Arndt: En sann christendom

Arndts andaktsbok "En sann christendom" utgavs ett flertal gånger. Här finns fem versioner från 1647 till 1928 av kapitlet "Om kärlekens fruchter". Texterna är inskrivna inom ramen för projektet "Äldre Nysvensk databas" vid Instituionen för nordiska språk i Lund. Lisa Holm (Christensen) har ansvarat för att materialet har överförts till maskinläsbar form. Den maskinläsbara texten är inskriven av Lisa Holm och korrekturläst en gång av henne. Texten kan innehålla smärre korrekturfel, men troligen inte luckor eller felaktiga tillägg.

Handskrifter:

 

Texversion

Antal ord 

C.R30.A

1647

2906RTF-fil
C.R30.B17321989RTF-fil
C.R30.C1855393RTF-fil
C.R30.D18912357RTF-fil
C.R30.E19282398RTF-fil

Sidansvarig:  | 2024-03-14