Ups C 528

(Codex Bildstenianus)

Handskriften är från första halvan av 1400-talet. Den innehåller först och främst Fornsvenska legendariet, men också en rad andra legender. Den finns beskriven av Stephens i SFSS 2. Se även Jansson (1934).

De nordiska legenderna på blad 148r-158v finns också i en samlingsfil: B.RL9.A.

Innehåll:

MaskintextBladInnehållUtgåva
A.R1.B

1r-148r

Fornsvenska legendariet, delvis utgivet i

SFSS 7:1-2

B.RL136.A

148r-152r

Nordiska legender:Sigfrid

SFSS 7:2

B.RL121.A152r-155vNordiska legender: Olav

SFSS 7:2

B.RL100.A155v-157vNordiska legender: Magnus

SFSS 7:2

B.RL58.A157v-158vNordiska legender: Erik

SFSS 7:2

B.RL81.A158v-159vJohannes Döparen

SFSS 7:2

B.RL127.A159v-161rSt Pauls ovändelse

SFSS 7:2

B.RL40.B161r-162rBlasius

SFSS 7:2

B.RL64.B

162r

Germanus

SFSS 7:2

B.RL125.A

163r-167v

Sankt Patrik

SFSS 2

B.R128.A

167v-169v

Paulus och Johannes, bröder

SFSS 7:2

B.RL2.A

170r-170v

Tre heliga konungar

SFSS 7:2

 

Sidansvarig:  | 2024-03-14