancti petrj ccc. l. iiij are vars herra ok war paue x. aar vij manadha oc siw dagha :
Vm thæn thima war eusebius biscoper varselensis han war hælagher aff barndom. enghla hænder lypto [#588] han aff funkari the gømdo han ok mento qwinnom koma nær hanum. ¶ Sidhan han wardh prestir thedhis j hans handh j mæsso gudhz likame j naturlikom hami ¶ Sidhan han war biscoper warde han cristna thro a moth arrio. ¶ Constancius læt atir læsa alla cristna kyrkior ¶ Eusebius fiol a knæ for sina kirkio dør ok kom wædher af himnum ok blæste wp læsin ok dørrin. ¶ Constancius læt kalla saman XXX kættara biscopa ok bødh eusebio ther til koma. ¶ A them væghenom tha han kom til enna ælf tha kom skipit ensamit aff andro lande epte hans budhi ok førdhe han iwi vtan Ara ok styre ok manna hiælp ¶ Eusebius kom til concilium ther kiættara biscopa sato ok hafdho tha scriuat hwar mz sinne handh kiættara villo ¶ Constancius bødh eusebio scriua the samu villo epte biscop dyonisium. ¶ Eusebius sware J sighin at gudz son ær ey [iæmpn sinom fadher] hwi haldin j mina syni tha værdoghare [som æru] mina lydbiscopa. en mik som fadherin er ok ærchebiscoper ok biudhin mik scrifua mina tro [æptir thøm] ok grep breuit ok brænde ok skreff annat ok alle biscopa æpte hanum rætta tro, fæghne [at] førzsta brefuit war brænt. ¶ Constancius gaff eusebium j kiættara waldh the hudhstruku han først til blodh ran [af allom hans likama] ok sidhan kastadho the han nidher aff høghsta pallacij torne sidhan drogho the han bakbundin ifwi alla gatur ¶ Constancius lagdhe [i] wtlæghe alla andra [rætta tro] biscopa ok eusebium læt han j kysto [læggia] skembre en han war langher ok thrængre en han war thiokkir ther la han længhe til constancius do :
[#589] Tiberius paue som Andro namne heth leo kalladhe saman concilium ok [‡‡115] confimerade Arrii wantro ¶ Alle biscopa som ther komo varo kiættara vtan hilarius episcopus pictauiensis han kom okalladher til thera {stemno} [stempno] ¶ Liberius forbødh gifua hanum rwm vtan standa til anzswara ¶ J samu stundh fik tiberius othølda tharma verk ok bødh hilario bidha siin til han ater inkome ¶ Hylarius sagdhe sik jæwghan vara wm hans atirkomo alle liberij tharma gingo wt v hans lifue tha han war wt gangin ¶ Thæn sama dødh fik arrius prester juda vantro mæstare sidhan sattis ylarius nidher a [gulff] ther andre biscopa [sæto a bænkiom] Jordin lypte sik vp vndi hanum ok giorde hanum sømelikan biscops stol [øfrit høghan] ok tha kom budh [in] at pauin war dødher ¶ Hylarius burdhe semonem for biscopum ok fæste swa the hælgho thro mz [the] [#590] hælghe script [at alle biscopa] [gauo ja til] rætta tro ¶ Sanctus hylarius war først lekman. giftir bonde ok sidhan munkkir, j klostre nam han swa bok ok hælgha sidhi at han wardh biscoper thæn visaste [oc rætaste] tha war j væruldinne ¶ Eno dødho barne gaff han liiff mz bønum ¶ Han kom til eth {siohworuit} [siohworfuit] landskapp fult mz ormum orma fludu for hanum. han satte sin staff mith i landhit fra them thima vardh alt [halft] landhit frælst for ormom annan vægh til stafwin ok enkte ma ther lifua thz etir hafuir. ¶ Hans dagher ær thrættanda dagher jula
¶ Thz ær her witande at liberius var først cristin paue ok wtlægha laghder for thronna skuldh ok wardh felix constancij prester [paua] epte han ij ar iij manado ok iiii dagh mædhan han war wtlægha ¶ Felix war kiættare før ok sidhan rættir cristin paue han hiolt ok consilium ok fordømde xlviij kiættara biscopa ther for laghde constancius han wtlægha ok drap wm sidhe. ¶ Hans dagher komber sancti olafs apton ¶ Liberius war tha kiættare wrdhin. for thy læt constancius han atir kalla ok paua vardha [som før]
[#591] JVlianus systir son constantini magni var Rømsker kesare j daghum felicis ok liberij paua ij ar ok ix manada ¶ Han gafs j kloster. tha han war wnger for sinna sizlungha ræzl som han vildo dræpa at han ey kesare wrde ¶ Han brøt clostirs depositum oc stal thre grytor mz gul som en fru hafdhe ther insath til gømo ok kom swa til scola tolkændir ok nam nigromanciam ¶ En dagh ther han sat ensamin ok las kom hanum en rædelikir diæwl for øghon Julianus bradrædder giordhe cors for sik. diæfwlin ræddis ok flydde ¶ Tædhan fraa matte iulianus aldre [høra] corssith nemt æller [se] giort thy at han war diæflenom gifwin som flæste nigromantici ¶ Julianus wardh swa framber af thruldom. at han wardh en aff rømska radhe tho okiænder ¶ En dagh [#592] epte constancium dødhan tha mange rømske herra ridhu saman at gatu oc mangha cronor [vte] henghdo som rømskir sidher war [at] crona stadhin vm høghtidher. fiol en krona nidher. jwi Juliani howdh the øpto alle enum munne Julianus ær kesare ok øpto til thes at alt herskapit thok han til {konungh} [keysara] tha gik han widh æt ok ædle ok plæghadhe {tha} [swa] nigromanciam [sidhan] som før ¶ Han sænde ifuir haf en diæfwl {ok} [at] wita hwat tidhande ware j them landum ok kom ther en munkker la a bønum ok dwaldis ther x. dagha [mz] bønum bundin ¶ Julianus awitadhe diæwlin [tha han atir kom] hwi han war swa seen ¶ Diæfwlin orsakadhe sik [oc sagdhe] at en munkker mente hanum x dagha [ferdh] mz bønum, ther fore hatadhe julianus hwan then man a christum kalladhe ok bødh atirlæsa cristna kirkior ællir nidher bryta :
VM then thima. sighrade swerikis konunger vndi sik ij Rømska rikis landh danmark ok windland. thiit sændhis gallicanus Rømsker hertughe atir winna landin mz romara makt ¶ Gallicanus tappadhe sigher ok bilagdhis j enne borgh [Mædh] gallicano [waro oc twe] ærlike cristne [hærra] johannes ok apulus the taladho til gallicanum lofua thik wardha cristin tha wiliom wi lofua thik sigher mz guz thrøst ¶ Han [#593] lydde thera radhe ok i samu stundh thedis hanum en wnger man ok bar cors a baki ok badh gallicanum taka sik swærdh ok fylghia hanum ¶ Thwe riddara thedus mz hanum gallicano til hiælp the leddo han ok han følgdhe them fram gønum allan swærikis hær ok drapo enghin vtan giordho them [sua] rædda at the gafuo sik wndi romara wald ¶ Julianus forstodh at iohannes ok paulus waro cristne ok sagdhe til thera. wilin j cristne vara tha sculin j widher sighia alt thz goz j æghin swa biudher [idher] christus. at enghin ma hans scola barn wara vtan han widher sigher alt thz han ægher, varin helder erlike herra som før [oc mine fræmste riddara] the swaradho wi thiænadum gerna {idhrom} [thinom] foreldrom thy at the [thiæntho sannum] gudhi ok iamgerna thik en thu ware ey gudhi fragangin ¶ Julianus gaff them fræst til anzswara [x dagha] innan the x. dagha. gafuo the alt sith goz fatiko folke ok ther næst gingo the for konungx dom ok gafuo sik gerna wndi dødh ok tholdo martirium vndi halshugge ¶ Thera dagher komber threm daghum epte midhsomar
[#601] Julianus læt lysa ofridh ifui alla cristna mæn vtan the vidhersagdho alt thæssa hems goz ok [han] fæste sin ordh mz [the] hælghe scrift som snima war sakt Julianus for til persidem stadh mz ørløgh. basilius biscoper møtte hanum ok badh han wara nadoghan cristnom mannom ok {presenterade} [presenteradhe] hanum tholika fødho som han ath siælfuir thz war biogh brødh ¶ Julianus sagdhe thz [‡‡116] wara hørsa fødho ok kastadhe hanum ater j næsa. ok høtte hanum bryta nidher hans stadh ok dræpa alt thz cristit folk ther {war} [ware] førsta han atir kome aff perside ¶ Basilius bødh allo sino folke iij dagha fasta ok a bønum wara til gudhz hiælp ¶ Basilius ther han laa. a bønum wm midia nath. sa han vara fru j midiom engla skara ok hørdhe hona biuda kalla sik mærcurium riddara at dræpa Julianum ¶ Mercurius var martir skrinlaghder j basilii kirkio basilius gik til [#602] scrinit ok hitte thz tomt ok hans vapn bort takin som mz hælghodomom gømdus ¶ Morghon wm midhian dagh waro benin ater j skrineno ok vapnin ther the [før] gømdus ¶ Fæm daghum æpte komo san thidande at en okunnogher riddare kom bradhlika ridhande ther Julianus la j sino thielde midwæght j romara herskapi maght ok laghde hans liif gønum mz glafio ¶ Widh dødhin øste Julianus [sit blodh mz handom oc kastadhe høct] vp gen himnom oc sagdhe nu hafuir thu wnnit galilee ¶ Han mente mz galileo ihesum som vpføddis j galilea ¶ Persie konunger læt fla hans lik ok kasta bukin for hunda. ok læt {dragha} [bedragha] sin {skiold} [sadhel] mz hudinne ¶ Basilius hitte sancti mercurii glafio. blodugha: ¶ Effrem ærmete sa en lugha ganga fra iordinne jamhøghan himnom ok hørdhe røst jamliws ok høgher er basilius for gudhi ¶ Effrem kom til yconium trættanda dagh jula at sea basilium swa hælaghan ok dømde han høghfærdoghan j biscops bonadhe til han saa hans thungo lugande vndi prædikan ¶ Tha øpte effrem sannelika mykin ær basilius biscoper han er liws himna lughi. thæn hælghe {andh} [andhe] talar mz hans thungo ¶ Basilius taladhe til Julianum tha han lifdhe læt læsa ok insighla mz siælfsins [thins] insigle alla cristna kirkior ok kættara kirkior ok thro them som gudh gifuir ingang helom insiglom ¶ Swa giordhis som han badh ¶ Ariani frestade ok systo enkte mz thrigia dagha fasto ¶ Sidhan gik basilius, mz klerkom ok allom cristnom til cristna kirkio oc støtto [a] kirkio dør mz biscops stafui ok sagdhe. attollite portas &c ¶ Thz thydher lætin wp lukur, gudz ængla lætins vp siælfwer æwinnelika porta ærunna [#603] konungher skall inganga thz scriuadhe dauid j psaltaranum Jamskøt {blest} [bleste] vædher aff himnum ok {læt} [genstan lætz] vp kirkio dør helom insiglom
¶ En ærlikir cristin herra {erclaius ætladhe} [eraclius at nampne] [hafdhe stadhelika thænkt] sina enga dotter {til klostirs} [j klostir] [gifua] som {han} [hon] [oc] gerna wilde ¶ En herrans swen bran aldir jnnan [aff] oloflikom lusta [til hænne] ok thrøste sik ey gita fræmt sin vilia mz iomfrunne før en han gaff sik diæflenom ¶ diæfwlin sagdhe til hans J cristne ærin false J brytin opta mz scriptamalum idhra lofuan sidhan j hafwin widhersaght christum. ok mik trolofuat ok [actin] mik sidhan enkte Jak hafuir idhan vilia fræmt. ¶ Scrifua breff. ok insighla mz [thino eghno] insigle at thu widher sigher gudh ok biudir thik mz mik wndi æwinnelikan hæluitis eld ¶ Han screff bradfæghin ok insigladhe, ther næst bran møn en mera en han ok sagdhe fadher ok modher en thima ok flerom sinom j gield sik aldre faa bøtir før, eller gyta lifuat vtan hon giftis them sama swene. ¶ Fadher læt illa badhe at hon skulde wanbyrdoghom swene gifwas ok mæst at hon bruti gudhlika lofuan ok gaff hona swenenom mz wina radhe ok frænda. ¶ Sidhan the bodho saman fik hon witha at han aldre gik til kirkio, ok aldre cors giorde, ok forstodh af hanum siælfwm [om sidhe] at han war diæflenum gifuin for hænna saki ¶ Hon kom [#604] gratande for basilium han {fik} [sende] budh hænna bonda ok waradhe han widh sin vadha ¶ Bondhin sagdhe gerna vilia skilias widh sin vadha vtan [vara] swa bundin mz brefue at han ey gathe ¶ Basilius giordhe kors for hans ænne ok læste han jnne thry dyghn fastande, ok spurde han sidhan huru han mathæ, han sagdhe sik thola mykla mødho aff dieflenom ¶ Basilius gaf hanum litit brødh ok læste han inne som før, basilius spurde sidhan, ok han swaradhe, sik høra diæfla ok tho ey nær [sik] koma. ¶ Tridhia tima jæm længhe jnne læstir, oc spurdher, sware han [basilio] j dagh sa iak thik strida mz diæflenom ok sigher winna ¶ Tha læt basilius klærka ok lekmæn. gøra processionem, ok ledde siælfuir mannin til kirkio. ¶ diæfwlin mz androm diæflom fløgh j wædhreno, ok kærde basilium gøra sik walz wærk, ok grep mannin j biscops {hænde} [handom] ok drogh han swa at biscopin wek af wæghenom. ¶ Basilius bødh allom siwngha kyrieleyson ¶ Mannin badh annan wægh hiælpa sik, basilius taladhe til diæfwlin [jak manar thik a gudz vegna læt] gudz creatur j nadhum wara ok læt thik nøghia. at thinne forderuilse ok bødh hanum æpte langha delo, atirgifua bondans breff jnsiglat ok kom wm sidhe brefuit nidher v wædhreno, j biscops handh. swa at alle sagho ok sungho kyrieyson ¶ Basilius satte bondanom script ok gaf hanum gudhz likama. fæstum ok fastum j gudhlike thro:
[#605] EN syndogh kona scref sina vadhelika syndh a eeth perman ok baar basilio ok badh han bidhia for sik ok sagdhe sik. aldre hafua thrøst til nadha før æn gudh siælfuir scrapade aff scriptena. basilius sagdhe sik syndoghan [‡‡117] [vara] ok sænde hona til effrem ærmeta effrem sagdhe sik [vara] syndoghare ok sænde hona atir til basilium oc kom som basilii lik bars til kirkio ok kærde a han dødhan sin siæla vadha ok kastadhe brefuit vp a bareno ok [genstan] fiol ater brefuit nidher j hænna hænder alt af scrapat :
JOseph iudhe viis lækære [sagh basilij siukdom oc sagdhe] ¶ J dagh mon sool sæthias mz solinne oc {thænkte} [mente] ther mz. at han munde dø tha solin sættis ¶ Basilius swaradhe hwat en iak lifuir morghon en vm messo thima ¶ Joseph sware iak mon tha dø en thu lifuir ther til ¶ Basilius sware thu skalt dø j wantronne ok lifua j cristne thro ¶ Joseph bant sik wndi at warda cristin en han lifdhe ifwi the nath til mæsso. basilius do {at} [om morghonen] sama tima. Ok joseph døptis til cristindom ¶ Hans dagher komber sancti pauli apton som heter conuersio:
[#606] [Jouenianus] j liberii paua daghum var Rømsker kesare eet ar. ok atta manada han war cristin ok fromaste riddare sins liifs. swa at alt herscapit thok han til konungh mz hærop epte Julianum dødhan ¶ Jouenianus sagdhe sik cristin ok ey wilia wara hedhna manna konunger ¶ The hedno øpto alle wi viliom gerna vardha cristne vndi thik cristnom herra. ok gingo swa stadrin ok alt landit wndi cristindom som Julianus kom vndi hedhno J hans daghum do sanctus nicholaus.
[#609] VAlentinus war Rømsker kesare xi aar J liberii ok damasi paua daghum han war først fatøkir repakarl. Julianus giordhe han til riddara. for sins starkleks skuld Vm thæn thima war en vældogher [india] lanz konunger som het awennir han hatadhe cristit folk [af alle mact] ¶ Hanum føddis en son som kalladhis Josaphat han hafdhe dighirt hoff han bødh allom offra afgudhum for sins sons liiff ok lykko ok {leta} [letadhe] Answar af spamannom ¶ Fæm ok fæmtighi astrologi. sagdho alle enom munne at han munde fødhas vndi the stiærno. at han [skulle vardha] vældoghare konungh æn hans fadher ær. een aff them war swa fram syn at han spadhe han skula vardha cristin konungh. ¶ Faderin stygdhis widh the thidande ok læt byggia wænasta [#610] palacium ok sætte ther [in] sin son ok manga ionkara mz hanum ok alzskona lek ok skæmtan ok forbødh allom [vndir lifs vadha] at næmpna for hanum soot ælla fatøkt dødh eller nokor skons genuerdho ther til at han sculde enkte thænkia vtan thæssa hems skemtan ¶ Smaswenin thok. at lænkta. wm sidhe ok leddis at sithia enom stad. fadher læt han wtridha mz mykit herskap ok danz ok leek hanum møttho thwe mæn. annar blindir ok Annar spitælskir ¶ Josaphat spurde sina næsto mæn hwat them [salughum] mannum {war} [ware] the sagdho tholika siwkdoma mannom til koma ¶ Josaphat spurdhe en the thwe ene eller flere æller alle mæn varda swa siwke the swaradho at somi mæn ok yfrit manghe wardha swa siwke ok ey alle ¶ Josaphat spurdhe en mæn wisto wæl hwar wm sik siælfuan tholiks siwkdoms angist ellir helso visso, the swaradho engin wara vissan for misfallum ¶ Ther næst sath a wægh for hanom en gamal {kio} [krykkio] karl ¶ Josaphat spurdhe hwi mannin var swa miscapader j enlite ok wanfør a benum the swaradho at thz wlte hans elle Josaphat spurdhe hwru lenghe mæn matto lifua. før en. ellin faar thera vald the swaradho at mesto lxxx aar ellir C. josaphat spurde hwat fylgher ellinne the swarado {helin} [dødhin] som ær ellinna endhe ok lifs vtan endha ¶ Jonkarin grep thz swa hardlika j sith hiærta. at han fik ro hwarte nath æller dagh for døzins rælz ok siwkdoma
[#611] VM then thima war en munkker ok ærmete visaste [man] ok hælagster han hæt barlaam han fik witha en del aff mannom ok mera af gudhi. hwat thidhande war mz iosaphat. ¶ Han klædde sik som køpman ok kom til konungx gardh ok kom j talan mz [iunkherrans] petagogho ok sagdhe sik hafua fala dyra stena som blindom bøtha ok alla siwkdoma lækia, ok fola gøra sniella. ¶ Swenin badh han faa sik stenana ath bæra sinom herra ok sagdhe ok the waro honom wæl rætte ok at han munde vara wæl komin til rika løna ¶ Barlaam sagdhe at stenane bøta blindom, ok siwk øghon gøra the blindh mz allo, oc sagdhe petagogum hafua krank øghon: ok beddis ingangh for jonkarin siælfuan, som han hafde spurt hafua godh øghon ¶ Barlaam kom jn for jonkarin siælfuan, væl takin ok nær hanum sættir
¶ Barlaam burde talan til iosaphat
¶ En rikir konunger ther han redh mz [sit] hærskap fik ens fatøks manz moth som badhe war wanfør [#612] ok illa klæddir konunggin stegh aff [sinom hæst] ok fiol them fatøka til fota {konungx} [konungxsins] brodher awithe konungin hwi han bøghde konungx krono. wndi stafkarls føtir ¶ J konungx gardhe war sidher lata blæsa ludhe for thæs manz durum som dømder ware til døz ok læt [konungen] blæsa the [sama] naat ludh for sins brodhers durum broderin war ræddir dødhin ok fiol for sins brodhers føther arla wm morghon gratande ok beddis {nadhe} [nadher] ¶ Konungin sware thu rædhis at min stupo greue [budhar] thik dødh, ok awither tho mik at iak ælskar [oc vyrdhir] guz sændebuda fatyka [oc siuka] som visa mik hwarn tima Jak them seer {ok} [at] iak ær kranker aff mik som han, ok mith konungx waldh wnde hans dome som alla døme til dødh wm sidhe ¶ Konungin læt ok inbæra for sin brodher fiugur skriin thu gylt vtan ok innan {fult} [ful] mz rutnum likom ¶ Annur thu wtan bikat ok innan ful mz dyrom stenom ok læt all skrinin vplæsa [‡‡118] ok sagdhe, at the liknas widh førsto scrinin som wæl klædhas vtan til mz wærlz hedher, ok innan æru fule j sinom lifnadh, vidh annur thu liknas the fatøko. som wtan æru forsmadhe for wæruldinne ok j samuiti rike at dyghdom, swa giorde thu sagdhe barlaam til josaphat som then konungin, thu læst mik thæs wærdan arman man. at koma mz thik j thalan ok burdhe swa barlaam sina predican huru gudh skapadhe mannin ok styrir han mz budhordum ok løste sina wini fra hæluitis elde til himna glædhi, ok at alle hedhne mæn ok ogudhlike æru hæluitis barn
[#613] ¶ Han gaf ok eet exemplum a mot them som offra stokkom ok stenom mz thrøst
¶ En man fik gripa ena nektergalu gudh gaf nektirgalunne tala oc sagdhe til mannin læt mik lidugha Jak gifuir thik thry radh som thik æru bætre æn min [litle] kroppir a diske ellir [min] sanger for ørom ¶ Mannin ward vnderfulder vidh at fughlin taladhe ok badh sighia sik radhin. fughlin sagdhe. Fresta aldre omogelikt syrgh aldre fortappat thingh som thu thrøste thik aldre atir vinna, tro aldre otrolikt ¶ Gøm thesse thry tha ær thu ey dare ¶ Mannin slæpte nektergalune ¶ Nektergalan fløgh. oc øpte han sælughan [vara] at han wiste ey nektergalunna hafua dyran sten ok dyghran j quidi større æn æg struconnis ¶ Mannin badh fughlin ater til sin flygha fughlin sputtadhe [at] mannenom ok sagdhe ¶ Nw wet iak thik wara [en] dara. ok enkte vitran af minom radhum ¶ Thu syrgher at jak ær sluppin som aldre komber mer j thina hændher thu frestar at faa mik atir som omøghelikit ær, thu thror omoghelikt at iak hafuir størra ægh en iak ær siælf. ¶ widh thenna man sagdhe barlaam liknas the som afgudhum trøsta swa hemske at the ventha stokka ok stena wara sins lifs gømara som mæn gøma. vndi sinom lasum
[#614] Tridia exemplum gaff barlaam a moth thæssa hems lusta.
Eet rædhelikit diur vnicornis jæghade en man wth a en musa. flytande oc grundhløsan swa at han gath sik enghin stadh hallit. vtan widh en litin qwist som runnin war vpp af enne thorfuo ther sa han thwa mys andra hwita ok andra swarta. skæra quistins røther ok en draka. nædhan. wm kringh toruona blæsa. lughande ether oc vilia han swælgha ok fiughur ødlo hofwdh vpsmygha vm hans føtir [aff torfwone] ¶ Han vard oc war litit. hunagh. a. quistenom oc aat swa søtleka hunaghit at han glømde sins lifs wadha ok wiste ey før en quistrin brast ok fiol i drakans mun ¶ Vnicornus tydhe dødhin som alla mæn iæghar. ¶ Mosin thydher væruldena thy at hon ær sørogh ok hænna giri grundløs. ¶ Drakan tydher hæluite quistrin thæssa hems liiff ¶ Hwit mus ok swart. dagh ok nath som nøta {mans} [mansins] liiff til thz ændhas. Fiughur ødlo howdh thydha fyra elementa krapta. mz hwilikom manzins likame er saman sættir thørka. ok wætha, hiti, ok kulde ¶ litit honagh thydher likamans lust som alt ofmangom. ær swa søtir at the gløma sinna siæla vadha
[#615] ¶ Fiærdha exemplum gaff barlaam. a moth væruldenna fals ok othrygdh.
En man hafdhe thre wini. en kærare æn siælfuan sik. Annan iæmkæran sik. Tridhia minna kæran. ¶ Mannin vardh for konungx wrede ok for dom. kalladher vndi lifs wadha ¶ Han beddis hiælp oc radh aff sinom førsta vini Vinin sagdhe sik ey han kiænna. vtan gaff hanum thwa. harklædhis kluta at bindha for sin øghon en han dømdhis til dødh ¶ Mannin gik gratande til annan han sagdhe. sik wara tomløsan oc tho wilia honom følghia. lithit a wæghin. ok tagher atir vændha ¶ Thæn tridhi vinin som han hafdhe minne kæran. oc han beddis hiælp af hanum mz blyghd ¶ Han swaradhe min kæraste win thz litla godha thu hafuir mik giort thz skal iak thik. wæl atirløna iak skal for thik daghtinga mz konunge at thu scalt vara sikir badhe lifs ok goz ¶ Første winin ær thæssa hems æghor som ey kænnas lenger widh mannin en han skal for gudhz dom ok [gifuir] engom mer [mz sik] en swa mangha kluta han swepis j ¶ Annar winin æru frænder hustru [oc] barn som fylghia them dødha til graff ok litit tøma sik sidhan eller kostha daghtinga for hanum mz almosom ok messom ¶ Thrydi vinin tydher dygdher ok {almuso} [almusor] ok [andra] godha gerninga som mangom æru minna [#616] kæra en the sculdin {tha} [the] fylghia hwariom manne for gudz dom swa som scrifuas opera enim illorum secuntur illos. ok the daghtinga tha bæzst for domarenom [tha] som vidh thorf:
¶ Fæmta exemplum. gaff barlaam. a moth thæssa hems hedher ok valde.
¶ Enom stadh war sidhuænia. ath mæn thoko sik. hwart æar wtlændis konungh som {j} thera {lande} [sidhi] varo okunnoghe ok lætho han [rike] radha som han wilde til iæmlangha dagh tha lagdho the hanom krono aff hofdhe ok {afklæddo ok førdhu} [førdho han afklæddan ok fatikan] til eet {oblyght} [obyght] ølandh ok sætto han ther fødho løsan oc klædha ¶ Swa giordho the hwart aar til en godher man kom nytakin til konungx ok wardh waradher aff sinom win ok fik wita [huart ølandit la] ok sænde thiit goz for sik ok gørsama. alt arit wm kring til han sændhis thit siælfuir ok lifde fulrikir alla dagha ¶ Thz konungx rikit thydher wæruldena som alla sina herra forsænde. fatøka. vtan the sændin sielfue for sik dyra ok godha gerninga.
[#617] Josaphat hugher vændhis swa widh barlaams ordh at han [‡‡119] sagdhe hanum. wilia følghia. fra fadher ok fæderne.
Barlaam sagdhe en [wælborin] vnger [rikir] swen. flyde fra rike brudh [oc wælborne] ok fan en stadh ena fatøka mø a [knæfallum oc] gudhlekom bønum. ok spurdhe hwi hon thiænadhe swa mykit gudhi mædhan gudh hafuir hænne swa litit goz gifuit. møn swaradhe gudh hafuir mik mykit goz gifuit liiff ok helan likama. mz fæm [skælum. samuit] ok siæl ok cristindom ok gudhlikan godhuilia til hans thiænist. ok [louar] mik æwinnelika. himna glædhi mz hans ænglum. ¶ Swenin forstodh hænna ordh ok badh hænna fadher gipta sik sina dottor ¶ Faderin sagdhe sik fatøkan vara ok han rikan ok hanom ey erlikt swa rikom at giptas fatøkleka. ok aftalde swenin swa længe han gath, swenin stodh stadugher a bøna malum til bondin gaff hanum sina dotter ¶ Han bodhe mz hænne j kotkarls gardhe jæmfæghin som j riko fædherne alla hans glædhi waro gudhlike sidhi. ¶ Kotkarl kalladhe til sin swenin vm en dagh ok visadhe honum mera liggiande goz [oc gul] j sino huse.
[#618] ¶ Josaphat swaradhe thesse parabola thydher vel mik ok spurde barlaam huru gamal han war. barlaam sware sik wara xl ara. gamblan ¶ Josaphat swaradhe thu synis tholikt thw gamal. barlaam swaradhe Jak thøør ey rekna gudhi the aar Jak thiænte wæruldenne tha wildhe josaphat for ens følghia barlaam fra fædherne oc modherne. barlaam afrædh hanum thz ok sagdhe thu wardher tha atir gripiin ok swa myklo flere cristne drepne ¶ Barlaam døpte josaphat [fæghin] fastan J thronne ok for hem til klostirs.
¶ Konungh awænnir fik witha sin son kristin ok munde sørghia sik til dødh til hanum war visat at kalla en visan mæstara hedhin likan barlaam at ænniis laghum ok allom latum then sami kom swa som fanghe ¶ Josaphat sporde thz ok sørghde, til gudh wiste hanum j sømpne ey wara barlaam fanghin vtan en annan hedhin man radhin til hanum likan [barlam] at først væria mz hanum cristna thro mot hedhnom mæstarom ok gifua sik wm sidhe swa som wnnin ¶ False barlaam hæt nakor ¶ Næsta dagh sidhan nakor war komin taladhe awænnir til josaphat ok sagdhe sik sorgfullan wara sidhan han wardh [#619] gudhum fra gangin Josaphat sagdhe sik vændan wara fra villo ok til sannindh [fra myrker oc til liws] oc sagdhe thz ær ofaderelikt at sørghia sin son sælan ok omoghelikt vara sik vændhas fra sannum gudh for lukkan ælla ræzl ¶ Awæmur sagdhe thæn barlaam thik daradhe han ær nw min fange. han ok alle galylei skolu morghon koma til answara. gen warom mæstarom ok scolum {vith} [vi] badhe fædhgha lydha thera redhe som gudha gifua sigher ¶ Stola sættos ok disputeran burdhis. ¶ Josaphat taladhe førzst til nakor som wæntis vara barlaam stat manlika til wærn cristna thro ok en thu sigrar disputeran tha følgher iak thino radhe mædhan iak lifuir vtan wakta thik wæl thy at tappar thu sigher ok gør skam cristne thro tha skalt thu døø for minne handh ok aldre dara flere cristna mæn ¶ Nakor saa sik nødhbundhin ok wtualde sik at wæria cristna tro mz konungx syni ¶ En thæn førzste aff hedhnum mæzstarom sagdhe til nakor ¶ Thu barlaam weth wæl at wisasto wæruldinna mæn hafua dyrkat ok dyrka en hælgha gudha hwadhan ær thu swa wiis wrdin at thu vender wæruldinna sidhi ¶ Nakor sware. Caldei: greci. egypcii foro ok fara wille j gudhlike thro ¶ Caldei hioldo for gudha eld ok wædher jordh ok watn thy at the gøra mangum gagn ok prøfua ey huru. hwart thera spiellas aff andhro ok æru wmskiptelik, ok [the] gløma sannom gudhi odødhelikom ok o omskiptelikom som gifuit hafuir tholik thing mannom til gangna ¶ Greci dyrka for gudha ogudhlika mæn swa som saturnum som at sina syni ok læt kasta sina naturlika limi afskorna. wt i hafuit ok ther aff føddis hans dotter som heth venus, ok sighia [#620] hona wara elskogha gudo. the haldha ok jupiter for gudh saturnii son som kastadhe fadher aff rike til hæluitis han scrifuas aff. idher høghste gudh hafua skipt hamum ok giort mangh hoor ¶ Egipte mæn dyrkado for gudha sith eghit fææ kalua ok søde en ware cristne mæn dyrka en gudh som alt skapade ok ihesum hans son som alt løzste. swa mannelika varde nakor cristna thro oc skemde the hedhno. at han fik thes daghs sigher
¶ Josaphat gladdis aff allo hiærta ok badh siin fadher læta barlaam nær sik vm the nath [josaphat prædikadhe sua for hanum om nattena] at han thok widh cristindom ok døptis aff josaphat ¶ Theodes koklare kom til auennir ok ræd hanum fresta smaswenin mz vngom quinnom ¶ Tha hans hugher munde næstan wændas vidh frestilse tha sompnadhe iosaphat som gudh wilde ok gudhz ængla [tedho] hanum j sømpne hæluitis pinor ok himerikis glædhi ok waknadhe swa fulkomin at han [sidhan] gafs widh ængin frestilse
[#621] ¶ Ther næst vardh theodes cristin oc swa siælfuir awennir. konunger ok gaf vp rikit sinom syni ok lifdhe siælfuir J gudhlikom lifnadhe ¶ Josaphat thok widh rike. ok hiolt swa længe til han gath fæst trona fulkomplika ¶ Sidhan gaff han wp rike sinom frænda. ok kom siælfuir lønlika bort til barlaam [xxv ara gammal] ok lifdhe ther j gudhz thiænist ermete fæm aar ok xxx ok jordadhus ther badhe saman barlaam ok Josaphat til barathias konunger førdhe thera ben hem til alexandriam ¶ Hans dagher komber aldra hælghona dagh
[‡‡120] [#625] ¶ J valentini daghum burdis Franka rike ther komo af libie lande. som troya var ok vndher wnnin sik all landin fra burgundia til riin the som byghdo J thydiske thungo kalladus franker ok the som bygdho j valsko thungo kalladus franzcesa.
[#626] [Damasus] førzste spaniol at ædle sættis j stadh ok stol sancti petri ccc lxxj are wars herra ok war paue xviij aar ij manadha x dagha ok stodh [paua stol] tomber epter han dødhan xxi dagh
¶ J hans daghum war sanctus ieronimus mæær mæstare først cardinalis oc swa munkker han rymde aff rom Cardinala verdskap som laghdo hanum [for] laghur thy at han prædikade a moth thera osidhum fførst ifuir haff {ok} til egyptum at sea hælgha [#627] ærmeta ok munkka ok skreff allan thera lifnadh ok lifdhe mz them længe widh watn ok brødh ok dyghra lifs nødh ¶ Thædhan for han til bethleem ok war ther l. oc v. aar ok vij manadha vidh dygirt ærfuodhe ther nam han ebrezsko thungo ok {kaldesko} [kaldeghsko] ok las sidhan jwi alla hælgha bøker ok wænde them fra ebrezsko til latin ¶ Swa wardh han wm sidhe wanfør aff mødho. at han laa j siæng ok drogh sik vp at sithia mz repe bundit widh bielka. ey forlæt han thæs hæller clostirs syslo
¶ En dagh kom eeth leon in j hans kloster haltande alle lupu. vtan jeronimus. ensamin han møtte ok faghnadhe geste leon lagdhe sin foot j hans handh Jeronimus læt thwa føtin oc wtdragha en thorn leon lifdhe længe spakt j clostre Jeronimus fik thy syslo at gøma clostirs asna leon gømde oc at syslo thimum them hem kørdhe ¶ En dagh tha leon sof komo køpmæn ok gripu en asnan ok bortførdho. leon læt illa tha thz waknadhe oc lette længe til wruana war ok kom [sua som] syrghiande for klostirs port ok thorde for blygdh æy inganga ¶ Jeronimus forstodh asnan tappadhan ok bødh leone alla asnans syslor leon drogh sækkia ok widh som asne ok fødde sik siælft j skoghe. En dagh fik leon se køpmæn atirkoma. ok sin asna førstan j færdhinne vndi byrdinne leon røthade ok slo iordh mz rumpo køpmæn ræddus [#628] ok lupu til skoghs leon kørde hem til klostirs alla thera wlualla ok asna mz sinom asna ok fiol for føther sancto jeronimo han forstodh thz ok læt atirkalla køpmænnena oc fik hwariom sith ok awithe them for bort taknan asna:
¶ Sanctus ieronimus dictadhe Gloria patri ok sænde damaso paua ok badh læta læsa ok sionga j kirkio æpte psalma. ok mang annur thingh erlek badhe til damasum ok swa til augustinum ¶ Han scrifuar aff sik siælfuum eth mærkelikt thing at a hans vngom aldre tha han studerade mæst j hedhna manna bokum tha drømde hanum drøm som han ware draghin for gudz dom ok hardleka bardher til ængla badho for hanum ok han lofuadhe sik aldre mere læsa hedhna bøkir ther widh waknade han mz blaam sidhom ¶ Hans dagher komber næsta dagh sancti michaelis:
[#629] TRacianus ok valentinianus ok valens varo Rømske keysare J damasii paua daghum iiij aar valens lifde lengst aff them ok vard arrianus, frødhgeer gøta konunger scref til hans ok beddis af hanum cristna predikan ¶ Valens swek them [oc sænde thom en] arrianum oc wrdo gøta arriani ok varo langhan thima ¶ Valens vilde wm sidhe land winna atir aff gøtum som the hafdho gripit ¶ Gøta striddo sigher mz hanum ok brændo han inne for synda gield
¶ Wm thæn tima war sanctus martinus mær mæstare ¶ Han war først riddare xv ara gamal wrdin [#630] katecuminus ¶ Han skar sin mantul swndher mz swærdh ok gaff enom frusnom manne thy at han hafdhe alla pænigha gifuit fatøko folke ¶ Næsto nattena saa han var herra kleddan mz sinom almosom ok tala til sinna ængla. ¶ Martinus klædde mik æn katecuminus ok ey døpter martinus døptis xviij ara gamal ok wardh klærkir
¶ Han kom j røfuara hændher oc [tha] annar wilde hugga [han] mz øxe tha fik annar huggit han predikadhe swa fangin ok bundin at røuarin wardh cristin ¶ Sidhan bygdhe han kloster widh pictauiam ther reste han thwa mæn aff dødh ¶ Annar thera sagdhe sik sændan wara j fulan stadh myrkan ok hetan ok ther hafua hørt sændebudha tala lætin thenna lidughan thy at martinus bidher for hanum
¶ Martinus waldis til biscops J turonis a mot mangom som sagdho mannin orøkin wara vm sith haar oc illa klæddan ok forsmælekan wæruldinna biscop wara. han bygdhe klostir mz hardare lifnadh en [#631] før war fierren fra stadhenom til mere roo ¶ Ther wiste enghin hwat wiin war vtan siwker ok kranker the klæddus mz sækkia klædum ok haarklædum ¶ Attatighi munka waro J martins kloster ¶ Mange aff them wrdo biscopa oc hwar stadher læt sik wara æradan en han finge biscop aff martins munkom
Cristit folk. hiolt enum martir hwars aars høghtidh ¶ Martinus wiste ey ok wilde vita hwat martir ther laghe ¶ Han swaradhe [sielfuir] manader iwi guz nampn sik hafua warit en forbannadan røfuara. ok ænkte hafua sysla mz martiribus ¶ Martinus beddis ingang for valentinianum kesare for ærandis skuld ok ward en tima wt wrakin ¶ Annan tima kom han Jn enghom vetande. kesaren war ther for wredher sat qwar widh qwædio hans til stolin bran [‡‡121] wndi hanum tha stodh han wp widhkænnandis gudhlikt vald ok wette martino hwat han beddis før æn han wiste hwat thz war ok giordhe hanum fadirlekan hedher
[#632] ¶ Martinus reste ok en aff dødh sidhan han vardh biscopir ok vende mykit folk til cristo mz thy iærthigne. ¶ Han tende eld vndi afguda mønstir the hedhno vildo kasta han wt a eldin wædher kom aff himnom ok vende lughan fra martino ok brænde hedningana ¶ Martinus vilde nidherhugga eth blotat thræ. the hedhno budu sik til at nidher hugga ok han gen taka Vædher kom aff himnum ok blæste [nidhir] thræt fallande fra martine iwi the hedhno ok drap manga, the wrdho alle cristne som æpte lifdho ¶ Alskens dywr lyddo hans radhe ok budhi thy sagdhe martinus oskiælik diur lydha mino radhe oc ordhom [oc] mæn ensamne æru mik olydughe ¶ En spitelskan man J paris som alle styghdus widh blæzsade han ok mintis widh hans mun ok fik thagar bøtir ¶ Petrus ok paulus maria ok agnes ok tecla funnos opta tala widh han hemelika ¶ Hans øghon sagho æ til himilin vp lyptum handum. aff hans munne gik aldre ihesus nampn ¶ Hans dyna war aska ok linlakan haarklæde han redh en dagh. a wæghenom a moth hofmannom thera hesta styghdus widh hans swarto klæde ok kastadho mæn widh iordh ¶ Mæn vento han wara kutkarl ok bardho martinum ¶ Sidhan gat engin hæstir fram komit før en the kiendus widh martinum ok beddus nadhe aff hanum. Diæfwlin {vitte} [afvitte] martinum hwi han thok syndogha mæn til nokra botha martinus sware iak thorde thik iætta gudhz nadher en thu vilde til nokra botha ganga [#633] stafkarl møtte martino a wægh nakin martinus bødh klædha mannin sin klærk ok klærkin. Dwaldhe stafkarlin kom in j sacristiam til martinum han gaff hanum sin eghin kirtil ok for siælfuir lønlika j stafkarls kiurtil som klærkin fram bar vm siide køptan j hanom saghde martinus messo ok sken tha himna liws ifui hans hofdhe
¶ Martin waradhe sina discipulos sik skola skøt døø the sagdho wæl withum wi thina astundan til christum thiin wisso løn vaxa mædhan thu lifuir ok ey minzskas. varkunna os som epte lifwm. ¶ Martinus sagdhe til gudh siælfuan længe hafuir iak j stridh standit væl ær mik æn thu endar mino mødho. tho siger iak ey ne gen eruodhe vardhe thin wili gøm siælfuir thina siæla. som iak hafuir hær til gømt. a thina wæghna ¶ Alt folk græt martinum dødhan ok ængla swngo, hans liik sken som sol. ¶ Sanctus seuerinus kolne biscoper hørde sanghin ok sagdhe sinom ærkediækn min herra martin døør nu oc ængla føra hans siæl til himna mz sangh. arkediaknin hørdhe sanghin ok sændhe til turonis ok forstodh martinum dødhan j samu stundh ¶ Sanctus ambrosius sompnadhe thæn sama dagh. J mæsso oc sagdhe tha han waknadhe sik hafua warit gladhan mz gudhz ænglom jwi martins like ¶ Then thima sancti martini [#634] ben førdus til turonis bøttis allom siwkom a. væghenom. thwe kompana en blinder ok annar krøplinger. the ræddus faa bøther ok mista rika. almuso ok vildo flyia wæghin tho fingo the bøther nødoghe ¶ Hans dagher ær hwariom manne kunnogher.
[#639] Theodosius j damasii paua daghum var Rømsker kesare xi aar spaniol at ædle. a mot hanum valdis annar [het] eugenius kesare ok striddo ¶ Sancti iohannes ok philippus apostoli thedus theodosio ok sagdho sik wara senda hanum til thrøst ¶ Annan dax morghon the komo til stridh flughu all eugenij skøte atir j hans eghit folk ok fiol eugenius siælfuir j stridhinne ¶ Vm then thima føddis eeth vndherlikt barn thz hafdhe thu howdh. hwart howdit aat ok talade
[#640] ¶ En stadh drapo mæn en riddara mykit kæran theodosio Theodosius hemdis swa sarlika. at han læt dræpa badhe skyldogha ok oskyldogha meer en vij thusand mæn ok kom epte drapit til melan ok wilde pascha apton j kirkio gaa. ¶ Sanctus ambrosius mente hanum kirkio gangh ok sagdhe hans blodogha hænder wara ouærdogha nalkas guz altara theodosius sware dauid konunger drapp menløsa mæn ok gik tho j gudhz mønstir ¶ Ambrosius swaradhe. dauid græt sina syndh for gudz propheta før æn han kom j gudhz mønstir. ¶ Swa længe auitte han [keysaren] mz hardhum ordhum til han thok gratande widh script ok stodh vtan kirkio til biscoper han inledde han wilde sidhan standa j klærka choor ¶ Ambrosius mente hanum ok sagdhe thu [æst keysare] ok ey til prest vighdir ¶ Theodosius kom til constantinopolim ok patriarcha bødh hanum j koor standa tha sagdhe theodosius. at ensamin ambrosius er rættir kirkionna herra ok cristin mæstare
AMbrosius war son Rømska borghamæstara. wm kringh hans mwn tha han laa. J waggo. swærmdo [#641] bii til tekn at han vardh søtlika talande. ¶ Valentinius kesare giordhe han thwæggia landa herra han kom til melan mz rikt hærskap, tha cristit folk walde biscop, tha øpte eet vaggo barn Ambrosius biscoper. ambrosius biscoper alt folk øpte enom munne mz barneno, han sættis a domstol. ok høtte hwariom manne dødh som han biscop nemde ok ey gat han them thøkt mz høxlom thy rymde han stolin ok kom atir at qwælde j stadhsins port. ¶ {Bura} [Bymæn] læsto jwi hanum alla stadhsins porta. ok [‡‡122] sændho breff til keysarin [oc beddos han til biscop] ¶ Walentinius wardh. {miok} [mykit] fæghin at hans [bæste man oc] førsta {man} [herre] valdis til biscop ¶ Ambrosius. var en tha katecuminus ok døptis thagar ok vighdis til biscop. attunda daghin [æpte] Han diktade først ymnos ok sangh j [the] hælghe kirkio.
¶ Een hwas arrianus [kættare] disputeradhe moot thronne ok ouendeliker fra willo fik se wm sidhe guz ænghil widh ambrosii øra. oc visa hanum hwart ordh han predicade ¶ Enom arriano [kættara] vardh handin onyth som han wilde hugga ambrosium han bøtte manghom siwkom ¶ Macedonius foghadhe lukte sinom port for ambrosio thy at han wilde ey høra hans bøn for fatøko folke ¶ Ambrosius læt hanum sighia thu komber skøt for kirkio dør ok wilt gerna [#642] inganga ok komber ey in [aat] ypnom durom. ¶ Fæm daghum æpte rymde han [ræddir] til kirkio for owinum ok gat ey helder seet kirkio dør æn han blinder ware
¶ Ambrosius scref siælfuir the bøker han giorde [vtan at han var siukir] han vekte til grat syndoght folk som scriptade sik widh han mz sinom tarum. han geste ens riks mans hws ok forstodh j widher talan at mannin war mikit rikir ok fik aldre [motegang æller] genuerdo ¶ Ambrosius bødh sinom klærkom ok swenom thaghar skynda færdh aff them gardhe ok sagdhe at gudh war ey ther {tha} hema Jæmskøt han aff garde for, swalgh iordin bondan ok hans værdskap mz hws ok hem swa at grafuin stander æn yppin
¶ Ambrosius giordhe bok. ifui psaltara. j sinne bana sooth hans notarius saa jwi hans hofdhe himna lugha swa som en skiold ok ganga in gønum hans mun, ok {biscop} [biscops] ænlite wara hwit som snio ok war then daghir ytherste som ambrosius screff ella [#643] læt scrifua. ¶ Greuin aff melan mz allom lanz herrom kom til ambrosium j hans bana soot ok badh han længher lifua thy at gudh giordhe væl hans wilia ok sagdhe hans dødh skadha dighirt landit ¶ Ambrosius sware Jak hafuir swa mz mannum lifuat at iak thør oblygher lifua. Jak rædhis ok ey dødhin thy at iak hafuir godhan herra ¶ Gudh siælfuir bødh episcopo verselensi skynda sik til melan ¶ En biscoper ok en prestir fingo bradhan dødh ther the satho widh bordh ok afmelto ambrosio oc saghdo han ey [vara] hælghan ¶ Hans dagher komber fiærda dagh aprilis mandh:
[#644] ¶ Ciricius sættis j stadh ok stool sancti petri ccc˚ lxxx [ix] vars herra ok lifde paue xv aar xi. Manadha. xxv dagha ok stodh paua stool tomber epte han xx dagha ¶ J hans daghum. waro mange kiættara som saghdho gudh hafua skapat himerike ok diæfwlin hæluite, jwir them ok thera willo lyste pauin ban.
¶ Archadius son theodosii Rømska kesara epte sin fadher dødhan xiij aar vndi ciricio paua ok epte han honorius hans brodhir. xv aar the waro badhe brødher godhe ok gudhlike ¶ J thera daghum waro flere paua første anastasius cd [iiii] are wars herra [#645] ok war thu aar xxvi dagha. ok stodh paua stool tomber epte han xxi dagh ¶ Annar innocencius [første] cd. vi wars herra are ok var xv aar thwa manada ok xx dagha ok stodh paua stool tomber xxij dagha ¶ Epte han war zozimus cd. xx are wars herra ok war iiij ar ok viij manadha fæm dagha ok xx ¶ [Thæn] første aff thæssom threm forbødh [wighia nokon til præst limum læstan Oc] han bødh standa widh [helgha] læst j kirkio, Annar skipadhe løgordax fasto ok gifua pacem j mæsso ok døpa cristna manna barn som hedhna ok olea siwkt folk
[#646] ¶ Wm thæn thima komo gøtha til rom mz ørløgh. ok drapo romara radgisl thera konungh [Alrikir konunger] epte han van vndi sik rom forbødh tho at dræpa eller røua j. hælge kirkio ok sagdhe sik. ørløgha widh romara ok ey widh gudhz apostolos. ¶ Alricus soth do vidh rom gøta lætho. dika alt vatnit v enne elf. ok. jordado alricum mz gul ok gørsamum J midio elfuinne. ok lætho sidhan watnit ifuir ganga. ok drapo alla grauarana. at engin finge vita grauena Askuluir alriks frænde konunger epte han dødhan giordhe brølløpe j rom mz placida systir honorij Romara kierdo [tha] a christum at the wrdho træla cristne, som iordrikis herra waro hedhne:
[#647] SAnctus Augustinus swaradhe mz enne store book som hether de ciuitate dei. Ok prøfuar huru opta the waro wnne j hedhindom ok enghe sighrande herra varo them nadhoghare en gøta, ther scrifuar han ok at ensamit himeriki er swa goth at gudh an thz enghom vtan sinom winom ok ensamit hæluite swa ilt. at han an thz enghom. vtan sinom owinum, ok thæssa hems gooz ær ey swa goth at han lætir ey thz stundum sinom owinum ok æn ensamne godhe mæn hafdo goz ok wald tha matho the venta. thz wara. siin andelik løn, thz ær ok ey swa ilt. at han lætir thz ok ey stundom sinom vinom at mæn wænta ey thz til høra diæflenom. ok ey gudhi som manichei saghdo oc for thy later gudh stundom godha mæn vældogha. vara. ok stundom illa mæn:
AVgustinus vel borin man aff affrica nam mz sielfsins akt swa fulkomplika alla book liste vtan mæstara swa: at ængin war bætre klærker før æller sidhan han war manicheus jx. ar aff vngom aldre ¶ Hans modher war hælagh fru ok gret opta for gudhi ok badh at hænne son matte cristin wardha ¶ Hænne drømde at augustinus stodh j hænna. røkline mz hænne [‡‡123] [#648] ok rædh sielf drømin for hanum at han munde skøt warda cristin som hon, augustinus thok thz for spoth ok sigilde [bort] lønlika [fran modher] ok kom til melan han hørde gerna æn hedhin, ambrosii prædikan ok hafdhe mannin [hiertelica] kæran hans modher kom æpte hanum ok fan han fæghin at han war wændir fra willo ok tho ey cristin ¶ En hælagher gamal man simplicianus talde for hanum. hwru victorinus [mæraste] mæstare wardh cristin j rom mz hwars manz wndher. ¶ Augustinus gafs mykit. vidh thz exemplum tha kom oc en hans win aff affrica ok talde [fore] han [om] mangh exempla. aff sancto antonio ermeta, tha øpte augustinus skam ær os lærdhom mannom. at olærde fa himerike ok wi boklærde siwnkom til hæluitis [j warum visdom] Mon ey skam løst vara heldir følghia them [mædhan vi vildom] ey {forfaras} [foreganga] ¶ Ok tha han gat ey længer tarum haldit lop han som snarast fra sinom bønum til en trægardh ok kastadhe sik widh iordh vndi eth thræ ok græt [harmelica] til han hørdhe ena røst. thak bok ok læs. thak bok ok læs han saa sik wm kring oc fan epistolas sancti pauli ok læt wp bokena ok fan j førzsto capitulo. klædins [j] cristnom klædom ok farin j siælfuan ihesum christum widh thæsse ordh tik alder iæwghe v hans bryste som skugge widh solskin.
[#649] Sanctus Ambrosius døpe han pascha apton tha hørdus ængla siwnga iwi funkari. te deum laudamus ok augustinus swarade te dominum confitemur. oc swa swngo the badhe Ambrosius ok augustinus allan thæn sangh wt førsta sinne æ hwar thera sin wærs ¶ Augustinus gaff sik allan at thenkia thz diupa gudlikt radh jfuir manskyns helso ok thz war aldir hans mæste luste, vidh kirkionna sangh græt han søthlika, ok bran allir innan aff hælghom gudhz ordhom, thædan for [han] hem til affricam til sith. fædhernis goz ok diktade dagh ok nath gudliks kiennedoms bøkir ok lærde olærda oc fastade mykit ok wakade a gudhlekom bønum:
VAlerius biscoper wigdhe han nødhghan til præst [hanom gratande] ok øpande sik owærdoghan [vara] ¶ Augustinus {diktadhe} [bygdhe] thaghar kloster ok [dictadhe] regulam epte apostla lifnadh aff hans klostre mædhan han lifdhe valdus x biscopa ¶ Valerius biscoper røktadhe sik af løsn [af] biscops æmbæte ok hanum lifvande valdis Augustinus til biscop mykit nødogher ¶ Sidhan stridde han swa manleka gen alskyns kættarom ok brøt atir alla kettara villo {ok} [at] [#650] hælghe mæn kallado han ok scrifuo maktoghasta kiættara sleggio ¶ Sanctus remigius sigher at enghin gate alla. hans bøkir scriuat ellir iwi læsith en tho han lase badhe nath ok dagh aff hanom scriuar [volusianus oc sigher at jnkte ær thz scriwat] som augustinus weth æy ¶ Sanctus Jeronimus scrifuar han høght flygha j kænnedom ifwi alla mæstara som ørn jfwi alla fughla ¶ Sanctus gregorius likar hans bøkir widh semblo brødh, ok sina bøkir widh sadha, han tholde engha konu [bo] j sinom garde ey sina syster eller systirdotter som tho waro gudhz thiænisto folk, ok aldre taladhe han ensamin widh konu vtan j scriptamalom, han læt bryta swndher kalcana, at fødha fathokt folk j nødh, silfkar komo aldre a hans bordh vtan therde sith silf a fatøko folke. ¶ En nokor presenterade hanom dyr klædhe tha selde han klædhit ok mz wærdeno klæde han sik en deel siælfuan, ok en del gaff han fatøko folke ¶ Bakmal gat han aldre hørt han sa en diæwl læsa breff vm naat. widh. lampo. ok sporde hwat han laas han swaradhe sik læsa hans synde ¶ Augustinus bødh hanum faa sik brefuit ok fan ther enkte scrifuat thz ey war afskrapat. vtan eeth completorium glømt sidhan han wardh prestir han botte mangom siukom mædhan han lifdhe ¶ Gudhz ordh predicade han mz myklom skælom. æ til han gaff sin anda for elle ok ærfuodhe:
[#651] En hælagher biscoper som hafdhe mykit kæra [helagha] doctores sa ther han la vm naat a sinom bønum ena processionem fram ganga. mykit wæl klædda biscopa ok klærka cronadha oc helsadho han, han forstodh [fæghin] them wara sina patronos ok spurde en aff them hwat herra han war ¶ Han sagdhe sik wara gregorium paua, ok saghde hwars thera nampn mz hanum waro biscopin spurdhe hwar sanctus Augustinus waar, gregorius swaradhe han ær høght jwi alla os ok talar widh [siælfuan] gudh
EN fru mædhan han lifdhe kom til hans at spøria radh af hanum ther han sat ok dictadhe bøkir. de sancta trinitate ¶ Swa helsadhe hon han ok taladhe sith ærande en tima ok annan tima ok aldre lypte han siin øghon vp ællir nokot swaradhe, hon gik sørghiande borth ok saghde han wara. høghfærdoghan. ¶ Annan dagh kom hon til kirkio ther augustinus sagdhe mæsso oc tha wars herra likame lyptis. sa hon sik standa høght j himnom for sancte trinitatis stole, ok ther sithia sanctum augustinum for stolenom oc disputera. mykit mannelika. aff sancte trinitatis æro, ok hørde røst til sin tala. swa disputeradhe [#652] augustinus j gaar ok wiste ey hwar thu wast eller hwat thu taladhe. kom atir. til hans ok lydh hans radhe frwn giorde samu lundh ok fan han allan blidhan ok hullan radhgifuara. ¶ Thz ær ok prøfuat ath hans hiærta ther thz ligger [orutit] j cristallo hæfuir sik ok hoppar tha [som] siungs eller læs de sancta trinitate.
¶ En godher man thiænogher sancto augustino badh han innerlika sik aldre læta døø. vtan a hans dagh ¶ En aptonsangs tima kom en [‡‡124] vænasta processio ok en weldogher biscoper gik epte til hans ther han laa. krankir ok thok sømelika hans siæl ok førdhe til himna, en aff them aath spurdir saghde thz augustinum wara ok hans kanunka.
¶ En prouester mykit thiænugher sancto augustino la iij ar a siengh j soth een sancti augustini apton som han badh sik vara sanctum augustinum nadoghan. tedhis hanum augustinus tha apton sangh [#653] ringde ok badh han skøt vpstanda ok [halda] officium j chorenum mz hwars manz wndher. kom han [hel oc] helbrygdho til choors [oc hiolt officium]
¶ Enom blindom manne som idherlika badh sanctum augustinum sik wara nadhughan Augustinus thedis hanum ok strøk vm hans øghon mz [sinne] handh ok wardh iamskøt væl seande ¶ xl mæn somi blinde. ok somi krømplinga foro til rom ¶ Sanctus augustinus tedhis them. a væghenom ok badh them koma til sinna graff ther fingo the alle bøther ¶ Konungin aff lumbardia førdhe hans hen langhan wægh mz hedher til papiam ¶ Enghin morghon gatho mæn lypt vp barena før en konungin iætte byggia sancti augustini kirkio a hwario nath bole ok giordhe som han jætte hans dagher ær fæmte dagher epte bartholomei
[#657] [Johannes crisostomus] ¶ Vm thæn sama tima var iohannes crisostomus episcopus constantinopolitanus han thrøste wæl sinom hælgha lifnadh ok nefste fast osidughum klærkom til thes the resto [sik] gen hanom mz olydhno ok giordho hanum manga genuerdo swa kom han først j klærka hat. ¶ Eutropius archadii kesare {stallare} [marskalk] ok radh {sven} [giuara] rædh konungenum atir kalla kyrkio frelsins ræt them til kyrkio ryma rædde for ilgerningom han fik sielfuir først bryta moth sinom herra oc rymde til kyrkio ¶ Johannes skemde han mz ordom hwi han rymde vndi thæ værio han androm mente ok vard wtdraghin ok halshuggin, ther fore fik iohannes hofmanna hath ¶ Theophilus alexandrinus lette all emne sæthia iohannem aff biscops stole klærka ok hofmæn trøsto theophilum, alt almenninggis folk hiolt mz [#658] iohanne ok hørdhe gerna hans prædikan ¶ Gaymas marskalk arrianus badh lenghe archadium bidhia a hans væghna. iohannem gifua arrianis kyrkio rwm j stadhenom ¶ Johannes sware lætin han siælfuan bedhas ok swaradhe hanum swa. tha han beddis all gudhz hws æru thik øpin enghin menar thik gudhlika bønir. ¶ Gaymas sagdhe sik. vara. annars sida ok mykla mødho hafua tholt for roma rike ok ey vara moghelikt synia sik bøn ¶ Johannes swaradhe hans {?ærua gaa takna} [vpburna løn vara] mere æn hans mødha var wærdh, ok badh han rækna huru vsal han war. ok [huru] veldogher wrdhin ¶ Gaymas {thyghnade} [thaghnade] wm sin bøna maal ok sampnadhe stylda hær wm nath at gripa stadhin ok {konungen} [keysaren] sielfuan [inne bræna] gudhz ængla vardo stadhin thwa nettir mz iohanne swa at gaymas rymde landit ok samnade hedhnan hær ¶ Archadius [kesare] sænde iohannem. mz budhskap moth gayme ¶ Gaymas stegh aff hæste ok lagdhe hand iohannis iwi sin øghon ok bødh sinom synom kyssa hans knæ ok wardh siælfuir spakir som lamb ¶ Arriani giordho iohanni mangha mødho. til archadius forbødh sangh eller lesningh j thera kirkio ¶ Epyphanius var wm then thima episcopus cypri [hælagher man oc tho] delo brodher iohannis [#659] thenne epyphanius. war swa mildir at han tærde alt kirkionna. goz a. fatøko folke oc tha enkte var {epte han} [atir] tha kom gudhz ængil mz fægiurdla fulla mz pæninggom [til hans]. ¶ Ther han rædh at wæghenom vildo thwe ribbalda dara biscopin ok lagdis annar thera nidher widher wæghin som dødher ware ok annar sath ok græth ok beddis almuso. at læta jordha likit mz, biscopin gaff hanum pæninga ok læs ifwi them som la requiescat jn pace thz thydher at han badh likit hwilas j gudhz fridhi hans kompan hitte han dødhan sidhan {han} [biscopin] war bort ridhin. ¶ Johannes predikadhe {sanlika} [huaslika] ok giorde wreda eudoxiam {kesarinno} [kesarinnona] thy at han war hardher [huas] j prædikan a moth {høghfærdogho qwinde} [høghfærdoghom qwinnom] ok [thy] læt eudoxia. saman kalla. biscopa consilium mz theophilo ok epyphanio {ok} [at] sæthia iohannem aff biscops valde the komo saman ok wardh aff. dygher. dela ok vildo alle lanz mæn væria iohannem mz stridh til iohannes veek for bloz vadha ok læt sik wtlægha leggia til gudh plæghade swa stadhin for hans skuld at alle iohannis vini ok ouini stodo til striidh a moth konungenom oc eudoxia. siælf. badh konungin atirkalla iohannem mz hedher [#660] ok alt folghit nødhgadhe iohannem at sithia atir j biscops stool ath prædika: ¶ Annan thima prædikade iohannes a moth eudoxia thy at hon læt sæthia sit belæte for kirkio dør ok riddara ok swena bordera ther wm kring ok leka, ther fore læghdis iohannis wtlægha annan thima til gøtlandh. ¶ Pauin aff rom førbødh [annan biscop confirmera] mædhan han lifdhe ¶ Gudh endadhe hans mødho wtlændis ok gaff [han] sin anda j gudhz hænder. archadius ok eudoxia ok alle biscopa møtto hans like mz hedher ok scrinlaghdo hans ben hans dagher komber vm hælgha kors dagh. wm høstin:
[#676] Vm then thima wrdo skotta cristne ok wm then thima war en stridh om paua døme ¶ Honorius thrøste bonefacium a moth eulario ok hiolt bonefacius paua døme mz hans hiælp epte bonefacium {war} [wardh] celestinus paue cd. xxx. ix. are wars herra ok war viij ar j manadh. ix dagha. [‡‡125] ok stodh paua stool tomber epte han xx. dagha han skipadhe siwngha sanctus j messo. [#677] ¶ Theodosius vnge son archadii {konungs} [keysara vard oc] war {konungher} [keysare] vj aar ok xx han war [sua] godher ok fridhsamber at han wilde engin man døma til dødh ¶ Hans husfru war ok en gudhlik fru ok mykit bokuis han fæste cristna thro mz hedhnom bokum, ok sannadhe theskyns poeta vers j bøkir ok kalladhe them omerocentones ok virgiliocentones, hon hæt siælf eudoxia. hon for til ierusalem ok førdhe thædhan mangha hælgha doma sancti stephani been, ok sancti petri boior, ok læt pauan skipa. sancti petri høghtiidh aduincula [#678]
Epte celestinum ward sixtus paue. cd. xl. v. are wars herra ok var vij aar oc viij dagha {ok} [han] skipade at enghin biscoper ma vighia nokon klærk aff annars biscops døme [#679] Epte han kom leo. cd. l. iiij. are wars herra ok var [pawe] xxi aar oc j manad. vij dagha ok. xx ok stod paua stol tomber epte han vii dagha ¶ En pascha dagh som han sangh mæsso fik han køz frestilse widh at en fru mintis widh hans hand thz hemde han a sik epte mæsso swa sarlika at han hiogh aff sik handena. oc tha folkit vndrade [langan tima] hwi pawin sagdhe aldre mæsso ok sagdhe han wara. kiættara eller ok ey væl lifua. ¶ Tha gaff var fru hanum sina handh atir ther han la a bønum for hænna altara. [#680] ¶ J Theodosii kesara daghum ok leonis paua. burdis en villa vm kors ok belate [ok sagdo somlike at cors ok belæte] varo oloflik ok afgudha dyrk knæfalla gyltom stokkom ¶ Theodosius kesare ok leo paue kalladho ther for consilium til calcedoniam ok komo saman cc oc xc biscopa. oc dømdo belate loflik swa at them giordhis hedherin som belathin waro teknad epte ok enghin belatum siælfwm ¶ leo scref eet breff amot [the] villo ok lagdhe iwi sancti petri graff ok badh sanctum petrum rætta sith bref en nokot ware wrankt oc fastadhe ther til xl. dagha ok hitte brefuit sidhan sama staad scrapat ok ny scriuat ok tedhis hanum siælfuir sanctus petrus ok sagdhe. Jak rætte brefuit som thz skal wara ¶ Swa halder romara kirkia. som han rætte, andra xl [dagha] fastade leo ok badh sanctum petrum ærna sik aflath aldra sinna synda ¶ Sanctus petrus thedis hanum ok sagdhe thu ær fræls aff allom syndom thz ena ær thu skyldogher. at swara for gudhi en thu hafuir nokon klærk oskælika wigth ¶ Han ær hælagher ok hans dagher komber sancti petri apton wm somarin. [#681] Vm then thima war wældugher huna hær wt komin aff karelom thera konunger thrugadhe rom til skaat sex thusandh pund gul. vm sex. aar: til theodosius gaff sina systør hælagha marciano han wmstridde huna hær mz gøtha hiælp ¶ Marcianus theodosii magher war Rømsker kesare vi aar godher man ok wæl cristin hanum drømde som han saghe huna konungs bugha. brutin ¶ Vm thæn thima: wan thidrik bærn, gøtha konunger. ok ok hans son thørgillus alt spaniol landh ther aff kallas en araghun eet spaniol rike som tydher a thera maal ara gothorum ok en til thenna thima skal. hwar aragum konunger swæria sik gødskan før en han vighis:
[#682] ¶ Wm then thima var vrsula konungs dottir aff britania ens riks konunghs sons fæste mø han war hedhin ok hon war cristin ok wilde sith ia enghalund hanum gifua. vtan han wrdhe cristin ok finghe henne thusandh jomfru fylghe til rom. Jonkarin læt ospart [vara] hwat hon beddis ¶ Erleka ok wælborna iomfrur samnadus mangha til henna, biscopa ok herra somi cristne ok somi hedhne ok foro til rom mz henne alla kom hon til cristindom the henne fylghdo ¶ Ciriacus war tha paue føddir j brittania han war fæghin thera komo thy at manghe aff them waro hans syzlungha ok for mz them bort aff rom. ok vidhersagde paua døme thy at gudh siælfuir viiste hanum at han skulde martir [#683] varda mz them. ¶ En cardinalis ok een patriarcha følghdo hanum som gudh {sagdhe} [hafdhe] ok {viiste} [viist] thera martirium ok manghe biscopa. ¶ Cardinales vildo ey scrifua ciriacii nampn mz androm pawm J bland, thy at han widhersagdhe paua døme ok sagdo han hemskan wara: ¶ Gudh siælfuir thedis [oc] Jonkara ethereo vrsule festeswene ok rædh hanom følghia vrsule radhe ok møtha hænne j Rom ok wardha martir mz {?hænna…ødom} [sinne festemø] ¶ Ciriacus ok etherus ok vrsula mz xi thusandh goth folk som mæstadel {war} [waro] Jomfrur silghdhe saman aff rom ok fingo hampn som gudh styrdhe widh kolnø [tha] som huna hær belagde stadhin ok tholdo ther martirium vndhi hedhnom swærdom ¶ En iomfru aff them flyde martirium førzsta daghin oc kom atir annan dagh ok bødh sik siælf wndi swærdh hon heth cordula. hænna høghtidh skipadhis næsta dagh epte thera høghtidh som gudh viste enne hælaghe recluse, en abote beddis enna iomfru been oc jætte hona skrinleggia j gulle ok læt tho benin læggia vndi [en] sten. ¶ Undi munkanna ottosangh sagho the alle at hon stodh vp aff grauinne [#684] ok neegh. diupt for altara ok gik thædhan ok hittus hænna ben tha the letto hema j kolnø. J samu graff som the waro wt gifuin ¶ Enkte lik ma iordas ther the ligghia. ¶ En konunger læt ther jordha sina dotter. likit hittis wm morghonin owan grauena fadher vænte sik vara daradhan ok læt græua sama stadh likit nidher ok sætte wardh vm nattena ok [ey hiolt] jordhin. hældær [likit] sidhan æn før ¶ Thera dagher ær tolfte dagher for omnium sanctorum. [#681] J marciani paua [‡‡126] daghum hittus sancti iohannis baptiste ben marcianum drapo hans siælfs mæn. fule forradhara.:
[#685] LEo war Rømsker kesare xvij. aar. J hans daghum war konungh {artyr} [artws] j brittania veldogher herra. Jwi alt ængland. ok franz ok thydisland. swerike ok norighe ok danmark ¶ Han stridde vidh leonem mz alle thessa landa makt ok bestodh mæsta del af wæruldinne badhe hin wægh. haff ok. thænna vægh haf som leo hafdhe samnat ok hiolt sigher. artyr han fik sidhan saar J andre stridh J sielfsins lande ok rymde lønlika til eeth land at lækia sin saar ok [kom aldre atir oc thy] weth enghin huru æller hwar han doo for thy gætir folk til. at han lifuir æn. ¶ Han hafdhe a sinom skiold wara fru [bilæte] ok var mz hænna trøst sigher sæl [#686] ¶ En prestir sagdhe daghlika mæsso. for hans siæl ¶ En midhsomars apton thedhis hanum j sømpne en riddare som sagdhe sik heta valuamum ok bødh hanum til sins herra høghtidh ther saa han rikt hof ændas mz iammerlike striidh. swa at alle fiollo beggia væghna. til valuamus stodh vp v. vællenom ok sagdhe prestenom tholika wara sins herra daghlika pino ok hans compana til domadax thy at. hwat goth the giordho thz giordho the for thæssa hems rosin ok badh han læta gøra kalka aff them gulkarom han drak aff widh {sith} [thz] bordh ¶ Prestin waknadhe ther han sompnadhe ok hitte gulkarin j sinom barme kalkane giordus ok æru æn til aminnilsa ¶ J hans daghum war mærlin propheta hans modher war konungx dotter aff temecia en nunna som aldre war manz viis tho war hon ey mø han skreff mangan spadom ok manght ær sidhan wrdit som han spadhe [#687] ¶ J leonis daghum war ylarius paue. cd. lx iiij ar. wars herra ok war vj aar iij Manadha. x. dagha. ¶ Han skepade at enghin biscop ma skipa biscop epte sik dødhan ¶ Epte han wardh simplicius. cd. lxx are vars herra ok war xv aar j manad vij dagha ¶ Han skipadhe at engin klærkir ma taka prebendam aff nakrom lekmanne. ¶ Han war godher ok gudhliker han byghde ok wighde manga kirkior J rom ok skipadhe penitenciaros [#688] ¶ Leo [keysare] war godher cristin man {vid} [vm] all maal vtan bilate them læt han all brænna. ¶ Han skipade zenonem kesara epte sik
LEno war Rømsker kesare xvj aar J hans daghum war en ermete som laa dagh ok nath a bønum ok badh gudh gifua {kirkio} [kirkione] fridh j franz ¶ Gudhz ænghil tedhis hanum ok sagdhe een {kona} [quinna] som hether alma skal fødha en son som {heth} [heta skal] remingius han skal frelsa cristna kirkior ¶ Ermetin war blinder ok læt ledha sik Jn j stadhin ok sagdhe alme guz ængils ordh hon sagdhe thz omøghlikt wara thy at hon war gamul [kærling]. ¶ Ermetin fæste sin ordh. mz jerthignom ok sagdhe thu skalt drøpa min øghon mz thinne miølk tha remigius ær føddør ok skal iak wardha wæl seande alt {war} [wardh] [#689] swa som han sagdhe, ok vidhersagdhe remigius, thagar væruldena. aff barndom ok wardh en reclusus swa hælagher ok frægher at alt folkit thok han til erchebiscop hanom nødhghom thwæggia ara ok thiughu gamblan [han var sua sæfuer at sma fugla spirfua oc andra flughu til hans bordh oc ato af hans hand] ¶ Vm then tima war clodoueus hedhin konunger franka rikis hans drotningh rocildis war gudhlik ok cristin hon læt cristna sina thwa syni. nyfødda ok doo badhe iamskøt ¶ Clodouius saghde christum wara krankan gudh ok ey gita hallit {sino folke} [syt folk] lifuandhis. ¶ Rocildis sagdhe sina syni lifua sælare lifue, ok rikare rike ok sik wara sæla at gudh wilde taka til sin henna førsto frukt ¶ Tridhia [son] fødde hon ok cristnade ok lifdhe til han wardh konunger epte sin fadher ¶ Enghin predikan gath cledoueum siælfuan wænt til cristindom før æn all thydiska rikis makt budhu hanum striidh. tha førsta iætte han sinne husfru at wardha cristin en henna gudh gafue hanum sigher. cledoueus wan sigher ok fik budh sancto remigio ok beddis {cristne} [cristindom.] duwa kom flyghande oc bar {ampullam} [en ampull] a sina næui mz cristmo ¶ Mz henne cristnadhe remigius clodoueum then ampulla mz samu cristmo gømis en j dagh j franka rike ok vighis mz [henne] alla {frank} [franka] rikis konunga [#690] ¶ Genebaldus en rikir man ok wis fik remigii systerdotter til husfru the bundo sik badhin hion til renlifue til diæwlin wardh swa rikir mz them at the fingo en son saman sidhan han wardh biscoper wigdhir aff remigio ¶ Genebaldus læt kalla sin son latro thz thydher røfuare ok sagdhe han wara føddan aff {mø maghe?} [roff mz styld] ¶ En wardh diæwlin swa rikir at the fingo ena dotter saman hona bødh han kalla. wlpeculam thz tydher ræfs vnge ¶ Genebaldus kastade biscops klædum ok lagdhe sik vidh iordh for remigii føther ¶ Remigius læste han inne vij ar vm kring vidh {wat} [watn] ok brødh til gudz ænghil bødh hanum wtgangha lidughan. wm sidhe ok sagdhe hanum vara synde forgifna [genobaldus sagdhe sik aldri vilia wt ga før æn remigius sielfuer kome som han insatte Oc tha først tro sik vara synde forgifna] ¶ Remigius [kom oc] satte han atir. a biscops stool ok æmbite ¶ Genebaldus lifdhe sidhan j godhum lifnadh langhan alder ok hans son latro wardh biscoper epte han ¶ Remigii dagher komber. thrættanda dagh jula. [#691] J them sama thima. war felix paue ens prest son. cd. lxxxv are wars herra oc war viij aar xi Manadha xvii dagha ¶ Han bygdhe mangha kirkior J rom han skipadhe at biscopa [‡‡127] skolu kirkio vighia ¶ Epte han wardh gelasius. cd ok xcv. are wars herra ok war fiughur aar. viii manadha xix dagha ok stodh paua stol tomber v dagha. han dictade tractus ok ympnos oc prefaciones ok vere dignum & iustum est ¶ Vm thæn tima varo arriani swa veldoghe. at konungin aff affrica fordref aff sino lande rætta tro biscopa ccc xxx iiij [Oc] læt han skæra them allom {thungo} [thungor] aff høse gudh giordhe mz them mykil jærtighne at the predicadho jæmuæl sidhan som før cristna tro [#692] Anastasius war Rømsker kesare xxvii aar han war en kiættare, j them tima fik en kiættare [biscop] sanna guz hemd i kartagine som han sagdhe thry gudz nampn wara misiam at valde {thry} [thre] strala flughu gønum hans hiærta ¶ Annar arrianus biscoper døpte en man til cristindom mz wanhedher guz nampns funkarit thedis tompt som før war fult. ¶ Epte gelasium wardh anastasius paue d. viij vars herra are ok var viij ar han skipadhe klærkom daghlika [læsa] sina thide. [#693] ¶ Epte han stridho thwe vm paua. døme simachus ok laurencius. thidrikker gøta konunger æflde simakum ok giorde laurencium slættan biscop. ¶ Simachus war paue xv. aar vii. Manadha xxvii. dagha ok stoodh paua stool tomber vii dagha. ¶ Han skipadhe. gloria in excelsis deo hwan hælghan dagh siwnga ¶ Han screff anastasio [keysara] ok manadhe han til rætta tro. Anastasius forsmadhe hans radh ok doo bradhum dødh ¶ Epte simachum war ormista paue d. xvij vars herra are oc war x. aar ok stodh paua stol tomber æpte han vij dagha:
[#694] JVstinus war Rømsker Keysare viij aar han bant sik wndi rætta thro mz ormiste paua radhe ok læt nidher bryta. alla kiættara kirkior ¶ Um then tima war sanctus Benedictus han fludhe wæruldena aff barndom ok war thry aar okunnogher hwariom manne vtan enom munke som het romanus ¶ Benedictus saat. høght j enne bierghulu ¶ Romanus want honum brødh {j kadals ænda} [mz lango repe] ok theknadhe hanum mz biello. til diæfwlin brøt biellona for awndh sculdh. ok krøp romanus sidhan mz nødh wp til hans, guz ænghil thedis enom preste som rikan pascha kost hiolt oc awite han for rika krasa ok sagdhe huru gudhz win benedictus swalt aff hunger. ¶ En thima kænde han køtz frestilse. tha kastadhe han sik nakin j thorn ok tizla til han blødde ok slækte swa sielinna saar mz likamans sarom [#695] ¶ Eth klostir beddis han til abota han swaradhe thera sidhum ok sinom sidhum ey sæmia. tho foor han wm sidhe wnnin mz bønum the gato ey tholt at han hiolt them til rættan lifnadh ok skænkto hanum lønlika etir ¶ Benedictus forstodh thz mz gudz visan oc wardhe sik mz kors tekne ok badh gudh forlata them thz ok for thædhan. Sidhan bygdhe han xij klostir. en hans munker gaat ey standhit qwar j thidum thz war benedicto visat ok fik see at en diæfwl j blamanna like drogh han fra bønum. ¶ Han gaff watn aff hardasta hæl han læt iærnit flyta han vekte dødhan aff {sio} [hafs grund] Florentinus prestir sænde hanum brødh eter blandat hanum skadha løst oc giordhe hanum flere qwal til han fik gudz hemdh ok do bradum dødh, Han førdhe biærg aff stadh mz kors tekne. Han reste dødhan til liiff vndan mur fælle. [#696] ¶ Totila gøta konunger sænde sin swen klæddan konungx klædhum at fresta hans with ok spadom, Benedictus badh han aff læggia konungs bonadh ok sagdhe han annan man wara ok ey konungh. ¶ Benedictus bøtte enom klærk aff giæld. ok forbødh hanum køtmat ok vighsle en han wilde ey atir galin vardha, epte langhan tima vighdis klærkin ok do aff giældh ¶ Diæfwlin kom j wægh mz enom godhom manne ok lukkadhe han til fasto brut en thima ok annan thima. ok kom thridhia thima mannin til at bryta fastona ok kom mannin mættir til benedictum. oc sagdhe benedictus til hans thysuar sighradhe thu diæfwls frestilse ok thridhia thima kom han thik til fasto bruth ¶ En swen baar benedicto thwa flaskor mz wiin hanum sænda ok lønte andra. Benedictus rædh hanum [#697] ey drykka aff lønte flasko vtan kasta wm kol. Swenin skæmdis j samu gripi ok hitte on orm i flaskonne ¶ En welborin wnger munkir som han stodh ok hiolt liuse for benedicto thænkte smælika wm benedictum ok owærdokt wara. sik halda liws for tholikom karle Benedictus sagdhe hanum thaghar hwat han huxade mz søthe awitan ¶ En røfuare rænte ens manz goz ok kuscadhe han wisa sik mera goz. Mannin sagdhe sith gooz wara. Jnlaght {mz} [nær] benedicto. Røuarin drogh mannin [bundin] widh hæst ok rædh fast ok soor sik skola fangha siælfuan benedictum ok røfua hans klostir. Førzsta benedictus saa geen them lusnadho fangans bandh ok røfuarin skalf aller [af rædde] ok fiol aff hæste for benedicti føther, [i] then thima fødho faat war j benedicti klostre oc vnge mæn gafuos illa widh hunger hittis bradhlika mz gudz iærteknum thera wistehws fult mz fødho. Han sænde j en stadh munka at byggia closter ok iætte koma at næmdom dagh epte them ath merkia [#698] bygningena thes daghs nath thedhis han thera formanne ok merkte for hanum hwar han skulde kirkio æller choor byggia. ok hwar annur hws sculdo standa, Han høtte ban thwem nunnom thy at the gerna deldo. tha bættradho sik enkte ok doo badha faam [‡‡128] daghum epte ok hwan thima diækn J mæsso bødh them wt aff kirkio ganga som j banne waro som tha war sidher tha saa thera fostermodher them vp standa aff grafwm oc wtganga til sancto benedicto var thz saght {at} [oc] han læt for them sighia siælamesso sidhan syntis the quarra liggia ¶ Han saa sinna syster siæl sancte scolastice flygha til himna j dwo like han saa wm naat gønum vindøgha skinande himna lius oc alla wæruldena sændher J liuseno ok guz ængla føra sancti germani siæl mz hedher til himna ok fik at witha. at a the samu stundh doo germanus ¶ A sino ytersta are nemde han for munkom sin døz dagh oc læt graua sina graff siex daghum før æn han doo ok siætta daghin læt han bæra sik fram for [#699] altara. oc thok ther wars herra likama. ok gaff sin anda. j guz hændher ¶ Thæn sama daghin sagho thwe mæn hwar sins staz varande ena gathu liggiande fra benedicti klostre ok til himna alla vel klædda ok [mz] otalekom brinnande lampum sætta ok hørdhe røst til sin tala. at thænna wægh for wp gudhi kier benedictus. ¶ Hans dagher komber v. daghum for wara fru mæsso j fasto:
[#700] ¶ Wm then tima war iohannes paue. d. xxvi vars herra are. ok war thu aar iiii manada ok stod paua stol tomber viij dagha. thidrik bærn gøta konunger fanghade han ok swelte til. dødh thy at han mente kiættarom messo [sang] ¶ Han drap ok then ædhla mæstara boecium ok doo siælfuir sidhan. En hælagher man saa hans siæl siuda J heluitis kætle [#701] ¶ Epte han dødhan war felix paue. d. xxviij are vars herra ok war fiughur aar ij manada xiij dagha ok stodh paua stool tomber æpte han j manadh. xv dagha han war fadherfadher gregorij ¶ Epte han war bonefacius paue d xxx ii are wars herra ok war ij. aar xxvij dagha. ok stodh paua stol tomber epte han vij dagha han forbødh lekmanum standa mz klærkom mædan mæssa sagdis
[#702] [Justinus giordhe sin syterson iustinianum til keysara oc do,]
JVstinianus war Rømsker kesare xxx viij aar. han brøt atir wndi rom mangh rike han forbødh at nokor kiættare mathe riddare vardha. han sætte saman allan kesara ræth i ena book ¶ J hans daghum føddus thwe thwillingha [oc vigdhis] badhe en dagh biscopa ok doo badhe en dagh, skrinlagdus badhe en dagh [#703] Epte bonifacium wardh iohannes annar paue d xxx iiij wars herra are ok war ij aar iiij manadha vi dagha ok stoodh paua stool tomber epte han xij dagha Epte han vardh agapitus ok war xj manadha. ok xviii dagha ok stodh paua stol tomber epte han xxiij dagha ¶ Han skipadhe ganga wm kirkio mz corsum ¶ J hans daghum belaghdo gøta room eet {halft} [helt] aar wm kringh til iustinianus vmstridde them swa wm sidhe. at the komo aldre til rom sidhan mz stridh a manghom aarom [#704] ¶ Siluester annar. wardh paue d xxxviij are wars herra ok war eth aar v manadha ¶ Han doo wtlægha thy. at han wilde ey aff banne løsa patriarcham aff constantinopolim som sagdhe cors ok belate vara oloflik. [#705] ¶ Epte han vardh {vigilius} [virgilius] paue d. xl. wars herra are ok war xviij aar vij. Manadha xvi dagha ok stodh paua stool tomber epte han iij manadha v dagha ¶ Han hiolt fæmta consilium ok dømde loflik [vara] cors ok belate ok skipade kyndel messo høghtidh. Wm then thima. war cassidorus. theologus som thydde psaltaran ok priscianus gramaticus mære mæstare [#706] ¶ Epte vigilium wardh pelagius paue d. l. viii wars herra are ok war iiij aar x manadha xxx dagha epte han iohannes xii aar xi manadha xxiiij dagha. ok stodh paua stool tomber epte han x manadha. iij dagha [#707] ¶ Justinus war Rømsker kesare xj aar Narsetus war vm then thima bezste ørløghis man han fordreff alla romara rikis ouini han fik swa dighra awndh for priis aff romarom siælfuum. at sophia kesarinna bødh sæthia han til rok ok theen mz quinnom ¶ Nersetus sagdhe Jak skal spinna {henne} [sophie] then thraad henna bonde gitir ey slitit ok ey flere {konunga} [keysara] epte han ¶ Narsetus sænde breff til pannoniam ok kalladhe saman [sua] myklan hær {ok dro sua mz waldh} [at the vunno mz mact] alla ytaliam fra rom ok halda til thænna dagh the hafdho lankt skægh som ryza ok for thy kalladhus the ok landhit sidhan langbard. ok hetir en aff thy {langbardia} [lumbardia] frelst landh for hwariom herra ¶ Justinus giordhe til konungh tiberium ok doo [#708] Tyberius var Rømsker kesare vij aar J hans daghum wrdho gøta som j yspania bodho rætte cristne mæn som før waro kiættara ¶ Tyberius war mykit mildir for guz skuld til thes han vardh fatøker. ok hans hustru gat aldre hørt han ok gaff hanum en dagh smælik ordh. Tyberius gat aldre tholt at kors tekn laa vndi fotum manna ok vard war j samu stund hwar en [corsmerkter] sten la a hans gulfue ok bødh vp lypta stenin ok hittis annar sten vndi hanum ok corsmærkter ok swa flere til han faan ther swa mykit gul at han gaat rikelika gifuit mædhan han lifde ok fødde alt rom j myklom hunger tha war til komin J hans daghum var benedictus paue d lxx vi wars herra are ok var iij aar J manadh. xviij. dagha ¶ Tyberius giordhe mauricium kesara ok doo:
[#709] ¶ MAuricius var Rømsker kesare xxi aar. Pelagius vard paue d lxxx are wars herra ok var x. aar iij manada. x dagha ok stodh paua stol tomber epte han vii Manada xxv. dagha ¶ Wm then thima var [‡‡129] swa mykil flodh at aldre kom swa mykil flodh epte noa flodh ¶ Hon gik vpp iwi romara mwr oc en vadelikin draki fløt j flodinne ok kom ther æpte een mykin mandødhe aff enne soth som kallas inguinaria thz ær {at} [a] wart maal nafla {bølde} [byldh] aff {hanom} [hænne] do pelagius paue ¶ Wm then thima thimde eet wndher j franka rike ¶ Gundran konunger ther han redh a jaghan lagdis møder at sofua vidh een bek a ens riddara [#710] knæ. ¶ Riddarin sa ena vislo krypa vp v. hans munne ok ran aat bekkenom ok vilde iwi ok kom ey før en riddarin lagdhe sith swærdh iwi bekkin ther lop vislan jwi ok in j eeth biergh ok kom atir sama væghin at sama swærdhe Jn j konungsins mun Konungin waknadhe ok sagdhe sik hafua drømpt huru han kom jwi ena jærn bro in j eet biærgh ok saa ther otalikt gul ok for atir ifui samu {bro} [brona] Tha sagdhe riddarin hwat han saa vakin ok foro badhe ok grouo biærghit som riddarin viste. at vislan ingik ok hitto som konungenom drømde:
[#711] GRegorius første var paue d. xc ij wars herra are ok var xiij aar vij Manadha x dagha ok stodh paua stool tomber epte han v manadha xvi dagha. Han war bezt borin man aff allo rom ok wisaste mæstare alla boklista aff barndom, han war thwæhugha først hwat bæther ware widhersighia wæruldena ellir j wærulz skipelse thiæna gudhi til hanum komo mangh frestilse ¶ Epte fadher dødhan byghde han vij klostir aff sino fædherne, ok gaf sik siælfuan in j eth thera, ok skipte samet ok baldakin j harklædhe ok thiænte fatøkir fatøkom widh swa mykla fasto ok waku at allom war wndher at lifwith gath tholt, til han vardh swa krankir allan sin alder at han mathe likas widh dødhan man, tho predicadhe han opta ok dictadhe manga bøker, Hans sofl war enkte vtan osudhit kalgardha kridde som hans modher hanum daghlika sænde [#712] ¶ En beddis aff hanum almoso som sagdhe sik wara komin aff skipbruti Han læt hanum gifua wæl pæninga, epte litla stwndh kom mannin atir ok swa flerom sinnom ok beddis hiælp, ok æ bødh han hanum gifua, til syslo munkin sagdhe enkte epte vara. thz gifua mathe vtan hans modher silff disk som hon sændhe hanum daghlika fødo, han badh gifua silf diskin. ¶ Jhesus guz son thedis hanum thakkande ok sagdhe sik siælfuan hafua thygat hans almuso som frammer scrifuas ¶ Han fik se j rom fagher barn faal som fanghin waro j ænglande ok fik witha at the waro hedhin oc alt thera landh hedhit, Awi mik sagdhe gregorius at fwl diæfwl eghnar swa faghra siæla ok fiol gratande for pauans føtir ok fik sik loff mz sarum tarum at fara til hedhit landh ok predika., Alle romara øpto til pauan thu ødher rom thu gør sanctum petrum wredan en thu læter gregorium fra os fara, for thæssa sak gat gregorius ey fræmt sin wilia, [#713] Epte pelagium dødhan som før war saght vende æy braddødin [æn] ater tha valdo alle gregorium nødoghan til paua ¶ Gregorius electus ok ey vighdir skipade letaniam thz ær a wart maal gangdager ok predikade siælfuir ¶ J the processione fiollo attatighi mæn dødhe. Gregorius badh folkit ey wanhopa vara til gudhz nadha, ok innelika bidhia ok ey atir vænda. ¶ Gregorius vilde gerna for paua vigsl fly ok gat ey thy at stadin stodh altidh læstir ¶ Han skipte klædum ok fik [mz bøn oc gauom] af køpmannum at the oko han wt aff stadhenom i thomo vinfati, thry dygn gømde han sik j biergh hulum til blus aff himnom thendis iwi hanum ok ward ther mz funnin [mz vald] takin ok vighdir ¶ En stodh {man} [braa] dødin som før swa vadelikir. at mæn doo widh at the nusu eller gespadho, ther aff kom sidhuænia at hwar bidher androm gudh hiælpa tha the nyusa, ok gøra kors for munne tha the gapa, ok [børiadhis thæn] dødhin æpte pascha thima, ok forstodh gregorius at thz war for thy at folkit brøt sin scriptamal epte pascha j widhersagdom syndom, ok for thy giorde han ok bødh siungha then versin ¶ Quesumus auctor omnium som tydher a wart [#714] maal. Wi bidhiom thik alzscapare. j thæssa pascha glædhi værna thit folk aff allom bradhum død. ¶ Tha læt han gøra letaniam marci ewangeliste ok læt bæra ware fru belate for folke som lucas ewangelista giordhe ok sighs vara vare frw likast., ¶ Al sky ok siuk wædher flydhu [som] the wærin rædh for bilateno, tha hørdhus ængla sionga, Regina celi ok alla antiphonam. wt til ora pro nobis deum thz lagdhe gregorius til, ok aff the stund vende mandødhin atir, tha saa gregorius ifui eno thorne guz ænghil stryka sith swærdh blodught ok gømde for thy kalladis thz [husit] sidhan castrum angeli, ther næst sænde gregorius til ængland thwa sina [munka] augustinum ok mellitum the komo ænglandh til cristindom mz predikan., ¶ Gregorius war swa ødhmiuker at han wilde [af] enghum thola sik louadan ok awithe fast alla biscopa som han scriuado værdoghan nokors lofs j thera brefwm han scref sik først aff allom pawom seruus seruorum dei thz thydher thiænisto man gudz thiænisto manna ¶ Han fioll widh iordh for ens abota føther som hanum wilde knæfalla, Han fødde flest all klostrin widha wm wæruldena. jamuæl hinuægh haff j monte synai., Threm thusanda nunnom [‡‡130] inne luktum sænde han hwart aar attatighi pund gul., Han hafdhe j sinom taflom scriuat alla fatøka manna nampn som j Rom ok i tuskania waro, ok fødde them alla., [#715] Han bygdhe klostir j ierusalem mz ingiældom, han hafdhe hwar dagh fatøkt folk widh sit bordh ok gaff siælfuir watn fore mat ok epte ¶ En dagh. hwarff en man aff hans syn som han skulde hanum watn gifua ok thedis hanum wm naath ok sagdhe hwar dagh fæghnar thu minom limum, j gaar fæghnadhe thu mik siælfwm ¶ En dagh hafdhe han budhit intaka tolf fatøka mæn ok saa xiij sithia vidh bordit, stallarin soor sik ey flere hafua. intakit. en xii, Gregorius merkte. at en thera skipte opta enlitis laghum ok syntis stundom gamal ok stundum vngher ok spurde han hemelika j [sino] herberghe hwar ælla hwadan han ware han swaradhe iak ær then thu gaff thinna modher silfdisk ok gudh gifuir thik alt thz thu bedhis aff hanum, En ermete fatøkir for guz skuld badh gudh visa sik [sins fatikdoms] [oc langa ærfuodhis] løn, gudh sagdhe hans løn wara iæmpn widh gregorij paua løn., Ermetin thokte sik illa hafua stat langhan [#716] thima j armødo ok fa ey mera løn En rikaste wæruldena herra, røst aff himnum sagdhe han wara ofdiærfuan lika sik fatikan widh gregorium rikan, ok [sagdhe] han mera elska sina kietto en gregorium sina rikedoma, En pascha dagh som gregorius sang i mæsso. Pax domini sit semper vobiscum sware guz ænghil {høgh} [mz høghe] røst Et cum spiritu tuo, ther fore skipadhe gregorius at hwan pascha dagh skal paue mæsso sighia j the samu kirkio som hetir sancta maria {maior} [maioris] ok ther skal enghin mænniskia swara. pauanom Et cum spiritu tuo tha han sigher Pax domini. Gregorius mintis en tima huru rættir domare traianus war hedhin kesare ok badh varn herra vara nadoghan hans siæl gudh gaff hanum traianum lidoghan aff hæluite som førzste ok sidherste com thædhan til himerikis. Gudh gaff gregorio val for [sit] dirue brinna thu dyghn j skærsla elde eller lifua siuker allan sin alder [j] thessa hems siukdom [gregorius wtwalde lifua siuker j drøfuilsom allan sin alder helder æn brinna twa dagha j skærslo eldh], [#717] Han gaff enne fru brutin j thu wars herra likama hon thok annan delin mz wantro at thz war ey wars herra likame Jamskøt syntis annar lotrin oætin wara eeth køtstykke ¶ En hans munker lefde epte sik dødhan j sinne gømo vtan abota with [iij peninga]. Gregorius lyste ban jwi hans lik ok skreff sidhan. afløsn a bref ok bødh læsa jfwj hans graff. Næsto nattena thedis then. dødhe sinom. abota. ok sagdhe sik wara løstan aff banne ok hæluitis wadha tholikt annat ok ey thz sama scrifuar gregorius sik hafua giort tha han war abote [sieluer] ¶ En paue æfte gregorium dødhan [som het sabinianus] sagdhe han rumleka hafua gifuit for rosn ok sik ey wilia [sua] gøra vtan heldir atir kalla gregorij gafwr. ¶ Gregorius manadhe han threm sinnom atir wænda ok fierdha thima fik han j sømne olinis howdh saar aff gregorio ok doo [ther æpter] i skammum thima. [#718] ¶ Petrus dyaconus gregorij scriuare sa then hælgha anda opta ifui gregorii hofdhe tha han diktadhe bøkir. Gregorius manadhe han. aldre sighia nakrom manne the syn ok høtte hanum døø j samu stundh han hona saghde ¶ Epte gregorium dødhan amelto manghe gregorio ok saghdo han hafua øøth kirkionna goz ok wildo brænna hans bøkir Petrus dyaconus saghde thz omøgelikt wara brænna som then hælghe and dictade j duwo like ok badh them thro sik en han gaue sin anda j samu stundh ok ey ellir ok sagdhe gregorium thz hafua før saght ok do petrus j samu stund ¶ Gregorius dictade ok kyrkionna sangh ok officium epte ambrosium, [oc] epte them badha dødha wildo somi biscopa halda ambrosii ok somi gregorij officium ¶ Cardinala ok biscopa lagdho bæggia thera bøkir ifwi sancti petri altara [læsta oc incigladha] mædhan the lagho a bønum wm nat ok hitto wm morghonin bæggia thera bøkir opna ok forstodho swa gudz iærtekne at badhin officia skuldo gildh wara. ambrosii ifui alla hans biscopa ok biscops døme ok gregorij ifui alt annat hans paua døme., [#719] Johannes diaconus scref allan gregorii lifnadh en man tedhis hanum som prestir j hwitum messo klædum ok spurde han mz spot hwi han scref thes manz lifnadh som han aldre saa. ok sløkte wt liusit. som han scref vidher ok wardh diækn mykit rædder ok [sua] wærkte [hanom] som han ware {lagdher ginum} [ginom stungin] mz eet swærdh til gregorius tedhis hanum ok mz hanum sanctus nicholaus {j} [a] hans hoghro hand ok petrus {diækn j} [diaconus a] hans winstro handh ¶ Gregorius grep eet blus aff petri hand ok brænde diæfwlin til alt hans ænne wardh swart som kol ok een gnista fløgh aff blusino ok giordhe [al] hans klædhe iæm swart Petrus sagdhe han mykit swartan wara: gregorius sware ey giordum wi han swa swartan vtan thedum huru swartir han ær j hæluiti. Sancti gregorij dagher komber xiii daghum for wara fru dagh j fastonne:
[#710] ¶ Mauricius kesare gregorii gudhfadher giordhe hanum mangha ginuærdo. tha tedhis hanum en munkir mz draghno swerdhe ok øpte mauricium scola dø wndi swærdhe ¶ Mauricius sænde til kirkio ok klostir rika almoso ok [‡‡131] [badh bidhia for sik] Sidhan hørde mauricius røst J drøme gifua hanum wal taka {hems} [her j verdlene] synda giæld eller {annors hems} [j andro heme] [Mauricius swaradhe bræn hær ok steek oc skær oc spar mik j andro heme] Røstin sagdhe frammer takin focam til kesare at hemna jwi mauricium. ¶ Mauricius kænde enghin then man som focas heet ok spurde wm morghonin [sina mæn] en nokor kænde then man focas het ¶ En sagdhe han wæl kienna. ok wara vnghan thrifuin riddara ¶ Mauricius for mz ørlogh til constantinopolin ther sannadhis thz hanum drømde ok war fanghin aff enom riddara som het focas ok halshuggin:
[#720] PhOcos war Rømsker kesare viij aar J hans daghum war sabianus paue dc vi vars herra are ok war et ar v manada ix dagha ok stodh paua stol tomber epte han xi Manadha xxvj dagha thenna slo sanctus gregorius som snima war saght ¶ Epte han dødhan war bonefacius ok war j aar xx viij dagha hanum gaf focas priuilegium at Rømsker [!] kirkia vare howd kirkia jwi alla kirkior ¶ Patriarcha constantinopolitanus screff sik for førsta biscop [#721] ¶ Epte han war bonefacius dc viij. wars herra are ok var vj aar viii Manada xii dagha ok stodh paua stol tomber epte han vij manada xxv dagha han beddis ok fik aff foca panteon mønstir J rom thz thydir som thz war alla afgudha mønster ok wigdhe thz allom hælghum til hedher ok skipadhe alla hælghona dagh hælghan nouember manadh førzsta dagh ¶ Han gaff klostirmanna prestum priuilegium at the magho løsa ok binda sydoght folk ¶ Eraclius drap focam j stridh: [#722] ¶ ERaclius war Rømsker kesare vij aar ok xx ¶ J hans daghum wan kosdroas jerusalem ok al rikin vestan haff tho rymde han rædder fra wars herra graff ¶ Then del elena lefde ater aff wars herra korsse førde kosdroas bort mz sik ok bygdhe eth thorn alt aff. gul. ok silf ok sætte thz alt innan mz dyrom stenum mz sol ok mana liknilsom ok stiærnom ok læt ledha watn mz pipom op ifuir thornit ok giordhe mz kloksap at folke syntis reghna. gønum thornit, tha han wilde han læt ok guthna hæsta aff. gul. dragha mz konst silf waghna swa at thornit skalf stundom swa som for thordyna. gang. han gaff vp al rikin sinom syni ok sætte sik siælfuir j gul thornit ok thz hælgha kors nær sik ok bødh sik offra som gudhi ok kalladho mæn thornit cosdroe himil han bødh kalla sik fadher ok korsit a sina høghro handh son ok en [hana] a sina vinstro hand. [#723] then hælgha anda ¶ Eraclius stridde widh cosdroe son ok drap han j eno envighe. a enne bro iwi danubium. ther bæggia thera hær la hwar sins wægh brona. ok thok alder hedhin hær widh cristindom ok gaff sik eraclio ¶ Eraclius kom [ifuir haff] til cosdroe thorn ok bødh hanum val vardha cristin ok halda rikit vndi rom før then hedher han giorde thy hælgha korsse æller dø. cosdroe valde dødhin ¶ Eraclius halshugh han mz sinne hand ok læt sith folk bryta nidher thornit ok byta silfrid. en alt gullit gaf han til kirkio byghnig som cosdroas hafdhe nidher brutit:
ERaclius thok thz hælgha kors ok førdhe mz hedher J sinne handh cronadher [ridhande] til ierusalem ok wilde in ridha gønum then port som war herra bar siælfuir korsit gønum a sinom hærdom Jamskøt eraclius kom til portin lukto sik saman siælfua portlukunar ok guz ænghil stodh jwi portenom ok øpte. ¶ Min herra ihesus christus for fatiker gønum thenna port ¶ Eraclius stegh jamskøt aff sinom hæst ok lagdhe aff sina krono ok gik barføtir ok j enom kiurtle fram mz corseno. Jamskøt lætho sik vp siælfue alle portane ok gik eraclius jn siunghande gladher, thes hælgha cors loff mz thænna ordhum: Aeya. thz hælgha kors ær liusare en himnane, erlekt ok fræght væruldenne, mannom mykit ælskelikt, hælagt jwi [#724] al træ. som ensamit var vært bæra væruldinna værdh, eya søta thræ ok søthe naghla, bærande søta byrdh, helsa ok frælsa thænna samnad j dagh. saman komit til thit loff vndi thina fanu, ok satte swa korssit J sin gambla stadh tha lifnadhe en dødher ok xv blinde fingo bøtir ok andra alzskona sotther bøttus, ok sattis thæs hælgha cors høghtiid hwart aar wm høstin som hether exaltacio: ¶ En iudhe j constantinopoli grep eth kors aff sancte sophie kirkio ok laghde mz swerde gønum strupan. [bilætit blødde] swa at judhans klædhe ok howd wrdo blodugh. Judhin kastadhe ræddir corsit j en brun en cristin man møtte hanum oc øpte han wara mordara ok thy blodughan wrdin. Judhin øpte moth ok sagdhe cristna manna gudh mykin ok maktoghan wara ok saghde alt gørla som giort vart ok wiste hwar korsit laa ok wardh siælfuir cristin ok synis wndin a belatins strupa æ mædhan thz ær belate ¶ En iudhe kom syrla j myrke till rom ok lagdhis at sofua ther eth afgudha mønster hafdhe warith ok [#725] signadhe sik mz kors tekne swa som han hafdhe seet cristna manna sidh thy at han ræddis diæfla ¶ Gen midhnat kom en kronadher diæfwl oc sattis a stool ok dighirt diæfla hærskap vm kringh han ok hiolt rægningh mz them ¶ En sagdhe sik hafua [vp] vækt mangh ørløgh ok mykit blodh {gutith} [vtgutith] ok [sagde] sik alt thz hafua syst j thrætighi daghum ¶ Annar sagdhe sik hafua rørt hafuit oc giort stora storma. ok mangha mæn tappat liiff oc goz [‡‡132] j skipbrutum ok sik thz hafua syst j. xx daghum tholika læt han [sla oc] bæria ok gaff them skuldh. at the hafdho ey mera ilt giort wm swa langhan thima. en annar sagdhe sik hafua frestat en hælaghan biscop xl aar ok komith han swa nær syndh then apton ok ey før at han {slog ena kona wm hærda mz hende} [klappadhe ena quinno om lænd mz sinne hand] Diæfwlin thok krono aff sino hofdhe ok satte a hans hofwdh ok sagdhe han hafua mera {ilt giort æn alle vy her} [syslat æn alla the andre] Sidhan badh han sik [lata] faa wita. hwar ther soff. en sagdhe ther liggia eth thomt kaar ok [tho] insiglat ok mente ther mz judhan troløsan ok dygdha thoman ok tho sighnadhan mz cors tekne vidh thesse andhswar flude alt diæfla herskap Judhin forstodh corsins tekns dygd ok ward cristin ok waradhe biscopin widh siin wadha. ¶ Vm then thima war maghumet fulaste falsare som drogh fra christo mz willo dyghran del aff væruldinne [#726] ¶ Han war først en [cristin] køpman ok idhnadhe føra dyra stena fra indie land til egyptum oc gilde ther ena drotningh mz listum han war brutfællinger ok fik drotningin ther aff dighran stygh widh mannin ¶ Han løgh sik wara gudz prophetam oc at michael archængil bar hanum opta gudhlekan budskap. ok sik falla vidh hans enlitis lius ok ey for soth skuldh ¶ Sidhan vaxte han mærare en før allom landum. han jætte allom them hanum trodo paradys, ok ther alla skemtan hafua. mz math oh dryk ok wænasta quinde ok ther for trode hanom alt osinnoght folk ¶ Han dictadhe them ok scref sina thro ræt ok sidi en del epte judha laghum ok en del æpter cristna manna sidhum. ¶ Som dictade han aff nyio. at hwariom manne lofuat ware hafua swa manga husfrur som han matte fødha ¶ Han sagdhe gudhz ænghil hafua sænt sik the laghin [som han skreff], allæ the hans lagh halda heta saraceni tho lofuar han j sinom laghum varn herra ihesum christum. ok sigher at enghin faar himerike vtan han thror hans læst ok prophetum:
[#727] J Eraclij daghum var deusdedit paue dc. xvi are vars herra ok war iij ar. j Manadh x dagha. ok stodh paua stol tomber epte han vi dagha ¶ Epte han war bonifacius dc xx vars herra are ok war v. aar xviii dagha ok stodh paua stol tomber epter han vij manader xxv. dagha han lofuadhe lysa ban ifwi alla kirkio thiwa. ¶ Epte han vard honorius paue dc xx vij wars herra ok war vij aar xi. Manada ok xviij dagha. ok stodh paua stool tomber epte han vii manada xiij dagha. [#728] ¶ Epte han vard seuerinus dc xl vars herra are ok var thu aar iij manada ok x. dagha. ¶ Epte han war iohannes eth aar viii manada xviii dagha epte han stodh paua stol tomber een manadh xiij dagha ¶ Epte han wardh theodosius ok war vj ar v manade viii dagha ok stodh paua stol tomber æpte han j. manadh xxij dagha han skipadhe wighia pascha liws ok kyndelmesso lius:
[#729] Constantinus son eraclij war Rømsker kesare iiij Manada. hans stiupmodher forgiordhe hanum eraclij frilla ok wardh hænna son eridonas frilla son eraclij kesare thu ar ¶ Rømske herra fingo witha hwru constantinus doo. ok læto them badum mødgønom skæra næsa aff, [#730] Wm then thiman var arnulphus lanz herra j franka rike ¶ Han fik swa dighran anger synna synda ther han reedh ifuir ena bro at han kastadhe sith gulfingran wt j vathnit ok sagdhe sik [aldri] thrøsta gudh hafua forgiuit [hanom] sina synde før en han saghe atir gulfingranith ok vidhersagdhe thagher væruldena. ok vard ermete ok sidhan biscoper j mænz Hans stekare fan wm sidhe gulfingranit j enne geddo ok fik sinom herra swa fæghnom at han græt for glædhi ¶ Hans son hæt ankises. ankise son heth pipinus. pipini syni varo karolus ok karolomanus. som munker wardh karoli son war pippinus pippini son war karolus magnus:
[#731] Ørre pippinus war hertoghe aff lorin ogipter man ok giæfmilder {for} [til] guz hedher. wm thæn thima war konungs dotter aff franz engha barn rikis arue ¶ Førsto rikis herra lagdo henna giptamala forskæl. at wælia sik husbonda aff allom frankarikis hærrom ok jonkarum ogiptum ok han skulde wara franka rikis konunger. Hon anzswaradhe ok bødh warda eet torney a nemdom [dagh oc] stad ok [sagdhe] sik sidhan wilia wælia: ¶ Pippinus redh heman til thz [sama] torney ok fan ther han gieste førsto naat. hustruna grata mykit sarlika sin bonda. a liikbaar, døande swa fatøkan. at hon gat han ey swa wæl fordat til graff som {han} [hon] wilde ok hafdhe tho warit rikir ok gudhleker. ok {thærd} [forthærd] sit gooz for gudhz skuld Pippinus læt køpa peld ok waldakin ifuir hans baar ok samna preste ok [#732] jordha then dødha mz myklom hedher then sama daghin a wæghenom møtte hanum [en] man a mykit hoghom hæste ok bødh hanum hæsta skipte ok skipte tho mz tilgafwm ok lofuadhe sin hæst gæuan for thry godh kynne ¶ Eet war thz at han munde aldre sielfuir falla. Annat at enghin mathe falla af hans baki: Thridia at ænghin gathe j sadle sithit then hanum møtte ¶ Pippinus [skipte] gerna mz til gafwm som mannin beddis [som var] haluan priis ok pæninga som han kunde winna ¶ Hanum sannadhis alla hæstins dygdhe ok fæste konugs dotter. ¶ Han redh sidhan mz mero fylghe ok møtte sama [‡‡133] manne ok bødh hanum føst. haft rike, Mannin sadhe konungx dotter wara jæmgoda som alt rikit pippinus wilde engha lund sin ordh matta ok bødh hanom rikit [alt] Mannin gik [tha] widh sanno sik wara J manz hami thes bondans siæl som han læt swa sømelika til graf føra ok J hæstins hami vara gudz ænghil ok gudh hafua them sænt. at fræmia pippinum til thessa hems æro. thy at hans almosor ok offer fremdo hins siæl til himerikis æro. ¶ Fiærdhe man. aff pippino wardh karolus magnus sidhan [konunger] vendum nu atir til cronicam som wi aff lætum. [#733] Constans son constantini var Rømsker kesare xxviij ar J hans daghum var martinus paue dc lix wars herra are ok war vij aar j manad. xx vj dagha. Constans war en kiættare gen helghum corsum ok belatum. ok læt sænda at {gripa} [dræpa] martinum paua som han sangh mæsso ok ward mannenom jæmskøt armbrin brutin ok dødher som han lypte vp handena at hugga pauan. ¶ Sidhan forsænde han martinum til rizaland ok do ther martinus sandher gudz martir, Epte han wardh vicellianus dc xl viiij wars herra are ok war xiij aar vi manada ok stodh paua stool tomber epte han. thwa manada xiii. dagha, Han dictadhe manghan kirkionna sangh. æpte sanctum gregorium han vænde fra willo constantem. kesara mz predikan. Ok wardh constans myrdher skamt [litit] æpter aff siælfsins mannom. J bazstofuo: [#734] ¶ Constantinus constans son war Rømsker kesare xvij aar j hans daghum var adiocatus paue j aar epte han. Agaton ij aar æpte han leo x Manada ¶ Han kom constantinum til rætta thro ok hiolt concilium mz clvij biscopum ther fordømdos. alla willor. ok kiættarie ther forbøz allom primatom nokot taka ælla kræfuia for pallium thz ær sætta consilium alle biscopa swæria sik wndi at halda før æn the wighias. ¶ Epte han wardh benedictus x manadha kesaren giorde han paua. ¶ Epte benedictum wardh iohannes ij ar xij dagha J hans daghum tholde sanctus leodegarius martirium j franz the han drapo ok hans jærteghne forsmadho fingo alle illa gudhz hæmdh [#735] ¶ Justinianus son constantini var Rømsker kesare x aar. han war alder godher ok gudleker vtan at han wilde fangha sergium paua. ok gat ey for romarum leoncius patricius veldogher herra fanghade iustinianum ok skar aff hans næsa ok hiolt sik for {konungh} [keysara] iij ar. ¶ Tyberius fangadhe leoncium ok skar aff hanum næsa ok nødghadhe han j klostir ok hiolt sik for. kesara vij aar ¶ Justinianus fik konungx hiælp af birgaria ok slo sigher aff tyberio ok læt gripa them badha tyberium ok leoncium som hanum skaro næsa aff. ok læt thera føther binda widh hæsta hala. ok dragha skændelika jwi alla gathur ok sidhan halshugga. ok læt fangha flæsta sina forradhara ok war vældogher konunger sidhan vi ar. ok hwan thima han fik snytte læt han halshugga en siin forradara. J hans daghum war sergius paue han skipade at siwngha thry agnus dei j mæsso sidhan acramentum briz [#736] Justinianus sænde en sin riddare philiphicum gen sinom owinum han war sinom herra otro ok valdis aff owinum konunger [til keysara]. ok drap sin eghin herra ok hiolt sik for kesara j aar ok war kiættare gen korsum ok belatum ok sætte patriarcham constantinopolitanum fra valdum ok en kiættara j hans stadh. Han forbødh ok constantino paua ok allom romarom knæfalla [for] korsum ok bilatum {j} [oc] mæsso sangh constantinus paue forsmade hans budh. Wm ena nath {skamt} [litit] epte ther philippichus la j sinne siengh [sprungho] badhin hans øghon wt w hans høse
[#737] ANastasius war kesare iij ar han sænde bref constantino paua ok {bødh} [bant] sik vndi rætta tro Epte han war [annar] gregorius paue. dcc. xv are wars herra ok war xvj aar viii manada. xxij dagha. ok stodh paua stol tomber epte han xxv dagha han skipadhe først fasta hwan thorsdagh j fasto som andhra dagha Han kom til cristindom. dyringa land. [#738] Han læt predica cristna tro. J swerike, ok war første cristin vpsala biscoper thurguttur Ok æpte han. vnne han tyrfdo swear j hæl for thronna. ok liggia hans ben j {biærghe} [biærkø] lønleka. epte han waro thwe biscopa adelualder ok godskalker ok varo the alle lydh biscopa. vndi [biscopin af bræmen] [ther var sanctus ansgarius ærchebiscoper] Sidhan kastadho gøta atir cristindom. ok war swerike mangh hundrat aar hedhit til sancti sighfridi dagha. Theodosius drap anastasium ok hiolt sik for kesare j aat til leo stridde widh han [oc van sighir] ok {kuskade} [twingade] [han] til han wardh klærker ok prestir. [#739] LEo war [Rømsker kesare] xviij aar. han war ok en kiættare ok læt brænna cors ok bilate J constantinopoli, han vilde ok dræpa gregorium paua thy at han wilde ey læta brænna cors ok bilate j rom. Romara wardo gregorium {skuld} [oc vidher] saghdo leonem ok hans herradom, ok fra them thima skildis rom widh constantinopolim til karolus magnus wardh kesare. leo sat j constantinopoli ok war ey længer Rømsker kesare. karolus son førsta pipini franka rikis konunger halp gregorium amot leonem. [#740] Wm then thima predikadhe sanctus vlfranus j frislande ok kom hertugh rabod swa nær [tiil] cristindom at annar hans fother stodh j funkarj tha spurdhe han hwat flere hans frændher waro j himerike ælla j hæluiti ok tha han fik answar at the flere waro J hæluiti tha drogh han atir fotin v funkarj ok sagdhe sik wilia flerom fylghia. thridhia dagh [ther æptir] do han hedhin.
[‡‡134] ¶ Epte gregorium vard {annar} [tridhi] gregorius. dcc xxxi wars herra are ok war x aar viij manada xxiiij dagha ok stodh paua stool tomber epte han viij daga Han hiolt {dighirt} [et stort] consilium ok lyste ban ifui leonem thy at han brænde cors ok belæte, oc giorde all rømska rike løs [oc] lidhugh aff hans valde [#741] ¶ Wm then thima [var] venerabilis beda. presbiter. han fik thz vidher nampn venerabilis for thwa saki. han læt ledha sik blindan karl. at predica ¶ Hans lede swen vilde han en thima dara. sagdhe hanum mykit folk vara saman komit a enne mark til prædikan som ey war eth barn vtan stokka ok stena [oc fugla] tha han ændade sermonem ok sagdhe gudh wara wælsignadhan øpto mangha røstir aff stokkom ok stenom Amen. haff thak venerabilis beda. ¶ En thima en versare diktadhe hans epitaphium ok wandadhis wm eth [ordh] j versenom kom gudhz ængil ok fylte thz affat var ok ær versin swa Hac sunt in fossa bede venerabilis ossa. [#742] han var mæstan sin alder J hybernia. som kallas irlandh [Oc skreff i bland andra sina bøkir huru sanctus patricius kom irland til cristindom] [#P6] Patricius studde sik fast owitande mz piikstaf vidh konungx foot, tha han prædikade at pikstafrin gik gønum foot bladit. Patricius giorde cors iwir sarit ok ward thaghar helt mz thy iertighne kom han konungin til cristindom ¶ Han fik ok mz bønum aff. gudhi at enkte etir blandat ma lifua ælla krapt hafua a irlande oc en iordh ælla thræ føras thædan til annur landh {miste} [mister] hwart etir {sin} [sina] kraft, orma ok ødlur liiff som [thær] nær koma [#P7] ¶ Han lyste mangom sinnom epte eno stolno fare. ok thy at enghin wilde widherganga badh han gudh at farit skulde bræchia gønum hans liiff som farit hafdhe ætit, jamskøt brækte farit gønum thiufsins mun mz thænna thwem {gerningom} [iærteknom] kom han mykit folk til cristindom. [#P11] ¶ Patricius saa wæl. at folkit war [mykit] hart ok thrøght til tronna ok badh varn herra koma them til thro mz nokro {rædelike} [jær] tekne gudh wiiste patricio hwar han skulde merkia. en circil a jordinne mz sinom staff, ther sank jordhin jnnan circlenum ok wardh diupaster vatn løøs brunder gudh wiste patricio at hwilikin syndogher man ther nidher fore at thola synda giæld han ware fræls aff skærzsla elde annars hems ok alle script thessa hems, ok at faa [mæn mundo] atir koma [af] them [ther] {infor} [inforo] ok the som atir komen. sculdo ey ther længre dwælias [oc quælias] en fra ens daghs sool vpgangh ok næsta daghin til solin vprunne. ¶ Patricius læt gøra læs for brunnin ok gømde nykilin J næsta klostre the [som] nidher foro fastado xv dagha [#P21] ¶ Fa komo. atir aff them nidher {for} [foro] til thes een for nidher vm sidhe som het nicholaus han saa enna dør a bruns wegginne ok ingangh j. eet vænt mønster ok ther munka j hwitum klædhum siungha thidir the varado han widh mangh frestilse oc kiændo hanum til hiælpa for hwario frestilse sighia. Jhesu christe leuandis guz son miskunna mik tha han skildis vidh munkana møtto hanum diæfla. ok lukkadho han først blidhum ordhum them a hender ganga ok a them thrøsta ok jætto hanum helbryghdo hem koma en han them lydde. sidhan han wilde them ey lydha hørdhe han swa rædelika røthan ok thut alskona [grymma] dywra at all wæruldin munde skiælfua. han øpte som hanum war kient. Jhesu [christe] [SP 22] lifuandis guz son miskunna mik. Jæmskøt thignadhe alt thutit ok ward lughn epte stridhan storm. Thædan. leddo the han til eet rædhelikt baal ok høtto hanum ther a brinna ok kastadhe han wt a balit. alt balith sloknadhe vidh at han øpte. Jhesu [christe] lifuandis guz son miskunna mik. Sidhan sa han [anan stadh] lifuandis folk brinna. ok diæfla sænkia brennande jærnhælla. j thera sidho Jn til thera inelua ok hwdstryka them mz lughande iærngislom orma ok ødlur slitu thera limi paddur drogho thera tharma mz lughande jærnkløm the kastadho nicholaum olydoghan j the pinor han øpte ihesu lifuandis guz son miskunna mik ok wardh iamskøt fræls aff them pinom. thædhan leddis han til eth stoort hiwl som {sa} [sat var] alt wm kringh mz brinnande. Jærnkrokum ok [gik] swa snart wm kring at lughande branda ok gnisto flughu vidha ok syndoght folk henghdo a hwariom kroke. Sidhan saa han eth stoort hws som hafde stora graua j sik ther alskona. matka wllo ther stodh somt folk. fastum fotum somi til knæ somi til nafla. somi til bryst. somi til hals somi til øghna. thædhan kom nicholaus menløs mz akallan namps ihesu chisti. Ther næst fik han se en widhan brun ok diupan ok gik wt aff hanum ledher røkir ok fløgh salught folk som jærngnisto v brunnenom ok diæfla. krysto [thom] atir nidher j brunin Diæfla sagdho nicholao ther wara hæluite [oc] ther bo belzebub thera herra. ok høtto hanum ther nidherkasta ok aldre vpkoma. en han them ey a hendher ginge Nicholaus ther nidher kastadher [?ward] [af pinone oc sorghine swa] [forwurdhin] at han munde tha næstan gløma akallan nampns ihesu christi honum kom j hugh guz nampn wm sidhe oc wardh iamskøt frels thædhan. Thædhan leddis han til enna bro hon war [alzthingx] mio ok haal [SP 23] som halaste iis vndi hænne {ok} læk lughande. brennestens baal swa som stridhaste strømber ok [then] skulde nicholaus vm ens iwi gangha ok tha han wantrøste sik ok fiol nær J [‡‡135] vanhop kom hanum j hugh søt akallan ihesu [christe] leuandis gudhz son miskunna mik ok sætte fram oredder høghra fothin tha thutu diæfla at han alder skalf for ræzl til han øpte sina akallan ok sætte fram winstra fothin ok øpte widh hwart framstighit samu akallan ok gik swa orædder jwi brona thædhan kom han {han} til enna [vænasta] grøna engh som all war ful mz væl rykande blomstir han kom fram at ænghinne til en stadh som allir war bygdher aff gul ok gymstenom ok aff portonom gik swa søt lukt at han lækte allan hans verk. Thwe mykit wæne vnge mæn møtto hanum {sidhan} j portenom ok mælto thenne stadhrin ær paradys ok [her] skalt thu nær os bo æwærdhelika j. fryghd ok faghnade tho skalt thu før thæn sama wæghin atir fara thu. hiit for menløs aff diæfla qualum ok lifua xxx dagha j [werdlene] ok sighia ther hwat thu saat [her] ok sidhan skalt thu atir koma. Nicholaus gik atir sama wæghin ok hitte sik som sol vpran ifwi brunnenom som han nidher foor ok lifdhe xxx dagha ok doo:
[#743] Constantinus son leonis war Rømsker kesare xxxiiij aar. ok hans modher yrene mz hanum een ful kiættare ok ful væth han hiolt eeth biscopa consilium ccc:o xxx. biscopa ok bødh brænna cors ok belate han drap mangha hælgha mæn hans modher læt hanum stingha wt badhin øghon thy at han hafdhe hona før sæt J iærn ok myrkahws. J thera daghum hittis een stentro J constantinopoli ther mæn grouo een grundual ok eet liik j stentronne ok ena gul spangh vnde hans hofdhe swa scrifuada mz gulstawm christus skal fødhas af mø maria ok jak thror a han. J constantini ok yrene hans modher daghum skal thu sol mik ater faa sea [#744] J thera daghum war zacharias paue dcc xlij wars herra are oc war x. aar iiii. Manada. xv. dagha. ok stodh paua stool tomber epte han xiii dagha han wighde karolomannom franka konungh til klærk son førsta pippini ok kom han i sancti benedicti klostir. Epte han war stephanus x. aar xxviii dagha ok stodh paua stol tomber epte han een manadh. v dagha han manadhe pippinum franka konungh mz brefwm til hiælp romara kirkio a mot gudhz owinum pippinus vighdis konunger aff pauans handh ok sigradhe sidhan alla ytaliam ok offrade sancto petro sidhan alla sina sighra ok sigradh rike Stephanus for mz hanum til sandinis ok wigdhe siælfuir sancti dyonisii mønster ok bant alla franka rikis herra mz thera sornom edhe aldre krona sik konung [#745] vtan aff pippini slækt. Pippinus soor pauanom sik ok alla franka rikis konungha vælia lægher staadh J sandinis kloster Epte stephanum war paulus paue x. aar en manadh ok stod paua stol tomber æpte han eth aar J manadh. han mødde sik mykit mz budhum ok brefuum til constantinum kesara at cors ok belæte matho wara mz fridhi æpte han dødhan thoko lekmæn sik lekman til paua han heth constantinus engho bætre en kesaren constantinus, han war yfrit længhe paue ij aar j manad Epte han war stephanus dcc lxx. are vars herra ok war iij aar v. manadha xxviij dagha ok stodh paua stol tomber epte han xxviij dagha han lyste jwi constantinum ban ok løste {alt aff} [all landh af] hans lydhno [#746] Epe han war adrianus dcc lxx iii wars herra are ok war paue xiiii aar x manada xviij dagha han badh mz brefwom karolum franka konungh koma til rom ok wæria romska kirkio gooz, karolus kom ok wndher wan sik al rikin til iorsala haff ok offrade them all vndi sancti petri stoll. Han wan ok vndi rømska rike alt {holxætalandh} [saxsonialandh] ok danmark ok thok til sin for gizla konungx son aff danmark ødgerdan han {war} [wardh] en aff xij [#747] iamnunghum fremsto riddarom J konungx gardhe. hans modher [het] {dyri} [thyri] danaboot [hon] byghde dana virke høghan mur fra østra hafui til vestra mellan danmark ok thydisland swa thiokkan. at wæl mathe thwe vaghna møtas owan a murenom Epte adrianum var leo paue dcc xc vi wars herra are. ok war xx. aar. x manada xvi dagha ok stodh paua stol thomber epte han iij dagha. Han giordhe karolum magnum franka konungh veldoghan herra rømska rikis. Romara baro thes awndh ok gripu pauan J enne processione ok stungho wt badhin hans øghon ok skaro aff hans thungo. Karolus soor wm guz læst tha han spurde swa giort at the alle skuldo mizsta liiff ok gooz gudh giordhe mz pauanom høgh iærtekne ok gaff hanum ater thungo ok øghon. Leo for til franz oc møtte karolo ok fik aff hanum nødhught mz [storum] bønum at hans skadha mæn hioldo lifuit {ok} [tho] giordhe karl them alla fatøka ok {wtlegha} [biltugha] [#748] Carolus kom til rom alla romara møtto hanum mz hedher ok øpto han konungh ok Rømska rikis [keysare oc] fadher. Leo paue vighde han [ok kronadhe] til {konungh} [keysara] karolus war førzste vighder kesare thiænugher gudhi ok sancto petro [allan sin aldir] thænne ær karolus magnus som wan ater vndi rom all rikin væzstan haff ok østan for [hans skuld] giordhe gudh mangh iertegne. Hans gerninga mz guz iærteknom æro allum frægha:
[#750] SAnctus egidius var j hans daghum fødder J greklande [af konunga slækt] han gaff J sinom barndom enom illa siukom manne sin kiurtil ok fik then siuke thaghar [‡‡136] bøther Tha bøtte han ok enom siukom ok galnom ok enom ormbitnom. han flydde fra fædherne for manna lofui jwi haff lønlika ok frælste sina skipmæn fra skipbruti ok war thu aar mz episcopo arlacensi ther bøtte han ok enom [langlica] siwkom ok flude [oc] thædhan [for manna loff] til ødemark ok war ærmete, ther æruade han mannom godha sædhis iordh, aff gudhi som ænkte vaxte før a. [#751] Thædhan fludhe han til lønlikt rwm J thiokkastom skoghe. En hindh vithiade {hans} [han] thwem sinnom hwan dagh ok fødde [han] widh sina spena, {konungs} [konung] karls jæghare jæghade hindena fram til ermetans hws, han wndrade hwi hon røtade, tha meir en hon var før van, Ænghin hunder thorde henne sidhan nalkas, ok ænghin saa ærmeta hwsit, Siælfuir karl konunger for atir [mz thom] annan daghin at sea thz sama vnder, tha [#751A] [HAND III] skøt en æpter hindene Oc fik skiuta sanctum egidium, Riddara ruddo thørnit mz swerdhum for konungenom Oc funno man j munka klædhum, werdughan karl mz siidho skægge, illa saran aff skuteno Oc hindena liggia for hans fotum konungin, Oc ærchebiscopin gingo ensampne til hans fram Oc spurdho [#752A] hans æt oc ædhla Oc hans lifnat Oc hua han hafdhe sua illa giort saran, tha han hafdhe thom al stykke beræt beddos the mz store ødhmiukt aff hanom nadher Oc budhu hanom lekedom oc stora gawur, lækedom vilde han ingalund tagha, Oc thera gawur vilde han ække hafua, wtan badh thom byggia mz thom et closter j huilko han vardh sielfuer om sidhe abote mz store vandsamlichet, bidhin oc wunnin mz mangom jnnerlikom oc idhkelicom konungxsins bønum, konungin badh han idhkelica fore sik bidhia, Oc sagdhe sik haua giort ena synd som han aldri thordhe scripta for nokrom lifwandis, sanctus egidius badh fore hanom Oc gudz ængil lagde et breff a altara for sanctum egidium tha han sagdhe mæsso j huilko konungxsins synd stodh scrifuin, Oc at hon var hanom for sancti egidij bøn forlatin, om han vilde sik scrifta [#753A] oc anger oc idhrugha fore hona hafua Oc aldri mera gøra Sidhan scriftadhe konungin sik gerna fore sancto egidio oc gaff sik skyldughan Oc stodh vidh ændan j brefueno at huariom manne æru hans synde forlatna som bidhir sanctum egidium sik til hielp mz the akt at han vil aff syndum lata oc sik gerna bætra, Egidius reste ens landz herra son vp aff dødh Oc enom krymplinga gaff han bøtir ¶ Han sænde the [sømelica] thing som pafwin hanom gaff sioledhis hem manga dagha ledh vtan nokors manz styrls æller visan Ok komo wæl hem som han [#754A] vilde, gudh wiiste hanom hans dødz dagh Oc søtir ængla sanger hørdhis ofuer hans like Hans dagher komber enom manadh fore michelsmesso

[‡‡137] [#751B] [HAND I] man skøt epter hindine ok fik skiwta ærmetan riddara ruddo thørnit mz swærdhit ok hitto man j munka klædom wærdughan karll mz sidho skiægge illa saran aff skutum: Oc hindena falla for hans føtir: Karl Ok thorpin biscoper gingo ensamne fram ok fingo vita aff [#752B] hanum æth ok ædle ok annan lifnadh ok budhu hanom goz ok lækedom vilde han enga lund vtan bødh bygggia kloster mz thera gafwm ok var ther siælfuer abote mz myklom konungx bønom ¶ Karl konunger hafdhe lønlica son sin eghin syster som heth roland ¶ Thæssa synd blygdis han bæra til scripta for nokon man til at gudz engil lagdhe breff A sancti egidij altare. Thz breff sagdhe hanom alla syndenar ok at hon vare karle forgifwin en han vilde [#753B] Ok at hwariom manne æru synde forgifna som kalla A sanctum egidium mz thøm hugh at han vil ater af syndom vænda: Sidhan gaff karl sik giærna skyldoghan ok scriptadhe sik vid egidium: Egidius reste ens herra son aff dødha Ok enom krymplinge gaff han bøtir ¶: han sænde the thing pauin gaf hanom sioledis mangha dagha leed: vtan nokors manz styrsl ok komo hem som han [#754B] vilde ¶ gudh wiiste hanom hans døz dagh ok gudz ængla søtir sanghir hørdhis jwi hans like ¶ Hans dagher komber enom manadh for michialsmæsso
[#748] En thima tha karlamagnus konunger for i hærfærdh tha giordhe en siwkir riddare sit testament ok satte exequtorem en annan riddara sin frænda at sælia sit ørs ok vapn oc gifwa j gudz hedher ¶ epte han dødhan thænkte exequtor sik vara bætra hafwa siælfwir hæstin ok vapnin ok gulde tha han hem kome: Han giordhe som han thænkte ¶ En dagh thær han saat vidh bord mz kompanom Thedhis thæn dødhe for bordhe. Ok mælte til sin frenda, jak hafwer nw brunnidh J skiærslo elde nokra dagha thy at thu hafwer [#749] ey guldit mit testament nw ær jak lidhugher vordhin Ok sændir hijt at bæra thik budhscap: Hær koma skøt the som thik sculu føra: J sama stadh som jak var xxx dagha: Ok thu scalt ther vara for vtan enda: Ok swa vardh thz som han sagdhe ok gripu diæfla fulan falsara allom A seande ¶ karlamagnus konung sænde æpter hanom som han wenadhe [sik] vsal j vædhreno j diæfla klom. ok hitto mæn hans ben. xx. Dagha leed nidher kastadh ok siælin følgde diæflom: J karlamagnus daghum gik {østerlandz} [østerrike] kirkia fran lydhno rømska kirkio: Ok ær olydhugh til thæssa daghx Oc æru the alle j siæla wadha ther fore: Ok j gudz banne: Thy at gudh bant alla cristna mæn vnder sanctum petrum: Ok romara kirkio {at lydha} [lydhno] som han var paue: Thy at var herra sagdhe siælwer til [hans] thu æst pæter: Ok thik gifwer jak himerikis nykla: Ok vald at binda ok løsa ¶ {Karla} [Karlus] magnus doo [j rætte crisno tro] ok liggir scrinlagdher ok hælagher [j ware fru stadh] j aken
[#755] LOdhuich karls son var æpter han Rømsker Kesare. xxvi. aar ¶ Han stridde mz sinom twem brødrom til roma rike nær øddis ok vardh jæmuældoghir om sidhe: ¶ Æpter leonem paua vardh stephanus dccc xvi vars herra are ok var vij aar xvij dagha ok stodh paua stol tomber xviij dagha ¶ Han vigdhe ok kronadhe loduicum {konungh} [keysara] ¶ Æpter stephanus vardh paschalis ¶ Æpther han eugenius dccc xxiiij vars herra are ok var vij aar ok vii. Manadha. xxix dagha han var dræpin J Rom hælagher martyr Æpter han walentinus xl dagha: æpter han var gregorius dccc xxix. vars herra are ok var xvi aar ok stodh paua stol tombir epter han ii Manadha xxv dagha ¶ Han skipadhe atta dagha høghtiidh hwaria vare frw mæsso ¶ J hans daghum doo lodhwik. Kesare. j rætte cristne throo
[#756] Lotarius lodhuici son var konungh x aar v aar ensamin ok fæm [aar] mz sinom syni lodhouico ¶ hans brødher ok syzlunga ørløghado A moth hanom oc [ørløghit] ændadis swa at han hiolt ensamin rom ok lumbardij ok al landin sunnan biærgh mz kesare nampne [vij aar] Ok lodhuicus hans brodher fik thydhisland at radha: Ok pippin aquitaniam Ok karl skalle franka rike ¶ Lotharius: kesare gafs j kloster oc vardh hans son lottarius konungh æpter han: Han vidher sagdhe sina [lagh] gipta hustrw ok thok sik andra: ther fore lyste pauin ban ofwer kesaren [#757] Æpter gregorium var sergius paue dccc xliiij vars herra Are ok var iij aar ok stodh paua stol tombir epte han ij Manadha xv dagha ¶ Han het før æn han vardh paue swina munder: Ok for thæs sculd læt han sik vænda nampn: Ok skipadhe at hwariom paua {sculle} [skal] gifwas nyt nampn ¶ J hans daghum gik vngharia til cristindom: J hans daghum komo saraceni Thenna vægh haff oc øddo al landin vm kringh rom mz brand oc swærdh til [thæs] at gudh senkte thera hær [til grunda] tha the sighldo {fram} [fran rom] til affricam Æpter sergium vardh leo fæmpte paue dccc xl vij vars herra are ok var paue viii aar iiij Manadha vi dagha: Ok stodh paua stol tombir [‡‡138] : Æpter han ii manadha ok xv dagha j hans daghum doo lotarius kesare ok vardh æpter han konungh karl skalle: hans fadher brodher {k} [konungin] aff franz ok var ix aar ¶ J thæssa thriggia kesara daghum var romara rike swa krankt [vurdhit] at thz skattadhe vm sidhe mang aar vnde vngarin: [#758] Vm thæn tima kom en konugx son aff danmark mz dana makt ok nordmanna ok mz thøm en swænskir herra som het rolwir til franka rikis mz ørløgh ok fiol konungx son j førsto stridh ok mz hanom: ix thusand folk: æpte han dødhan valdo the nordmæn epter lifde epter lifde rolff sik til forman, thæn swænska oc møddo swa ok øddo franka rike, at karl [scalle] kesare gaff hanom sina dottor til sæt ok alt eet land som før het neustria ok sidhan normandia som liggir væstan paris fram mz hafwino ther bygde roluir en stadh {ok kallado franska rem} [ok kalladhe han rolfs heem oc fransesara kalla han rem] ok klærka rothomaghum ¶ Rolwir ok alt hans hærskap thok vidh cristindom A sinom brulløps dagh ¶ Karl dighre karls skalla son atta aara oc æn lodhuichus xviij aar varo miok kranke kesare ok romarom ænkte til [værio] for lumbardum ok før gik mz thøm {fransesa} [franzsesa] vald ofwer romara rike ok valdo sik sidhan romara Kesara aff ytalia væl xl aar: æpte leonem vardh benedictus dccc lv vars herra are ok stodh paua stol tombir æpte han xv dagha: Han lagdhe mykla røkt ok skipan a klærka sidhi ¶ Æpte han [#759] var Paulus annar x manada æpte han stephanus fæmpte ok var v manadha xxv dagha ¶ Æpter han vardh nicholaus første dccc lx j vars herra are ok var ix aar ok ij manadha oc stodh paua stol tomber vi dagha: han giordhe decretalem aat cardinales skuldo thaghar saman koma: paue ær dødher at wælia annan æpter han: Stephanus siætte ok var vi aar ok viij Manadha: Æpter han misamde romarom ok waldo somi sergium ok somi formosum: Formosus var bætre klerkir ok tha sergius sculde vighias tha komo formosi kompana [væncte] ok drogho sergium fran altare ok letho vighia formosum: Sergius flyde til margrefua albrikt j lumbardia ok bedhis hiælp mot formosum Ok j thøm storme do formosus Hans hærskap valde bonifacium a mot sergium Ok war bonifacius siætte xv dagha ¶ margreue albrikt satte han aff sæte: oc Sergium A paua stol: Sergius læt vp grafwa formosi liik ok halshugga: ok hioggo af hans thry fingher: Ok kastadho hans fingher wt j thyberim Tha hans ben thokos op vm sidhe: Ok baros A baar til kirkio: Tha nighu all belætin hanom: Sergius var paue xv aar ¶ i hans daghum tappado fransesa Rømska rike
[#760] Berengarius aff ytalia war Rømsker Kesare viii aar J sergii paua daghum han fik ofreghd at han war vantro vm vars herra licama til han giordhe sina orsculd som godher cristin man ¶ Engin cristin man som tror gudh wara vældoghan: hafwer empne mistro guz sacramentis ¶ Thy at swa som sanctus augustinus sigher Vi scolum gifwa gudhi thæs priis at han ma mera gøra en vi [vitom] ælla ærum vi {fuldiærue} [fordiærue] som adam som vilde vara æmuiis som war herra ¶ æpte sergius var Anastasius iiij aar
[#761] Hugho var j hans daghum. Kesare. Ok var siæx aar ¶ j hans daghum øddo saraceni alt spaniol landh Ok syntis folke lughande skøte af himpnom Otto for jwi j ytalie biærgh mz thydiske makt Ok wan først melan ok sidhan alla ytaliam ok kom til rom Thær vardh han øptir aff allom romarum rømska rikis fadher [oc æ augustus] ¶ Johannes vigdhe han ok kronadhe ¶ otto grep berengarium ok sænde til thydisland fangadhan mz konu ok barnom: ok twingadhe lumbardiam til skat cc pund brænt guld hwart aar ¶ Han wan ok atir vnde rom pul ok calabriam som før lagho vnde constantinopolim [#762] ¶ J hans daghum wardo dæni cristne thz kom swa til at en cristin klærkir [het poppo] delde vidh en hedhin dan vm thera gudha: Thera kiiff kom for konungin ¶ Han bødh puppo væria sin gudh christum mz iærnbyrdh ¶ Puppo drogh en brinande jærnhanzska a sina hand: Ok hiolt æ mædhan konungin vilde vtan men Ther fore vardh konungin cristin ok alt danmark ¶ Ryza beddos ok cristin predikara aff otto {konunghe} [keysara] han sænde them biscop adhalbrikt Thær vardh han martyr
[#763] Otto ottason som kalladher otte røde: var æpte sin fadher Kesare xxii aar han stridde vidh konungen aff franz thy at han hiolt lorin ok braband Konungh aff franz flyde ok otto følghde hanom fast [æpte] in til paris ok twingadhe han ok hans son til at the sore {vm} [a] hælgha doma ffran sik ok sinom arfwom alla tilkallan til lorin ok braband ¶ Æpter johannem vardh benedictus dcccc lxxij vars herra are ok var j aar vi manadha ii dagha [#764] thenna fangade ok quefde til dødh en rømskir herra som heth cinthius ¶ Æpte han var dompnus Annar ok var j aar oc vi manadha ¶ Threm daghom epter han vardh benedictus ok war [‡‡139] viij aar vi manadha ¶ Æpter han johannes xiiij aar iiij manadha ¶ twem daghum æpte han vardh johannes fæmptande viii. Manadha. ¶ Æpte han ward johannes sextande ok war x aar Vm thæn tima kom otto {konunger} [keysare] til rom ok giorde mz romara vilia sin frænda til paua han heth brim før æn han vardh paue oc sidhan gregorius ¶ Crescencius war en rømskir herra han sætte gregorium paua aff stole ok satte vp en biscop j hans stad Ok giorde [til] paua han heth johannes Gregorius ok alle biscopa lysto ban øfwir johannem ¶ otto kom atir til rom ok læt skiæra næsa aff johannes ok stinga wt badhin hans øghon: Crescencius stridde vidh otta {konungh} [keysara] oc vardh fangin ok vphenghder Johanni ræknas eet aar, gregorius fæmpte var thu aar ok stodh paua stol tombir æpte han xv dagha [#765] Vm thæn thima saa en ærmete huru diæfla førdho opta salogha siæla jn j eeth brinnande biærgh [venande oc gratande] ok hwru the foro fæghna ater wt v biærgheno løsta aff pinom mz gudhlikom bønom ok almosom ther fore skipade pauin siæla dagh æpte alla hælghona dagh
[#766] Otto thridhi otta rødha son var kesare xii aar Jamuællogher som hans fadher ok fadher fadher ok stodh roma rike æpte han xii aar vtan Kesare xv daghum epte gregorium vardh siluester paue dcccc. xc. ix are vars herra ok var iiij aar han gik wt aff klostre tha han war vngher ok gaff sik diæflom mz thøm forskiælum at diæfwlin jætte hanom gøra han forman øfwer alla mæn han vardh først mæstare J nigromancia ok sidhan episcopus remensis ok ther næst archiepiscopus rauennati ok vm sidhe paue, gilbertus var hans nampn før æn han wardh paue ¶ Han spurde diæfwlin hwru længe han sculde lifwa sidhan han vardh paue ok fik anzswar at han aldre [#767] doe før æn han kome til iherusalem ¶ En tima tha han sagdhe mæsso æpte ena høghtidhis processionem J enne kirkio vidh rom som hanom var ey nampn konnogh vildo diæfla gripa han vidh altara oc dragha til hæluitis ¶ Pauen fik at vita at kirkian hæt thæs hælgha kors kirkia j iherusalem ok fik digran anger for sina synde oc røgde sik gratande for allo folke som ther var saman komith: Ok talde vp allan sin onda lifnadh ¶ Sidhan bødh han [vidhir høxsta lydhno] A gudz wæghna ok sancta pædhars [lata skæra sik lidh fran lidh] Ok kasta sidhan likstokkin A vaghn ælla slædha ok læta for [otam] nøt ælla asna ok læta thøm dragha likit vtan nokors manz styrilse ok visan ok grafua thær nidher bukin ther the først staddus: Oskiælik diwr drogh fram vaghnin til sancti petri graff Ok staddos thær: Thær ær han jordhadhir: Ok æru hans ben: wan at swettas gen thy nokor paue scal døø ¶ Æpter siluestrum dødhan vardh johannes v manadha. xxv. dagha ¶ j hans daghum skalff al jordhin xv dagha ok fiollo nidher mange stædhi ok borghe han war v aar: Æpter han vardh sergius [tu] aar jx manadha hælagher man ok gudhlikir ¶ Æpter han vardh benedictus atunde [Mvj] vars herra are ok [var xij aar]
[#768] Henrichus første var Rømsker Kesare æpte thridhia otta xxii aar siælfwer benedictus vigdhe han [oc cronadhe] ¶ Thænne hænrichus war en godher man aff hanom: ok hans hustru [radhegunder] keysarinna scrifwas mangh [godh] thing ok ærlikin J sancti laurencij jærteknom: Benedictus paue tholde mang qual ok kastadhis mz vald vt aff paua døme ¶ Æpter benedictum wardh [#769] johannes tiwghunde paue M. xx. iiij. vars herra are ok var ix aar ix Manadha Thwem daghum æpte vard johannes xxi M. xxxiiij vars herra are ok var xiij aar ok kastadhis vt af sina paua døme: Ok vard annar johannes episcopus saniruensis ok kalladhis sidhan siluester ok kastadhis han vt aff paua døme, ok thoks jn ater benedictus ok kastadhis wt atir annan thima ok wardh paue en annar johannes archipresbiter ante portam latinam ok kalladis gregorius ¶ Keysare henrik fore sænde gregorium wtlændis
[#770] Conradus war Rømsker Keysare epte henricom xv aar han war første valder {konungher} [keysare] Thæsse hafwa vald at wælia keysara Thri ærchebiscopa som æru Keysarans cancelarii maguntinensis treuerensis coloniensis ok tri værlz herra: Hertugh aff sassan keysarans marskalk, margrefuen aff brandaborgh: keysarans kemmener, Ok {pallæ} [pallas] greue, konungh aff {bohem} [behemin] ær Keysarans skiænkare [#771] ¶ Keysar conradh war hardher rættare: han lagde fridhløsan grefua [aff] lippoldh for mandrap grefwin wardh swa armbir vm sidhe at han vardh mølnare lønlica j enom skoghe ¶ Keysar conradh kom ther at quelde mz sinom bersarum ok giæste [ther] vm nath ¶ vm the samu nath fødde mølnarans {kona barn} [hustru en son] Ok kom en røst til {konungh} [keysar] conradh at thz nyfødda barn sculde vardha {konungh} [keysare] æpte han dødhan: {Konunghen} [Keysarin] vardh illa vidh the tidhande Ok vente sik gita giort gen gudhi Ok bødh sinom twem swenom stiæla barnit ok [‡‡140] dræpa j skoghe ok bæra sik atir til visso hiærtat: Swenane varkunnado barneno ok førdho keysaranom eet hara hiærta: Thær æpter fik greuin atir fridh ok [tho] viste [keysaren] ænkte hwar grefuin hafde varit: greuans son heet henrik ok kom sidhan j keysarans thiænist: keysarin fik vita vm sidhe al hans tilfælle: Ok ædle: Ok huxadhe en gita giort gen gudhi ok sænde jonkaran til keysarinnan thær hon sath fiærren j andro lande: Ok bødh henne mz brefwm sætia swennin j torn ok swælta til dødh Jnsighlit brast [a væghenom] vtan svensinns vit ¶ En foruitin prestir som brefuit laas lønlica skrapadhe brefuit Ok vænde tenorem swa at [#772] keysarinnan skulde {thaghar} [ginstan] gøra [suensins] brøllope ok gifua hanom sina dotor ok henna ¶ Sidhan thz var swa giort ok keysar conrad fik thz vita: Tha gaff han gerna sin godhuilia vnder guz skipilse ¶ En hertoghe keysar conrads brodher ørløghadhe fast gen sinom brodher ok vilde keysare vardha: Hertoghin vardh for vigha oc rymde til konungin aff vngariam oc thiænte hanom: Konungin læt jnbera ok [a] rætta for hertoghin vm langha fredagh køt ok flæsk hertoghin spurde hwi swa giordhis konunghin sagdhe thz hanom Thu matte bætir æta vm langa fredagh køt ok flæsk: En daghlica [æta] thins brodhirs køt mz afwnd oc astunda hans dødh ¶ Hertoghans hugher gafs vidh hans ord: oc sætis vid sin brodher keysar conradh gaff honom [sidhan] eet konungx døme [#773] Vm thæn thima war knuther {rikæ} [rike] Konunghir j danmark: han van vnder sik ænghland ¶ han satte sik kronadhan A stol vid [døwir] hafstrand oc rosade sik vara vælloghan øfwir landin ok {alt vathnet} [vatnin] ¶ Jæmskøt kom en bylghia ok slo hanom kronona af hofde sidhan gik han barføttir twa milor vægh til canturbergh ok offrade sina krono crucifixo
[#839] Henrichus vardh keysare æpter {conrad} [keysar conradh] dødhan. xxvi: aar: han giptis annan thima ok fik knutz rika dottor [af danmark]: vm thæn tima var olafuer skøt konungher j swerike hardher man ok hedhin: Han gaff sina dottor lønlica cristna olafwe [til hustru] elzsto syni norighis konungx Han ær thæn hælghe olafwir som liggir j nidaroos ¶ Han røktade sanctum sighfridum archiepiscopum aff ænglande til swerikis at prædica fædhrum af fædernis lande cristna troo ¶ SAncte sighfrider vidher sagdhe {miok} [mykit] riikt ingield Ok foor {vida swa?} [fatikir] j lifs vadha sander guz apostolus til swerikis ok kom til cristindom alt landit hans thri systersyni wordo martires j vexio [#774] ¶ Æpter gregorium dødhan paua valdus thri paua alle sender j rom hwar A moth androm ¶ En ærmete var vm thæn thima {konungh} [keysar] henriks scripta fadher: Han læt sighia sinom andelica syni keysaranom ¶ En frw læt sik fæsta j sender threm lifwandis mannom ok thz bør thik ey til rætta thola ¶ Henrichus forstodh hwat han mente: Ok for mz makt til rom ok forsænde the [tre] electos wtlændis ok giordhe swidger aff bauenbiergh til paua som sidhan heth clemens ok var ix manadha ¶ Æpter han vard damasius annar ok var xxii aar oc ij dagha [#775] ¶ Ælleuo daghum epte vard leo nionde hælgher man: Hanom drømde som sanctus petrus gafue hanom fæm kalka for {sinom} [sino] altara: Ok æpte thy tekne {vard} [var] han paue: v aar: han giordhe ystoriam ok sangh sancti gregorij: Han var vm jul mz keysar henrik ¶ Ens biscops subdiækn sangh epistolam ok pauin bødh hanom læsa som sidher var: Hans biscoper som messo sangh bødh hanom siwnga: pauin degraderade subdiæknan ¶ biscopin sattis nidher a stol som prefacio sagdhis: Ok soor sik aldre messo sighia for æn hans klerkir vighsla nadhe finge ok fik som han beddis ¶ [thenne] leo lagdhe {mallat} [en spitælskan] man j sina sængh ok holde {mz handom} [han wæl mz] sinom [handom] ok klædom ok fan ther næst sængena toma ¶ J keysar henriks daghum fan en prester hwar eet timber manz barn læk mz spanom oc alla spanana laghda A bokstaua lundh A thænna matto ¶ Dominabor a mari vsque ad mare: Thz thydher Jac scal vardha herra fran eno hafwi ok til annars ¶ prestrin rædh timbirmannenom sætia barnit til bok Ok spade [#776] at han munda paue vardha: Smaswenin nam væl bok ok kom til keysarans gardh ok vardh [væl] takin mz brefscrifuarum ¶ keysar henrik hafdhe vngan son som [oc] heth henrik oc wardh keysare æpte han ¶ han matte alre see diæknan ælla diæknin han ok droghos opta oc bardos ¶ keysar henrik drømde at eet høght horn vaxte v diæknans hofde ok lypte vp {vngan} [vnga] henrik mz horne oc kastade atir vidh jordh ¶ Keysarinnan thydde drømin at diæknin munde paue wardha: thera syni til genuerdho: ¶ diæknin heth hillebrand han gafs j closter ¶ Æpter leonem vardh victor Annar M l. vi. are vars herra ok var ij aar oc iij manada xiij dagha ¶ epte han nicholaus annar ij aar vi Manada xxvi dagha [‡‡141] ¶ [æpter han vardh alexander annar pawe oc var xj aar oc vj Manada] j hans daghum kom hillebrandus til rom mz sinom abota ok [var sua mæær at han] vardh paue [gregorius] epte alexandrum x aar j manadh iiij dagha
[#777] Henrik vnghe Keysar henriks son var Keysare j mangha paua daghum for gregorium xxix aar Han var ey alder skiælikir j sinom lifnadh Han giordhe manga valz gerninga the hælgho kirkio Tha sannadhis hans fadhirs drømbir Thy at gregorius satte Keysaran j ban ok qualde han swa lenghe at keysarin kom til rom ok stodh thre dagha barføttir for pauans pallacio før æn han fik Jngangh ok fiol fæghin for timbir manz sons føtir Ok [thagh] nadhe [#778] ¶ J keysar henriks daghum foro manghe [ærlike] cristne mæn jwi haff ok wonno ater thz helgha land ok iherusalem af saracenis oc giordo balduinum [til] konugh j herusalem som var hertoghe aff lorin ¶ En man som kalladhis clemens hiolt sik mang aar for paua a moth gregorium ok vighdis j Rom epte them badha vardh victor thridhi iii manadha vij dagha ¶ han var før en helagher munkir ok badh gudh taka sik skøt aff værldinne sidhan han wardh paue ¶ Epte han vardh vrbanus annar M lxxxix vars herra are ok var x aar iiij manadha han læt førsta [#779] sinne predika kors ofwir hedhin land ok for swa mykyt folk ofwir haff at jordhin laa mangha stada opløgdh thænna vægh haff ¶ vrbanus paue gaff [keysar] henrik sak at han laa nær sinne [eghne] systør ¶ keysarin gaf pauanom sak at han var simoniachus Pauin bødh sik vnder gudz dom at taka vars herra licama sik til skam oc førdømilse en han thes sakir ware oc thok sik skamløst ok skadha løst ¶ {Ok} keysarin thordhe ey vnder tholkin dom vtan beddis nadhe ok script: Pauin gaff hanom gran kiortil ok swarta kopo ok satte hanom hwan dagh læsa en psaltara: [thæssa] script hiolt han ena stund ok tho ey længhe: Sidhan valdo mæn hans son til keysara A moth sinom fadher oc striddo badhe mangha stridhe til at sonin fangadhe fadherin oc doo salogher karl [j sin sons] fængilsom
[#780] Henrik thridhi var keysare xv aar: Paschalis paue vigdhe han ok kronadhe ¶ Sidhan vordho the swa osate at hwar thera fangadhe annan thy at keysarin var folskir A vngom aldre ok ældis væl ok doo J gudhlicom sidhom ¶ Epte paschalem vardh gelasius paue j aar ok v dagha: Epte han vardh kalixtus annar M:o c:o xix vars herra are ok var: v. aar j manadh xiii dagha: Epte han var honorius annar. M:o. c:o. xxiiij vars herra aare oc var. v. aar. j manadh xxix dagha
[#781] Lotarius hertoghe aff sassan vardh Keysare Epter henrik oc var xii aar Epte honorium vardh inocencius annar M:o c:o xxix vars herra are ok var xiiij aar vij manadha han tholde dighra oro aff konunghenom {cecilii lanz} [aff cecilia]
[#782] Conradhus hertoghe aff swauæn vardh keysare xv aar ¶ J hans daghum predikadhe mæstar arnald j rom a moth klærka giri til thera rikedoma ok gen thera kræselicom lifnadh alle romara hioldo han mæran man ok kiæran klærka hatado han til thæs han vardh gripin ok hænghdir {j} [for] thera hat ¶ vm thæn thima doo baldwin konungher j iherusalem. Ok vonno saraceni atir iherusalem ¶ Epte jnnocencium vard celestinus paue. v. {manadha} [aar]
[#783] Sancti bernardhi modher sa j sømne sik bæra een hwitan rakka gøande: En godher man thydde drømin at hon bar son godhan gudz garduaran Han wrak fran sik siwkir lifkonu: J barndom ok fik thagar bøtir ¶ En thima tha han kænde bradh frestilse: Thy at han saa gen enne quino bradhelica: Fløgdhe han nidher j kallasta vatn oc stodh ther j til tanna at aldre [#784] var næstan vatn ælla blodh j hans lifwe: En krank kona stals j hans sængh vm nath Jæmskøt øpte han til thera som vm kring lagho Røfuara røfuara hans kompana spurdho han vm morghonin hwi han swa øpte ok sagdho sik hafwa vpstandit oc ænga røfuara hafwa funnit thy at konan flydhe fore rope: bernardus swarade ther hafua warit {ful} [fulastan] røfuara som han vildo røfua sins renliuis ¶ Alle hans brødher afeggiadho han aff klostirs Jngang: Han warde sik swa at han kom them alla til klostirs ¶ Ensamin gerardus riddare: Hans brodher gaff sik trøggaster, til bernardus lagdhe sin finger gen hans hiærta ok sagdhe thit bryst er thranger vægher gudhi: Thil at en glæfia komber skøt ok øpnar Jngangin ¶ {Sniman} [liten] thima ther epte vardh gerardus saar j stridh ok gaff sik j kloster: Tholff aara gamal gaffs bernardus j gramunka kloster: Fæmptan aarum sidhan thera lifnadher byriadhis først j cistercio thæn lifnadh burdhe først j sanctus robertus ok giordhe [han] aff sancti benedicti reglo mz hardhare sidh ok reglo ok lifnadh [#785] Swa var hans hugher [aldir] til gudz at han ænkte thænkte thækt hans øghon sagho: Thæssa hems: [‡‡142] vtan gudhlikin thing: sømpn var hanom thungir ok {skambir} [liten] ok sagdhe sik thæn ena thiman tappa. oc sofuande mæn vara swa døda for mannom som dødhe sofua for gudhi Engin thæff kiænde han for annan A nokrom mathi {vatn thæfkadhe} [vathn smakadhe] honom bætir en nokor annar drykker En tima thær han predikadhe vilde han gøma sompt til annan dagh thz han hafdhe før huxat at tala: Til at røstin sagdhe til hans: Gudh gifwir tik ey mera før en thu gifwir wt thz han gaff thik: Annan thima kiænde han sit hiærta høghias j predikan epte væl talat ok hafdhe næstan af lætit for tha sak: Thil at han vndirstodh at thz var diæfwls frestningh ok sagdhe til hans Jak hwarte burdhe ælla {lyktadhe?} [afflatir gudz ordh] for thina sculd: Han var legatus j aquitania oc gat ey komit hertoghan som i banne var vnde kirkionnA lydno før æn han thok vars herra licammA: Epte pax domini jfwir [#786] patenam ok bar fram før hertoghan ok sagdhe til hans: Vi badum thik oc thu forsmar os: nw kombir siælfwir jomfruna son: Siælfwir kirkionna herra: Thæn herran som hwart knæ bøghis fore, thinna siæl domare vilt thu han: Ok forsma som hans thiænisto mæn stat nw gen hanom en thu gytir: vid thæsse ordh fiol: hertoghin for hans føthir swa som dødher vare: Bernardus støtte han mz fote ok badh han vpstanda ok taka vidhir domenom hertoghin {thok vidh domenom} [stodh vp gratande] ok bant sik vnde alt thz han honom bødh: Aff mangom stadum waldis han biscopir: allom gaff han [sama] anzswar Jak eghir hwarte næy ælla Jaa Jak ær andra manna træl Hans brødher hafdo [oc] røktat sik mz hans radhe pauans preuilegium at engin matte thera [glædhi] bort fran thøm taka ¶ Han var leddir j sømpne for gudz dom ok røgdher aff diæflom: [han suaradhe, ær jak owerdogher] himerikis {køp} [arff]. tha hafwir min herra twæskona ræt til himerikis [som ær] fadhers arff oc sins bloz køp: Hafwi siælfwir arfwit ok gifwi mik køpit: Epte mang iærtekne giordh oc [manga] bøkir diktadha oc siextighi kloster ok hundrada vpbygdh meer mødher af æruode en siwkir gaff han sin anda j gudz hender: [##] ¶ J alexandri paua daghum: var sanctus ericus {vpsala} [aff vpsalum suerikis] konunger [dræpin] mildaste hærra vidh sit rike: Ok {miok} [mykit] renfærdogher {vidher sit rike ok miok renfærdogher} j sinom lifnadh vældogher mz gudhi til høgha iærtekna ok fulkomlikin [j allom dygdhum]
[#787] J alexandri paua daghum var sanctus thomas først konungx cancalære j englande ok sidhan erchebiscopir j cantarbiærgh: Primas anglie mz konungx røktan [oc akt] at han munde [thæs hældir] læta kirkionna ræt epter konungx vilia ¶ thomas tha han var wordhin biscopir klædis vtan [mz dyrom clædhum] som riker herra ok vndi mz harklædhom ¶ Trættan fatigha manna {twade han thera føther} [føtir twadhe han sielfuir] daghlica mz knæfallom ok fødde thøm ok gaff hwarium [thera] æpte bordh fyra ængilska pæninga ¶ Han wardhe oc manleka kirkionna ræt til at han flyde vm sidhe for konungx wredhe ræddir for kirkionna [wro] ok ey for sinne ok kom til alexandrum paua: Pauin satte han j donati clostirs wærio [#788] oc bødh hanom {vardha} [gøras] allan hedher ¶ Konungin rænte {han} mædhan ok røfuade alt kirkionna goz ok lagdhe alla hans frænder wtlægha ¶ gudh viiste thome skøt faa soma sæt ok sidhan vardha martir: En dødher man: {ok} [som] lifnadhe mz iærteknom saa en thoman stol j himerike ther apostoli sato. ok en ængil hafua sakt sik at thæn stol gømdis enom myklom prest aff ænglande [thæn prestin var sanctus thomas]: En prester sagdhe hwan dagh ware frw messo: han røghdis [fore biscope] at han enga andra messo kunde oc miste messo sangh, til {at} var frw [sielf] sende han til biscopin ok {sik badh} [badh sighia sik til hans] vara sændan A henna væghna som snima sømade atir hans [harklædhe] ok thz til iærtekna at ther [hænger vidhir een] rødher [silkis] tradir ¶ Tomas kom ater vel komin mz hedher ok fridhi til landa ok vardhe kirionna ræt [som før] til konungin læt han dræpa fæmpta dagh iula j sancte trinitatis kirkio ¶ riddara strødo hans hiærna mz swærdhom a kirkio gulue. siælfwir bødh han sik vndi swærd ok forbødh A gudz wægna nokrom androm men gøra ¶ alle fingo the sara gudz hæmd som gudz martyre giordho men ¶ gudh gaff hanom [stora nadh at gøra vnderlik iærtekne] gifwa dødum liiff ok hambladum nya limi
[#789] Henrichus fæmpte var Rømsker Keysare viij aar celestinus paue vigdhe han oc kronade annan dagh epte at han var vigdher ¶ keysar henrik van atir vndi rom alt cecilie land ok kalabriam oc pul ok førdhe konunga ok konungha syni fangada til thydislans [#790] Jnnocensius tridhi var paue M:o c:o xc:o iiij vars herra are ok var xviij aar iiij Manadha [oc] xxiij dagha ¶ Epte sanctum gregorium {oc} war engin ærlikare paue [‡‡143] som flere almosor giorde ælla godha bøkir dictadhe ¶ J hans daghum tha varo mange kiættara, vidha vm værldinna, vældoghe herra ok særlica J {probincia} [provenz] Jnnocencius paue sænde thingat predikara biscopa ok abota ok andra klærka [#791] ¶ En af thera værdskapi var dominicus Kanunkir [j] sancti augustin reglo: ther vard opta predikan ok disputeran, til en kiættara mæstare scref i {bøkir} [book], thera villo ok feste hona mz mangom skiælum ¶ dominicus scref rætta cristna troo J andra book ok henna skiæl: allom syntis beggia væghnA [lict vara] at kasta badha bøkir A baal ok prøua sannind mz gudz iærteknom ¶ Kiættarans bok bran {først} [thz førsta] hon kom A balit ¶ dominici book fløgh thriswar obrend w baleno ther vid gafuos mange vnde trona ¶ badhe biscopa ok abota foro hwar hem til siin vtan ensamin dominicus var æpte x. aar ok predikadhe ok tholde manga {genuerdogha} [genuerdo], gladir daglikom lifs wadha ¶ Mange gafuo sik vnde hans lydno ok lifnad: grefuin aff manførd hiolt thera kost oc episcopus tolosanus, ther burde han predicara lifnad ¶ Jnnocencius hiolt et thz mæsta consilium som {æ var haldit} [nokontidh hiølz] patriarcha erchebiscopa ok biscopa ccc [oc] xv: til thz consilum kom dominicus ok badh pauan confirmera sik oc sinom brødrom predikara lifnad ok {syslo ok} [reghlo j] fatikdom Pauanom thotte thz vanda vara, før æn honom drømde {thz} [#792] næsto nattena at kirkian j latran vilde al falla vidh jordh: ok saa dominicum koma løpande ok stydhia op atir murin mz [sinom] hærdum ¶ Arla vm morgonin læt pauin kalla dominicum oc gaf honom sin goduilia mz takkom. oc badh han atir koma mz allom sinom brødrum ¶ Vm thæn tima kom {hin righa} [lifland oc righa] til cristindom ok burdis guz riddara lifnadher ¶ honorius førsta are sins pauadømis confirmerade alt thz, jnnocencius {jætte} [louadhe] dominico, thy at jnnocencius doo {skampt therepte} [litit æpte] consilium: Swa burdis predikara lifnader, M:o cc:o vi vars herra are, oc confirmeradis M:o cc:o xvi vars herra are
Dominicus thedis sinne modher før æn han føddis j gøande rakka like bærande brennande blus J munne ¶ sinne [gudhmodher] thedis han sidhan han var døptir: Hafua skinande stiærno J enne ¶ j barndom vandis han for sma bløto siæng oc lagdhe vndi sit howodh stokka ælla stena, sidhan han vaxte oc ward scola klerkir vidhersagdhe han: viin oc drak enkte vtan watn ælla miolk x aar til at hans biscoper nødde han mz hørsæmio sidhan drak han viin: Oc tho swa blandat at thz matte [nestan] hwarte vatn ælla viin kallas tha salde han bort bøker ok allan boscap ok gaff fatikom mannom j sylto are. [#793] Allan sin aldir lifde han j mødoms lifue sidhan han vardh kanunkir ok kanunka prouastir: Tha burdis prædikara lifnadir som snima var scrifuat, Tha skipte han linklæde j haarklæde tha fastade han alla lango fastona vidh vatn ok brødh ¶ han thok hwaria nath aff siælfsins hand thre sara disciplinas mz hwasse jærngisl ena for siælfuan sik: Andra for thæssa hems folks synde thridio for siæla j purgatorio ¶ Twem sinnom bødh han sik falan vndi hedhna manna vald til cristna manna løsn: Thyswar kom han jn af luktum durum j klostir thy at han vilde ey vækkia [sina] brødher [om nattena] swa at han sompnade [a bønum] for kirkio durom oc waknade [inne] for altara: Tha han gik [j stridho ræghne wægdhe ræghnit] hwan vægh fran hanom ok han gik thør. ok hans brodher ther alt rængde vm kringh thøm badha ¶ Tha hans brodher møddis a vægh {ok} længe fastande viiste han honom vnde et træ [ther huarghin thera kom før]: Ther fan brodherin renasta fødho ok brødh swept j renasta duke: En tima i bononia [#794] kiærde procurrator sik enkte hafwa gifua brødrom a bordh ¶ Dominicus laas benediccionem for borde mz brødrom ok sættis til bordh ¶ Jæmskøt komo twe gudz ængla mz [bæsto] brødhe oc fødho swa at alt conuentit vard væl mæt ¶ Sanctus petrus ok sanctus paulus tedhos hanom en tima J rom A bønom Sanctus petrus gaff honom staff ok paulus book ok sagdho han sændan vara [mz thom] a gudz væghna j prædikara syslo: J samu stund saa han som j speghle sina twa brødher ganga vm værldenA mz bok ok staff ok predika for folke ¶ Opta spade han mang thing før æn the [vurdho] ¶ Hans øghon Runno som adro hwan tima han mæsso sagdhe ¶ En klerkir langhan aldir skør j sinom lifnadh opta scriptadir: oc atir j synd fallin: mintis vidh hans hand j messo ok viste sidhan aldre hwat luste var til synd ¶ En tima han war A bønom j rom til wara frw at hans lifnadher matte styrkias thedhis hanom siælfwir ihesus [christus] wredher værldinne, mz trem spiutom, oc vara frw falla for siins sons føthir ok bidhia han ey wara wredhar [war herre] kiærdhe [at] tre synde [aff huilkom werdhlen ær al ful, gøra han mykit vredhan, som ær høghfærdh, [#795] giri,] ok oloflikir køzsins luste: oc [sigher] sik ey længir gita tholt epte swa manga [wt sænda propheta, apostola ok sik sielfuan Oc alla illa hannadha Jomfru Maria] badh han [æn] sænda dominicum: oc mz honum franciscum oc ledde thøm badha fram for sin son: ¶ ihesus vard blidher sinne modher ok sende thøm bada æpte hænna bøn: ok høtte sik sarlica wrekkia øfwer værldena en [‡‡144] hon ey lydde thera radhe ¶ Annan dagh kiænde hwar thera annan j kirkio før okiænda: Ok fiol hwar androm j {famn} [fampn] ok bundo brødra lagh, ok melte dominicus til franciscum, Thu est min brodher: Vi, ok ware syni sculom [løpa fore warom herra oc] bæra domadax budhscap, standom saman tha gitir engin {diæfwl} [fiænde] os bestandit ¶ En ærchediækn {dyr} [wiis] mæstare [oc dyr] fik {gudhelikit…} [gudhelik inskiutilse] gifua sik gudhi oc predika hans ord, oc spurde [radh aff enom cardinala] hurw han matte sik [best] ther til skipa, cardinalin swarade, prædikara lifnad nyleka [vara børiadhan], ok lifnada mæstaran heta dominicum ok vara en j rom ¶ Erchediæknin hitte dominicum ok trolouande sik vndi hans lifnad ok fik [ther næst sua] hardha sot at enghin hanom lijf vænte, ensamin dominicus trøste {sik} til gudh ok gudz modher, ok beddis [#796] sino ny [føddo] barne nokon [tima] liifs frest, mædhan han var A bønom [syntis thom siwka wara fru til siin komma mz twem iomfrwm, Oc oliadhe hans øron øghon mun hendir bryst oc føtir tha hon oliadhe hans bryst sagdhe hon giordhins] fastleka thine nyura mz renliuis linda ¶ vidh føtrena sagde hon: jak oliar thina føter at vara redho til lestinna predikan, sidhan {tedhes} [tedhe] hon hanom ok gaff {honom} predikara klædhe [bonadh oc lofuadhe han helan vardha tridhia dagh ther æpter]: Før bar dominicus røklin ¶ Thridhia daghin ther dominicus var nær ok en sancti johannis brodher: kom var fru atir som hon hafde jæt thøm siuka oc oliadhe han annan tima, swa at aldre kiænde han sidhan nokra vro af sins licamma lusta, ok lifdhe sidhan mang aar [j lifnadhenom wæl heel til licama oc siæl, han] heet reynaldus dyr predikare vidha vm værldenA ¶ Thær xl mæn drunknadho a skip bruti, fiol dominicus A knæ vidh strandena: ok kom thøm alla mz bønom lifuandis til lanz: ¶ Thwa [andra] mæn reste han [oc] aff dødh mædhan han lifde ¶ Siw dødhe fingo liiff vidh hans Helgho ben thær the hwilas: han valdis til {biscops} [biscop] ok flydhe fran valdom ¶ Seen tald æru al hans jærtekne, han sagdhe enom sinom vini enom abota [oc forbødh hanom thz andrum] sighia j sinom lifdaghum [#797] at aldre beddis han thz af gudhi som honom {var} [vardh] ey epte hans vilia engin var the sot at han ey bøtte ¶ Hans bøkir oswepta droghus vp længe sænkta v vatne thørra ok alztings ospiællada, Var frw var hanom mykit hemelik ¶ Henne anduardadhe han sins lifnaz gømo hon tedhis honom opta. ok en tima swa talandhe: Jac elskar thik oc thin lifnad ok thz ær mik [mykit] liwft at j badhe [børghen oc lykten] [huar dagh] gudz thiænist mz mino lofui: Jak hafwir oc thz ærnat af minom son at næppelica skal nokor forfaras til hæluitis aff thinom lifnad [som han vilia rættelika halda] ¶ Vtan en nokor vardir vilder tha scal han antiggia skøt bætra sik: ælla flya ok ey lenge {sørgha} [sørogha] mina ordinem ¶: brødher hafdho dighra oro først aff diæflom: Før æn the byriado siwnga salue regina epte completorium Tha thedhis {hon} [war fru] nidher koma mz twem jomfrum at ganga vm kring ok takka hwariom for sang ok stod sidhan mællan thera som liusin hioldo til at sungit war: ¶ Clemens paue thæn tima [han var] cardinalis vitnar mz brefue at hans systir en helagh frw sagdhe sik hafua vakna seet: At en tima tha conuentus laas [j] {letanian} [letania] Christe Audi nos som thydher cristir hør os: Tedhis var fru knæfalla [#798] for sin son: ok sighia christe hør thøm: annan tima tedhis hon lypta op sins sons hand at blæza {brødher} [brødherna] ¶ opta scrifuas hon hafua sænt brødrom pæninga j thera nødh: En {nouianus} [nykomin j closter] [vilde bort] [aff closterna] ganga. ok tho helsadhe han før var fru for henna altara han fik swa starka sot at han var engin stad før at fly: han lofwadhe [sidhan] gerna quar standa [allan sin alder] ¶ Dominicus bygdhe ok eet nunno kloster som thiæna vare frw Jnne læsta Æ mædhan en lifwer æpter androm klostrit hetir pruliamini ¶ Han hafdhe digirt vald øfwir diæfwlin ok kuskadhe han at sighia sik brødhrana synde ¶ En noucium afklæddo hans frænder: Ok klæddo mz wærlz klædum: Jæmskøt dominicus fik thz vita ok a knæ fiol. bran nouicius j skiurtunne som han A bale laghe ok fik engha thyld: Før æn han klædhom skipte: ¶ Dominicus j bana sot lagdhe ban iwi thøm nokon tima taka vidh ingiældom j predikara lifnadh ¶ kiærlek ok ødhmyukt ok fatikdom gaff han sinom brødhrom j testament ok jætte them tha the græto, sik skola thøm bætre wara dødher en quikkir til akallan, thæn sama stad ok stund han doo j bononia [#799] somnade prior j briccia som sidhan var thæs [stadz] biscoper lættom sømpne ok saa himilin opin ok en stigha nidher sændan ok ihesum oc mariam halda stighanom hwart sins væghna ok gudz ængla fara gladha nidher oc vp at stighanom ok een j prædikara klædhom sithia nidharst A stighanom til the mødhginne som hioldo {oc} drogho {vp} stighan brodhørin vp til sin mædhan ængla [søtelica] sungo ok luctis himilin sidhan han var inne ¶ Annar brodher som hæt rano første prouincialis dacie sagdhe mæsso lankt fra bononia j there stund dominicus do, j thighiande mæsso Tha prester bidher for lifuandis vinom ok han badh for dominico som han hafdhe sport [siwkan] saa han som han stod vid altara [‡‡145] dominicum [gul] kronadan ganga vt aff bononia ok thwa værdogha herra ledha han [mællan sin] mz hedher ¶ {Ok} thæn tima hans ben the vpgrofuos v limde stentro at skrinlæggias gik søtaste røkir af hans likama ok giordus mang jærtekne ¶ Han var føddir j spaniol lande ok ligger j bononia ¶ Hans dagher kombir attunda dagh [æpter] olaui
[#800] Franciscus køpswen A vngom aldre vende xx ara gamal ater af thesse hems heggoma tha han blygdhis først vardha siwirder aff værldinne [æn] han vidhersagdhe værldinna: hørdhe han gudhlica røst francisse tak bext for søt oc forsma tik for mik en thu vilt kiænnas vidh mik ¶ Han mintis vidh en man som syntis spitelskir: Ok hwarff thaghar aff hans øgom fran them tima thiænte han giærna spitelskom ¶ Korsit j enne kirkio sagdhe til hans gak francisse ok bygh atir mit hws som nidher falder [j wærdlene] Ther vidh bløttis hans hiærta ok saldhe sit goz ok bødh værdhit enom preste at byggia vp ena nidher fallande kirkio: ¶ Hans fadher [#801] læt binda franciscum som [han] galin vare ok thok atir pæningana ¶ franciscus flyde nakin fran fadher {fwl} [dara] ok vngt folk kastadho dyy oc sør epter hanom, franciscus tholde [thz] fæghin, ok var fatikdom hanom swa kiær at han kallade {fatik} [fatikdom] sina fru ok æ thokte hanom thæt [vara ærlighast] at han foor fatikare ¶ A gulfue fore brødra bordhe, ok mz stafkarlum sat han for kirkio durum: Han gik barføttir: j enom kiurtzle, repe giurdhadir opta var han {spa} [sanspa] vm manga manna hiærta: brødher komo fiærrin til hans opta okallade som han vilde: Han spade stundum hwat varda sculde: han vækte vatnz kiældo {af} [aa] thørrasto lande. diæfla fludo for hans budhi ¶ En prestir saa j sømpne eet gul kors risa v hans munne høght til hympna: Han bardhe siælfwir sin bak mz knutogho repe til at han var alder blaa: En hans kompan saa j sympne manga dyra stola j hympnom ok en toman {miok} [mykit] erlican oc hørde røst [sighia thenne] stol var ens aff them førsto ænglom som nidher fioldo oc gømis [nu] francisco ¶ Siælfwir kallade han sik manna {skuldoghastan} [syndoghastan]: Han saa guz ængil øfwir sik [tha han j bønum la mærkia] hans hænder ok føtir oc bryst mz fæm vndom, {liker vidher} [likom] vars herra [#802] fæm vndom thøm gømde han {miok} [mykit] lønlica mædhan han lifde oc tedhos flestom j hans dødh ¶ En stodh fore francisci belæte ok hafde jæfuga vm hans vnder til eet skot kom som aff armbyrste gynom hans hand helum hanzskanom: Ok fik bøtir sidan han trode ok bad {han} [franciscum] sik bøta ¶ Fughla lyddo hans predican ¶ En sa franciscum predikande [corsfestan] thwem swerdum, han vende vatn j viin ok drak ok fik bøtir ther han la siwker: han hørdhe hælder illa talan vm sik en godha: han vilde hældir lyda sinom brødrum en biwdha ¶ Fæm dødum gaff han liif sidhan han do: En fanga løste han vndan lasum aff bandum: En badh sik thæn dagh vardha dræpnan en franciscus ware hælagher ok doo sama dagh vndi sins [brodersons] swerde: Manghom siwkom gaff han bøtir: han theedhis ny dødher enom brodher j stiærno like [hon] var stoor som mane ok liws som sool
[#803] Vm thæn tima var sancta elizabeth konungx dottor aff vngaria hertoghinna aff dyringa lande, hælagh j førsto vpfødho, j barndom læk hon [ingin lek gerna] vtan gulfingrana dobil ok gaff fatikom all gulfingranin som hon van ¶ Allan gulbonadh lagdhe hon fran sik, hwar thima hon hørdhe læst ælla saa vars herra licamma ¶ Hon giptis for lydno [mot sinom] vilia [oc] lusta: gudh gaff hænne thæn man som gerna tholde henne væl lifua ok gudhi thiæna En thot hwario at han var [sielfuer mykit] værlzliker: ¶ Vndi eno borgha biærghe læt hon byggia eet stort hws A jæmpne jordh fatiko folke, til thz gik hon daglika mz dyghre mødho ok thiænte them siælff hon twadhe thera [#804] føtir oc lagdhe skorwoth hofwod j sin knæ ok skar thera haar ok strøk thera saar mz sit strik ¶ Fatik barn hiolt hon gerna til cristindom, ok bødh sik siælf til at hon ware swa myklo mera skyldogh at fødha them oc klædha ¶ Hon bant ok sik mz sins bonda vilia vndi ens fatøks manz lydno som tho var wiis klærkir ok guz vin: han heet mæstar conradh hon kuskadhe {sit qvinde} [sina quinnor at] gifua sik sara disciplinas ¶ {han hudstrøk} [ klærkin næpste] hona siælfua ok henna {quinde} [quinnor] thy at the komo ey een thima til enna predikan som han bødh thøm koma ¶ Æpte hans budi fastade hon ok laas ok vakadhe ¶ hon [vste] sik fatika vardha ok drogh stundom A sik fatik klædhe oc sagdhe leande swa scal jak ganga tha jac vardher fatik ¶ Henna husbonde skipade henne {verskap oc} [særlikit] jngiæld til klædha ok fødho oc til almoso som han viste ræt fangit goz [vara] thy at hon fastade før opta matløs vidh hans bordh thy at hon ræddis thz vara fangit mz roof ¶ Siælf span hon mz {sino qvinde} [sinom quinnom] The wl hon klædhe fatikt folk mz, vnde manga bøne: ok almosor bant hon sik mz lofwan [ther til] at engin gate henne thz [for] menat ¶ henna husbonde for øfwir haf ok do j iherusalem ¶ Ogudlike herra kastadho hona bort aff barna fædherne {miok} [mykit] fæghna vidh fatikdom: førsto nat [#805] [thagh] hon herberghe [‡‡146] {thok} j eno tæuerne ok soff j enne swina {stowa} [stighio] ok gik til brødra ottosangh ok badh them takka gudhi for henna armødo ok siwnga te deum laudamus ¶ mz sinom synom gik hon vrakin mællan hærberghia til {at} hon sænde fra sik barnin til vina ok frenda: J eno vadhi møtte henne een kiærlingh som hon hafdhe gifwit brødh opta ok klædhe ok vilde ey [for henne] vika: Elizabeth fiol vtan vadhit j diupan dy ok stodh vp leande ok twade af sik sørin: En abbatissa henna modher syster thok hona først til sin: Ther nest hænna modher brodher biscopin aff bauanbiærgh til hon kom fæghin fran hanom at møta sins bonda benom hem førdom aff jorsaleem ¶ Fæghin skyldis hon vidh biscopin thy at han vilde hona gipta: oc lifdhe sidhan fatik beggina allan sin alder ¶ Henna fadher sende henne budh at koma til hans ¶ Hon forsmade allan thessan hems hugnadh ok fadhers hoff: ok badh gudh sik til trøst, henne kom røst aff hympnom at henna bøn var hørdh ¶ Engo sino folke tholde hon kalla sik frw ¶ War fru tedhis henne opta mz hemelikom hughnadh: Stundom feste hon øghon gen hympnom leande oc taladhe: Ja herra swa scal wara thu scal wara mz mik ok jak mz tik ok aldre vil jac skilias vidh thik Mædh {siino hem gauo} [sinne morghongafuo] værdhe bygdhe hon rikt spital ok fødde fatikt folk, mz rok ok theen fødde hon sik ok fatikt folk ¶ j sina siæng lagdhe hon spitelst folk ok fiol a knæ for them mædhan hon skaar thera neghle oc løste thera skothwengia ¶ alt fatikt folk som hon fødde manadhe hon til scriptamala: oc ena diæfwls kiærling læt hon bæria til at hon gik til scripta ¶ mange vændos til [#806] godhan lifnadh af thy [eno] at the hona en tima sagho ¶ En mø atspurd af henne sagdhe sik lango gifua j renlifue: en ey vare henna fagra Haar, elizabeth læt henne skiæra haar aff hofde oc sagde aldre gaar thu i danz mz thænna lokkom ok helder seer jac thik nw kullutta en min son kronadan keysara: Et fatikt barn hiolt hon til funtkaar hon klædde thz mz sinne thiænisto mø ermom ok offrade prestenom sina sko fadher oc modher lupu sidhan fra barneno elizabeth {fandh thy} [spurdhe thz] oc hiolt thøm swa mz bønom a væghenom at hwarte thera gat sik rørt før æn the atir gingo til barnit ¶ J henna bana sot hørdis søtaste sangher j henna siengh: hon sagde atspurd at en fughil sattis mellan henna oc vegginna ok sang swa søtelika at henne lyste mz siwnga: Fæm dødum gaf hon liiff sidhan hon do oc mangom otalikom siwkom bøtir ¶ hon do ytersta are honorij paua: [#827] Æpte honorium vard gregorius paue oc var xiiij aar ¶ j hans daghum burdhis the missæmia mellan kirkionna ok keysarans krono som en standir, keysar Fredrik thok vidh kors til thz helgha land: ok kiærdhe sik [sidhan] siwkan. ok sat quar tha andre cristne herra iwir foro ok sagdhis at soldan hafde væght han mz gafwm ¶ pauin læt lysa ban jwi keysaran: sidhan for han iwi haf j banne ok gik kronadher i iherusalem som soldan gaf honom vp mz mangom androm stadum ¶ pauin ok cristne herra gafuo stædina for thy at the ræddos forrædilse ¶ mædhan frædrik var væstan haff grep gregorius paue pul oc calabar ok dighran del rikis: thz van alt fredrik atir sidhan han atir kom ¶ Pauin satte fredrik atir i ban ¶ Oc vm thæn tima langade fredrik manga kirkionna formen cardinales ok biscopa som til pauans consilium foro
[#828] Epte gregorium vard jnnocencius fierde M:o cc:o xl:o vars herra are ¶ Han hiolt consilium vidh lenus ok satte j ban fredhrik ok aff keysara døme ¶ Vm thæn timan valdo førsto herra margreuan aff dyringa lande sancte elizabeth son til Keysara ok han do ny valder ¶ Epte han valdo the grefua villiamum aff holland: Epte han dødhan ok kronadhan valdo the Rikardh fadher brodher konungx euærdh af ænglande som en lifwer ¶ Engin fik rømska rikis krono en j dagh epte fredrik dødhan han do for [florentino litit] fra florenz
[#829] Vndir jnnocencio var peter predikare meer cristna tro {predicare} [kænnefadher] han ran vp som daghrand aff nat, som lughi af røk: Som roos af thorn thy at han føddis cristin predicare af Kiættarom verrom æn hedhnom thøm som sighia at gudh scapadhe andelik thing ensamin, ok diæfwllin al licamlik tha petrus nam credo litit barn gat engin kiettare vænt hans mun hof fra rætte tro ok las gud vara aldra thinga scapara licamlika ok andelica oc al kiættara skiel vende han swa gen thøm thrigia aara gamal at alle ræddos han {var} [vardha] thøm thil genuerdo, rætta cristna tro [hiolt han] J bland kiættarana oc flude fra thøm [tha] han kom til thæn aldir han matte j kloster gifwas ok gaff sik j predikara lifnad osmittadan aff allom værlz lifnad [#830] oc lifde ther ren j renlifue xxx aar fulkomin j allom dyghdom ¶ Jnnocencius paue scrifwar sielfwir hans loff. ok vitnar han aldre hafwa giort nokra dødhelica synd allan sin alder ¶ vtan allan sin aldir jdhnade han sik til cristna tro {ok} værn gen [villo] ok vantro ok var thz hans idhelik bøn [‡‡147] [bøn] til gudh at han aldre doe før æn han vare værdogher at thola dødh for trona: Han sagdhe oc opta swa som kalzsande ther han saa rimtal: Æn scal mit nampn scrifwas [her] mz helghom mannom: Lifwandhis giordhe han mang jærtekne som innocencius paue scrifuar: han gaff ens riks herra syni som la maaløs j [rædhelike] strupans ok alz halsins bøld: brdha bøther mz kors tekne. tha han lagdhe sit kapo skøt iwi bøldena: Fadherin læt gøma [kapona] for [jærtekit til] aminnelse ok tha han vardh sidhan siælfwer vadelica siwkir jnnan J lifueno læt han bera the kapona mz hedher ok læggia owir værkin ok gik jæmskøt vp v hans lifue een ludhin ormbir mz twem hofdum: ok vardh mannin jæmskøt heel: Han lagdhe sin fingir j ens dumba mwn ok gaff hanom skiælikt maal j samu stund: han gaff krymplinge rættan gang mz kors tekne: Vm thæn tima var alt lumbardia land fult mz kiættarom: Jnnocencius paue sende pædhar at predika [#831] gen them: somi aff them varo vældoghe herra ok hafdho æmuæl [mz sik] biscopa ¶ J melan kom en tima mykit folk til hans predican gen enom vantro biscope ok var digher hiti [j thom tima] biscopin sagdhe til petrum en thu est swa hælagher som thzta hemska folk ventir bidh thin gudh en han gitir gifwit salogho folke nokon swala som hær døør aff hita, alt var sænder at petrus badh oc gudh gaff eet swart skyia skiwl øfwir folkit swa længe som han predikadhe: En vantro klærkir disputeradhe a mot tronne vidh petrum for myklo folko: Petrus badh gudh sik til trøst: Ok vardh kiættara klærkir thaghar malløs: Nesta palm sunnodagh for æn han tholde dødh, sagdhe han for allom j predikan, Jak ær nw badhe saldir ok køptir aff kiættarum: En vitin thz for visso at jak skal meer mødha kiættara dødher en lifuande: Attunde dagh pascha som han scriptade sik som han var van. oc han hafde mæsso sakt gik han mællan kumen ok melan at predika kiættarum: Møtto hanom guz owini ok huggo hanom hofwodh ok krono sundir j kors lund ok stungo hans liiff gynom mz langom knifwe ¶ Ok petrus bødh sik [vreddir] vndi swerdh oc laas først Jn manus tuas domine ok sidhan credo ok gaff sin anda j gudz hedher før en credam kom til ænda: Rættir tronna predikare ændade [sit] lijf mz ænda ordhe tronna ¶ J samu stund saa een nunna ther hon laa vakin a bønom j florenz vara frw sitia [#832] høght a hedhers stole oc twa predicara [brødhir] vp fara til henna: ok sætias hwan thera sins vægh at henne. oc hørdhe røst j hympnom thænne ær brodher pædhar af verona erlikær op farin for gudhi som søt [lukt oc] røkilse ok fik nunnan bøtir af lange sot Tholika syn saa konungh aff arragun nesto nattena thær han war wakin j hærfærdh: Annar broderin som tedhis mz petro matte væl hans kompan vara som fik mang saar ok lifdhe nokra dagha: han heth dominicus: Epte helt aar tha petrus sculde skrinleggias hittis hans lik swa ferst som førsta d [dagh]: En salugh kona qualdis af diæflom xiiij aar kom til petrum lifuande ok beddis bøtir: Petrus swarade kom til minna graff sidhan jac ær dødir: hon kom ok fik bøtir: Lampor oc lius aff hympnom brunno iwir hans graf swa at mange godhe mæn sagho: En sath vidh bordh mz flerom oc thok eet morsal oc badh gudh at han gathe thz ey solghit en petrus vare hælaghir ok saat thaghar swolghin til dødh ¶ Vidh dødhin jætte han petro aldre meer gen hanom tala en han hanom liiff gafue ok fik thagar bøther: [#833] En vnghir kiættare som j florenz stodh for sancti petri altara [a huilko] som var scrifwat hans pina oc sagdhe fastare sculde jak hafwa til huggit: en jak hafdhe nær warit, oc vard j samw stund maaløs [dumbe] oc lop fran [sinom] kompanom oc til [rættom cristnom] oc gaff sik siælfwer skuldoghan for sancto petro oc jætte ganga til scripta oc vidhersighia vantro en han finge bøthir: ok fik j samw stundh [bøter] ok fulkompnadhe sina akt ok jættan: ok lyste siælfwer jærtekne epte predikan ¶ j traiecto stadh sato konur A gathu oc spunno, thær fulk gik fran sancti petri messo, oc sagdho predikara [brødhir] hafwa funnit nyian martirem til pæningha vinningh, j samw stund bløddo thera fingher ok alle thradene ok lupu til brødhra, oc lætho them lysa jærtekne, oc tedhe folke blodhogha tradhe j predikan, En scola mæstare sagdhe, brødhrena dikta sik jærtekne ok vardh j samw stund swa siwkir at mæn baro han nær dødhan fran predikan: Han scriptade sik ok jætte sik thiæna sancto petro oc fik j samw [#834] stundh bøther: En kiættare fik hans kiurtil ok A baal kastadhe at prøua hwat han vare helagher ælla ey, ok fløgh kiwrtilin aff eldenom: kiættarin kastadhe sin kiortil æpte oc bran thaghar: æn kastadho the petri kiortil A baal oc sloknade balit obrændum kiortelenom: kiættarin vidhersagdhe vantro oc lyste siælfwer iærtekne, epte sanctum petrum sannadus hans ordh oc forwordo swa kiættare at [næppelika] var nokor æpte ¶ Manghe af them wordho predikara ok hælaghe mæn En frw j flander fødde thry dødh barn ok wardh for thy for sins bonda hati: [‡‡148] hænna fiærdhe son kom ok dødher j værldinna: hon satte sina fulkompna trøst til petrum ok badh han af allo hiærta ærna barneno liiff: J samu stund lifnadhe barnit ok lifde langan aldir ¶ Tha prestrin sculde døpa barnit [vidh] nampn johannis tha fik han næmpna petrum. oc heth barnit sidhan petrus [#835] Eenne dødhe mø som swa lenge laa vidh grund at likit var alt swart wordit: gaff han liif ok helso ¶ En frw siwk ok oføør eet helt aar forstodh af androm pylagrimum at xiiij dagha leedh var fra henna clostre ok til melan som sanctus petrus ligger ¶ Hon diktadhe andelika daxleedh. mædhan hon var ey likamlica før ok las daghlika c pater noster sancto petro til hedher: Førsta daghin kiænde hon sik batna oc swa dagh fran dagh til atunda daghin, Epte tiughu [dagha] tha pilagrima atir komo. tha var hon fulkomleka heel ok væl føør: Grefwinnor aff eet hws læto gøra liws [at brinna] alla sancti petri nath: Prestrin vilde slekkia liusit fore vaxsins gyri ok gat ey mangom lundom vidher frestat: En man licare trolle en manne føre bøld liifs oc enlitis oc alz licamma. beddis almoso aff enne frw hon sagdhe honom bætræ vare tik graff en brødh: Ok redh hanom læta dragha sik til brødhra kyrkio oc bedhas helso almoso aff sancto petro, for kirkio [#836] durum: sa han j sømpne en predikara hylia han vndi kapo skøte ok vaknadhe heel ok væl skapadir man Jnne j brødra kirkio: Thzta jærtekne timde j kompostello ¶ Ok mang annur ok næstan otalik giordhe sanctus petrus til loff ok æro ens gudz fadhers oc sons ok thæs helgha anda: {J thera thriggia ens nampns hedher oc gudz modhirs mø æro ok aldra hælghona wari thz alt giort Jak hafwer lætit scrifua ¶} amen 

Sidansvarig:  | 2024-06-17