SFSS

 

Här förtecknas samtliga volymer i den svenska huvudserien av Svenska Fornskriftsällskapets Samlingar (serie 1). Den latinska serien (serie 2) förtecknas inte här. De flesta volymer har en huvudlänk till en datatext. Vissa volymer finns dubblerade som nyutgåvor, och de finns då bara som länkar till dessa nyutgåvor.

Andra volymer innehåller flera olika texter eller flera versioner av samma text, och det finns då flera länkar från samma volym. Fornskriftsällskapet ger numera också ut en serie 3: Smärre texter och undersökningar. Dessutom finns de två äldre volymerna i Småskrifter på Forn Svenska.

Serie 1: Svenska serien:

Vol.

Text

Innehåll

Hskr.

1.

-

Flores och Blanzeflor (utg. Klemming 1844), Nyutgåva finns i vol. 46.

-

2.
A.R1
B.RL.125
B.R28

Sankt-Patriks-sagan, (utg: G Stephens & Ahlstrand 1844):
Sankt Patrik enl Cod Bil, FsvLeg
Sankt Patrik enl Cod Bil, senare delen
Tungulus A


Ups C 528
Ups C 528
Holm D 4a

3.

Peder Månssons Stridskonst Stridslag (utg Hylthén-Cavallius 1845)

4.


B.RL34.C
B.RX
B.RX
B.RX
B.RX

Vadstena Kloster-Reglor (utg- Lindström 1845):
Heliga Birgittas levnad (Vita abbreviata; utg i förordet)
Wadstena Clöster reglor
Reghlo-Klädebonad och lofva lydno
Biskop Nils bekräftelse
Regula sancti saluatoris


Holm A 33
Holm A 24
Holm A 24
Holm A 24
Holm A 29

5.

-

Herr Ivan Lejonriddaren (utg: Liffman o Stephens, 1849),
Nyutgåva finns i vol. 50.

-

6.

-

Namnlös och Valentin (utg. Klemming 1846), Nyutgåva finns i vol. 52.

-

7: 1-2


A.R1
A.R1
A.R1
B.RL9
B.RL81.A
B.RL127.A
B.RL40.B
B.RL64.B
B.RL2.A
B.RL108.A
B.RL107.A
B.RL60
B.RL.138B
B.RL.32.A
B.RL.138.B
B.RL.1.A
B.RL.104.A
B.RL11.A
B.RL128.A
B.RL.44.A
B.RL.79
B.RL.52.A

Ett fornsvenskt legendarium 1-2 (utg: G Stephens, 1847-58):
Fornsvenska legendaritet, 1/3 efter Codex Bureanus
Fornsvenska legendariet, resten efter Codex Bildstenianus
Fornsvenska legendariet, enstaka stycken ur Codex Passionarius
Nordiska helgon: (Sigfrid, Olaf, Magnus o Erik)
Johannes döparens födelse
St Pauls omvändelse
Blasius 1b
Germanus 1b (fragment)
Tre konungar
Mariasagan och det heliga korset
Mariasagan och Margaretasagan
Felicula och Petronilla
S Stephansu Påve
S:ti Bartholomei moder
S:t Stephanus
Sjusovaresagan
Margaretasagan
Sankt Alexius
Paulus och Johannes
S Briccius
Johannes Chrysostomus
Elisabet av Ungerns uppenbarelser


Holm A 34
Ups C 528
E 8900
Ups C 528
Ups C 528
Ups C 528
Ups C 528
Ups C 528
Ups C 528
Holm D 4
Holm A 54
Linc B 70a
Linc B 70a
Linc B 70a
Linc B 70a
Linc B 70a
Holm A 54
Linc B 70b
Ups C 528
Holm A 3
Linc B 70a
Holm A 3

7:3


B.RL18.A
B.RL20.B
B.RL77.A
B.RL111
B.RL110
B.RL8
B.RX
B.RL91
B.RL65
B.RL62
B.RL57.A
B.RL117
B.RL105
B.RL94
B.RL55.A

Ett fornsvenskt legendarium 3 (utg. Stephens 1874):
Sankta Anna 1a
Sankta Anna 2b
Sankt Joakim
Sankta Maria E
Sankta Maria D
Linköpingslegendariet, Nils Ragvaldis översättningar
Christi Pina
Sankta Katarina
Sankt Germanus
Sankta Genoveva
Konung Erik den Helige
S Nereus, Achilleus och Domicilla
Sankta Margarita Drottning
Sankta Katarina av Sverige
Sankta Emerentia och Sankta Anna


Ups C 9
Linc Saml 1 A
Holm A 3
Holm A 3
Holm D 3
Linc B 70a
Schür
Linc T 153a
Holm A 49
Holm A 49
Vat Reg 525
Holm A 9
Holm A 10
Holm A 58
Linc B 70a

8.

Konung Erik XIV:s krönika (utg. Dahlgren 1847)

9:1.


A.R2
B.RB1.A
B.RB3.B
B.RB5.A
B.RB7.A

Svenska Medeltidens Bibelarbeten I (MB I A; utg. Klemming 1848):
Pentateuchparafrasen MB I A,jfr 60
Genesis 1a och 1b
Exodus 12
Exodus 14
Exodus 16


Holm A 1
Holm A 3
Holm A 10
Holm A 3
Holm A 3

9:2


Svenska Medeltidens Bibelarbeten II (utg. Klemming 1853) :
Josua och Domareboken övers av Nils Ragvaldi
Judith, Esther, Ruth, Mach, övers av Jöns Budde
Johannis uppenbarelse, övers av obekant hand
Nichodemi evangelium, övers av obekant hand, jfr 22.


Holm A 1
Holm A 1
Holm A 1
Holm A 3

10.

B.P6

Sagan om Didrik af Bern (utg. Hylthén-Cavallius 1850-1854)

Sko 115

Vol.

Text

Innehåll

Hskr.

11.

-

Hertig Fredrik af Normandie (utg. Ahlstrand 1853), Nyutgåva i 49.

Holm D 4

12.

Konung Alexander (utg. Klemming 1862)

Holm D 4

13.

Skrå-Ordningar, förtecknas på egen sida

14: 1

B:R15

Birgittas uppenbarelser I: Bok 1-3 (utg. Klemming 1857-1858)

Holm A 33

14: 2

B:R15

Birgittas uppenbarelser II: Bok 4-5 (utg. Klemming 1860)

Holm A 5a

14: 3

B:R15

Birgittas uppenbarelser III: Bok 6-8 (utg. Klemming 1861)

Holm A 5a

14: 4


B:R15
B:R15


B:R5

Birgittas uppenbarelser IV (utg. Klemming 1862):
Regula Salvatoris och Revelationes Extravagantes
Stycken ur Codex Bergmannius
De fyra bönerna A
De fyra bönerna B
Birgittaautograferna, ny utgåva i 58.
Sermo Angelicus
Stycken på Birgittinernorska
Variant av åttonde boken


Berlin 3762
Lund Mh 20
Holm A 36
Holm A 27
Holm A 65
Holm A 110
Sko 5
Holm A 44

14:5


Birgittas uppenbarelser V (utg. Klemming 1883-1884):
Constitutiones
St Augustini Regel
Lucidarium


Berlin fol 726
Berlin fol 726
Berlin fol 726

15.B.R1
B:R2
B.R1
B.R1
B.R1
B:R2

Bonaventuras betraktelser och Gregorius av Armenien
(utg. Klemming 1859-1860):

Bonaventuras betraktelser
Gregorius av Armenien
Bonaventuras betraktelser, kap 63
Bonaventuras betraktelser, kap 63
Bonaventuras betraktelser, kap 6 och 7
Gregorius av ArmenienLund Mh 20
Lund Mh 20
Holm A 3
Holm A 31
Holm A 3
Holm A 49

16.


B.R60
B.R61

Helige Bernards skrifter (utg. Klemming 1864-1866):
Gudhelikt lifwärne
Sancti Bernardi Thänkilse
Klosterlifnadh
Höfwisks Lifwärnis Skipan
Huru thu skal fulkomlika koma…
Sancti Bernardi bön til thz hälghe kors
Bref till Erligher riddare härra Robert


Holm A 9
Holm A 9
Holm A 27
Ups C 49
Ups C 23
Holm A 29
Ups C 22

17:1.


A:V4
B:V1
B:V1
B:V1

B:V1

Svenska Medeltidens Rim-Krönikor 1 (utg. Klemmin 1865):
Erikskrönikan (Gamla krönikan), nyutgåva i 47 och 68.
Ny början till Erikskrönikan
Fortsättning av Erikskrönikan (Förbindelsedikten)
Yngsta inledningnen till Erikskrönikan
Om Konung Albrekt, Allegori
Lilla Rimkrönikan A
Diverse tillägg till Lilla Rimkrönikan
Lilla Rimkrönikan B


Holm D 2
Lund Mh 32
Lund Mh 32
Linc H 130
Holm D 4
Holm D 4a

Linc H 130

17:2.

B:V1

Svenska Medeltidens Rim-Krönikor 2: Nya krönikan (Karlskrönikan; utg. Klemming 1866))

Holm D 6

17:3


B:V1
B:V1

Svenska Medeltidens Rim-Krönikor 3: Nya Krönikans fortsättningar (utg. Klemming 1867-1868):
Sturekrönikan (1452-1496)
Nya Sturekrönikan (1452-1520)


Holm D 5
Linc H 130

18.

B.R50

Susos Gudeliga Snilles Väckare (utg. Bergström 1868-1870):
Gudeliga Snilles Väckare (långa versionen)
Gudeliga Snilles Väckare (korta versionen)


Holm A 4
Hom A 27

19.

-

Själens Tröst (utg Klemmin 1871-1873), nyutgåva i 59

-

20.B.R35

Skrifter till läsning för klosterfolk (utg. Klemming 1874-75):
Om klosterleverna
Själens kloster
Förmanelsebrev till systrarna i Vadstena kloster
Undervisning för skriftefäder
Om S Basilii Och Benedicti klosterregler
Tundalus efter Jöns Buddes bok
Guidos Berättelser efter Jöns Buddes bok


Linc B 70a
Linc B 70a
Linc B 70a
Linc B 70a
Linc B 70a
Holm A 58
Holm A 58

Vol.

Text

Innehåll

Hskr.

21.

Gersons Djefvulens frestelse (1876)

TRYCK

22.


B.R6
B.RB40
B.R8
B.RL8
B.RL48
A.R1

B.R13

Klosterläsning (utg. Klemming 1877-78):
Järteckensboken
Apostlagärningarna
Helga manna leverne (Vitæ Patrum)
Tre legender (Barbara, Silvester av Monteka och Birgitta)
Legend: S Clara
Legend: S Franciscus
Legend: S Blasius
Nichodemi evangelium


Holm A 110
Holm A 110
Holm A 110
Holm A 110
Holm A 110
Holm A 110
Holm A 110
Holm A 110

23:1

B.RP

Svenska Medeltids-Postillor 1 (utg. Klemming 1879):

AM 787

23:2

B.RP

Svenska Medeltids-Postillor 2 (utg. Klemming 1880):
Postilla nr 2
Utläggning av tio Guds bud


Holm A 27
Ups C 61

23:3

B.RP

Svenska Medeltids-Postillor 3 (utg. Klemming 1893):

Ups C 56

23:4

B.RP

Svenska Medeltids-Postillor 4 (utg. Geete 1905-06):

Ups C 35

23:5

B.RP

Svenska Medeltids-Postillor 5 (utg. Geete 1909-10):

Linc T 181

23:6-7

B.RP

Svenska Medeltids-Postillor 6-7 (utg. Ejder 1974):

Linc T 180

23:8

B.RP

Svenska Medeltids-Postillor 8 (utg. Ejder 1983):

GkS 1390

24.

Gersons lärdom att dö (1881)

TRYCK

25.

Medeltidens Dikter och Rim (utg. Klemming 1881-82):
förtecknas på egen sida

26.


B.E1
B.E2
B.E3
B.E4
B.E5
B.E6
B.E7
B.E8
B.E9
B.E10
B.E11
B.E12
B.E13

Läke och Örteböcker (utg. Klemming 1883-86):
Läkebok 1: Harpesträng
Läkebok 2:
Läkebok 3: Codex Huss
Läkebok 4:
Läkebok 5:

Läkebok 6
Läkebok 7:

Läkebok 8:
Läkebok 9: Peder Månsson
Läkebok 10
Läkedomar: ur Arvid Trolles Lagbok
Hästläkedom
Himmelstecken, månader och dagar


AM 45
Ups C 601
Holm X 23
Holm A 49
Ups C 19
AM 792
Linc M 5
Linc Saml 1a
Linc J 8
Ups C 22
Holm B 4
Flera
Flera

Codex AM 45

27.

-

Ordbok öfver det svenska medeltidsspråket (utg. Söderwall 1884-1918). Ingår i Fornsvensk lexikalisk databas

Sökgränssnittet finns här.

Information, förord och källförteckning finns här.

-

28


B.RL30
B.P2
B.P2
B.P2
B.P1
B.P1
B.P4
B.P5

Prosadikter från Medeltiden (utg. Klemming, 1887-89):
Barlaam och Josafat
Sju vise mästare A
Sju vise mästare B
Sju vise mästare C
Karl Magnus A
Karl Magnus D (Askabyensis)
Joan Prest af India land
Herr Abboten


Holm A 49
Holm D 4
Holm A 49
AM 191
Holm D 4
AM 191
Ups C 213
Holm D 4a

29.

B.P12

Historia Trojana (utg. Geete 1892)

30.

Jungfru Marie Örtagård (utg. Geete 1895)

Holm A 12

Vol.

Text

Innehåll

Hskr.

31.

Speculum Virginum (utg. Geete 1897-98)

Holm A 8

32.


B.R60

Hel. Mechtilds Uppenbarelser (utg. Geete, 1899)
Mechtilds uppenbarelser (Jöns Buddes övers 1469)
Första boken: kap 39
Första boken: kap 40
Första boken: kap 52, slutet
Första boken: kap 66, 67


Holm A 13
Holm A 80
Holm A 4
Lund Mh 20
Holm A 9

33.

Svenska kyrkobruk under medeltiden (utg. Geete 1900):
De sju sakramenten
Speculum missæ A
Speculum missæ B
Lucidarius A
Lucidarius B
När biskopen viger kyrka
De arte bene moriendi (om själabot)
Fragment av ett biktformulär
Tolv fastedagar A
Tolv fastedagar B
De vj missis (utg. i inl, s XV)
off vj messer (daniserande språk): Cod. Grenholmensis
Fastor (daniserande språk): Cod. Grenholmensis
Om S:t Görans fasta (daniserande språk): Cod. Grenholmensis
Det apostoliska Credo A
Det apostoliska Credo B: Birgitta Anderssons bönbok
Modus confitendi in sveco
Syndabekännelse för nunnor
Ord med vilka påskljusen vigas
Antifoner i advent
Resonsorier i Advent
Anvisning till självprövning och bikt
Huru en döende skall giva sig Gud i våld


Holm D 4
Holm D 4
F a 12
Holm D 4
Holm A 58
Holm A 9
Ups C 74
Holm A 49
Holm A 58
Ups C 213
Ups C 19
Linc Saml 1 A
Linc Saml 1 A
Linc Saml 1 A
Ups C 381

Ups C 213
AM 422
Holm A 3
Holm A 9
Holm A 9
Ups C 50
Ups C 321

34.


B.RL24B.RL98.A

Helige Mäns lefverne (utg. Geete, 1902):
S Ansgarii lefverne
S Hieronimus lefnadsteckning
Bonifacius af Monteca och H Birgitta A och B
S Gregorius, fragment
S Macra
En jungfru som fick pröva J Marias sorg över sonen
En munk som fick skåda paradiset och skärselden
En fader- och moderlös greve
Om Heliga Birgittas släkt


Holm A 49
Holm A 10
Ups C 24
Linc Saml 1a
Holm A 49
Holm A 49
Holm A 49
Holm A 3
Holm A 80

35.

A.L7

Upplandslagen efter Ängsöhskr, jfr volm 51 och 70.

Ängsö

36.


B.R.45.A
B.R.30
Skrifter till uppbyggelse (utg. Geete 1904-05):
Stimulus Amoris
Liknelser om Johannes Evangelisten
Den korsfäste Jesu ljufliga samtal med en syndare
Abbedissan I Gertsdotters Fjorton råd om ett gudeligt lefverne
Ludvig den heliges helsosamma råd till sonen Filip
Dagens sju tidegärder m m A och B
Om synd mot den helige ande
Sex synder mot den helige ande A
Sex Synder mot den helige ande B
Om Jesu födelse, barndom och växt
Vår herres Jesu Christi lefverne
Vår herres bittra pina
Vår herres Jesu Kristi pina
Om Jesu lidandes bägare och han blods utgjutelse
Traktaten om jungfru Marie fem salutationes
Jungfru Marie sorger
Sju jungfru Marie sorger
H Mechtilds uppenbarelser, 3:1 och 1:31
H Elisabeths af Ungern uppenbarelser
Sex smärre betraktelser 1
Sex smärre betraktelser 2
Sex smärre betraktelser 3-6
Stycken på dansk-svenska 1-2
Stycken på dansk-svenska 3

 
Holm A 9
Holm A 9
Holm A 4
Ups C 50
Ups C 50
Holm A 54
Ups C 50
Holm A 9
Ups C 22
Holm A 3
Ups C 22
Ups C 47
Holm A 10
Holm A 3
Holm A 49
Ups C 50
Ups C 181
Berlin T Lat 71
Holm A 3
Ups C 50
Holm A 9
Ups C 47
AM 792
Holm A 29

37.

A.L12

Södermannalagen efter Cod. Havn.

NkS 2237

38.

Svenska Böner från Medeltidenförtecknas på egen sida

39.

Upplands lagmansbok 1490-1494

40.

Arvstvisten mellan Erik Eriksson och Ture Turesson:
Översikt
Tilltal och svar
Fortsättning
Varianter och tillägg
Bilagor 1-4
Bilaga 5
Diverse Dombrev


Fasc C 16
Fasc C 16
Fasc C 17
Fasc C 17
Fasc C 18
Fasc C 16

Vol.

Text

Innehåll

Hskr.

41.


A.L4
A.L4
A.L4
A.L4
A.L4
A.L4

Östgötalagens 1300-talsfragment (utg. Olsson, 1911)
N, fragment ur GB och ÄB
D, fragment ur ÄB och ES
E, fragment ur RB
M, fragment ur ES, VB och RB
C, fragment (remsor) ur många balkar
H, hela KB


AM 1056
Holm B 24
Ups B 22
Holm B 196
Ups B 22:1, 22:8
Sko I 145

42

-

J Th Bureus

-

43.

Peder Månssons skrifter på svenska (utg. Geete 1913-15)
Sjökonsulatet
Stridskonst tidigare utgåva nr 3
Bondakonst senare utgåva nr 75
Väderlekskalender
Konstbok
Stenbok
Förgylla och Afftaka scrifftena
Ädelstenars bearbetning
Skinnberedning och "Sätherwärkskonst" A
Skinnberedning och "Sätherwärkskonst" B
Skinnberedning och "Sätherwärkskonst" C
Retrakt m m (fragment)
Glaskonst (fragment)
Om klockors vikt och proportioner
Strödda läkedomsråd
Bihang: Bergmanskonst
Bihang: Barnabok


Linc J 8
Holm X 502
Holm X 502
Holm X 502
Linc J 8
Holm X 502
Holm X 502
Linc J 8
Holm X 501
Linc J 8
Holm X 501
Linc J 8
Holm X 502
Holm X 501
Linc J 8
Ups V 138
Ups V 138

44.

-

Beckman (1917): Studier i outgivna handskrifter

-

45.

-

Latinsk-svenskt glossarium

-

46.

-

Flores och Blanzeflor, nyutgåva i 61

-

47.

-

Erikskrönikan enl cod. Holm D 2, nyutgåva i 68

-

48.

B.R70

Jungfru Marie Psaltare (utg. Geete, 1923-1925)

Holm A 2

49.

A.V2

Hertig Fredrik av Normandie

Holm D 4a

50.

A.V1

Herr Ivan (Lejonriddaren)

Holm D 4

51.

A.L7

Upplandslagen enl Cod Esplunda (utg. Hemming 1934),
jfr vol. 35 och 70.

Esp 1

52.

B.P7

Namnlös och Valentin (utg. Wolf 1931)

Holm D 4a

53.

Arboga Stads Tänkebok (utg. Noreen/Wennström 1941-50)

Arboga A I 1

54:1

54:2

-

Söderwall: Ordbok över svenska medeltids-språket. Supplement A-N (Av K.F Söderwall, W. Åkerlund & Elias Wessén 1925-53.)
Söderwall: Ordbok över svenska medeltids-språket. Supplement A-N (Av K.F Söderwall, W. Åkerlund & Elias Wessén 1925-53.)

-
55A.R1

Fornsvenska Legendariet, oavslutat (utg. Jansson).
Jämför Stephens utgåva i 7:1-2

-

56.

-

Collijn (1944): Svenska fronskriftsällsakpet 1843-1943. Historik

-

57.

Kalmar Stads Tänkebok (utg. Modéer & Engström 1945-49)

58.

A.R3

Heliga Birgittas originaltexter, ny utgåva (utg. Högman 1951).

Holm A 65

59.

B.R18

Siälinna Thröst, ny utgåva (utg. Henning, )

Holm A 108

60.


A.R2

Fem Moseböcker på fornsvenska (utg. Thorell, 1959):
Pentateuchparafrasen efter MB I B. Jfr MB I A i 9.


Holm A 1

Vol.

Text

Innehåll

Hskr.

61.

A.V3

Flores och Blanzeflor. Nytryck av 46.

Holm D 4

62:1.

Bibelöversättningarna från 1536:Dauidz Psaltare, Facsimil (utg. Sjögren 1956)

TRYCK

62:2.

Bibelöversättningarna från 1536: Salomos vishet, Facsimil (utg. Sjögren 1956)

TRYCK

62:3

Bibelöversättningarna från 1536: Jesu Syrach, Facsimil (utg. Sjögren 1958)

TRYCK

63.


Karl Magnus (utg. Kornhall 1957):
Karl Magnus B
Karl Magnus C


Holm D 4a
Holm D 3

64.

Gutasagan (utg. Ljunggren 1959):

Holm D 2

65.

Enköpings stads Tänkebok 1540-95 (utg. Ljung 1960-66).

66.

-

Henning (1960): Skrivarformer och Vadstenaspråk i Siälinna Thröst.

-

67.

B.R15

To fragmenter av H Birgittas skrifter (utg. Gussgard, 1961):

Ups C 835

68.

A.V4

Erikskrönikan (utg. Pipping, nytryck 1963).

Holm D 2

69:1.

A.P1

Konnunga Styrilse och Höfdinga, Ljustryck av Bureus utgåva fr 1632 (utg. Moberg 1964)

TRYCK

69:2

-

Moberg (1984): Konungastyrelsen, en filologisk undersökning.

-

70.

A.L7

Upplandslagen efter Holm B 199 och 1607 års utgåva (utg. Henning 1967). Jfr vol 35, 51.

Holm B 199
TRYCK

71.

Den fornsvenska dikten om ett gyllene år (utg Blomqvist 1970)

Holm D 8

72.

Vadstena klosters två äldsta jordeböcker (utg. Larsson 1771)

Holm D 11

73.

Ejder (1976): Det bibliska materialet i postillorna

74:1-2

-

Wollin (1981): Svensk latinöversättning 1: Processen
Wollin (1983): Svensk latinöversättning 2. Förlagan och produkten.

-

75.

B.E15

Peder Månssons Bondakonst (utg. Granlund 1983), jfr 43.

76.

-

Jörgensen (1987): Syntax och textstruktur i medeltida lagar

-

77.

-

Ståhle (1988): Studier över Östgötalagen

-

78.

Magnus Erikssons Landslag efter Cod Ups B 23 (utg. Wiktorsson 1989).

Ups B 23

79.

-

Jörgensen (1990): Textstruktur i medeltida historiografi

-

80.

B.R15

Book V of St Birgitta's uppenbarelser, efter Cod Ups C 61 (utg. Morris 1991)

Ups C 61

Vol.

Text

Innehåll

Hskr.

81.

-

Carlquist (1994): De fornsvenska helgonlegenderna. Källor, stil och skriftmiljö.

-

82.

Gregers Matssons Räkenskaper (utg. Alvered 1996).

RA C 29-32,34

83.

Gregers Matssons Kostbok för Stegeborg 1487-1492 (utg. Alvered 1999)

RA C 33

84.

B.R15

Heliga Birgittas uppenbarelser bok 7 (utg. Lindell 2001)

Ups C 61

 

Sidansvarig:  | 2024-03-14