Nyheter på fornsvenska textbanken

Nedanför anges i korthet nyheter och uppdateringar som gjorts på fornsvenska textbanken fr o m 21 augusti 2006. Efter en lång tid då programvaran som skapade databasen har varit obrukbar har först våren 2017 uppdateringar gjorts.

170519 En del ändringar och rättelser har gjorts i metatexten till texterna och textvittnena, och de övergripande dokumenten har uppdaterats (Listan äver medeltida författare, översättare och skrivare; dokumenten om bakgrund, sökning och principer, tack-sidan och denna nyhetssida). Alla de övergripande dokumentern har ingångar (länkar) från startsidan.

170519 Ett flertal texter har lagts till. Det gäller ett flertal äldre fornsvenska stadgor, yngre fornsvenska diplom, Fredrik av Normandie, Regula Salvatoris och Revelationis Extravagantes, En Wadstena-nunnas bönbok, Arvstvisten mellan Erik Eriksson och Ture Turesson, Kalmar stads tänkebok, utdrag ur Stockholms stads tänkeböcker samt i Nysvenska annexet: Hand, Nils Mattson Kiöpings resor (första trycket och det väsentligt omarbetade tredje trycket), utdrag ur Stockholms stads tänkeböcker samt en hel del kortare textsnuttar.

170519 Bibeltexterna från 1500-talet har uppdaterats. Det innebär att en felaktig fil och ett par trasiga länkarna har rättats till, samt att ett par nya filer har lagts till. Av NT 1526 är nu även Apostlagärningarna och Johannes uppenbarelser tillgängliga. Av 1536 års bibelöversättningar är Salomos ordspråk nu tillgänglig, och ur GVB 1541 är Första Mosebok och Johannes Uppenbarelser nu tillgängliga.

170519 Läkeböckerna (YFsv) har uppdaterats. Filerna har gjorts mer enhetliga (med avseende på innehåll och handskrift), en del korrekturfel har rättats, och för Läkebok 1 o 2 har utgivarens rättelser förts in i datafilen. De smärre styckena i slutet av utgåvan har också organiserats på ett mer sammanhållet sätt.

170519 Länkarna till Östgötalagen (som varit skadade) har reparerats.

1705019 Ett antal korrekturfel i Stimulus Amoris, och ett mindr antal i Själens Tröst har rättats.
=======================================================

060824 Ett mindre antal korrekturfel har rättats i Själens Tröst, fil Trost.rtf

060821 Ett mindre antal korrekturfel har rättats i Apostlagärningarna, fil ApG-A.rtf.

060821 Ett mindre antal korrekturfel har rättats i Helga Manna Leverne, fil HML.rtf

060821 Ett mindre antal korrekturfel har rättats i Karl Magnus, fil KarlMagnus-A.rtf.

060821 Ett mindre antal korrekturfel har rättats i Fornsvenska legendariet: Codex Bureanus, fil LegBu.rtf.

060821 Ett antal korrekturfel har rättats i båda versionerna av Pentateuchparafrasen, filerna Moses-A.rtf och Moses-B.rtf.

060821 Ett mindre antal korrekturfel har rättats i Prosaiska krönikan, fil Prosron.rtf.

060821 Ett mindre antal korrekturfel har rättats i Sju Vise mästares A-handskrift, fil SVM-A.rtf.

060821 Ett mindre antal korrekturfel har rättats i Namnlös och Valentin, fil Val.rtf.


Nyheter på fornsvenska textbanken

Sidansvarig:  | 2024-03-14