Bibelöversättningarna av år 1536

År 1536 gjordet ett antal översättningar av apokryfiska bibelböcker till svenska. De finns utgivna i facsimil i SFSS 62. För närvarande finns bara en bok i digitalt format, nämligen Salomons ordspråk. Den är tillkommen inom projektet Niederdeutsch in Skandinavien och har anpassats till textbanken av Ludger Zeevaert vid Hamburgs universitet.

Handskrifter:

Maskin-text

Bok

Antal ord

Utgåva

 

C.R03.1

Dauidz Psaltare

 

SFSS 62:1

 
C.R03.2Salomons ordspråk
15460

SFSS 62:2

RTF-fil
C.R03.3Salomos wijsheet 

SFSS 62:2

 
C.R03.4Jesu Syrach bok 

SFSS 62:3

 

Sidansvarig:  | 2024-03-14