Stockholm

Handskrifterna vid KB
är indelade i flera serier.
Serie A:
Serie B:
Serie C:
Serie D:

OBS! Fornsvenska textbanken befinner sig i ett uppbyggnadskede. Än så länge finns det information om ganska få handskrifter.

För vissa handskrifter finns länkar till KB:s beskrivning av handskrifterna.

 

Holm A:

SignumInnehållLänkar till
beskrivningar och avfotograferingar

Holm A 1

Pentateuchparafrasen (MB I B) m m (1526) 
Holm A 2

Jungfru Marie Psaltare

 

Holm A 3

Vadstenalektier ur diverse källor (1502)

 

Holm A 4

Suso: Gudeliga snilles väckar m m

 

Holm A5a

Birgittas uppenbarelser m m

 

Holm A5b

Birgittas uppenbarelser, fragment

 

Holm A 8

Speculum Virginum

 

Holm A 9

Diverse religiösa texter

 

Holm A 10

Diverse religiösa texter

 

Holm A 12

Jungfru Marie Örtagård

KB:s beskrining

Holm A 13

Heliga Mechtilds uppenbarelser

 
Holm A 24Vadstena klosterregler 

Holm A 27

Diverse religiösa texter (bl a MP II)

 

Holm A 29

Bönbok och breviarium

 

Holm A 31

Christi pinohistoria och utdrag ur Bonaventura

 

Holm A 33

Birgittas uppenbarelser, bok 1-3 m m

 

Holm A 34

Fornsvenska legendariet: Codex Bureanus (1340-70)

 

Holm A 36

Breviarium

 
Holm A 37

Märita Thuresdotters bönbok

 
Holm A 38

Christina Hansdotters (Brask) bönbok

 
Holm A 43Ingegerd Ambjörnsdotters bönbok 

Holm A 44

Birgittas uppenbarelser: Större delen av bok 8

 
Holm A 45Samlingshandskrift (Fredrik av N, Didrik av B m m) 
Holm A 47Latinska homilier m m, småstycken på svenska 

Holm A 49

Nådendals klosterbok (ca 1440)

 

Holm A 54

Diverse religiösa texter, diplom

 

Holm A 58

Jöns Buddes bok

 

Holm A 65

Birgittaautograferna (1360-tal)

KB:s beskrivning

Holm A 80

Birgitta Andersdotters bönbok

 

Holm A 108

Själens Tröst (1430-tal)

 

Holm A 110

Codex Oxenstierna (1385-1400)

 

Holm A 124

Fragment av Fsv legendariet

 
   

Holm B:

   

Holm B 4

Arvid Trolles Lagbok

 
Holm B 5bMagnus Erikssons Landslag + SdmLs Kyrkobalk 

Holm B 6

Delar av Magnus Erikssons Landslag o Västgötalagen

 

Holm B 7

Magnus Erikssons Landslag X + ULs Kyrkobalk (I)

 

Holm B 10

Magnus Erikssons Landslag X + YVgLs kyrkobalk

 

Holm B 11

Magnus Erikssons Landslag G + ULs Kyrkobalk (G)

 
   

Holm B 24

Östgötalagen D

 
   

Holm B 50

Östgötalagen A

SSGL 2

Holm B 51

Östgötalagen (avskrift av A)

 

Holm B 52

Upplandslagen C

 

Holm B 53

Södermannalagen A

SSGL 4

Holm B 54

Västmannalagen A (=Äldre)

SSGL 5

Holm B 55

Västmannalagen D (=Yngre)

 

Holm B 56

Västmannalagen C (Yngre)

 

Holm B 57

Västmannalagen B (=Yngre)

SSGL 5

Holm B 58

Västgötalagen B (Yngre)

SSGL 1

Holm B 59

Västgötalagen A (Äldre+Lydekin+Vidhem)

SSGL 1

KB:s beskrivning

   

Holm B 64

Gutalagen och Gutasagan

SSGL 7

   

Holm B 69

Skånelagen E

 
   

Holm B 74

Skånelagen F

 
   

Holm B 76

Skånelagen A

 
   

Holm B 172

Magnus Erikssons Landslag

KB:s beskrivning

Holm B 196

Östgötalagen M

 

Holm B 197

Östgötalagen F

 
   

Holm B 199

Upplandslagen B (Codex Schildener)

SFSS 70

 

Holm C:

Holm C 29

Gregers Matssons räkenskaper

 

Holm C 30

Gregers Matssons räkenskaper

 

Holm C 31

Gregers Matssons räkenskaper

 

Holm C 32

Gregers Matssons räkenskaper

 
   

Holm C 34

Gregers Matssons räkenskaper

 

 

Holm D:

   

Holm D 2

Erikskrönikan, Gutasagan m m

 

Holm D 3

Fru Elins Bok: Eufemia, KM, Erikskr, Val, Tund, mm

 

Holm D 4

Eufemiavisorna, KM, K Alex, K Albrekt, Sju vise mästare m m

 

Holm D 4a

Codex Verelianus: Erikskrönikan, KM, Eufemiavisorna, Val, Tungulus, m m

 

Holm D 5

Prosaiska krönika och Rimkrönikan

 

Holm D 6

Karlskrönikan

 
   
   
   
   
   
Sidansvarig:  | 2024-03-14