BRL64B-GermBil

Texten är inskriven efter SFSS 7:2 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'.

Ändringar i handskriften markeras med parenteser, så att den ursprungliga texten står inom klammer, '{}', medan ändringarna står inom hakparenteser, '[]'.

# 904
Germanus aff bezt borne släkt föddir var j antisiodoro stad ok var godhir mästare j bokalist: Sidhan sändis han til rom at höra jura ther fik han swa mykin hedhir at alle herra j Rom sändo han til galelea land oc gafwo honom ther härtogha döme J lumbardia: Tha styrdhe han antisiodori stadh ok sath optast j hanom: ok en gran stodh mith j thöm stadh ok opta pläghadho vedhemän hängia thera diwra hofwd som the fingo for aminnilse ok vndir sculd ¶ biscopin aff thöm stadhenom som hät sanctus amator badh opta sanctum germanum at han ey sculde thola tholika villo ok badh läta nidher hugga thz trä at cristno folke sculde ängin ämpne aff thy til villo koma, tha vilde ey germanus thy häldir läta trät nidher hugga ¶ Nw

# 905 tha germanus var ey hema, tha lät biscopin amator trät nidher hugga: Tha germanus thz hördhe, tha kom honom ey cristindom j hugh vtan bödh sinom riddarom fordärfua biscopin, Biscopin fik thz oppinbarlica vita af gudhi: at germanus sculde äpte han biscopir vardha oc rymde for thy vndan til augustudum ¶ här äpte kom biscopin lönlica til antisiodorum for germano ok sagdhe

[Här afbrytes sagan]

Sidansvarig:  | 2024-06-17