Sökning i Fornsvenska textbanken

Fornsvenska textbanken är organiserad för att man ska finna fram till rätt maskintext, kunna läsa den på skärmen och/eller hämta hem den till den egna hårddisken. Textbanken kan förstås användas för många andra syften, t ex för att söka enstaka uppgifter, för att jämföra omfånget av texter eller liknande, men grundstrukturen är avsedd för att man ska finna fram till rätt textvariant.

Man kan söka på tre sätt. Man ska kunna ta sin utgångspunkt i en text, i handskriften eller i utgåvan när man söker efter en textvariant.. På textbankens hemsida finns ett huvud som alltid är synligt. Där kan man söka maskintexter på dessa tre sätt.

Man söker texter via två länkar: Äldre fornsvenska och Yngre fornsvenska. Under dessa rubriker ordnas texterna efter genre. Härifrån länkas man vidare till en textsida, där man kan få information om texten. Här anges om texten är en översättning, när det fornsvenska originalet antas vara tillkommet och vilka textvarianter som finns. Dessa anges med länkar till själva maskintexten, handskriften och utgåvan.

Man kan söka handskrifter via fyra länkar: Stockholm, Uppsala, Köpenhamn och Övriga. Under de fyra länkarna kan sedan handskrifterna sökas efter de gängse serierna. Under Stockholm kommer först Codex Holm A 1, och följs sedan av de andra handskrifterna i A-serien, och vidare av dem i B-serien, etc. Varje handskrift har en länk till en egen handskriftssida, där man (oftast) kan få uppgifter om handskriftens ålder, proveniens m m. Här listas också handskriftens innehåll, med länkar från varje textavsnitt till maskintexten och till utgåvan.

Utgåvor kan sökas via tre länkar: SFSS, SSGL och Övriga. Under SFSS (Svenska Fornsskriftssällskapets Samlingar) listas enbart den fornsvenska serien, inte den latinska. Här finns också en länk till de två volymerna Småskrifter på Forn Svenska. Under SSGL (Samling av Sveriges Gamla lagar) finns de olika volymerna, och under länken Övriga kan man finna andra utgåvor av fornsvenska texter. Under var och en av de tre länkarna presenteras de olika volymerna med sitt innehåll. Till varje utgiven text finns en länk till textsidan och till handskriftssidan.

Via de tre beskrivna sökvägarna kan man komma fram till själva maskintextsidan. Denna innehåller dels en ingress om varje maskintext, t ex vem som skrivit/skannat in den, hur stor den är och vilka notationer som används för sidnumrering och annat. Sedan följer maskintexten från början till slut. På maskintextsidan finns också en knapp som heter "RTF-fil". Genom att trycka på knappen laddar man hem filen till den egna hårddisken. Beroende på hur webbläsaren är inställd får man antingen se texten (och kan sedan spara den), eller blir uppmanad att spara texten direkt på hårddisken. Alternativt får man välja mellan att se texten och att spara den.

Sidansvarig:  | 2024-03-14