boksida

Fornsvenska textbanken tillhandahåller maskinläsbara utgåvor av fornsvenska texter. Databasen befinner sig i ett utvecklingsskede, och texterna har varierande kvalitet. Den som vill använda dem gör det på egen risk, och måste själv förvissa sig om att textens kvalitet är hållbar för den typ av undersökning hen vill göra. Även sökrutinerna och de fakta som redovisas om texter och handskrifter kan vara felaktiga. Använd därför textbanken med försiktighet.

 

Textbanken bör även ha ett personregister över medeltida personer med ankynting till texterna. En början till detta finns här.

Bakgrunden till Fornsvenska textbanken.

Principerna bakom Fornsvenska textbanken.

Sökning i Fornsvenska textbanken.


 

 

 

Hjälp till!

Alla bidrag är välkomna: korrektur, nya texter, kommentaret o dyl. Kontakta mig här.

Tusen tack! Många har bidragit med texter. Vi tackar er alla!

Nyheter. Uppdateringar sker med oregelbundna mellanrum.

 

 


Utgivare: Lars-Olof Delsing

Webbpublicist: Mikael Berger