Nysvenska annexet (1526-)

Fornsvenska textbanken förmedlar här på ett enkelt sätt ett antal nysvenska texter. Merparten av dem har tillkommit inom ramen för projektet "Bidrag till en nysvensk textbank på data". Mats Thelander och Carin Östman har beredvilligt gett tillstånd till att publicera texterna här.
MaskintextVerkOmfång
Antal ord
Svenskt original (ca)

C.P5.A

Olaus Petris krönika Hand A

108040

1530-tal

C.P10.A

Peder Swarts krönika

51940

1560

C.P15.APer Brahes krönika 26380

1585

C.P20.AAnna Vasas Brev 8060 1591-1612
C.P25.ACarl Carlsson Gyllenhielms anteckningar 53020 1640
C.P30.AAgneta Horns "Beskrivning över min vandringstid" 40460 1657
C.P35.AUrban Hiärne: Stratonice 11330 1665
C.P38.ANils Mattson Kiöpings resor A327001674
C.P40.ASamuel Columbus: "Mål-roo eller Roo-mål" 20260 1675
C.P45.AHaqvin Spegel: Dagbok 32720 1680
C.P50.AJon Stålhammar: Brev 44780 1700-1708
C.P55.AJohan Runius: "Prosastycken på svenska" 30200 1710
C.R01.ANya Testamentet 1526 (enstaka böcker)1526
C.R03.A
Bibelöversättningarna 1536 (Apokryfer; enstaka böcker)
1536
C.R05.AGustav Vasas Bibel (enstaka böcker)1541
C.R30.AJohann Arndt: "En sann kristendom" (fem versioner)1647-1928
D.L5.A1734 års lag: Giftermålsbalk 5460 1734
D.L5.E1734 års lag: Missgärningsbalk 12860 1734
D.P5.AOlof von Dalin: "Then Swänska Argus" 213160 1732-1734

D.P15.A

Gyllenborg: "Swenska Sprätthöken"

28478

1740

D.P17.ANils Mattson Kiöpins resor C (Salvius utgåva)324001743
D.P20.AHögström: "Beskrifning öfwer Sweriges Lapmarker" 17990 1747
D.R20.AQvirsfelds himmelska örtagårdssällskap 6783 1758
Sidansvarig:  | 2024-03-14