SSGL

SSGL började utges 18xx av Collin och Schlyter. Efter det andra bandet dog Collin och Schlyter blev ensam ansvarig för utgivningen. Han lyckades med gott omdöme att välja de lämpligaste handskrifterna, och han utgav dem sedan med en nästan otrolig noggrannhet.

Endast i ett fåtal fall kan man ifrågasätta Schlyters val. Därutöver har förstås några handskrifter som var obekanta för honom uppdagats och getts ut, men i stort sett är detta artonhundratalsverk fortfarande fullt gångbart.

Vol 1


A.L2
A.L
5A.L5
A.L5
A.L5

Västgötalagen (utg Collin/Schlyter, 1827):
Äldre Västgötalagen
Yngre Västgötalagen
Yngre Västgötalagens additamenta
Lydekini Excerpter
Vidhemsprästens anteckningar
Konungs utskylder


Holm B 59
Holm B 58
Holm B 58
Holm B 59
Holm B 59

Vol 2


A.L4

Östgötalagen (utg Collin/Schlyter, 1830):
Östgötalagen


Holm B 50

Vol 3


A.L7
A.L7

Upplandslagen (utg. Schlyter, 1834):
Upplandslagen
Additamenta


Ups B 12
Ups B 12

Vol 4


A.L12
A.L12

Södermannalagen (utg. Schlyter, 1838):
Södermannalagen efter hskr A
Additamenta


Holm B 53
Havn NKS 2237

Vol 5


A.L6
A.L9

Västmannalagen (utg. Schlyter, 1841):
Äldre Västmannalagen (Dalalagen)
Yngre Västmannalagen


Holm B 54
Holm B 57

Vol 6


A.L8
A.L11
A.L10

Helsingelagen, Smålandslagen och Bjärköarätten (utg. Schlyter):
Helsingelagen
Smålandslagens Kyrkobalk (=Tiohäradslagens Kyrkobalk)
Bjärköarätten


Ups B 49
 

Vol 7


A.L3
A.L3

Gotlandslagen (utg. Schlyter):
Gotlandslagen
Additamenta, efter hskr B


Holm B 64

Vol 8

 

Visby stadslag och sjörätt

 

Vol 9

A.L1

Skånelagen (utg. Schlyter, 1859):

I. Skånelagen efter hskr A (1)

Additamentum A, efter hskr B(2=Codex Runicus)
Additamentum B, efter hskr C (4)
Additamentum C, efter hskr D (5)
Additamentum D, efter hskr F (7)
Additamentum E, efter hskr G (9)
Additamentum F, efter hskr L (13)
Additamentum G, efter hskr N (15)
Additamentum H, efter hskr Q (27)
Additamentum J , efter hskr 30.
Additamentum K, efter hskr 38.

II. Skånelagen (på latin), efter hskr C (3)

III. Kyrkobalken
Kyrkobalken på danska, efter hskr A
Epilogus efter hskr F (7)
Kyrkobalken på Latin, efter hskr 19
Kyrkobalken på Latin, efter hskr 47

IV. Skånska stadsrätten, efter hskr F (7)

Additamentum A, efter hskr F (7)
Additamentum B, efter hskr N (15)
Additamentum C, efter hskr 92.

V. Åtskilliga stadgar för Skåne

Statutum Kanuti (på latin), efter hskr Q (27)
Valdemars lag (på danska), efter hskr G (9)
Valdemars lag (på latin), efter hskr 19
Kung Erik Kristoffersens lag (på danska), efter hskr F (7)
Kung Eriks brev (på latin), efter hskr hskr G (9)
Lag för Skanör och Falsterbo (på danska), efter hskr M (14)
Lag för Skanör och Falsterbo (på tyska), efter hskr
Stadga för Malmö marknad (på danska), efter hskr E (6)
Valdemars Sånelag (på danska), efter hskr N (15)
Stämining till kungsting i Skåne (på danska), efter hskr N (15)
Rätt i Skåne (på danska), efter hskr 36

Holm B 76

AM 28
AM 41
Holm B 69
Ledreborg 12
AM 136
Holm B 71
Holm B 73
Holm B 79
GkS 3123
Lund (J 53)

AM 37


Holm B 76
Ledreborg 12
Ups B 45(?)
Thott 1992

Ledreborg 12

Ledreborg 12
Holm B 73
Holm B 82

Holm B 79
AM 136
Ups B 45(?)
Ledreborg 12
AM 136
AM 36

Holm B 74
Holm B 73
Holm B 73
Holm C 67

Vol 10

A.L13

Magnus Erikssons Landslag (utg. Schlyter, 1862):

AM 51

Vol 11

A.L14

Magnus Erikssons Stadslag (utg. Schlyter, 1865):

 

Vol 12

B.L1

Konung Kristoffers Landslag (utg. Schlyter, 1869):

Holm B 23a

Vol 13

-

Ordbok (utg. Schlyter, 1877):

 
Sidansvarig:  | 2024-03-14